Galerie výtvarného umění

rok vzniku: 1960
rok zániku: 0
obec: Hodonín (Hodonín)
adresa: Úprkova 601/2
PSČ: 695 01
tel.: 518351051
e-mail: info@gvuhodonin.cz
www: www.gvuhodonin.cz

poznámka:
Oficiální název ustaven rozhodnutím Rady ONV ze dne 14.11. 1972 - předtím Dům umění