foto - Jindřich Nosek, 2012

František Dvořák

* 17. 4. 1920, Červenka (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
† 9. 11. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagog, historik umění, teoretik umění

 

šifra: FD, (fd)
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jk01030088
VIAF: 116888048

František Dvořák

Maturoval na gymnasiu v Litovli a poté absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Po válce v letech 1945 až 1949 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor dějiny umění (Antonín Matějček, Josef Cibulka, Jan Květ, Jaromír Pečírka) a estetika (Jan Mukařovský). V letech 1950 až 1958 působil jako asistent prof. Václava Viléma Štecha na Akademii výtvarných umění.
V poválečných letech se přátelil s Jiřím Karáskem ze Lvovic.[3] Roku 1949 byl přijat do SVU Mánes (členem obnoveného spolku byl pak od roku 1990). Od roku 1952 byl členem, od roku 1989 místopředsedou SČUG Hollar. V roce 1956 byl teoretikem a spoluzakladatelem tvůrčí skupiny Máj. Od roku 1960 byl členem, v letech 1977-96 předsedou Spolku českých bibliofilů.
V roce 1960 byl přijat jako odborný pracovník do grafické sbírky Národní galerie a v dalších letech vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze (1963-1969). V roce 1969 se stal docentem dějin umění a přednášel 16 let na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 1950 působil také na Filmové fakultě AMU v Praze. V roce 1993 byl jmenován profesorem dějin umění na Filozofické fakultě University Karlovy. Od roku 1995 byl členem, od r. 2003 prezidentem Masarykovy akademie umění.
cs.wikipedia.org, 11.4.2018

František Dvořák

foto - Jindřich Nosek, 2012
Foto – Václav Chochola, 1958, © Archiv B&M Chochola
František Dvořák, Václav Bláha, 2003
 

František Dvořák

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Matějček Antonín, *1889
1945 - 1949   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Mukařovský Jan, *1891
1950 - 1958   Akademie výtvarných umění, Praha, Štech Václav Vilém, *1885

František Dvořák

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, dějiny umění
???? - ????   Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Podolí, Praha (Hlavní město Praha), bydliště - Na Podkovce 12
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha, nám. Jana Palacha 2, dějiny umění
1950 - 1958   Akademie výtvarných umění, Praha, U Akademie 4, asistent V.V.Štecha
1960 - 1963   Národní galerie v Praze, Praha
1963 - ????   Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (Vyšší škola uměleckoprůmyslová), Praha, Žižkovo náměstí 1, profesor
1969 - 1980   Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), dějiny výtvarného umění
1980 - 1985   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné teorie a výchovy, Olomouc (Olomouc), dějiny výtvarného umění

František Dvořák

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Nerudová Ludmila, *1944, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1974   Hastík Jiří, *1945, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
1968 - 1974   Bouček Vít, *1950, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarné umění
1969 - 1974   Boháčová Yvonna, *1951, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a dějepis
1977 - 1981   Ronzová Eva, *1957, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta

František Dvořák

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Litografičanka (divadlo grafiků), *
???? - ????   osobnosti (Praha 4), *
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917
???? - ????   Spolek českých bibliofilů, *, předseda
1952 - ????   Redakční rada čas. Výtvarná práce, *1952
1956 - ????   Máj 57 - Tvůrčí skupina Máj 57, *1957, zakládající člen a teoretik

František Dvořák

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
2000/01/05 - 2000/01/30   Jubilanti 2000, Galerie Hollar, Praha
2001/9/05 - 2001/09/030   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Galerie Hollar, Praha
2010/01/06 - 2010/02/07   Jubilanti Hollaru 2010, Galerie Hollar, Praha
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
1985/05/22   Zapomenuté dopisy našich malířů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
1974/03/02   XV. Bibliofilská beseda: Švabinský a česká kniha; Umění doby mládí Maxe Švabinského, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1990/11/22   Jan Zrzavý: Večer k 100. výročí narození malíře a grafika, národního umělce, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
1995/04/22   Beseda Spolku českých bibliofilů: Vzpomínání knihomolů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1973/12/11   František Dvořák: České moderní malířství, Divadlo hudby, Ostrava (Ostrava-město)
1988/09/17   Vojtěch Preissig: První náš klasik české grafiky, Moravské tiskařské závody, n.p., Olomouc (Olomouc)
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
03/05   Podvečer k 75. narozeninám Aloise Moravce, Památník národního písemnictví, Praha
1989/11/17   Slavnostní večer k poctě 60. narozenin akademického malíře Josefa Jíry, Národní muzeum, Praha

František Dvořák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   Miloslav Stibor: Kámen
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let), Správa Pražského hradu, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2010   Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2015   František Dvořák a kniha, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (2: c/f), Diderot, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   František Dvořák - Antonín Chittussi, Výtvarné umění, 5, 2, 95-95
  1955   Výtvarné umění, Výtvarné umění, 5, 2, 96-96
  1966   Nová kniha o Janu Zrzavém (Recenze), Výtvarné umění, 50-50
  1970   Dubnoví jubilanti, Výtvarná práce
  1980   Šedesátiny Františka Dvořáka (Kronika), Výtvarná kultura
  1984   Příklad Bohumila Kubišty, Lidová demokracie
  1991   V pražské Galerii u svatého Michala se v uplynulých dnech sešli ..., Český expres
  2010   Bibliografie Františka Dvořáka (Soupis knih Televizní pořady), Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 142-147
  2010   Encyklopedické heslo František Dvořák, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 139-141
  2010   František Dvořák mě učil na FAMU (Ze zpovědi Miloše Formana), Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 97-101
  2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, 227-230
  2010   Profesor František Dvořák jubilující, Marginálie 2010, 287-289
  2010   Tisíc podzimů bez konce..., Sborník pro exlibris a drobnou grafiku 2010, 16-19
  2010   Uměnímilovnost a divadlo, devadesátka a stovka, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti-10
  2015   František Dvořák, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27, 1-2, 42-44
  2015   Zemřel František Dvořák, Art + Antiques, 14
  2016   Rozloučení s dr. Františkem Dvořákem, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 29-30
  2016   Tohle místo by mělo zůstat prázdné, A2: Kulturní čtrnáctideník, 12, 1, 13-13
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Karel Chaba - Praha (tisková konference), Obecní dům, Praha
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1974   XV. Bibliofilská beseda: Švabinský a česká kniha; Umění doby mládí Maxe Švabinského
  2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s), Správa Pražského hradu, Praha
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s), Správa Pražského hradu, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Jubilanti 2000, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2010   Jubilanti Hollaru 2010
návštěvní kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1973   František Dvořák: České moderní malířství (Přednáška s promítáním diapozitivů), Městské kulturní středisko, Ostrava (Ostrava-město)
  1988   Vojtěch Preissig: První náš klasik české grafiky, Spolek českých bibliofilů, Praha
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Ladislav Švantner: Keramika; Zapomenuté dopisy našich malířů; Generace ohně, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1995   Muzeum umění Olomouc (duben-červen), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

František Dvořák

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1954   Antonín Chittussi, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1955   Kupecký, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1956   Doba husitská v díle Mikoláše Alše, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1956   Jan Kupecký: Der grosse Porträtmaler des Barocks, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1957   Ján Kupecký, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1957   Rembrandt, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1958   Hans Holbein: Kresby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1939-1956, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   František Tichý: Kresby, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Twentieth century painters (The Paris Scool), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1961   František Tichý (Grafické dílo), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1961   František Tichý, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Henri Matisse: Kresby, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Ilustrace Františka Tichého, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Jan Zrzavý, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Půl století české grafiky (SČUG Hollar 1917 - 1967), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1971   František Tichý, Obelisk, Praha 2
  1971   Knižní grafika Václava Sivka, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1977   Hans Holbein: Kresby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   Současné exlibris, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980   Vladislav Gajda, Profil, Ostrava (Ostrava-město)
  1985   Kamil Lhoták, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Karel Chaba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   František Tichý: Grafické dílo, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1998   Kristian Kodet, Regulus, Praha
  1999   II. inventura Tomáše Bíma, BA Praha, Praha
  1999   Václav Špála, Regulus, Praha
  2002   Život v roce Františka Janouška (Výbor příležitostných básní a kreseb surrealisty Františka Janouška z let 1939-1941), Spolek českých bibliofilů, Praha
  2004   Po Královské cestě (Zastavení s Františkem Dvořákem), Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2005   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2008   O umělcích, jak je neznáme, Lidové noviny, nakladatelství, Praha
  2010   Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2010   Stručný přehled vývoje uměleckých slohů v českých zemích, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
  2013   Václav Menčík: Obrazy, Profi Art publishing, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1972   Dílo Evy Štikové, Památník národního písemnictví, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Jan Zrzavý, Pochodeň
bibliofilie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Moje Ithaka, Spolek českých bibliofilů, Praha
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Konec 19. století v českém výtvarném umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

František Dvořák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1943   Julie Zemanová-Procházková (Künstler der Woche / Výtvarník týdne XII), Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1
  1951   Rembrandt Van Rijn (Soubor původní grafiky a kreseb), Svaz československých výtvarných umělců, V. krajské středisko, Purkyně, _
  1952   Akvarely Lva Šimáka z Alšova rodného kraje, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   Jaroslav Kovář: Grafika a kresby
  1952   Václav Hejna
  1952   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, Orbis, Praha
  1954   Honoré Daumier: Karikatury
  1954   J. A. Švengsbír: Grafika, kresby, akvarely, známková tvorba, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1954   Jindřich Mahelka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1955   Jan Smital: Akvarely 1931 - 1955, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1955   Kamil Lhoták: Ilustrace a kresby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1956   František Tichý, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1956   František Tichý, Český fond výtvarných umění, Praha
  1956   Max Liebermann: Soubor původní grafiky, kreseb a obrazů, Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
  1956   Richard Fremund
  1957   Cirkus v díle Františka Tichého
  1957   Jaroslav Mejstřík, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Jaroslav Mejstřík
  1957   Jiří Rada, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Jitka Kolínská
  1957   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956
  1957   Ladislav Dydek, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely
  1957   Piesen: Obrazy z let 1950-56, Český fond výtvarných umění, _
  1958   Antonín Homolka: Grafika a kresby
  1958   Bohumil Kubišta: Výstava kreseb, Galerie Fronta, Praha
  1958   Emil Filla: Akvarely a kresby, Vydavatelství Lidové demokracie, Praha
  1958   Grafické dílo Františka Tichého, Vydavatelství Lidové demokracie, Praha
  1958   J.V. Schwarz: Plastiky a kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Jaroslav Hořánek: Kresby 1957 - 1958, Galerie Fronta, Praha
  1958   Jaroslav Kovář (1958), Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1958   Jaroslav Kovář (Pastely, kresby, grafika)
  1958   Karel Oberthor: Z rodného kraje mé matky (Cyklus monotypů - grafika - kresby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1958   Richard Fremund
  1959   Jaromír Skřivánek: Obrazy 1957-1959
  1959   Jaroslav Novák, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Krajiny Kamila Lhotáka z let 1955-1958, Vydavatelství Lidové demokracie, Praha
  1959   Lubomír Přibyl
  1959   Piersen: obrazy 1957-58
  1959   Piesen: Obrazy 1957-58, Vydavatelství Lidové demokracie, Praha
  1959   Richard Fremund: Portrétní kresby
  1959   Studie Jindřicha Wielguse, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Vavro Oravec: Portréty 1956-1958
  1960   Bishamber Khanna
  1960   Gavarni (1804 - 1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Jiří Janeček: Obrazy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Josef Duchoň: Grafika
  1960   Josef Novák: Ilustrace
  1960   Jožka Ryšavá: Obrazy z let 1937-1960, Český fond výtvarných umění, _
  1960   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
  1960   Lumír Šindelář: Studie krajin
  1960   Max Švabinský: Nová grafika a kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Quido Fojtík: Obrazy, kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Vojtěch Preissig 1873-1944, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1960   Výstava obrazů Jaroslava Nováka
  1961   J. V. Schwarz: Kresby, plastiky, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Milan Albich: Obrazy, kresby, Městská osvětová beseda, Aš (Cheb)
  1962   František Tichý 1896-1961, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1962   Jan Kodet (Výbor z díla z let 1933 - 1962), Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Karel Vysušil: Grafika, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Miloš Hřebeček: Posmrtná výstava, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Oldřich Blažíček 1887 - 1953 (Výběr z malířova díla k pětasedmdesátinám), Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1963   Fillovy boje a zápasy v grafice a kresbách (Výstava k destiletému výročí smrti Emila Filly), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1963   František Tichý 1896-1961: Výběr z umělcova životního díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   František Tichý: Kresby a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Jan Kodet: Výbor díla z let 1933 - 1962, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Jan Rambousek: Kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby
  1963   Kamil Lhoták: Akvarely, kresby z let 1944-1963, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1963   Milan Albich: Cestovní deník ze Sovětského svazu (Obrazy, kresby, knižní grafika)
  1963   Miroslav Matouš: Malba, kresba, grafika
  1963   Quido Fojtík: Kresby 1962-63
  1963   Stanislav Odvárko: Obrazy, kresby a grafika 1960-63, Městská galerie, Ostrov (Karlovy Vary)
  1963   Vojtěch Preissig 1873 - 1944: Výběr z grafické tvorby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Antonín Homolka: Výběr z grafického díla (Posmrtná výstava), Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   František Doležal: Kresby, grafika a variace na básnická a literární díla 1928 - 1963, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Jan Špála
  1964   Jaroslav Kovář
  1964   Kamil Lhoták: Nové obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1965   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1965   František Tichý: Grafika, Kresby, Obrazy
  1965   František Tichý: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Grafické listy Františka Tichého, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Jaroslav Kovář, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Václav Špála: Obrazy, kresby, ilustrace, Muzeum Boženy Němcové, Česká Skalice (Náchod)
  1966   František Tichý: Grafika, Okresní galerie, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1966   František Tichý: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1966   Jaroslav Lukavský: Užitá grafika a známková tvorba, Klub školství a kultury, sekce známkové tvorby, Praha
  1966   Jaroslav Novák
  1966   Marička Klimovičová
  1966   Vysušil: Grafika 1963-66, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Emil Kotrba
  1967   Emil Kotrba: Výstava drobné původní grafiky, Klub školství a kultury ROH - Savarin, Praha
  1967   Hana Storchová: Grafika, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Jan Kodet (Sochy a kresby)
  1967   Jan Zrzavý: Prvotiny
  1967   Kamil Lhoták: Graphik, Aquarelle, Zeichnungen
  1967   Kristian Kodet: Obrazy, kresby
  1967   Oldřich Blažíček: Soubor skic, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Alois Sopr: Plastika 1963-1968, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Emil Filla, Galerie Hollar, Praha
  1968   Jan Konůpek: Výběr z grafického díla
  1968   Jaroslav Chudomel: Práce z let 1965 - 1968
  1968   Jaroslav Kaiser: Grafika 1965-68, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Olomouc (Olomouc)
  1968   Jaroslav Kaiser: Grafika 1965-68, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Josef Liesler, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1968   Kamil Lhoták: Malé obrazy 1964-1968, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Lutobor Hlavsa: Kafkovské imprese
  1968   Marička Klimovičová
  1968   Marička Klimovičová: Druckgraphik, Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern, Kaiserslautern
  1968   Miroslav Houra, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Pavel Šimon: Grafické dílo, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1968   Pichl, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   František Doležal: Žena v množném čísle (Cyklus obrazů, kreseb, koláží a grafiky 35-68), Okresní dům kultury a vzdělávání, Tábor (Tábor)
  1969   Jaroslav Hořánek
  1969   Karel Těšínský, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Ladislav Schon, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Marička Klimovičová: Grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1969   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   V. J. Hnízdo: Komorní malba, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Václav Bubeníček: Variace
  1970   František Kobliha (1877 - 1962), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1970   Hana Storchová: Grafika, Galerie Fronta, Praha
  1970   Jan Kodet: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1970   Jan Zrzavý: Ilustrace, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z let 1968 - 1970, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Jaroslav Kaiser: Grafika, ex libris
  1970   Jaroslav Novák: Barevné litografie, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1970   Ladislav Pichl, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1970   Ludvík Voneš, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Lutobor Hlavsa: Kresby
  1970   Marička Klimovičová: Graphik
  1970   Mikuláš Lubomírský: Obrazy z let 1968 - 1970
  1970   Milan Albich: Kartiny
  1970   Miroslav Matouš
  1970   Richard Fremund
  1970   Rocman, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Tröster, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Věra Kotasová: Grafika 1965 - 1970
  1970   Vladimír Suchánek: Grafika (Výběr prací z let 1960 - 1970)
  1970   Zdenka Heritesová: Osudy
  1971   F. J. Kraus
  1971   František Gross: Grafická práce, Galerie Hollar, Praha
  1971   František Tichý: Užitá tvorba, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   František Tichý: Výběr z neznámého díla / Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   Jan Kodet, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Jaroslav Šváb: Volná grafika a grafický plakát
  1971   Lukáš
  1971   Marička Klimovičová: Graphik
  1971   Olomouc v díle Aljo Berana, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Orest Dubay, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1971   Vladimír Silovský
  1972   Jan Bauch: Studie, kresby, Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Josef Běhůnek: Obrazy z mého kraje, Závodní klub pracujících, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
  1972   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1972   Karel Tondl: Grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Železnice v díle Jiřího Boudy
  1973   Emanuel Pryl: Obrazy z let 1962-1973, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Jan Zrzavý: Výběr z kreseb od roku 1909, Galerie Fronta, Praha
  1973   Jaroslav Bobek
  1973   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Jiří Bouda: Grafika, kresby
  1973   Karel Laštovka: Obrazy, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Karel Štika: Grafika - kresby
  1973   Komorní kresby Milana Meda
  1973   Miloslav Nováček, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1973   Vladimír Suchánek: Litografie
  1974   Josef Lír, mělnický rodák 1881 - 1971
  1974   Karel Pokorný
  1974   Miloslav Stibor: Kámen
  1974   Miroslav Šnajdr: Výstava studií a kreseb
  1974   Václav Trefil: Výběr z díla
  1974   Vzpomínka na Stanislava Menšíka
  1975   Jaroslav Šváb: En czekkisk grafiker, hans exlibris og lejlighedsgrafik, Exlibristen, Frederikshavn
  1975   Jiří Bouda, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1975   Karel Homola, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1975   Miroslav Šnajdr: Obrazy
  1975   Vladimír Terš: Restaurátorské práce a obrazy, Dům umění, Opava (Opava)
  1976   František Gross, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1976   Grafika Adolfa Borna
  1976   Grafika Adolfa Borna, Okresní kulturní středisko, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1976   Jarmila Maranova
  1976   Kamil Lhoták: Akvarely a menší obrazy, Galerie Fronta, Praha
  1976   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Dům umění, Opava (Opava)
  1976   Miroslav Houra
  1976   Oldřich Jelínek, Galerie Fronta, Praha
  1976   Věra Kotasová: Grafika, obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1977   Jaroslav Šváb
  1977   Josef Duchoň
  1977   Kamil Lhoták: Obrazy
  1977   Karel Vaca: Ilustrace
  1977   Kristian Kodet: Obrazy
  1977   Stanislav Menšík: Výbor z díla (K nedožitým 65. narozeninám), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1978   A Born: Ilustrace, grafika, kresby, Galerie Fronta, Praha
  1978   Adolf Born: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1978   Jan Bauch: Cirkus, varieté, artisté (Výstava k osmdesátým narozeninám národního umělce)
  1978   Jiří Švengsbír: Rytiny, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
  1978   Kamil Lhoták: Grafika
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1978   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1978   Miroslav Houra: Obrazy, grafika, tapiserie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1978   Naděžda Plíšková, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1978   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   A. Born, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Adolf Born: Grafika, Jednotné kulturní zařízení, Valašské Meziříčí (Vsetín)
  1979   František Gross: Kresby (Výstava k sedmdesátinám zasloužilého umělce), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1979   Jan Halla, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1979   Jaroslav Šváb: Výtvarná práce, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1979   Karel Chaba: PF 1980, Galerie Fronta, Praha
  1979   Miroslav Štolfa: Obrazy a kresby
  1979   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Václav Sivko: Grafika, kresby, ilustrace
  1980   Dan Richter: Obrazy, grafika 1975 - 1980 (Rassegna Internazionale di pittura scultura grafica ; Omaggio a Magritte, Opere 1920-1963 ; Omaggio a Mirko, Opere 1932-1964 ; Omaggio a Baj, Opere 1950-1965)
  1980   Dan Richter: Sen o Českém Středohoří, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1980   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Galerie Fronta, Praha
  1980   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Olomouc (Olomouc)
  1980   Vzpomínka na Stanislava Menšíka
  1981   Antonín Michalčík: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1981   Bohumil Teplý: Reliéfy
  1981   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
  1981   Grafický design z ateliéru Martina Dyrynka, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Mohelnice (Šumperk)
  1981   Ivan Strnad: Prostorová grafika, ilustrace, Galerie Fronta, Praha
  1981   Jan Tománek: Obrazy, Kniha, n.p., Praha
  1981   Kamil Lhoták: Grafika
  1981   Milan Med: Pastely, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, Humpolec (Pelhřimov)
  1981   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Plzeň (Plzeň-město)
  1981   Vladimír Suchánek: Drobná grafika
  1982   Kamil Lhoták: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1982   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
  1982   Karel Chaba: Obrazy, grafika, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1982   Miloslav Stibor: Fotografie, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
  1982   Naděžda Plíšková: Kresby a grafika
  1983   Dan Richter: Obrazy, grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1983   Miloš Hřebeček: Vzpomínková výstava, Okresní kulturní středisko, Prachatice (Prachatice)
  1983   Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1984   Adolf Born: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1984   Jaroslav Šváb: Výběr z výtvarné tvorby
  1984   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962-1984, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962-1984, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1984   Jiří Bouda: Grafika
  1984   Vladimír Komárek: Obrazy, grafika, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1984   Vojtěch Cinybulk: Drobná grafika
  1984   Zdeněk Hajný: Obrazy
  1985   Jaroslav Hořánek, Muzeum Podkrkonoší, Trutnov (Trutnov)
  1985   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Jaroslav Kovář: Výběr z kreseb a grafiky, Středočeská galerie, Praha
  1985   Jiří Frič
  1985   Jiří Frič
  1985   Josef Říha: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1985   Karel Chaba: Obrazy, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1985   Karel Šmíd (1914 - 1985): Výběr z díla (Obrazy, kresby, portrétní karikatury)
  1985   Vladimír Komárek, Muzeum Podkrkonoší, Trutnov (Trutnov)
  1985   Vladimír Suchánek: Grafika, Galerie Fronta, Praha
  1986   Antonín Michalčík: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1986   František Tichý: Obrazy, kresby (K 90. výročí narození)
  1986   Karel Laštovka: Obrazy a grafika
  1986   Ladislav J. Kašpar, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Mikuláš Lubomírský, Galerie Art Centrum, Praha
  1986   Quido Fojtík: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1986   R. B. Pospíšil
  1986   Václav Holub: 1910 / 1985: výběr z díla, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Adolf Born: Grafika, kresby, Okresní kulturní středisko, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1987   Blanka Velová: Krajiny domova a zemí přátel, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1987   Jiří Švengsbír, Malá galerie Melantrich, Praha
  1987   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1987   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla k poctě umělcových 75. narozenin, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1987   Lutobor Hlavsa: Obrazy z let 1974 - 1987, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Ota Janeček: Pohled do dílny, Malá galerie Melantrich, Praha
  1987   Richard Fremund (1928-1969): Obrazy, kresby a grafiky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1987   Vladimír Suchánek: Grafika, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1987   Z dílny Adolfa Borna, Malá galerie Melantrich, Praha
  1987   Z dílny Karla Chaby, Malá galerie Melantrich, Praha
  1988   Jaroslav Hořánek: Grafika, ilustrace, Knihkupectví a galerie Purkyně, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1988   Jaroslav Hořánek: Obrazy, kresby, grafika, Kulturní a vzdělávací zařízení MěstNV, Třebíč (Třebíč)
  1988   Kamil Lhoták: Grafika, ilustrace, Knihkupectví a galerie Purkyně, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1988   Karel Chaba: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
  1988   Karel Štika: Grafika, kresby, ilustrace, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany (Příbram)
  1988   Lutobor Hlavsa, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1988   Milan Vinař: Výběr z životního díla 1923 - 1958, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Veronika Hudečková: Keramika, grafika, dětská tvorba (K nedožitým sedmnáctým narozeninám)
  1988   Vladimír Suchánek: Grafika, Městské muzeum, Aš (Cheb)
  1988   Výstava grafiky a kreseb Jiřího Boudy, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  1988   Z dílny Blanky Bohdanové, Malá galerie Melantrich, Praha
  1988   Z dílny Jaroslava Hořánka, Malá galerie Melantrich, Praha
  1988   Z dílny Karla Hyliše, Malá galerie Melantrich, Praha
  1989   Adolf Born, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Blanka Bohdanová: Obrazy a kresby
  1989   Blanka Bohdanová: Oleje a kresby, Sdružený závodní klub ROH Výstavba hlavního města Prahy, SZK ROH VHMP, Praha
  1989   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla (Grafika, kresby, pastely), Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Chrudim (Chrudim)
  1989   Jiří Bouda: Grafika, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1989   Karel Chaba: Obrazy a grafika, Okresní kulturní středisko, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1989   Karel Vaca: Pohled do dílny, Malá galerie Melantrich, Praha
  1989   Ladislav Kuklík: Kresby, Galerie Fronta, Praha
  1989   Ota Janeček: Poznámky a studie, Malá galerie Melantrich, Praha
  1989   Vzpomínka na Františka Grosse, Malá galerie Melantrich, Praha
  1989   Z dílny malíře a pedagoga Jiřího Stejskala, Malá galerie Melantrich, Praha
  1989   Z dílny mladého sochaře Petra Hyliše, Malá galerie Melantrich, Praha
  1989   Zasloužilý umělec Adolf Born: Grafika, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1990   Adolf Born, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1990   Antonín Michalčík: Obrazy z let 1943 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Kristian Kodet: Obrazy
  1990   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Výstavní síň JZD Agrokombinát Slušovice (Derby), Slušovice (Zlín)
  1990   Ota Janeček: Obrazy, pastely, grafika
  1990   Václav Holub: Obrazy - výběr z díla, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
  1990   Z opuštěné dílny Miloše Nováka, Malá galerie Melantrich, Praha
  1991   Blanka Bohdanová: Obrazy
  1991   Bohdan Kopecký
  1991   Bohumil Teplý: Reliéfy, Výstavní síň knihkupectví Centrum, Havířov (Karviná)
  1991   František Tichý: Výběr z grafické tvorby
  1991   Jindřiška Radová, Unie výtvarných umělců Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Josef Ruszelák: Obrazy a grafika (1966-1991)
  1991   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1991   Karel Trinkewitz: V Guttenbergově galaxii
  1991   Milan Albich: Obrazy / kresby
  1991   Václav Frydecký: Výběr z díla, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Antonín Odehnal
  1992   Jan Melník: Paintings / Bilder / Obrazy
  1992   Josef Istler (Jalta), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1992   Kristian Kodet
  1992   Lutobor Hlavsa: Ölbilder und Zeichnungen
  1992   Stanislav Ježek, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1992   Václav Radimský: Obrazy, Studio 3P, Praha
  1992   Vladimír Komárek
  1992   Zdeněk Sklenář: Výběr z grafické tvorby
  1992   Zdeněk Veselý
  1993   Adolf Born: Akvarely, pastely, grafiky a ilustrace, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Antonín M. L. Machourek: Kresby a studie z pařížského pobytu
  1993   Jaroslav Hořánek: Obrazy a serigrafie, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1993   Jaroslav Hořánek: Serigrafie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  1993   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
  1993   Jiří Kolář: Čtyři cykly variant na stanovené téma z počátku roku 1993, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Vladimír Suchánek: Litografie, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1994   Jaroslav Sůra: Grafika, City Studio, Praha
  1994   Ladislav Pichl
  1994   Lutobor Hlavsa: Obrazy
  1994   Lutobor Hlavsa: Obrazy
  1994   Věra Kotasová: Grafika
  1994   Vincenc Beneš, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
  1995   Jaroslav Hořánek: Malířské a grafické dílo, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Jaroslav Kaiser: Grafika - výběr z díla, Okresní muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
  1995   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1995   Karel Šafář: Obrazy, grafika
  1995   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Galerie Petra Brandla, výstavní síň firmy Regulus, Praha
  1995   Ota Janeček: Obrazy
  1996   Cyril Bouda, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Mohelnice (Šumperk)
  1996   František Tichý: Výběr z tvorby
  1996   Jindřich Vydra: Svět fantastické mozaiky, Regulus, Praha
  1996   Karel Chaba: Obrazy a grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1996   Kristian Kodet
  1996   Malířské dílo Jana Baucha, Galerie Art Praha, Praha
  1996   Malířské dílo Josefa Jíry v Galerii Art Praha
  1997   Karel Chaba: Obrazy z 90. let, Galerie Fronta, Praha
  1997   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Regulus, Praha
  1997   Vladimír Brabenec: Obrazy
  1998   Karel Demel (Prints, drawings, book-plates), Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  1998   Tomáš Bím: Obrazy, grafika, Porges - Kulturní a reklamní agentura, Praha 5
  1999   Adolf Born: V předvečer…
  1999   Josef Jíra 1929 - 1999
  1999   Osobnosti Václava Chocholy
  1999   Věra Kotasová: Proti času, Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO), Olomouc (Olomouc)
  2000   Emil Filla ze soukromých sbírek, Galerie Kodl, Praha
  2000   Malířské dílo Františka Jiroudka, Galerie Art Praha, Praha
  2000   Miroslav Horníček: Koláže, Galerie Miro, Praha
  2002   Adolf Born: Všude dobře / tak co doma (Ale doma je doma)
  2002   Dan Richter: Obrazy, miniatury, grafika, Galerie Hefaistos, Děčín (Děčín)
  2002   Ladislav Hodný
  2002   Václav Špála
  2003   Adolf Born: Zdánlivě milý svět
  2003   Ladislav Hodný
  2004   Adolf Bron: Dětem i dospělým
  2004   Josef Jíra: Grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
  2004   Pavel Sukdolák, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2005   Adolf Born: Od La Fontaina k Livingstonovi, Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  2005   Emanuel Ranný: Obrazy 2003–2005, Kulturní, vzdělávací a informační zařízení, Třebíč (Třebíč)
  2005   Josef Hvozdenský: Obrazy, grafika, medaile, Dauphin, Praha
  2005   Tomáš Bím
  2006   Stanislav Lolek: Rodný kraj, Liška Bystrouška, Společnost přátel hradu Bouzova, Loštice (Šumperk)
  2007   23. salon Zentiva - Vladimír Suchánek: Výběr z litografické tvorby, Zentiva Group, a.s., Praha
  2007   Emanuel Ranný: Prakrajiny, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2007   Karel Vysušil, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2008   Emanuel Ranný: Malba, grafika, bibliofilie, Galerie Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)
  2008   Karel Vysušil: Výběr výtvarných děl z let 1957 až 2008 (Grafika a kresby, autorské koláže, obrazy)
  2008   Karel Vysušil: Výběr výtvarných děl z let 1958 až 2008 (Grafika a kresby, autorské koláže, obrazy)
  2008   Kristian Kodet: Obrazy / Paintings
  2010   Tomáš Bím: Otevřené dveře, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2011   Josef Hlinomaz: Malující šašour, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2012   Emanuel Ranný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2012   Jiří Kovařík 1932-1994, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Ladislav Hodný (70)
  2015   Lubotor Hlavsa, European Arts Investments, Praha 1
  2017   Jaromír Šofr: Krédo života (Olejomalba)
  nedat   Emilie Tomanová, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedat.   Karel Trinkewitz v Praze
  nedat. (1966)   František Emler: Grafická tvorba
  nedat. (1967)   Jan Špála, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  nedat. (1968)   Jan Špála, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  nedatováno   Antoine Machourek
  nedatováno   Eva Křížová-Brýdová
  nedatováno   Jan Sedláček, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  nedatováno   Jaroslav Kaiser, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  nedatováno   Jaroslav Kovář: Kresby, pastely
  nedatováno   Jaroslav Nerad: Keramika
  nedatováno   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  nedatováno   Julius Lankáš
  nedatováno   Karel Vysušil
  nedatováno   Kristian Kodet
  nedatováno   Mikuláš Lubomírský, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  nedatováno   Oldřich Lajsek
  nedatováno   Rudolf Lexa
  nedatováno   Tomáš Bím: Litografie
  nedatováno   Vladimír Suchánek: Lithografien
  po roce 1980   Dan Richter
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Klasická kresba vrcholné italské renesance
  1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
  1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
  1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
  1955   Jiří Ducháček: Plastiky (Soubor portrétů z let 1934 - 1954), Ladislav Čepelák: Grafika z let 1948 - 1954, Český fond výtvarných umění, Praha
  1957   Mladé umění (Tvůrčí skupina Máj 57)
  1958   František Dvořák, Dalibor Chatrný, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1959   Skupina Proměna, Český fond výtvarných umění, Praha
  1959   Tvůrčí skupina Svazu československých výtvarných umělců Krok 57, Český fond výtvarných umění, Praha
  1960   Bartoš, Kareš
  1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie, Litoměřice (Litoměřice)
  1960   Skupina Proměna
  1961   Německý expresionismus v grafickém umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Erich Kaizr, Z. J. Holub, Český fond výtvarných umění, Praha
  1962   Klasikové české karikatury třicátých let, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Svojítková, Šimonová, Táborská, Tomanová
  1964   Proměna, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Hosté Hollara 1965, Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   Euro-exlibris '66, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Grafika Plakát, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   IX švédských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Sochaři skupiny Radar
  1966   Tschechische Graphik, Galerie Haus Metternich, Koblenz
  1966   Tschechische Zeichnungen und Graphik (1908 - 1966)
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Hosté Hollara 1967, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Secese členů Hollara, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Skupina B7, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   6 Prager Künstler (Istler Janeček Koblasa Krbálek Paleček, Trinkewitz), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1969   Grafis, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein, Koblenz
  1970   Členská výstava olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Hosté Hollara 1970, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
  1971   Komorní grafika 1970
  1971   Ladislav Pichl, František Nedvěd
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
  1972   Arnošt Košík, Jindřich Zezula, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  1972   Město a lidé, Přípravný výbor Svazu českých výtvarných umělců, Praha
  1973   Aleš Lamr, Jan Steklík
  1973   Bohumil Teplý: Sochy, Stanislav Vymětal: Keramika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1973   František Gross, Kamil Lhoták: Gemälde und grafiken, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1973   Jaroslav Kříž, Vladimír Cidlinský
  1975   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Ex libris olomouckých umělců, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Olomouc (Olomouc)
  1982   Rukopisy českých básníků a spisovatelů
  1983   Jaroslav Alt starší: Obrazy, Jaroslav Alt mladší: Grafika
  1983   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1986   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Miloslav Fulín: Typografie, Zdeňka Vydrová: Keramika, Galerie Fronta, Praha
  1990   Ladislav Hodný & syn: Knižní vazby, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1995   Černá a bílá - grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Tři generace Kodetů
  1997   Tschechische künstler (Maler / Grafiker / Bildhauer), BASF, s.r.o., Praha
  1997   Výtvarná skupina Tolerance ´95, Akademie múzických umění, Hudební fakulta, Praha
  1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník), Městský úřad, odbor kultury, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník), Městský úřad, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   Karel Toman, Emilie Tomanová: Grafické dílo
  2001   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001 (VII. ročník), Městský úřad, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   Litomyšl Art Gallery, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2005   Osm malířů velkých formátů
  2006   Domácí úkoly a obrazy z cest aneb s Galerií La Femme se nenudíte, Galerie La Femme, Praha
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  nedat.   Mostra di pittori naïfs e grafici Cecoslovacchi
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   František Tichý, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1968   Mrtvé duše, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Jan Zrzavý o sobě a přátelích, Památník národního písemnictví, Praha
  1977   Kamil Lhoták: Z rozhovorů, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1982   Západní Čechy (Krajina, architektura, umění), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1985   Kamil Lhoták, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Vojtěch Tittelbach, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Já, Rembrandt, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1992   Zdeněk Hajný, Nekut, České Budějovice (České Budějovice)
  1994   Třetí příručka Spolku českých bibliofilů, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1995   Adolf Born, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1998   Milan Knobloch: Medaile, mince, plastiky, Lyra Pragensis, Praha
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  1999   Adolf Born, Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha
  1999   II. inventura Tomáše Bíma, BA Praha, Praha
  2000   Jan Kristofori, Fortuna, Praha
  2002   František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Carpe diem - Užívej dne
  2005   František Karel Foltýn, Studio JB (Bárta & Bárta), Lomnice nad Popelkou (Semily)
  2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
  2010   Stopy času (Výtvarné dílo Bohumila Teplého), Nakladatelství Geoda - RNDr. Boris Vystavěl, Prostějov (Prostějov)
  2011   Vladimír Komárek známý neznámý, Eminent, Praha
  2012   Jan Bauch, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Jiří Kovařík I., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Václav Menčík: Obrazy, Profi Art publishing, Praha
  2014   Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha
  2014   Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách, Torst, Praha
  2014   Kamil Lhoták a kniha, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2017   Karel Těšínský 1926–2005, Galerie Kroupa, Litomyšl (Svitavy)
  2020   František Doležal: Poesie a život, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2021   Tichý, Zrzavý, Lhoták, Born a František Dvořák, Nakladatelství Pražská scéna (Jan Dvořák), Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Karel Klíč (vynálezce hlubotisku), Orbis, Praha
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1985   Pocta dělníku knihy (Verše českých básníků věnované O. F. Bablerovi), Spolek českých bibliofilů, Praha
  1987   II. odborný seminář k problematice umělecké knižní vazby, Památník národního písemnictví, Praha
  1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Sborník z konference František Kupka, Nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Nejdůležitější událostí v životě každé skupiny..., Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava
  1952   Sochařské dílo Leonarda da Vinci, Výtvarné umění, 2, 9-10, 399-401
  1953   76. umělecká aukce národního podniku Starožitnosti, Výtvarná práce
  1953   77. aukce závodu Starožitnosti, Výtvarná práce
  1953   Bohemica - Slavica v antikvariátu Knihy, Výtvarná práce
  1953   Dr Jan Loriš šedesátníkem, Výtvarná práce
  1953   K osmdesátce Dr Prokopa Tomana, Výtvarné umění, 3, 4, 431-432
  1953   K sochařským pracím VI. krajského střediska v Praze, Výtvarná práce
  1953   K výstavě prací členů SČUG Hollar za rok 1952, Hollar
  1953   Několik poznámek k autorství Flory, Výtvarná práce
  1953   Prodej uměleckých děl závodu Starožitnosti, Výtvarná práce
  1953   Prodej uměleckých děl závodu Starožitnosti, Výtvarná práce
  1953   Státní mincovna v Kremnici vydala..., Výtvarná práce
  1953   Výstava italské kresby vrcholné renesance, Výtvarná práce
  1953   Výstava mladých v Mánesu, Výtvarná práce
  1953   Výstava nových děl Vincence Vinglera, Výtvarná práce
  1954   Bude to snad znít paradoxně. ..., SČUG Hollar: Členská výstava
  1954   Ceny uměleckých děl na světovém trhu, Výtvarná práce
  1954   Cyril Bouda ((Několik registrujících poznámek k jeho tvorbě z posledních let)), Výtvarné umění, 4, 5, 220-226
  1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce
  1954   Historie české novodobé ilustrace..., Členská výstava
  1954   K osudu galerie Kniha na Národní třídě, Výtvarná práce
  1954   K sedmdesátce Emila Edgara, Výtvarná práce
  1954   K úmrtí Petra Dillingera, Výtvarná práce
  1954   K výstavě Františka Grosse, Výtvarná práce
  1954   K výstavě grafiky Zdeňka Seydla, Výtvarná práce
  1954   K výstavě J. A. Švengsbíra, Výtvarná práce
  1954   K záchraně Malostranského hřbitova, Výtvarná práce
  1954   La Havre si buduje nejmodernější museum Francie, Výtvarná práce
  1954   Mezinárodní výstava grafiky v Luganu, Výtvarná práce
  1954   Národní galerie III. díl..., Výtvarná práce
  1954   Několik poznámek k sochařské práci, Výtvarné umění, 4, 8, 386-391
  1954   Prodej starožitností a uměleckých děl, Výtvarná práce
  1954   Sochař Karel Hladík, Výtvarné umění, 4, 7, 316-322
  1954   Sochaři Umělecké besedy, Výtvarná práce
  1954   Výstava Františky Stupecké, Výtvarná práce
  1954   Výstava VI. krajského střediska, Výtvarná práce
  1954   Životní dílo Jaroslava Skrbka, Výtvarná práce, 10
  1955   Antalova kniha o florentském malířství, Výtvarné umění, 5, 10, 473-474
  1955   Bratislava očima maliarov..., Výtvarná práce
  1955   Jaroslav Vodrážka šedesátníkem, Výtvarná práce
  1955   Malířská tvorba Mikoláše Alše..., Výtvarná práce
  1955   Neznámé dílo Delacroixovo v Československu, Výtvarné umění, 5, 5, 222-223
  1955   Nová studie o německých prvotiscích, Výtvarné umění, 5, 5, 239-239
  1955   Obrazy hledají své autory, Výtvarná práce
  1955   Pět nově vydaných ilustrovaných knih Josefa Čapka, Výtvarné umění, 5, 4, 191-191
  1955   Výstava mladých v Jihlavě, Výtvarná práce
  1956   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Výtvarné umění, 6, 1, 48-48
  1956   Františkovi Tichému k šedesátinám, František Tichý
  1956   Kdo je to František Tichý?-10
  1957   Cirkusové náměty v díle Františka Tichého..., Cirkus v díle Františka Tichého
  1957   Jan Tomeš: Alois Bubák, Výtvarné umění, 7, 8, 387-388
  1957   Kdybychom chtěli najít…, Jitka Kolínská
  1957   Kresby Oty Janečka, Hollar, 81-83
  1957   Olga Macková: Otakar Lebeda, Výtvarné umění, 7, 8, 386-387
  1957   Samostatné výstavy kreseb ..., Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely
  1957   V nedávné minulosti slovo..., Piesen: Obrazy z let 1950-56
  1957   V nedávné minulosti…, U nás doma
  1957   Výstava Františka Doležala, Hollar, 83-84
  1957   Výstava Jitky Kolínské, Květen, 2, 7, 251-251
  1957   Výstava mladých ilustrátorů, Hollar, 83-83
  1957   Výstavy mladých a zejména začínajících umělců..., Jiří Rada
  1958   Georges Rouault zemřel 13. února 1958, Výtvarné umění, 8, 4, 176-181
  1958   Jaromír Neumann: Caravaggio, Výtvarné umění, 9, 2, 91-91
  1958   Jsme tu dnes svědky výstavy nových…, Richard Fremund
  1958   Na nedávné výstavě Zakladatelé českého moderního umění..., Bohumil Kubišta: Výstava kreseb
  1958   Sledujeme-li grafickou práci Františka Tichého..., Grafické dílo Františka Tichého
  1958   Výroční členské výstavy v Hollaru..., Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
  1959   Byl to u nás asi první Josef Čapek,..., Piesen: Obrazy 1957-58
  1959   Byl u nás asi první…, Piesen: Obrazy 1957-58
  1959   Grafické práce Jaroslava Nováka jsme vídali soustavně na členských výstavách ..., Jaroslav Novák
  1959   O umění Jana Trampoty, Výtvarné umění, 8, 8, 355-395
  1959   Těchto třináct obrazů a osm grafik..., Lubomír Přibyl
  1959   V chemické laboratoři nastala…, Jaromír Skřivánek: Obrazy 1957-1959
  1959   Zemřel V. V. Hnízdo, Výtvarná práce
  1960   František Tichý, Panorama
  1960   Gavarni, Gavarni (1804 - 1968)
  1960   Listujeme-li v obrázkových časopisech..., Jožka Ryšavá: Obrazy z let 1937-1960
  1960   Mezi návštěvníky IV. přehlídky, Výtvarná práce
  1960   Mnoho umělců se nám představuje..., Josef Novák: Ilustrace
  1960   Nevystavené obrazy leningradské Eremitáže, Výtvarné umění, 460-461
  1960   Těmito obrazy se opět pražské veřejnosti..., Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
  1960   Touto výstavou máme konečně…, Josef Duchoň: Grafika
  1960   Tvorba Františka Tichého si ve své..., František Tichý: Tváře
  1960   Vídeňské nokturno, Výtvarná práce
  1960   Výstava indického umění ve Vídni, Výtvarná práce, 12
  1961   Otcem německého expresionismu v grafice..., Německý expresionismus v grafickém umění
  1961   Zemřel malíř Miloš Hřebeček, Výtvarná práce, 11
  1962   Karel Vysušil patří mezi věčné nespokojence s vlastní prací, ..., Karel Vysušil: Grafika
  1962   Poznámka ke kritice soupisu grafického díla Fr. Tichého, Výtvarná práce
  1962   Rozhovor s Františkem Tichým o umění, Výtvarné umění, 61-64
  1963   Dagmar hníková-Malá: Jean-Dominique Ingres (Kronika), Výtvarné umění, 442-443
  1963   Kamil Lhoták (K umělcovým padesátinám), Výtvarné umění, 456-461
  1963   Letošní členská výstava členů SČUG Hollar..., SČUG Hollar 1963
  1963   Tři grafické cykly Boje a zápasy..., Fillovy boje a zápasy v grafice a kresbách
  1963   Výběr z grafické tvorby (Výstavní síň SČUG Hollar, Praha 1, Smetanovo Nábřeží 6), Vojtěch Preissig 1873 - 1944: Výběr z grafické tvorby
  1963   Zazní-li jméno Jana Rambouska, ..., Jan Rambousek: Kresby
  1964   Dnes, když nacházíme schůdnější..., František Doležal: Kresby, grafika. Variace na básnická a literární díla 1928 - 1963
  1964   Ilustrace Jana Zrzavého, Knižní kultura, 1, 1
  1964   Když se před pěti lety..., Proměna
  1964   Nástup mladé generace v Hollaru, Hollar, 25-31
  1964   Nová monografie a výstava díla Jana Rambouska, Hollar, 116
  1965   Die ausgestellten graphischen Blätter..., Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1965   Dimitrij Kadrnožka po pěti letech sestavil..., Dimitrij Kadrnožka: Obrazy
  1965   K členským výstavám v Hollaru, které vykazují...
  1965   K členským výstavám v Hollaru..., Hosté Hollara 1965
  1965   Kamil Lhoták, Výtvarná práce
  1965   Nejlepší čs. poštovní známka 1964, Výtvarná práce
  1965/06/18   Kronika výstav (Praha), Výtvarná práce, 13, 10-11
  1966   Česká grafika jako konkrétní pojem, Výtvarná práce
  1966   Karel Vysušil: Portrét, koláž, Vysušil: Grafika 1963-66
  1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35, 66-67
  1966   Sentiment a kritika jsou jistě..., Grafika Praga 66
  1966   Výstavou grafického díla se nám ..., Jaroslav Novák
  1967   Josef Liesler v Ostravě, Výtvarná práce
  1967   Kristian Kodet, Výtvarná práce
  1967   Po dvou létech opět dochází v Hollaru..., Hosté Hollara 1967
  1967   Přehled dějin SČUG Hollar... / The present exhibiton shows... / Die gegenwärtie Ausstellung..., 50 let SČUG Hollar
  1967   Přítomná výstava vznikla..., Secese členů Hollara
  1967   Tato výstava nás seznamuje..., IX švédských grafiků
  1967   Umělecká komise a případ J. Špály, Výtvarná práce, 11
  1967   Výstava nového díla Jana Kodeta, Výtvarná práce
  1968   50 let české kritiky, Výtvarná práce
  1968   České umění dvacátých let, Výtvarná práce
  1968   Dagmar Hendrychová vystavila soubor keramických děl..., Výtvarná práce
  1968   Další z vystavujících ve Špálově galérii Adriena Šimotová..., Výtvarná práce
  1968   Die Ausstellung tschechoslowakischer Künstler...
  1968   Hans Hartung, Výtvarná práce
  1968   Hollar odpovídá, Výtvarná práce
  1968   Kamil Lhoták touto výstavou..., Kamil Lhoták: Malé obrazy 1964-1968
  1968   Karel Vaca, Výtvarná práce
  1968   Ladislav Čepelák prodělal snad nejosobitější..., Výtvarná práce
  1968   Na výstavě v Galérii D..., Výtvarná práce
  1968   Oblastní galérie v Chebu uspořádala..., Výtvarná práce
  1968   Přehled pražských výstav (Rudolf Klimovič, František Hudeček, Otto Sukup, Rudolf Kedl), Výtvarná práce, 16, 16-17
  1968   Přehled pražských výstav, Výtvarná práce
  1968   Přehled výstav (Piemontské umění), Výtvarná práce
  1968   Přehled výstav (Hosté SČUG Hollar), Výtvarná práce
  1968   Přehled výstav (V galerii Fronta vystavuje soubor svých prací Eva Bednářová), Výtvarná práce
  1968   Přehled výstav, Výtvarná práce
  1968   Rudolf Svoboda, Výtvarná práce
  1968   Tak charakterizují malbu Jarmily Zábranské slova předmluvy..., Výtvarná práce
  1968   V Alšově síni vystavená tvorba Vladimíra Tesaře, jak ji odráží..., Výtvarná práce
  1968   V Děčínském muzeu..., Výtvarná práce
  1968   V minulém roce slavil SČUG Hollar..., SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Vladimír Komárek, Výtvarná práce
  1968   Výroční členské výstavy v Hollaru..., SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Výstava Arnošta Paderlíka, Výtvarná práce
  1968   Výstava Ernsta Barlacha ve Výstavní síni ÚLUVU..., Výtvarná práce
  1969   A. Klimo - V. Kraicová a R. Uher, Výtvarná práce
  1969   Alchymáže Ladislava Novaka, Výtvarná práce
  1969   Díla Karla Těšínského, Výtvarná práce
  1969   Dílo Josefa Šimůnka, Výtvarná práce
  1969   Drobné plastiky Jindřicha Wielguse, Výtvarná práce
  1969   Grafiky Maričky Klimovičové (Dr. František Dvořák), Marička Klimovičová
  1969   Jan Bauch (Nástin vývoje malířského díla), Výtvarné umění, 339-348
  1969   Jan Smetana, Výtvarná práce
  1969   Jaroslav Sůra, Výtvarná práce
  1969   Ladislav J. Kašpar, Výtvarná práce
  1969   Luděk Tichý, Výtvarná práce
  1969   Marička Klimovičová, Výtvarná práce
  1969   Michael Schönholtz, Výtvarná práce
  1969   Miloslav Nováček, Výtvarná práce
  1969   Mira Haberernová, Výtvarná práce
  1969   Naďa Synecká, Výtvarná práce
  1969   Přehled výstav (V. Beneš), Výtvarná práce, 16, 24
  1969   Skupina Grafis, Výtvarná práce
  1969   Slávka Konrádová-Březková, Výtvarná práce
  1969   Stanislav Ježek, Výtvarná práce
  1969   Václav Bubeníček nám tímto dílem..., Václav Bubeníček: Variace
  1969   Výstava Angažovaný plakát uspořádaná ve..., Výtvarná práce
  1969   Výstava kresleného humoru, Výtvarná práce
  1969   Výstava kubistického díla Václava Špály, Výtvarná práce
  1969   Výstava Libuše Kaplanové, Výtvarná práce
  1969   Výstava mladých '69, Výtvarná práce
  1970   Club grafikov Bratislava, Výtvarná práce
  1970   Dílo Lva Šimáka, Výtvarná práce
  1970   František Kobliha je obvykle a vlastně stereotypně..., František Kobliha
  1970   František Volf, Výtvarná práce
  1970   Jan Kodet šedesátníkem, Výtvarná práce
  1970   Jana Míčková, Výtvarná práce
  1970   Jiří Andrle, Výtvarná práce
  1970   K problémům městských rezervací, Výtvarná práce
  1970   K výstavě bylo opět vydáno album..., Komorní grafika 1970
  1970   Krajiny Ady Nováka, Výtvarná práce
  1970   Ladislav Pichl v Českých Budějovicích, Výtvarná práce
  1970   Podle dlouholeté tradice pořádá SČUG Hollar..., Výstava kreseb členů SČUG Hollar
  1970   Posmrtná výstava Richarda Fremunda, Výtvarná práce
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 18, 19-20
  1970   Přání Richarda Fremunda, vystavit…, Richard Fremund
  1970   Svým ilustračním dílem..., Jan Zrzavý: Ilustrace
  1970   Umělecký odkaz Richarda Fremunda, Výtvarné umění, 102-112
  1970   Vladimír Rocman se nám opět představuje..., Rocman
  1970   Výstava 10 malířů z NDR, Výtvarná práce
  1970   Výstava Františka Koblihy, Výtvarná práce
  1970   Z pražských výstav, Výtvarná práce
  1970   Zdenka Heritesová, Výtvarná práce
  1970   Zdenka Heritesová představuje se poprvé..., Zdenka Heritesová: Osudy
  1971   František Lukáš představuje se nám..., Lukáš
  1971   Ilustrace národního umělce Jana Zrzavého (Výstavy), Výtvarná práce
  1971   Kresby mladých 70, Výtvarná práce
  1971   Kristian Kodet (Výstavy), Výtvarná práce
  1971   Letošním rokem vstupuje mezi osmdesátníky..., Vladimír Silovský
  1971   Tento soubor grafických listů..., SČUG Hollar: Výstava grafiky
  1971   Výstava obrazů z tvůtčího prostředí ateliérů, Výtvarná práce
  1971   Výstava olomouckých výtvarníků, Výtvarná práce
  1971   Z pražských výstav (Výstava bývalých členů JVU), Výtvarná práce
  1972   Setkání generací, Svobodné slovo
  1975   Jiří Bouda může být zařazen do linie oněch grafiků..., Jiří Bouda
  1976   Být jako kapka medu (Vánoční rozhovor s akademickým malířem Zdenkem Seydlem), Lidová demokracie
  1976   Jeden ze Sedmi v říjnu, Lidová demokracie
  1976   Malíř úsměvu, krásy a míru, Lidová demokracie
  1976   Tento soubor 36 grafických listů..., Grafika Adolfa Borna
  1976   Tři jubilanti, Tvorba, 18
  1977   Když r. 1960 vystavil prvně…, Josef Duchoň
  1977   Klidná krása věcí, Lidová demokracie
  1977/06/02   Knižní tvorba Václava Bláhy, Lidová demokracie
  1978   Jistě nás před obrazy Kamila Lhotáka..., Kamil Lhoták: Obrazy a kresby
  1978   Naše současná grafika, Lidová demokracie
  1979   Výstava skupiny Sedm v říjnu, Lidová demokracie, 35, 294
  1979   Životní jubileum Oty Janečka, Lidová demokracie (Praha)
  1980   Kamil Lhoták nositelem Herderovy ceny (Kronika), Výtvarná kultura
  1980   Současná slovenská grafika (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-59
  1980   Šedesát let tvořivé práce, Lidová demokracie
  1980   Výstava J. Johna v Chebu, Lidová demokracie
  1980   Zemřel Oskar Kokoschka (Kronika), Výtvarná kultura
  1981   Kouzelný svět Zdenka Seydla, Lidová demokracie, 37, 300
  1981   Nová Paka je myslím první, kdo se přihlásili..., Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely
  1981   Retrospektiva F. Doležala, Lidová demokracie
  1981   Souborná výstava Josefa Lieslera (Výstavy), Výtvarná kultura, 57-57
  1981   Z dílny Kamila Lhotáka, Výtvarná kultura, 34-37
  1981/06/13   Nejstarší výtvarný umělec, Lidová demokracie, 37, 138
  1982   Jubileum práce a radosti z tvorby (Utajené lásky sedmdesátníka, zasloužilého umělce Kamila Lhotáka), Lidová demokracie
  1982   Madeilér Josef Hvozdenský, Výtvarná kultura, 34-36
  1982   Olomoucký sochař Rudolf Svoboda, Výtvarná kultura, 44-45
  1983   Česká grafika ve světě, Lidová demokracie, 10, 10
  1983   Tradice české karikatury, Lidová demokracie
  1983   Východočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 14-14
  1983/01/08   Zemřel nestor českých umělců, Lidová demokracie
  1984   Grafika M. Blabolilové, Lidová demokracie
  1985   Grafik Josef Duchoň, Lidová demokracie, 41, 245
  1985   Malíř a publicista, Lidová demokracie
  1986   Malířské dílo české noty, Lidová demokracie
  1986   Sochařské dílo současnosti, Lidová demokracie
  1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie
  1986   Výtvarná poezie všednosti, Lidová demokracie
  1987   Kamil Lhoták sedmdesátník, Výtvarná kultura, 39-42
  1987   Kresby knižního grafika, Lidová demokracie
  1987   Richard Fermund (1928-1969) žije…, Richard Fremund (1928-1969): Obrazy, kresby a grafiky
  1987   Slibný sochařský talent, Lidová demokracie
  1988   Nad dílem Jiřího Boudy se obvykle říká..., Výstava grafiky a kreseb Jiřího Boudy
  1988   Z pražských výstavních síní, Lidová demokracie
  1989   Jiří Bouda - s jehož dílem se zde seznamujeme...
  1989   O své sbírce rukopisů slavných umělců, Panorama, 1, 27-29
  1989   Obrazy Milana Albicha, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3
  1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie
  1989   Ota Janeček sedmdesátníkem, Panorama, 1, 10-12
  1989   Přehlídka malířského díla, Lidová demokracie
  1990   Jeden ze Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1990   Od poslední členské výstavy..., Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
  1990   Ota Janeček od své první výstavy..., Ota Janeček: Obrazy, pastely, grafika
  1990   Pozdravy (Olomouc, město po Praze nejbohatší...), Exlibris Olomouc 1990
  1990   Rozsáhlé dílo Jiřího Švengsbíra..., Praha Jiřího Švengsbíra
  1990   Slavný umělec téměř neznámý, Lidová demokracie, 46, 151
  1991   Jeden z Tvrdohlavých, Lidová demokracie
  1991   Josef Šíma v zrcadle svých dopisů, Výtvarné umění
  1991   Tři generace rodiny Radů, Lidová demokracie
  1992/03/27   Dal české knize novou tvář, Lidová demokracie
  1993   Homo ludens Jiří Kolář, Jiří Kolář: Čtyři cykly variant na stanovené téma z počátku roku 1993
  1993   La gravure tcheque possede,..., Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
  1993   SČUG Hollar oslavil v uplynulém roce..., SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
  1993   Výstavou grafického díla Jaroslava Kaisera..., Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
  1994   Ohniska znovuzrození aneb Druhá obrozenecká doba českého výtvarnictví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1994   Řekne se snad, že si Věra Kotasová..., Věra Kotasová: Grafika
  1994   Skupina 42 (Výběr z grafické tvorby), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Dílo Jiřího Kovaříka, Labyrint revue, 21-21
  1995   Zástupci umělecké rodiny Radů vystavují v Hlinsku (Když je umění pokládáno za řemeslo a dědí se z generace na generaci), Denní telegraf, 13-13
  1996   František Tichý - sto let od narození, Bulletin Klubu přátel Hollaru
  1996   Grafické dílo Jaroslava Kaisera v Hradci Králové, Bulletin Klubu přátel Hollaru, 17-19
  1998   Anketa, Grapheion, 5, 59-60
  1998   Survey, Grapheion, 5, 59-60
  2000   Fauvistická zkouška ohněm, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2000   Vzpomínka na Josefa Istlera, Listy S.V.U. Mánes
  2001   Tvůrčí skupina Máj 57, České umění 1938-1989, 216-217
  2001 (1955?)   Úvodní slovo k Výstavě jedenácti, České umění 1938-1989, 182-183
  2001 (1956/12/01)   Založení tvůrčí skupiny Máj, České umění 1938-1989, 186-186
  2003   Jaroslav Šerých (se zapsal do historie českého ...), Jaroslav Šerých: Dětem světa
  2004   Jiříkovo vidění aneb Slívova optika, Jiří Slíva, 12
  2007   Václav Hollar (1607–1677), Pocta Václavu Hollarovi, 13-15
  2008   Pravoslavovi Radovi k pětaosmdesátinám, Keramika a sklo
  2010   Cirkus a varieté Františka Tichého (...než přišel "nový cirkus"), Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 20-46
  2010   Devadesát? (Ráno slivovice, večer tlačenka), Pátek Lidových novin-12
  2010   Dílo Františka Tröstera, dílo, které nezná opakování, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 47-52
  2010   K podstatě lidskosti neb Divadlo v mém životě, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 54-64
  2010   Moje Ithaka aneb jak se projevuje věčnost a nekonečno..., Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 82-87
  2010   O scénické práci Františka Tichého, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 12-19
  2010   Svěží nestor světa umění, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 90-96
  2010   Z knihy Můj život s uměním, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 65-82
  2011   Umělec, jehož návštěvu jsme dnes navštívili..., Josef Hlinomaz: Malující šašour, 10
  2012   Názory na umění Jana Baucha: Citace z dobových článků, studií a recenzí vybral Peter Kováč (Jan Bauch; Nástin vývoje malířského díla), Jan Bauch, 385
  2012   Nekrology: Teď víme, oč jsme chudší, aneb za malířem Janem Bauchem, Jan Bauch, 393-394
  2014   K ilustracím Kamila Lhotáka, Kamil Lhoták a kniha, 17-22
  nedat   Jeden z první řady, Lidová demokracie
  nedat   Václav Bláha vstoupil...
  neuveden   Karel Vysušil vstoupil do naší kulturní sféry v roce 1955…, Karel Vysušil
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Jan Rambousek: Kresby, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   František Doležal: Kresby, grafika. Variace na básnická a literární díla 1928 - 1963, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1970   Miloš Hřebeček: Malý výbor z díla, Galerie Letná, Praha
  2002   Andrej Smolák: Siedmý život / The Seventh Life, Galéria Miro, Snina (Snina)
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Ve výstavní síni Svoboda na starém Městě
almanach
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Exlibris Olomouc 84 (Almanach k setkání sběratelů a přátel exlibris), Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Olomouc (Olomouc)
  1990   Exlibris Olomouc 1990 (Almanach k setkání sběratelů a přátel exlibris), Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Olomouc (Olomouc)
biografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Václav Chochola
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Demonstrace: Pryč s Knížákem!
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   PF 1998 (Jiří Kolář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000   Milenium 2000/ 20001, Galerie české plastiky, Praha
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Blanka Bohdanová: Obrazy
  1998   Jindřich Pileček, Jan Souček: Výběr z grafického díla, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2001   Andrej Smolák: Vášne a sny III., Dom umenia, Košice (Košice)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   Quido Fojtík: Výstava kreseb a obrazů, Osvětový dům, Žatec (Louny)
  1971   Jaroslav Šváb: Ideogram v knize Jaroslava Švába, Památník národního písemnictví, Praha
  1977   Liliana Maftei: Obrazy
  1979   Iva Kupková-Klímová: Ilustrace
  1980   Mikuláš Lubomírský: Obrazy z let 1972 - 1980
  1981   Cyril Bouda: Ilustrace a kresby, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
  1982   Mojmír Hušek: Obrazy
  1989   Mojmír Hušek: Obrazy
  1990   Tomáš Bím: Litografie, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1994   Jaroslav Chudomel: Lepty, Městské kulturní a informační středisko - Muzeum v Moravské Třebové, Moravská Třebová (Svitavy)
  1995   Sava Stojkov: Obrazy, Galerie Miro, Praha
  1998   Andrej Smolák: Obrazy / Bilder / Paintings / Tableaux, Galerie Miro, Praha
  1999   Karel Gott: Obrazy / Bilder, Galerie Miro, Praha
  1999   Serigrafie Jaroslava Kaisera, Galerie Úsměv, Varnsdorf (Děčín)
  2002   Výstava Josefu Lieslerovi k devadesátinám
  2003   Jaroslav Šerých: Dětem světa (Ilustrace pro nakladatelství Artia z let 1970-1985), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   František Tichý, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2008   Adolf Born: Veselá cesta životem (50 let s grafikou), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Exlibris, Kniha, n.p., Praha
  1998   P+S: Výběr z grafického díla
  1999   Jaroslav Kaiser + Jaroslav Sůra: Tvůrci české serigrafife
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Praha Jiřího Švengsbíra, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Mikuláš Lubomírský, Galerie Ambiance, Lucern (Lucern)
maketa
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Václav Bláha a kniha (Knižní obálky)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969/12/31   Výtvarné umění, 19, 7, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970/08/31   Výtvarné umění, 20, 3, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1996   Bulletin Klubu přátel Hollaru, 2
  1998   Listy S.V.U. Mánes, 2, 2-3, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar, Skupina československých umělců grafiků Hollar, Praha
  1975   Ladislav J. Kašpar šedesátníkem
  1983   Kamil Lhoták (Profil autora knih KMČ), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1988   Hořánek 87, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
příloha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960   Cyril Bouda (Soupis grafického díla Cyrila Boudy od roku 1948 do roku 1960)
separát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Počátky české novodobé grafiky, 15-20
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962   František Tichý 1896-1961 (Posmrtná výstava životního díla), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Ingrid Glaserová
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1952   Česká krajina v obrazech Adolfa Kosárka, Antonína Chittussiho, Františka Kavána, Orbis, Praha
  nedatováno   František Tichý, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
soukromý tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Miloslav Stibor: 12 plakátů fotografických výstav
soupis díla
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Ludmila Jiřincová (Soupis grafického díla), Spolek českých bibliofilů, Praha
soupis grafik
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Grafické dílo Jana Zrzavého, Spolek českých bibliofilů, Praha
  1981   Grafické dílo Cyrila Boudy z let 1920/1980, Památník národního písemnictví, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   František Dvořák: O své sbírce rukopisů slavných umělců
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Adolf Born: V předvečer… / On the Eve of… (U příležitosti 70. narozenín umělce)

František Dvořák

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1956/02/03 - 1956/03/04   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Galerie Hollar, Praha
1967/07/14 - 1967/08/20   Ferdinand Stransky, Galerie Hollar, Praha
1967/08/25 - 1967/09/24   Margherita Benetti, Galerie Hollar, Praha
1968/01/12 - 1968/02   Jan Konůpek: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1970   František Tröster, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1970/01/11 - 1970/02/22   František Tröster, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/02/26 - 1970/04/05   František Tröster: Průřez celoživotním scénografickým dílem, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1970/07/08 - 1970/09/27   Jan Kodet: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1971/01/20 - 1971/02   Orest Dubay: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1971/09 - 1971/10   František Tichý: Užitá tvorba, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1971/09/30 - 1971/11/02   František Tichý: Výběr z neznámého díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1974/03/19 - 1974/04/14   Miloslav Nováček, Galerie Hollar, Praha
1976/09/15 - 1976/10/04   Fotografie Josefa Sudka, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1982/11/09 - 1982/12/05   Kamil Lhoták: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1986/01/16 - 1986/02/23   František Tichý: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1987/01/15 - 1987/03/01   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1991/03/27 - 1991/05/05   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1995/05/31 - 1995/06/25   Vladimír Boudník: Výstava dosud nezveřejněného díla, Galerie Hollar, Praha
1999/10/22 - 2000/01/09   Adolf Born: V předvečer… / On the Eve of…, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/05 -   Vzpomínka na Jaroslava Hořánka, První městská banka a.s., Praha
2005/05/03 - 2005/05/31   Vladimír Suchánek: Litografická pokušení, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Praha 3
2006/11/02 -   Tomáš Bím: Malíř sváteční všednosti, Galerie Václava Špály, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1969/02/20 - 1969/03/18   Grafika tvůrčí skupiny Grafis, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1983/01/25 - 1983/02/20   Rukopisy slavných českých umělců 19. a 20. století (korespondence), Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
2001/9/05 - 2001/09/030   František Dvořák: Pocta zemřelým přátelům, Galerie Hollar, Praha
2005/10/03 - 2005/10/31   Osm malířů velkých formátů, Galerie Václava Špály, Praha
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha

František Dvořák

autorská
termín   název výstavy, místo konání
- 2002/09/06   Vladimír Komárek, Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník (Rakovník)
----/04/28 - ----/05/22   Lutobor Hlavsa: Ženy v obrazech, Galerie Zelený dům, Újezd nad Lesy, Praha (Hlavní město Praha)
----/05/06 - ----/05/27   Majka Schoiswohl - Pátková: Obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1952/02/08 - 1952/02/28   Václav Hejna, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1
1952/10/24 -   Jaroslav Kovář: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1954/10/29 -   Jindřich Mahelka, Galerie Hollar, Praha
1955/11/06 - 1955/11/27   Výstava akvarelů akad. malíře Jana Smitala, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1956/02/03 - 1956/03/04   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Galerie Hollar, Praha
1956/04/10 -   Richard Fremund, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/04/15 - 1956/05/06   Miloslav Holý: Obrazy, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1956/10/19 - 1956/11/13   František Tichý: Obrazy, kresby a grafiky, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1957/01/04 - 1957/01/31   Kamil Lhoták: Obrazy z let 1948-1956, Galerie Československý spisovatel, Praha
1957/02/01 - 1957/02/28   Jitka Kolínská: Obrazy, monotypy, grafiky a kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1957/02/05 - 1957/03/03   Jaroslav Mejstřík: Posmrtná výstava, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1957/03/05 - 1957/03/27   Robert Piesen: Obrazy z let 1950 - 1956, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1957/03/15 - 1957/04/14   Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely, Galerie Hollar, Praha
1957/04/24 -1957/05/15   Ladislav Dydek, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1957/08/20 - 1957/09/15   Jiří Rada, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1957/11/04 - 1957/11/30   Cirkus v díle Františka Tichého, Galerie Fronta, Praha
1958/03/15 - 1958/04/09   Richard Fremund: Česká krajina a obrazy z Paříže, Galerie Československý spisovatel, Praha
1958/05/06 - 1958/06/01   Josef Václav Schwarz: Plastiky a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1958/06/30 - 1958/07/27   Jaroslav Hořánek: Kresby 1957 - 1958, Galerie Fronta, Praha
1958/09/01 - 1958/09/25   Bohumil Kubišta: Kresby, Galerie Fronta, Praha
1958/10/19 - 1958/11/12   Miloslav Troup: Obrazy z let 1945–1958, Galerie Československý spisovatel, Praha
1959/01/06 - 1959/01/27   Krajiny Kamila Lhotáka z let 1955-1958, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1959/02/15 - 1959/03/08   František Tichý: Grafika, Malá galerie prodejny Dílo, Olomouc (Olomouc)
1959/02/21 - 1959/03   Robert Piesen: Obrazy 1957-1958, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1959/09/23 - 1959/10/24   Lubomír Přibyl: Oleje a grafika 1958 - 1959, Divadlo Rokoko, Praha
1959/10/30 - 1959/11   Jindřich Wielgus: Studie, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1959/11/15 -   Jaromír Skřivánek: Obrazy a kresby roku 1957-1959, Divadlo Rokoko, Praha
1959/12/06 -   Marie Martinová: Akvarely a olejové pastely 1957-1959, Divadlo Rokoko, Praha
1960/01/07 - 1960/02/28   Vojtěch Preissig (1873 - 1944): Grafické práce, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1960/02/19 - 1960/03   Gavarni (1804 - 1868), Galerie Hollar, Praha
1960/04/05 -   Quido Fojtík: Obrazy, kresby 1957-1959, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1960/06/08 -   Lumír Šindelář: Studie krajin z let 1946-1959, Výstavní síň Lidové demokracie, Praha
1960/06/28 - 1960/08/28   Max Švabinský: Nová grafika a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1960/08/30 - 1960/10/21   František Tichý: Tváře, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1960/09/27 - 1960/10   Josef Novák: Ilustrace, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1960/10/07 -   Jaroslav Novák: Obrazy, Komorní divadlo, Praha
1960/10/26 - 1960/11   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1962/02/09   Stanislav Odvárko, Městská osvětová beseda, Aš (Cheb)
1962/08/30 - 1962/09/23   Miloš Hřebeček: Posmrtná výstava, Galerie mladých, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1962/09/09 - 1962/09/23   Stanislav Odvárko: Tempery, kresby a grafika z cest, Městské muzeum, Čáslav (Kutná Hora)
1963/02/08 -   Vojtěch Preissig: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1963/02/14 - 1963/03/10   Jan Kodet: Výbor díla 1933 - 1962, Galerie Václava Špály, Praha
1963/02/15 - 1963/03/17   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1963/04/14 - 1963/05/12   Quido Fojtík: Kresby 1962-63, Divadlo Rokoko, Praha
1963/04/15 - 1963/05/29   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
1963/06/07 -   Mikuláš Lubomírský, Divadlo Rokoko, Praha
1963/06/21 - 1963/07/31   František Tichý: Kresby a grafika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/08/10 - 1963/09/15   Bohuslav Habart: Kresby a ilustrace, Biologický ústav ČSAV, Praha
1963/09/10 -   Fillovy boje a zápasy v grafice a kresbách, Galerie Hollar, Praha
1963/11/08 -   Jan Rambousek: Kresby, Galerie Hollar, Praha
1963/11/08 - 1963/12/01   Milan Albich: Cestovní deník ze Sovětského svazu, Městská osvětová beseda, Aš (Cheb)
1963/12/21 - 1964/01   Leonard Rotter, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha
1964/03/08 - 1964/03/30   Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/03/12 - 1964/04/05   František Doležal: Kresby a grafika Variace na básnická díla 1928 - 1963, Galerie Hollar, Praha
1964/08/16 - 1964/09/15   Quido Fojtík: Výstava kreseb a obrazů, Osvětový dům, Žatec (Louny)
1964/11/20 - 1964/12   Antonin Homolka: Výbět z grafických prací z pozůstalosti, Galerie Hollar, Praha
1965/02/01 - 1965/02/24   Dimitrij Kadrnožka: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
1965/04/09 - 1965/05/02   Kamil Lhoták: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1966   Karel Vysušil: Grafika 1963-1966, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1966/07/08 - 1966/07/29   Tranquillo Marangoni: Dřevoryty, Galerie Hollar, Praha
1966/10/20 - 1966/11/13   Kamil Lhoták 1938-1965, Galerie Československý spisovatel, Praha
1966/11/13 - 1996/12/11   František Tichý: Grafika, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966/11/22 -   Stanislav Odvárko: Tempery, kresby a grafika z cest, Divadlo Stanislava Kostky Neumanna, Praha
1966/12/15 - 1967/01/15   František Emler: Grafická tvorba, Galerie Československý spisovatel, Praha
1967/01/13 -   Kristian Kodet: Obrazy, kresby, Divadlo Rokoko, Praha
1967/03/08 - 1967/03/26   Hana Storchová: Grafika, Galerie mladých, Mánes, Praha
1967/03/12 - 1967/03/27   Kristian Kodet: Obrazy, kresby, Šímova síň (Síň Ladislava Šímy), Benešov (Benešov)
1967/05/27 - 1967/06/20   Václav Lokvenc: Sochy a grafiky, Divadlo Rokoko, Praha
1967/07/02 - 1967/09/03   Georges Rouault: Miserere et La guerre, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/07/14 - 1967/08/20   Ferdinand Stransky, Galerie Hollar, Praha
1967/08/25 - 1967/09/24   Margherita Benetti, Galerie Hollar, Praha
1967/08/27 - 1967/09/24   Jan Kodet: Sochy a kresby, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1967/09/29 -   Neznámý František Tichý, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1967/10/02 - 1967/11/01   Jan Zrzavý: Prvotiny, Galerie Fronta, Praha
1967/10/12 - 1967/11/12   Jan Kodet: Plastiky a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1967/12/07 -   Jan Špála: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1967/12/13 - 1968/01/07   Dana Hlobilová, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha
1968/01/12 - 1968/02   Grafika Jana Konůpka, Galerie Hollar, Praha
1968/01/12 - 1968/02   Jan Konůpek: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1968/02/05 - 1968/02/29   Karel Teissig: Ilustrace - kresby - plakáty, Galerie Fronta, Praha
1968/03/10 -   Quido Fojtík, Okresní muzeum, Děčín (Děčín)
1968/03/14 - 1968/03/31   Jan Špála: Výstraha, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1968/03/31 - 1968/04/21   Alois Sopr: Plastiky, reliéfy, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/04/25 -   Jaroslav Kaiser: Grafika 1965-68, Malá galerie prodejny Dílo, Olomouc (Olomouc)
1968/05/16 - 1968/06/09   Miroslav Houra, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1968/06/26 - 1968/07/28   Ladislav Pichl: Můj kraj - sochy, Galerie bratří Čapků, Praha
1968/08/09 - 1968/09/08   Pavel Šimon: Grafické dílo, Galerie Hollar, Praha
1968/09/05 - 1968/10/10   Franta Volf: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1969/02/13 - 1969/03/09   Karel Těšínský: Obrazy a monotypy, Galerie bratří Čapků, Praha
1969/02/19 - 1969/03/23   Marička Klimovičová: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1969/07/03 - 1969/08/17   Vladimír J. Hnízdo: Komorní malba, Galerie Československý spisovatel, Praha
1969/09/15   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Spolek pro chemickou a hutní výrobu(Závody průmyslové chemie), Pardubice (Pardubice)
1969/10/18   Jaroslav Šmídra: Obrazy, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1969/10/22 - 1969/11/23   Jaroslav Hořánek: Kresby a grafika, Galerie Hollar, Praha
1969/11/27 - 1969/12/31   Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let, Galerie Nová síň, Praha
1970/01/07 - 1970/02   Zdenka Heritesová: Osudy, Galerie Hollar, Praha
1970/01/09 - 1970/02   Richard Fremund: 1927 - 1969, Mánes, Praha
1970/01/11 - 1970/02/22   František Tröster, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1970/02/04 -   František Kobliha: Tvůrce české secesní grafiky, Galerie Hollar, Praha
1970/02/11 - 1970/03/07   Miloš Hřebeček: Malý výbor z díla, Galerie Letná, Praha
1970/07/08 - 1970/09/27   Jan Kodet: Sochařské dílo, Staroměstská radnice, Praha
1970/08/20 - 1970/09/20   Jiří Kovařík: Obrazy, Galerie U Řečických, Praha
1970/10/21   Obrazy Františka Lukáše, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1970/11/06   Oleje Karla Chaby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1970/11/18 - 1970/12   Jan Zrzavý: Kresby a ilustrace, Galerie Hollar, Praha
1970/11/20   Grafika Jana Zrzavého, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1970/11/24 - 1970/12/13   Mikuláš Lubomírský: Obrazy, Galerie mladých, Mánes, Praha
1971/01/03 - 1971/01/30   Eva Křížová - Brýdová: Obrazy a kresby, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1971/01/10 - 1971/01/31   František Lukáš: Lidské terče, Galerie Vincence Kramáře, Malá síň, Praha
1971/01/14 - 1971/02/14   Jan Špála, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/01/20 - 1971/02   Orest Dubay: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1971/02/16 -   Věra Kotasová: Grafika 1965 - 1970, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1971/04/07 -   Kamil Lhoták 1938-1965, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1971/04/19 -   Jiří Švengsbír: Kresby a grafiky, Galerie Platýz, Praha
1971/04/21 -   Vladimír Silovský, Galerie Hollar, Praha
1971/08/18 -   Ladislav Josef Kašpar: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1971/09/30 - 1971/11/02   František Tichý: Výběr z neznámého díla, Galerie Československý spisovatel, Praha
1971/10/04-1971/10/28   Jaroslav Šváb: Volná grafika a grafický plakát, Galerie Fronta, Praha
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/10/27 - 1971/10   František Tichý: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1971/11/05   Grafika Františka Tichého, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1971/12/02 -   František Gross: Grafické práce, Galerie Hollar, Praha
1971/12/10   Tvář města v grafice a kresbách Cyrila Boudy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1972/01/12 - 1972/02/13   Milan Albich: Obrazy a kresby z let 1966 - 1971, Galerie Nová síň, Praha
1972/01/20 - 1972/02   Jan Bauch: Studie a kresby, Galerie Hollar, Praha
1972/04/21   Kresby a karikatury Antonína Pelce, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1972/06/15 - 1972/07   Karel Tondl: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1973/04/17 - 1973/05   Karel Laštovka: Kresby a grafiky, Galerie Na Slovanech, Praha
1973/05/18 - 1973/06   Karel Štika: Grafika, ilustrace, kresby, Galerie Hollar, Praha
1973/05/20 - 1973/06/03   Jiří Bouda: Grafika, kresby, Městské muzeum, Čáslav (Kutná Hora)
1973/05/27 - 1973/06   Miloslav Nováček: Kresby a grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Český Krumlov (Český Krumlov)
1973/06/21 - 1973/07   Vladimír Suchánek; Litografie, Galerie Hollar, Praha
1973/09/03 - 1973/09/22   Karel Laštovka: Obrazy, grafika, Galerie Fronta, Praha
1973/10/02 - 1973/10/19   Kamil Lhoták: Z knižní tvorby. Ilustrace a kresby, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1973/10/03   Jan Zrzavý K. H. Máchovi - kresby a ilustrace, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1973/12/06 - 1974/01/06   Emanuel Pryl: Výběr z malířské tvorby 1962-1973, Galerie bratří Čapků, Praha
1974/03/07 -   Miloslav Stibor: Kámen, Galerie Na Slovanech, Praha
1974/07   Josef Lír: mělnický rodák 1881 - 1971, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1974/09/20 - 1974/10/15   Karel Pokorný: Obrazy, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1974/10/02 - 1974/10/22   Hudební motivy v díle Jana Baucha, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1974/10/31 -   Karel Laštovka: Obrazy, grafika, Výstavní síň města Mostu, Most (Most)
1974/11/12 - 1974/12/31   Václav Trefil: Výběr z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1974/11/13 - 1974/12/02   Vzpomínka na Stanislava Menšíka, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1974/12/04   Grafika Františka Grosse, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/01/16 -   F.J.Kraus: K životnímu jubileu 70 let, Krajské muzeum, Olomouc (Olomouc)
1975/01/29   Kresby Aleny Nádvorníkové, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/12/09 - 1975/12/19   Marie Bognerová: Výstava obrazů, Městská knihovna Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí (Vsetín)
1975/12/10 - 1975/12/31   Cyril Bouda:Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/02/02 -   Kamil Lhoták: Akvarely a menší obrazy, Galerie Fronta, Praha
1976/02/11 - 1976/03/01   Grafika Adolfa Borna, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/03/03 - 1976/03/23   Josef Jíra: Obrazy a grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/03/16 - 1976/04/02   František Tichý intimní, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1976/03/24   Kresby Františka Tichého, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/06/03 -1976/06/30   Oldřich Jelínek, Galerie Fronta, Praha
1976/09/15 - 1976/09/15   Josef Sudek: Fotografie, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/09/15 - 1976/10/04   Fotografie Josefa Sudka, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/12/08 - 1976/12/31   Grafika Josefa Lieslera, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/12/22 - 1977/01/09   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1977/03/09 - 1977/03/29   Grafika Karla Vaci, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1977/09/19 - 1977/10/28   Liliana Maftei: Obrazy, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1977/11/16 - 1977/12/05   Karel Chaba: Obrazy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1978/02/02 - 1978/03/02   Kamil Lhoták: Obrazy a kresby, Galerie Fronta, Praha
1978/04/27 - 1978/05/15   Kamil Lhoták: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1978/06/10 - 1978/06/30   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Závodní klub ROH, Nové Město nad Metují (Náchod)
1978/06/22 - 1978/07/16   Ludvika Smrčková: Výtvarné dílo, Zámek Kladno, Kladno (Kladno)
1978/07/20 - 1978/08/27   Naděžda Plíšková: Kresby, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/03/08 - 1979/04/01   Václav Sivko: Grafika, kresby, ilustrace, Galerie Fronta, Praha
1979/04/23 - 1979/05/12   Miroslav Štolfa: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1979/05/10 -   Ludmila Jiřincová: Kresby, grafika, ilustrace, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1979/05/16 - 1979/06/13   František Gross: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1979/05/20 - 1979/05/31   Iva Kupková-Klímová, Muzeum Litovel, Litovel (Olomouc)
1979/06/07 - 1979/08/19   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/09/19 - 1979/10/09   Iva Kupková-Klímová: Ilustrace, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1979/10/31 - 1979/11/25   Vladimír Tesař: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1979/11/14 - 1979/11/30   Kamil Lhoták: Kresby, grafika, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1979/12/04 - 1979/12/18   Jan Sedláček, Galerie Zlatá lilie, Praha
1979/12/20 - 1980/01/17   Karel Chaba: PF 1980, Galerie Fronta, Praha
1980/01/24 - 1980/03/09   František Peterka: Dílo 1947/79, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/02/06 - 1980/02/29   Zdena Fibichová: Keramika a kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/03/05-1980/03/30   Václav Chochola: Fotografie, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/05/20 - 1980/06/15   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06/04 - 1980/06/27   Stanislav Menšík: Obrazy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/08/26 - 1980/10/05   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/12/04 - 1980/12/28   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Galerie Fronta, Praha
1981/02/10 - 1981/02/27   Jaroslav Hořánek: Grafika, kresby, ilustrace, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1981/03/25 - 1981/04/20   Bohumil Teplý: Reliéfy, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1981/04/02 - 1981/05/03   Antonín Michalčík: Obrazy, Galerie Československý spisovatel, Praha
1981/08/08 - 1981/10/31   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1981/10/17 - 1981/11   Cyril Bouda: Grafika ze sbírek muzea a akvarely, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1981/11   Bohumil Teplý: Reliéfy, Výstavní síň knihkupectví Centrum, Havířov (Karviná)
1981/11/10 - 1981/11/30   Cyril Bouda: Česká krajina v akvarelech, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1982/09/02 - 1982/09/26   Miroslav Hucek: Fotografie, Galerie Fronta, Praha
1982/11/09 - 1982/12/05   Kamil Lhoták: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1983/02/23 - 1983/03/09   Lutobor Hlavsa: Obrazy z let 1974 - 1982, Galerie Zlatá lilie, Praha
1984/01/17 - 1984/02/03   Výtvarní umělci ve fotografii Karla Kestnera, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1984/04/11 - 1984/05/06   Adolf Born: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1984/05/10 - 1984/05/24   Jiří Bouda: Grafika, kresby, Galerie Platýz, Praha
1984/06/14 - 1984/06/28   Kamil Lhoták: Kresby a akvarely ze současné doby, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1984/10/18 - 1984/10/31   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1984/11/29 - 1985/01/20   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1984/12/14 - 1985/01/14   Dušan Janoušek: Grafika, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1984/12/18 - 1985/01/13   Zdeněk Hajný: Obrazy, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/03/21 - 1985/04/28   Jiří Frič: Výtvarné práce z let 1974 - 1984, Okresní muzeum, Kladno (Kladno)
1985/09/05 - 1985/09/29   Mikuláš Lubomírský: Obrazy, Galerie Na Újezdě, Praha
1985/11/06 - 1985/12/01   Vladimír Suchánek: Grafika, Galerie Fronta, Praha
1985/11/21 - 1985/12/26   Jaroslav Hořánek: Obrazy, grafika, kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1986/01/16 - 1986/02/23   František Tichý: Obrazy, kresby, Staroměstská radnice, Praha
1986/01/21 - 1986/02/07   Vojtěch Cinybulk, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1986/01/28 - 1986/03/02   Václav Holub: 1910 / 1985: výběr z díla, Galerie U Řečických, Praha
1986/04/02 - 1986/04/18   Daniela Havlíčková: Grafika - ilustrace, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1986/09/11 - 1986/10/05   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Galerie Fronta, Praha
1986/11/03 - 1986/11/21   Jiří Bouda: Grafika, ilustrace, Sdružený závodní klub ROH Výstavba hlavního města Prahy, SZK ROH VHMP, Praha
1987/01/15 - 1987/03/01   Richard Fremund: Obrazy, kresby a grafiky, Staroměstská radnice, Praha
1987/06/18 - 1987/08/09   Lutobor Hlavsa: Obrazy z let 1974 - 1987, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1987/07/07 - 1987/08/30   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/07/08 - 1987/08/02   F. K. Foltýn: 40 obrazů, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/09/17 - 1987/10/18   Kamil Lhoták: Výběr z životního díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1987/12/17 - 1988/01/17   Vladimír Suchánek: Grafika, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1988/04/26 - 1988/06/05   Josef Liesler: Retrospektivní výběr z díla, Mánes, Praha
1988/06/01 - 1988/07/10   Milan Vinař: Výběr z životního díla 1923 - 1958, Galerie bratří Čapků, Praha
1988/06/02 - 1988/07/29   Olga Hejná: Ilustrace, Městská knihovna Dobříš, Dobříš (Příbram)
1988/06/30 - 1988/07/24   Karel Chaba: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
1988/11/20 - 1988/12/04   Adolf Born: Grafika, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1988/12/12 - 1989/01/08   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Kavárna Jahodový bar, Praha
1989/03/07 - 1989/03/23   Mojmír Hušek: Obrazy, Výstavní síň Kniha - metro Leninova, Praha
1989/05/04 - 1989/05/28   Ladislav Kuklík: Kresby, Galerie Fronta, Praha
1989/05/05 - 1989/06/04   Karel Chaba: Obrazy a grafika, Dům kultury, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1989/08/33 - 1989/09/16   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla - grafika, kresby, pastely, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1989/10/13 -   Lutobor Hlavsa: Paintings 1979-1989, Diplomatický klub, Praha
1989/11/15 - 1989/12/04   Blanka Bohdanová: Obrazy a kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1990/01/03 - 1990/01/19   Vojtěch Cinybulk: Kresby a grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1990/05/09 - 1990/05/27   Dan Richter: Obrazy, miniatury, grafika, Malá galerie Melantrich, Praha
1990/05/24 - 1990/07/01   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/06/28 - 1990/09/02   Rudolf Chorý: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/07/01 - 1990/09/01   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Vlastivědné muzeum, Vysoké nad Jizerou (Semily)
1990/07/03 - 1990/08/05   Kristian Kodet: Obrazy, Malá galerie Melantrich, Praha
1990/08/07 - 1990/09/23   Antonín Michalčík: Obrazy z let 1943 - 1990, Galerie Václava Špály, Praha
1990/09/25 -   Tomáš Bím: Výběr z ilustrací, litografií a obrazů, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1990/09/25 - 1990/10/14   Jan Kanyza: Obrazy, Malá galerie Melantrich, Praha
1990/10/25 - 1990/11/09   Tomáš Bím: Litografie, Krameriův dům, Praha
1990/11/15 - 1990/11/29   Ota Janeček: Obrazy, pastely, grafika, Galerie u svatého Martina, Praha
1990/11/29 - 1990/12/26   Jaroslav Hořánek: Cestou k obrazu, Galerie Fronta, Praha
1991/03/07 - 1991/03/21   Šárka Radová: Keramická plastika, Galerie u svatého Martina, Praha
1991/04/18 - 1991/05/19   Jindřiška Radová: Keramika. Výběr z díla, Galerie Nová síň, Praha
1991/05/28 - 1991/06/08   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Albatros, Praha
1991/07/09 - 1991/07/21   Karel Trinkewitz: V Guttenbergově galaxii, Galerie u svatého Martina, Praha
1991/09/05 - 1991/10/06   Václav Frydecký: Výběr z tvorby, Galerie Nová síň, Praha
1991/09/17 - 1991/09/28   Milan Albich: Obrazy, kresby, Galerie u svatého Martina, Praha
1991/10/01 - 1991/10/14   Pavel Forman: Obrazy, Galerie u svatého Martina, Praha
1991/11/06 - 1991/12/03   František Tichý: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1992/01/08 - 1992/02/02   Emilie Tomanová: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1992/08/04 - 1992/08/30   Václav Radimský: Obrazy, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1992/09/01 - 1992/09/15   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Platýz, Praha
1992/10/07 - 1992/11/01   Pavel Sukdolák: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1993/02/03 - 1993/02/28   Vladimír Suchánek: Litografie, Galerie Hollar, Praha
1993/02/18 - 1993/03/10   Josef Jíra: Obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/04/29 - 1993/05/16   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/05/26 - 1993/06/20   Adolf Born: Akvarely, pastely, grafika a ilustrace, Galerie Hollar, Praha
1993/06/23 - 1993/07/18   Jaroslav Kovář ml.: Lepty, Galerie Hollar, Praha
1993/10/13 - 1993/11/07   Antonín M. L. Machourek: Kresby a studie z pařížského pobytu, Galerie Hollar, Praha
1994/01/20 - 1994/02/20   Jaroslav Chudomel: Lepty, Městské muzeum, Moravská Třebová (Svitavy)
1994/04/14 - 1994/05/13   Ladislav Pichl, Staronová galerie, Praha
1994/05/20 - 1994/06/26   Miloslav Troup (1917 - 1993), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
1994/06/29 - 1994/07/24   Věra Kotasová: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1994/08/24 - 1994/09/18   Milan Erazim: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1994/11/03 - 1994/11/27   Vincenc Beneš, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
1994/11/17 - 1994/12/06   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1994/12/07 - 1995/01/03   Tomáš Bím: Z ateliéru, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995/01/11 - 1995/02/05   Max Švabinský 1873 - 1962: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1995/02/16   Jaroslav Bobek: 70, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
1995/03/16 - 1995/04/05   Drobnosti Karla Chaby, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995/04/04 - 1995/04/25   Milan Albich: Obrazy a kresby, Galerie Genesis, Praha
1995/04/06 - 1995/04/26   František Tichý: Grafika, kresby, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1995/05/24 - 1995/06/15   Karel Chaba: Výstava obrazů - výběr z celoživotního díla u příležitosti 70. narozenin umělce, Galerie Petra Brandla, výstavní síň firmy Regulus, Praha
1995/05/31 - 1995/06/25   Vladimír Boudník: Výstava dosud nezveřejněného díla, Galerie Hollar, Praha
1995/06/05 - 1995/07/09   František Tichý: Výběr z díla, Galerie v Soběslavi, Soběslav (Tábor)
1995/10/04 - 1995/10/18   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Zlatá lilie, Praha
1995/10/05 - 1995/11/12   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/10/18 - 1995/11/12   Jaroslav Hořánek: 1925 / 1995, Galerie Hollar, Praha
1995/12/13 - 1996/01/04   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Galerie Petra Brandla, výstavní síň firmy Regulus, Praha
1996/01/16 - 1996/02/14   Josef Lada: Humorné kresby, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1996/01/18 - 1996/02/04   Jan Bauch: Oleje, kresby a grafika, Galerie Art Praha, Praha
1996/02/15 - 1996/03/06   Václav Kiml, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1996/03/07 - 1996/04/10   František Kupka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1996/04/11   František Tichý: Výběr z tvorby, Galerie Miro, Praha
1996/05/27 - 1996/06/09   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1996/07/05 - 1996/08/04   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie svatého Marka, Soběslav (Tábor)
1996/09/04 - 1996/09/20   Jindřich Vydra: Svět fantastické mozaiky, Galerie Petra Brandla, výstavní síň firmy Regulus, Praha
1996/09/16 - 1996/11/20   Stanislav Hanzík: Malostranské podobizny, Malostranská Beseda, Praha
1996/09/17 - 1996/10/06   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Michael Gallery, Praha
1996/10/23 - 1996/11/13   Karel Sládek: Obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1996/11/08 - 1996/12/07   Josef Jíra: Výběr z díla, Galerie Art Praha, Praha
1996/11/19 - 1997/01/05   Cyril Bouda: K nedožitým 95. narozeninám, Obecní galerie Beseda, Praha
1996/12/05 - 1997/01/05   Tomáš Bím: Obrazy, kresby, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1997/01/08 - 1997/02/09   Toyen: Grafika, kresby, obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1997/03/05 - 1997/04/06   Jan Kristofori: Obrazy, Galerie Křižovníků, Praha
1997/03/09 - 1997/04/11   Josef Jíra: Obrazy, grafika, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1997/03/26 - 1997/04/14   Lutobor Hlavsa: Žena v obrazech, Dům U bílého jednorožce, Praha
1997/04/01 - 1997/05/05   František Ronovský: obrazy - kresby, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1997/04/12 - 1997/05/16   Jaroslav Kaiser: Barevná grafika, Městská galerie, Hlinsko
1997/06/02 - 1997/06/19   Karel Chaba: Obrazy z 90. let, Galerie Fronta, Praha
1997/06/04 - 1997/07/08   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Maecenas (X Centrum Maecenas), Plzeň (Plzeň-město)
1997/07/03 - 1997/07/31   Miroslav Horníček: Koláže, Galerie GM, Praha
1997/08/07 - 1997/09/13   Vzpomínka na Kamila Lhotáka, Galerie GM, Praha
1997/09/18 - 1997/10/18   Lutobor Hlavsa, Galerie GM, Praha
1997/12/02 - 1998/01/04   Svět Kamila Lhotáka, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1998/02 - 1998/03   Lev Šímák neznámý, Galerie Art Praha, Praha
1998/04/04 - 1998/05/01   Adolf Born: Grafika, kresby, plastiky, Galerie U Míšků, Třeboň (Jindřichův Hradec)
1998/04/18 - 1998/05/31   Andrej Smolák: Obrazy / Bilder / Paintings / Tableaux, Galerie Miro, Praha
1998/05/05 - 1998/05/24   Jindřich Hegr: Obrazy, Galerie bratří Čapků, Praha
1998/05/19 - 1998/06/14   Emil Filla: Grafika, kresby, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1998/10/07 - 1998/11/05   Pavel Kovářík: Ocelorytina a známková tvorba, Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha
1998/10/14 - 1998/11/14   Kristian Kodet: Obrazy, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999/03/01 -   Andrej Bělocvětov: Kresby, Galerie Lazarská, Praha
1999/03/07 - 1999/05/31   André Hachle: Obrazy, Tyršův dům, Praha
1999/03/09 - 1999/04/11   Jan Kristofori: Obrazy a kresby z Ticina, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1999/04/07 - 1999/05/08   Josef Jíra 1929 - 1999, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1999/04/28 - 1999/05/22   Vladimír Boudník: Výběr z díla, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1999/09/11 - 1999/10/13   Václav Benedikt: Obrazy, První městská banka a.s., Praha
1999/11/01 -   Jeňýk Pacák: Kresby, koláže a grafiky, Galerie Atelier Kateřiny Dostálové, Olomouc (Olomouc)
1999/11/09 - 1999/11/27   Tomáš Bím: Obrazy, grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1999/12/07 - 2000/01/30   Václav Špála: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2000/02/03 -   Jindra Husáriková: Obrazy z posledních let, Galerie Miro, Praha
2000/02/08 - 2000/03/04   Miroslav Horníček: Koláže, Galerie Miro (Jilská), Praha
2000/03/08 -   Karel Laštovka: Oleje - kresby - grafika, Galerie Adria (Galerie Divadla bez zábradlí), Praha
2000/07/20 - 2000/09/17   Jan Lukas: Praha - domovské město Franze Kafky, Galerie Franze Kafky, Praha
2000/10/12 - 2000/11/12   Karel Kestner: Podoby známé i neznámé, Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
2001/03/24 - 2001/04/23   Václav Pokorný: Obrazy, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/05/16 -   Jan Kristofori, Národní muzeum, Praha
2001/10/10 - 2001/11/04   Ludvík Kuba: Obrazy a kresby, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2001/11/01 - 2001/11/14   Cyril Bouda: Sté výročí narození, Zámecká galerie (Galerie kladenského zámku), Kladno (Kladno)
2001/11/01 - 2001/11/25   Vladimír Preclík: Zase v parlamentu, Česká galerie, Praha
2001/11/01 - 2001/12/07   Tomáš Bím: Obrazy, grafika, Galerie Jiřího a Běly Kolářových, Praha
2002/02/01 - 2002/03/03   Adolf Benca: Paradox, Galerie Miro, Praha
2002/05/01 - 2002/05/31   Rudolf Lexa: Praha a krajiny v obrazech, Galerie bratří Čapků, Praha
2002/05/08 - 2002/05/12   Václav Špála, Sobotka (Jičín), Sobotka (Jičín)
2002/06/03 - 2002/06/30   Antoni Tàpies: Lepty, monotypie, barevné litografie, kombinované techniky a aquatinta, Galerie Miro, Praha
2002/09/04 - 2002/09/29   Adolf Born: Všude dobře / tak co doma (Ale doma je doma), Galerie Hollar, Praha
2002/11/28 -   Kristian Kodet: Obrazy, Galerie Petra Brandla, výstavní síň firmy Regulus, Praha
2003/01/22 - 2003/04/18   Pavla Mautnerová: Koláže, obrazy, Galerie Centra Franze Kafky, Praha
2003/02/25 - 2003/04/06   Karel Laštovka: Obrazy a grafika, Galerie Portheimka, Praha
2003/08/27 - 2003/09/28   Jaroslav Šerých: Dětem světa, Galerie Hollar, Praha
2003/09/25 - 2003/10/26   Mirka Procházková: Výtvarná zastavení, Městský palác Templ (Galerie Templ), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2003/10/22 - 2003/11/30   Adolf Born: Zdánlivě milý svět, Galerie JBK, Praha
2003/11/04 - 2003/11/30   Bohunka Waageová: Anděl země, Galerie Lapidárium Nadace Český barok, Praha
2003/11/13   Kristian Kodet: Obrazy a grafika, Divadlo Bez zábradlí, Praha
2004/02/09 - 2004/02/29   Vladimír Erlebach: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
2004/02/18 - 2004/03/31   Adolf Born: Dětem i dospělým, Nákupní galerie Atrium, Praha
2004/04/07 - 2004/05/05   Jaroslav Kaiser: Grafika, Galerie Rondo, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/05/03 - 2004/05/20   Michaela Lesařová-Roubíčková: Grafika, Galerie Fronta, Praha
2004/05/05 - 2004/05/30   Jan Kanyza: Obrazy, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2004/06/21 - 2004/07/08   Lutobor Hlavsa: Obrazy, Galerie Fronta, Praha
2004/10/12 - 2004/12/06   Divadlo ve fotografiích Václava Chocholy, Národní divadlo, Praha
2005/04/08 - 2005/07/03   Adolf Born: Od La Fontaina k Livingstonovi, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2005/07/12 - 2005/08/21   Karel Chaba: Praha, Obecní dům, Praha
2005/09/22 - 2005/10/23   Josef Váchal, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/03/09 - 2006/04/28   Bohumil Franc, Galerie u Lávky, Praha
2006/09/20 - 2006/10/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, grafika, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/10/12 - 2006/11/22   Vladimír Suchánek: Barevné litografie, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2006/10/14 - 2006/11/12   Marcela Mrázová: Obrazy a dřevořezby z let 1995 - 2006, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Jílové u Prahy (Praha-západ)
2006/11/02 -   Tomáš Bím: Malíř sváteční všednosti, Galerie Václava Špály, Praha
2007/04/04 -   Jaroslava Solovjevová: Obrazy, Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2007/05/18 - 2007/06/10   Emanuel Ranný: Prakrajiny, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2007/05/23 - 2007/06/03   Zina Koulová: Kresby a sochy, Galerie Nová síň - Malá galerie, Praha
2007/06/21 - 2007/09/12   Vladimír Suchánek: Výběr z litografické tvorby, Obchodní centrum Zentiva, Praha
2007/08/02 - 2007/10/28   Robert Piesen: Obrazy, kresby, Výstavní síň „13“, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
2007/11/02 - 2007/11/30   Boris Jirků: Obrazy, grafika, Galerie Špejchar (Městská galerie Špejchar), Chomutov (Chomutov)
2007/11/21 - 2008/01/13   František Tichý, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2007/12/13 - 2008/03/13   Tomáš Bím: Vánoční salon, Obchodní centrum Zentiva, Praha
2008/01/08 - 2008/02/03   Michal Tomek: Obrazy, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2008/04 -   Vladimír Suchánek: Výběr z litografické tvorby, Úřad vlády České republiky, Praha
2008/06/04 - 2008/06/15   Jan Antonín Pacák, Galerie Nová síň, Praha
2008/07/17 - 2008/09/07   Kristian Kodet: Obrazy, Klementinum, Praha
2008/09/24 - 2008/10/19   Adolf Born: Veselá cesta životem (50 let s grafikou), Galerie Hollar, Praha
2008/12/04 - 2009/01/06   Ladislav Kuklík: Fantasy, Galerie Břehová, Praha
2008/12/18 - 2009/01/11   Václav Sedláček: Krajina, Galerie Nová síň, Praha
2009/02/03 - 2009/03/01   Ota Janeček: Krajina, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2009/05/18 - 2009/06/18   Jiří Hruška: Obrazy. Z Lysolají až po Locronan, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
2009/06/11 - 2009/07/12   Michaela Lesařová-Roubíčková: grafika, Galerie Břehová, Praha
2009/10/21 - 2009/11/15   Eva Sendlerová: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
2009/10/27 - 2010/01/03   Adolf Born: Z domova až do ciziny, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2009/12/09 - 2010/01/16   Tomáš Bím: Malé formáty, Galerie Moderna, Praha
2010/03/10 - 2010/04/04   Tomáš Bím: Otevřené dveře, Galerie Hollar, Praha
2010/09/06 - 2010/10/10   Jiří Hruška: Obrazy, Clam-Gallasův palác, Praha
2011/02/21   František Tichý: Grafika, kresby, Galerie Lazarská, Praha
2011/09/08 - 2011/10/02   Vincenc Vingler: Potkal havran lachtana, Galerie Moderna, Praha
2011/09/13 - 2011/10/14   František Tichý: Grafiky a kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2011/11/15 - 2012/01/08   Adolf Born, Regionální muzeum a galerie, Jičín (Jičín)
2012/06/14 - 2012/09/09   Kamil Lhoták: Balony, křídla, vrtule, Galerie Moderna, Praha
2013/06/26 - 2013/08/04   Kamil Lhoták: Sadař smíchu roste sám..., Galerie U Betlémské kaple, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1952/12/05 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1954/12/03 -   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1955/03/04 - 1955/03/31   Výstava jedenácti, Výstavní síň Ars Melantrich, Praha 1
1957/05/31 - 1957/06   Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57, Obecní dům, Praha
1957/11/22 - 1957/12/09   Nové grafiky členů a kandidátů S.Č.U.G Hollara, Galerie Hollar, Praha
1958/12/05 -   Členská výstava 1958, Galerie Hollar, Praha
1960/09/03 - 1960/09/18   Skupina Proměna, Osvětový dům, Příbram (Příbram)
1961/10/13   Německý expresionismus v grafickém umění, Galerie Hollar, Praha
1963/04/08 - 1963/04/30   Jaroslav Kaiser, Jindřich Koukolský, Stanislav Odvárko, Kabinet umění, Brno (Brno-město)
1963/08/16 - 1963/09/15   Alena Svojitková, Věra Šimonová, Zdenka Táborská, Emilie Tomanová: Grafika a sochy, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1964/02/28 - 1964/03   Tvůrčí skupina Proměna: Obrazy, kresby a fotografie, Galerie Nová síň, Praha
1966/02/20 - 1966/03/27   Grafika, plakát, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1966/03/18 - 1966/04/10   IX švédských grafiků, Galerie Hollar, Praha
1966/10/25 -   Hamburská grafika, Galerie Hollar, Praha
1966/11/05 - 1966/11/27   Tschechische Zeichnungen und Graphik 1908-1966, Stadthalle Freiburg, Freiburg im Breisgau
1967/09/20 - 1967/10/22   Skupina B7, Galerie U Řečických, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1967/11/05 -   Helena Ambrosová, Karel Bořecký, Oldřich Břežanský: Obrazy a grafiky, Divadlo Rokoko, Praha
1968/04/21 -   50 let SČUG Hollar, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1968/10/04 - 1968/10/27   6 prager Künstler, Galerie Artica, Cuxhaven
1968/11/08 - 1968/12/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 50 letům republiky, Galerie Hollar, Praha
1969/02/20 - 1969/03/18   Grafika tvůrčí skupiny Grafis, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/09/23 - 1969/10/28   2. pražský salón obrazů, soch a grafik, Dům U Hybernů, Praha
1969/12/07 - 1969/12/31   Jožka Mrázek-Hořický, Dalibor Pokorný, Galerie Týdny v ateliéru, Praha
1970/11/05 - 1970/11/29   František Doležal: Obrazy z máchovského cyklu (1963-70), Vladimír Rocman: Z grafického deníku, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/02/17 - 1971/03/14   Ladislav Pichl, František Nedvěd, Galerie bratří Čapků, Praha
1971/11/28 - 1971/12/31   Eva Brýdlová, Ludmila Vojířová, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1973/03/31 - 1973/04/20   Aleš Lamr, Jan Steklík, Galerie českého svazu ovocnářů a zahrádkářů, Praha
1975/02/19 - 1975/03/10   PF 1975 - novoročenky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1975/05/21 -   Grafika klasiků české moderní malby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1978/08/08   Alena Laufrová: Grafika, Jana Svatošová: Keramika, Výstavní síň Kniha, Praha
1980/02/12   Exlibris, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/04/02 - 1980/04/27   Rukopisy slavných českých umělců - výtvarníků, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1984/02/15 - 1984/03/08   Sběratelské kuriozity, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1986/10/29 - 1986/11/30   Svět cirkusu a varieté ve výtvarném umění, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1987/12/03 - 1987/12/27   Bohunka Waageová: Grafika, Stanislav Martinec: Keramika, Galerie Fronta, Praha
1990/06/08 - 1990/06/24   Aleš Krejča, Mikuláš Lubomírský, Jan Souček, Galerie ve věži, Mělník (Mělník)
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1993/01/06 - 1993/01/31   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, Galerie Hollar, Praha
1995/07/26 - 1995/08/28   Kresba ´95, Galerie Hollar, Praha
1997/03/26 - 1997/04/20   Tři generace Kodetů, ArtPro - Galerie české plastiky / Artpro Gallery, Praha
1998/01/06 -   Třetí výstava malířů a grafiků Grantu, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
1998/02/04 - 1998/03/01   Jindřich Pileček, Jan Souček: Výběr z grafického díla, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998/02/04 - 1998/03/01   P+S: Výběr z grafického díla, Galerie Hollar, Praha
1999/07/10 - 1999/09/01   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1999/08/18 - 1999/09/19   Jaroslav Kaiser, Jaroslav Sůra: Tvůrci české serigrafie, Galerie Hollar, Praha
2000/02/15 - 2000/03/12   Endre Nemes: Obrazy, kresby, grafika, Salvador Dalí: Grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2001/07/01 - 2001/09/02   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2001/07/11 - 2001/08/05   Karel Toman, Emilie Tomanová: Grafické dílo, Galerie Hollar, Praha
2003/04/02 - 2003/04/27   Ludvík Kuba a krajináři Mařákovy školy, Galerie JBK, Praha
2004/09/01 - 2004/09/26   Jana a Jiří Boudovi: Grafika z cest, Galerie Hollar, Praha
2004/09/08 - 2004/10/24   Josef Lada, Jan Kutálek: Čerti a hastrmani, Galerie JBK, Praha
2004/09/13 -   Žena a automobil, Autosalon Přerost a Švorc, Praha
2007/09/27 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2008/04/12 - 2008/05/17   Pravoslav Rada, Šárka Radová, Joan Miró, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
2008/07/01 - 2008/07/27   Jednota umělců výtvarných: Povídání o Praze, Galerie Nová síň, Praha
2014/06/04 - 2014/07/20   František Tichý a Jan Zrzavý: Grafická tvorba, Galerie U Betlémské kaple, Praha
termín   název výstavy, místo konání
???? - ????    
akce
termín   název výstavy, místo konání
1981/01/27   Večer k osmdesátým narozeninám O. F. Bablera, Památník národního písemnictví, Praha
1986/09/22   Jaroslav Šváb: Večer k poctě zasloužilého umělce, Národní muzeum, Praha
1990/11/23   Slavnostní večer k poctě 60. narozenin Adolfa Borna, Národní muzeum, Praha
1991/05/24   Jaroslav Šváb: Slavnostní večer k poctě 85. narozenin čestného člena SČB, Národní muzeum, Praha
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
1966/03/24   Večer Františka Tichého, Klub umělců, Praha
1975/04/23   Večer Prof. V. V. Štecha, Janáčková síň (Svaz českých skladatelů), Praha 1
1982/09/26   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem k poctě 70. narozenin, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/09/30   Beseda se zasloužilým umělcem Kamilem Lhotákem, Národní muzeum, Praha
1982/11/18   Přednáška s besedou: Kamil Lhoták a jeho dílo, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1987/10/30   Beseda s Josefem Lieslerem, Národní muzeum, Praha
divadelní pořad
termín   název výstavy, místo konání
1976/10/13   Vzpomínka na Františka Tichého, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2002/05/08   Odhalení busty Václava Špály, Sobotka (Jičín), Sobotka (Jičín)
2010/06/19   120. výročí narození Jana Zrzavého, Krucemburk, Krucemburk (Havlíčkův Brod)
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1952/03/18   Večer Mikoláše Alše, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
sraz/setkání/oslava
termín   název výstavy, místo konání
1966/09/17 - 1966/09/18   IV. Sjezd přátel krásné knihy a grafiky, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1982/03/31   Večer k sedmdesátým narozeninám Emila Kotrby akademického malíře a grafika - čestného člena SSPE, Ústřední klub školství a vědy ROH, Praha
1989/10/26   Slavnostní večer k poctě 70. narozenin svého čestného člena zasloužilého umělce Oty Janečka, Národní muzeum, Praha
2000/06/05   Slavnostní večer na počest 70. narozenin akad. malíře a grafika Adolfa Borna, Galerie Hollar, Praha

František Dvořák

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1987   Vladimír Suchánek (Křeslo pro hosta), Klub rodáků a přátel Nového Města nad Metují, Nové Město nad Metují (Náchod)
  2008   Karel Hyliš: Dialog, hmota, prostor, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1995   Kresby a grafika ze sbírky PhDr. Františka Dvořáka, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Setkávání s Janem Bauchem, Emanuel Křenek, Opava (Opava)
  2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
  2015   Pražské Podolí 2 (Podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Civilizační poezie (Sbírka básní), Památník národního písemnictví, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Zdeněk Nejedlý (Psáno r. 1938 pro neuskutečněný sborník Zd. N.), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění
  1955   František Dvořák: Antonín Chittussi..., Výtvarná práce
  1955   František Dvořák: Jan Kupecký..., Výtvarná práce
  1957   Aby bylo jasno!, Kultura, 1, 5
  1957   Přínos minulé výstavní sezóny (Příspěvek k profilu nejmladší generace výtvarníků), Výtvarná práce
  1958   Jednota hmotné kultury, Výtvarná práce
  1958   Mladým výtvarníkům, Výtvarná práce
  1958   Zpráva o první schůzi celostátní komise pro výstavu mladých výtvarníků, Výtvarná práce, 11
  1959   Dr. František Dvořák zahájil v pátek 30. října..., Výtvarná práce, 15
  1959   František Dvořák: František Tichý..., Výtvarná práce
  1959   Otakar Mrkvička: Jindřich Wielgus..., Výtvarná práce
  1960   František Dvořák: František Tichý kresby (Recenze), Výtvarné umění, 138-138
  1961   František Dvořák: František Tichý..., Výtvarná práce
  1961   František Dvořák: František Tichý..., Výtvarná práce
  1965   Ludvík Aškenazy s Františkem Dvořákem zahájili v pondělí 1. února..., Výtvarná práce, 11
  1965   Promarněnou příležitostí..., Výtvarná práce, 8, 15
  1966   18. března byla v Hollaru projevy Jaroslava Švába..., Výtvarná práce, 11
  1968   13. prosince byla úvodním slovem..., Výtvarná práce
  1968   Dr. František Dvořák zahájil v neděli 10. března..., Výtvarná práce
  1968   František Dvořák zahájil 2. května v Malé galérii Díla..., Výtvarná práce
  1968   Projevem dr. Františka Dvořáka byla 21. dubna..., Výtvarná práce
  1968   Úvodním slovem dr. Františka Dvořáka a akad. malíře Karla Vysušila byla..., Výtvarná práce
  1977   Publikace o výtvarném umění (Ohlédnutí za staršími publikacemi), Výtvarná kultura
  1992   K pojmu "moderní realismus" na přelomu padesátých a šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 17-19
  2010   Divadlo grafiků aneb Naprosto neznámá kapitola dějin divadla, Divadlo a já aneb Divadlem k podstatě lidskosti, 104-138
  2014   Ediční poznámka a poděkování, Kamil Lhoták a kniha, 495
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005/05/12   Odešel Václav Boštík, malíř poetické vize světa (novinky.cz)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   Vladimír Suchánek: Grafika, Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   PF 1986 (František Dvořák)
  1991   PF 1992 (Dr. František Dvořák)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Večírek po vernisáži, Ema a Adolf Bornovi, Praha
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1976   Cyril Bouda, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha

František Dvořák

rok udělení   název ceny, druh, poznámka
????   Čestné občanství Prahy 4