Masarykova univerzita

druh: vysoká škola
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Žerotínovo nám. 617/9
PSČ: 601 77
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.muni.cz
rok vzniku: 1919

Masarykova univerzita

termín   název výstavy, místo konání
1955   Picasso a jeho doba, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1994/05/05 - 1994/06/05   Marie-Agnès Annic, Georges Peignard, Galerie Katakomby, Brno (Brno-město)
1994/05/05 - 1994/06/05   Marie-Agnès Annic, Georges Peignard, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1999/07/01 - 1999/07/10   Symposium Papír 99, Klášter Porta Coeli, Předklášteří (Brno-venkov)
1999/07/10 -   Papír 99, Klášter Porta Coeli, Předklášteří (Brno-venkov)
1999/07/14 - 1999/08/05   Papír 99, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1999/08/27 - 1999/09/12   Papír 99, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2003/07/10   Papír 03, Klášter Porta Coeli, Předklášteří (Brno-venkov)
2003/07/12 - 2003/08/03   Papír 03, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
2004/06/11 -   Setkání u sochy Kroužkování autora Mariuse Kotrby, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno (Brno-město)
2008/05/14   Slavnostní odhalení bronzové plastiky Rozkvět vzdělanosti, Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, Brno (Brno-město)
2009/11/12   Slavnostní odhalení uměleckého díla Dalibora Chatrného "Hnízdo", Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, Brno (Brno-město)
2012/03/08 - 2012/04/29   Kdy bude výtvarka?, Muzeum romské kultury, Brno (Brno-město)
2012/03/12 - 2012/03/23   uMěním život, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město)
2012/03/20 - 2012/04/19   Moorland Productions: Control Mechanisms, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město)
2012/11/15 - 2012/12/20   Oživit a ozvláštnit: Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město)
2017/02/22 - 2017/03/17   Timo: Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)
2017/03/24 - 2017/05/05   Václav Girsa: Řecké fantazie, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)
2017/05/17 - 2017/06/23   Michael Hon: Imanence, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)
2017/10/04 - 2017/11/03   Vladimír Havlík: IN-SOM-NIE, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)
2018/03/07 - 2018/04/13   David Možný: Open Space, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)
2018/04/25 - 2018/05/25   Petr Kunčík: Míšeň, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)
2019/05/17 - 2019/09/30   MUNI 100, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2021/10/05 - 2021/11/12   Vladimír Houdek: Příběh zítřka, Galerie Pitevna, Brno (Brno-město)

Masarykova univerzita

termín   název výstavy
1996/12/16   Pocta Olbramu Zoubkovi

Masarykova univerzita

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Johann Kupezky (1666-1740) (Gesamtwerk I)
  2014   Johann Kupezky: Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky (Ausgewählte Werke)
  2017   Michael Hon: Jednoduše / Simply, Imanence / Immanence
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Pocta Leoši Janáčkovi / Hommage à Leoš Janáček
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Doba, knihy, autoři (Články, medailony a recenze z let 1988-2007)
  2007   Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa (Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen)
  2008   Století dítěte a výzva obrazů
  2009   Josef Winterhalder d.J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo) (Maulbertchs Bester Schüler)
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka)
  2009   Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století)
  2010   Slovem, akcí, obrazem (Příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu)
  2010   Spontánní umění
  2010   Veřejný diskurs výtvarného umění
  2011   Umění spolupráce
  2012   Bohdan Lacina (1912-1971)
  2016   FK 15: Umění autorské knihy a výtvarná výchova
  2017   Baťovský domek: Mizející prvky zlínské architektury / The Baťa Home: Zlín's Vanishing Architectural Elements
  2017   Zelené ostrovy (České umění ve věku environmentalismu 1960-2000)
  2018   Porcelán +
  2018   Snad nesbíráte obrazy? (Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948-1965)
  2019   Jaroslav Benda 1882–1970 (Typografická úprava a písmo)
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  2020   Řečiště a vlna (České umění a environmentální problematika na počátku 21. století)
  2021   Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Pod jednou střechou (Fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění (sborník textů))
  1998   Takový byl Matal (Vzpomínky malířových přátel)
  2013   Umění a politika (Sborník 4. sjezdu historiků umění, Brno, 13.-14. září 2012)
  2017   Prostory Dalibora Chatrného (Sborník textů k dílu autora)
  2022   Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Timo: Když to pokazíš, tak se to dá kdykoliv opravit
  2018   David Možný: Open Space
  2018   Petr Kunčík: Míšeň
  2020   Jiří David: Dva muži viděli lišku
  2021   Vladimír Houdek: Příběh zítřka
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Moorland Productions: Control Mechanisms
  2012   uMěním život
almanach
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Almanach (Sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy unierzity v Brně 1927-1997)
bakalářská práce
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Ozvuky teorie Bohumila Kubišty v textech Jánuše Kubíčka
periodikum
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Universitas (Revue Masarykovy univerzity)
  2014   Opuscula historiae artium
  2014   Universitas (Revue Masarykovy univerzity)
  2021   Bohemica litteraria
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2004   Setkání u sochy Kroužkování autora Mariuse Kotrby
  2009   Slavnostní odhalení uměleckého díla Dalibora Chatrného Hnízdo
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Vladimír Preclík (Slavnostní odhalení bronzové plastiky Rozkvět vzdělanosti)
učebnice
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Metody dějin umění: Metodologie dějin umění 2
  2010   Školy dějin umění: Metodologie dějin umění 1

Masarykova univerzita

instituce, obec, adresa
Fakulta sociálních studií, Brno (Brno-město)
Katedra romanistiky a fonetiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Arne Nováka 1
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno (Brno-město), Kotlářská 2
Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město), Komenského náměstí 2

Masarykova univerzita

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Pavla Francová: Mapy krajin a slov
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Stroj na vzdělání (Kampus v Brně - Bohunicích)
  2011   Univerzita jako centrum vědy i umění

Masarykova univerzita

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2006/02/07 - 2006/03/12   Buď zdráv, malý diváku …, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2006/04/05 - 2006/05/14   Někteří mladí výtvarní učitelé, Galerie výtvarné pedagogiky, Brno (Brno-město)

Masarykova univerzita

osoba   narození rok od - do, poznámka
Bartoněk Antonín   29. 10. 1926     1952 - ????, pedagog
Bartoněk Antonín   29. 10. 1926     1968 - ????, profesor
Bauer Jaroslav   5. 4. 1924     1949 - ????, filozofická fakulta asist., doc., mř. prof., 1965-1966 proděkan
Baxa Bohumil   27. 7. 1874     1919 - ????, profesor českých právních dějin
Bažant František   13. 3. 1875     ???? - ????, přednosta zubní kliniky
Bedrna Jan   16. 9. 1897     1923 - 1933, asistent chirurgické kliniky
Bělař Antonín   1. 7. 1899     1946 - 1948, přednášky z fyziky na Ped F
Bělehrádek Jan   18. 12. 1896     1927 - 1935, profesor lékařské fakulty
Benedík Jaroslav   29. 1. 1946     ???? - ????, docent genetiky, vedoucí katedry genetiky a molekulární biologie
Beneš Bohuslav   20. 10. 1927     1953 - ????, různá zařazení
Bláha Arnošt Inocenc   28. 7. 1879     1922 - 1939, profesor na FF a ředitel sociologického semináře
Bláha Arnošt Inocenc   28. 7. 1879     1945 - 1949, profesor na FF a ředitel sociologického semináře
Borovec František   14. 7. 1940     1990 - ????, vyučuje teorii propagace a reklamy
Borovička Josef   25. 5. 1885     1938 - 1939, profesor FF
Borůvka Otakar   10. 5. 1899     ???? - ????, profesor
Borůvka Otakar   10. 5. 1899     1934 - 1945, mimořádný a od roku 1945 řádný profesor PřF
Bouček Bohuslav   2. 4. 1886     1928 - ????, řádný profesor farmakologie na LF
Bouček Bohuslav   2. 4. 1886     1936 - 1939, ústav experimentální patologie
Buben Vladimír   25. 9. 1888     1939 - 1946, profesor
Cejnek Karel   26. 10. 1905     ???? - ????, docent a vedoucí katedry biologie na Pedagogické fakultě
Čáda František ml.   30. 5. 1895     1926 - 1933, mimořádný profesor právních dějin středoevropských
Čáda František ml.   30. 5. 1895     1933 - 1950, řádný profesor
Čech Eduard   29. 6. 1893     1923 - ????, mimořádný profesor
Čech Eduard   29. 6. 1893     1928 - 1945, řádný profesor
Černý Václav   26. 3. 1905     1938 - ????, mimořádný profesor
Derflerová Brázdová Zuzana   25. 4. 1957     ???? - ????, přednostka Ústavu ochrany a podpory zdraví Lékařské fakulty
Dubský Jan   18. 6. 1882     1921 - 1946, profesor
Eliška Jiří   19. 11. 1948     1991 - ????, docent v oboru grafický design
Engliš Karel   17. 8. 1880     1918 - 1920, první rektor
Engliš Karel   17. 8. 1880     1919 - 1945, řádný profesor národního hospodářství
Fischer Josef   6. 11. 1894     1927 - 1935, doc. sociologie, od 1930 doc. dějin filosofie
Fischer Josef   6. 11. 1894     1935 - 1939, mimořádný prof. dějin filosofie
Fischer Josef   6. 11. 1894     1945 - ????, řádný profesor dějin filosofie
Fischer Josef   6. 11. 1894     1956 - 1960, profesor
Fišer Zbyněk   23. 11. 1959     1990 - 1992, externí přednášející na katedře české a slovenské literatury a literární vědy na filozofické fakultě
Glücklich Julius   10. 5. 1876     1920 - 1946, řádný profesor všeobecných dějin
Groh Vladimír   26. 1. 1895     ???? - ????, profesot starověkých dějin
Grund Antonín   3. 4. 1904     ???? - ????
Helfert Vladimír   24. 3. 1886     ???? - ????, profesor hudební vědy
Heller Miloš   1. 10. 1920     ???? - ????
Horák Bohuslav   3. 3. 1881     1927 - ????, profesor historické etnografie
Husárová Zuzana   19. 4. 1983     ???? - ????
Charvát Petr   12. 1. 1949     ???? - ????, Filozofická fakulta
Jakobson Roman   28. 9. 1896     ???? - ????, profesor
Karlík Petr   11. 2. 1951     ???? - ????
Knoz Tomáš   26. 11. 1965     ???? - ????, historický ústav filozofické fakulty
Kořínek David   1970     1998 - 2004, odborný asistent (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky), vedoucí Mediální laboratoře FSS
Kudělka Zdeněk   4. 12. 1926     1969 - 1992, docent, 1990 profesor
Magni Milan   24. 1. 1960     ???? - ????, vedoucí ateliéru malby
Marek Jaroslav   27. 11. 1926     1992 - ????, profesor obecných dějin
Medková Jiřina   27. 12. 1921     ???? - ????
Medvecký Jozef   1947     ???? - ????
Milén Eduard   18. 3. 1891     ???? - ????
Miličková Ladislava   1950     ???? - ????, pedagožka Ústavu románských studií
Mornstein Vojtěch   15. 6. 1955     ???? - ????
Motyčka (Sadofsky) Petr   10. 9. 1971     ???? - ????, seminář Umění, média a politika
Nokkala Miltová Radka   17. 4. 1979     ???? - ????
Novák Arne   2. 3. 1880     ???? - ????, pedagog
Palas Karel   24. 8. 1931     1965 - ????, v r.1965 se habilitoval pro obor české literatury prací K problematice krajové pololidové literatury 18.století a v roce 1966 byl jmenován docentem
Pánek Miroslav   31. 10. 1912     ???? - ????, pedagog
Pavelka Jiří   28. 8. 1949     ???? - ????, katedra české a slovenské literatury a literární vědy
Pavlátová Jarmila   22. 9. 1933     ???? - ????
Pokorný Karel   25. 10. 1952     1993 - 1994
Regner Břetislav         ???? - ????, Ústav výpočetní techniky a Centrum výpočetní techniky
Richter Václav   30. 8. 1900     1945 - ????
Rujbr Oldřich   26. 8. 1948     ???? - ????, pedagogická fakulta
Růžičková Blanka   20. 9. 1943     1993 - ????, pedagogicky působí na pedagogické fakultě
Sedlář Jaroslav   17. 1. 1936     ???? - ????
Schmidt Eduard   11. 12. 1935     1992 - 1998, rektor
Souček Stanislav   7. 5. 1870     1930 - 1931, rektor
Spáčilová Jana   1974     ???? - ????
Stanovská Sylvie   30. 1. 1969     ???? - ????, Ústav germanistiky a nordistiky - interní aspirantka
Stehlík Miloš   14. 11. 1923     1956 - ????, externě přednášel památkovou péči a znalectví na Katedře dějin umění
Stehlík Miloš   14. 11. 1923     1993 - ????, profesor dějin umění
Suchomel Milan   13. 7. 1928     ???? - ????, 1953 se stal asistentem, r.1959 odborným asistentem na filozofické fakultě v Brně
Svoboda Karel   17. 7. 1888     1920 - ????, profesor
Šeferisová Loudová Michaela   3. 10. 1975     ???? - ????
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930     1978 - 1983, vyučuje malbu na katedře estetické výchovy PF MU
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930     1979 - ????, docentem na katedře estetické výchovy pedagogické fakulty
Tomaštík Eduard   1975     ???? - ????
Trefulka Jan   15. 5. 1929     1953 - 1954, posluchač češtiny a literární vědy
Trnková Petra   12. 5. 1976     ???? - ????, přednáší historii fotografie
Ulčák Zbyněk   1966     ???? - ????, Fakulta sociálních stuidí, Katedra enfironmentálních studií
Válka Josef   13. 7. 1929     ???? - ????, emeritní profesor českých dějin
Vítková Dana (Danuše)   11. 4. 1952     1983 - 1994, asistentka na katedře výtvarné výchovy
Vlnovský Frank   5. 5. 1888     ???? - ????, profesor srovnávacích dějin slovanských literatur
Vodička Libor   1970     ???? - ????
Vrána František   12. 9. 1934     1993 - 1998
Wagner Oktavián   9. 1. 1894     1930 - 1965, profesor
Zlatuška Jiří   15. 9. 1957     1998 - 2004, rektor
Zrno Vondrů Hana         ???? - ????

Masarykova univerzita

osoba   narození
Adamec Přemysl   15. 8. 1930    
Adámková Iva   2. 8. 1973    
Adamová Vladimíra   12. 1. 1977    
Adlerová Alena   31. 3. 1922    
Alan Josef   18. 3. 1938    
Antonín Robert   4. 7. 1977    
Antošová Dagmar   10. 12. 1938    
Ara Václav   12. 1. 1921    
Arijčuk Petr   29. 9. 1971    
Audy Oldřich   16. 4. 1911    
Augusta Josef   17. 3. 1903    
Augustinková Lucie   15. 12. 1974    
Aujezdský Pavel   2. 4. 1946    
Autratová Uličná Ludmila   12. 1. 1920    
Baby J.   1. 1. 1915    
Balaštík Jiří   31. 5. 1951    
Balátová Emilie   1. 11. 1926    
Balcárek Pavel   3. 8. 1940    
Balík Stanislav   15. 2. 1928    
Balvín Josef   13. 12. 1923    
Baráčková Daniela   6. 8. 1981    
Barazi Ivana        
Barša Emanuel   23. 1. 1910    
Bárta Patrick   1971    
Bartlová Milena   19. 1. 1958    
Bartončík Josef   18. 3. 1943    
Bartoš Jaromír   28. 3. 1927    
Bartoš Libor   1. 2. 1969    
Bartoš Lubomír   21. 2. 1932    
Bartůšková Peterová Sylva   31. 12. 1937    
Barvík Miroslav   14. 9. 1919    
Bauer Jaroslav   5. 4. 1924    
Bäumlová Barbora   1983    
Bednář Jiří   30. 8. 1926    
Bednaříková Jarmila   17. 9. 1952    
Beinhauer Radek   27. 9. 1969    
Bělič Jaromír   24. 3. 1914    
Bělič Oldřich   9. 6. 1920    
Benda Petr   1968    
Beneš Bohuslav   20. 10. 1927    
Beneš Lumír   14. 6. 1932    
Beneš Petr   28. 12. 1979    
Benešovská Klára   28. 2. 1950    
Berg Josef   8. 3. 1927    
Berka Karel   4. 5. 1923    
Bernardi Renata   19. 11. 1965    
Bilder Josef   15. 7. 1925    
Binder Ivo   11. 10. 1955    
Bláha Josef   14. 7. 1946    
Blatný Ivan   21. 12. 1919    
Blatný Ladislav   16. 9. 1920    
Blatný Pavel   14. 9. 1931    
Blažek Miroslav   13. 5. 1916    
Blažek Zdeněk   24. 5. 1905    
Blažková Tamara   23. 10. 1981    
Blecha Jaroslav   13. 4. 1955    
Borovičková Lenka   29. 6. 1984    
Borůvka Otakar   10. 5. 1899    
Boštík Martin   2. 7. 1975    
Bouzek Vladimír   3. 12. 1920    
Braud Milena   1926    
Brázda Pavel   21. 8. 1926    
Brůžová Hana   15. 12. 1972    
Bubeníček Petr   12. 2. 1973    
Burda Jan   21. 3. 1943    
Burdziński Michał   1986    
Burián Roman   4. 12. 1972    
Calábek Jan   8. 3. 1903    
Ciampi Matulová Jitka   12. 10. 1976    
Cikhartová Stanislava        
Ciupková Petra   12. 3. 1966    
Čecháková Petra   1981    
Čeporanová Bartáková Drahomíra   10. 1. 1926    
Čerbák Petr   12. 1. 1948    
Čermáková Silvie   5. 7. 1976    
Černík Artuš   26. 7. 1900    
Čoupek Milan   18. 3. 1957    
Dajč Jaroslav   13. 2. 1943    
Daněk Karel   27. 5. 1928    
Dedková Šárka   21. 5. 1972    
Detko Marek   10. 1. 1981    
Deverová Magdalena   30. 7. 1983    
Dimitrova Zdeňka   31. 5. 1967    
Divina Miroslav   1984    
Dlouhý Jaromír   7. 1. 1929    
Dolejší Kateřina   13. 6. 1978    
Drbušková Jitka   1989    
Drdová Lucie   27. 11. 1982    
Dresler Jaroslav   16. 2. 1925    
Drezdowicz Ladislav   21. 2. 1942    
Drkal František   28. 6. 1901    
Drobná Zoroslava   22. 12. 1907    
Dubová Jana   1990    
Duchaň Jan   13. 5. 1927    
Dvořák Emil   17. 10. 1896    
Ederová Markéta        
Elfmarková Diana        
F. G.        
Ferenčuhová Slavomíra   1980    
Fiala Vlastimil   28. 4. 1920    
Fialová Ivana   1967    
Fic Bohuslav   3. 9. 1940    
Fila Kamil   28. 6. 1980    
Fischerová Jitka        
Fischerová Viola   18. 10. 1935    
Fišer Marek   1982    
Fišer Zbyněk   23. 11. 1959    
Folk Čeněk        
Foltýnová Daniela   1964    
Foltýnová Lenka   1971    
Franc Roman   1983    
Francová Jana   25. 8. 1975    
Fridrichová Martina        
Friml Jiří   24. 6. 1973    
Frolcová Milada   26. 6. 1962    
Gabriel Jiří   22. 8. 1930    
Gavlas Antonín   27. 4. 1953    
Gregorek Jiří   12. 12. 1929    
Grim Tomáš   1973    
Grmolec Zdeněk   24. 12. 1947    
Grůza Antonín   13. 1. 1931    
Grygar Jiří   17. 3. 1936    
Habán Ivo   14. 1. 1977    
Habánová Anna   24. 4. 1977    
Habřina Chatrný Rajmund   28. 9. 1907    
Hadlač Jiří   8. 9. 1927    
Hajda Petr   22. 5. 1954    
Hajek Miroslava   26. 3. 1947    
Hájek-Hek Jiří   12. 2. 1932    
Hájková Alena   19. 8. 1926    
Halasová Libuše   2. 10. 1908    
Hálová Jahodová Cecílie   22. 11. 1899    
Halvová Veronika        
Hanušová Veronika        
Hauková Jiřina   27. 1. 1919    
Havlenová Veronika   20. 8. 1973    
Havlíček Jiří   14. 4. 1946    
Havlová Martina   1986    
Heger Vladimír   1958    
Hejkalová Hejduk Neli        
Hlaváčková Petra   7. 2. 1981    
Hlinková Darina   23. 8. 1984    
Hnídková Vendula   3. 2. 1978    
Hochman Bohumil   19. 2. 1909    
Holešovský Karel   2. 3. 1934    
Holman Miroslav   7. 12. 1938    
Holub Miloš   28. 5. 1964    
Holub Norbert   7. 4. 1966    
Holý Petr   10. 5. 1933    
Holzbachová Ivana   30. 6. 1946    
Hon Michael   26. 6. 1991    
Horáček Radek   4. 3. 1959    
Horák Petr   5. 9. 1935    
Horáková Eva   17. 7. 1961    
Horáková Jana   16. 10. 1971    
Horňáková Ladislava   9. 3. 1963    
Horváthová Jana   22. 3. 1967    
Houser Milan   12. 12. 1971    
Hrabák Josef   3. 12. 1912    
Hrabětová Irena   31. 10. 1939    
Hrnčířová Hana   9. 9. 1958    
Hrnčířová Veverková Magda   27. 4. 1977    
Hrudička Bohuslav   19. 11. 1904    
Hunkařová Tereza        
Chabičová Helena   20. 5. 1977    
Chaloupek Jan   23. 3. 1958    
Chlubná Jana        
Chudáčková Veronika        
Iliev Jiří   21. 9. 1953    
Indra Bohumír   17. 10. 1912    
Ingerle Petr   2. 8. 1968    
Ištvanová Novotná Zuzana   22. 1. 1980    
Ivanega Jan   1986    
James Křivánková Petra   1978    
Janál Rudolf        
Jančíková Eva        
Jandová Sýkorová Libuše   3. 6. 1925    
Janečková Martina        
Janištinová Jirková Anna   9. 2. 1951    
Janovic Vladimír   8. 6. 1935    
Jelínek Jan   24. 10. 1910    
Jelínek Vlastimír   15. 11. 1922    
Jelínková Zdenka   30. 3. 1920    
Jeřábek Dušan   14. 3. 1922    
Jeřábek Richard   14. 5. 1931    
Ježková Štěpánková Petra   1980    
Jílková Tomšů Magdalena        
Jirásek Mirek        
Jirásek Pavel   11. 4. 1963    
Jirků Tomáš   29. 8. 1971    
Joanidis Lefteris   10. 5. 1943    
Julínková Jana   1980    
Jurašková Markéta   28. 4. 1970    
Jurečková Lenka   9. 11. 1977    
Kadlec František   1. 1. 1906    
Kajanovičová Lenka   1985    
Kales Prokopová Dagmar   10. 2. 1974    
Kalová Zdeňka        
Karlišová Jitka   1985    
Kašlík Bohumil   25. 11. 1894    
Kesslerová Jiřina   12. 4. 1934    
Klán Petr   29. 4. 1963    
Klecandová Vlasta   1. 9. 1958    
Klobas Oldřich   20. 9. 1933    
Knebl Bohuslav   10. 10. 1905    
Knozová Kusáková Helena   9. 8. 1922    
Kočár Vladimír   27. 8. 1926    
Kočiš Milan   1. 1. 1929    
Kokeš Radomír   18. 9. 1982    
Kolářová Šulcová Miroslava   1981    
Kolčavová Gabriela   16. 5. 1977    
Kolibová Melichová Lenka   1980    
Kolisko Ondřej        
Kolomazníková Kristýna   1984    
Komárková Božena   28. 1. 1903    
Komorová Miriama        
Konečná Alena   1. 7. 1933    
Konečný Robert   23. 4. 1906    
Königová Anna        
Kopa Jaroslav   24. 11. 1905    
Kopecká Jurčeková Martina   1983    
Kopecký Milan   14. 5. 1925    
Kopečný František   4. 10. 1909    
Kopřiva Pavel        
Kopřivová Petra        
Koreček Miloš   26. 10. 1906    
Korený Rastislav   16. 5. 1970    
Kořínek David   1970    
Kosař Pavla   17. 9. 1978    
Koupil Miroslav   10. 3. 1956    
Kovácsová Laura        
Kovárník Jiří   19. 4. 1979    
Kráľ Fero   12. 5. 1919    
Králová Balbína   1997    
Krátký Daniel        
Kratochvil Jiří   4. 1. 1940    
Kratochvíl Antonín   31. 8. 1924    
Krejčí Jan   20. 6. 1946    
Krejčí Jan   20. 5. 1907    
Krejčí Karel   17. 2. 1893    
Krejčiřík Josef   21. 11. 1922    
Kriebel Zdeněk   29. 4. 1911    
Krška Pavel   11. 1. 1957    
Křepelka Karel   30. 1. 1946    
Křesťan Robert   16. 9. 1958    
Kříž Jiří   1. 1. 1947    
Kšicová Danuše   26. 4. 1932    
Kuběna Jiří   31. 5. 1936    
Kubišta František   21. 11. 1897    
Kubů David   30. 1. 1975    
Kudělka Viktor   25. 2. 1929    
Kudělka Zdeněk   4. 12. 1926    
Kujelová Denisa   1980    
Kunčík Petr   29. 6. 1981    
Kundera Ludvík   22. 3. 1920    
Kutal Albert   9. 1. 1904    
Kyncl John   16. 8. 1936    
Lakosil Jaromír   9. 2. 1923    
Lapčíková Zuzana   16. 3. 1968    
Laštovička Zdeněk   6. 6. 1940    
Laštůvka Oldřich   16. 12. 1913    
Látal Hynek   24. 5. 1978    
Lazorčáková Tatjana   1. 6. 1954    
Legátová Květa   3. 11. 1919    
Lehmannová Straková Martina   18. 7. 1978    
Lepičová Meistrová Helena        
Linhartová Věra   22. 3. 1938    
Linhartová Věra   22. 2. 1942    
Liška Ondřej   14. 7. 1977    
Lorenz Erich   20. 4. 1931    
Ludvíková Miroslava   4. 10. 1923    
Lukášová Ledvinková Růžena   9. 10. 1906    
Lungová Barbora   26. 5. 1977    
Lýsek František   2. 5. 1904    
Macurová Zuzana        
Mádlová Šárka   1988    
Macháček Zdeněk   16. 8. 1925    
Macháčková (Havránková) Iveta   1984    
Machytka Lubor   26. 1. 1918    
Maly Susan        
Malý Tomáš   15. 11. 1978    
Maňas Vladimír   16. 9. 1979    
Mara Louis   1955    
Marek František   27. 7. 1913    
Markalous Evžen   19. 4. 1906    
Maršalová Pavína   13. 6. 1988    
Martincová Červencová Lenka   13. 7. 1986    
Martinec Ivo   14. 2. 1955    
Martínková Anna   1994    
Maša Vojtěch   4. 8. 1982    
Mátlová Iveta   1977    
Matrenčuk Nestor   13. 7. 1913    
Medková Jiřina   27. 12. 1921    
Mička Petr   1979    
Michálková Pavla   1977    
Míková Kateřina   1994    
Mikulášek Miroslav   14. 3. 1930    
Mikulášková Jarmila   6. 5. 1933    
Mílek Václav   21. 2. 1979    
Minaříková Kateřina   1991    
Mládek Jan   7. 12. 1911    
Mokrý Vladimír   1986    
Morice Marta   19. 4. 1971    
Možný David   19. 7. 1963    
Mrázová Šviková Martina   16. 12. 1982    
Mrva Jiří   23. 6. 1963    
Muselík Roman   27. 12. 1965    
Musilová Helena   10. 2. 1974    
Najmr Jan   23. 1. 1920    
Navrátil Miroslav   23. 8. 1913    
Nečas Jaromír   21. 2. 1922    
Nejedlý Petr   2. 5. 1944    
Nekula Marek   4. 3. 1965    
Němec Ivan   30. 1. 1943    
Netopil Pavel   27. 7. 1958    
Neužil František   9. 5. 1907    
Neužilová Marcela   16. 1. 1936    
Niederle Rostislav   1962    
Nitsche Martin   23. 6. 1975    
Nokkala Miltová Radka   17. 4. 1979    
Nováček Libor   1929    
Novák Jaroslav   21. 3. 1935    
Novák Jiří   25. 2. 1927    
Nováková Luisa   19. 10. 1971    
Novotný Vladimír   7. 4. 1939    
Nový Lubomír   15. 4. 1930    
Obrdlík Milan   1985    
Odehnal Ivo   4. 4. 1936    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Oklešťková Frámová Evelyn        
Olšovský Jaromír   10. 5. 1966    
Opěla Vítězslav   8. 2. 1909    
Orava Jan   11. 6. 1984    
Orel Jaroslav   3. 2. 1910    
Orlík Jan   8. 1. 1920    
Oslzlý Petr   26. 4. 1945    
Otáhal Vladimír   5. 5. 1946    
Pacner Miroslav   28. 5. 1938    
Pacola Arnošt   28. 5. 1960    
Pachtová Marie   5. 11. 1932    
Pajurek Václav   3. 2. 1944    
Palas Karel   24. 8. 1931    
Pantůček Vlastimil   13. 1. 1923    
Pátek Jiří   2. 11. 1970    
Patrik Miroslav   1963    
Pavelka Jiří   28. 8. 1949    
Pavlíková Jana        
Pekárek Karel   24. 11. 1917    
Pelčák Martin   7. 6. 1967    
Pelikán Jarmil   23. 11. 1928    
Pelikán Oldřich   18. 12. 1913    
Peloušková Stolková Klára   1991    
Pernes Jiří   4. 7. 1948    
Perůtka Ladislav   6. 2. 1928    
Pešta Pavel   11. 5. 1933    
Petrovská Věra   23. 9. 1925    
Petříček Tomáš   8. 7. 1975    
Piperek Lubomír   17. 8. 1954    
Pitříková Eva   4. 6. 1932    
Plánka Ivan   14. 4. 1948    
Podhorná Věra   3. 11. 1919    
Poláček Jiří   13. 3. 1951    
Pondikasová Andrea        
Pospíšil Ivo   14. 5. 1952    
Pospíšil Miloš   24. 3. 1944    
Poulík Josef   6. 8. 1910    
Press Jan   1976    
Prošek Pavel   23. 9. 1940    
Přibylová Jarmila   11. 11. 1957    
Přidal Antonín   13. 10. 1935    
Příhodová Barbora   1. 6. 1981    
Přikryl Roman   29. 3. 1985    
Ptáček Malina Bohumil   22. 2. 1906    
Ptáčková Věra   6. 11. 1933    
Pýchová Dominika   1991    
Raclavská Jindra        
Raška Milan   31. 3. 1956    
Reissner Martin   10. 9. 1969    
Remunda Miloš   4. 7. 1944    
Res Dalibor   28. 7. 1966    
Rišlink Vladimír   30. 5. 1974    
Rokytová Michaela   1988    
Rolenc Michal   20. 10. 1984    
Roštínská Marie   21. 3. 1926    
Rotrekl Zdeněk   1. 10. 1920    
Rous Zdeněk        
Rozbořil Blahoslav   15. 8. 1959    
Rybníček Tomáš   4. 7. 1985    
Rypalová Jindřiška   9. 5. 1972    
Řezníček Svatopluk   3. 12. 1974    
Římanková Ivona   5. 2. 1957    
Salaquardová Jiřina   9. 7. 1955    
Samek Bohumil   20. 5. 1932    
Samuels Karla   3. 5. 1975    
Sanches Mischa   21. 2. 1971    
Sapara Vojtěch   15. 4. 1923    
Sedláčková Lenka   1968    
Sedlák Jiří   16. 4. 1924    
Seidl Jan   1981    
Sekora Ondřej   25. 9. 1899    
Sellnerová Veronika        
Schildberger František   15. 12. 1952    
Sieglová Naděžda   28. 2. 1944    
Sigmund Zdeněk   29. 10. 1924    
Skácel Jan   7. 2. 1922    
Skála Miroslav   6. 4. 1924    
Skálová Liběna   17. 5. 1924    
Skřivan Zdeněk   26. 4. 1928    
Skutil Jan   8. 8. 1934    
Slavíček Tomáš   23. 11. 1982    
Slíva Vít   11. 1. 1951    
Soldán Ladislav   10. 10. 1938    
Sotolářová Květoslava   24. 6. 1984    
Souchop Josef   27. 5. 1944    
Sovadina Miloslav   2. 1. 1949    
Spáčilová Jana   1974    
Spurná Helena   17. 12. 1970    
Spurný Miloš   12. 10. 1922    
Srna Zdeněk   26. 1. 1929    
Staněk Petr   6. 4. 1966    
Stanislavová Riháková Irena   19. 12. 1949    
Stanovská Sylvie   30. 1. 1969    
Stehlík Miloš   14. 11. 1923    
Stolková Magda   1964    
Stonišová Barbora   1982    
Strakoš Jan   1. 6. 1899    
Stříbrný Michal   13. 10. 1980    
Suchomel Milan   13. 7. 1928    
Suchý Josef   1. 3. 1923    
Sus Oleg   9. 9. 1924    
Svoboda Jaromír   1. 4. 1917    
Svoboda Ludvík   4. 5. 1903    
Svobodová Adéla   25. 6. 1978    
Svobodová Barbora        
Sylvestrová Marta   18. 12. 1955    
Szűcsová Monika        
Šalé František   6. 6. 1951    
Šeborová Silvie   18. 3. 1981    
Šedová Táňa   1984    
Šeferisová Loudová Michaela   3. 10. 1975    
Šenk Filip   5. 11. 1981    
Šesták Petr   9. 10. 1974    
Ševčík Andrej   1992    
Ševčíková Lenka   1984    
Šíblová Pavlína   1990    
Šimečka Milan   6. 3. 1930    
Škarohlíd Jaroslav   24. 1. 1925    
Škrášek Dušan   12. 2. 1954    
Šmíd Luděk   30. 4. 1937    
Šmíd Miroslav   22. 5. 1950    
Šobáňová Petra   22. 4. 1975    
Šotkovská Páleníková Jitka   21. 10. 1982    
Špaček Jaromír   15. 5. 1911    
Šrajbová Michaela        
Šrámková Marta   3. 7. 1935    
Štědroň Miloš   9. 2. 1942    
Štefančíková Alica   5. 4. 1957    
Štěpaník Jaroslav   16. 11. 1941    
Štěpánková Alena   7. 7. 1923    
Štika Jaroslav   1. 4. 1931    
Štimecová Elizabeth        
Švanda Pavel   6. 6. 1936    
Švarcová Martina   18. 6. 1971    
Švecová Adéla        
Taušová Olga        
Tejček Michal   14. 1. 1976    
Telcová Jiřina   4. 1. 1929    
Teubalová Jitka   31. 1. 1975    
Tichý Otakar   30. 8. 1906    
Togner Milan   29. 9. 1938    
Tokoš Vlastislav   17. 10. 1977    
Toman Josef   18. 8. 1918    
Tomášek Petr   14. 4. 1975    
Tomeček Jaromír   30. 9. 1906    
Tomeš Jan   20. 9. 1913    
Trávníček Jiří   9. 2. 1960    
Trčálková Magdaléna   1988    
Trefulková Hlisnikovská Božena   11. 5. 1932    
Tribula Richard   29. 4. 1980    
Trnková Petra   12. 5. 1976    
Tronnerová Markéta   16. 1. 1974    
Tůma Vladimír   4. 4. 1940    
Tupý Zdeněk   1. 1. 1926    
Tureček Dalibor   11. 9. 1957    
Turek Filip   5. 1. 1968    
Turzíková Tereza        
Uhde Milan   28. 7. 1936    
Uhl Karel   17. 10. 1886    
Uhlíř Dušan   28. 7. 1938    
Uhlířová Marie   17. 12. 1943    
Uhlířová Petra   10. 5. 1974    
Uhrová Olga   6. 7. 1908    
Urbachová Eva   2. 9. 1924    
Utěšená Kateřina   17. 5. 1982    
Utinková Ivana   1965    
Uváčiková Andrea   28. 10. 1990    
Vacátko Vladimír   2. 12. 1985    
Vacková Jarmila   5. 10. 1930    
Valeš Tomáš   23. 3. 1984    
Vaněk Pavel   1967    
Vařejková Věra   7. 3. 1931    
Váša Petr   7. 2. 1965    
Vašek Jaroslav        
Vašíček Jakub   22. 12. 1976    
Vávra Jaroslav   4. 9. 1920    
Vavrečka Michal   26. 2. 1975    
Vážan Tomáš   7. 12. 1951    
Večerková Eva   16. 9. 1945    
Vejman Luděk   9. 4. 1927    
Vejrostová Markéta   1974    
Vémola Bedřich   5. 2. 1970    
Venera Jiří   21. 7. 1925    
Veselská Jiřina   12. 10. 1943    
Veselská Magda   1974    
Veselý Aleš   2. 1. 1982    
Veselý Karel   13. 12. 1976    
Veselý Prokop   16. 8. 1969    
Vidovencová Nina        
Vlašín Štěpán   23. 12. 1923    
Vlašínová Drahomíra   19. 4. 1944    
Vlček Lukáš   30. 6. 1974    
Vodička Richard        
Vodička Timotheus   16. 9. 1910    
Vogelová Pavlína   25. 6. 1965    
Vojtěch Ivan   27. 11. 1928    
Vojtek Antonín   10. 1. 1934    
Votýpka Karel   15. 5. 1952    
Vráblová Zuzana   1986    
Vránová Marie   12. 6. 1981    
Vrzalová Martina   2. 8. 1974    
Vyhlídal Zdeněk   21. 4. 1934    
Vyskočilová Vlasta   1. 9. 1958    
Vytopilová Olga   22. 5. 1973    
Wasserbauer Miloš   14. 6. 1907    
Weimann Josef   13. 4. 1912    
Wendelberger Grit   1959    
Wessely Lucie   11. 2. 1977    
Wolf Jan   21. 6. 1941    
Wolf Jan   19. 4. 1983    
Wolf Jiří   21. 7. 1987    
Wölfel Rudolf   18. 4. 1935    
Wörgötter Peloušková Zora   28. 2. 1971    
Zabloudilová Jana   6. 7. 1953    
Zábranská Zdena   1. 9. 1940    
Zacpalová Petra   2. 12. 1984    
Zahrádka Jiří   16. 5. 1970    
Zalabáková Karolína   5. 8. 1983    
Zálešák Jan   8. 7. 1979    
Zapletal Florian   10. 6. 1884    
Závodský Vít   11. 2. 1943    
Zemánek Jiří   14. 9. 1953    
Zemanová Barbora   16. 12. 1977    
Zemčík Pavel   11. 1. 1976    
Zemina Jaromír   4. 4. 1930    
Zeminová Milena   29. 8. 1927    
Zhoř Igor   9. 3. 1925    
Zimula Sylva   5. 11. 1967    
Zmeškalová Petra        
Zorkovská Júlia        
Zorkovská Júlia   1988    
Zuzaňáková Leona        
Žáková Veronika   1992    
Žampová Lenka   13. 8. 1973    
Žižková Lenka   26. 2. 1947    
Žůrková Tereza   1985    

Masarykova univerzita

osoba   narození
Dostál Eugen   23. 12. 1889    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Drápal Vladimír   29. 10. 1921    
Friedl Antonín   13. 6. 1890    
Hadlač Jiří   8. 9. 1927    
Hanzl Oldřich   5. 2. 1921    
Hejzlar Gabriel   1. 9. 1894    
Hlavica František   23. 1. 1885    
Chmelař František   30. 12. 1921    
Kamenický Petr   18. 12. 1965    
Kroupa Jiří   9. 10. 1951    
Krsek Ivo   6. 6. 1922    
Kubala Petr        
Kubišta František   21. 11. 1897    
Kudělka Zdeněk   4. 12. 1926    
Kutal Albert   9. 1. 1904    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Laštůvka Oldřich   16. 12. 1913    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Milén Eduard   18. 3. 1891    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Osolsobě Petr   18. 5. 1962    
Patočka Jan   1. 6. 1907    
Richter Václav   30. 8. 1900    
Richtr J.        
Richtr V.        
Ringes Vladimír   20. 7. 1911    
Slavíček Lubomír   13. 9. 1949    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Sus Oleg   9. 9. 1924    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Urban Bohumil   20. 12. 1903    
Viola z Prácheňska   15. 10. 1877    
Wollman Frank   5. 5. 1888    
Zdařil Zdeněk   17. 12. 1946    
Zhoř Igor   9. 3. 1925    

Masarykova univerzita

osoba   narození
Franta   16. 3. 1930    
Malina Václav   4. 6. 1950    
Truppe Karl   9. 2. 1887    

Masarykova univerzita

dokument (podnázev), typ, rok vydání, signatura, poznámka  
Čeští malíři impresionisté, diplomová (disertační) práce, 1932
Dějiny malířské výzdoby starého zemského domu v Brně v 18. století, diplomová (disertační) práce, 1933
Dějiny obrazů v bývalém Kounickém zámku ve Slavkově, diplomová (disertační) práce, 1932
Galerie Drogerie Zlevněné zboží. Neoficiální prezentace výtvarného umění v80. letech v Brně, bakalářská práce, 2012
Lidové umění stavitelské, diplomová (disertační) práce, 1934
Neviditelný svět aneb věci, které nevidíme, ale jsou stále s námi - Mikrosvět, diplomová (disertační) práce, 2008, is.muni.cz
O umění paleolitickém, diplomová (disertační) práce, 1927
Ozvuky teorie Bohumila Kubišty v textech Jánuše Kubíčka, bakalářská práce, 2013
Počátky skupinového portrétu v českém malířství, diplomová (disertační) práce, 1957
Portál kláštera tišnovského v Předklášteří, diplomová (disertační) práce, 1928
Sochařské práce Ondřeje Schweigla na Tišnovsku, diplomová (disertační) práce, 1930