Galerie výtvarného umění

obec: Hodonín (Hodonín)
adresa: Úprkova 601/2
PSČ: 695 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@gvuhodonin.cz
web: www.gvuhodonin.cz
rok vzniku: 1960

poznámka:
Oficiální název ustaven rozhodnutím Rady ONV ze dne 14.11. 1972 - předtím Dům umění

Galerie výtvarného umění

termín   název výstavy, místo konání
1959/12/13 - 1960/01/24   Vánoční výstava umělců Gottwaldovského kraje, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960   Výstava soutěžních návrhů na Pomník dělnického hnutí na Hodonínsku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960/03   Umělecké dílo bratří Jaroňků, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960/05   Umělkyně v boji za mír, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960/06 - 1960/07   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960/06/19 - 1960/07/17   Vladimír Vašíček, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960/07/31 - 1960/08/28   Vladimír Hroch: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1960/09/11 - 1960/10/09   Josef Konečný, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/05 - 1961/06   Lenin a dělnické hnutí, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/05 - 1961/06   Vincent Hložník: Grafika a kresby z let 1950 - 1960, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/05/13 - 1961/06/11   Eliška Štáblová, Ferda Štábla: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/06/17 - 1961/06/30   Borek Bayer, Kyjov (Hodonín), Kyjov (Hodonín)
1961/07   Členská výstava umělců Jihomoravského kraje, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/07/27 - 1961/08/05   Jiří Mandel, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1961/08/13 - 1961/09/22   Souborná výstava díla Joži Uprky k 100. výročí jeho narození, Výbor z díla Franty Uprky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/10/08 - 1961/11/05   Bedřich Saňa: Souborná výstava, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1961/11 - 1961/12   Jaroslav Blažek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962   Akvarely české krajiny, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1962   Vlastimil Beneš: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962   Výstava malířů sdružených v odbočce ČFVU Gottwaldov, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1962/02/06 - 1962/02/17   Emil Fafek: Fotografie, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1962/03/25 - 1962/05   Miloš Alexander Bazovský: Přehled životního díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/04 - 1962/05   Hubert Kovařík: Sociální motivy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/04 - 1962/05   Jaroslav Dobrovolský: Přehled grafické tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/06 - 1962/07   Vladislav Vaculka: Monumentální tvorba 1958-1962, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/06/17 - 1962/07/10   Umělecká řemesla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/08/02 - 1962/09/09   Holandské malířství 17. stol. ze sbírek NG v Praze, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/10/28 - 1962/12/02   Kresby a grafika starých mistrů 16. - 18. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1962/11   Slovenské umění, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1962/11   Současné ruské umění, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1963   Hubert Kovařík: Sociální motivy, Ratíškovice (Hodonín), Ratíškovice (Hodonín)
1963   Kresby starých mistrů, Osvětová beseda, Čejč (Hodonín)
1963   Slovenské moderní umění, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1963   Současná tvorba českých malířů, Kyjov (Hodonín), Kyjov (Hodonín)
1963   Výstava 26 originálů malířů SČSVU Gottwaldov, Ratíškovice (Hodonín), Ratíškovice (Hodonín)
1963   Výstava českého malířství 19. století, Dolní Bojanovice (Hodonín), Dolní Bojanovice (Hodonín)
1963/02   Výstava obrazů, Břeclav (Břeclav), Břeclav (Břeclav)
1963/03/24 - 1963/05/05   Umění a domov, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/05/19 - 1963/06/23   Členská výstava SČSVU pobočky Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/09/15 - 1963/10/13   České malířství a kresba 19. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/09/15 - 1963/10/13   František Šorfa: Fotografie z cest po Jugoslávii, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/09/15 - 1963/10/13   Japonínský plakát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/10   Současné české malířství, Kulturní dům, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1963/10 - 1963/11   Bohdan Lacina: Výbor z malířské a grafické tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1963/10 - 1963/11   Výstava fotografií, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964   Moderní tvorba slovenských malířů a soubor českých malířůní, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1964   Výstava kreseb bulharských dětí, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1964   Výstava současných slovenských umělců, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/03/22 - 1964/04/19   Ľudovít Fulla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/05   V. Hložník, O. Dubay a výběr prací znýmých karikaturistů, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/05   Výstava Armádního výtvarného studia v Praze - obrazy, grafiky, sochy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/06/12 - 1964/07/05   Estetika strojů a nástrojů - Miroslav Klíma, Zdeněk Kadlec, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/06/21 - 1964/07/05   Cyril Urban: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/07/17 - 1964/08/31   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930 - 1964, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/09   Cestou slávy a boje, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/09   Soubor originálů ze současné tvorby českých malířů, Zámek Milotice, Milotice (Hodonín)
1964/09/20 - 1964/10/04   Anekdoty a kontrapunkty, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/09/20 - 1964/10/04   Jiří Švengsbír: Kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1964/12   Dnešní byt, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965   Josef Tichý: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965   Výstava hodonínských umělců, Zámek Milotice, Milotice (Hodonín)
1965/03/14 - 1965/04/25   Vladimír Vašíček: Obrazy, akvarely, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965/03/14 - 1965/04/30   Vladimír Vašíček, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1965/05/09 - 1965/06/13   Setkání 65, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1965/05/09 - 1965/06/13   Setkání 65, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965/05/09 - 1965/06/13   Václav Chad: Malířské dílo z let1923 - 1965, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965/06/27 - 1965/08/08   Cyril Mandel: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965/06/27 - 1965/08/08   Přehlídka armádní soutěže umělecké tvořivosti, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965/09   Miloš Boria: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1965/10/10 - 1965/11/15   Miroslav Štolfa: Obrazy a kresba z let 1960-65, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966   Grafika Petra Kryštofa a plastika Zdeňka Kadlece, Nemocnice, Kyjov (Hodonín)
1966   Lidové slavnosti v díle Joži Uprky, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1966/03/04 - 1966/03/20   Bedřich Saňa, Radnice, Kyjov (Hodonín)
1966/03/20 - 1966/05/15   České výtvarné umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/05/22 - 1966/07/15   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/06/22 - 1966/09/11   Art Protis, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/06/22 - 1966/09/11   František Bezděk: Průřez malířskou tvorbou, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/06/22 - 1966/09/11   Keramika Skupiny 3 C, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/09/25 - 1966/11/03   František Cundrla: Francouzský skicář, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/09/25 - 1966/11/03   Oldřich Bolom-Kotari: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1966/09/25 - 1966/11/03   Výstava dětské kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1967   František Hodonský st.: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1967   Vladislav Vaculka: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1967/05/28 - 1967/06/30   Setkání 67, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1967/06/11 - 1967/06/25   Vladimír Vašíček, Nemocnice, Kyjov (Hodonín)
1967/07 - 1967/08   Ida Vaculková: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1967/09 - 1967/10   Stanislav Lolek: Krajinářská tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/03 - 1968/04   Hollar, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/05 - 1968/06   Vratislav Varmuža: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/05/19 -   Miloslav Stibor: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/06/16 - 1968/07/07   Anna Piksiades, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/09 - 1968/10   Klub RVI Bělehrad, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1968/10 - 1968/11   František Úprka: Sochy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1969/05/09 - 1969/05/18   Josef Konečný: Obrazy z let 1937-1968, Základní škola, Žarošice (Hodonín)
1969/06/15 - 1969/07/30   Bohuslav Reynek: Grafické dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1969/06/15 - 1969/07/30   Voré: Sochy, obrazy. grafiky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1969/08/04 - 1969/09/15   Moderní grafika, Hodonín (Hodonín), Hodonín (Hodonín)
1969/08/04 -1969/09/15   Mladá západoněmecká grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1970   Cecilie Marková: Oleje a pastely, Gdaňsk, _
1970/05   Vladimír Vašíček, Svatobořice-Mistřín (Hodonín), Svatobořice-Mistřín (Hodonín)
1970/08/16 - 1970/09/10   Martin Benka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1970/09/20 - 1970/11/20   Dvojice - Výstava fotografií, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1970/09/20 - 1970/11/20   Soudobá československá grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/01   Výstava sovětských akvarelů, Hodonín (Hodonín), Hodonín (Hodonín)
1971/03/12 - 1971/03/28   Aleksandras Macijauskas, Hodonín (Hodonín), Hodonín (Hodonín)
1971/05   Jano Köhler, Ždánice (Hodonín), Ždánice (Hodonín)
1971/05/16 - 1971/06/30   Josef Konečný: Sociální motivy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/05/21 - 1971/06/30   300 let českého skla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/06   Bratři Uprkové, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota (Hodonín)
1971/07   Historie a současnost regionálního malířství, Kyjov (Hodonín), Kyjov (Hodonín)
1971/07 - 1971/08   Člověk a jeho země - Slovenská fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/09/12 - 1971/10/15   Sluníčko a jeho malíři, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/09/12 - 1971/10/15   Výstava LŠU, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/10/29 - 1971/12/12   České sociální umění dvacátých let, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1971/12/19 - 1972/01/31   Bedřich Saňa, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972   Česká krajina, Ždánice (Hodonín), Ždánice (Hodonín)
1972   Jano Köhler, Strážovice, Strážovice
1972   Karel Sup: Obrazy, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1972   Výstava SVUM, Svatobořice-Mistřín (Hodonín), Svatobořice-Mistřín (Hodonín)
1972/02/04 - 1972/03/17   Umenie Liptova, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/03/26 - 1972/05/15   Antoš Frolka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/03/26 - 1972/05/15   J. R. Duda: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/05/26 - 1972/07/16   Fotografie posluchačů FAMU Praha, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/05/26 - 1972/07/16   Mníarie Maťhová a Bohdan Mrázek: Tapiserie, Jiří Drlík: Šperky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/07/23 - 1972/09/01   Jakub Obrovský, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/09/10 - 1972/10/29   Hodonínský salon 72, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/11/14 - 1972/12/30   Ilja Jefimovič Repin - Kresby z NG Praha, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1972/11/14 - 1972/12/30   Výstava sovětské literatury, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973   Eduard Urx: Život a dílo, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1973   František Hodonský: Obrazy, Veselí nad Moravou (Hodonín), Veselí nad Moravou (Hodonín)
1973   Jakub Obrovský: Obrazy, Městská část Brno-Bystrc, Brno (Brno-město)
1973   Jan Konečný: Obrazy, Základní škola, Žarošice (Hodonín)
1973   Klement Gottwald - Život a dílo, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1973   Vzpomínková výstava k 56. výročí VŘSR, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1973/01/21 - 1973/03/09   Joža Uprka: Raná tvorba do roku 1905, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/02/16 - 1973/03/09   Revoluční grafika - Výstava k 25. výročí Vítězného Února, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/04/06 - 1973/06/29   Český a moravský cín a holíčská fajáns, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/04/06 - 1973/06/29   Ivo Gill, Pavel Štecha: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/06 - 1973/09   František Cundrla: Obrazy a kresby 1958 - 1973, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1973/06/01 - 1973/06/30   Zuzana Mináčová, Olga Bleyová: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/08/03 - 1973/09/15   Armádní výtvarné studio Praha, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/09/01 - 1973/09/30   Klement Gottwald - Život a dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/10   Cyril Mandel: Obrazy k 100. výročí narození, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1973/10/ 21 - 1973/11   Jano Kôhler, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/10/21 - 1973/12/14   Boutique - Drobné artefakty ze sbírky MG Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1973/10/21 - 1973/12/14   Výtvarné práce žáků LŠU Hodonín, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974   Josef Konečný, Ždánice (Hodonín), Ždánice (Hodonín)
1974   Sociální grafika, Vrbasovo muzeum, Ždánice (Hodonín)
1974/01/18 - 1974/03/29   Vincenc Makovský: Plastiky, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/02/15 - 1974/03/29   Ján Ondriska: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/04/19 - 1974/06/20   Malířská generace devadesátých let, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/05   Zakladatelská generace SVUM, Vrbasovo muzeum, Ždánice (Hodonín)
1974/05/31 - 1974/06/12   Maďarská fotografie - Fotoklub při krajském kulturním středisku Eger, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/06/14 - 1974/06/28   Moskva, Moskvané - Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/09/13 - 1974/10/20   Malba, grafika a plastika Středoslovenského kraje, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/09/20 - 1974/10/20   Peter Orvan - Obrazy, Ladislav Kobza - Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/11   Nikolaj N. Žukov, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1974/11/08 - 1974/12/20   Nikolaj Nikolajevič Žukov: Kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975   Ferdiš Duša: Sociální cykly, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975   František Cundrla, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1975   Helena Bochořáková-Dittrichová: Sociální cykly, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1975   Jan Znoj, Ždánice (Hodonín), Ždánice (Hodonín)
1975   Ludvík Ehrenhaft, Veselí nad Moravou (Hodonín), Veselí nad Moravou (Hodonín)
1975   R. Kytka, V. Sapara : Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975   Současná česká krajinomalba, Nemocnice, Kyjov (Hodonín)
1975/01/17 - 1975/02   Franta Úprka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/04/04 - 1975/05/28   Výtvarníci Hodonínska k 30. výročí osvobození, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/06/03 - 1975/08/15   Karel Jílek: Souborná výstava obrazů a kreseb, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/07/12 - 1975/08/15   Krajina v současné moravské fotografii, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/09/12 - 1975/11/21   Česká krajinomalba 20. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/11/21 - 1975/11/30   Sovětská Arménie ve fotografii, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/12   Taras Kuščynskyj, Bohumil Novotný, Jan Šplíchal, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/12/19 - 1976/01/30   Alois Kalvoda: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1975/12/19 - 1976/01/30   Kuščynskyj, Šplíchal, Novotný, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976   Výstava členů SVUM ze sbírek GVU Hodonín, Kyjov (Hodonín), Kyjov (Hodonín)
1976/02/11 - 1976/04/09   Miloš Jiránek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/03/30 - 1976/04/30   Revoluční plakát v boji české dělnické třídy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/04/16 - 1976/06/18   Portrét v současné moravské fotografii, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/04/28 - 1976/05/09   Grafika bojující (Bochořáková-Dittrichová a F. Duša), Nemocnice, Kyjov (Hodonín)
1976/05/18 - 1976/06/18   Jaroslav Rajzlík: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/06/30 - 1976/09/26   Josef Sudek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/09/03 - 1976/09/26   Antonín Smažil: Moje krajiny (Výstava na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa pod záštitou OV KSČ a Rady ONV ve Žďáře nad Sázavou a Rady ONV v Táboře), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/10/06 - 1976/12/20   František Kudláč: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1976/10/06 - 1976/12/20   Pracovní motivy v československé fotografii, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977   Česká krajinomalba, Nemocnice, Kyjov (Hodonín)
1977   Grafika bojující, Nemocnice, Kyjov (Hodonín)
1977   Sociální tendence v regionálním umění, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín (Hodonín)
1977/01/12 - 1977/03/06   Roman Havelka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/03/23 - 1977/04/24   Jiří Švengsbír: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/03/23 - 1977/04/24   Josef Konečný: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/03/25 - 1977/05/01   Roman Havelka: Krajinářská tvorba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/05/06 - 1977/06/12   Bedřich Saňa: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/05/06 - 1977/06/12   Jaroslav Blažek: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/06/29 - 1977/08/21   Stanislav Lolek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/06/29 - 1977/08/21   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/09/09 - 1977/10/23   Jiřina Adamcová: Grafika a mozaika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/09/09 - 1977/10/23   Škrdlovické sklo a jeho výtvarníci, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1977/11/07 - 1977/12/22   Sovětské výtvarné publikace k 60. výročí VŘSR, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978   Horňácko ve výtvarném umění, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1978   Mladí čeští výtvarníci, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1978   Z historie výtvarného umění na Slovácku, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 19. a 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/01/11 - 1978/03/05   Soudobá slovenská angažovaná grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/01/11 - 1978/03/05   Soudobá slovenská angažovaná tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/03/15 - 1978/04/20   Mladá česká scénografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/05/03 - 1978/06/04   Jan Maria Najmr: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/05/03 - 1978/06/04   Karel Otto Hrubý: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/06 - 1978/08   František Cundrla: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/06/16 - 1978/08/11   Ferda Štábla - Plastika, Eliška Štáblová - Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/06/19 - 1978/08/13   Ferda Štábla: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/09/08 - 1978/10/21   Mladý region 78, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/10/28 - 1978/12/03   Karel Novák: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/11 - 1979/02/18   Jan T. Strýček: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/12 - 1979/01   František Bohumír Zvěřina: Malba, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/12/13 - 1979/02/18   F. B. Zvěřina: Malba, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/12/18 - 1979/02/18   J.T. Strýček: Tapiserie, obrazy, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979   Česká sociální grafika, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1979   Sovětské knihy o výtvarném umění, MNV - Místní národní výbor, Žarošice (Hodonín)
1979   Výtvarná tvořivost lipského kraje, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/011/07 - 1979/12/02   Ruské a sovětské malířství ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/02/28 - 1979/03/23   Stará fotografická podobizna, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/02/28 - 1979/05/13   Jaroslav Král: Výběr z malířského a kreslířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/04/04 - 1979/05/13   Ivan Hodonský: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/05/23 - 1979/06/22   Vladimír Drápal: Hlavy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/09/05 - 1979/10/31   František Šesták: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/11/01 - 1979/12/02   Josef Brož, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/11/07 - 1979/12/02   Cyril Urban: Kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/12/11 - 1980/02/24   Jaroslav Šerých: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/12/14 - 1980/02/10   Vladimír Vašíček, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1979/12/14 - 1980/02/24   Vladimír Vašíček: Souborná výstava malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980   Kresba a grafika SVUM, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1980/02 - 1980/03   Česká sociální grafika, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1980/03/07 - 1980/04/03   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/03/07 - 1980/04/20   Jan Štursa 1880-1925, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/04 - 1980/05   Kresba a grafika SVUM, Městské kulturní středisko, Vyškov (Vyškov)
1980/05/07 - 1980/06/30   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/05/13 - 1980/06/30   Oldřich Baran: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/08   Umělci našeho kraje, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1980/09   Výstava grafiky sovětských autorů voroněžské oblasti, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/09/26 - 1980/11/30   František Cundrla: Obrazy, kresby z let 1962 - 1980, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/10/15 - 1980/11/16   Dokumentární fotografie na FAMU, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/10/22 - 1980/11/30   Fotografie absolventů FAMU, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981   Ferdiš Duša: Sociální grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/01/08 - 1981/02/15   Alfons Mucha: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/04/26 - 1981/06/15   Z malířských salonů v Praze před sto lety, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1981/04/28 - 1981/05/18   Malba, grafika, plastika zo zbierok GVU Hodonín, Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava (Myjava)
1981/05/01 - 1981/05/10   Bedřich Saňa: Obrazy, Ždánice (Hodonín), Ždánice (Hodonín)
1981/05/20 - 1981/07/19   Ferdiš Duša, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1981/06/05 - 1981/07/12   Umělci našeho regionu - Současná grafika, Dubňany (Hodonín), Dubňany (Hodonín)
1981/06/20 - 1981/09/30   Joža a Franta Uprkové - Grafické dílo J. Uprky, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1981/06/26 -   Joža Uprka: Grafické dílo, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1981/07/16 - 1981/09/06   František Emler: Obrazy z Vysočiny, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/07/25 - 1981/07/29   Bedřich Saňa: Horňácko, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1981/08/28 - 1981/09/13   Umělci našeho kraje, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1981/09/17 - 1981/10/14   Leonid Ochrymčuk: Kresby, koláže, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/10/14 - 1981/11/29   Bedřich Saňa: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/10/21 - 1981/11/29   Václav Adolf Kovanič: Medailérská tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1981/12/18 - 1982/02/28   Mladé setkání 81, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/03/17 - 1982/05/25   Bořek Zeman: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/04/09 - 1982/06/30   Výstava sochařské tvorby Franty Uprky, Múzeum Martina Benku, Martin (Martin)
1982/04/15 - 1982/06/18   Bohdan Lacina: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/04/25 - 1982/05/23   Ida Vaculková: Keramika, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1982/04/29 - 1982/05/02   Vladimír Vašíček, Svatobořice-Mistřín (Hodonín), Svatobořice-Mistřín (Hodonín)
1982/05/16 - 1982/05/23   Slovenská protiválečná grafika, Veselí nad Moravou (Hodonín), Veselí nad Moravou (Hodonín)
1982/06/23 - 1982/07/02   Moje Bulharsko, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/07/09 - 1982/08/02   Bořek Zeman: Drobná plastika, Valtice, Valtice (Břeclav)
1982/07/17 - 1982/08/06   Vystoupení malířů zakladatelské generace SVUM, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1982/07/21 - 1982/10/03   Miroslav Bravenec: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/08/04 - 1982/10/03   Ida Vaculková: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/08/04 - 1982/10/03   Jiřina Strýčková a Jan T. Strýček: Tapiserie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/10 - 1982/11   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1982/10/14 - 1983/01/01   Sochařská tvorba Franty Uprky a grafiky Joži Uprky, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1982/11/16 - 1982/12/05   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1983/02/01 - 1983/02/25   Výstava sociální grafiky Ferdiše Duši, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1983/03/16 - 1983/05/15   Aleš Lamr: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/03/16 - 1983/05/15   František Vízner: Sklo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/03/23 - 1983/05/15   Rudolf Gajdoš: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/05/08 - 1983/05/15   Moje rodná země - Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/05/23 - 1983/06/17   Rudolf Gajdoš, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1983/06/01 - 1983/08/14   Grafické listy čtyř století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/06/01 - 1983/08/14   Karel Benedík: Malířské dílo a restaurátorská činnost, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/07/16 - 1983/07/25   Cyril Mandel - 110. výročí narození, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1983/08/30 - 1983/09/22   Karel Benedík, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1983/09/01 - 1983/10/02   Kresby a grafiky zakladatelské generace SVUM, Městské muzeum, Mohelnice (Šumperk)
1983/09/07 - 1983/10/23   Jozef Kostka: Plastiky a kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/09/07 - 1983/10/23   Karel Novák: Akvarely, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/11/02 - 1984/01/08   Bohumír Jaroněk: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/11/02 - 1984/01/08   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/11/16 - 1984/01/08   Petr Nedoma: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/01/19 - 1984/02/26   Sylva Lacinová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/03/07 - 1984/04/15   Pavel Navrátil: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/03/13 - 1984/04/15   Vladimír Groš: Majolika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/04/25 - 1984/07/01   Josef Konečný: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/04/29 - 1984/05/11   Joža Uprka, Franta Uprka: Výběr z díla, Kulturní dům Pavlov u Mikulova, č74 (sál bývalého hostince), Pavlov (Břeclav)
1984/05/16 - 1984/07/01   Jan Gajdoš: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/06/11 - 1984/06/24   V. A. Kovanič: Drobná plastika a medaile, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1984/07/11 - 1984/09/16   Martin Benka: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/07/15 - 1984/07/22   Joža a Franta Uprkové, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1984/07/25 - 1984/09/25   Vladimír Vašíček: Akvarely, Dům umění, Hodonín (Hodonín)
1984/08/25 - 1984/09/15   Jiří Vlach: Plastika a kresba, Zámek Valtice, Valtice (Břeclav)
1984/08/27 - 1984/09/09   Slovenská grafika bojující, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1984/09/05 - 1984/09/28   Jan Gajdoš: Grafika, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1984/09/24 - 1984/10/15   Plastika a malba ze sbírek GVU Hodonín, Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1984/10/03 - 1984/11/25   Mladé setkání 84, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1984/10/05 - 1984/10/25   Vladimír Vašíček, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1984/12 - 1985/01   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Dům umění, Zlín (Zlín)
1984/12/12 - 1985/01/31   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/02 - 1985/03   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/02/07 - 1985/03/31   František Nikl: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/02/07 - 1985/03/31   Jiří Drlík: Šperky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/02/15 - 1985/02/28   Zdeněk a Kornélie Němečkovi, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1985/04/18 - 1985/06/02   František Kudláč: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/06/19 - 1985/08/04   Výtvarní umělci okresu Hodonín k 40. výročí osvobození, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/08/28 - 1985/10/13   Flámské malířství 17. století ze sbírek NG Praha, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/09/04 - 1985/10/13   Pavel Kosek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/10/17 - 1985/11/17   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1985/10/30 - 1985/12/29   Ctibor Bayer: Obrazy, sochy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/10/30 - 1985/12/29   Cyril Urban: Grafika, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/10/30 - 1985/12/29   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1985/11 - 1985/12   Borek Bayer: Obrazy, sochy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/01/02 - 19867/01/31   Současná česká grafika, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1986/01/15 - 1986/03/09   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/01/15 - 1986/03/09   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/02/22 - 1986/03/06   Česká grafika v boji za mír, Dolní Bojanovice (Hodonín), Dolní Bojanovice (Hodonín)
1986/03/04 - 1986/03/23   Cyril Urban: Grafika, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1986/03/27 - 1986/05/04   Jiří Jaška: Plastika, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/03/27 - 1986/05/04   Koloman Sokol: Malba, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/04/02 - 1986/04/30   Česká grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1986/04/20 - 1986/05/04   Miroslav Bravenec, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1986/05 - 1986/06   Vladimír Groš: Keramika, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1986/05/11 - 1986/05/25   Ludmila Kováříková a Karel Novák, Klub NV (MNV?), Žarošice (Hodonín)
1986/05/14 - 1986/06/29   Výstava z přírůstků do sbírkového fondu GVU Hodonín 1971-1985, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/07/09 - 1986/09/21   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/07/13 - 1986/07/21   Antoš Frolka, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1986/09/01 - 1986/10/31   Grafika v boji za mír, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1986/09/09 - 1986/09/28   Výstava z přírůstků GVU Hodonín, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1986/10/03 - 1986/11/30   Bedřich Saňa: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/10/08 - 1986/10/30   Jan Bružeňák: Kresba a grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/10/08 - 1986/10/30   Jiří Eliška: Kresba a grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/11/09 - 1986/11/23   Výstava z přírůstků GVU Hodonín, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1986/11/28 - 1987/02/01   Ľudovít Hološka: Obrazy, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1986/12/10 - 1987/01/25   Kornelie Němečková - Tapiserie, vystřihovaná grafika, koláže; Zdeněk Němeček - Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/01/15 - 1987/02/27   Česká moderní grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1987/02/11 - 1987/04/12   Leo Zemek: Kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/02/11 - 1987/04/12   Ľudovít Hološka: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/02/19 - 1987/03/01   Výstava z přírůstků GVU Hodonín, Dům kultury, Kyjov (Hodonín)
1987/04/28 - 1987/05/14   Ľudovít Hološka: Obrazy, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1987/04/29 - 1987/06/21   Výstava k 80. výročí založení SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/05/10 - 1987/05/17   Vladimír Vašíček - Obrazy; Josef Uprka - Keramika, Klub NV (MNV?), Žarošice (Hodonín)
1987/05/16 - 1987/07/05   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1987/05/19 - 1987/06/07   Leo Zemek: Kresby, Lednice, Lednice (Břeclav)
1987/07 - 1987/08   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/07/10 - 1987/07/13   Miroslav Bravenec, Základní škola a Mateřská škola Čejč, Čejč (Hodonín)
1987/07/15 - 1987/09/06   František Hodonský, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/07/15 - 1987/09/06   František Hodonský ml.: Obrazy, Jiří Šindler: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/07/16 - 1987/07/26   Výstava regionálních výtvarníků (Sylla, Sup), Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1987/09/04 - 1987/09/20   Česká moderní grafika ze sbírek GVU Hodonín, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1987/09/08 - 1987/09/26   Výstava z přírůstků GVU Hodonín, Dům kultury ROH, Břeclav (Břeclav)
1987/09/23 - 1987/11/22   Mladé setkání 87 (IV. trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/09/28 - 1987/10/30   Česká moderní grafika ze sbírek GVU Hodonín, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1987/10/04 - 1987/10/31   Otilie Šuterová: sochy, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1987/11/08 - 1987/11/15   Jan Pospíšil: Průřez malířskou tvorbou, Kulturní dům, Velká nad Veličkou (Hodonín)
1987/12/02 - 1988/01/24   Jaroslav Blažek: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1987/12/06 - 1987/12/16   Generace SVUM, Dolní Bojanovice (Hodonín), Dolní Bojanovice (Hodonín)
1988/01/08 - 1988/01/31   Moderní česká grafika z depozitářů GVU v Hodoníně, Dům kultury ROH, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1988/02/17 - 1988/03/27   Jiří Horák: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/02/17 - 1988/03/27   Sochárská škola Jozefa Kostku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/03/02 - 1988/03/31   Moderní česká grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1988/04/13 - 1988/05/22   Cyril Mandel: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/04/13 - 1988/05/22   Jan Rajlich: Ruby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/04/13 - 1988/05/22   Vladimír Koštoval: Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/05/07 - 1988/05/14   František Hodonský st. - Obrazy, Ivan Hodonský - Keramika, Klub NV (MNV?), Žarošice (Hodonín)
1988/06/06 - 1988/07   Miroslav Kovářík: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/06/08 - 1988/07/17   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/06/08 - 1988/07/17   Miroslav Šimorda: Výběr z malířské tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/06/11 - 1988/06/25   Vladimír Vašíček - Obrazy, Leo Zemek - Obrazy, Svatobořice-Mistřín (Hodonín), Svatobořice-Mistřín (Hodonín)
1988/07/22 - 1988/07/24   Výstava z přírůstků GVU Hodonín, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1988/07/27 - 1988/09/25   František Cundrla: Tvorba z let 1970 - 1988, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/07/27 - 1988/09/25   Lubomír Jakubčík: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/08/09 - 1988/09/11   Vladimír Vašíček: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1988/08/28 - 1988/09/10   Jiří Šindler: Ilustrace, Kulturní dům Strážničan, Strážnice (Hodonín)
1988/09/18 - 1988/09/25   Miroslav Malina: Obrazy, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1988/10/13 - 1988/11/13   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1988/11/13 - 1988/11/20   Joža a Franta Uprkové, Hroznová Lhota, Hroznová Lhota (Hodonín)
1988/11/16 - 1988/12/30   Pavel Dias: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/11/16 - 1988/12/30   Vladimír Vašíček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1988/11/24 - 1988/12/04   Jan Pospíšil: Malba, Dům kultury, Kyjov (Hodonín)
1988/12/06 - 1988/12/16   Jan Pospíšil: Malba, Oldřich Štěpánek: Dřevěné plastiky, Kulturní dům, Prušánky u Hodonína
1989/01/18 - 1989/03/05   Claude Carret: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/01/18 - 1989/03/05   Josef Pšurný: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/02/01 - 1989/03/05   Jiří Šindler: Ilustrace, Základní škola Hodonín-Bažantnice, Hodonín (Hodonín)
1989/02/16 - 1989/04/16   Vladimír Vašíček: Výber z diela, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1989/03/16 - 1989/04/02   František Hodonský: Obrazy, Dům kultury, Kyjov (Hodonín)
1989/03/22 - 1989/05/14   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1979 - 1989, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/05/07 - 1989/05/14   Josef Konečný: Výběr z malířského díla, Klub NV (MNV?), Žarošice (Hodonín)
1989/05/31 - 1989/07/23   Josef Konečný: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/06/01 - 1989/07   Ladislav Kolařík: Umělecká knižní vazba, faksimile a restaurování písemných památek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/07/07 - 1989/10/31   Vladimír Koštoval: Výběr z celoživotního sochařského díla, Zámek Milotice, Milotice (Hodonín)
1989/07/21 - 1989/07/23   Jakub Obrovský: Výběr z díla, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1989/08/09 - 1989/11/19   Itálie očima nizozemských malířů 17. a 18. století ze sbírek NG v Praze, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/08/09 - 1989/11/19   Manželé Cepkovi: Šperky a emaily, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/09/07 - 1989/10/08   Ľudovít Hološka: Obrazy, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/10/12 - 1989/10/29   Zdena Höhmová: Grafika, Dům kultury, Kyjov (Hodonín)
1989/10/22 - 1989/10/29   Oldřich Štěpánek: Dřevěné objekty a reliéfy, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1989/12/06 - 1990/01/28   150 let fotografie - Ze sbírek MG Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1989/12/06 - 1990/01/28   Augustin Mervart: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/02/14 - 1990/04/08   Miroslav Bravenec: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/02/14 - 1990/04/08   Olbram Zoubek: Sochy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/02/14 - 1990/04/08   Tomáš Měšťánek: Malba, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/02/22   Jiří Skovajsa, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/03/15 - 1990/04/01   Bedřich Saňa: Malba, Dům kultury, Kyjov (Hodonín)
1990/04/01 - 1990/10/31   Vladimír Koštoval, Zámek Milotice, Milotice (Hodonín)
1990/04/12 - 1990/05/31   Joža a Franta Uprkovi, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1990/04/25 - 1990/06/17   Cyril Urban: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/04/25 - 1990/06/17   Olga Bohdálková: Textilní tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/04/25 - 1990/06/17   Výtvarní umělci v dokumentaci MG Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/05/13 - 1990/05/20   Miroslav Bravenec: Grafika, Klub NV (MNV?), Žarošice (Hodonín)
1990/05/13 - 1990/05/20   Oldřich Štěpánek: Dřevěná plastika, Klub NV (MNV?), Žarošice (Hodonín)
1990/06/01 - 1990/06/30   Hodonští - Výstava otce a tří synů, Zámek Lednice, Lednice (Břeclav)
1990/06/27 - 1990/08/19   Karel Novák: Výběr z celoživotního malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/07/18 - 1990/07/25   Aleš Černý, Velká nad Veličkou (Hodonín), Velká nad Veličkou (Hodonín)
1990/08/26 - 1990/10/31   Cyril Urban: Malba - grafika, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1990/09/05 - 1990/10/28   František Hoplíček: Ke 100. výročí narození, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/09/05 - 1990/10/28   Jozef Srna: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/10/29 - 1990/12/09   Zakladatelská generace SVUM - Grafika, kresba, Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, Mutěnice (Hodonín)
1990/11/14 - 1991/01/20   Mladé setkání 90, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/12/18 - 1991/02/17   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Dům umění, Zlín (Zlín)
1991/03/01 - 1991/04/28   Mladé setkání 90, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/03/03 - 1991/04/28   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1991/03/05 - 1991/03/30   Salon SVUT, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/04/24 - 1991/04/30   Rudolf Kedl: Hymnus o přírodě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/04/24 - 1991/06/30   Rostislav Košťál: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/05/05 - 1991/07/21   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1991/06/01 - 1991/08/20   Česko-slovenské vzťahy, Múzeum Slovenských národných rád SNM, Myjava (Myjava)
1991/06/20 - 1991/06/30   Joža Uprka, Púchov, Púchov (Púchov)
1991/07/31 - 1991/09/22   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/10 - 1991/12   Vladislav Vaculka: Životní dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1991/10/16 - 1991/12/29   Bedřich Saňa: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/10/16 - 1991/12/29   Václav Adolf Kovanič: Medailérská tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1991/11/02 - 1991/12/29   Mezinárodní malířské sympozium Valtice, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/01/15 - 1992/03/26   Bohumil Bača: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/01/15 - 1992/03/26   Markus Brehm a Patrick Cooper: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/04/08 - 1992/05/17   Želibského malířská škola, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/04/29 - 1992/06/30   Zakladatelská generace SVUM, Jihomoravské muzeum, Znojmo (Znojmo)
1992/05/07 - 1992/06/21   Bohuslav Reynek: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/05/31 - 1992/07/19   1. členská výstava obnoveného SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/05/31 - 1992/07/19   1. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/07/01 - 1992/09/27   Václav Adolf Kovanič: Medaile, plastiky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/07/12 - 1992/09/27   Ludvík Ehrenhaft: Vzpomínka na 120. výročí narození (výstava kreseb), Městské muzeum, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1992/07/16 - 1992/08/30   Jakub Obrovský, Dům umění, Zlín (Zlín)
1992/08 - 1992/09   Naivní malířka Ludmila Procházková, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/08 - 1992/09   Naivní umění (ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/08/05 - 1992/09/06   Josef Váchal a Anna Macková - Grafika ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/08/05 - 1992/09/20   Naivní umění, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/09/30 - 1992/11/22   František Chrástek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/09/30 - 1992/11/22   Jan Jemelka: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/09/30 - 1992/11/22   Otmar Oliva: Sochařská tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1992/12/10 - 1993/02/10   Otmar Oliva: Sochy, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1993/01/20 - 1993/02/28   Bohumír Dvorský: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/01/20 - 1993/02/28   Josef Petrica: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/01/20 - 1993/02/28   Miroslav Malina: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/03/10 - 1993/04/25   Jaroslav Hořánek: Serigrafie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/03/10 - 1993/04/25   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/03/10 - 1993/04/25   Zdeněk Tománek: Plastika, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/05/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/05/07 - 1993/06/27   Ludmila Kováříková: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/06/13 - 1983/10/31   Generace SVUM II, Ústav lidového umění, Strážnice (Hodonín)
1993/07/11 - 1993/09/05   152. výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/09/22 - 1993/11/28   Mladé setkání 93, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/10/29 - 1993/12/31   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Městská knihovna (Okresní knihovna), Hodonín (Hodonín)
1993/12/05 -   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/12/05 - 1993/12/30   153. výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/12/05 - 1993/12/30   Herbert Masaryk: Malířské dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1993/12/05 - 1993/12/30   Keramika Kaňovský Dubňany, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/01/19 - 1994/02/27   Jiří Horák: Grand prix, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/01/19 - 1994/02/27   Miroslav Adámek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/01/19 - 1994/02/27   Pavel Drda: Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/03/18 - 1994/04/24   Karel Hyliš: Plastika, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/03/18 - 1994/04/24   Pavel Roučka: Malba, grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/05/11 - 1994/06/26   Polaris - Výstava současných skandinávských umělců, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/07/10 - 1994/09/04   154. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/09/14 - 1994/10/30   Vladimír Vašíček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/11/09 - 1994/11/27   Antonín Vojtek: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/11/09 - 1994/12/30   Galina Svobodová: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/11/09 - 1994/12/30   Zdeněk Kadlec: Drobná plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/11/17 - 1995/02/28   Stanislav Lolek, Správa zámeckého parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1994/12/04 - 1994/12/30   155. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1994/12/04 - 1994/12/30   Keramika Kaňovský Dubňany, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/02/15 - 1995/04/16   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/02/15 - 1995/04/16   Kerstin Hacker: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/02/15 - 1995/04/16   Václav Sika: Slovo, barva, tvar, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/03/12 - 1995/06/20   Cyril Mandel, Ludvík Ehrenhaft, Správa zámeckého parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1995/04/22 - 1995/05/10   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, Mutěnice (Hodonín)
1995/04/26 - 1995/05/28   Augustin Němejc: Alegorie, žánr, idyla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/06/11 - 1995/07/30   156. letní členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/06/11 - 1995/07/30   Miroslav Bravenec: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/08/16 - 1995/10/01   Milan Raška: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/08/16 - 1995/10/01   Tibor Honty: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/08/16 - 1995/10/01   Vladimír Báthory: Malba a grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/10/11 - 1995/11/26   Karel Novák: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1995/11/07 - 1995/12/17   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, Mutěnice (Hodonín)
1995/12/13 - 1996/02/25   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/01/10 - 1996/12/31   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Očovská, Hodonín (Hodonín)
1996/02/29 - 1996/04/30   Jakub Obrovský 1882 - 1949, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1996/03/13 - 1996/04/28   Jan Exnar: Skleněná plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/03/13 - 1996/04/28   Jindřich Zezula: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/03/13 - 1996/04/28   Jiří Seifert: Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/04/01 - 1996/05/19   Joža a Franta Uprkové, Správa zámeckého parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1996/06/09 - 1996/07/28   158. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/08/21 - 1996/10/06   Mladé setkání 1996, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/08/21 - 1996/10/06   Mladé setkání 96, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/08/22 - 1996/09/03   Actual Textile Art, Tapiserie / Tapestries, Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/10/08 - 1996/12/31   Jakub Obrovský, Správa zámeckého parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1996/10/16 - 1996/12/01   Boris Jirků, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/10/16 - 1996/12/01   Vladimír Groš: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/10/16 - 1996/12/01   Zdeněk Tománek: Kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/10/17 - 1996/12/13   Boris Jirků: Ilustrace, Městská knihovna (Okresní knihovna), Hodonín (Hodonín)
1996/12/11 - 1996/12/29   160. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/12/11 - 1996/12/29   Blažena Uiberlayová: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1996/12/11 - 1996/12/29   Václav Adolf Kovanič, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/01/01 - 1997/12/31   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Očovská, Hodonín (Hodonín)
1997/01/08 - 1997/02/16   Jiří Salajka: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/01/08 - 1997/02/16   Tapiserie - obraz - prostor, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/01/08 - 1997/02/16   Tapiserie, obraz, prostor, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/01/08 - 1997/02/23   Actual Textile Art, Tapiserie / Tapestries, Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/02/05 - 1997/03/09   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/02/26 - 1997/04/20   České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek GVU v Ostravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/03/07 - 1997/04/05   Junge Begegnung: Arbeiten tschechischer, slowakischer und niederösterreichischer junger Künstler, NÖ Dokumentationszentrum für Moderne Kunst, Sankt Pölten
1997/03/07 - 1997/04/05   Mladé setkání, St. Pölten, Sankt Pölten
1997/04/30 - 1997/06/15   Bratři Špillarové: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/06/25 - 1997/08/31   SVUM - Výstava k 90. výročí založení spolku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/09/10 - 1997/11/23   Josef Macholán: Židle, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/09/10 - 1997/11/23   Josef Sudek: Vlastní portfolio, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/09/10 - 1997/11/23   Velký formát - Mezinárodní malířské sympozium Valtice, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/09/10 - 1997/11/30   Velký formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1997/11/28 - 1998/01/11   SVUM - Členská výstava k 90. výročí založení spolku, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1998/01/01 - 1998/12/31   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Očovská, Hodonín (Hodonín)
1998/01/21 - 1998/03/01   Georg Kars: Malba a kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1998/03/18 - 1998/05/10   Antonín Mach: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1998/03/18 - 1998/05/10   Český plakát 60. let ze sbírek MG Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1998/03/18 - 1998/05/10   Peter Žúrek: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1998/09/18 - 1998/10/18   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie, Ponitrianska galéria, Nitra (Nitra)
1998/11/18 - 1999/01/17   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999   Grafika ze sbírek GVU Hodonín, Základní škola Očovská, Hodonín (Hodonín)
1999/02/03 - 1999/03/28   Alois Kalvoda: Život a dílo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/02/03 - 1999/03/28   Martin Martinček: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/03/07 - 1999/05/02   Umění 19. a 20. století ze sbírek GVU Hodonín, Městská galerie v Zámeckém parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1999/04/08 - 1999/05/30   Antonín Tesař: O lidech, zvířatech a věcech, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/04/08 - 1999/05/30   Ivan Komárek: (Ne)jasná řeč těla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/05/01 - 1999/10/30   Umělecký odkaz Jakuba Obrovského, Ústav lidové kultury, Strážnice (Hodonín)
1999/06/16 - 1999/08/28   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/07/07 - 1999/11/30   Martin Zeman - Sběratel, organizátor, hudebník, Městská galerie v Zámeckém parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
1999/09/22 - 1999/11/14   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/12/08 - 2000/01/30   Mladé setkání 1999: VIII. Trienále tvorby mladých výtvarníků z České, Slovenské a Rakouské republiky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/12/08 - 2000/01/30   Mladé setkání 99, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/01/16 - 2000/02/13   České umění 20. století ze sbírek GVU, Městská galerie v Zámeckém parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
2000/02/16 - 2000/04/02   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/02/16 - 2000/04/02   Jaroslav Pulicar: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/03/07 - 2000/05/17   SVUM - Ze sbírek GVU v Hodoníně, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
2000/04/13 - 2000/06/11   Mladé setkání 99, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2000/04/19 - 2000/06/11   Jana Smahelová: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/04/19 - 2000/06/11   Jiří Habarta: Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/04/19 - 2000/06/11   Vladimír Franz: Cykly, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/06/21 - 2000/09/03   František Hodonský: Plovoucí smaragdy. Výběr z díla 1962 - 2000, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/07/27 - 2000/08/27   SVUM - Ze sbírek GVU v Hodoníně, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2000/08/18 - 2000/09/03   Malý formát Hodonín - Krajina 2000, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/09/20 - 2000/11/12   Roman Havelka: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/11/29 - 2001/01/14   Jiří Horák: Oravské Pastorále, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/11/29 - 2001/01/14   Jiří Salajka: Monotypy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2000/11/29 - 2001/01/14   Vladimír Groš: Velká Morava, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/01 - 2001/02   Pohledy do grafické sbírky galerie, Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, Mutěnice (Hodonín)
2001/01/31 - 2001/03/25   Carl Robert Croll: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/01/31 - 2001/03/25   Irena Mudrová-Bašniarová: Textilní obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/02 - 2001/04   Grafika 60- 70. let ze sbírky GVU Hodonín, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2001/02/14 - 2001/03/25   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/03/22 - 2001/06/03   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/04/04 - 2001/06/03   Zdeněk Kirchner: Malba a grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/04/26 - 2001/06/03   Petr Hyliš: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/04/29 - 2001/05/27   Jakub Obrovský: Umělecký odkaz ve sbírkách GVU Hodonín, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2001/06 - 2001/09   Jiří Horák: Oravské pastorále - fotografie, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2001/06/13 - 2001/08/26   Jaromír Rybák: Skleněná plastika, kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/07/15 - 2001/09/02   Bratři Joža a Franta Uprkové, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
2001/08/24 - 2001/08/26   Malířské sympozium - Inspirace 2001, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/09/12 - 2001/11/25   Bedřich Saňa: Výběr z celoživotního díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/09/12 - 2001/11/25   Václav Kopka: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/12/05 - 2002/01/13   165. členská výstava SVUM a jejich hostů, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2001/12/05 - 2002/01/13   Joža Uprka: Výběr z malířské tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/01/30 - 2002/03/31   Přírůstky ze sbírek GVU Hodonín, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/04/10 - 2002/05/26   Jan Pospíšil: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/04/10 - 2002/05/26   Oldřich Štěpánek: Sochy a plakety, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/06/12 - 2002/08/25   Bohumír Komínek: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/06/12 - 2002/08/25   Karel Čapek: Fotograf, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/06/12 - 2002/08/25   Mladí hosté SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/07/25 - 2002/09/30   Jakub Obrovský: Umělecký odkaz ve sbírce GVU Hodonín, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2002/09/11 - 2002/11/03   Mladé setkání 2002, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/09/11 - 2002/11/03   Výsledky malířského sympozia Malý formát Hodonín, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2002/11/20 - 2002/12/29   168. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/01 - 2003/03   Grafika a kresba členů SVUM ze sbírek GVU Hodonín, Městská knihovna (Okresní knihovna), Hodonín (Hodonín)
2003/01/15 - 2003/03/30   Grafika 1. pol. 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/01/15 - 2003/03/30   Karel Křivánek: Kresba, keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/04/10 - 2003/07/06   Jan Pospíšil: Malba, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2003/04/16 - 2003/06/22   Miroslav Ksandr: Plastika a kresba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/04/16 - 2003/06/22   Rostislav Košťál: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/06/04 - 2003/06/29   Jaroslav Wasserbauer: Sklo, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/09/10 - 2003/11/02   František Cundrla: Moje krajina, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/09/12 - 2003/11/02   František Chrástek: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2003/11/12 - 2004/01/04   171. výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/01/09 - 2004/02/15   Arnošt Hrabal: Grafika ze sbírek GVU, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/01/09 - 2004/02/15   Libor Jaroš, Radim Hanke: Malba a plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/01/09 - 2004/02/15   Radim Hanke: Plastika, Libor Jaroš: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/02/25 - 2004/04/18   Jan Raba: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/02/25 - 2004/04/18   Richard Fremund 1928-1969, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/04/28 - 2004/06/13   Jiří Hudeček: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/04/28 - 2004/06/13   Miroslava Zychová: O věcech, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/04/28 - 2004/06/13   Mladí hosté SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/05/27 - 2004/07/08   Z uměleckého života v Uherském Hradišti, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2004/06/23 - 2004/08/29   172. členská výstava SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/08/0č - 2004/08/29   Výsledky sympozia Malý formát - Inspirace 2004, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/09/30 - 2004/11/21   Česká malba 19. - 20 století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/12/08 - 2005/02/27   Eva Milotová: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/18 - 2005/05/22   Ľudovít Hološka: Ako mi svet padá do oka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/18 - 2005/05/22   Petr Nikl: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/05/06 - 2005/05/08   Alois Kalvoda: Malba, Radějov (Hodonín), Radějov (Hodonín)
2005/06/08 - 2005/09/04   Mladé setkání 2005, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/07/11 - 2005/07/20   Výsledky sympozia Malý formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/09/14 - 2005/10/30   Jan Buchta: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/09/14 - 2005/10/30   Karel Novák: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/11/16   Miroslav Bravenec: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/11/16 - 2006/01/08   SVUM - Galerie jubilantů, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/01/18 - 2006/03/19   Bohumír Jaroněk, Kamil Mikel, Zdeněk Tománek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/01/18 - 2006/03/19   Bohumír Jaroněk: Barevné dřevoryty, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/01/18 - 2006/03/19   Kamil Mikel: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/01/18 - 2006/03/19   Zdeněk Tománek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/04/05 - 2006/05/28   Inge Kosková: Kresba: Z přírody a/nebo/ z duše, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/04/05 - 2006/05/28   Slovenské malířství I. poloviny 20. století ze sbírek Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/04/05 - 2006/05/28   Slovenské výtvarné umění 1. pol. 20. století ze sbírek Galérie M.A. Bazovského v Trenčíně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/05/11 - 2006/06/26   Výstava grafiky 60. let ze sbírky GVU Hodonín, Galéria Kolomana Sokola, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2006/06/14 - 2006/08/20   ARS 51 - Miroslav Malina, Milan Lukáč, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/06/14 - 2006/08/20   Bohumil Šimeček: Mramorovaný papír, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/06/14 - 2006/08/20   Ida Saudková: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/06/30 - 2006/07/02   Cyril Mandel, Větrný mlýn Kuželov, Kuželov u Hodonína
2006/07/20 - 2006/08/20   Výsledky sympozia Malý formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2006/11/09 -   Sochař Julius Pelikán 1887 - 1969, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2006/12/06 - 2007/02/04   Cyril Urban: Malířův zápas s andělem, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/02/14 - 2007/04/08   Jiří Salajka: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/02/14 - 2007/04/08   Tomáš Rossí: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/04/18 - 2007/06/24   Jaroslav Jurčák: Plastika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/04/18 - 2007/06/24   Jiří Horák: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/04/18 - 2007/06/24   Milan Raška: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/07/04 - 2007/08/26   Eva Hnatová a Milan Hnat: Moje - tvoje - naše, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/07/04 - 2007/08/26   Ján Hrnčiarik: Veľká nočná záhrada, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/07/26 - 2007/08/26   Výsledky sympozia Malý formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/09/12 - 2007/11/25   100. výročí SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/09/14 - 2007/11/23   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2007/12/06 - 2008/02/03   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
2007/12/12 - 2008/02/10   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských; Současná tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/07 - 2008/06/29   Cecilie Marková: Podobenství duší, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/05/07 - 2008/06/29   Josef Ruszelák: Bílá na bílé, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/07/16 - 2008/09/07   Mladé setkání 2008, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/08/14 - 2008/09/07   Výsledky sympozia Malý formát, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/09/24 - 2008/11/30   Franta Úprka: Sochařský obraz domova, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/12/12 - 2009/02/01   Corpora S, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2008/12/12 - 2009/02/01   Libuše Šulerová: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/03/05 - 2009/05/10   Franta Úprka: Sochařský obraz domova, České muzeum výtvarných umění, Praha
2009/04/17 - 2009/06/28   Petr Kvíčala: Krása, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/06/25 - 2009/09/13   SVUM, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2009/07/15 - 2009/09/06   Ludmila Kováříková: Hledání monumentu, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/07/15 - 2009/09/06   Pavel Popelka: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/07/15 - 2009/09/06   Vojtěch Kalužík: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/09 - 2009/11   Josef Konečný 1909 - 1989, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/09/23 - 2009/11/22   180. členská výstava SVUM a jejich hostů, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/09/23 - 2009/11/22   Josef Konečný 1909 - 1989, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/09/24 - 2009/10/25   Miroslav Bravenec: Grafika, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
2009/12/09 - 2010/001/31   Vladimír Vašíček, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/12/09 - 2010/01/31   Tomáš Kučerovský: Komiksy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2009/12/09 - 2010/01/31   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/03/03 - 2010/04/25   Josef Kremláček: Procházka s pohádkou, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/03/03 - 2010/04/25   Tono Stano, Ivan Pinkava, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/03/03 - 2010/04/25   Vladimír Židlický: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/05/12 - 2010/06/27   SVUM - Výstava k výročím a jubileím, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/05/12 - 2010/06/27   Tomáš Jirků: Ilustrace a komiksy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/05/12 - 2010/06/27   UVU - SVUT Ostrava, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2010/09/07 - 2010/09/30   SVUM - Kresby a grafiky ze sbírky GVU Hodonín, St. Pölten, Sankt Pölten
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/03/23 - 2011/05/08   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/05/25 - 2011/08/28   Joža Uprka (1861-1940), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/09/14 - 2011/11/13   ARS 51, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2011/09/14 - 2011/11/13   Tomáš Řízek: Cesty imaginace ...ilustrace pro děti, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/01/18 - 2012/03/18   Moderna je moderná, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/01/18 - 2012/03/18   Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/04/04 - 2012/05/27   Jan Kudláček: Pohádková blata, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/04/04 - 2012/05/27   Jaroslav Pecka: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/06/13 - 2012/09/02   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/11/14 - 2013/01/06   Jiří Zimčík: Komiks, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/11/14 - 2013/01/06   Výstava Sdružení výtvarných umělců a jejich hostů, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/01/16 - 2013/03/10   Bohumil Bača: Komunikácia maľbou, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/01/16 - 2013/03/10   Rostislav Košťál: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/02/06 - 2013/03/10   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods..., Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/03/20 - 2013/06/02   Martin Benka: Výběr z malířského díla ke 125. výročí narození, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/04/09 - 2013/06/02   Irena Grmolcová: Tichošlápci, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/06/12 - 2013/08/25   Jaroslav Blažek: Kresba - grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/06/12 - 2013/08/25   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/06/12 - 2013/08/25   Tomáš Měšťánek: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/09/11 - 2013/11/03   Jano Köhler 1873-1941: S láskou k umění a Bohu, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2013/11/13 - 2014/01/05   Josef Ruszelák: Dobrý den, stromy aneb stromy, hudba, poezie, jak se to rýmuje, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/01/15 - 2014/03/16   Jan Samec: Otisky dne a noci (obrazy), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/01/15 - 2014/03/16   Jaromír Míčka: Fotografie, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/01/15 - 2014/03/16   Mikoláš Axmann: Sítě / Nets, kresby a kamenotisky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/04/02 - 2014/05/25   Anna Pleštilová: Mžitky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/04/02 - 2014/05/25   František Kaván: Krajinářská tvorba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/04/02 - 2014/05/25   Ján Kudlička: Ná/znaky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/06/11 - 2014/08/24   Miroslav Malina: Zpátky do minulosti, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/06/11 - 2014/08/24   Oldřich Baran: Keramika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/06/12 - 2014/08/24   Petrohrad - Moskva - Paříž (Ruské malířství 19. a 1. poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2014/12/10 - 2015/01/25   David Böhm: Hlava na hlavě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/02/04 - 2015/03/29   Bedřich Stefan: Modeletta, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/02/04 - 2015/03/29   Jan Pohribný, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/02/04 - 2015/03/29   Miroslav Bravenec: Grafika, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/04/10 - 2015/05/31   Marie Šumpfová: Nakreslila knížku...pro děti, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/04/10 - 2015/05/31   Milivoj Husák: Na prahu ohně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/09/16 - 2015/11/15   Jiří Horák: Kde víno zraje a kde zpívá, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/11/25 - 2016/01/24   František Hodonský st.: Světelné potoky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/11/25 - 2016/01/24   Karel Novák: Z malířského díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2015/11/25 - 2016/01/24   Vlastimil Mahdal: Mezi snem a realitou, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/02/03 - 2016/03/27   Helena Hankeová: Krajiny tam i tady. Malby a knihy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/02/03 - 2016/03/27   Milan Raška: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/02/03 - 2016/03/27   Miloš Slezák: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/04/13 - 2016/06/26   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/07/13 - 2016/09/11   Eva Vlasáková: V zahradě kouzelníka, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/07/13 - 2016/09/11   Václav Sika: Chodské nálady, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/07/14 - 2016/10/16   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/09/22 - 2016/11/13   Václav Kopka: Horská krajina, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2016/11/23 - 2017/01/08   Vendula Chalánková: Ilustrace, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/01/24 - 2017/03/26   Jaroslav Jurčák (1937 - 2016): Sochy a plastiky, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/04/12 - 2017/06/04   Daniela Mikulášková: Kao & Maki, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/04/12 - 2017/06/04   František Řehořek: Kronikář na Kořenci, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/04/12 - 2017/06/04   Miroslav Štolfa: Míjení, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/06/21 - 2017/09/03   Jaroslav Krepčík (1880 - 1959), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/06/21 - 2017/09/03   Jiří Ryšavý: Malba, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/06/21 - 2017/09/03   Václav Malina: Krajiny duše, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/08/10 - 2017/10/01   Miroslav Štolfa: Míjení, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
2017/09/13 - 2017/11/05   Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/11/15 - 2018/01/07   Libor Juřena: City, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2017/11/16 - 2018/01/07   Alois Bučánek, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2018/01/17 - 2018/03/18   Pardubický fotograf Jiří Toman 1924 - 1972, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2018/12/14 - 2019/02/03   Sdružení výtvarných umělců moravských 1907 - 1959 ze sbírek Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2019/06/05 - 2019/09/01   Vladimír Vašíček: Barevné partitury, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2019/06/06 - 2019/09/01   Josef Uprka: Sochař a medailér, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2020/01/22 - 2020/03/29   Otakar/Othon Kubín/Coubine: Boskovice - Paříž - Simiane 1883-1969, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2020/01/22 - 2020/03/29   Pavel Vácha: Jak jsem fotografoval Otakara Kubína, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2021/02/03 - 2021/04/18   Pavel Herynek: Když saze tančí ragtime... (kresby tuší), Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2021/06/02 - 2021/08/29   Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2021/10/20 - 2022/01/09   Tomáš Medek: Fructus, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2022/07/15 - 2022/08/28   Možnosti transcendence, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2022/09/09 - 2022/11/06   Miroslav, Ludmila a Jan Kováříkovi, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2022/11/16 - 2023/01/15   Jubilanti SVUM, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2023/01/26 - 2023/03/19   69 + 113 + 579 + 129: Akvizice 2002–2022, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2023/01/26 - 2023/03/19   Libuše Obrdlíková: Výběr z tvorby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2023/01/26 - 2023/03/19   Pavel Buchta: Obrazy, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2023/03/29 - 2023/09/03   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Dietrichsteinský palác, Brno (Brno-město)
2023/09/15 - 2024/01/07   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
neuveden   Stálá expozice Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)

Galerie výtvarného umění

termín   název výstavy
1959/12/13 - 1960/01/24   Vánoční výstava umělců Gottwaldovského kraje
1960   Čs. výtvarnice v boji za mír
1960   Vladimír Vašíček: Kresby
1960   Výstava soutěžních návrhů na Pomník dělnického hnutí na Hodonínsku
1960/03   Umělecké dílo bratří Jaroňků
1960/05   Umělkyně v boji za mír
1960/06 - 1960/07   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika
1960/06/19 - 1960/07/17   Vladimír Vašíček
1960/07/31 - 1960/08/28   Vladimír Hroch: Obrazy
1960/09/11 - 1960/10/09   Josef Konečný
1961/03/19 - 1961/04/24   Současné slovenské umění 1945-1960
1961/05 - 1961/06   Lenin a dělnické hnutí
1961/05 - 1961/06   Vincent Hložník: Grafika a kresby z let 1950 - 1960
1961/05/13 - 1961/06/11   Eliška Štáblová, Ferda Štábla: Keramika
1961/07   Členská výstava umělců Jihomoravského kraje
1961/08/13 - 1961/09/22   Souborná výstava díla Joži Uprky k 100. výročí jeho narození, Výbor z díla Franty Uprky
1961/10/08 - 1961/11/05   Bedřich Saňa: Souborná výstava
1961/11 - 1961/12   Jaroslav Blažek
1962   Vlastimil Beneš: Výběr z tvorby
1962/03/25 - 1962/05   Miloš Alexander Bazovský: Přehled životního díla
1962/04 - 1962/05   Hubert Kovařík: Sociální motivy
1962/04 - 1962/05   Jaroslav Dobrovolský: Přehled grafické tvorby
1962/06 - 1962/07   Vladislav Vaculka: Monumentální tvorba 1958-1962
1962/06/17 - 1962/07/10   Umělecká řemesla
1962/08/02 - 1962/09/09   Holandské malířství 17. stol. ze sbírek NG v Praze
1962/10/28 - 1962/12/02   Kresby a grafika starých mistrů 16. - 18. století
1963/03/24 - 1963/05/05   Umění a domov
1963/05/19 - 1963/06/23   Členská výstava SČSVU pobočky Brno
1963/07/12 -   Český rok Karla Svolinského
1963/09/15 - 1963/10/13   České malířství a kresba 19. století
1963/09/15 - 1963/10/13   František Šorfa: Fotografie z cest po Jugoslávii
1963/09/15 - 1963/10/13   Japonínský plakát
1963/10 - 1963/11   Bohdan Lacina: Výbor z malířské a grafické tvorby
1963/10 - 1963/11   Výstava fotografií
1964   Výstava současných slovenských umělců
1964/03/22 - 1964/04/19   Ľudovít Fulla
1964/05   V. Hložník, O. Dubay a výběr prací znýmých karikaturistů
1964/05   Výstava Armádního výtvarného studia v Praze - obrazy, grafiky, sochy
1964/06/12 - 1964/07/05   Estetika strojů a nástrojů - Miroslav Klíma, Zdeněk Kadlec
1964/06/21 - 1964/07/05   Cyril Urban: Obrazy, kresby
1964/07/17 - 1964/08/31   Bohumír Dvorský: Obrazy z let 1930 - 1964
1964/09   Cestou slávy a boje
1964/09/20 - 1964/10/04   Anekdoty a kontrapunkty
1964/09/20 - 1964/10/04   Jiří Švengsbír: Kresby, grafika
1964/12   Dnešní byt
1965   Josef Tichý: Fotografie
1965/03/14 - 1965/04/25   Vladimír Vašíček: Obrazy, akvarely
1965/05/09 - 1965/06/13   Setkání 65
1965/05/09 - 1965/06/13   Václav Chad: Malířské dílo z let1923 - 1965
1965/06/27 - 1965/08/08   Cyril Mandel: Obrazy
1965/06/27 - 1965/08/08   Přehlídka armádní soutěže umělecké tvořivosti
1965/09   Miloš Boria: Malířské dílo
1965/10/10 - 1965/11/15   Miroslav Štolfa: Obrazy a kresba z let 1960-65
1966/03/20 - 1966/05/15   České výtvarné umění XX. století
1966/05/22 - 1966/07/15   Bohumír Matal: Retrospektivní výstava z let 1945-1965
1966/06/22 - 1966/09/11   Art Protis
1966/06/22 - 1966/09/11   František Bezděk: Průřez malířskou tvorbou
1966/06/22 - 1966/09/11   Keramika Skupiny 3 C
1966/09/25 - 1966/11/03   František Cundrla: Francouzský skicář
1966/09/25 - 1966/11/03   Oldřich Bolom-Kotari: Sochařské dílo
1966/09/25 - 1966/11/03   Výstava dětské kresby
1967   František Hodonský st.: Obrazy
1967   Vladislav Vaculka: Grafika
1967/05/28 - 1967/06/30   Setkání 67
1967/07 - 1967/08   Ida Vaculková: Keramika
1967/09 - 1967/10   Stanislav Lolek: Krajinářská tvorba
1968/03 - 1968/04   Hollar
1968/05 - 1968/06   Vratislav Varmuža: Keramika
1968/05/19 -   Miloslav Stibor: Fotografie
1968/06/16 - 1968/07/07   Anna Piksiades
1968/09 - 1968/10   Klub RVI Bělehrad
1968/10 - 1968/11   František Úprka: Sochy
1969/06/15 - 1969/07/30   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
1969/06/15 - 1969/07/30   Voré: Sochy, obrazy. grafiky
1969/08/04 -1969/09/15   Mladá západoněmecká grafika
1970/08/16 - 1970/09/10   Martin Benka
1970/09/20 - 1970/11/20   Dvojice - Výstava fotografií
1970/09/20 - 1970/11/20   Soudobá československá grafika
1971/05/16 - 1971/06/30   Josef Konečný: Sociální motivy
1971/05/21 - 1971/06/30   300 let českého skla
1971/07 - 1971/08   Člověk a jeho země - Slovenská fotografie
1971/09/12 - 1971/10/15   Sluníčko a jeho malíři
1971/09/12 - 1971/10/15   Výstava LŠU
1971/10/29 - 1971/12/12   České sociální umění dvacátých let
1971/12/19 - 1972/01/31   Bedřich Saňa
1972/02/04 - 1972/03/17   Umenie Liptova
1972/03/26 - 1972/05/15   Antoš Frolka
1972/03/26 - 1972/05/15   J. R. Duda: Fotografie
1972/05/26 - 1972/07/16   Fotografie posluchačů FAMU Praha
1972/05/26 - 1972/07/16   Mníarie Maťhová a Bohdan Mrázek: Tapiserie, Jiří Drlík: Šperky
1972/07/23 - 1972/09/01   Jakub Obrovský
1972/09/10 - 1972/10/29   Hodonínský salon 72
1972/11/14 - 1972/12/30   Ilja Jefimovič Repin - Kresby z NG Praha
1972/11/14 - 1972/12/30   Výstava sovětské literatury
1973/01/21 - 1973/03/09   Joža Uprka: Raná tvorba do roku 1905
1973/02/16 - 1973/03/09   Revoluční grafika - Výstava k 25. výročí Vítězného Února
1973/04/06 - 1973/06/29   Český a moravský cín a holíčská fajáns
1973/04/06 - 1973/06/29   Ivo Gill, Pavel Štecha: Fotografie
1973/06/01 - 1973/06/30   Zuzana Mináčová, Olga Bleyová: Fotografie
1973/08/03 - 1973/09/15   Armádní výtvarné studio Praha
1973/09/01 - 1973/09/30   Klement Gottwald - Život a dílo
1973/10/ 21 - 1973/11   Jano Kôhler
1973/10/21 - 1973/12/14   Boutique - Drobné artefakty ze sbírky MG Brno
1973/10/21 - 1973/12/14   Výtvarné práce žáků LŠU Hodonín
1974/01/18 - 1974/03/29   Vincenc Makovský: Plastiky, kresba
1974/02/15 - 1974/03/29   Ján Ondriska: Grafika
1974/04/19 - 1974/06/20   Malířská generace devadesátých let
1974/05/31 - 1974/06/12   Maďarská fotografie - Fotoklub při krajském kulturním středisku Eger
1974/06/14 - 1974/06/28   Moskva, Moskvané - Fotografie
1974/09/13 - 1974/10/20   Malba, grafika a plastika Středoslovenského kraje
1974/09/20 - 1974/10/20   Peter Orvan - Obrazy, Ladislav Kobza - Fotografie
1974/11   Nikolaj N. Žukov
1974/11/08 - 1974/12/20   Nikolaj Nikolajevič Žukov: Kresby, grafika
1975   Ferdiš Duša: Sociální cykly
1975   R. Kytka, V. Sapara : Fotografie
1975/01/17 - 1975/02   Franta Úprka
1975/04/04 - 1975/05/28   Výtvarníci Hodonínska k 30. výročí osvobození
1975/06/03 - 1975/08/15   Karel Jílek: Souborná výstava obrazů a kreseb
1975/07/12 - 1975/08/15   Krajina v současné moravské fotografii
1975/09/12 - 1975/11/21   Česká krajinomalba 20. století
1975/11/21 - 1975/11/30   Sovětská Arménie ve fotografii
1975/12   Taras Kuščynskyj, Bohumil Novotný, Jan Šplíchal
1975/12/19 - 1976/01/30   Alois Kalvoda: Obrazy
1975/12/19 - 1976/01/30   Kuščynskyj, Šplíchal, Novotný
1976/02/11 - 1976/04/09   Miloš Jiránek
1976/03/30 - 1976/04/30   Revoluční plakát v boji české dělnické třídy
1976/04/16 - 1976/06/18   Historické hodiny ze sbírek MG Brno
1976/04/16 - 1976/06/18   Portrét v současné moravské fotografii
1976/05/18 - 1976/06/18   Jaroslav Rajzlík: Fotografie
1976/06/30 - 1976/09/26   Josef Sudek: Fotografie
1976/09/03 - 1976/09/26   Antonín Smažil: Moje krajiny (Výstava na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa pod záštitou OV KSČ a Rady ONV ve Žďáře nad Sázavou a Rady ONV v Táboře)
1976/10/06 - 1976/12/20   František Kudláč: Obrazy
1976/10/06 - 1976/12/20   Pracovní motivy v československé fotografii
1977/01/12 - 1977/03/06   Roman Havelka
1977/03/23 - 1977/04/24   Jiří Švengsbír: Grafika
1977/03/23 - 1977/04/24   Josef Konečný: Obrazy
1977/05/06 - 1977/06/12   Bedřich Saňa: Obrazy
1977/05/06 - 1977/06/12   Jaroslav Blažek: Obrazy
1977/06/29 - 1977/08/21   Stanislav Lolek
1977/06/29 - 1977/08/21   Vladimír Židlický: Fotografie
1977/09/09 - 1977/10/23   Jiřina Adamcová: Grafika a mozaika
1977/09/09 - 1977/10/23   Škrdlovické sklo a jeho výtvarníci
1977/11/07 - 1977/12/22   Sovětské výtvarné publikace k 60. výročí VŘSR
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 19. a 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1978/01/11 - 1978/03/05   Soudobá slovenská angažovaná grafika
1978/01/11 - 1978/03/05   Soudobá slovenská angažovaná tvorba
1978/03/15 - 1978/04/20   Mladá česká scénografie
1978/05/03 - 1978/06/04   Jan Maria Najmr: Obrazy
1978/05/03 - 1978/06/04   Karel Otto Hrubý: Fotografie
1978/06 - 1978/08   František Cundrla: Kresby
1978/06/16 - 1978/08/11   Ferda Štábla - Plastika, Eliška Štáblová - Keramika
1978/06/19 - 1978/08/13   Ferda Štábla: Sochařské dílo
1978/09/08 - 1978/10/21   Mladý region 78
1978/10/28 - 1978/12/03   Karel Novák: Obrazy, kresby
1978/11 - 1979/02/18   Jan T. Strýček: Grafika
1978/12 - 1979/01   František Bohumír Zvěřina: Malba, kresba
1978/12/13 - 1979/02/18   F. B. Zvěřina: Malba, kresba
1978/12/18 - 1979/02/18   J.T. Strýček: Tapiserie, obrazy, grafika
1979   Výtvarná tvořivost lipského kraje
1979/011/07 - 1979/12/02   Ruské a sovětské malířství ze sbírek GVU v Ostravě
1979/02/28 - 1979/03/23   Stará fotografická podobizna
1979/02/28 - 1979/05/13   Jaroslav Král: Výběr z malířského a kreslířského díla
1979/04/04 - 1979/05/13   Ivan Hodonský: Keramika
1979/05/23 - 1979/06/22   Vladimír Drápal: Hlavy, kresby, grafika
1979/09/05 - 1979/10/31   František Šesták: Obrazy, kresby, grafika
1979/11/01 - 1979/12/02   Josef Brož
1979/11/07 - 1979/12/02   Cyril Urban: Kresby, grafika
1979/12/11 - 1980/02/24   Jaroslav Šerých: Kresby
1979/12/14 - 1980/02/24   Vladimír Vašíček: Souborná výstava malířského díla
1980/03/07 - 1980/04/03   Vladimír Židlický: Fotografie
1980/03/07 - 1980/04/20   Jan Štursa 1880-1925
1980/05/07 - 1980/06/30   Čeští umělci proti fašismu a válce
1980/05/13 - 1980/06/30   Oldřich Baran: Keramika
1980/09   Výstava grafiky sovětských autorů voroněžské oblasti
1980/09/26 - 1980/11/30   František Cundrla: Obrazy, kresby z let 1962 - 1980
1980/10/15 - 1980/11/16   Dokumentární fotografie na FAMU
1980/10/22 - 1980/11/30   Fotografie absolventů FAMU
1981   Ferdiš Duša: Sociální grafika
1981/01/08 - 1981/02/15   Alfons Mucha: Malířské dílo
1981/07/16 - 1981/09/06   František Emler: Obrazy z Vysočiny
1981/09/17 - 1981/10/14   Leonid Ochrymčuk: Kresby, koláže
1981/10/14 - 1981/11/29   Bedřich Saňa: Obrazy
1981/10/21 - 1981/11/29   Václav Adolf Kovanič: Medailérská tvorba
1981/12/18 - 1982/02/28   Mladé setkání 81
1982   Setkání
1982/03/17 - 1982/05/25   Bořek Zeman: Drobná plastika
1982/04/15 - 1982/06/18   Bohdan Lacina: Obrazy
1982/06/23 - 1982/07/02   Moje Bulharsko
1982/07/21 - 1982/10/03   Miroslav Bravenec: Grafika
1982/08/04 - 1982/10/03   Ida Vaculková: Keramika
1982/08/04 - 1982/10/03   Jiřina Strýčková a Jan T. Strýček: Tapiserie
1982/10 - 1982/11   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby
1983/03/16 - 1983/05/15   Aleš Lamr: Kresby
1983/03/16 - 1983/05/15   František Vízner: Sklo
1983/03/23 - 1983/05/15   Rudolf Gajdoš: Obrazy
1983/05/08 - 1983/05/15   Moje rodná země - Fotografie
1983/06/01 - 1983/08/14   Grafické listy čtyř století
1983/06/01 - 1983/08/14   Karel Benedík: Malířské dílo a restaurátorská činnost
1983/09/07 - 1983/10/23   Jozef Kostka: Plastiky a kresby
1983/09/07 - 1983/10/23   Karel Novák: Akvarely
1983/11/02 - 1984/01/08   Bohumír Jaroněk: Grafika
1983/11/02 - 1984/01/08   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby
1983/11/16 - 1984/01/08   Petr Nedoma: Fotografie
1984/01/19 - 1984/02/26   Sylva Lacinová: Sochařské dílo
1984/03/07 - 1984/04/15   Pavel Navrátil: Malířské dílo
1984/03/13 - 1984/04/15   Vladimír Groš: Majolika
1984/04/25 - 1984/07/01   Josef Konečný: Malířské dílo
1984/05/16 - 1984/07/01   Jan Gajdoš: Grafika
1984/07/11 - 1984/09/16   Martin Benka: Výběr z malířského díla
1984/10/03 - 1984/11/25   Mladé setkání 84
1984/12/12 - 1985/01/31   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby
1985/02 - 1985/03   František Nikl: Malba a grafika 1963-1984
1985/02/07 - 1985/03/31   František Nikl: Výběr z díla
1985/02/07 - 1985/03/31   Jiří Drlík: Šperky
1985/04/18 - 1985/06/02   František Kudláč: Obrazy
1985/06/19 - 1985/08/04   Výtvarní umělci okresu Hodonín k 40. výročí osvobození
1985/08/28 - 1985/10/13   Flámské malířství 17. století ze sbírek NG Praha
1985/09/04 - 1985/10/13   Pavel Kosek: Fotografie
1985/10/30 - 1985/12/29   Ctibor Bayer: Obrazy, sochy
1985/10/30 - 1985/12/29   Cyril Urban: Grafika, kresba
1985/10/30 - 1985/12/29   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba
1985/11 - 1985/12   Borek Bayer: Obrazy, sochy
1986/01/15 - 1986/03/09   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika
1986/01/15 - 1986/03/09   Vladimír Židlický: Fotografie
1986/03/27 - 1986/05/04   Jiří Jaška: Plastika, kresba
1986/03/27 - 1986/05/04   Koloman Sokol: Malba, kresba
1986/05/14 - 1986/06/29   Výstava z přírůstků do sbírkového fondu GVU Hodonín 1971-1985
1986/07/09 - 1986/09/21   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986/10/03 - 1986/11/30   Bedřich Saňa: Malířské dílo
1986/10/08 - 1986/10/30   Jan Bružeňák: Kresba a grafika
1986/10/08 - 1986/10/30   Jiří Eliška: Kresba a grafika
1986/12/10 - 1987/01/25   Kornelie Němečková - Tapiserie, vystřihovaná grafika, koláže; Zdeněk Němeček - Plastika
1987/02/11 - 1987/04/12   Leo Zemek: Kresby
1987/02/11 - 1987/04/12   Ľudovít Hološka: Obrazy
1987/04/29 - 1987/06/21   Výstava k 80. výročí založení SVUM
1987/07 - 1987/08   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba
1987/07/15 - 1987/09/06   František Hodonský
1987/07/15 - 1987/09/06   František Hodonský ml.: Obrazy, Jiří Šindler: Ilustrace
1987/09/23 - 1987/11/22   Mladé setkání 87 (IV. trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
1987/12/02 - 1988/01/24   Jaroslav Blažek: Výběr z díla
1988/02/17 - 1988/03/27   Jiří Horák: Fotografie
1988/02/17 - 1988/03/27   Sochárská škola Jozefa Kostku
1988/04/13 - 1988/05/22   Cyril Mandel: Výběr z díla
1988/04/13 - 1988/05/22   Jan Rajlich: Ruby
1988/04/13 - 1988/05/22   Vladimír Koštoval: Plastika
1988/06/06 - 1988/07   Miroslav Kovářík: Drobná plastika
1988/06/08 - 1988/07/17   Jan Pospíšil: Obrazy
1988/06/08 - 1988/07/17   Miroslav Šimorda: Výběr z malířské tvorby
1988/07/27 - 1988/09/25   František Cundrla: Tvorba z let 1970 - 1988
1988/07/27 - 1988/09/25   Lubomír Jakubčík: Keramika
1988/11/16 - 1988/12/30   Pavel Dias: Fotografie
1988/11/16 - 1988/12/30   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1989/01/18 - 1989/03/05   Claude Carret: Fotografie
1989/01/18 - 1989/03/05   Josef Pšurný: Výběr z díla
1989/03/22 - 1989/05/14   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1979 - 1989
1989/05/31 - 1989/07/23   Josef Konečný: Výběr z malířského díla
1989/06/01 - 1989/07   Ladislav Kolařík: Umělecká knižní vazba, faksimile a restaurování písemných památek
1989/08/09 - 1989/11/19   Itálie očima nizozemských malířů 17. a 18. století ze sbírek NG v Praze
1989/08/09 - 1989/11/19   Manželé Cepkovi: Šperky a emaily
1989/12/06 - 1990/01/28   150 let fotografie - Ze sbírek MG Brno
1989/12/06 - 1990/01/28   Augustin Mervart: Výběr z malířského díla
1990/02/14 - 1990/04/08   Miroslav Bravenec: Grafika
1990/02/14 - 1990/04/08   Olbram Zoubek: Sochy
1990/02/14 - 1990/04/08   Tomáš Měšťánek: Malba, kresba
1990/02/22   Jiří Skovajsa
1990/04/25 - 1990/06/17   Cyril Urban: Malba
1990/04/25 - 1990/06/17   Olga Bohdálková: Textilní tvorba
1990/04/25 - 1990/06/17   Výtvarní umělci v dokumentaci MG Brno
1990/06/27 - 1990/08/19   Karel Novák: Výběr z celoživotního malířského díla
1990/09/05 - 1990/10/28   František Hoplíček: Ke 100. výročí narození
1990/09/05 - 1990/10/28   Jozef Srna: Malba
1990/11/14 - 1991/01/20   Mladé setkání 90
1991/03/05 - 1991/03/30   Salon SVUT
1991/04/24 - 1991/04/30   Rudolf Kedl: Hymnus o přírodě
1991/04/24 - 1991/06/30   Rostislav Košťál: Fotografie
1991/07/31 - 1991/09/22   Vladislav Vaculka: Životní dílo
1991/10/16 - 1991/12/29   Bedřich Saňa: Malířské dílo
1991/10/16 - 1991/12/29   Václav Adolf Kovanič: Medailérská tvorba
1991/11/02 - 1991/12/29   Mezinárodní malířské sympozium Valtice
1992/01/15 - 1992/03/26   Bohumil Bača: Malba
1992/01/15 - 1992/03/26   Markus Brehm a Patrick Cooper: Fotografie
1992/04/08 - 1992/05/17   Želibského malířská škola
1992/05/07 - 1992/06/21   Bohuslav Reynek: Grafika
1992/05/31 - 1992/07/19   1. členská výstava obnoveného SVUM
1992/05/31 - 1992/07/19   1. členská výstava SVUM
1992/08 - 1992/09   Naivní malířka Ludmila Procházková
1992/08/05 - 1992/09/06   Josef Váchal a Anna Macková - Grafika ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992/08/05 - 1992/09/20   Naivní umění
1992/09/30 - 1992/11/22   František Chrástek: Fotografie
1992/09/30 - 1992/11/22   Jan Jemelka: Malířské dílo
1992/09/30 - 1992/11/22   Otmar Oliva: Sochařská tvorba
1993/01/20 - 1993/02/28   Bohumír Dvorský: Obrazy
1993/01/20 - 1993/02/28   Josef Petrica: Fotografie
1993/01/20 - 1993/02/28   Miroslav Malina: Obrazy
1993/03/10 - 1993/04/25   Jaroslav Hořánek: Serigrafie
1993/03/10 - 1993/04/25   Zdena Höhmová: Obrazy a kresby
1993/03/10 - 1993/04/25   Zdeněk Tománek: Plastika, kresba
1993/05/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika
1993/05/07 - 1993/06/27   Ludmila Kováříková: Keramika
1993/07/11 - 1993/09/05   152. výstava SVUM
1993/09/22 - 1993/11/28   Mladé setkání 93
1993/12/05 -   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo
1993/12/05 - 1993/12/30   153. výstava SVUM
1993/12/05 - 1993/12/30   Herbert Masaryk: Malířské dílo
1993/12/05 - 1993/12/30   Keramika Kaňovský Dubňany
1994/01/19 - 1994/02/27   Jiří Horák: Grand prix
1994/01/19 - 1994/02/27   Miroslav Adámek
1994/01/19 - 1994/02/27   Pavel Drda: Plastika
1994/03/18 - 1994/04/24   Karel Hyliš: Plastika, kresba
1994/03/18 - 1994/04/24   Pavel Roučka: Malba, grafika
1994/05/11 - 1994/06/26   Polaris - Výstava současných skandinávských umělců
1994/07/10 - 1994/09/04   154. členská výstava SVUM
1994/09/14 - 1994/10/30   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
1994/11/09 - 1994/11/27   Antonín Vojtek: Obrazy
1994/11/09 - 1994/12/30   Galina Svobodová: Obrazy
1994/11/09 - 1994/12/30   Zdeněk Kadlec: Drobná plastika
1994/12/04 - 1994/12/30   155. členská výstava SVUM
1994/12/04 - 1994/12/30   Keramika Kaňovský Dubňany
1995   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let
1995/02/15 - 1995/04/16   Jan Pospíšil: Obrazy
1995/02/15 - 1995/04/16   Kerstin Hacker: Fotografie
1995/02/15 - 1995/04/16   Václav Sika: Slovo, barva, tvar
1995/04/26 - 1995/05/28   Augustin Němejc: Alegorie, žánr, idyla
1995/06/11 - 1995/07/30   156. letní členská výstava SVUM
1995/06/11 - 1995/07/30   Miroslav Bravenec: Grafika
1995/08/16 - 1995/10/01   Milan Raška: Malba
1995/08/16 - 1995/10/01   Tibor Honty: Fotografie
1995/08/16 - 1995/10/01   Vladimír Báthory: Malba a grafika
1995/10/11 - 1995/11/26   Karel Novák: Výběr z malířského díla
1995/12/13 - 1996/02/25   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie
1996/03/13 - 1996/04/28   Jan Exnar: Skleněná plastika
1996/03/13 - 1996/04/28   Jindřich Zezula: Malba
1996/03/13 - 1996/04/28   Jiří Seifert: Plastika
1996/06/09 - 1996/07/28   158. členská výstava SVUM
1996/08/21 - 1996/10/06   Mladé setkání 1996
1996/08/21 - 1996/10/06   Mladé setkání 96
1996/10/16 - 1996/12/01   Boris Jirků
1996/10/16 - 1996/12/01   Vladimír Groš: Keramika
1996/10/16 - 1996/12/01   Zdeněk Tománek: Kresba
1996/12/11 - 1996/12/29   160. členská výstava SVUM
1996/12/11 - 1996/12/29   Blažena Uiberlayová: Obrazy
1996/12/11 - 1996/12/29   Václav Adolf Kovanič
1997/01/08 - 1997/02/16   Jiří Salajka: Grafika
1997/01/08 - 1997/02/16   Tapiserie - obraz - prostor
1997/01/08 - 1997/02/16   Tapiserie, obraz, prostor
1997/01/08 - 1997/02/23   Actual Textile Art, Tapiserie / Tapestries, Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí
1997/02/05 - 1997/03/09   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi
1997/02/26 - 1997/04/20   České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek GVU v Ostravě
1997/04/30 - 1997/06/15   Bratři Špillarové: Výběr z díla
1997/06/25 - 1997/08/31   SVUM - Výstava k 90. výročí založení spolku
1997/09/10 - 1997/11/23   Josef Macholán: Židle
1997/09/10 - 1997/11/23   Josef Sudek: Vlastní portfolio
1997/09/10 - 1997/11/23   Velký formát - Mezinárodní malířské sympozium Valtice
1997/09/10 - 1997/11/30   Velký formát
1997/11/28 - 1998/01/11   SVUM - Členská výstava k 90. výročí založení spolku
1998/01/21 - 1998/03/01   Georg Kars: Malba a kresba
1998/03/18 - 1998/05/10   Antonín Mach: Malba
1998/03/18 - 1998/05/10   Český plakát 60. let ze sbírek MG Brno
1998/03/18 - 1998/05/10   Peter Žúrek: Grafika
1998/11/18 - 1999/01/17   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1999/02/03 - 1999/03/28   Alois Kalvoda: Život a dílo
1999/02/03 - 1999/03/28   Martin Martinček: Fotografie
1999/04/08 - 1999/05/30   Antonín Tesař: O lidech, zvířatech a věcech
1999/04/08 - 1999/05/30   Ivan Komárek: (Ne)jasná řeč těla
1999/06/16 - 1999/08/28   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
1999/12/08 - 2000/01/30   Mladé setkání 1999: VIII. Trienále tvorby mladých výtvarníků z České, Slovenské a Rakouské republiky
1999/12/08 - 2000/01/30   Mladé setkání 99
2000/02/16 - 2000/04/02   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999
2000/02/16 - 2000/04/02   Jaroslav Pulicar: Fotografie
2000/04/19 - 2000/06/11   Jana Smahelová: Fotografie
2000/04/19 - 2000/06/11   Jiří Habarta: Plastika
2000/04/19 - 2000/06/11   Vladimír Franz: Cykly
2000/06/21 - 2000/09/03   František Hodonský: Plovoucí smaragdy. Výběr z díla 1962 - 2000
2000/08/18 - 2000/09/03   Malý formát Hodonín - Krajina 2000
2000/09/20 - 2000/11/12   Roman Havelka: Výběr z díla
2000/11/29 - 2001/01/14   Jiří Horák: Oravské Pastorále
2000/11/29 - 2001/01/14   Jiří Salajka: Monotypy
2000/11/29 - 2001/01/14   Vladimír Groš: Velká Morava
2001/01/31 - 2001/03/25   Carl Robert Croll: Malba
2001/01/31 - 2001/03/25   Irena Mudrová-Bašniarová: Textilní obrazy
2001/02/14 - 2001/03/25   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let
2001/04/04 - 2001/06/03   Zdeněk Kirchner: Malba a grafika
2001/04/26 - 2001/06/03   Petr Hyliš: Výběr z tvorby
2001/06/13 - 2001/08/26   Jaromír Rybák: Skleněná plastika, kresba
2001/08/24 - 2001/08/26   Malířské sympozium - Inspirace 2001
2001/09/12 - 2001/11/25   Bedřich Saňa: Výběr z celoživotního díla
2001/09/12 - 2001/11/25   Václav Kopka: Fotografie
2001/12/05 - 2002/01/13   165. členská výstava SVUM a jejich hostů
2001/12/05 - 2002/01/13   Joža Uprka: Výběr z malířské tvorby
2002/01/30 - 2002/03/31   Přírůstky ze sbírek GVU Hodonín
2002/04/10 - 2002/05/26   Jan Pospíšil: Obrazy
2002/04/10 - 2002/05/26   Oldřich Štěpánek: Sochy a plakety
2002/06/12 - 2002/08/25   Bohumír Komínek: Malba
2002/06/12 - 2002/08/25   Karel Čapek: Fotograf
2002/06/12 - 2002/08/25   Mladí hosté SVUM
2002/09/11 - 2002/11/03   Mladé setkání 2002
2002/09/11 - 2002/11/03   Výsledky malířského sympozia Malý formát Hodonín
2002/11/20 - 2002/12/29   168. členská výstava SVUM
2003/01/15 - 2003/03/30   Grafika 1. pol. 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary
2003/01/15 - 2003/03/30   Karel Křivánek: Kresba, keramika
2003/04/16 - 2003/06/22   Miroslav Ksandr: Plastika a kresba
2003/04/16 - 2003/06/22   Rostislav Košťál: Fotografie
2003/06/04 - 2003/06/29   Jaroslav Wasserbauer: Sklo
2003/09/10 - 2003/11/02   František Cundrla: Moje krajina
2003/09/12 - 2003/11/02   František Chrástek: Fotografie
2003/11/12 - 2004/01/04   171. výstava SVUM
2004/01/09 - 2004/02/15   Arnošt Hrabal: Grafika ze sbírek GVU
2004/01/09 - 2004/02/15   Libor Jaroš, Radim Hanke: Malba a plastika
2004/01/09 - 2004/02/15   Radim Hanke: Plastika, Libor Jaroš: Malba
2004/02/25 - 2004/04/18   Jan Raba: Fotografie
2004/02/25 - 2004/04/18   Richard Fremund 1928-1969
2004/04/28 - 2004/06/13   Jiří Hudeček: Obrazy
2004/04/28 - 2004/06/13   Miroslava Zychová: O věcech
2004/04/28 - 2004/06/13   Mladí hosté SVUM
2004/06/23 - 2004/08/29   172. členská výstava SVUM
2004/08/0č - 2004/08/29   Výsledky sympozia Malý formát - Inspirace 2004
2004/09/30 - 2004/11/21   Česká malba 19. - 20 století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2004/12/08 - 2005/02/27   Eva Milotová: Ilustrace
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století
2005/03/18 - 2005/05/22   Ľudovít Hološka: Ako mi svet padá do oka
2005/03/18 - 2005/05/22   Petr Nikl: Ilustrace
2005/06/08 - 2005/09/04   Mladé setkání 2005
2005/07/11 - 2005/07/20   Výsledky sympozia Malý formát
2005/09/14 - 2005/10/30   Jan Buchta: Fotografie
2005/09/14 - 2005/10/30   Karel Novák: Výběr z malířského díla
2005/11/16   Miroslav Bravenec: Grafika
2005/11/16 - 2005/12/30   174. výstava Sdružení výtvarných umělců moravských
2005/11/16 - 2006/01/08   SVUM - Galerie jubilantů
2006/01/18 - 2006/03/19   Bohumír Jaroněk, Kamil Mikel, Zdeněk Tománek
2006/01/18 - 2006/03/19   Bohumír Jaroněk: Barevné dřevoryty
2006/01/18 - 2006/03/19   Kamil Mikel: Obrazy
2006/01/18 - 2006/03/19   Zdeněk Tománek
2006/04/05 - 2006/05/28   Inge Kosková: Kresba: Z přírody a/nebo/ z duše
2006/04/05 - 2006/05/28   Slovenské malířství I. poloviny 20. století ze sbírek Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíně
2006/04/05 - 2006/05/28   Slovenské výtvarné umění 1. pol. 20. století ze sbírek Galérie M.A. Bazovského v Trenčíně
2006/06/14 - 2006/08/20   ARS 51 - Miroslav Malina, Milan Lukáč
2006/06/14 - 2006/08/20   Bohumil Šimeček: Mramorovaný papír
2006/06/14 - 2006/08/20   Ida Saudková: Fotografie
2006/07/20 - 2006/08/20   Výsledky sympozia Malý formát
2006/12/06 - 2007/02/04   Cyril Urban: Malířův zápas s andělem
2007/02/14 - 2007/04/08   Jiří Salajka: Malba
2007/02/14 - 2007/04/08   Tomáš Rossí: Malba
2007/04/18 - 2007/06/24   Jaroslav Jurčák: Plastika
2007/04/18 - 2007/06/24   Jiří Horák: Fotografie
2007/04/18 - 2007/06/24   Milan Raška: Malba
2007/07/04 - 2007/08/26   Eva Hnatová a Milan Hnat: Moje - tvoje - naše
2007/07/04 - 2007/08/26   Ján Hrnčiarik: Veľká nočná záhrada
2007/07/26 - 2007/08/26   Výsledky sympozia Malý formát
2007/09/12 - 2007/11/25   100. výročí SVUM
2007/09/14 - 2007/11/23   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně
2007/12/12 - 2008/02/10   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských; Současná tvorba
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2008/03/05 - 2008/04/27   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
2008/05/07 - 2008/06/29   Cecilie Marková: Podobenství duší
2008/05/07 - 2008/06/29   Josef Ruszelák: Bílá na bílé
2008/07/16 - 2008/09/07   Mladé setkání 2008
2008/08/14 - 2008/09/07   Výsledky sympozia Malý formát
2008/09/24 - 2008/11/30   Franta Úprka: Sochařský obraz domova
2008/12/12 - 2009/02/01   Corpora S
2008/12/12 - 2009/02/01   Libuše Šulerová: Malba
2009/04/17 - 2009/06/28   Petr Kvíčala: Krása
2009/07/15 - 2009/09/06   Ludmila Kováříková: Hledání monumentu
2009/07/15 - 2009/09/06   Pavel Popelka: Fotografie
2009/07/15 - 2009/09/06   Vojtěch Kalužík: Obrazy
2009/09 - 2009/11   Josef Konečný 1909 - 1989
2009/09/23 - 2009/11/22   180. členská výstava SVUM a jejich hostů
2009/09/23 - 2009/11/22   Josef Konečný 1909 - 1989
2009/12/09 - 2010/001/31   Vladimír Vašíček
2009/12/09 - 2010/01/31   Tomáš Kučerovský: Komiksy
2009/12/09 - 2010/01/31   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy
2010/03/03 - 2010/04/25   Josef Kremláček: Procházka s pohádkou
2010/03/03 - 2010/04/25   Tono Stano, Ivan Pinkava
2010/03/03 - 2010/04/25   Vladimír Židlický: Fotografie
2010/05/12 - 2010/06/27   SVUM - Výstava k výročím a jubileím
2010/05/12 - 2010/06/27   Tomáš Jirků: Ilustrace a komiksy
2010/05/12 - 2010/06/27   UVU - SVUT Ostrava
2010/09/22 - 2011/01/02   50 let hodonínské galerie: Výstava ze sbírek
2011/03/23 - 2011/05/08   August Švagrovský a jeho sbírka
2011/05/25 - 2011/08/28   Joža Uprka (1861-1940)
2011/08/01 - 2011/08/28   Malý formát 2011
2011/09/14 - 2011/11/13   ARS 51
2011/09/14 - 2011/11/13   Tomáš Řízek: Cesty imaginace ...ilustrace pro děti
2012/01/18 - 2012/03/18   Moderna je moderná
2012/01/18 - 2012/03/18   Slovenské umění ze sbírek Muzea umění Olomouc
2012/04/04 - 2012/05/27   Jan Kudláček: Pohádková blata
2012/04/04 - 2012/05/27   Jaroslav Pecka: Obrazy
2012/06/13 - 2012/09/02   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění v Hodoníně
2012/11/14 - 2013/01/06   Jiří Zimčík: Komiks
2012/11/14 - 2013/01/06   Výstava Sdružení výtvarných umělců a jejich hostů
2013/01/16 - 2013/03/10   Bohumil Bača: Komunikácia maľbou
2013/01/16 - 2013/03/10   Rostislav Košťál: Fotografie
2013/02/06 - 2013/03/10   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods...
2013/03/20 - 2013/06/02   Martin Benka: Výběr z malířského díla ke 125. výročí narození
2013/04/09 - 2013/06/02   Irena Grmolcová: Tichošlápci
2013/06/12 - 2013/08/25   Jaroslav Blažek: Kresba - grafika
2013/06/12 - 2013/08/25   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové
2013/06/12 - 2013/08/25   Tomáš Měšťánek: Obrazy, kresby
2013/09/11 - 2013/11/03   Jano Köhler 1873-1941: S láskou k umění a Bohu
2013/11/13 - 2014/01/05   Josef Ruszelák: Dobrý den, stromy aneb stromy, hudba, poezie, jak se to rýmuje
2014/01/15 - 2014/03/16   Jan Samec: Otisky dne a noci (obrazy)
2014/01/15 - 2014/03/16   Jaromír Míčka: Fotografie
2014/01/15 - 2014/03/16   Mikoláš Axmann: Sítě / Nets, kresby a kamenotisky
2014/04/02 - 2014/05/25   Anna Pleštilová: Mžitky
2014/04/02 - 2014/05/25   František Kaván: Krajinářská tvorba
2014/04/02 - 2014/05/25   Ján Kudlička: Ná/znaky
2014/06/11 - 2014/08/24   Miroslav Malina: Zpátky do minulosti
2014/06/11 - 2014/08/24   Oldřich Baran: Keramika
2014/06/12 - 2014/08/24   Petrohrad - Moskva - Paříž (Ruské malířství 19. a 1. poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě)
2014/12/10 - 2015/01/25   David Böhm: Hlava na hlavě
2015/02/04 - 2015/03/29   Bedřich Stefan: Modeletta
2015/02/04 - 2015/03/29   Jan Pohribný
2015/02/04 - 2015/03/29   Miroslav Bravenec: Grafika
2015/04/10 - 2015/05/31   Marie Šumpfová: Nakreslila knížku...pro děti
2015/04/10 - 2015/05/31   Milivoj Husák: Na prahu ohně
2015/09/16 - 2015/11/15   Jiří Horák: Kde víno zraje a kde zpívá
2015/11/25 - 2016/01/24   František Hodonský st.: Světelné potoky
2015/11/25 - 2016/01/24   Karel Novák: Z malířského díla
2015/11/25 - 2016/01/24   Vlastimil Mahdal: Mezi snem a realitou
2016/02/03 - 2016/03/27   Helena Hankeová: Krajiny tam i tady. Malby a knihy
2016/02/03 - 2016/03/27   Milan Raška: Obrazy
2016/02/03 - 2016/03/27   Miloš Slezák: Výběr z díla
2016/04/13 - 2016/06/26   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody
2016/07/13 - 2016/09/11   Eva Vlasáková: V zahradě kouzelníka
2016/07/13 - 2016/09/11   Václav Sika: Chodské nálady
2016/09/22 - 2016/11/13   Václav Kopka: Horská krajina
2016/11/23 - 2017/01/08   Vendula Chalánková: Ilustrace
2017/01/24 - 2017/03/26   Jaroslav Jurčák (1937 - 2016): Sochy a plastiky
2017/04/12 - 2017/06/04   Daniela Mikulášková: Kao & Maki
2017/04/12 - 2017/06/04   František Řehořek: Kronikář na Kořenci
2017/04/12 - 2017/06/04   Miroslav Štolfa: Míjení
2017/06/21 - 2017/09/03   Jaroslav Krepčík (1880 - 1959)
2017/06/21 - 2017/09/03   Jiří Ryšavý: Malba
2017/06/21 - 2017/09/03   Václav Malina: Krajiny duše
2017/09/13 - 2017/11/05   Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem
2017/11/15 - 2018/01/07   Libor Juřena: City
2017/11/16 - 2018/01/07   Alois Bučánek
2018/01/17 - 2018/03/18   Pardubický fotograf Jiří Toman 1924 - 1972
2019/06/05 - 2019/09/01   Vladimír Vašíček: Barevné partitury
2019/06/06 - 2019/09/01   Josef Uprka: Sochař a medailér
2020/01/22 - 2020/03/29   Otakar/Othon Kubín/Coubine: Boskovice - Paříž - Simiane 1883-1969
2020/01/22 - 2020/03/29   Pavel Vácha: Jak jsem fotografoval Otakara Kubína
2021/02/03 - 2021/04/18   Pavel Herynek: Když saze tančí ragtime... (kresby tuší)
2021/06/02 - 2021/08/29   Petr Pavlík: Poutnice v nesnázích
2021/10/20 - 2022/01/09   Tomáš Medek: Fructus
2022/07/15 - 2022/08/28   Možnosti transcendence
2022/09/09 - 2022/11/06   Miroslav, Ludmila a Jan Kováříkovi
2022/11/16 - 2023/01/15   Jubilanti SVUM
2023/01/26 - 2023/03/19   69 + 113 + 579 + 129: Akvizice 2002–2022
2023/01/26 - 2023/03/19   Libuše Obrdlíková: Výběr z tvorby
2023/01/26 - 2023/03/19   Pavel Buchta: Obrazy
2023/09/15 - 2024/01/07   Pražská Pallas a Moravská Hellas 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
neuveden   Stálá expozice Galerie výtvarného umění v Hodoníně
stálá expozice   Zakladatelská generace SVUM. Současný region

Galerie výtvarného umění

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1969   Bohuslav Reynek: Grafické dílo
  1973   Jano Kôhler
  1974   Ján Ondriska
  1975   Franta Úprka
  1975   Karel Jílek: Souborná výstava obrazů a kreseb
  1977   Roman Havelka: Krajinářská tvorba (K 100. výročí narození)
  1977   Stanislav Lolek
  1978   Ferda Štábla: Sochařské dílo
  1978   František Bohumír Zvěřina: Malba, kresba
  1978   K. O. Hrubý
  1979   František Šesták: Malba, kresba, ilustrace
  1979   Jaroslav Král: Výběr z malířského a kreslířského díla
  1979   Jaroslav Šerých: Kresby
  1979   V. Vašíček
  1980   František Cundrla: Obrazy, kresby z let 1962 - 1980
  1980   Oldřich Baran: Keramika
  1981   Bedřich Saňa: Obrazy (K umělcovým 80. narozeninám)
  1981   Ferdiš Duša: Sociální grafika
  1981   František Emler
  1981   Leonid Ochrymčuk: Kresby, koláže
  1981   Václav Adolf Kovanič: Medailérská tvorba (k 70. narozeninám)
  1982   Aleš Lamr: Kresby
  1982   Bořek Zeman: Drobná plastika
  1982   Ida Vaculková: Keramika
  1982   Jakub Obrovský: Výběr z tvorby
  1982   Miroslav Bravenec: Grafika
  1983   Bohumír Jaroněk: Grafika
  1983   Jozef Kostka: Plastiky a kresby
  1983   Karel Novák: Akvarely
  1983   Petr Nedoma: Fotografie
  1983   Rudolf Gajdoš: Výběr z díla k umělcovým nedožitým 75. narozeninám
  1984   Jiří Drlík: Šperky
  1984   Josef Konečný: Malířské dílo
  1984   Pavel Navrátil: Malířské dílo
  1984   Vladimír Vašíček: Akvarely, kvaše, tempery
  1985   Borek Bayer: Obrazy, sochy
  1985   František Kudláč: Výběr z díla
  1985   Pavel Kosek: Fotografie
  1986   Bedřich Saňa: Malířské dílo
  1986   Jiří Jaška
  1986   Josef Ruszelák: Obrazy, kresby, grafika
  1986   Koloman Sokol: Malba, kresba
  1987   Jaroslav Blažek: Výběr z díla
  1987   Jiří Šindler: Ilustrační tvorba
  1987   Leo Zemek: Kresby
  1988   František Cundrla: Tvorba z let 1970 - 1988
  1988   Jan Pospíšil
  1988   Jiří Horák: Fotografie
  1988   Lubomír Jakubčík: Keramika
  1988   Miroslav Kovářík: Plastiky, medaile, plakety
  1988   Miroslav Šimorda: Výběr z malířské tvorby
  1988   Pavel Dias: Fotografie
  1989   Augustin Mervart: Výběr z malířského díla
  1989   Claude Carret: Fotografie
  1989   Josef Konečný: Výběr z malířského díla
  1989   Josef Pšurný: Výběr z malířského díla
  1989   Ladislav Kolařík: Umělecká knižní vazba, faksimile a restaurování písemných památek
  1989   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1979 - 1989
  1990   Cyril Urban: Malba
  1990   František Hoplíček (Ke 100. výročí narození)
  1990   Karel Novák: Malířské dílo
  1990   Miroslav Bravenec: Grafika
  1990   Tomáš Měšťánek: Malba, kresba
  1991   Rostislav Košťál: Fotografie
  1991   V. A. Kovanič: Medailérská tvorba
  1992   František Chrástek: Fotografie
  1993   Jaroslav Hořánek: Serigrafie
  1993   Josef Petrica: Fotografie
  1993   Ludmila Kováříková: Keramika
  1993   Miroslav Malina: Obrazy
  1993   Zdena Höhmová: Obrazy
  1993   Zdeněk Tománek: Plastika, kresba
  1994   Galina Svobodová: Obrazy
  1994   Jiří Horák: Grand prix
  1994   Karel Hyliš: Plastika, kresba
  1994   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
  1994   Zdeněk Kadlec: Drobná plastika
  1995   Báthory: Malba a grafika
  1995   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie
  1995   Jan Pospíšil: Obrazy
  1995   Karel Novák: Malířské dílo
  1995   Kerstin Hacker: Fotografie
  1995   Milan Raška: Malba
  1995   Miroslav Bravenec: Grafika
  1995   Tibor Honty: Fotografie
  1995   Václav Sika: Slovo, barva, tvar
  1996   Boris Jirků
  1996   Jan Exnar: Skleněná plastika
  1996   Václav Adolf Kovanič
  1997   Jiří Salajka: Grafika
  1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
  2000   Jiří Horák: Ostravské pastorálie
  2001   Jaromír Rybák
  2003   František Cundrla: Moje krajina
  2004   Jiří Hudeček: Obrazy
  2004   Miroslava Zychová: O věcech
  2004   Richard Fremund 1928-1969
  2005   Karel Novák: Výběr z malířského díla
  2006   Inge Kosková: Kresba: Z přírody a/nebo/ z duše
  2007   Jaroslav Jurčák: Plastika
  2007   Jiří Horák: Fotografie
  2008   Cecilie Marková: Podobenství duší
  2008   Franta Úprka: 1868-1929
  2008   Josef Ruszelák: Bílá na bílé (reliéfní tisky)
  2009   Josef Konečný 1909 - 1989
  2011   Joža Uprka (1861-1940)
  2011   Tomáš Řízek: Cesty imaginace (...ilustrace pro děti)
  2012   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods...
  2013   Jano Köhler 1873-1941: S láskou k umění a Bohu
  2013   Momenty růstu: Sochařské dílo Hany Wichterlové
  2013   Tomáš Měšťánek: Obrazy / kresby
  2016   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody
  2017   Alois Bučánek 1897-1945
  2017   Miroslav Štolfa: Míjení
  2021   Pavel Herynek: Když saze tančí ragtime... (Kresby tuší)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1961   Současné slovenské umění 1945-1960
  1975   Taras Kuščynskyj, Bohumil Novotný, Jan Šplíchal
  1978   Mladý region 78
  1980   Čeští umělci proti fašismu a válce
  1981   Mladé setkání 81
  1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1986   Jan Bružeňák: Kresba a grafika, Jiří Eliška: Kresba a grafika
  1987   Mladé setkání 87 (IV. trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
  1992   Naivní umění (Ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
  1993   Mladé setkání 93 (Trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
  1996   Mladé setkání / Junge Begegnung 1996 (VII. mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků České, Slovenské a Rakouské republiky / VII. internationale Triennale des Schaffens der jungen Künstler aus der Tschechischen, Slowakischen und Österreichischen Republik)
  2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně
  2010   50 let hodonínské galerie
  2022   Miroslav - Ludmila - Jan - Kováříková
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy (Život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Karel Novák: Výběr z malířského díla (k devadesátému výročí narození)
  1979   Vladimír Drápal: Hlavy, kresby, grafika
  1981   Bedřich Saňa: Obrazy (k osmdesátým narozeninám)
  1982   Bohdan Lacina: Obrazy
  1982   Bořek Zeman: Drobná plastika
  1982   Jakub Obrovský: Obrazy, plastika
  1982   Miroslav Bravenec: Grafika
  1983   PhDr. Petr Nedoma: Fotografie
  1983   Rudolf Gajdoš: Obrazy (k nedožitým 75. narozeninám)
  1984   Jan Gajdoš: Grafika
  1984   Josef Konečný: Malířské dílo (k umělcovým 75. narozeninám)
  1984   Martin Benka: Výběr z malířského díla (národní umělec)
  1984   Miroslav Štolfa: Obrazy
  1984   Pavel Navrátil: Malířské dílo
  1984   Pavel Navrátil: Obrazy
  1984   Sylva Lacinová: Sochařské dílo
  1984   Vladimír Vašíček: Akvarely
  1985   Eduard Ovčáček: Figurální tvorba
  1985   František Kudláč: Obrazy
  1985   Pavel Kosek: Fotografie
  1986   Bedřich Saňa: Malířské dílo
  1987   Jaroslav Blažek: Výběr z díla
  1987   Ľudovít Hološka: Obrazy
  1987   Otilie Šuterová: Sochy
  1988   Cyril Mandel: Obrazy
  1988   František Cundrla: Tvorba z let 1970-1988
  1988   Jan Pospíšil: Obrazy
  1988   Jan Rajlich - grafika
  1988   Jiří Horák: Fotografie
  1988   Lubomír Jakubčík: Keramika
  1988   Miroslav Kovářík: Drobná plastika
  1988   Miroslav Šimorda: Obrazy
  1988   Pavel Dias: Fotografie
  1988   Vladimír Koštoval: Plastika
  1988   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
  1989   Augustin Mervart: Výběr z malířského díla (ke 100.výročí narození)
  1989   Claude Carret: Fotografie
  1989   Josef Konečný: Výběr z díla
  1989   Josef Pšurný: Výběr z díla
  1989   Ladislav Kolařík (Umělecká knižní vazba, faksimile a restaurování písemných památek)
  1989   Vladimír Komárek: Malba, grafika
  1990   Karel Novák: Výběr z celoživotního malířského díla
  1991   Bedřich Saňa: Malířské dílo (k umělcovým devadesátinám)
  1991   Rostislav Košťál: Fotografie
  1991   Václav Adolf Kovanič: Medailérská tvorba (k umělcovým 80. narozeninám)
  1993   Herbert G. Masaryk: Malířské dílo
  1994   Galina Svobodová: Obrazy
  1994   Karel Hyliš: Plastika, kresba
  1994   Pavel Roučka: Malba, grafika
  1994   Vladimír Vašíček: Výběr z díla
  1994   Zdeněk Kadlec: Drobná plastika
  1995   Augustin Němejc: Alegorie, žánr, idyla
  1995   Jan Pospíšil: Obrazy
  1995   Karel Novák: Výběr z malířského díla (k umělcovým 80.narozeninám)
  1995   Kerstin Hacker: Fotografie
  1995   Kerstin Hacker: Fotografie
  1995   Miroslav Bravenec: Grafika
  1995   Václav Sika: Slovo, barva, tvar (obrazy)
  1996   Boris Jirků: Malba
  1996   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce hodonínské galerie
  1996   Jan Exnar: Skleněná plastika
  1996   Jindřich Zezula: Malba
  1996   Jiří Seifert: Plastika
  1996   Vladimír Groš: Keramika
  1996   Zdeněk Tománek: Kresba
  1997   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi
  1997   Jiří Salajka: Grafika
  1998   Antonín Mach: Malba
  1998   Georg Kars: Malba a kresba (1880 - 1945)
  1998   Peter Žúrek: Grafika
  1999   Alois Kalvoda: Život a dílo
  1999   Antonín Tesař: O lidech, zvířatech a věcech (fotografie)
  1999   Ivan Komárek: (ne) jasná řeč těla
  1999   Martin Martinček: Fotografie
  1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
  2000   František Hodonský: plovoucí smaragdy (výběr z díla 1962 - 2000, Galerie výtvarného umění v Hodoníně)
  2000   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999
  2000   Jana Smahelová: Fotografie
  2000   Jaroslav Pulicar: Fotografie
  2000   Jiří Habarta: Plastika
  2000   Jiří Horák: Oravské Pastorále
  2000   Jiří Salajka: Monotypy
  2000   Roman Havelka: Výběr z díla
  2000   Vladimír Franz: Cykly
  2000   Vladimír Groš: Velká Morava (majolikové plastiky)
  2001   Bedřich Saňa: Výběr z celoživotního díla
  2001   Carl Robert Croll: Malba (1800 - 1863)
  2001   Irena Mudrová-Bašniarová: Textilní obrazy
  2001   Miroslav Štolfa: Bilance devadesátých let
  2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
  2001   Václav Kopka: Fotografie
  2001   Zdeněk Kirchner: Malba a grafika (1934 - 1987)
  2002   Bohumír Komínek: Malba
  2002   Jan Pospíšil: Obrazy
  2002   Karel Čapek: Fotograf
  2002   Oldřich Štěpánek: Sochy a plakety
  2003   František Cundrla: Moje krajina
  2003   František Chrástek: Fotografie
  2003   Jaroslav Wasserbauer: Sklo
  2003   Karel Křivánek: Kresba, keramika
  2003   Miroslav Ksandr: Plastika a kresba
  2003   Rostislav Košťál: Fotografie
  2004   Arnošt Hrabal: Grafika ze sbírek GVU
  2004   Jan Raba: Fotografie
  2004   Jiří Hudeček: Obrazy
  2004   Richard Fremund: 1928 - 1969
  2005   Petr Nikl: Ilustrace
  2006   Bohumír Jaroněk: Barevné dřevoryty
  2006   Cyril Urban: Malířův zápas s andělem
  2006   Ida Saudková: Fotografie
  2006   Inge Kosková: Kresba (Z přírody a /nebo/ Z duše)
  2006   Kamil Mikel: Obrazy
  2006   Zdeněk Tománek
  2007   Ján Hrnčiarik: Veľká nočná záhrada
  2007   Jaroslav Jurčák: Plastika
  2007   Jiří Horák: Fotografie
  2007   Jiří Salajka: Malba
  2008   Cecilie Marková: Podobenství duší
  2008   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě
  2008   Franta Úprka: Sochařský obraz domova (1868 - 1929)
  2009   Josef Konečný (1909 - 1989) (ke 100.výročí narození)
  2009   Tomáš Kučerovský: Komiksy
  2009   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy
  2009   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy
  2010   Josef Kremláček: Procházka s pohádkou
  2010   Vladimír Židlický: Fotografie
  2011   Joža Uprka (1861-1940)
  2011   Tomáš Řízek: Cesty imaginace ...ilustrace pro děti
  2012   Jakub Obrovský: Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění v Hodoníně
  2012   Jan Kudláček: Pohádková blata
  2012   Jaroslav Pecka: Obrazy
  2012   Jiří Zimčík: Komiks
  2013   Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá... / Echo in the Woods...
  2013   Bohumil Bača: Komunikácia maľbou
  2013   Irena Grmolcová: Tichošlápci
  2013   Jano Köhler 1873-1941: S láskou k umění a Bohu
  2013   Jaroslav Blažek: Kresba - grafika
  2013   Martin Benka (1888 - 1971) (Výběr z malířského díla ke 125. výročí narození)
  2013   Rostislav Košťál: Fotografie
  2013   Tomáš Měšťánek: Obrazy, kresby
  2014   Anna Pleštilová: Mžitky
  2014   David Böhm: Hlava na hlavě
  2014   František Kaván: Krajinářská tvorba
  2014   Ján Kudlička: Ná/znaky
  2014   Jan Samec: Otisky dne a noci (Obrazy)
  2014   Jaromír Míčka: Fotografie
  2014   Mikoláš Axmann: Sítě / Nets (Kresby a kamenotisky)
  2014   Miroslav Malina: Zpátky do minulosti
  2014   Oldřich Baran: Keramika
  2015   Bedřich Stefan: Modeletta
  2015   František Hodonský st.: Světelné potoky
  2015   Jan Pohribný: Fotografie
  2015   Jiří Horák: Kde víno zraje a kde zpívá
  2015   Karel Novák: Z malířského díla (1915 - 2006)
  2015   Marie Šumpfová: Nakreslila knížku...pro děti
  2015   Milivoj Husák: Na prahu ohně
  2015   Miroslav Bravenec: Grafika
  2015   Vlastimil Mahdal: Mezi snem a realitou
  2016   Eva Vlasáková: V zahradě kouzelníka
  2016   Helena Hankeová: Krajiny tam i tady (malby a knihy)
  2016   Milan Raška: Obrazy
  2016   Miloš Slezák: Výběr z díla
  2016   Stanislav Lolek (1873-1936): Rapsodie volné přírody
  2016   Václav Kopka: Horská krajina
  2016   Václav Sika: Chodské nálady
  2016   Vendula Chalánková: Ilustrace
  2017   Alois Bučánek: 1897-1945 (Sochař a legionář)
  2017   Antonín Kanta: Světlo nitra
  2017   Daniela Mikulášková: Kao & Maki (Krajiny - Příběhy)
  2017   František Řehořek: Kronikář na Kořenci
  2017   Jaroslav Jurčák (1937 - 2016): Sochy a plastiky
  2017   Jaroslav Krepčík (1880 - 1959)
  2017   Jiří Ryšavý: Malba
  2017   Libor Juřena: City
  2017   Miroslav Štolfa: Míjení
  2017   Václav Malina: Krajiny duše
  2017   Zuzana Mináčová: Život s fotoaparátem
  2020   Otakar/Othon Kubín/Coubine: Boskovice - Paříž - Simiane 1883-1969
  2020   Pavel Vácha: Jak jsem fotografoval Otakara Kubína
  2023   Libuše Obrdlíková: Výběr z tvorby
  2023   Pavel Buchta: Obrazy
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Setkání 65
  1970   Současná československá grafika
  1985   Flámské malířství 17. století
  1989   150 let fotografie
  1990   Olbram Zoubek: Sochy, Miroslav Bravenec: Grafika, Tomáš Měšťánek: Malba
  1992   1. členská výstava SVUM
  1992   Želibského malířská škola
  1993   153. výstava SVUM: Vánoční prodejní výstava
  1993   Jaroslav Hořánek: Serigrafie, Zdena Höhmová: Malba, Zdeňek Tománek: Plastika a kresba
  1993   Ludmila Kovaříková: Keramika; Bohuslav Reynek: Grafika
  1993   Miroslav Malina: Obrazy, Josef Petrica: Fotografie, Bohumír Dvorský: Obrazy, kresby
  1993   Mladé setkání 93
  1997   Tapiserie, obraz, prostor
  1998   Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
  1999   Mladé setkání 1999: VIII. Trienále tvorby mladých výtvarníků z České, Slovenské a Rakouské republiky
  2001   Joža Uprka: Výběr z malířské tvorby, 165.členská výstava SVUM a jejich hostů
  2004   Radim Hanke: Plastika, Libor Jaroš: Malba
  2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských (Současná tvorba)
  2008   Corpora S
  2009   180. členská výstava SVUM a jejich hostů
  2010   Tono Stano, Ivan Pinkava
  2011   ARS 51
  2012   Moderna je moderná
  2022   Jubilanti SVUM
  2022   Možnosti transcendence
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Franta Úprka: Sochařský obraz domova
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Stanislav Lolek 1873-1936: Rapsodie volné přírody
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   100. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravských
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Ľudovít Hološka: Ako mi svet padá do oka
  2008   Josef Ruszelák: Bílá na bílé (reliéfní tisky)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Dokumentární fotografie na FAMU
  1982   Ida Vaculková: Keramika
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Jiří Skovajsa (klavírní recitál)
  2005   Miroslav Bravenec: Grafika (křest knihy)
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   Jak jsme s Jožou žili! (Pracovní listy ke stálé expozici Galerie výtvarného umění v Hodoníně)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Franta Úprka 1868 - 1929: Sochařský obraz domova (Seznam vystavených praví)
  2011   Joža Uprka (1861-1940)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Josef Ruszelák: Kroměřížské motivy
soupis grafik
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Kryštof (Soupis původní grafiky)

Galerie výtvarného umění

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
  2010   50 let hodonínské galerie
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2009   Vladimír Vašíček: Paleta žhavená sluncem jihu Moravy (Život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1960   Výstavní centrum jižní Moravy
  1967   Galerie, obrazárny a domy umění v Jihomoravském kraji
  1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
  1978   Výstavní činnost GVU Hodonín v roce 1978 (Zprávy z krajů)
  1998   Fotografický adresář České republiky
  1998   Galerie výtvarného umění v Hodoníně
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Mladé setkání 2008 (XI. mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Galerie výtvarného umění

osoba   narození rok od - do, poznámka
Fantura Josef   5. 3. 1955     ???? - ????, ředitel
Košutková Romana         ???? - ????, kurátorka, knihovnice, galerijní pedagožka
Maliva Josef   7. 1. 1931     1960 - 1967
Míčka Jaromír   23. 11. 1949     ???? - ????
Nedoma Petr   5. 4. 1951     1980 - 1982
Sýkora Josef   19. 2. 1976     ???? - ????
Štěpánek Oldřich   27. 6. 1952     ???? - ????, zaměstnán jako odborný pracovník
Šútora Pavel   30. 3. 1973     ???? - ????, správce sbírky
Tunklová Baláčová Ilona   19. 11. 1959     ???? - ????

Galerie výtvarného umění

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Jaromír Rybák: Skleněná plastika, kresba

Galerie výtvarného umění

osoba   narození
Bauer Michal   2. 8. 1969    
Birgus Vladimír   5. 5. 1954    
Blažek Jan   23. 10. 1947    
Blažek Jaroslav   5. 12. 1927    
Boška Jindřich   12. 1. 1931    
Bravenec Miroslav   20. 4. 1945    
Cundrla František   25. 11. 1943    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Ehrenhaft Ludvík   9. 7. 1872    
Frolka Antoš   13. 6. 1877    
Groš Vladimír   11. 4. 1946    
Habarta Jan   15. 11. 1919    
Hodonský František   19. 2. 1945    
Höhmová Zdena   4. 10. 1955    
Hyliš Karel   25. 3. 1928    
Chad Václav   8. 9. 1923    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chrástek František   29. 6. 1953    
Janouch Ladislav   14. 6. 1944    
Jaroněk Bohumír   23. 4. 1866    
Kalvoda Alois   15. 5. 1875    
Kamenický (Lískovec) Josef   11. 11. 1910    
Köhler Jano   9. 2. 1873    
Kokolia Vladimír   27. 11. 1956    
Kosková Popelková Inge   31. 1. 1940    
Kovářík Miroslav   13. 10. 1951    
Kozák Vlastimil   21. 1. 1911    
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lamr Aleš   12. 6. 1943    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Lungová Barbora   26. 5. 1977    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malina Miroslav   25. 4. 1956    
Matyáš Zdeněk   8. 8. 1945    
Měšťánek Tomáš   20. 4. 1951    
Navrátil Aleš   17. 6. 1946    
Navrátil Pavel   18. 8. 1933    
Obšil Jan   25. 12. 1908    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Olešová Bohuslava   17. 9. 1951    
Oliva Otmar   19. 2. 1952    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Pospíšil Jan   9. 1. 1952    
Prokop Josef   3. 2. 1889    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Rotterová Romana   17. 10. 1931    
Saňa Bedřich   2. 11. 1901    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Strouhal Zdeněk   7. 6. 1939    
Synáček Otakar   17. 3. 1931    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Uprka Josef   29. 9. 1939    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Varmuža Vratislav   13. 1. 1934    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Zvěřina František   4. 2. 1835    

Galerie výtvarného umění

dokument (podnázev), typ, rok vydání, signatura, poznámka  
Dívka s nádobou na hlavě / Girl with Jar on her Head, dílo, 1956
Klarinetista, obraz, 1964
Nový Prometeus, socha, 1984
Oživení / Enlivening, obraz, 1976
Paběrkování, obraz, 1898
Pták ohnivák / Firebird, obraz, 1962
Rekrut, obraz, 1951
Samaritán, obraz, 1963
Sázení, obraz, 1925
Ulice, obraz, 1948
Z ptačí rezervace, dílo, 1980