foto - Anna Kocourková

Václav Malina

* 4. 6. 1950, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
pedagog, básník, malíř, kurátor, grafik, publicista

 

šifra: (vm)
národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000728392
WIKIDATA: Q95367724
VIAF: 23334347

Václav Malina
Krajina s černou větví
1968
akvarel
akvarel, ruční papír
58 x 44 cm
Václav Malina
Zahrada
1980
malba
olej, plátno
63 x 69 cm
Václav Malina
Pole
1982
malba
olej, plátno
95 x 88 cm
Václav Malina
Okno
1983
malba
olej, plátno
96 x 115 cm
Václav Malina
Zdi
1983
malba
olej, plátno
100 x 120 cm
 

Václav Malina

Z uměleckohistorického pohledu je autor řazen k předním představitelům českomoravské větve nového, do té doby u nás neobvyklého přístupu ke krajině či k přírodě jako celku, který dnes považujeme za konceptuální. Téma krajiny prochází Malinovou tvorbou napříč všemi jejími etapami, počínaje ranými díly ze závěru 60. let minulého století. Malina si záhy uvědomil, že jemu nejbližšími vyjadřovacími prostředky jsou čisté barvy a plošné, tedy neiluzivní, pojetí obrazové plochy. Pomyslným svorníkem jeho přístupu k malbě pak je vyjádření světelných kvalit výchozího motivu. I když se nám mohou malířova plátna – podobně jako v případě Vertikálního sóla z roku 1989 – jevit na první pohled jako téměř abstraktní kompozice konceptuálního zaměření, tak ve skutečnosti jsou výsledkem ryze výtvarného uchopení konkrétního motivu, vycházejícího z autorova důvěrného styku s přírodou a z pochopení jejího řádu. Jejich sytá barevnost, snoubící se tu s přísnější, tu s rozvernější hrou tvarů v jeden ústrojný celek, je výsledkem vzácné citové a myšlenkové vyváženosti a zdravého rozumu, jehož úhelným kamenem je víra v základní lidské hodnoty. Václav Malina – vedle konceptuální „nálepky“ – patří od druhé poloviny 70. let k nepřehlédnutelným osobnostem té linie české poválečné krajinomalby, jejímž stále nedoceněným protagonistou byl Martin Salcman – milovaný a ctěný to učitel Zdeňka Sýkory či Karla Malicha i řady dalších vynikajících výtvarníků, jejichž společným jmenovatelem je kolorismus.
LD (Ladislav Daněk, Muzeum umění Olomouc, 2008)
-
Vysokoškolská studia (obor český jazyk a výtvarná výchova) absolvoval na FF v Plzni a na FF UK v Praze u Z. Sýkory, jehož osobnost a malířský názor na něho měly významný vliv. Zde se již formoval autorův silný vztah k barvě jako stavebnímu prvku obrazové gramatiky i podstatnému emočnímu a spirituálnímu znaku s vnitřní světelnou funkcí (diplomovou práci psal na téma „Problémy vztahu světla a barvy v postimpresionismu“). Po ukončení studií pedagogicky působil na středních školách v Plzni a ve Stříbře. Prošel proslulou Paterovou školou, kde svůj vztah k barvě a její skladebné a výrazové funkci mohl ještě prohloubit; zde také navázal významná a trvalá přátelství, zejm. s Milanem Maurem (viz zde) - tyto dvě osobnosti dokázaly (v daném společenském kontextu zcela výjimečně) pílí a vůlí překročit omezené poměry regionální kultury normalizační doby a směrovat svoji tvorbu v živém kontaktu s aktuálním světovým uměleckým děním. Dlouholeté pedagogické působení ve Stříbře (z Plzně byl nonkonformní učitel vytěsněn) upevnilo také vztah se starším souputníkem a z týchž důvodů rovněž stříbrským pedagogem, malířem a výtvarným teoretikem B. Losenickým (viz zde). Tento kontakt vyústil po pádu totalitního režimu ve spolupráci při aktivním podněcování a organizování již svobodného výtvarného a rovněž literárního života v Plzni. Václav Malina byl u zrodu řady kulturních aktivit a inicioval či pomáhal zavést do života kulturní periodika reflektující plzeňský kulturní život (Spektrum, Plž), zejm. ve spolupráci s KmP. V 90. letech vyučoval na SSPUŠ Zámeček, stále učí na ZUŠ v Plzni, od r. 2001 do r. 2013 působil jako ředitel Galerie města Plzně.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Václav Malina

foto - Anna Kocourková
 

Václav Malina

Václav Malina
Krajina s černou větví
1968
akvarel
akvarel, ruční papír
58 x 44 cm
Václav Malina
Zahrada
1980
malba
olej, plátno
63 x 69 cm
Václav Malina
Pole
1982
malba
olej, plátno
95 x 88 cm
Václav Malina
Okno
1983
malba
olej, plátno
96 x 115 cm
Václav Malina
Zdi
1983
malba
olej, plátno
100 x 120 cm
Václav Malina
Růžová imprese
1986
malba
olej, plátno
94 x 76 cm
Václav Malina
PF 87
1986
materiálový tisk
papír
106 x 149
Václav Malina
Vzpomínka na Moneta
1987
malba
olej, plátno
125 x 150 cm
Václav Malina
Rozdělení
1988
malba
olej, plátno
94 x 76 cm
Václav Malina
PF 90
1989
materiálový tisk
papír
148 x 106
Václav Malina
Šťastný den
1990
malba
olej, plátno
220 x 150 cm
Václav Malina
Vertikální sólo II
1990
malba
olej, plátno
110 x 130 cm
Václav Malina
Červená imprese
1991
malba
olej, plátno
180 x 150 cm
Václav Malina
Světlo na cestě
1992
malba
olej, plátno
140 x 120 cm
Václav Malina
Stíny na tajícím sněhu
1992
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Václav Malina
Slunečný den
1992
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Václav Malina
Impresionistická krajina
1992

akryl
85 x 70 cm
Václav Malina
Malá imprese
1992
koláž
olej, sololit
70 x 65 cm
Václav Malina
Podzimní cesta do nebe
1993
malba
olej, plátno
130 x 110 cm
Václav Malina
Jazzová imprese
1993
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Václav Malina
Světlo na loňské trávě II
1995
malba
olej, plátno
200 x 150 cm
Václav Malina
Vertikály
1996
malba
olej, plátno
210 x 145 cm
Václav Malina
Modrý ostrov
1997
malba
olej, plátno
140 x 130 cm
Václav Malina
Zlomky partitury
1997
malba
olej, plátno
130 x 140 cm
 

Václav Malina

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1968 - 1972   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta, výtvarná výchova
1974 - 1979   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, výtvarná výchova, Sýkora Zdeněk, *1920

Václav Malina

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město), nám. Republiky 40 / Dominikánská 2, ředitel
???? - ????   Plzeňsko
1972 - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město), pedagogem na Lidové škole umění, bydliště - Nepomucká 13

Václav Malina

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1984/01/20 - 1984/02/03   Václav Malina: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1985/03/15 - 1985/04/09   Václav Malina: Obrazy, grafika, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1993/09/07 - 1993/10/10   Václav Malina: Imprese, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1993/11/28 - 1994/01/23   Václav Malina: Imprese, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/09/22 - 1994/10/09   Václav Malina: Imprese, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1996/02/22 - 1996/03/15   Václav Malina: Cesta světla, Agrobanka a.s., filiálka Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
1996/02/25 - 1996/03/22   Václav Malina: Impressionen, Galerie Junger Kunstkreis, Hünfeld
1996/06/11 - 1996/06/30   Václav Malina: Barva a světlo, Centrum české grafiky, Praha
1997/02/27 - 1997/03/21   Václav Malina: Ještě obrazy, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997/04/10 -   Václav Malina: Pocta impresionismu, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
1998/08/23 - 1998/09/20   Václav Malina: Cykly a polyptychy, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
2000/02/25 - 2000/05/12   Václav Malina: Přetisky, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2000/04/01 - 2000/05/31   Václav Malina: Vegetace, Zámek Nebílovy, Nebílovy (Plzeň-jih)
2000/08/01 - 2000/08/31   Václav Malina: Portréty na zlomu tisíciletí, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2000/09/27 - 2000/10/29   Václav Malina: Návraty a východiska, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2000/10/25 - 2000/11/26   Václav Malina: Cykly a polyptychy, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2003/03/05 - 2003/03/31   Václav Malina: Imprese a partitury, Knihkupectví a kavárna, Galerie Řehoře Samsy, Praha
2005/01/12 - 2005/02/11   Václav Malina: Grafika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
2005/02/03 - 2005/03/20   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/07/07 - 2005/08/06   Václav Malina: ...polní tráva, Kostel sv. Bartoloměje, Cheb (Cheb)
2006/10/11 -   Václav Malina: Konstrukce podle barev, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2007/01/03 - 2007/02/03   Václav Malina: ...polní tráva..., Univerzitní galerie, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/04 -   Václav Malina: Společně! / Miteinander, Galerie Goller, Selb
2012/02/01 - 2012/02/24   Václav Malina: Rytmus barev, Akademie věd České republiky, Praha
2012/04/25 - 2012/06/15   Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2012/05/03 - 2012/06/30   Václav Malina: Útěky do krajiny, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2012/09/12 - 2012/10/19   Václav Malina: Les barev, Galerie U prstenu, Praha
2013/11/13 - 2013/12/18   Václav Malina: Útěky do krajiny, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2016/06/24 - 2016/09/04   Václav Malina: Od imprese k abstrakci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/06/21 - 2017/09/03   Václav Malina: Krajiny duše, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2020/06/18 - 2020/09/06   Václav Malina: Útěky a návraty, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2022/06/01 - 2022/07/17   Václav Malina: Přiznání barvy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2022/11/10 - 2023/01/15   Václav Malina: Krajiny duše, Galerie Sirkus - Sušické kulturní centrum, Sušice (Klatovy)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1981   Kůs, Malina, Maur, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/01/18 - 1988/02/10   Václav Malina: Obrazy, Milan Maur: Kresby, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1988/03/19 - 1988/03/27   Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/10/22 - 1988/11/18   Prešparty '88: Stretnutie československých výtvarníkov, Múzeum SSR / Múzeum Slovenskej republiky rád, Prešov (Prešov)
1988/12/06 - 1988/12/30   Václav Malina, Milan Maur: Vzpomínky a záznamy, Kulturní středisko Blatiny, Praha
1989   Mladé profily, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/11/08 - 1989/12/10   Příroda jinak, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1990/07/29 - 1990/09/14   Pocta Vincentovi. Výtvarníci Vincentu van Goghovi, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1992/01/12 - 1992/02/28   Šedá cihla 35/1992, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1993   4 + 4, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993   4 + 4, Praha, Praha
1993   4 + 4, Hannover, Hannover
1993   4 + 4, Nordenham, Nordenham
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/12/16 - 1994/01/30   4 + 4, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/04/15 - 1994/05/15   93 Artattack, Velká synagoga, Plzeň (Plzeň-město)
1994/07/16 - 1994/07/31   Partitury, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/03/14 - 1995/05/08   Krajina - výseč universa: Pocta Kamilu Linhartovi a Zdeňku Sýkorovi, Okresní muzeum, Louny (Louny)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/24 - 1996/06/05   Zastavení / Réflexion, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orléans
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/01/06 -   Třetí výstava malířů a grafiků Grantu, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/07/10 - 1999/09/10   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová, Civica Raccolta del Disegno di Salò, Salò (Brescia)
2000/01/11 - 2000/02/25   Strukturováno Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/05/20 - 2001/06/24   Topographie des Gedächtnisses: Neue Anfänge - deutsche und tschechische Kunst, Havenspeicher Vegesack, Brémy (Bremen)
2001/06/21 - 2001/08/26   Magie barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2001/07/01 - 2011/07/31   Pilsener Schaum, Kunstverein Weiden, Weiden
2001/09/06 - 2001/10/21   Procházka po krajině. Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2002/11/29 - 2003/02/09   Johannes von Nepomuk, Der Heilige Mittel-Europas aus der Sicht europäischer Maler, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/04/11 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/06/19 - 2003/08/24   Ornament v současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/06/23 -   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas aus der Sicht europäischer Maler, RaiffeisenForum der Raiffeisenlandesbank OÖ, Linec (Linz)
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/20 - 2003/10/20   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa, Villa Ghellini, Villaverla
2003/10/16 - 2003/11/23   Ornament v současném umění, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004/01/24 - 2004/03/14   Pocta Leoši Janáčkovi - Hommage à Leoš Janáček, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2004/02/10 - 2004/03/24   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Erzbischöfliche Palais, Vídeň (Wien)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/14 - 2004/05/05   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Marie Sněžné v Praze, Praha
2004/06/10 - 2004/07/30   Václav Malina, Milan Maur: Koncepty a imprese, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2004/07/11 - 2004/08/31   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Jezuitský kostel, Klatovy (Klatovy)
2004/10/05 - 2004/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk The Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, European Parliament, Paul-Henri Spaak Building, Menuhin Hall, Brusel (Brussels)
2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Kostel sv. Jakuba, Nepomuk
2005   Juan Nepomuceno, el Santo de Europa central, Palacio los Serrano, Ávila
2005/01/21 - 2005/03/13   Pocta Kupkovi, Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2005/04/14 - 2005/06/06   Pocta Františku Kupkovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2005/04/15 - 2005/05/22   LINO, Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/06/24 - 2006/09/04   Pocta Františku Kupkovi, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2005/06/28 - 2005/08/31   LINO, Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2005/08/27 - 2005/10/30   Umění a příroda, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2005/09/23 - 2005/10/15   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stadtpfarrkirche st. Magdalena und st. Josefsheim, Plattling
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/06 - 2006/01/08   LINO, Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2005/11/16 - 2005/12/30   Pocta Kupkovi, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Panstwowe Muzeum Archeologiczne, Varšava (Warszawa)
2006   Jan Nepomucen - swiety Europy sródkowej, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Těšín (Cieszyn)
2006   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Mimara Museum, Záhřeb (Zagreb)
2006   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Stift Stams, Stams
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/08 - 2006/06/04   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2006/09/02 - 2006/10/22   X + X 2006: Deset plus deset nejzajímavějších výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2006 / Zehn plus zehn der interessantesten Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahn 2006, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/11/07 - 2006/11/30   Plzeňská pěna / Pilsner foam, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2007   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2007   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie Maerz, Linec (Linz)
2007/02/05 - 2007/03/05   Z okruhu Paterovy školy, Galerie Dion, Praha
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/06/14 - 2008/09/07   Šumava / Böhmerwald 2008, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/09/02 - 2008/09/26   Velké prádlo, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2009/06/14 - 2009/07/19   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Städtische Galerie im Buntentor (Städtische Galerie Bremen), Brémy (Bremen)
2009/09/01 - 2009/09/25   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
2009/09/19 - 2009/09/20   Art Safari 18, Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/15   Měkkohlaví, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2010/03/26 - 2010/05/02   Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
2010/03/30 - 2010/06/06   Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/07/01 - 2010/09/30   Smalt Art. Krajina, tělo, záření, Nostický palác, Praha
2010/09/23 - 2010/10/24   Měkkohlaví, Zámek Jičín, Jičín (Jičín)
2010/11/04 - 2011/01/27   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/11/26 - 2011/01/22   Druhotvary 2, Památník Leoše Janáčka, Brno (Brno-město)
2011/03/09 - 2011/04/10   Měkkohlaví, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2012/06 - 2012/08   Vor Medúzy, Diecézní muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2012/09/08 - 2012/10/14   Pilsener schaum, Städtische Galerie Cordonhaus Cham, Cham (Cham)
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/04/01 - 2014/06/08   Ze středu ven. Umění regionů 1985-2010, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/06/15 - 2015/07/15   Krajinou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon (2007-), Praha
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/04/28 - 2016/06/19   Strom. Pocta Jindřichu Pruchovi, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/06/13 - 2016/07/20   Krajinou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
2017/01/12 - 2017/03/26   Václav Malina, Milan Maur: Paralelní roky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/09/15 -   Konkrétní podzim 2017, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
2018/02/01 - 2018/06/10   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2019/03/30 - 2019/05/26   Linoryt II., Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2019/08/01 - 2019/09/29   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2019/12/14 - 2020/02/23   Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Freiheitshalle Hof, Hof (Hof and der Saale)
2021/03/28 - 2021/08/22   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2022/10/28 - 2023/01/29   Pleschen: Výsledky výtvarného sympozia AJG 2021, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/09/22 - 2023/11/26   Měkkohlaví, Galerie SmetanaQ, Praha 1
2023/11/29 - 2024/02/12   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
2023/12/06 - 2024/03/01   PF nielen ako pozdrav, Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2004/11/28   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/02/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (34. aukce), Palác Žofín, Praha
2010/06/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/13   18. aukce, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2014/02/27   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2019/05/18   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara, Měšťanská beseda v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
termín   název výstavy, místo konání
2013/01/31   Ivo Fencl: Rok Joriky, ilustrace Lukáš Kudrna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2008/01/14 - 2008/01/18   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2008/01/25 - 2008/02/02   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/14 - 2010/06/20   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/11/11 - 2010/11/13   18. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2019/05/07 - 2019/05/16   Předaukční výstava benefiční aukce Hospice svatého Lazara, Stará synagoga v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2022/09/12 - 2022/09/22   195. aukce: Výtvarné umění 19.–21. století, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Smaltovna Vítkovice Power Engineering, Ostrava (Ostrava-město)

Václav Malina

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Václav Malina: Obrazy
  1985   Václav Malina: Obrazy, gafika
  1993   Václav Malina: Imprese, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
  2000   Václav Malina, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Kůs, Malina, Maur
  1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
  1989   Mladé profily (Volná tvorba západočeských výtvarníků), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Pocta Vincentovi (Výtvarníci Vincent van Goghovi 1853 - 1890...1990), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   4 + 4
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1995   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Zastavení / Réflexion
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Arte contemporanea ceca dalla collezione Gallerie Klatovy-Klenová / České moderní umění ze sbírek Galerie Klatovy-Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
  2001   Magie barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Topographie des Gedächtnisses (Neue Anfänge - deutsche und tschechische Kunst), pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   Johannes von Nepomuk (Der Heilige Mitteleuropas / Světec střední Evropy / The Saint of Middle Europe), Edition Grenzgänger, _
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2003   Ornament v současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   LINO (Český linoryt a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001 - 2004 / Czech linocut and the outcomes of the International Linocut Symposiums in Klenová 2001 - 2004), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Pocta Kupkovi
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilsner Foam (Petr Jindra, Václav Malina, Milan Maur, Miroslava Nová, Kateřina Slípková), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   V. Nový zlínský salon 2008, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2008   Velké prádlo (200. výstava Galerie Caesar), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2009   Galerie Dion (2007-2008), Galerie Dion, Praha
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Druhotvary 2 (Interpretace partitur Leoše Janáčka), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2010   Krajina - zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Smalt Art (Krajina / tělo / záření), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2012   Vor Medúzy, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s.r.o., Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Klub konkretistů: 45 let poté
  2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985-2010), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Ze středu ven / From the center out (Umění regionů 1985-2010 / Regional art from 1985-2010), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Krajinou Zdeňka Sýkory, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2017   Paralelní roky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Paralelní roky, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Přírůstky do sbírky GAVU Cheb 2016-2017, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2019   Linoryt II., Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Ke štěstí: Novoročenky ze sbírek MUD / For Luck: New Year Cards from the Collections of the Museum of Arts and Design Benešov, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2023   Měkkohlaví, Galerie SmetanaQ, Praha 1
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Intuície Mariána Mudrocha, o.z., Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Slovníček autorů Plže, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88
  1989   Příroda jinak, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 23.číslo, 4
  1995   Krajiny pro Zdeňka Sýkoru a Kamila Linharta, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1998   Fenomenologie přírody (Václav Malina), Vesmír, 478
  2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2007   Krajinář z podstaty (Václav Malina), Revue Art, 28-31
  2007   Z okruhu Paterovy školy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2011   Krajina - Zahrada, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 12
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Měkkohlaví (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Václav Malina (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Václav Malina: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie ČSAV
  1993   Václav Malina: Imprese, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1993   Václav Malina: Imprese, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Václav Malina: Imprese, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
  1995   Václav Malina: Obrazy, grafika, Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
  1996   Václav Malina: Barva a světlo (obrazy, grafika, objekty), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Václav Malina: Cesta světla (obrazy, objekty), Agrobanka a.s., filiálka Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Václav Malina: Impressionen, Galerie Junger Kunstkreis, Hünfeld
  1997   Václav Malina: Ještě obrazy, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
  1997   Václav Malina: Pocta impresionismu, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
  1998   Václav Malina: Cykly a polyptychy, Městská Galerie ve věži, Planá (Tachov)
  2000   Portréty na zlomu tisíciletí (fotografie Václava Maliny), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2000   Václav Malina: Cykly a polyptychy, Městské kulturní domy České Budějovice, a.s., České Budějovice (České Budějovice)
  2000   Václav Malina: Návraty a východiska, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2000   Václav Malina: Přetisky, Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou v Lounech, Louny (Louny)
  2000   Václav Malina: Vegetace, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2003   Václav Malina: Imprese a partitury, Knihkupectví a kavárna, Galerie Řehoře Samsy, Praha
  2005   Václav Malina: ...polní tráva, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2005   Václav Malina: Grafika, Pedagogická fakulta (po r. 1990 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2007   Václav Malina: ...polní tráva..., Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Václav Malina: Společně! / Miteinander (od exprese ke geometrii), Galerie Goller, Selb
  2012   Václav Malina: Les barev, Galerie U prstenu, Praha
  2012   Václav Malina: Rytmus barev, Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Václav Malina: Útěky do krajiny, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
  2013   Václav Malina: Útěky do krajiny, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2017   Václav Malina: Krajiny duše, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
  2020   Václav Malina: Útěky a návraty (Výběr z tvorby po roce 2000), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2022   Václav Malina: Krajiny duše, Galerie Sirkus - Sušické kulturní centrum, Sušice (Klatovy)
  2022   Václav Malina: Přiznání barvy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  neuveden (2006)   Václav Malina: Konstrukce podle barev, Brněnské kulturní centrum, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Prešparty '88
  1988   Václav Malina: Obrazy, Milan Maur: Kresby, Městské kulturní středisko, Plzeň (Plzeň-město)
  1989   Příroda jinak (Milan Maur, Václav Malina, Miloš Šejn, Marian Palla, Vlastimil Krčmář), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   90 autorů v roce '90
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   4 + 4, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1995   Krajina - výseč universa (Pocta Kamilu Linhartovi a Zdeňku Sýkorovi), Okresní muzeum, Louny (Louny)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Třetí výstava malířů a grafiků Grantu, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  2000   Strukturováno (Žáci Kamila Linharta a zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů), Český Telecom a.s., Louny (Louny)
  2001   Magie barev
  2003   Giovanni Nepomuceno il Santo della Mitteleuropa (35 artisti Europei a Villa Ghellini)
  2003   Ornament v současném umění
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Rakouské kulturní fórum, Praha
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jan Nepomucký světec střední Evropy / John of Nepomuk the Saint of middle Europe / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2005   Jan Nepomucký světec střední Evropy / Johannes von Nepomuk der Heilige Mitteleuropas
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Pocta Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Pocta Kupkovi (Lamr, Malina, Sýkora, Kvíčala, Zippe, Kopecký, Pištěk), Galerie Deset (Galerie 10), Praha
  2005   Umění a příroda (Šumava Adalberta Stiftera 2004-2005), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Plzeňská pěna / Pilsner Foam (Petr Jindra, Václav Malina, Milan Maur, Miroslava Nová, Kateřina Slípková)
  2006   X + X 2006 (Deset plus deset nejzajímavějších výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2006 / Zehn plus zehn der interessantesten Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahn 2006)
  2007   Jasná zpráva: geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Z okruhu Paterovy školy, Galerie Dion, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Šumava / Böhmerwald 2008 (1. ročník česko-německého malířského sympozia na Kvildě / 1. Jahrgang des Tschechisch-Deutschen Malersymposiums in Kvilda), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2009   Art Safari 18 ("sametové"), Bubec o.p.s. (Sochařské studio Bubec), Praha
  2010   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Pilsener schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985 - 2010), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Konkret / ism 1967-2015
  2015   Krajinou Zdeňka Sýkory (Obrazy účastníků sympozia malování v Počedělicích 2014), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
  2016   Krajinou Zdeňka Sýkory (Obrazy a fotografie účastníků sympozia Malování v Počedělicích 2015)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
  2019   České výtvarné umění ve sbírce Galerie Goller Selb / Tschechische bildende Kunst in der Sammlung Galerie Goller Selb, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2023   Péefka (Československý fenomén nielen ako pozdrav), Slovenský rozhlas, Bratislava (Bratislava)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, adresář autorů
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   18. aukce, 18.číslo, Galerie Dolmen, Dům kultury, Ostrava (Ostrava-město)
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague I.) (20. 6. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Společnost časopisu Ateliér, Praha
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Benefiční aukce Hospice svatého Lazara (2019)
  2022   Aukční síň Vltavín: 195. aukce (Výtvarné umění 19.–21. století), Aukční síň Vltavín, Praha
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1968   Krajina s černou větví
  1980   Zahrada
  1982   Pole
  1983   Okno
  1983   Zdi
  1986   Růžová imprese (z cyklu Vzpomínky na impresionismus)
  1987   Vzpomínka na Moneta (z cyklu Vzpomínky na impresionismus)
  1988   Rozdělení
  1990   Šťastný den (z cyklu Imprese)
  1990   Vertikální sólo II
  1991   Červená imprese
  1992   Impresionistická krajina
  1992   Malá imprese
  1992   Slunečný den (Z cyklu imprese)
  1992   Stíny na tajícím sněhu (z cyklu Imprese)
  1992   Světlo na cestě (Z cyklu imprese)
  1993   Jazzová imprese
  1993   Podzimní cesta do nebe, 24
  1995   Světlo na loňské trávě II
  1996   Vertikály
  1997   Modrý ostrov
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Václav Malina: Jazz 1 a Jazz 2 (Partitury, Kostelec nad Černými lesy, Galerie H, 16. 7. - 31. 7. 1994), Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedatováno   Václav Malina: Jazzová imprese, 1993, Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedatováno   Václav Malina: Letní imprese (olej, plátno, 200 x 150 cm)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Artfest.cz, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Ejhle světlo / Look light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kalendář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Václav Malina: Krajinou (barva, světlo, řád), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2022   Václav Malina: Přiznání barvy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Václav Malina, Milan Maur: Vzpomínky a záznamy, Obvodní kulturní dům v Praze 6 (OKD Praha 6), Praha
  2005   Český linoryt ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová a výsledky Mezinárodních sympozií linorytu na Klenové 2001-2004, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2011   Měkkohlaví, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Václav Malina, Milan Maur: Koncepty a imprese, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Zelené pole
  1984   Jarní zeď
  1984   Z cyklu Zdi
  1988   Bez názvu
  1991   Bez názvu
  1997   Zlomky partitury
  1998   Impresion IV.
  2000   Červené pole
  nedatováno   Z cyklu Cesta světla ((III.))
  nedatováno   Z cyklu Cesta světla ((II.))
  nedatováno   Z cyklu Cesta světla ((I.))
  nedatováno   Z cyklu Cesta světla ((V.))
  nedatováno   Z cyklu Cesta světla ((VI.))
  nedatováno   Z cyklu Cesta světla ((IV.))
PF
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   PF 87
  1989   PF 90
  2005   PF 2006 (Galerie města Plzně), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   PF 2006 (Václav Malina)
  2006   PF 2007 (Václav Malina)
  2022   PF 2023 (Václav Malina)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2001   Magie Barev, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 červenec - srpen
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - duben, květen, červen 2010)
  2017   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2017), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat   Václav Malina, TT Klub výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, popisky na pohlednice
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Partitury, soupis vystavených (přijatých) prací
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Partitury, Agentura Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Vážení přátelé, vítám Vás na zahájení...
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
výstavní koncepce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   PF nielen ako pozdrav

Václav Malina

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Útěky do krajiny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Druhý dech, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Krypty, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Václav Malina

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Václav Malina: Obrazy, gafika
  1997   Stanislav Jurík: Kresby, grafiky, knihy
  1999   Vladimír Venda: Ohlédnutí, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2001   Vlasta Prachatická: Portréty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2003   Kateřina Slípková: Repetice, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Květa Monhartová: Setkávání, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Miroslava Nová: Kameny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Milivoje Unković: Znamení osudu
  2008   Anna Vančátová: V barvě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2013   Karel Valter: Tábor - Plzeň, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Václav Malina: Od imprese k abstrakci, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2017   Anna Vančátová: Obrazy a kresby, Galerie Pštrossova 23, Praha
  2023   Zdeněk Šplíchal: Klid v neklidu
  nedatováno   Vladivoj Havlíček
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Jan Svoboda: Obrazy, grafika / Marie Kušičková: Obrazy, textilie
  1996   Sophie Curtil, Miloš Cvach, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Strukturováno: Žáci Kamila Linharta a Zdeňka Sýkory k osmdesátinám svých učitelů (Zdeněk Ladra Václav Malina Jan Samec Aleš Svoboda, Miloš Šejn Anna Vančátová Jaroslav Vančát)
  2003   Kolorismus (Jiří Patera a jeho škola v Plzni)
  2003   Ornament v současném umění, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Sochaři 2006, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   X + X 2007 (Deset plus deset výtvarníků Horní Falce a Plzeňského kraje pro rok 2007 z pohledu kurátorů Václava Maliny a Heinera Riepla / Zehn plus zehn Künstler der Oberpfalz und der Pilsener Region für das Jahr 2007 aus der Sicht der Kuratoren Václav malina und Hein), Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
  2008   Vary(i)ace (10 autorů současné výtvarné scény Karlovarska), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2009   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, pro-tisk - Agentur für internationalen Kulturaustausch, Brémy (Bremen)
  2009   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Krajina - zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2010   Smalt Art Vítkovice 2010, Vítkovice Machinery Group, Ostrava (Ostrava-město)
  2011   Plzeňská pěna 2 (Pilsner Foam / Pilsener Schaum), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2012   Nové akvizice sbírky České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha
  2012   Papír a hlína / Paper and clay (Daisy Mrázková, Pavla Aubrechtová, Josef Hrubý), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Od zítřka nepromluvím, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Kresby JIřího Mrázka (Karlovy Vary, Galerie umění, 5. 3. - 25. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2007   Pavel Štýbr (Narozen 19. 12. 1957 v Mariánských Lázních,...), Od zítřka nepromluvím, 109-111
  2007   Tři pozice brněnské výtvarné scény, 3x Brno
  2008   Jak jsou na tom mladí?, Revue Art, 4-9
  2011   Současná slovenská geometrie 2, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 9.číslo, 16-16
  2012   Deset let Galerie města Plzně, 10 let Galerie města Plzně, 5-15
  2012   Papír a hlína, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Miroslava Nová: Dotýkat se kamene / Touching Stone, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2018   Květa Monhartová: Neurčitost příběhu / Vagueness of the Story, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Anna Vančátová: Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  2006   Anna Vančátovová: Obrazy, Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2009   Anna Vančátová: Mezi obrazy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Anna Vančátová: Obrazy, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  2020   Luděk Míšek: Hmota v prostoru - prostor v hmotě
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   3x Brno (Petr Veselý, Pavel Hayek, Tomáš Medek), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   3 x Arad, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Měkkohlaví, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Václav Malina, Milan Maur: Koncepty a imprese, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Galerie výtvarného umění v Ostravě (Program - duben, květen, červen 2010)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Vlasta Prachatická: Portréty
  2011   Měkkohlaví, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)

Václav Malina

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2005   Václav Malina: Cestou - necestou, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Od záchvěvu k erupci (Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Jasná zpráva (Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Václav Malina

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Poemes - Images / Básně - obrazy, Sdružení Pro libris, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Útěky do krajiny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Krypty, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)

Václav Malina

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2003   Kateřina Slípková: Repetice, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)

Václav Malina

autorská
termín   název výstavy, místo konání
2001/04/12 - 2001/05/20   Marian Palla: Koncept pro mouchy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/04/12 - 2001/05/20   Petr Kvíčala: Ornament, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/04 - 2001/08/31   Ján Lastomírsky: Grafika, virtuální instalace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/11 - 2001/10/28   Jiří Kovanda: Práce na papíru, Knihovna města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/06/05 - 2002/06/29   Jiří Trnka a Plzeň, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/12 - 2002/10/20   Martin Velíšek: Lyžaři, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/08/09 - 2003/09/28   Kateřina Slípková: Repetice, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/08/09 - 2003/09/28   Květa Monhartová: Setkávání, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/08/09 - 2003/09/28   Miroslava Nová: Kameny, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/10/16 - 2003/11/23   Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Martin Kalný: La vie est belle, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004   Miroslava Nová: Kameny, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/05/20 - 2004/06/27   Jiří Lindovský: Anatomie kresby, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/01/12 - 2006/02/19   Jindřich Zeithamml, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   Michal Gabriel: Sousoší, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoje Unković: znamení osudu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/16 - 2007/01/07   Aleš Lamr: Hra doopravdy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/02/28   Karina Wellmer-Schnell: Z očí do očí / Aus den Augen in die Augen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/04/05 - 2007/05/13   Jaroslav Róna: Fifty, fifty..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/09   Adriena Šimotová: Hosté. Tvorba z let 2000-2006, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/09   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/01/22 - 2009/03/01   Anna Vančátová: Mezi obrazy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/01/22 - 2009/03/01   Jaroslav Vančát: Marcel - místo autora, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/07 - 2009/06/25   Karel Trinkewitz: Tristium Rabí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/30 - 2009/09/03   Čestmír Suška: Rezavé květy a jiné sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/30 - 2009/09/03   Stanislav Diviš: Ztracené světy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/05/06 - 2010/06/27   Jiří Kačer: Kameny / Stones, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/05/06 - 2010/06/27   Kateřina Štenclová: Až do konce malby / Till the end of painting, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/02 - 2010/10/31   Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Gisela Denninghoff: Vidět zvuky – slyšet barvy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Heiner Riepl: Malby a kresby / Malerei und Zeichnen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/23 - 2011/09/15   František Skála, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/06/21 - 2012/08/30   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumava Josefa Váchala, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/18 - 2013/06/06   Karel Valter: Tábor - Plzeň, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/07/10 - 2015/09/27   Miroslava Nová: Dotýkat se kamene / Touching Stone, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2018/03/26 -   Květa Monhartová: Neurčitost příběhu / Vagueness of the Story, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2022/06/01 - 2022/07/17   Václav Malina: Přiznání barvy, Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2001/07/01 - 2011/07/31   Pilsener Schaum, Kunstverein Weiden, Weiden
2001/07/04 - 2001/08/31   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/11 - 2001/12/02   Petr Nikl, Jaroslav Kořán: Nástroje okamžitých her, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/03/08 - 2002/04/12   Presenza - Assenza, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/03 - 2003/05/11   Terra magica?, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/04 - 2003/10/12   Kolorismus: Jiří Patera a jeho škola v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Ornament v současném umění, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/09 - 2004/10/15   Od zrcadlení k reflexi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/01/06 - 2005/02/20   Triáda, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   VY3 Land, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda, Komorní divadlo, Plzeň (Plzeň-město)
2005/09/07 - 2005/10/01   Polský divadelní plakát ze sbírky Krzysztofa Dyda, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/29 - 2006/08/27   Mediteránní pozdrav - umělci z Pécse / Mediterrán üdvözlet - Pécsi müvészek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/11/07 - 2006/11/30   Plzeňská pěna / Pilsner foam, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2007/01/11 - 2007/02/18   František Svátek: Kinetické vodní skulptury, Barbora Blahutová: Koláže, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/16 - 2007/10/28   X + X 2007, Oberpfälzer Künstlerhaus, Schwandorf
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/03/06 - 2008/04/06   Meeting Point - Arad Biennial 2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/04/17 - 2008/05/18   3x Brno, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/22 - 2008/06/29   Vary(i)ace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/07/03 - 2008/08/31   Brémy kdepaks / Bremen wodu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/03/05 - 2009/04/30   Vysočinou, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/14 - 2009/07/19   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Städtische Galerie im Buntentor (Städtische Galerie Bremen), Brémy (Bremen)
2009/09/01 - 2009/09/25   Böhmen liegt am Meer / Čechy leží u moře, Botschaft der Tschechischen Republik, Berlín (Berlin)
2009/09/10 - 2009/10/28   3x Arad, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/11/05 - 2010/01/08   Měkkohlaví, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/11 - 2010/05/02   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/26 - 2010/05/02   Pilsener Schaum, Schloss Lamberg, Steyr
2010/11/04 - 2011/01/27   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/03/09 - 2011/04/10   Měkkohlaví, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2011/04/14 - 2011/06/16   Současná slovenská geometrie 2, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/11/29 - 2012/02/26   Plzeňská pěna. Současná výtvarná scéna Plzně a okolí, Dům umění, Zlín (Zlín)
2011/12/01 - 2012/02/03   Měkce, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumavské reflexe, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2014/01/16 - 2014/03/30   Osobní výběr III: Václav Malina, malíř, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Václav Malina

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1991/04/02 - 1991/05/16   Milan Maur: Záznamy přírody, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1993/02/04 - 1993/04/12   Lydie Šloufová: Malba, tapiserie, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany (Rokycany)
1993/04/03 - 1993/05/23   Bronislav Losenický: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1993/04/03 - 1993/05/25   Karel Valter: Obrazy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/03/15 - 1994/04/09   Milan Magni: Obrazy a objekty, Galerie Esprit, Plzeň (Plzeň-město)
1997/05/02 - 1997/06   Stanislav Jurík: Kresby, grafiky, knihy, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1998/09/23 - 1998/10/12   Stanislav Jurík, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (Plzeň-město)
2000/02/25 - 2000/05/12   Václav Malina: Přetisky, Malá výstavní síň hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice s poliklinikou, Louny (Louny)
2001/02/15 - 2001/03/01   František Pavlas: Sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/03/08 - 2001/04/08   Jindřich Štreit: Cesta ke svobodě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/04/12 - 2001/05/20   Marian Palla: Koncept pro mouchy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/04/12 - 2001/05/20   Petr Kvíčala: Ornament, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/05/04 - 2001/05/30   August Kürmayr: Plätze - Raume für Menschen / Náměstí - prostor setkávání, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/04 - 2001/08/31   Ján Lastomírsky: Grafika, virtuální instalace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/06 - 2001/10/21   Jiří Sobotka: Matutina, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/12/06 - 2002/01/16   Mojmír Preclík : Sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/01/24 - 2002/03/03   Josef Wagner: Hlasy země, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/01/31 - 2002/02/24   Vladimír Venda: Torzo tvorby, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2002/05/23 - 2002/06/30   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/05/23 - 2002/06/30   Marek Zákostelecký: Scénografie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/07/11 - 2002/08/11   Jiří Šigut: Záznamy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/08/15 - 2002/09/15   Eva Roučka: Plzeň - Romans, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/12 - 2002/10/20   Martin Velíšek: Lyžaři, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/19 - 2002/10/20   Lucia Helenka Pearcey: Hovercraft, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/09/19 - 2002/10/20   Stanislav Zippe: Relace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/10/23 - 2002/11/17   Zdeněk Manina: Balance, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/11/21 - 2002/12/29   Anna Wheill: Contare et racontare, Galerie Evropského domu, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/09 - 2003/02/16   Jan Stolín: Posuny_B_GP, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/09 - 2003/02/17   Ivan Vala: Kresby: Vnitřní hlasy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/01/10 - 2003/02/16   Jan Schýbal: Černá a bílá, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/05/16 - 2003/06/22   Jan Wojnar: Vizuální poezie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/08/09 - 2003/09/28   Kateřina Slípková: Repetice, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/08/09 - 2003/09/28   Květa Monhartová: Setkávání, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/08/09 - 2003/09/28   Miroslava Nová: Kameny, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/09/04 - 2003/10/12   Petr Lébl: Nejsem výtvarník..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Barbara Benish: The Bride in the Enclosed Garden, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Martin Kalný: La vie est belle, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/11/28 - 2003/12/31   Ze života..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/01/07 - 2004/02/27   Stanislav Jurík (1948 - 1993): Něco pěkného, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
2004/05/20 - 2004/06/27   Petr Matásek: Něco loutky, něco herci, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/20 - 2004/11/13   Hana Fischerová: Tělo, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/10/20 - 2004/11/13   Michal Šarše: Sochy a reliéfy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Aleš Svoboda: Last Minute (struktury z let 2000-2004), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/06/30 - 2005/08/28   Angela Grasser: Ornament času / Zeitornament, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/06/30 - 2005/08/28   Jiří Ladocha: Co / What, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/01/12 - 2006/02/19   Jaroslav Beneš: Retrospektiva, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/01/12 - 2006/02/19   Jindřich Zeithamml, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   Michal Gabriel: Sousoší, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/21 - 2006/05/28   Anna Vančátová, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2006/05/18 - 2006/06/19   Pavel Kalfus: Ze života loutek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/18 - 2006/06/25   Milivoje Unković: znamení osudu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/08/31 - 2006/10/01   Dana Puchnarová: Geometria spiritualis, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/04 - 2006/11/12   Jiří Kornatovský: Kresba, kresba…, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/10/04 - 2006/11/12   Margita Titlová Ylovsky: Viděno kresbou, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/11/16 - 2007/01/07   Aleš Lamr: Hra doopravdy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/02/28   Karina Wellmer-Schnell: Z očí do očí / Aus den Augen in die Augen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/04/05 - 2007/05/13   Jaroslav Róna: Fifty, fifty..., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/10/28   Jozef Jankovič: Transformace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/09/06 - 2007/10/28   Rudolf Fila: Přemalby, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/09   Adriena Šimotová: Hosté. Tvorba z let 2000-2006, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/09/11 - 2008/11/09   Svatopluk Klimeš: Kresby světlem a ohněm, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/01/22 - 2009/03/01   Anna Vančátová: Mezi obrazy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/07 - 2009/06/25   Karel Trinkewitz: Tristium Rabí, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/05/07 - 2009/06/25   Marco Bagnoli: Mystika formy / Mistica della forma, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/30 - 2009/09/03   Čestmír Suška: Rezavé květy a jiné sochy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/06/30 - 2009/09/03   Stanislav Diviš: Ztracené světy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/18 - 2010/05/02   Odkaz Martina Salcmana, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2010/05/06 - 2010/06/27   Jiří Kačer: Kameny / Stones, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/05/06 - 2010/06/27   Kateřina Štenclová: Až do konce malby / Till the end of painting, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/09/02 - 2010/10/31   Stanislav Kolíbal: Kresby v ploše a v prostoru / Drawings in Plane and Space, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/11/04 - 2011/01/27   Jiří Němec: Ornagramy / Pozemská kosmologie / Ornagrams / Earthly Cosmology, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Gisela Denninghoff: Vidět zvuky – slyšet barvy, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Heiner Riepl: Malby a kresby / Malerei und Zeichnen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/02/03 - 2011/04/07   Toni Scheubeck: Sculptura - natura, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/23 - 2011/09/15   František Skála, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/10/06   Karel Trinkewitz: Jak jsem potkal básníky, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/04/19 - 2012/06/14   Theodor Pištěk: Kde budu žít příště, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/06/21 - 2012/08/30   Achille Perilli: Iracionální geometrie, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/06/21 - 2012/08/30   Otto Herbert Hajek: Ukazatelé cest / Wegezeichen, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/09/06 - 2012/11/01   Jiří Kovařík 1932-1994, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumava Josefa Váchala, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2013/04/18 - 2013/06/06   Karel Valter: Tábor - Plzeň, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2015/07/10 - 2015/09/27   Miroslava Nová: Dotýkat se kamene / Touching Stone, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/06/21 - 2017/09/03   Václav Malina: Krajiny duše, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2018/03/26 -   Květa Monhartová: Neurčitost příběhu / Vagueness of the Story, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1991/03/23 - 1991/04/18   Stanislav Zippe: Obrazy, instalace, Radoslav Kratiana: Variabily, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/04/18 -   Dalibor Chatrný: Obrazy, kresby, Jan Ambrůz: Plastika, Petr Kvíčala: Obrazy, Trigon Gallery, Plzeň (Plzeň-město)
2001/05/24 - 2001/06/30   Černá skříňka - Black Box Recorder, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/07/04 - 2001/08/31   Klára a Milan Bočkayovi: Podobné a rozdílné, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/09/06 - 2001/10/21   Procházka po krajině. Krajina a příroda v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/11 - 2001/12/02   Petr Nikl, Jaroslav Kořán: Nástroje okamžitých her, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2001/12/06 - 2002/01/16   Reflexe / Reflexionen: Rakouská avantgarda po roce 1945 ze sbírky Otto Mauera, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/03/08 - 2002/04/12   Presenza - Assenza, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/04/18 - 2002/05/19   Iluminace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2002/11/21 - 2003/01/05   ...stalo se jedné noci, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/02/21 - 2003/03/30   Ostravská úderka, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/03 - 2003/05/11   Terra magica?, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/04/04 - 2003/05/11   66,6 % ženskosti, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07/01 - 2003/08/27   Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07/01 - 2003/08/27   Roman Brichcín, Dagmar Brichcínová, Eva Prokopcová: Možnosti obrazu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/10/16 - 2003/11/23   Ornament v současném umění, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/01/08 - 2004/02/15   Kapky oceánu, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/02/19 - 2004/03/31   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Animace paměti - paměť animace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/04/08 - 2004/05/09   V. V. - slovo, obraz, tvar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/07/01 - 2004/09/05   Geometria Magyar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/09/09 - 2004/10/15   Od zrcadlení k reflexi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/18 - 2004/12/30   Od záchvěvu k erupci. Karel Frauknecht a dynamická malba v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/02/24 - 2005/04/03   7 x HK05 (Hradec Králové), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/07 - 2005/05/15   VY3 Land, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/05/23 - 2005/06/26   OL 2005: Deset pozic současné olomoucké výtvarné scény, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/10/13 - 2005/11/13   Pocta Františku Kupkovi, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2005/11/24 - 2006/01/08   Les, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/06 - 2006/05/13   Non / Kon / Figurace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/05/25 - 2006/05/28   Anymous performance VII.: Festival akčního umění v ulicích Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/29 - 2006/08/27   Mediteránní pozdrav - umělci z Pécse / Mediterrán üdvözlet - Pécsi müvészek, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/29 - 2006/10/22   Plzeňská pěna / Pilseni hab / Pilsner Schaum, Pécsi galéria, Pécs
2006/11/16 - 2007/01/07   Zření. Miroslav Tázler a meditativně-lyrické tendence v plzeňské tvorbě, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/01/11 - 2007/02/18   Dostředivé okraje. Vizuální umění z Pardubického kraje, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/01/11 - 2007/02/18   František Svátek: Kinetické vodní skulptury, Barbora Blahutová: Koláže, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/05/17 - 2007/06/21   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/06/28 - 2007/08/31   Na jiném místě II, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2007/11/01 - 2008/12/30   Jasná zpráva. Geometrie, ornament, koncept a vizuální poezie na Plzeňsku, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Terry Haass, Zuzana Hulka: Tvary a barvy z Paříže, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/04/17 - 2008/05/18   3x Brno, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/22 - 2005/06/29   Loutky z filmů Aurela Klimta, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/05/22 - 2008/06/29   Vary(i)ace, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/11/13 - 2009/01/18   Jiná skutečnost. Magický realismus a imaginativní umění v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/03/05 - 2009/04/30   Vysočinou, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2009/09/10 - 2009/10/28   3x Arad, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/01/14 - 2010/03/07   Salcmanova škola, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/11 - 2010/05/02   Klíčovou dírkou a naopak / Through the keyhole and vice versa, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/11 - 2010/05/02   Současná slovenská geometrie 1, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2010/03/30 - 2010/06/06   Měkkohlaví, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/11/04 - 2011/01/27   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden: Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/04/14 - 2011/06/16   Současná slovenská geometrie 2, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/09/22 - 2011/11/20   Plzeňská pěna, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2011/12/01 - 2012/02/03   Měkce, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/02/09 - 2012/04/05   Papír a hlína / Paper and clay, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2012/09/08 - 2012/10/14   Pilsener schaum, Städtische Galerie Cordonhaus Cham, Cham (Cham)
2012/11/08 - 2013/01/31   Šumavské reflexe, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
autorské čtení/přednes textu
termín   název výstavy, místo konání
2013/01/31   Milan Sulan: Deset povídek o lásce a zapomínání, výtvarný doprovod Karel Trinkewitz, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2007/05/31 -   Anymous Performance VIII., Mázhaus radnice, Plzeň (Plzeň-město)

Václav Malina

instituce, obec  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Česká pojišťovna, Praha
Dům kultury ROH, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
Městské kulturní středisko Stanislava Kostky Neumanna, Brno (Brno-město)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Sbírka Jiřího Valocha, Praha
Národní technické muzeum, Praha
Prachatické muzeum, Prachatice (Prachatice)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)