Výtvarná kultura

podnázev: 1

typ dokumentu: periodikum
rok vydání: 1983
ročník: 7
číslo: 1
počet stran: 64, 28 (kulér), (VIII) volná příloha, obálka
jazyk: anglický, český, francouzský, německý, ruský

poznámka:
resumé rusky, francouzsky, anglicky, německy
volná příloha: Obsah 6. ročníku/1982
kulér zpracován výběrově

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Výtvarná kultura

 

Výtvarná kultura

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1982   Danuše Černá: Tapisérie, Galerie Díla, Praha 1

Výtvarná kultura

osoba   narození
Fišer Jaroslav   10. 10. 1919

Výtvarná kultura

instituce, obec
Svaz českých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná kultura

instituce, obec
Tisk, knižní výroba, n.p. Brno, provoz 51, Brno (Brno-město)

Výtvarná kultura

strana od - do autor textu název, podnázev
  Mikuláštík Tomáš František Xaver Rektořík, Výstavy
  Hošková Simeona Pražské výstavy září, říjen, Kronika
1 - 4 Reiner Rudolf Kontrarevoluce a světový revoluční proces, Teorie
2 - 11 Pecharová Jaroslava 35. výročí Vítězného února, Socialistické umění - umění pravdy a života
10 - 11 Redakce, Výtvarná kultura Sedmdesátiny soudruha Gustáva Husáka, Kronika
12 - 17 Petrová Sylva Grafický design ve službách kultury a umění, K X. bienále užité grafiky Brno '82
12 - 13 Sýs Karel Zátiší s hlavou, Kronika
13 - 13 -jv- Středočeský kraj, Zprávy z krajů
13 - 13 Potužáková Reitingerová Jana Západočeský kraj, Zprávy z krajů
13 - 13 Huttová Zlata Západočeský kraj, Zprávy z krajů
13 - 13 J. S. Západočeský kraj, Zprávy z krajů
14 - 14 Langhamer Antonín Severočeský kraj, Zprávy z krajů
14 - 14 Boučková Jitka Východočeský kraj, Zprávy z krajů
14 - 14 Dvořák František Východočeský kraj, Zprávy z krajů
14 - 14 Roubíček Jindřich Východočeský kraj, Zprávy z krajů
15 - 16 Mikuláštík Tomáš Jihomoravský kraj, Zprávy z krajů
15 - 16 -pen- Jihomoravský kraj, Zprávy z krajů
17 - 17 Alsterová Alena Životní jubileum, Panorama
18 - 20 Hlušička Jiří Brněnské bienále v zrcadle dvacetileté historie
21 - 29 Baleka Jan Sociální umění, Sociálně realistický proud českého proletářského umění
21 - 22 Boučková Jitka Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie muzea
22 - 23 Klivar Miroslav Umění inspirované vesmírem, Studie a úvahy
24 - 24 Hlaváček Luboš Dvakrát o Picassovi, Knihy
30 - 35 Konečný Dušan Odkaz díla Karla Pokorného
36 - 39 Halířová Muchová Marie Kresby Karla Pokorného
40 - 43 Belohradská Ľuba Josef Kostka - výběr z tvorby 1938-1981, Z ateliérů
44 - 47 Soukupová Věra Alena Čermáková, Z ateliérů
48 - 52 Vinter Vlastimil Tvorba angažovaná přesvědčením i srdcem, Věra Nováková a W. A. Schlosser
53 - 54 Alsterová Alena Figurální tvorba Hany Cechlové, Z ateliérů mladých autorů
55 - 56 Holý Bohuslav Grafik Milan Jaroš, Z ateliérů mladých autorů
57 - 57 St Výběr z díla Cyrila Boudy, Výstavy
57 - 58 es Výstava Česká fotografie 1918-1938 v Praze, Výstavy
58 - 59 Štochlová Helena Spolkové a rodinné loutkové divadlo v Čechách, Výstavy
59 - 60 (PI) Současné palestinské výtvarné umění, Výstavy
60 - 61 Šíp Jaromír Rakouské barokní umění ve sbírkách Národní galérie v Praze, Výstavy
62 - 63 M Moderní židle v muzeu, Výstavy
62 - 62 Stará Eva Prostor I, Výstavy
63 - 64 Švácha Rostislav Jaroslav Grunt = 90, Kaleidoskop
64 - 64 Gabrielová Bronislava František Kobliha (17.11. 1877 až 12.12. 1962), Kaleidoskop

Výtvarná kultura

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  C 119779