Galerie Deset (Galerie 10)

rok vzniku: 2003
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Waldesovo muzeum, Moskevská 262/57
PSČ: 100 00
tel.: +420 602 655 838
fax: +420 233 355 201
e-mail: ateliervlach@atlas.cz
www: www.galeriedeset.cz

heslo:
V listopadu roku 2003 byla slavnostně otevřena GALERIE DESET. Galerie navazuje na dlouholetou tradici vytvořenou Jidřichem Waldesem, tvoří kulturní celek, který navazuje na Waldesovu myšlenku propojení umění s podnikáním a kulturně osvětovou činností. Jejím cílem je poskytnout demokratický prostor všem umělcům, jak renomovaným, tak i začínajícím.
V naší galerii můžete blíže shlédnout, popřípadě zakoupit díla současných českých umělců, jejich obrazy, grafiky a plastiky. Mimo stálou expozici budeme realizovat autorské výstavy jednotlivých umělců ze všech oblastí výtvarného umění. Chceme zde zaujmout návštěvníka i hudbou, zpěvem, mluveným slovem a literárními pořady. Od září do května probíhají v galerii koncerty vážné a populární hudby.
GALERIE DESET přinese nové pohledy na umění ve všech jeho projevech a rovněž nabídne umění, jako způsob zábavy, povzbuzení a poučení nebo relaxace či silného uměleckého prožitku. Tedy umění , které se prolíná s lidmi a stojí o jejich pozornost.
GALERIE DESET se angažuje především v uměleckém světě, ale má své uplatnění i v oblasti komerční. To znamená pořádání kulturních akcí, soukromých vernisáží, prodejních výstav, seminářů, prezentací a nejrůznějších setkání firem se zákazníky nebo novináři, kterým naše galerie může poskytnout dostatečně reprezentační prostory.
Galerie je světlá, prostorná a vystavená umělecká díla ve stálé expozici jí dodávají nezvyklý a exkluzivní charakter. Prostor je členěn do šesti vzájemně propojených sálů, které se dají libovolně předělovat a tak vznikají různé možnosti, jak řešení výstavního prostoru, tak i prostoru pro pořádání různých společenských akcí. Okázalý vstup, foaier a následující sály slouží pro stálou expozici, v posledních dvou sálech probíhají autorské výstavy, koncerty a společenské akce. Celková rozloha je více než 400 m2 (viz plánek).
Je zvláště vhodná pro pořádaní různých setkávání, jak firemních, tak se zákazníky nebo novináři. Zázemí celé galerie je na vysoké úrovni a její členění umožňuje zajištění setkán, jak pro komorní setkání 35ti osob až po velkou akci pro 350 osob. Na požádaní je možné zabezpečit celou akci na klíč /rauty a koktejly, tiskové konference, firemní prezentace nebo párty/ s cateringem, ozvučením i projekcí pro 100 sedících hostů.
GALERIE DESET se nachází v rohovém secesním domě na Moskevské ul. a nám. Sv. Čecha ve Vršovicích nedaleko centra. Je zde dostatek parkovacích míst. Galerie je dostupná městskou hromadnou dopravou /tram č. 4, 22, 23-zastávka Čechovo nám. je přímo u galerie, ve vzdálenosti 100m je další tram. stanice č. 24, 7.
Využití prostoru pro společenské akce hradí částečně výstavní činnost a provozní náklady galerie. Občanské sdružení G. DESET, které galerii provozuje funguje jako nezisková organizace a prostředky na provoz získává reklamou, sponzorskými příspěvky a granty. Doufáme, že jsme Vás naší činností zaujali, v případě Vašeho zájmu nás navštivte nebo kontaktujte. Na spolupráci s Vámi se těší GALERIE DESET.