Václav Malina

* 4. 6. 1950, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
malíř, grafik, kurátor, pedagog, publicista, básník

 

šifra: (vm)
národnost: česká
pohlaví: muž

Václav Malina
Světlo na cestě Z cyklu imprese
1992
malba
olej, plátno
140 x 120 cm
Václav Malina
Pole
1982
malba
olej, plátno
95 x 88 cm
Václav Malina
Podzimní cesta do nebe
1993
malba
olej, plátno
130 x 110 cm
Václav Malina
Stíny na tajícím sněhu z cyklu Imprese
1992
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Václav Malina
Slunečný den Z cyklu imprese
1992
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Václav Malina
Šťastný den z cyklu Imprese
1990
malba
olej, plátno
220 x 150 cm

heslo:
Z uměleckohistorického pohledu je autor řazen k předním představitelům českomoravské větve nového, do té doby u nás neobvyklého přístupu ke krajině či k přírodě jako celku, který dnes považujeme za konceptuální. Téma krajiny prochází Malinovou tvorbou napříč všemi jejími etapami, počínaje ranými díly ze závěru 60. let minulého století. Malina si záhy uvědomil, že jemu nejbližšími vyjadřovacími prostředky jsou čisté barvy a plošné, tedy neiluzivní, pojetí obrazové plochy. Pomyslným svorníkem jeho přístupu k malbě pak je vyjádření světelných kvalit výchozího motivu. I když se nám mohou malířova plátna – podobně jako v případě Vertikálního sóla z roku 1989 – jevit na první pohled jako téměř abstraktní kompozice konceptuálního zaměření, tak ve skutečnosti jsou výsledkem ryze výtvarného uchopení konkrétního motivu, vycházejícího z autorova důvěrného styku s přírodou a z pochopení jejího řádu. Jejich sytá barevnost, snoubící se tu s přísnější, tu s rozvernější hrou tvarů v jeden ústrojný celek, je výsledkem vzácné citové a myšlenkové vyváženosti a zdravého rozumu, jehož úhelným kamenem je víra v základní lidské hodnoty. Václav Malina – vedle konceptuální „nálepky“ – patří od druhé poloviny 70. let k nepřehlédnutelným osobnostem té linie české poválečné krajinomalby, jejímž stále nedoceněným protagonistou byl Martin Salcman – milovaný a ctěný to učitel Zdeňka Sýkory či Karla Malicha i řady dalších vynikajících výtvarníků, jejichž společným jmenovatelem je kolorismus.
LD (Ladislav Daněk, Muzeum umění Olomouc, 2008)
-
Vysokoškolská studia (obor český jazyk a výtvarná výchova) absolvoval na FF v Plzni a na FF UK v Praze u Z. Sýkory, jehož osobnost a malířský názor na něho měly významný vliv. Zde se již formoval autorův silný vztah k barvě jako stavebnímu prvku obrazové gramatiky i podstatnému emočnímu a spirituálnímu znaku s vnitřní světelnou funkcí (diplomovou práci psal na téma „Problémy vztahu světla a barvy v postimpresionismu“). Po ukončení studií pedagogicky působil na středních školách v Plzni a ve Stříbře. Prošel proslulou Paterovou školou, kde svůj vztah k barvě a její skladebné a výrazové funkci mohl ještě prohloubit; zde také navázal významná a trvalá přátelství, zejm. s Milanem Maurem (viz zde) - tyto dvě osobnosti dokázaly (v daném společenském kontextu zcela výjimečně) pílí a vůlí překročit omezené poměry regionální kultury normalizační doby a směrovat svoji tvorbu v živém kontaktu s aktuálním světovým uměleckým děním. Dlouholeté pedagogické působení ve Stříbře (z Plzně byl nonkonformní učitel vytěsněn) upevnilo také vztah se starším souputníkem a z týchž důvodů rovněž stříbrským pedagogem, malířem a výtvarným teoretikem B. Losenickým (viz zde). Tento kontakt vyústil po pádu totalitního režimu ve spolupráci při aktivním podněcování a organizování již svobodného výtvarného a rovněž literárního života v Plzni. Václav Malina byl u zrodu řady kulturních aktivit a inicioval či pomáhal zavést do života kulturní periodika reflektující plzeňský kulturní život (Spektrum, Plž), zejm. ve spolupráci s KmP. V 90. letech vyučoval na SSPUŠ Zámeček, stále učí na ZUŠ v Plzni, od r. 2001 do r. 2013 působil jako ředitel Galerie města Plzně.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018