Jaromír Zemina

* 4. 4. 1930, Ždírnice, Horní Olešnice (Trutnov), Česká republika (Czech Republic)
kreslíř, kurátor, historik umění, básník, pedagog, muzejní pracovník

 

šifra: JZ
národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Po ukončení studia se stal asistentem tamního semináře dějin umění, brzy však musel toto místo opustit. Několik let se pak živil různým způsobem. Roku 1959 byl přijat do Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze jako odborný pracovník, v roce 1961 přešel do Národní galerie v Praze. V letech 1965-1970 vedl oddělení malby 19. a 20. století. Zabývá se hlavně uměním 20. století, zejména českým. V Národní galerii i mimo ni připravil řadu výstav individuálních (Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962, Praha, 1963; Jakub Bauernfreund – Andrej Nemeš: Obrazy 30. 1et, Praha, 1963; František Foltýn: Nefigurativní tvorba, Praha 1965; Július Jakoby, Brno, 1973; Jiří Toman, Brno, 1973; Alén Diviš, Brno, 1974 aj.) i výstav kolektivních (Grafika 65, Pisek, 1965; 36 artisti cecoslovacchi, Turín, 1967; Cubist art from Czechoslovakia, Londýn, 1967; Le cubisme a Prague, Brusel, 1967, Rotterdam 1968; Artchemo 68-69, Praha, 1970 aj). Některými z těchto akcí upozornil veřejnost na hodnoty dosud neznámé nebo přezírané. Uspořádal a uvedl mnoho výstav svých názorově blízkých vrstevníků Václav Boštík, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří John, Stanislav Kolíbal, Alena Kučerová, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Jan Svoboda, Adriena Šimotová, Jiří Toman aj.).
V sedmdesátých a osmdesátých letech přispíval do neoficiálních sborníků, některé pomáhal redigovat. Kromě výstavních katalogů vyšla samostatně jeho monografie o Janu Zrzavém (Praha 1963), o Emilu Fillovi (Praha 1970) a o Jiřím Jahnovi (Praha 1988). Podílel se na přípravě knihy Jindřich Průcha v dopisech a vzpomínkách (Praha 1988) a napsal pro ni úvodní studii, k tisku má připravenu knihu o Bohuslavu Martinů a malířích kolem něho. Po léta se zabýval životem a dílem Karla Hynka Máchy. Napsal několik sbírek básní a básnických próz. - V poslední době se zajímá více než kdykoliv dříve o umění minulých staletí, stále silněji přitahují jeho pozornost "dějiny za dějinami".

poznámka:
PhDr.,
* NK ČR v Přední Ždírnici -místní název
Přední Ždírnice je katastrální území
Dlouhá léta věnuje pozornost Jiřímu Johnovi a Alénu Divišovi. Je autorem doprovodných katalogů výstav, esejistou, básníkem a autorem deníků, v nichž zaznamenal své postřehy z cest za klasickým i moderním evropským uměním. Ve své činnosti historika umění se vyznačuje sklonem porovnávat modernost s klasikou, hledat v současných uměleckých dílech stopy minulosti. Odborné studie a eseje uveřejňoval převážně v domácích časpisech, přispíval do neoficiálních sborníků. Je pravidelným přispěvatelem Revolver Revue a Kritické přílohy Revolver Revue. Ve volné tvorbě se věnuje kresbě, kdy charakteristickým rysem jeho kreslířské tvorby je smysl pro detail a stylizace. Po 1945 si začal uvědomovat, jakou funkci má v kresbě barva a zpřesňuje čistotu kresebné linie, v kresbě je romantik a klasicista. T