Galerie města Plzně

obec: Plzeň (Plzeň-město)
adresa: nám. Republiky 40 / Dominikánská 2
PSČ: 301 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@galerie-plzen.cz
web: www.galerie-plzen.cz
rok vzniku: 2001

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně se nachází v centru Plzně na náměstí Republiky 40. Je součástí komplexu radničních budov. Disponuje reprezentativními výstavními prostory, kromě sálů s klenbami v podzemí a prosvětlených místností s paneláží v nadzemí má i rozlehlý mázhauz a dvorek. Po čtyřech letech existence se GmP řadí k nejvýznamnějším institucím typu kunsthalle v České republice.

Galerie města Plzně funguje jako obecně prospěšná společnost založená Městem Plzní, které poskytuje základní dotaci na provoz. Další finance získává GmP z grantů, sponzorských darů nebo od spolupořádajících institucí.

Galerie města Plzně se zaměřuje na výstavy moderního a současného českého i zahraničního umění. Vydává katalogy, pořádá doprovodné kulturní a vzdělávací akce. Z mezinárodních projektů realizovala GmP např. výstavy italské a rakouské poválečné avantgardy či evropské informelní grafiky. Cíleně se soustředí zejména na středoevropský prostor. Pravidelně zařazuje výstavy předních slovenských umělců (manželé Bočkayovi, L. Čarný, D. Fischer, O. Laubert, J. Lastomírsky), realizovala výstavu současného maďarského geometrického umění, v současnosti se připravuje výstava aktuálního polského umění). Z české a moravské výtvarné scény to byla mimo jiné výstava Ostravská úderka, Vizuální poezie, z klasiků moderny představila GmP např. průřez dílem Jiřího Trnky nebo Josefa Wagnera. Věnuje se i průřezovému mapování moderní výtvarné kultury v plzeňském regionu (viz. např. výstavy Ohlasy kubismu v Plzni, Kolorismus či Dynamická malba v Plzni doprovázené obsáhlými katalogy).

Galerie města Plzně ve své dramaturgii koncepčně vychází z aktuálních potřeb mapování nedávné historie i současnosti nejrůznějších oblastí vizuálního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění (malířství, sochařství, grafika atd.) jsou zařazovány výstavy scénografie (Marek Zákostelecký, Petr Matásek), videoartu (britský projekt Black Box Recorder), performance (Festival Anymous) atd. Mladé české umění reprezentovaly výstavy Stalo se jedné noci nebo ženský projekt Iluminace. GmP nabízí bohaté spektrum současného umění, přitom hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita.

Historie

Předchůdcem Galerie města Plzně bylo X-Centrum, které vzniklo 1. 6. 1991 jako příspěvková organizace Magistrátu města Plzně. Jeho první ředitelkou byla Jana Zemanová a u jeho založení stála rovněž Anna Kocourková, obě do té doby pracovnice Krajského a potom Městského kulturního střediska. Název X-Centrum byl odvozen od zkratky IKS (informační a kulturní středisko). Ve stejném roce přichází do X-Centra Helena Fenclová, která se od 1. 2. 1993 stala jeho ředitelkou. K tomuto datu odchází Anna Kocourková a později i Jana Zemanová.

X-Centrum mělo nejprve sídlo na nám. Republiky 5, kde provozovalo v patře pavlačového domu galerii Maecenas, později získává výstavní síň v Kopeckého sadech 15, která dostala název Stop Gallery. V průběhu 90. let se X-Centrum vícekrát stěhovalo a obě galerie se nakonec přemisťují pod stejnými názvy do rohového domu (náměstí Republiky 40, Dominikánská 2), který je součástí plzeňské radnice. Časem je v podzemí otevřen další výstavní prostor – Galerie ve sklepě. Sídlem X-Centra se stává dům v Dominikánské ulici č. 12, kde je rovněž provozována prodejní galerie Mecenášek. X-Centrum jako příspěvková organizace města Plzně bylo usnesením zastupitelstva zrušeno ke dni 29. 10. 1998 a dalším usnesením ze dne 21. 1. 1999 je založena Městská galerie X-Centrum, o.p.s.

Dlouhodobé problémy zejména v komunikaci se zřizovatelem vyvrcholily v rozhodnutí rady odvolat ředitelku Helenu Fenclovou. Po prvním neúspěšném konkursu v polovině roku 2000 zvolila správní rada novým ředitelem Václava Malinu a 6. 1 . 2001 byl uveden do funkce. Zároveň na návrh nového ředitele doporučila vypustit z názvu X-Centrum a na další schůzi schválila návrh změny názvu na Galerie města Plzně, o. p. s. Novým sídlem Galerie města Plzně se po vyklizení prostor v Dominikánské ulici č. 12 stala Dominikánská ulice č. 2. Místo původních názvů jednotlivých výstavních prostor je rozlišováno jen označení nadzemí a podzemí, z této skutečnosti vychází i symbolika nového loga (M. Fischer, P. Kolář). Řídícími orgány galerie jsou správní rada a dozorčí rada.

zdroj - www.galerie-plzen.cz


Galerie města Plzně

instituce, obec, adresa
Městská galerie X-Centrum, o.p.s., Plzeň (Plzeň-město), Dominikánská 2

Galerie města Plzně

termín   název výstavy, místo konání
????/09/12   Roman Kníže: Kdy srdce oněmí, kdy ožívá, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/02/15 - 2001/03/01   František Pavlas: Sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/03/08 - 2001/04/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/04/12 - 2001/05/20   Marian Palla: Koncept pro mouchy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/04/12 - 2001/05/20   Petr Kvíčala: Ornament, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/05/24 - 2001/06/30   Černá skříňka - Black Box Recorder, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/05/24 - 2001/06/30   Jitka Svobodová: Blízké prostory, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/06/06   Jiří Valoch: Bílé listy (experimentální a konkrétní texty z 60. let), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/06/07   Jiří Valoch: Vymezení (delší konceptuální texty ze 70. až 90. let), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/01 - 2011/07/31   Pilsener Schaum, Kunstverein Weiden, Weiden
2001/07/04 - 2001/08/31   Ján Lastomírsky: Grafika, virtuální instalace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/04 - 2001/08/31   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/06 - 2001/10/21   Jiří Sobotka: Matutina, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/06 - 2001/10/21   Procházka po krajině. Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/11 - 2001/10/28   Jiří Kovanda: Práce na papíru, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/11 - 2001/12/02   Petr Nikl, Jaroslav Kořán: Nástroje okamžitých her, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/15 - 2001/10/28   P 89 Plzeň / P 89 Pilsen, Salzstadel (Solnice), Řezno (Regensburg)
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/12/06 - 2002/01/16   Mojmír Preclík : Sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/12/06 - 2002/01/16   Reflexe / Reflexionen: Rakouská avantgarda po roce 1945 ze sbírky Otto Mauera, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/01/24 - 2002/03/03   Josef Wagner: Hlasy země, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/03/07 - 2002/04/14   Retrovie - Avanguardia, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/03/08 - 2002/04/12   Presenza - Assenza, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/04/18 - 2002/05/19   Iluminace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/05/23 - 2002/06/30   Marek Zákostelecký: Scénografie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/06/05 - 2002/06/29   Jiří Trnka a Plzeň, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2002/07/03 - 2002/08/11   Miloš Šejn: Mlaka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/07/11 - 2002/08/11   Jiří Šigut: Záznamy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková, Karel Kocourek: Umění v prostoru - Grenzgänge, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková: Totální poezie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/15 - 2002/09/15   Eva Roučka: Plzeň - Romans, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/15 - 2002/09/15   Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/12 - 2002/10/20   Martin Velíšek: Lyžaři, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/19 - 2002/10/20   Lucia Helenka Pearcey: Hovercraft, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/19 - 2002/10/20   Stanislav Zippe: Relace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/23 - 2002/11/17   Zdeněk Manina: Balance, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/24 - 2002/11/17   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/11/21 - 2002/12/29   Anna Wheill: Contare et racontare, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2002/11/21 - 2003/01/05   ...stalo se jedné noci, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/09 - 2003/02/16   Jan Stolín:Posuny_B_GP, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/09 - 2003/02/17   Ivan Vala: Kresby: Vnitřní hlasy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/10 - 2003/02/16   Jan Schýbal: Černá a bílá, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/02/21 - 2003/03/30   Ostravská úderka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/03 - 2003/05/11   Terra magica?, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/04 - 2003/05/11   66,6 % ženskosti, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/05/16 - 2003/06/22   Jan Wojnar: Vizuální poezie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/05/16 - 2003/06/22   Karel Adamus: Vizuální poezie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07/01 - 2003/08/27   Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07/01 - 2003/08/27   Roman Brichcín, Dagmar Brichcínová, Eva Prokopcová: Možnosti obrazu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/08/09 - 2003/09/28   Kateřina Slípková: Repetice, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/08/09 - 2003/09/28   Květa Monhartová: Setkávání, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/08/09 - 2003/09/28   Miroslava Nová: Kameny, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/04 - 2003/10/12   Petr Lébl: Nejsem výtvarník..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Martin Kalný: La vie est belle, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Ornament v současném umění, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/11/28 - 2003/12/31   Ze života..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004   Květa Monhartová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004   Miroslava Nová: Kameny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/01/08 - 2004/02/15   Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/02/22 - 2004/04/11   Jiří Georg Dokoupil: Kafkas Prag / Kafkova Praha, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
2004/03/31   Slavnostní křest knihy Otesánek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/04/08 - 2004/05/09   Jan Adamec: Vojmír, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/11 - 2004/05/16   Týden perfornancí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/20 - 2004/06/27   Jiří Lindovský: Anatomie kresby, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/20 - 2004/06/27   Petr Matásek: Něco loutky, něco herci, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/27   Milan Kozelka: Celebrity; Prózy s ilustracemi Andrey Lexové, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/07/01 - 2004/09/05   Geometria Magyar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/09 - 2004/10/15   Od zrcadlení k reflexi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/20 - 2004/11/13   Hana Fischerová: Tělo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/20 - 2004/11/13   Michal Šarše: Sochy a reliéfy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/21 - 2004/11/13   IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/20   Jiří Valoch: Vizuální poezie, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/01/06 - 2005/02/20   Triáda, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/02/24 - 2005/04/03   7 x HK05 (Hradec Králové), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   VY3 Land, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/10 - 2005/06/19   Vojmír Vokolek: K horkému srdci v kameni!, List tří bratří: Vlastimil, Vladimír, Vojmír, Centrální katolická knihovna, Praha
2005/05/16 - 2005/07/01   Anymous festival Plzeň 2005, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/23 - 2005/06/26   OL 2005: Deset pozic současné olomoucké výtvarné scény, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/06/30 - 2005/08/28   Angela Grasser: Ornament času / Zeitornament, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/06/30 - 2005/08/28   Jiří Ladocha: Co / What, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/01 - 2005/10/09   Širší proud. Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda, Komorní divadlo, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/13 - 2005/11/20   Pavel Korbička: Light Plan, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/01/12 - 2006/02/19   Jaroslav Beneš: Retrospektiva, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/01/12 - 2006/02/19   Jindřich Zeithamml, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   Michal Gabriel: Sousoší, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/06 - 2006/05/13   Non / Kon / Figurace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/18 - 2006/06/19   Pavel Kalfus: Ze života loutek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoje Unković: znamení osudu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/25 - 2006/05/28   Anymous performance VII.: Festival akčního umění v ulicích Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/29 - 2006/08/27   Mediteránní pozdrav - umělci z Pécse / Mediterrán üdvözlet - Pécsi müvészek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/08/31 - 2006/10/01   Dana Puchnarová: Geometria spiritualis, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/08/31 - 2006/10/01   Ladislav Daněk: Tušení řádu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/10/04 - 2006/11/12   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/04 - 2006/11/12   Margita Titlová Ylovsky: Viděno kresbou, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/07 - 2006/11/30   Plzeňská pěna / Pilsner foam, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2006/11/16 - 2007/01/07   Aleš Lamr: Hra doopravdy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie Maerz, Linec (Linz)
2007/01/11 - 2007/02/18   Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/01/11 - 2007/02/18   František Svátek: Kinetické vodní skulptury, Barbora Blahutová: Koláže, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/02/28   Karina Wellmer-Schnell: Z očí do očí / Aus den Augen in die Augen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/04/05 - 2007/05/13   Jaroslav Róna: Fifty, fifty..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/05/17 - 2007/06/21   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/05/31   Festival performancí, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2007/05/31 -   Anymous Performance VIII., Mázhaus radnice, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/28 - 2007/08/31   Na jiném místě II, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/10/28   Jozef Jankovič: Transformace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/10/28   Rudolf Fila: Přemalby, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/12/20   Pavel Štýbr: Od zítřka nepromluvím, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/03/06 - 2008/04/06   Meeting Point - Arad Biennial 2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/04/17 - 2008/05/18   3x Brno, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/22 - 2005/06/29   Loutky z filmů Aurela Klimta, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/22 - 2008/06/29   Vary(i)ace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/03 - 2008/08/31   Brémy kdepaks / Bremen wodu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/10   Festival performancí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/02 - 2008/09/30   Josef Bauer: Taktile poesie, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/09   Adriena Šimotová: Hosté. Tvorba z let 2000-2006, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/09   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/11/13 - 2009/01/18   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009 - 2010   Meeting Point - Arad Biennial 2009, Arad, Arad
2009 - 2010   Meeting Point - Arad Biennial 2009, Pécs, Pécs
2009 - 2010   Meeting Point - Arad Biennial 2009, Osijek, Osijek
2009/01/22 - 2009/03/01   Anna Vančátová: Mezi obrazy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/01/22 - 2009/03/01   Jaroslav Vančát: Marcel - místo autora, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/03/05 - 2009/04/30   Vysočinou, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/07 - 2009/06/25   Karel Trinkewitz: Tristium Rabí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/07 - 2009/06/25   Marco Bagnoli: Mystika formy / Mistica della forma, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/14 - 2009/07/19   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Städtische Galerie im Buntentor (Städtische Galerie Bremen), Brémy (Bremen)
2009/06/30 - 2009/09/03   Čestmír Suška: Rezavé květy a jiné sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/30 - 2009/09/03   Stanislav Diviš: Ztracené světy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/09/01 - 2009/09/25   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
2009/09/10 - 2009/10/28   3x Arad, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/15   Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2010/03/11 - 2010/05/02   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/26 - 2010/05/02   Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
2010/03/30 - 2010/06/06   Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/05/06 - 2010/06/27   Jiří Kačer: Kameny / Stones, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/05/06 - 2010/06/27   Kateřina Štenclová: Až do konce malby / Till the end of painting, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/05/17 - 2010/05/21   Anymous Performance, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
2010/05/17 - 2010/05/21   Milan Kohout: Fotografie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/02 - 2010/10/31   Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/23 - 2010/10/24   Měkkohlaví, Zámek Jičín, Jičín (Jičín)
2010/11/04 - 2011/01/27   Jiří Němec: Ornagramy / Pozemská kosmologie / Ornagrams / Earthly Cosmology, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/11/04 - 2011/01/27   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Gisela Denninghoff: Vidět zvuky – slyšet barvy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Heiner Riepl: Malby a kresby / Malerei und Zeichnen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Toni Scheubeck: Sculptura - natura, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/03/09 - 2011/04/10   Měkkohlaví, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/04/14 - 2011/06/16   Současná slovenská geometrie 2, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/23 - 2011/09/15   František Skála, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/10/06   Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/12/01 - 2012/02/03   Měkce, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/19 - 2012/06/14   Theodor Pištěk: Kde budu žít příště, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/06/21 - 2012/08/30   Achille Perilli: Iracionální geometrie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/06/21 - 2012/08/30   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/09/06 - 2012/11/01   Jiří Kovařík 1932-1994, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumava Josefa Váchala, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumavské reflexe, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/01/31   Ivo Fencl: Rok Joriky, ilustrace Lukáš Kudrna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/01/31   Milan Sulan: Deset povídek o lásce a zapomínání, výtvarný doprovod Karel Trinkewitz, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/02/07 - 2013/04/11   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/03/07   Slavnostní prezentace monografie Jiří Kovařík, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/18 - 2013/06/06   Karel Valter: Tábor - Plzeň, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/06/13 - 2013/07/11   Fórum mladé umění Česká republika - Bavorsko 2013 / Forum Junge Kunst Bayern - Tschechien 2013, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/07/18 - 2013/08/29   Tomáš Hlavenka: Kutiny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/07/18 - 2013/08/29   Tomáš Lahoda, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/09/05 - 2013/10/30   Jan Vyleťal: Geometrie neznámých světů. Obrazy 2005-2009, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/09/26 - 2013/10/30   Luděk Míšek: Z atomu hmota, z hmoty socha, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/11/14 - 2014/01/30   Fantastický realismus 1960-1966, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/11/21   Josef Hrubý: Milost, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/12 - 2014/01   Fórum mladé umění Česká republika - Bavorsko 2013 / Forum Junge Kunst Bayern - Tschechien 2013, Städtische Galerie Leerer Beutel, Řezno (Regensburg)
2014/03/03 - 2014/04/24   Na počátku bylo ticho, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/05/01 - 2014/06/05   Martin Zet: Svátek práce, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/06/12 - 2014/08/14   Jiří David: Pachy se překrývají, ale nemizí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/08/21 - 2014/10/01   Benedikt Tolar: Na plech, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/08/21 - 2014/10/01   Peter Angermann: Zurück zur Kunst / Zpátky k umění, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/11/20 - 2014/12/30   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/01/17 - 2015/05/10   Jiří Trnka: Ateliér / The Studio, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/05/22 - 2015/08/06   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/08/21 - 2015/10/08   Petr Nikl: Časosběry, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/10/15 - 2015/11/29   Jiný pohled: Tvorba laureátů bienále kresby Plzeň 1996–2014, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/02/04 - 2016/04/03   Předtím, teď, potom, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/15 - 2016/06/12   Na dosah: Současné umění z Drážďan, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/06/23 - 2016/09/06   Milan Knížák: Zanechte svět zvířatům, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/09/29 - 2016/11/06   Mikoláš Axmann: Lazaři, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/11/25 - 2017/01/15   Život je bolestný a přináší zklamání: Massakr, Vol. 1: Lovecraft, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/01/26 - 2017/03/26   Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/04/06 - 2017/06/04   Jan Wolfchen Vlček: Time Travel - Historical Reenactment, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/15 - 2017/08/27   Konstruktivní lyrika, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/09/07 - 2017/11/19   Karel Malich: ...prostě se to děje, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/12/01 - 2018/01/14   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2018/01/25 - 2018/03/25   Pavel Štýbr: Světlo na příděl, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2018/06/15 - 2018/08/26   Na dosah 3: Současné umění z Lince / Greifbar nah 3: Zeitgenössische Kunst aus Linz, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2018/06/28 - 2018/08/26   Ľeté indien / Indiánské léto, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2018/09/20 - 2018/11/11   Michal Gabriel: Ve vaně, archanděl Gabriel, a jiné příběhy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2018/11/22 - 2019/02/03   Richard Stipl: Propast zírá zpět / The abyss stares back, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/02/14 - 2019/04/07   Jiné hlasy Jiné pokoje, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/04/18 - 2019/06/23   2+1. Marie Blabolilová, Hana Puchová, Kamila Zemková, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/07/04 - 2019/09/01   Socha 2, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/09/27 - 2019/11/24   Jan Dostál: Collector´s choice, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/09/27 - 2019/11/24   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2019/12/06 - 2020/01/26   Šárka Trčková: Tajemství kruhu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2020/02/06 - 2020/03/29   Václav Sika: Od ornamentu k realitě / Vom Ornament zur Realität, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2020/06/18 - 2020/09/06   Petr Skala: Cesta časem, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2020/06/18 - 2020/09/06   Václav Malina: Útěky a návraty, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2020/09/17 - 2020/11/15   Estetické úvahy ve volných chvílích, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2021/06/17 - 2021/08/29   Michal Škoda: Prostory nevyslovitelnosti, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2021/06/17 - 2021/08/29   Peter Demek: Status / Stretch, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2022/02/03 - 2022/03/27   Monika Immrová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2022/04/14 - 2022/06/05   Tomáš Predka: Prisma, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2022/06/24 - 2022/08/28   Plavci a jiné postavy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Galerie města Plzně

termín   název výstavy
???? - ????   4. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004
????/09/12   Roman Kníže: Kdy srdce oněmí, kdy ožívá
2001/02/15 - 2001/03/01   František Pavlas: Sochy
2001/03/08 - 2001/04/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
2001/04/12 - 2001/05/20   Marian Palla: Koncept pro mouchy
2001/04/12 - 2001/05/20   Petr Kvíčala: Ornament
2001/05/24 - 2001/06/30   Černá skříňka - Black Box Recorder
2001/05/24 - 2001/06/30   Jitka Svobodová: Blízké prostory
2001/06/06   Jiří Valoch: Bílé listy (experimentální a konkrétní texty z 60. let)
2001/06/07   Jiří Valoch: Vymezení (delší konceptuální texty ze 70. až 90. let)
2001/07/04 - 2001/08/31   Ján Lastomírsky: Grafika, virtuální instalace
2001/07/04 - 2001/08/31   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné
2001/09/06 - 2001/10/21   Jiří Sobotka: Matutina
2001/09/06 - 2001/10/21   Procházka po krajině. Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová
2001/10/11 - 2001/12/02   Petr Nikl, Jaroslav Kořán: Nástroje okamžitých her
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni
2001/12/06 - 2002/01/16   Mojmír Preclík : Sochy
2001/12/06 - 2002/01/16   Reflexe / Reflexionen: Rakouská avantgarda po roce 1945 ze sbírky Otto Mauera
2002/01/24 - 2002/03/03   Josef Wagner: Hlasy země
2002/03/07 - 2002/04/14   Retrovie - Avanguardia
2002/03/08 - 2002/04/12   Presenza - Assenza
2002/04/18 - 2002/05/19   Iluminace
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969
2002/05/23 - 2002/06/30   Marek Zákostelecký: Scénografie
2002/07/03 - 2002/08/11   Miloš Šejn: Mlaka
2002/07/11 - 2002/08/11   Jiří Šigut: Záznamy
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková, Karel Kocourek: Umění v prostoru - Grenzgänge
2002/08/15 - 2002/09/15   Anna Kocourková: Totální poezie
2002/08/15 - 2002/09/15   Eva Roučka: Plzeň - Romans
2002/08/15 - 2002/09/15   Mail-art (Anna Kocourková, Karel Kocourek, Richard Wall)
2002/09/12 - 2002/10/20   Martin Velíšek: Lyžaři
2002/09/19 - 2002/10/20   Lucia Helenka Pearcey: Hovercraft
2002/09/19 - 2002/10/20   Stanislav Zippe: Relace
2002/10/23 - 2002/11/17   Zdeněk Manina: Balance
2002/10/24 - 2002/11/17   III. středoevropské bienále kresby Plzeň 2002
2002/11/21 - 2003/01/05   ...stalo se jedné noci
2003/01/09 - 2003/02/16   Jan Stolín:Posuny_B_GP
2003/01/09 - 2003/02/17   Ivan Vala: Kresby: Vnitřní hlasy
2003/01/10 - 2003/02/16   Jan Schýbal: Černá a bílá
2003/02/21 - 2003/03/30   Ostravská úderka
2003/04/03 - 2003/05/11   Terra magica?
2003/04/04 - 2003/05/11   66,6 % ženskosti
2003/05/16 - 2003/06/22   Jan Wojnar: Vizuální poezie
2003/05/16 - 2003/06/22   Karel Adamus: Vizuální poezie
2003/07/01 - 2003/08/27   Kapky oceánu
2003/07/01 - 2003/08/27   Roman Brichcín, Dagmar Brichcínová, Eva Prokopcová: Možnosti obrazu
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni
2003/09/04 - 2003/10/12   Petr Lébl: Nejsem výtvarník...
2003/10/16 - 2003/11/23   Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden
2003/10/16 - 2003/11/23   Martin Kalný: La vie est belle
2003/10/16 - 2003/11/23   Ornament v současném umění
2003/11/28 - 2003/12/31   Ze života...
2004   Květa Monhartová
2004   Miroslava Nová: Kameny
2004/01/08 - 2004/02/15   Kapky oceánu
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace
2004/03/31   Slavnostní křest knihy Otesánek
2004/04/08 - 2004/05/09   Jan Adamec: Vojmír
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar
2004/05/11 - 2004/05/16   Týden perfornancí
2004/05/20 - 2004/06/27   Jiří Lindovský: Anatomie kresby
2004/05/20 - 2004/06/27   Petr Matásek: Něco loutky, něco herci
2004/05/27   Milan Kozelka: Celebrity; Prózy s ilustracemi Andrey Lexové
2004/07/01 - 2004/09/05   Geometria Magyar
2004/09/09 - 2004/10/15   Od zrcadlení k reflexi
2004/10/20 - 2004/11/13   Hana Fischerová: Tělo
2004/10/20 - 2004/11/13   Michal Šarše: Sochy a reliéfy
2004/10/21 - 2004/11/13   IV. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2004
2004/11/18 - 2004/12/30   Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni
2005/01/06 - 2005/02/20   Triáda
2005/02/24 - 2005/04/03   7 x HK05 (Hradec Králové)
2005/04/07 - 2005/05/15   Figura a místo
2005/04/07 - 2005/05/15   VY3 Land
2005/05/23 - 2005/06/26   OL 2005: Deset pozic současné olomoucké výtvarné scény
2005/06/30 - 2005/08/28   Angela Grasser: Ornament času / Zeitornament
2005/06/30 - 2005/08/28   Jiří Ladocha: Co / What
2005/09/01 - 2005/10/09   Širší proud. Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi
2005/10/13 - 2005/11/20   Pavel Korbička: Light Plan
2005/11/24 - 2006/01/08   Les
2006/01/12 - 2006/02/19   Jaroslav Beneš: Retrospektiva
2006/01/12 - 2006/02/19   Jindřich Zeithamml
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová
2006/02/23 - 2006/04/02   Michal Gabriel: Sousoší
2006/04/06 - 2006/05/13   Non / Kon / Figurace
2006/04/06 - 2006/05/14   Kon(non)figurace - 6 mladých sochařů
2006/04/06 - 2006/05/14   Kon(non)figurace - 6 mladých sochařů
2006/05/18 - 2006/06/19   Pavel Kalfus: Ze života loutek
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoj Unkovič: Znamení osudu
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoje Unković: znamení osudu
2006/05/25 - 2006/05/28   Anymous performance VII.: Festival akčního umění v ulicích Plzně
2006/06/29 - 2006/08/27   Mediteránní pozdrav - umělci z Pécse / Mediterrán üdvözlet - Pécsi müvészek
2006/08/31 - 2006/10/01   Dana Puchnarová: Geometria spiritualis
2006/08/31 - 2006/10/01   Ladislav Daněk: Tušení řádu
2006/10/04 - 2006/11/12   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…
2006/10/04 - 2006/11/12   Margita Titlová Ylovsky: Viděno kresbou
2006/11/16 - 2007/01/07   Aleš Lamr: Hra doopravdy
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě
2007/01/11 - 2007/02/18   Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje
2007/01/11 - 2007/02/18   František Svátek: Kinetické vodní skulptury, Barbora Blahutová: Koláže
2007/02/22 - 2007/02/28   Karina Wellmer-Schnell: Z očí do očí / Aus den Augen in die Augen
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně
2007/04/05 - 2007/05/13   Jaroslav Róna: Fifty, fifty...
2007/05/17 - 2007/06/21   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region
2007/06/28 - 2007/08/31   Na jiném místě II
2007/09/06 - 2007/10/28   Jozef Jankovič: Transformace
2007/09/06 - 2007/10/28   Rudolf Fila: Přemalby
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku
2007/12/20   Pavel Štýbr: Od zítřka nepromluvím
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007
2008/01/17 - 2008/02/27   Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže
2008/03/06 - 2008/04/06   Meeting Point - Arad Biennial 2007
2008/04/17 - 2008/05/18   3x Brno
2008/05/22 - 2005/06/29   Loutky z filmů Aurela Klimta
2008/05/22 - 2008/06/29   Vary(i)ace
2008/07/03 - 2008/08/31   Brémy kdepaks / Bremen wodu
2008/07/10   Festival performancí
2008/09/11 - 2008/11/09   Adriena Šimotová: Hosté. Tvorba z let 2000-2006
2008/09/11 - 2008/11/09   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm
2008/11/13 - 2009/01/18   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni
2009/01/22 - 2009/03/01   Anna Vančátová: Mezi obrazy
2009/01/22 - 2009/03/01   Jaroslav Vančát: Marcel - místo autora
2009/03/05 - 2009/04/30   Vysočinou
2009/05/07 - 2009/06/25   Karel Trinkewitz: Tristium Rabí
2009/05/07 - 2009/06/25   Marco Bagnoli: Mystika formy / Mistica della forma
2009/06/30 - 2009/09/03   Čestmír Suška: Rezavé květy a jiné sochy
2009/06/30 - 2009/09/03   Stanislav Diviš: Ztracené světy
2009/09/10 - 2009/10/28   3x Arad
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola
2010/03/11 - 2010/05/02   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1
2010/05/06 - 2010/06/27   Jiří Kačer: Kameny / Stones
2010/05/06 - 2010/06/27   Kateřina Štenclová: Až do konce malby / Till the end of painting
2010/05/17 - 2010/05/21   Milan Kohout: Fotografie
2010/09/02 - 2010/10/31   Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space
2010/11/04 - 2011/01/27   Jiří Němec: Ornagramy / Pozemská kosmologie / Ornagrams / Earthly Cosmology
2010/11/04 - 2011/01/27   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony
2011/02/03 - 2011/04/07   Gisela Denninghoff: Vidět zvuky – slyšet barvy
2011/02/03 - 2011/04/07   Heiner Riepl: Malby a kresby / Malerei und Zeichnen
2011/02/03 - 2011/04/07   Toni Scheubeck: Sculptura - natura
2011/04/14 - 2011/06/16   Současná slovenská geometrie 2
2011/06/23 - 2011/09/15   František Skála
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna
2011/10/06   Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky
2011/12/01 - 2012/02/03   Měkce
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay
2012/04/19 - 2012/06/14   Theodor Pištěk: Kde budu žít příště
2012/06/21 - 2012/08/30   Achille Perilli: Iracionální geometrie
2012/06/21 - 2012/08/30   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen
2012/09/06 - 2012/11/01   Jiří Kovařík 1932-1994
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumava Josefa Váchala
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumavské reflexe
2013/01/31   Ivo Fencl: Rok Joriky, ilustrace Lukáš Kudrna
2013/01/31   Milan Sulan: Deset povídek o lásce a zapomínání, výtvarný doprovod Karel Trinkewitz
2013/02/07 - 2013/04/11   Pod Ještědem - Současná výtvarné scéna Liberecka
2013/03/07   Slavnostní prezentace monografie Jiří Kovařík
2013/04/18 - 2013/06/06   Karel Valter: Tábor - Plzeň
2013/06/13 - 2013/07/11   Fórum mladé umění Česká republika - Bavorsko 2013 / Forum Junge Kunst Bayern - Tschechien 2013
2013/07/18 - 2013/08/29   Tomáš Hlavenka: Kutiny
2013/07/18 - 2013/08/29   Tomáš Lahoda
2013/09/05 - 2013/10/30   Jan Vyleťal: Geometrie neznámých světů. Obrazy 2005-2009
2013/09/26 - 2013/10/30   Luděk Míšek: Z atomu hmota, z hmoty socha
2013/11/14 - 2014/01/30   Fantastický realismus 1960-1966
2013/11/21   Josef Hrubý: Milost
2014/03/03 - 2014/04/24   Na počátku bylo ticho
2014/05/01 - 2014/06/05   Martin Zet: Svátek práce
2014/06/12 - 2014/08/14   Jiří David: Pachy se překrývají, ale nemizí
2014/08/21 - 2014/10/01   Benedikt Tolar: Na plech
2014/08/21 - 2014/10/01   Peter Angermann: Zurück zur Kunst / Zpátky k umění
2014/10/08 - 2014/11/16   9. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014
2014/11/20 - 2014/12/30   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
2015/01/17 - 2015/05/10   Jiří Trnka: Ateliér / The Studio
2015/05/22 - 2015/08/06   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar
2015/08/21 - 2015/10/08   Petr Nikl: Časosběry
2015/10/15 - 2015/11/29   Jiný pohled: Tvorba laureátů bienále kresby Plzeň 1996–2014
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně
2016/02/04 - 2016/04/03   Předtím, teď, potom
2016/04/15 - 2016/06/12   Na dosah: Současné umění z Drážďan
2016/06/23 - 2016/09/06   Milan Knížák: Zanechte svět zvířatům
2016/09/29 - 2016/11/06   Mikoláš Axmann: Lazaři
2016/10/08 - 2014/11/16   Figura
2016/11/25 - 2017/01/15   Život je bolestný a přináší zklamání: Massakr, Vol. 1: Lovecraft
2017/01/26 - 2017/03/26   Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur
2017/04/06 - 2017/06/04   Jan Wolfchen Vlček: Time Travel - Historical Reenactment
2017/06/15 - 2017/08/27   Konstruktivní lyrika
2017/09/07 - 2017/11/19   Karel Malich: ...prostě se to děje
2017/12/01 - 2018/01/14   Na dosah 2: Současné umění z Norimberka / Greifbar nah 2: Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg
2018/01/25 - 2018/03/25   Pavel Štýbr: Světlo na příděl
2018/06/15 - 2018/08/26   Na dosah 3: Současné umění z Lince / Greifbar nah 3: Zeitgenössische Kunst aus Linz
2018/06/28 - 2018/08/26   Ľeté indien / Indiánské léto
2018/09/20 - 2018/11/11   Michal Gabriel: Ve vaně, archanděl Gabriel, a jiné příběhy
2018/11/22 - 2019/02/03   Bez obav. Papír hoří!
2018/11/22 - 2019/02/03   Richard Stipl: Propast zírá zpět / The abyss stares back
2019/02/14 - 2019/04/07   Jiné hlasy Jiné pokoje
2019/04/18 - 2019/06/23   2+1. Marie Blabolilová, Hana Puchová, Kamila Zemková
2019/07/04 - 2019/09/01   Socha 2
2019/09/27 - 2019/11/24   Jan Dostál: Collector´s choice
2019/09/27 - 2019/11/24   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu
2019/12/06 - 2020/01/26   Šárka Trčková: Tajemství kruhu
2020/02/06 - 2020/03/29   Václav Sika: Od ornamentu k realitě / Vom Ornament zur Realität
2020/06/18 - 2020/09/06   Petr Skala: Cesta časem
2020/06/18 - 2020/09/06   Václav Malina: Útěky a návraty
2020/09/17 - 2020/11/15   Estetické úvahy ve volných chvílích
2021/06/17 - 2021/08/29   Michal Škoda: Prostory nevyslovitelnosti
2021/06/17 - 2021/08/29   Peter Demek: Status / Stretch
2022/02/03 - 2022/03/27   Monika Immrová
2022/04/14 - 2022/06/05   Tomáš Predka: Prisma
2022/06/24 - 2022/08/28   Plavci a jiné postavy

Galerie města Plzně

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Petr Kvíčala: Ornament
  2002   Jiří Trnka
  2003   Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden
  2003   Miroslava Nová: Kameny
  2004   Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004)
  2004   Hana Fischerová: Tělo (Fotografie)
  2005   Jiří Ladocha: Co / What
  2006   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…
  2006   Ladislav Daněk: Tušení řádu
  2006   Margita Titlová Ylovsky: Viděno kresbou
  2007   Jaroslav Róna: Fifty, fifty...
  2008   Adriena Šimotová: Hosté (Tvorba z let 2000-2006)
  2008   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm
  2010   Jiří Kačer: Kameny / Stones
  2010   Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space
  2012   Achille Perilli: Iracionální geometrie
  2012   Jiří Kovařík 1932-1994
  2012   Theodor Pištěk: Kde budu žít příště
  2013   Karel Valter: Tábor - Plzeň
  2014   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
  2014   Martin Zálešák: Kresby / Drawings
  2015   Ladislav Sutnar: Venus
  2015   Ladislav Sutnar: Venuše
  2022   Monika Immrová
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné (Klára Bočkayová)
  2001   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné (Milan Bočkay)
  2002   Iluminace
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni)
  2005   100L 2005 (Deset pozic současné olomoucké (středomoravské) výtvarné scény)
  2005   7 x hk 05
  2005   Les
  2005   Širší proud (Čtrnáct osobností současného vizuálního umění ze severu Čech)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě)
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku)
  2007   Na jiném místě II / Andernorts II (Sdružení umělců MAERZ, Linec / Künstlervereinigung MAERZ, Linz)
  2008   Brémy kdepaks / Bremen wodu
  2008   Jiná skutečnost (Magický realismus a imaginativní umění v Plzni)
  2009   Měkkohlaví
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni
  2009   Vysočinou
  2010   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa (Michael Rittstein, Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová)
  2010   Krajina - zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie)
  2010   Současná slovenská geometrie 1
  2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum)
  2011   Současná slovenská geometrie 2
  2012   Papír a hlína / Paper and clay (Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová, Josef Hrubý)
  2012   Papír a hlína / Paper and Clay (Jindra Viková, Eva Roučka, Šárka Radová, Naděžda Potůčková)
  2013   Fórum mladé umění Česká republika - Bavorsko 2013 / Forum Junge Kunst Bayern - Tschechien 2013
  2013   Jedlička Kotyza Rachlík (Fantastický realismus 1960-1966)
  2013   Pod Ještědem (Současná výtvarné scéna Liberecka)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016))
  2016   Na dosah / Greifbar nah (Současné umění z Drážďan / Zeitgenössische Kunst aus Dresden)
  2016   Život je bolestný a přináší zklamání / Life is Painful and Breeds Disappointment (Massakr vol. 1: Lovecraft)
  2019   Socha 2
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Od zítřka nepromluvím
  2007   Tváře noci
  2007   Útěky do krajiny
  2008   Insomnia
  2009   Deset básní pro V. V. M.
  2009   Tristium Rabí
  2010   Druhý dech
  2010   Otylé ach
  2011   Jak jsem potkal básníky
  2012   Jiří Kovařík I.
  2013   Krypty
  2013   Tábor - Plzeň (Dopisy přátelům)
  2014   Martin Zet: A Flower Bloomed From the Rose
  2014   Martin Zet: Z růže kvítek vykvet nám
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Jiří Trnka 1912-1969
  2002   Josef Wagner: Hlasy země
  2002   Lucia Helenka Pearcey: Hovercraft
  2002   Marek Zákostelecký: Scénografie
  2002   Martin Velíšek: Lyžaři
  2002   Miloš Šejn: Mlaka - O, Čarování Šumavou / Be, Witching by bohemian forest
  2002   Zdeněk Manina: Balance
  2003   Barbara Benish: The bride in the enclosed garden
  2003   Martin Kalný: La vie est belle
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni)
  2004   Petr Matásek: Scénografie (Něco loutky, něco herci)
  2006   Zření (Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě)
  2011   Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky (prezentace 14.svazku edice Imago et verbum)
  2012   Šumava Josefa Váchala / Der Böhmerwald Josef Váchals
  2013   Jan Vyleťal: Geometrie neznámých světů (Obrazy 2005 - 2009)
  2013   Luděk Míšek: Z atomu hmota, z hmoty socha
  2014   Benedikt Tolar: Na plech
  2014   Jiří David: Pachy se překrývají, ale nemizí
  2014   Jiří Patera: Dotknout se povahy světa / země, voda, oheň, vzduch
  2014   Martin Zet: Svátek práce
  2014   Peter Angermann: Zurück zur Kunst / Zpátky k umění
  2015   Jiří Trnka: Ateliér / The Studio
  2015   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar
  2015   Petr Nikl: Časosběry (Různorodé práce, zaznamenávající minulý a přítomný čas)
  2016   Mikoláš Axmann: Lazaři
  2016   Milan Knížák: Zanechte svět zvířatům
  2017   Jan Wolfchen Vlček: Time Travel - Historical Reenactment
  2017   Karel Malich: ...prostě se to děje
  2018   Michal Gabriel: Ve vaně, archanděl Gabriel, a jiné příběhy
  2018   Pavel Štýbr: Světlo na příděl
  2018   Richard Stipl: Propast zírá zpět / The abyss stares back
  2019   Jan Dostál: - Collector´s choice
  2019   Šárka Trčková: Tajemství kruhu
  2019   Tomáš Císařovský: Každý den odvahu
  2020   Petr Skala: Cesta časem (Experimentální tvorba z let 1965-2019)
  2020   Václav Malina: Útěky a návraty (Výběr z tvorby po roce 2000)
  2020   Václav Sika: Od ornamentu k realitě / Vom Ornament zur Realität
  2022   Monika Immrová
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Černá skříňka - Black Box Recorder
  2001   Černá skříňka: Black box recorder
  2001   Ohlasy kubismu v Plzni
  2001   P 89 Plzeň / P 89 Pilsen
  2001   Petr Nikl & Jaroslav Kořán: Nástroje okamžitých her
  2002   Presenza - Assenza (Italské umění 60.let)
  2003   Terra magica / Rätselhaft? (Meznárodní informel včera a dnes z grafické sbírky Gerharda Hartmanna)
  2004   Geometria Magyar
  2005   Les
  2005   Pocta Kupkovi
  2007   Anymous Performance VIII. (Festival akčního umění v ulicích Plzně)
  2007   Deset let Artotéky města Plzně
  2007   Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku
  2007   Na jiném místě II / Andernorts II (Sdružení umělců MAERZ, Linec / Künstlervereinigung MAERZ, Linz)
  2007   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku
  2007   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku
  2008   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni
  2008   Vary(i)ace (10 autorů současné výtvarné scény Karlovarska)
  2009   Měkkohlaví
  2009   Vysočinou
  2010   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony)
  2010   Salcmanova škola
  2010   Současná slovenská geometrie 1 / Contemporary slovakian geometry 1
  2011   Současná slovenská geometrie 2 (Contemporary slovakian geometry 2)
  2013   Fantastický realismus 1960-1966
  2016   Na dosah. Současné umění z Drážďan
  2016   Život je bolestný a přináší zklamání (Massakr vol. 1: Lovecraft)
  2017   Kateřina Slípková, Jan Samec, Milan Maur
  2017   Konstruktivní lyrika
  2018   Bez obav. Papír hoří!
  2018   Ľeté indien / Indiánské léto
  2018   Na dosah 3: Současné umění z Lince / Greifbar nah 3: Zeitgenössische Kunst aus Linz
  2019   Jiné hlasy, Jiné pokoje
  2019   Socha 2
  2020   Estetické úvahy ve volných chvílích
  2022   Plavci a jiné postavy
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Plzeňská pěna / Pilsner Foam
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   František Pavlas: Sochy
  2001   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě
  2001   Marian Palla: Koncept pro mouchy
  2001   Mojmír Preclík 1931-2001
  2002   Anna Wheill: Contare et racontare
  2002   Eva Roučka: Plzeň - Romans
  2003   Dagmar Brichcínová: Možnosti obrazu
  2003   Eva Prokopcová: Možnosti obrazu
  2003   Jan Schýbal: Černá a bílá
  2003   Jan Stolín:Posuny_B_GP
  2003   Jan Wojnar: Vizuální poezie
  2003   Karel Adamus: Vizuální poezie
  2003   Petr Lébl: Nejsem výtvarník...
  2003   Roman Brichcín: Možnosti obrazu
  2004   Michal Šarše: Sochy a reliéfy
  2005   Angela Grasser: Ornament času / Zeitornament
  2006   Dana Puchnarová: Geometria Spiritualis
  2007   Jozef Jankovič: Transformace
  2007   Rudolf Fila: Přemalby
  2008   Adriena Šimotová: Hosté (Tvorba z let 2000-2006)
  2008   Ladislav Fládr 1935 - 2007
  2009   Anna Vančátová: Mezi obrazy
  2009   Čestmír Suška: Rezavé květy a jiné sochy
  2009   Karel Trinkewitz: Tristium Rabí
  2009   Marcel Jaroslav Vančát: Místo autora
  2009   Marco Bagnoli: Mystika formy / Mistica della forma
  2009   Stanislav Diviš: Ztracené světy
  2010   Jiří Němec: Ornagramy / Pozemská kosmologie / Ornagrams / Earthly Cosmology
  2010   Kateřina Štenclová: Až do konce malby / Till the end of painting
  2011   František Skála
  2011   Gisela Denninghoff: Vidět zvuky – slyšet barvy / Klänge sehen - Farben hören
  2011   Heiner Riepl: Malby a kresby / Malerei und Zeichnen
  2011   Toni Scheubeck: Sculptura - natura
  2012   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen
  2013   Tomáš Hlavenka: Kutiny
  2013   Tomáš Lahoda
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Procházka po krajině (Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová)
  2001   Reflexe / Reflexionen (Rakouská avantgarda po roce 1945 ze sbírky Otto Mauera / Österreichische avantgarde nach 1945 - sammlung Otto Mauer)
  2002   ...stalo se jedné noci
  2002   Anna Kocourková: Totální poezie, Anna Kocourková - Karel Kocourek: Umění v prostoru - Grenzgänge
  2003   66,6 % ženskosti
  2003   Ze života...
  2004   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Paměť animace - animace paměti
  2004   Kapky oceánu (Jiří Kubový, Milan Maur, Martin Zet)
  2004   Od zrcadlení k reflexi
  2004   V. V. - slovo, obraz, tvar
  2005   VY3 Land
  2008   3x Brno (Petr Veselý, Pavel Hayek, Tomáš Medek)
  2008   Loutky z filmů Aurela Klimta
  2008   Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže / Formes et Couleurs de Paris
  2009   3 x Arad
  2011   Měkce / Softly
  2012   Šumavské reflexe / Böhmerwald - Reflexionen
  2014   Na počátku bylo ticho / In the Beginning Was Silence
  2019   2+1 (Marie Blabolilová, Hana Puchová, Kamila Zemková)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   PF 2005 (Galerie města Plzně)
  2005   PF 2006 (Galerie města Plzně)
  2008   PF 2009 (Galerie města Plzně)
  2010   PF 2011 (Galerie města Plzně)
  2011   PF 2012 (Galerie města Plzně)
  2012   PF 2013 (Galerie města Plzně)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Jiří Valoch: Autorské čtení: 1. část - Bílé listy, 2. část - vymezení
  2004   Milan Kozelka: Celebrity (Prózy s ilustracemi Andrey Lexové)
  2004   Otesánek
  2007   Jaroslav Róna: Fifty, fifty...
  2007   Pavel Štýbr: Od zítřka nepromluvím
  2013   Ivo Fencl: Rok Joriky, ilustrace Lukáš Kudrna
  2013   Jiří Kovařík (Slavnostní prezentace monografie)
  2013   Milan Sulan: Deset povídek o lásce a zapomínání (Výtvarný doprovod Karel Trinkiewitz)
  nedatováno   Josef Hrubý: Milost
  nedatováno   Roman Kníže: Kdy srdce oněmí, kdy ožívá

Galerie města Plzně

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Moje Plzeňská pěna
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Galerie města Plzně (artlist.cz)
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   PF 2006 (Galerie města Plzně)
  2006   PF 2007 (Galerie města Plzně)
  2008   PF 2009 (Galerie města Plzně)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 leden - březen

Galerie města Plzně

osoba   narození rok od - do, poznámka
Jindra Petr   17. 2. 1966     ???? - ????
Malina Václav   4. 6. 1950     ???? - ????, ředitel
Motlová Zuzana         ???? - ????, ředitelka
Poláček Stanislav   26. 2. 1964     ???? - ????, člen dozorčí rady
Vaidišová Kodlová Lenka   21. 10. 1985     2012 - ????, kurátorka