František Dvořák

* 17. 4. 1920, Červenka (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
9. 11. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
teoretik umění, historik umění, pedagog

 

šifra: FD, (fd)
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Maturoval na gymnasiu v Litovli a poté absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Po válce v letech 1945 až 1949 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor dějiny umění (Antonín Matějček, Josef Cibulka, Jan Květ, Jaromír Pečírka) a estetika (Jan Mukařovský). V letech 1950 až 1958 působil jako asistent prof. Václava Viléma Štecha na Akademii výtvarných umění.
V poválečných letech se přátelil s Jiřím Karáskem ze Lvovic.[3] Roku 1949 byl přijat do SVU Mánes (členem obnoveného spolku byl pak od roku 1990). Od roku 1952 byl členem, od roku 1989 místopředsedou SČUG Hollar. V roce 1956 byl teoretikem a spoluzakladatelem tvůrčí skupiny Máj. Od roku 1960 byl členem, v letech 1977-96 předsedou Spolku českých bibliofilů.
V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do grafické sbírky Národní galerie a v dalších letech vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1963-1969). V roce 1969 se stal docentem dějin umění a přednášel 16 let na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 1950 působil také na Filmové fakultě AMU v Praze. V roce 1993 byl jmenován profesorem dějin umění na Filozofické fakultě University Karlovy. Od roku 1995 byl členem, od r. 2003 prezidentem Masarykovy akademie umění.
cs.wikipedia.org, 11.4.2018

poznámka: