Galerie města Plzně

rok vzniku: 2001
obec: Plzeň (Plzeň-město)
adresa: nám. Republiky 40 / Dominikánská 2
PSČ: 301 00
tel.: +420 378 035 310
e-mail: info@galerie-plzen.cz
www: www.galerie-plzen.cz

heslo:

Galerie města Plzně se nachází v centru Plzně na náměstí Republiky 40. Je součástí komplexu radničních budov. Disponuje reprezentativními výstavními prostory, kromě sálů s klenbami v podzemí a prosvětlených místností s paneláží v nadzemí má i rozlehlý mázhauz a dvorek. Po čtyřech letech existence se GmP řadí k nejvýznamnějším institucím typu kunsthalle v České republice.

Galerie města Plzně funguje jako obecně prospěšná společnost založená Městem Plzní, které poskytuje základní dotaci na provoz. Další finance získává GmP z grantů, sponzorských darů nebo od spolupořádajících institucí.

Galerie města Plzně se zaměřuje na výstavy moderního a současného českého i zahraničního umění. Vydává katalogy, pořádá doprovodné kulturní a vzdělávací akce. Z mezinárodních projektů realizovala GmP např. výstavy italské a rakouské poválečné avantgardy či evropské informelní grafiky. Cíleně se soustředí zejména na středoevropský prostor. Pravidelně zařazuje výstavy předních slovenských umělců (manželé Bočkayovi, L. Čarný, D. Fischer, O. Laubert, J. Lastomírsky), realizovala výstavu současného maďarského geometrického umění, v současnosti se připravuje výstava aktuálního polského umění). Z české a moravské výtvarné scény to byla mimo jiné výstava Ostravská úderka, Vizuální poezie, z klasiků moderny představila GmP např. průřez dílem Jiřího Trnky nebo Josefa Wagnera. Věnuje se i průřezovému mapování moderní výtvarné kultury v plzeňském regionu (viz. např. výstavy Ohlasy kubismu v Plzni, Kolorismus či Dynamická malba v Plzni doprovázené obsáhlými katalogy).

Galerie města Plzně ve své dramaturgii koncepčně vychází z aktuálních potřeb mapování nedávné historie i současnosti nejrůznějších oblastí vizuálního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění (malířství, sochařství, grafika atd.) jsou zařazovány výstavy scénografie (Marek Zákostelecký, Petr Matásek), videoartu (britský projekt Black Box Recorder), performance (Festival Anymous) atd. Mladé české umění reprezentovaly výstavy Stalo se jedné noci nebo ženský projekt Iluminace. GmP nabízí bohaté spektrum současného umění, přitom hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita.

Historie

Předchůdcem Galerie města Plzně bylo X-Centrum, které vzniklo 1. 6. 1991 jako příspěvková organizace Magistrátu města Plzně. Jeho první ředitelkou byla Jana Zemanová a u jeho založení stála rovněž Anna Kocourková, obě do té doby pracovnice Krajského a potom Městského kulturního střediska. Název X-Centrum byl odvozen od zkratky IKS (informační a kulturní středisko). Ve stejném roce přichází do X-Centra Helena Fenclová, která se od 1. 2. 1993 stala jeho ředitelkou. K tomuto datu odchází Anna Kocourková a později i Jana Zemanová.

X-Centrum mělo nejprve sídlo na nám. Republiky 5, kde provozovalo v patře pavlačového domu galerii Maecenas, později získává výstavní síň v Kopeckého sadech 15, která dostala název Stop Gallery. V průběhu 90. let se X-Centrum vícekrát stěhovalo a obě galerie se nakonec přemisťují pod stejnými názvy do rohového domu (náměstí Republiky 40, Dominikánská 2), který je součástí plzeňské radnice. Časem je v podzemí otevřen další výstavní prostor – Galerie ve sklepě. Sídlem X-Centra se stává dům v Dominikánské ulici č. 12, kde je rovněž provozována prodejní galerie Mecenášek. X-Centrum jako příspěvková organizace města Plzně bylo usnesením zastupitelstva zrušeno ke dni 29. 10. 1998 a dalším usnesením ze dne 21. 1. 1999 je založena Městská galerie X-Centrum, o.p.s.

Dlouhodobé problémy zejména v komunikaci se zřizovatelem vyvrcholily v rozhodnutí rady odvolat ředitelku Helenu Fenclovou. Po prvním neúspěšném konkursu v polovině roku 2000 zvolila správní rada novým ředitelem Václava Malinu a 6. 1 . 2001 byl uveden do funkce. Zároveň na návrh nového ředitele doporučila vypustit z názvu X-Centrum a na další schůzi schválila návrh změny názvu na Galerie města Plzně, o. p. s. Novým sídlem Galerie města Plzně se po vyklizení prostor v Dominikánské ulici č. 12 stala Dominikánská ulice č. 2. Místo původních názvů jednotlivých výstavních prostor je rozlišováno jen označení nadzemí a podzemí, z této skutečnosti vychází i symbolika nového loga (M. Fischer, P. Kolář). Řídícími orgány galerie jsou správní rada a dozorčí rada.

zdroj - www.galerie-plzen.cz