Galerie 9

druh: výstavní prostor
obec: Praha
adresa: Sokolovská 324/14
PSČ: 190 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: galerie9.cz

poznámka:
přízemí vysočanské radnice

Galerie 9

Historie

Až do roku 1993 neměla Praha 9 jako jediná z pražských obvodů žádnou galerii. První opatrné pokusy spadají do poloviny osmdesátých let minulého století. Snad stojí za zmínku, že v roce 1984 měl v příležitostné

„Urgalerii 9“ v Gongu svou první samostatnou výstavu Jasan Zoubek. Byla skvělá, ale autorem, obsahem i svými návštěvníky velmi nežádoucí a dalším výstavám v povolovacím řízení, sledujícím především ideově politický dopad, vpravdě neprospěla.


1993 – 2004

Obecní dům ve Vysočanech

V roce 1993 MČ Praha 9 rekonstruovala dům v Jandově ulici č. 4

ve Vysočanech. Pod názvem Obecní dům byl předán OK domu, který v něm soustředil veškerou kursovní činnost. Malá místnost v přízemí se samostatným vchodem z ulice měla původně sloužit setkáním

a schůzím Vlastivědného kroužku, ale prázdné bílé stěny si říkaly

o obrazy. V prosinci 1993 byla slavnostně otevřena Galerie 9, po mnoho dalších let právem nesoucí přízvisko První a jediná v Praze 9. Nebo také Malá, ale naše.

Může se zdát, že 25 m2 je na galerii málo, ale komorní výstavy mají své nezaměnitelné kouzlo. Za 11 let se zde uskutečnilo zhruba 170 výstav v jednoznačné a jednoduché koncepci: každé 3 týdny přinést něco, co diváky zaujme a potěší, s pevnou hranicí úrovně, ale naprostou svobodou témat, forem, žánrů a technik, a s důrazem na čistou a dílům i prostoru adekvátní instalaci. Snad to byla šťastná volba. Galerie 9 našla své přátele mezi výtvarníky i diváky, a řada autorů koncipovala svá díla na míru jejímu komornímu prostoru.

Rozloučením s Jandovkou byla výstava Naposled v malém, pro niž Galerie 9 oslovila všechny dostupné výtvarníky, kteří v ní doposud vystavovali. Šedesát z nich se benefiční výstavy svými díly zúčastnilo (zdi mezi prace-mi, vystavenými v mnoha řadách nad sebou, takřka nebylo vidět) a téměř 40 z vystavených děl autoři věnovali stálé sbírce Galerie 9. 


 


Od roku 2004 - vysočanská radnice

V roce 2004 byla rekonstruována historická budova vysočanské radnice. Bludiště komůrek vrátnic a kanceláří v přízemí bylo strženo a získaný prostor po obou stranách hlavního vchodu neorenesanční budovy byl citlivě upraven jako galerie, nepostrádající tolik žádoucí otevřenost ani intimitu. Po jedenáctileté improvizaci na 25 metrech čtverečních se Galerie 9 přestěhovala do čtyřnásobných prostor skutečně galerijních.

Prvním počinem v novém prostoru pak byla výstava Vladimír Tesař – výběr z díla, věnovaná osmdesátinám autora, žijícího klasika české malby, grafiky a ilustrace, který většinu života prožil na Střížkově a jemuž teprve nyní mohl region nabídnout důstojný prostor pro prezentaci.

Přestěhování nezměnilo základní koncepci galerie, ale podstatně obohatilo výstavní spektrum. Prostor dovoluje i konání dvou nezávislých menších výstav zároveň, případně rozdělení jedné expozice do čtyř částí. Fundus, rozšířený o panely a vitríny, nabízí široké možnosti pro konání tematických výstav. A velkorysé zázemí MČ Praha 9 umožnilo realizaci koncepčně, finančně i technicky náročných výstav příležitostných (Od Kolbena ke značce ČKD, Vysočany 1902, Půlměsíc v zeleném – setkání s Pákistánem aj.) i vydání řady katalogů k výstavám. Výstavní program dnes doplňují pravidelné tvůrčí dílny pro děti i dospělé „Zastav se a tvoř“ a programy pro školy všech typů.


Kořeny přízně nebyly naštěstí přesazením zpřetrhány, a tak se do Galerie 9 stále vracejí její dávní příznivci, k nimž se při každé vernisáži přidružují další noví přátelé. Pro zaklenutí historického oblouku se po dvaadvaceti letech vrátil i Jasan Zoubek.

Do Galerie 9 se nechodí ze snobismu. Chodí se sem ze zvědavosti a pro radost.


zdroj: www.galerie9.cz

 


 


 


 


Galerie 9

termín   název výstavy, místo konání
2001/11/12 - 2001/11/30   Eva Kořánová: Hadakus, Galerie 9, Praha
2002/03/11 - 2002/03/29   Genadij Alexandrov: Erotické omalovánky, Galerie 9, Praha
2004/10/20 - 2004/11/30   Vladimír Tesař: Výběr z díla, Galerie 9, Praha
2005/03/07 - 2005/04/14   Jaroslav Šerých: Z atelieru a z knih, Galerie 9, Praha
2005/04/28 - 2005/06/09   Filip Ebr: Macocha, Galerie 9, Praha
2005/09/12 - 2005/10/13   Marta Jedličková - Běhalová: Ohlédnutí, Galerie 9, Praha
2006/01/09 - 2006/02/16   Hana Čápová, Galerie 9, Praha
2006/04/10 - 2006/05/11   František Kollman: Historie v pohybu, Galerie 9, Praha
2006/10/16 - 2006/11/16   Jana Slámová: Tapiserie, Jaroslav J. Alt: Obrazy, Vysočanská radnice, Praha
2006/11/20 - 2006/12/28   Jasan Zoubek: Trupy, Galerie 9, Praha
2007/01/09 - 2007/02/01   Výstava obrazů a plastik, Galerie 9, Praha
2007/03/05 - 2007/03/29   Petr Hejný: Obrazy, kresby, plastiky, Galerie 9, Praha
2007/04/10 - 2007/04/26   František Janovský: Island, Galerie 9, Praha
2007/05/02 - 2007/03/01   Maria Varvodic: uHříček, Galerie 9, Praha
2007/05/02 - 2007/05/24   Věra Mejtová: Zrcadlení, Galerie 9, Praha
2007/05/28 - 2007/06/21   Jirka Tyller: ... když nakreslím večerníčky, Galerie 9, Praha
2007/07/23 - 2007/08/16   Stanislav Štýs: Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy, Galerie 9, Praha
2007/08/20 - 2007/09/13   Věra Růžičková - Bejrová: Plastiky, Vladimír Veselý: Obrazy a grafika, Galerie 9, Praha
2007/10/15 - 2007/11/22   ...v době, kdy se Vysočany staly městem, Galerie 9, Praha
2007/11/26 - 2007/12/13   Plavby po Jadranu...nejen ta známá místa, Galerie 9, Praha
2008/01/21 -2008/01/31   Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme..., Galerie 9, Praha
2008/01/21 -2008/01/31   Světové jamboree 2007, Galerie 9, Praha
2008/02/04 - 2008/03/06   Jaroslav Korčák, Václav Starý, Galerie 9, Praha
2008/03/31 - 2008/04/24   Strahovská / Špale "08", Galerie 9, Praha
2008/05/05 - 2008/05/22   Milena Blašková: Vis - á - Vis, Galerie 9, Praha
2008/06/24 - 2008/07/17   ASPIK, Galerie 9, Praha
2008/07/21 - 2008/08/14   Jiří Kutina: A co kdyby tydy šel krokodýl..., Galerie 9, Praha
2008/08/18 - 2008/09/10   Petra Placáková: Obrazy / grafika, Galerie 9, Praha
2008/10/14 - 2008/10/30   Stopy zmizelé a mizející, Galerie 9, Praha
2008/11/03 - 2008/11/27   Patrik Hábl: Merimenty, Galerie 9, Praha
2008/12/01 - 2008/12/30   Sdružení pražských malířů, Galerie 9, Praha
2009/01/06 - 2009/01/29   Lubomír Hakl: Obrazy, Galerie 9, Praha
2009/03/09 - 2009/04/02   Jitka Štenclová: Obrazy a kresby, Galerie 9, Praha
2009/04/06 - 2009/04/29   Věra Sedláková, Lenka Vojtová, +Zdeněk Vojta, Galerie 9, Praha
2009/09/21 - 2009/10/22   Hana Tesařová: Obrazy, kresby, grafika, Galerie 9, Praha
2009/11/02 - 2009/11/26   Miroslav Hucek: ... a nikdy jinak!, Galerie 9, Praha
2010/01/26 - 2010/02/18   Martin Frind: V tichu, Galerie 9, Praha
2010/02/22 - 2010/03/18   Iris Kolářová: Tapiserie, Miloslav Kolář: Grafika, Galerie 9, Praha
2010/03/22 - 2010/04/01   Pohádka v Gongu, Galerie 9, Praha
2010/03/22 - 2010/04/15   Tichá temnota, Galerie 9, Praha
2010/06/01 - 2010/06/22   Jan Vlček: Obrazy a kresby, Galerie 9, Praha
2010/06/24 - 2010/08/02   Filip Ebr: Studna, Galerie 9, Praha
2010/08/04 - 2010/09/02   Pavla Vaňková: Obrazy, Jiří Vaněk: Sochy: Dotknout se naděje, Galerie 9, Praha
2011/02/07 - 2011/03/03   Eva Vávrová: Rok 2010, Galerie 9, Praha
2011/04/04 - 2011/04/28   Martin Patřičný: Dřevo, Galerie 9, Praha
2012/01/10 - 2012/02/09   Otec & syn, Miroslav Kohl: Fotografie, Miroslav Kohl: Koláže, Galerie 9, Praha
2012/05/15 - 2012/05/31   Libuše Bartáková: Obrazy, Jana Zajacová: Barevné linoryty, Galerie 9, Praha
2012/08/01 - 2012/09/04   Jan Kronus: Groteskní destiláty, Galerie 9, Praha
2012/10/08 - 2012/11/01   Petr Hampl* 43, Petr Hampl* 75: Příběhy, Galerie 9, Praha
2012/12/03 - 2013/01/03   Robin Kaloč: Krajina světla, Galerie 9, Praha
2013/04/15 - 2013/05/09   Ivana Mašitová: Sklo a obrazy, tavené plastiky a lehané mísy, Galerie 9, Praha
2013/04/15 - 2013/05/09   Milena Blašková: Déjà vu / sochy, obrazy, grafiky, Galerie 9, Praha
2013/05/13 - 2013/06/06   Hana Jaklová: Tapiserie, Galerie 9, Praha
2013/08/05 - 2013/08/29   Helena Vanišová: Malé světy
2013/10/14 - 2013/11/07   Hana Urbanová: In memoriam, Galerie 9, Praha
2014/01/06 - 2014/01/30   Lenka Pálková: Obrazy a hračky, Galerie 9, Praha
2014/02/03 - 2014/02/27   Dana Martinková: Černá není ani tma, Galerie 9, Praha
2014/03/03 - 2014/03/27   Za jeden provaz, Galerie 9, Praha
2014/04/01 - 2014/04/24   Rosťa Osička: Krása pohybu - od antiky k dnešku, Galerie 9, Praha
2018/08   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása, Galerie 9, Praha
2019/01/14 - 2019/02/07   Tibor Honty: Thanatos, Galerie 9, Praha
2019/02/18 - 2019/03/07   Martin Frind: Zrcadlení II, Galerie 9, Praha
2019/04/15 - 2019/05/02   Gabriela Kryl: Iluze a skutečnost, Galerie 9, Praha
2019/05/06 - 2019/05/30   Lenka Vojtová, Jaroslav Křížek: Svorný nesoulad, Galerie 9, Praha
2019/06/03 - 2019/06/27   Zdeňka Čechová: Obrazy a projekce autorských uměleckých multimediálních děl, Galerie 9, Praha
2019/07/01 - 2019/07/25   Kompresionisti 2019, Galerie 9, Praha
2019/07/29 - 2019/08/22   Markéta Myšková: Tichým krokem, Galerie 9, Praha
2019/08/27 - 2019/09/12   Rosťa Osička: Rub a líc, Galerie 9, Praha
2019/10/14 - 2019/10/31   Devět ze Čtrnáctky v Devítce, Galerie 9, Praha
2019/12/02 - 2019/12/19   Srdce v dlaních, Galerie 9, Praha
2020/02/17 - 2020/03/05   Milan Čadek: Obrazy a grafika, Barbora V. Daušová: Plastika, Galerie 9, Praha
2020/06/22 - 2020/07/23   Pavel Dvořák-Jech: Rub a líc, Galerie 9, Praha
2020/07/28 - 2020/09/03   Miroslav Khol: Legendy - portrétní fotografie, Galerie 9, Praha
2021/08/02 - 2021/09/09   Malý formát, Galerie 9, Praha
2021/11/03 - 2021/12/02   Jaroslav J. Alt: Obzory a údolí, Galerie 9, Praha
2021/12/07 - 2022/01/13   Státní tiskárna cenin s Evou Haškovou: Pokušení, Galerie 9, Praha
2022/11/01 - 2022/11/16   Miroslav Perný: Ex pozice, Galerie 9, Praha
2023/03/06 - 2023/03/30   František Tomík: Tak akorát..., Galerie 9, Praha

Galerie 9

termín   název výstavy
2001/11/12 - 2001/11/30   Eva Kořánová: Hadakus
2002/03/11 - 2002/03/29   Genadij Alexandrov: Erotické omalovánky
2004/10/20 - 2004/11/30   Vladimír Tesař: Výběr z díla
2004/12/08 - 2005/01/19   Mikoláš Axmann: Z Českého ráje - Kamenopisy na plátně, Jiří Kačer: Kameny
2005/01/24 - 2005/02/17   Karel Stránský: Obrazy a kresby
2005/03/07 - 2005/04/14   Jaroslav Šerých: Z atelieru a z knih
2005/04/28 - 2005/06/09   Filip Ebr: Macocha
2005/08/01 - 2005/09/01   Pavel Dvořák: Výběr z tvorby
2005/09/12 - 2005/10/13   Marta Jedličková - Běhalová: Ohlédnutí
2005/10/18 - 2005/11/09   Válečné jizvy - fotografie a dokumenty
2005/10/19 - 2005/11/03   Klauzury 1990 - 2005: Soukromá střední škola uměleckého průmyslu
2005/11/10 - 2005/12/22   Identita - národnostní menšiny ve výtvarném umění
2006/01/09 - 2006/02/16   Hana Čápová
2006/04/10 - 2006/05/11   František Kollman: Historie v pohybu
2006/07/24 - 2006/08/17   Linda Winsh-Bolard: Země Apačů a Navahů
2006/11/20 - 2006/12/28   Jasan Zoubek: Trupy
2007/01/09 - 2007/02/01   Výstava obrazů a plastik
2007/03/05 - 2007/03/29   Petr Hejný: Obrazy, kresby, plastiky
2007/04/10 - 2007/04/26   František Janovský: Island
2007/05/02 - 2007/03/01   Maria Varvodic: uHříček
2007/05/02 - 2007/05/24   Věra Mejtová: Zrcadlení
2007/05/28 - 2007/06/21   Jirka Tyller: ... když nakreslím večerníčky
2007/07/23 - 2007/08/16   Stanislav Štýs: Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy
2007/08/20 - 2007/09/13   Věra Růžičková - Bejrová: Plastiky, Vladimír Veselý: Obrazy a grafika
2007/10/15 - 2007/11/22   ...v době, kdy se Vysočany staly městem
2007/11/26 - 2007/12/13   Plavby po Jadranu...nejen ta známá místa
2008/01/21 -2008/01/31   Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme...
2008/01/21 -2008/01/31   Světové jamboree 2007
2008/02/04 - 2008/03/06   Jaroslav Korčák, Václav Starý
2008/03/11 - 2008/03/27   Půlměsíc v zeleném
2008/03/31 - 2008/04/24   Strahovská / Špale "08"
2008/05/05 - 2008/05/22   Milena Blašková: Vis - á - Vis
2008/06/24 - 2008/07/17   ASPIK
2008/07/21 - 2008/08/14   Jiří Kutina: A co kdyby tydy šel krokodýl...
2008/08/18 - 2008/09/10   Petra Placáková: Obrazy / grafika
2008/10/14 - 2008/10/30   Stopy zmizelé a mizející
2008/11/03 - 2008/11/27   Patrik Hábl: Merimenty
2008/12/01 - 2008/12/30   Sdružení pražských malířů
2009/01/06 - 2009/01/29   Lubomír Hakl: Obrazy
2009/03/09 - 2009/04/02   Jitka Štenclová: Obrazy a kresby
2009/04/06 - 2009/04/29   Věra Sedláková, Lenka Vojtová, +Zdeněk Vojta
2009/05/04 - 2009/05/28   Čestmír Suška: Rezavé květy
2009/09/21 - 2009/10/22   Hana Tesařová: Obrazy, kresby, grafika
2009/11/02 - 2009/11/26   Miroslav Hucek: ... a nikdy jinak!
2010/01/26 - 2010/02/18   Martin Frind: V tichu
2010/02/22 - 2010/03/18   Iris Kolářová: Tapiserie, Miloslav Kolář: Grafika
2010/03/22 - 2010/04/01   Pohádka v Gongu
2010/03/22 - 2010/04/15   Tichá temnota
2010/06/01 - 2010/06/22   Jan Vlček: Obrazy a kresby
2010/06/24 - 2010/08/02   Filip Ebr: Studna
2010/08/04 - 2010/09/02   Pavla Vaňková: Obrazy, Jiří Vaněk: Sochy: Dotknout se naděje
2011/01/11 - 2011/02/03   Vojtěch Horálek: Tam v modré dáli
2011/02/07 - 2011/03/03   Eva Vávrová: Rok 2010
2011/04/04 - 2011/04/28   Martin Patřičný: Dřevo
2011/06/28 - 2011/07/21   Beata Wilk: Grafika, Paweł Kotowicz: Pastely
2012/01/10 - 2012/02/09   Otec & syn, Miroslav Kohl: Fotografie, Miroslav Kohl: Koláže
2012/05/15 - 2012/05/31   Libuše Bartáková: Obrazy, Jana Zajacová: Barevné linoryty
2012/08/01 - 2012/09/04   Jan Kronus: Groteskní destiláty
2012/10/08 - 2012/11/01   Petr Hampl* 43, Petr Hampl* 75: Příběhy
2012/11/05 - 2012/11/29   Portrét
2012/12/03 - 2013/01/03   Robin Kaloč: Krajina světla
2013/01/29 - 2013/02/21   Milan Křenek: Široké rozkročení / od impresionismu k abstrakci
2013/03/25 - 2013/04/11   Jiří Vaněk: Obrazy a sochy
2013/04/15 - 2013/05/09   Ivana Mašitová: Sklo a obrazy, tavené plastiky a lehané mísy
2013/04/15 - 2013/05/09   Milena Blašková: Déjà vu / sochy, obrazy, grafiky
2013/05/13 - 2013/06/06   Hana Jaklová: Tapiserie
2013/10/14 - 2013/11/07   Hana Urbanová: In memoriam
2014/01/06 - 2014/01/30   Lenka Pálková: Obrazy a hračky
2014/02/03 - 2014/02/27   Dana Martinková: Černá není ani tma
2014/03/03 - 2014/03/27   Za jeden provaz
2014/04/01 - 2014/04/24   Rosťa Osička: Krása pohybu - od antiky k dnešku
2015/03/02 - 2015/03/26   Čestmír Hlavinka: Krajiny mého srdce
2018/04/09 - 2018/05/03   Zátiší
2018/08   Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása
2019/01/14 - 2019/02/07   Tibor Honty: Thanatos
2019/02/18 - 2019/03/07   Martin Frind: Zrcadlení II
2019/04/15 - 2019/05/02   Gabriela Kryl: Iluze a skutečnost
2019/05/06 - 2019/05/30   Lenka Vojtová, Jaroslav Křížek: Svorný nesoulad
2019/06/03 - 2019/06/27   Zdeňka Čechová: Obrazy a projekce autorských uměleckých multimediálních děl
2019/07/01 - 2019/07/25   Kompresionisti 2019
2019/07/29 - 2019/08/22   Markéta Myšková: Tichým krokem
2019/08/27 - 2019/09/12   Rosťa Osička: Rub a líc
2019/10/14 - 2019/10/31   Devět ze Čtrnáctky v Devítce
2019/12/02 - 2019/12/19   Srdce v dlaních
2020/02/17 - 2020/03/05   Milan Čadek: Obrazy a grafika, Barbora V. Daušová: Plastika
2020/06/22 - 2020/07/23   Pavel Dvořák-Jech: Rub a líc
2020/07/28 - 2020/09/03   Miroslav Khol: Legendy - portrétní fotografie
2021/08/02 - 2021/09/09   Malý formát
2021/11/03 - 2021/12/02   Jaroslav J. Alt: Obzory a údolí
2021/12/07 - 2022/01/13   Státní tiskárna cenin s Evou Haškovou: Pokušení
2022/11/01 - 2022/11/16   Miroslav Perný: Ex pozice
2023/03/06 - 2023/03/30   František Tomík: Tak akorát...

Galerie 9

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Ak. arch. Karel Stránský: Obrazy a kresby
  2005   Jaroslav Šerých: Z atelieru a z knih
  2005   Marta Jedličková - Běhalová: Ohlédnutí
  2005   Pavel Dvořák: Výběr z tvorby
  2006   František Kollman: Historie v pohybu (kresba, malba, sklo)
  2006   Hana Čápová: Obrazy, kresby, grafika
  2007   František Janovský: Island
  2007   Maria Varvodic: uHříček
  2007   Petr Hejný: Obrazy, kresby, plastiky
  2007   Stanislav Štýs: Proměny měsíční krajiny v srdci Evropy
  2007   Věra Mejtová: Zrcadlení (obrazy, kresby, scénografie)
  2008   Jiří Kutina: A co kdyby tydy šel krokodýl... (fotografie z cest)
  2008   Milena Blašková: Vis - á - Vis (sochy - reliéfy - obrazy - grafika - fotografie)
  2008   Patrik Hábl: Merimenty
  2009   Čestmír Suška: Rezavé květy
  2009   Jitka Štenclová: Obrazy a kresby
  2009   Lubomír Hakl: Obrazy
  2010   Filip Ebr: Studna
  2010   Martin Frind: V tichu (kresby a obrazy)
  2011   Martin Patřičný: Dřevo
  2012   Jan Kronus: Groteskní destiláty
  2012   Robin Kaloč: Krajina světla (Obrazy a grafika)
  2013   Hana Jaklová: Tapiserie
  2013   Hana Urbanová: In memoriam (kresba, malba, grafika)
  2013   Jiří Vaněk: Obrazy a sochy
  2014   Dana Martinková: Černá není ani tma (pastely a užitá grafika)
  2014   Lenka Pálková: Obrazy a hračky
  2014   Rosťa Osička: Krása pohybu - od antiky k dnešku (obrazy)
  2015   Čestmír Hlavinka: Krajiny mého srdce
  2019   Gabriela Kryl: Iluze a skutečnost
  2019   Markéta Myšková: Tichým krokem
  2019   Martin Frind: Zrcadlení II
  2019   Rosťa Osička: Rub a líc
  2019   Tibor Honty: Thanatos (bibliofilie)
  2019   Zdeňka Čechová: Obrazy a projekce autorských uměleckých multimediálních děl
  2020   Miroslav Khol: Legendy - portrétní fotografie (pozvánka na dernisáž)
  2020   Pavel Dvořák-Jech: Rub a líc
  2022   Miroslav Perný: Ex pozice
  2023   František Tomík: Tak akorát...
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Libuše Bartáková: Obrazy, Jana Zajacová: Barevné linoryty
  2012   Petr Hampl*43, Petr Hampl*75: Příběhy
  2013   Milena Blašková: Déjà vu / sochy, obrazy, grafiky, Ivana Mašitová: Sklo a obrazy, tavené plastiky a lehané mísy
  2014   Za jeden provaz (Teodor Buzu: Malby - grafika, Tomáš Pergler: Objekty, Vlastimil Slabý: Fotografie)
  2018   Spolek pražských výtvarných umělců: Zátiší
  2019   Devět ze Čtrnáctky v Devítce
  2019   Kompresionisti 2019 (Josef Achrer, Jiří Holek, Lubomír Macháň, Jiří Peca, Jaroslav Štědra)
  2019   Lenka Vojtová, Jaroslav Křížek: Svorný nesoulad
  2020   Malý formát
  2020   Milan Čadek: Obrazy a grafika, Barbora V. Daušová: Plastika
  2021   Malý formát
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Gabriela Honzigová: Montag, Genadij Alexandrov: Erotické omalovánky
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Linda Winsh-Bolard: Země Apačů a Navahů

Galerie 9

osoba   narození rok od - do, poznámka
Kořánová Eva   14. 10. 1959     ???? - ????, kurátorka