Prácheňské muzeum v Písku

obec: Písek (Písek)
adresa: Velké náměstí 114
PSČ: 397 01
tel.: 362214731-2

poznámka:
1884 - 1926 Městské muzeum
1926 – 1941 Muzeum PhDr. Augusta Sedláčka pro vlastivědu Prácheňska
1941 – 1945 Muzeum der Stadt Písek (Muzeum města Písku)
1945 – 1958 Městské muzeum v Písku
1958 – 1967 Okresní vlastivědné muzeum v Písku
1967 – 1976 Oblastní muzeum v Písku
1976 – 1990 Okresní muzeum v Písku
1990 - Prácheňské muzeum v Písku