Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

obec: Jihlava (Jihlava)
adresa: Komenského 10
PSČ: 586 01
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: ogv@ogv.cz
web: www.ogv.cz
rok vzniku: 1953

poznámka:
výstavní prostor, pořadatel, vydavatel
-
zřízena v roce 1953 jako Krajská galerie Vysočiny, od 1960 jako Oblastní galerie Vysočiny. Na Komenského ulici sídlí od r. 1964 (předtím sídlila v jedné budově s Muzeem Vysočiny). Od roku 1988 patří galerii i další renesanční objekt na Masarykově náměstí č. 24, kam se přestěhovala stálá expozice.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny byla zřízena počátkem 50. let jako krajská galerie a roku 1958 včleněna do Krajského vlastivědného ústavu. Znovu osamostatněna jako Oblastní galerie Vysočiny byla v roce 1960. V roce 1964 byla umístěna v rekonstruovaném památkovém objektu, kde sídlí podnes. V roce 1989 byl na Masarykově náměstí veřejnosti zpřístupněn další objekt se stálou expozicí. Obě galerijní budovy jsou významnými ukázkami renesanční patricijské architektury Jihlavy z 16. století.

Sbírka českého umění 19. století zachycuje formální i námětové proměny našeho figurativního umění i krajinomalby v minulém století. V kolekci jsou zastoupena díla A. Machka, A. Mánesa, J. Navrátila, B. Havránka, A. Chittussiho, V. Brožíka, J. Schikanedra, A. Slavíčka, A. Kalvody a dalších.
Kolekce českého umění první poloviny 20. století sleduje jak nástup a proměny české avantgardy, tak i tradicionálně zaměřené umění v dílech J. Preislera, F. Bílka, J Štursy, B. Kubišty, A. Procházky, O. Gutfreunda, J. Zrzavého, F. Tichého, J. Baucha, J. Šímy a dalších autorů. Pro druhou polovinu 20. století je těžiště sbírky především v umělecké tvorbě 60. let, kterou dokumentují práce např. M. Medka, J. Koláře, J. Johna, V. Preclíka, E. Kmentové, O. Zoubka. Sbírka regionálního umění na Vysočině mapuje výtvarné umění v oblasti Českomoravské vysočiny, zejména v 2. polovině 20. století, s důrazem na Jihlavsko. Ze současných umělců jsou zde zastoupeni např. J. Boška, F. Dörfl, J. Jirmus, L. Novák, R. Wiesner, K. Hyliš, R. Podrázský.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

termín   název výstavy, místo konání
????/03/17 - ????/05/01   Josef Hrdlička: Socha - kresba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1953   Sbírka děl malířských a sochařských, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1954   František Mořic Nágl, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1955/03/13 - 1955/05/31   Josef Jambor, Karel Pokorný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1955/09/25 - 1955/11/05   František Antonín Jelínek, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1956   Japonský dřevoryt 18. století z majetku Národní galerie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1957   Iľja J. Repin a ruští malíři, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1957   Současná tvorba - z fondu Národní galerie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1957/05/26 - 1957/06/30   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1957/09/08 - 1957/10/31   Vysočina v díle Oldřicha Blažíčka, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1957/12/08 - 1958/01/12   IX. členská výstava Krajského klubu výtvarníků v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1958   František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1958   Od 19. století po současnost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1958   Roman Havelka, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1958   Výstava děl výtvarníků Jihomoravského kraje, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1959   Antonín Václav Slavíček, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1959   Jaroslav Panuška, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1959   Kresby brtnických dětí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1959/09/27 - 1959/10/25   Karel Němec: Grafické dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1960   Adolf Kosárek 1830-1959: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1960   Sochařka Karla Vobišová českému písemnictví, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1961   Díla výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1961   Jan Zrzavý, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1961   XIII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1961/09/17 - 1961/10/29   Výtvarné umění afrických národů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1962   František Bohumír Zvěřina, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1962   Karel Lidický, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1962   Naše současnost v dílech výtvarných umělců, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1962   Polský politický plakát, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1962   Přehlídka výtvarných prací Soutěže tvořivosti mládeže a Lidové umělecké tvořivosti, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1962   XIV. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963   XV. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/02/24 - 1963/03/24   Bohuslav Kozák: Z malířského díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/02/24 - 1963/03/24   Norská grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/03/31 - 1963/05/05   Josef Hubáček 1899-1931: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/06/09 - 1963/07/10   Polský filmový plakát, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/06/09 - 1963/07/28   Výstava členů kateder výtvarné výchovy pedagogických institutů v Jihlavě a Ústí nad Labem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/08/04 - 1963/08/31   Vojáci míru, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1963/09/15 - 1963/10/20   Moderní české malířství do druhé světové války, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1964/01/11 - 1964/03/23   Ze sbírek OGV, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1964/03/29 - 1964/05/03   Zdeňka Heritesová: Výbor z díla (oleje, kresby, grafika), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1964/11/29 - 1965/01/20   Jaroslav Král: Životní dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/01/24 - 1965/02/28   XVI. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/03/14 - 1965/04/25   Tvůrčí skupina Profil 58 Brno, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/04/04 - 1965/05/16   Bulharské motivy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/05/16 - 1965/06/19   Módní linie 1810 až 1935, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/06/27 - 1965/08/01   Michael Florian: Grafika, Josef Jambor: Kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/08/15 - 1965/10/10   Jan Kotík: Práce 1958-1961, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/10/17 - 1965/12/05   Bohumír Matal: Obrazy z let 1945-1965, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1965/12/12 - 1966/01/23   Karel Hladík: Sochařské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1966/02/13 - 1966/03/13   Obraz a písmo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/03/20 - 1966/05/01   XVII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/05/08 - 1966/06/19   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/06/26 - 1966/07/24   František Foltýn: Malířské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/07/31 - 1966/10/02   Dětská malba a kresba (k dvacátému výročí práce brtnických dětí), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/10/09 - 1966/11/06   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/11/13 - 1966/12/10   Zdeněk Novotný: Malířské dílo 1935-1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/11/20 - 1966/12/11   Jiří Šebek: Grafika, kresba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/12 - 1967/01   Jiří Mareš: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/12 - 1967/01   Míla Doležalová: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/02/05 - 1967/03/19   Radek Kratina: Objekty a variabily 1963 - 1966, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/03/26 - 1967/04   XVIII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/05/07 - 1967/06/15   Fantasijní aspekty současného českého umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/06/25 - 1967/08/06   Karel Němec: Exlibris a příležitostná grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/07/02 - 1967/08/13   František Dörfl: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/08/13 - 1967/09/24   Alfred Justitz: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/10/01 - 1967/11/12   František Gross, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1967/11/19 - 1968/01/07   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/02/25 - 1968/03/31   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/03/10 - 1968/03/31   Computer graphic, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/04/07 - 1968/05/12   XIX. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/05/19 - 1968/06/23   Josef Klimeš: Sochy 1958 až 1968, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/06/30 - 1968/08/31   Umělecká řemesla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/09/08 - 1968/10/27   1. bienále "Výzkumy grafiky", Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/12/08 - 1969/01/12   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/01/26 - 1969/02/23   Italská visuální poesie, tool - etc., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/01/26 - 1969/02/23   Jindřich Boška, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/02/27 -   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968, Galerie U Řečických, Praha
1969/03/02 - 1969/04/13   Otto Stritzko: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/04/20 - 1969/05/25   Alois Toufar: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/05/01 - 1969/05/25   Jaroslav Moravec: Obrazy, grafika, kresby (práce z let 1964-1969), Městské muzeum, Volyně (Strakonice)
1969/06/01 - 1969/07/06   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/07/12 - 1969/08/17   Phases, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1969/09/14 - 1969/11/02   XX. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/01/18 - 1970/03/01   8. Premio Internacional de Dibujo Joan Miro / Mezinárodní soutěž o kresbu J. Miróa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/03/08 - 1970/05/24   Stanislav Pojer, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/05/31 - 1970/06/30   Miroslav Roštínský: Kresby, grafika, obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/07/12 - 1970/08/16   Skupina grafiků Hollar, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/08/30 - 1970/10/04   Jiří John: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/10/11 - 1970/11/15   Pedagogické profily (dětská experimentální tvorba), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1970/11/22 - 1971/01/03   XXI. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/02/07 - 1971/02/21   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/02/28 - 1971/04/11   Ladislav Kukla: Obrazy, kresby, skulptury, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/04 - 1971/05   Eva Činčerová, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/04/18 - 1971/05/30   Eva Činčerová, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/06/06 - 1971/07/20   Jindřich Wielgus: Sochy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/07/22 - 1971/09/05   Miroslav Hruška: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/09/09 - 1971/10/24   Miloš Petera: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/10/07 - 1971/11   Vlastimil Hrabě: Bílá Telč (památková rezervace ve fotografii), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/11/04 - 1971/12/12   Výtvarníci Vysočiny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/12/16 - 1972/02   Libuše Vojtková: Kresby a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/02/15 - 1972/03/26   Pijos Rimensberger: Fotografie z Vysočiny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/03/02 - 1972/03/26   František Süsser: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/03/30 - 1972/04   Děti, mír a umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/05/18 - 1972/06/25   Jaroslav Moravec, Jaroslav Svoboda: Obrazy, kresby, grafika, sklo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/06/15 - 1972/07/30   Kubánský plakát a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/06/29 - 1972/08/27   Tapiserie, art-protis, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/08/31 - 1972/10/15   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/09/14 - 1972/10/29   Matěj Trojan: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/10/19 - 1972/12/10   Helena Zezulová: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/12/07 - 1973/01/15   Miloslav Holý: Neznámé obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1972/12/14 - 1973/01/22   Vladimír Černo: Objekty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/01/25 - 1973/03/04   Budujeme nový život (Obraz budování socialismu v dílech výtvarných umělců), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/03/08 - 1973/04/15   František Malý, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/04/19 - 1973/06/10   Věnceslava Hrušková-Truhlářová, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/06/14 - 1973/07/22   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/07/26 - 1973/08/31   Ilustrátoři dětských časopisů Sluníčko a Mateřídouška, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/09/13 - 1973/10/26   Max Švabinský, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/11/01 - 1973/12/15   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/11/22 - 1973/12   Současná maďarská grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1973/12/20 - 1974/01   Josef Kos, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/02/21 - 1974/03   Valdemar Radil: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/03/28 - 1974/05/12   Jaroslav Moravec, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/04/18 - 1974/05/12   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/05/16 - 1974/06/23   Oldřich Blažíček 1887-1953: Výběr z životního díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/06/27 - 1974/09/01   Klára Sedláčková: Kresby, grafika, plastiky, tapiserie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/07/18 - 1974/08/30   25. výročí JZD (naše vesnice v dílech výtvarných umělců), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/09/05 - 1974/10/20   Antonín František Stehlík: Krajiny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/10/27 - 1974/12/07   Prostředí života očima mladé generace (1. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1974/12/12 - 1975/01/20   Alois Toufar, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/01/23 - 1975/03/02   Hynek Luňák, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/03/09 - 1975/04/13   Amatérská fotografie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/03/09 - 1975/04/13   Děti, mír a umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/04/17 - 1975/05   Výtvarníci k 30. výročí osvobození ČSSR 1945-1975, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/04/27 - 1975/05/25   Práce žáků Lidové školy umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/06/26 - 1975/07/30   Zdeněk Novotný: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/09/11 - 1975/10/06   Bedřich Vaníček, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/10/02 - 1975/10/24   Krásná je země našich přátel, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/11/20 - 1975/11/27   Spartakiáda ve fotografii, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1975/11/27 - 1976/02/15   Rudolf Hanych: Vysočina, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/02/05 - 1976/03/14   Kuba (Obrazy a plastiky revoluční Kuby), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/03/25 - 1976/05/02   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/05/06 - 1976/06/27   Richard Přikryl: Obrazy - kresby 1926 - 1976, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/07/01 - 1976/08/29   Současná tvorba na Vysočině (obrazy, kresby, plastiky), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/09/02 - 1976/10/24   Vladimír Černo: Plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/10/28 - 1976/12/12   Karel Toman: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/12/16 - 1977/01   Jan Najmr: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1976/12/22 - 1977/01/30   Karel Souček: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/02/04 - 1977/03/20   Břetislav Benda: Sochy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/03/25 - 1977/05/01   Roman Havelka: Krajinářská tvorba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/05/05 - 1977/06/19   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/06/23 - 1977/08/07   Miroslav Šimorda: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/08/11 - 1977/09/25   Václav Tajovský: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/10/01 - 1977/11/13   Prostředí života očima mladé generace - Jihlava '77 (2. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/11/17 - 1977/12/31   Vladimír Drápal: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1977/12/08 - 1978/02   Ruská malba, grafika a plastika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/01/05 - 1978/02/12   Otto Stritzko: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/02/17 - 1978/04/02   Pavel Kopáček: Malířské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/04/27 - 1978/05/21   Výstava výtvarných děl k 30. výročí Vítězného února, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/05/18 - 1978/06/26   Karel Hyliš: Sochy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/05/25 - 1978/06/25   Současná tvorba na Vysočině - obrazy, kresby, grafika, plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/06/29 - 1978/08/27   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/08/31 - 1978/10/15   Jaroslav Panuška: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/09   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy - kresby, Galerie bratří Čapků, Praha
1978/10 - 1978/11   Helena Zezulová, Antonín Zezula: Kresby, grafika, obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1978/11/30 - 1979/01/07   Jan Smetana: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/03/01 -1979/05/13   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, montáže, plastiky 1961 - 1979, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/03/08 - 1979/03/29   Děti, mír a umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/03/15 - 1979/03/29   Šťastný domov dětí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/05/17 - 1979/06/24   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/09/13 - 1979/10/28   Gustav Krum: Ilustrace, kresba, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/11/01 - 1979/12/16   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/12/20 - 1980   Alois Toufar: Kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/02/07 - 1980/03/09   Nové nákupy kreseb a grafiky v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/03/13 - 1980/05/11   Vlastimil Hrabě: Fotografie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/07/03 - 1980/08/31   Jan Štursa: Plastiky a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/10/04 - 1980/11/30   Prostředí očima mladé generace - Jihlava '80 (3. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/12/04 - 1981/01/18   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960 - 1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1981/01/22 - 1981/03/01   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1981/03   Antonín František Stehlík: Krajiny, Kulturní dům, Dobříš (Příbram)
1981/03/05 - 1981/04/19   Olga Čechová: Grafika, koláže, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1981/04/23 - 1981/06/21   Současná tvorba na Vysočině (plastiky, obrazy, grafika, kresby), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1981/06/25 - 1981/08/30   Marie Uchytilová: Plastiky, Jiří V. Hampl: Plastiky, obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1981/09/10 - 1981/10/18   Oldřich Eichler: Obrazy 1976-1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1981/10/22 - 1981/12/06   Antonín František Stehlík: Oleje z let 1955-1981, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/03/25 - 1982/05/02   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/05/06 - 1982/06/20   Rastislav Michal: Obrazy, grafika, kresby z let 1977 až 1982, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/06/24 - 1982/08/29   Eva Činčerová: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/09/02 - 1982/10/17   Václav Tajovský: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/10/21 - 1982/12/05   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1982/11/18 - 1982/12/31   Výstava výtvarníků sdružených při Okresním kulturním středisku v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/02/03 - 1983/03/20   Emilie Tomanová: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/03/24 - 1983/05/15   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/05/19 - 1983/06/26   Pavel Kopáček: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/07/07 - 1983/09/18   750 let Jihlavy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/09/25 - 1983/11/27   Antonín Smažil: Moje krajiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/10/01 - 1983/11/13   Prostředí života - Jihlava '83 (4. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/11/17 - 1983/12   Miloslav Kalina: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/11/24 - 1984/01/18   Zdeněk Bláha: Malířské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1983/12   Antonín Smažil: Moje krajiny, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1983/12/15 - 1984/01/15   Okresní přehlídka výtvarné tvorby (zájmová umělecká činnost Jihlava), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/01/12 - 1984/02/19   Antonín Smažil: Moje krajiny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/02/01 - 1984/02/29   Miloslav Kalina: Obrazy - kresby, Okresní knihovna - výstavní síň, Třebíč (Třebíč)
1984/02/28 - 1984/04/01   Antonín Smažil: Moje krajiny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/03/08 - 1984/05/05   Sylva Lacinová: Sochařské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/05/10 - 1984/06/30   Pavel Navrátil: Malířské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/06 - 1984/07   Antonín Smažil: Moje krajiny, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
1984/07/05 - 1984/09/30   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/10/04 - 1984/12/02   Josef Klukan: Fotografie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/10/18 - 1984/11/11   Obrazy, grafika (Výtvarníci sdružení při Okresním kulturním středisku v Jihlavě), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/11/17 - 1984/12/16   Krajina 84 (Soutěžní přehlídka tvorby neprofesionálních výtvarníků Jihomoravského kraje), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1984/12/06 - 1985/01   Stanislav Pojer: Obrazy - Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/01/17 - 1985/02/24   Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia Praha, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/01/24 - 1985/03/10   30 let souboru Vysočan, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/03/07 - 1985/04/21   J. M. Najmr: Obrazy z let 1970-1984, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/04/25 - 1985/09/22   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/09/09 - 1985/10/06   Okresní výstava poštovních známek, celin a autogramů známých osobností, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/10/10 - 1985/11/17   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1985/11/21 - 1986/01/05   Eva Janíčková: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/01/09 - 1986/02/23   Jiří Horník: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/02/27 - 1986/04/20   Anna Hlušičková: Tapiserie - artprotis, akvarely, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/04/24 - 1986/06/22   Richard Příkryl: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/05/01 - 1986/05/16   Anna Hlušičková: Tapiserie - artprotis - akvarel - kresba, Výstavní síň SK ROH, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1986/07/16 - 1986/08/25   Antonín František Stehlík: Obrazy, kresby, Jihomoravské muzeum, Znojmo (Znojmo)
1986/09/28 - 1986/10/26   Josef Kos: Obrazy a grafika, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky - výstavní síň, Humpolec (Pelhřimov)
1986/10/25 - 1986/12/07   Prostředí života - Jihlava '86 (5. národní přehlídka prací výtavrných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1986/12/18 - 1987/02/08   Rudolf Hanych: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1987/02/26 - 1987/04/12   Josef Kremláček: Ilustrace - grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1987/04/23 - 1987/06/14   Václav Tajovský: Obrazy - grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1987/06/18 - 1987/08/30   Julius Mařák a jeho žáci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1987/09/10 - 1987/11/08   Josef Kos: Obrazy, pastely, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1987/11/19 - 1987/12/31   Krajináři Umělecké besedy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1989/05/16 - 1989/06/25   Karel Hyliš: Plastiky, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1989/06/01 - 1989/07/02   Jiří John: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/06/02 - 1989/07/02   Miroslav Roštínský: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/07/13 - 1989/08/27   Evropské malířství 2. poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/07/20 - 1989/08/27   Jaroslav Šerých, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/08/22 - 1989/09/15   Taras Kuščynskyj: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/09/14 - 1989/10/08   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/09/28 - 1989/10/13   40 let Stavoprojektu v Jihlavě 1949-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/10/21 - 1989/12/04   Prostředí života - Jihlava '89 (6. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/10/23 - 1989/11/26   Gustav Klimt, Egon Schiele: Faksimile akvarelů a kreseb, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/11/02 - 1989/12/10   Karel Hyliš: Plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/12/12 - 1990/02/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/01/30 - 1990/03/11   Vojtěch Preissig: Grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/02/15 - 1990/04/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/03/08 - 1990/04/22   Jindřich Zezula: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/04 - 1990/06/17   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/05/01 - 1990/06/30   Grafické techniky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/05/24 - 1990/07/01   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/06/06 - 1990/07/01   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/08/10 - 1990/09/09   David Cajthaml: Kresby, obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/10/04 - 1990/11/11   Bohumír Matal: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/10/18 - 1990/11/25   Ivan Exner: Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/10/18 - 1990/11/25   Stefan Milkov: Sochy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/11/22 - 1991/01/20   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/12/14 - 1991/01/30   Jaroslav Róna: Obrazy, sochy, grafiky a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/02/15 - 1991/04/07   Abstrakce ze Salzburgska (kresba, malba), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/02/26 - 1991/04/07   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/03/14 - 1991/04/21   Rostislav Magni: Plastiky, Růžena Magniová: Batika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/04/19 - 1991/05/26   Marie Filippovová: Kresby a grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/05/07 - 1991/06/16   Řeč věcí (Užité umění), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/06/11 - 1991/07   Friedrich: Malba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/06/11 - 1991/07/21   Eleonora a Ernst Friedrichovi, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/07/26 - 1991/09/08   Radek Pilař: Absolutní opona, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/09/24 - 1991/11/10   Výtvarná tvorba na Vysočině (Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Klub výtvarných umělců Horácka), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/10/10 - 1991/11/24   Ladislav Novák, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/11/21 - 1992/01/19   Trasa: Obrazy, grafiky, plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1991/12/19 - 1992/02/02   En face '91 - obrazy, kresby, grafika, plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/01/23 - 1992/03/01   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/02/11 - 1992/3/22   František Kupka: Kresby, grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/03/23 - 1992/04/20   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/03/26 - 1992/04/20   Haberpointner: Plastiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/05/07 - 1992/06/21   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/05/21 - 1992/06/28   Josef Kos: Obrazy, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/07/04 - 1992/08/23   Vladimír Preclík: Sochy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/08/28 - 1992/09/20   Současné výtvarné umění z Purmerendu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/09/24 - 1992/10/30   Gerold Leitner: Pastely, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/11/10 - 1993/01/03   Doteky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/11/21 - 1993/01/03   Prostředí života - Jihlava '93 (7. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/01/14 - 1993/02/21   Jihočeští výtvarníci (obrazy, grafika, keramika), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/01/21 - 1993/02/28   Jánuš Kubíček: Životní dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/03/16 - 1993/05/02   Václav Zykmund, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/03/23 - 1993/04/25   Bohumil Krátký: Ohlédnutí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/05/13 - 1993/06/27   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/05/20 - 1993/06/27   Josef Wagner: Obrazy, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/05/27 - 1993/07/04   Přehlídka českého ex libris z let 1989-1992, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/06/03 - 1993/07/06   Jaroslav Zapletal: Obrazy, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/07/02 - 1993/08/29   Česká malba z přelomu 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1993/07/08 - 1993/08/22   Václav Tikal 1906-1965, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/07/15 - 1993/08/29   Jan Kotík: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/10/07 - 1993/11/21   Bohuslav Reynek: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/11/09 - 1994/01/02   Jindřich Boška: Průřez tvorbou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1993/12/01 - 1994/01/16   Skutečnost a iluze (tendence českého radikálního realismu), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/01/13 - 1994/02/27   Miroslav Malina: Malba, kresba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/01/13 - 1994/02/27   Zdeněk Tománek: Plastika, kresba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/01/27 - 1994/03/06   Heinz Cibulka: Fotogeny: Postakcionistická poesie v obrazech, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/03/10 - 1994/04/24   Jan Smetana: Kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/03/17 - 1994/05/01   Socha - kresba (Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/04/29 - 1994/06/12   Jaroslav Zapletal: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/05/31 - 1994/06/30   UB 12, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/09/16 - 1994/11/06   Konfrontace (Čeští, rakouští a holandští výtvarníci), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/09/20 - 1994/10/16   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Mánes, Praha
1994/09/29 - 1994/11/20   Jaroslav Panuška: Zapomínaný malíř české secese, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/10/27 - 1994/11/27   František Dörfl: Výběr z tvorby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/10/27 - 1994/11/27   Jindřich Boška: Průřez tvorbou, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/12/01 - 1995/01/01   Radek Wiesner: Proměny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/01 - 1995/03   Jaroslav Panuška (1872 - 1958), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/01/26 - 1995/03/19   Artchemo 1968/1969, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/02/02 - 1995/04/17   Španělští umělci pařížské školy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/03/22 - 1995/05/08   Dotyky (2 x 3 pozice současného rakouského umění), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/05/04 - 1995/06/11   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/06/22 - 1995/08/27   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/06/29 - 1995/09/03   Jaroslav Koliha, Jiří Ptáček: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/09/05 - 1995/10/22   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Dům umění, Opava (Opava)
1995/09/08 - 1998/10/22   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/09/21 - 1995/11/12   Jiří Jirmus: Malířské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/11/11 - 1995/12/31   Prostředí života - Jihlava '95 (8. celonárodní přehlídka výtvarných kroužků a kolektivů dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/11/23 - 1996/01/14   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/01/12 - 1996/03/03   Cesty japonského dřevořezu ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/03/14 - 1996/04/28   Miloslav Moucha: Malba, kresba a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/03/29 - 1996/04/28   František Dörfl: Výběr z tvorby, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/07/03 - 1996/09/08   Čeřínek 1992-1995 (výtvarná díla z mezinárodních malířských sympozií), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1996/09/26 - 1997/01/19   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/01/30 - 1997/03/23   Josef Sudek: Fotografie: Ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/02/13 - 1997/03/31   Olaf Hanel: Střežený chaos, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/04/08 - 1997/05/25   Salón 97: Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/04/16 - 1997/05/25   Josef Kremláček: Ilustrace, grafika, malba, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/06/12 - 1997/08/31   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/09/10 - 1997/11/02   Bohdan Lacina: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/09/25 - 1997/11/16   Otto Stritzko: Malířské dílo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/12/04 - 1998/02/01   Cecilie Chiavistelli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1997/12/04 - 1998/02/01   Stará italská grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/02/10 - 1998/04/29   Josef Lada: Pohádkový svět, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/03/17 - 1998/05/30   Téma města v české grafice 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06/12 - 1998/09/20   František Mořic Nágl: Dotyky (výběr z tvorby), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/06/18 - 1998/08/30   Alois Kalvoda, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/07/09 - 1998/08/23   Klaus Liedl: Objekty, obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/09/10 - 1998/11/01   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/11/21 - 1999/01/10   Dítě a obraz - Jihlava 1998 (9. celostátní přehlídka prací výtvarných kolektivů dětí a mládeže), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/02/04 - 1999/04/05   Civilizace. České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/04/15 - 1999/06/06   Salón 99, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/04/15 - 1999/06/06   Vladimír Janoušek: Neznámý, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/04/27 - 1999/06/20   Hrátky... hračky... hračičky..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/06/16 - 1999/08/28   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1999/06/17 - 1999/09/12   Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/06/24 - 1999/09/19   750 let horního práva, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/09/22 - 1999/11/14   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/10/19 - 1999/12/05   Josef Drapell: Nejhlubší vrstvy: Obrazy z Čech 1996 - 1999, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/11/30 - 2000/01/30   Jiří Trnka 1912-1969, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1999/12/16 - 2000/02/13   Věroslav Škrabánek (1928 - 1963), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/01 - 2000/02   Josef Drapell: Nejhlubší vrstvy: Obrazy z Čech 1996 - 1999, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci, Humpolec (Pelhřimov)
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/03/16 - 2000/05/14   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/04/13 - 2000/05/28   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/06/05 - 2000/06/30   Josef Drapell: Nejhlubší vrstvy: Obrazy z Čech 1996 - 1999, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2000/06/15 - 2000/09/10   Roman Havelka: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/10/19 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/11/10 - 2001/01/14   Malíři Vysočiny ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/01/18 - 2001/03/25   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960-2000), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/01/25 - 2001/03/11   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/03/22 - 2001/06/03   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/04/12 - 2001/05/30   Adolf Born: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/06/28 - 2001/10/28   Výtvarná Vysočina 2001, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/11/15 - 2002/01/06   František Dlouhý: Prolínání, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2001/11/24 - 2002/01/23   Čas a... (10. celostátní přehlídka prací výtvarných kolektivů dětí a mládeže do 19 let), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002   Edouard Jaguer: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/01/22 - 2002/03/17   Emanuel Ranný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/02/14 - 2002/04/07   Jiří John: Výběr z tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/03/08 - 2002/03/31   Na sítnici bouře, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2002/04/18 - 2002/06/09   Emil Filla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/07/11 - 2002/09/15   František Kaván 1866-1941, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/10/16 - 2002/12/01   Edouard Jaguer, Ladislav Novák: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/10/16 - 2002/12/01   Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2002/12/17 - 2003/02/02   Max Švabinský ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/02/18 - 2003/04/06   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/04/15 - 2003/06/22   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/05/07 - 2003/09/15   Krásy a tajemství České republiky (Historie, symboly, osobnosti v evropských souvislostech), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/10 - 2004/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/10/17 - 2003/11/30   Sochař Josef Klimeš: Návrat, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/12/18 - 2004/01/18   Obsese sběru, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2003/12/19 - 2004/08/03   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2004/04/15 - 2004/05/31   Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami (výtvarný ateliér mateřské školky), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2004/06/17 - 2004/08/01   Akvizice 1995-2003, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2004/12/17 - 2005/02/13   Miroslav Štolfa: Malby, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/02/24 - 2005/05/01   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/03/30 - 2005/05/22   Karel Hyliš: Výběr za sochařské tvorby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/05/12 - 2005/06/26   Karel Vaca (1919-1989): Obrazy, scénografie, plakáty, ilustrace, kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/06/24 - 2005/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/12/06 - 2006/02/12   Zdenka Braunerová 1858 - 1934, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2005/12/14 - 2006/02/19   Karel Haruda: Tóny barev, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/02/05   Bohumila Sarnová Horková: Recitál Literární podoby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/03/02 - 2006/05/21   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/03/16 - 2006/05/08   Jindřich Boška: Ohlédnutí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/05/01 - 2006/06/30   Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/08/03 - 2006/11/05   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/11/09 -   Sochař Julius Pelikán 1887 - 1969, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2006/11/23 - 2007/01/25   Bohumila Doleželová (1922 - 1993), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2006/12/14 - 2007/02/04   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ..., Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2007/02/15 - 2007/05/01   Hory, skály, kameny, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/05/10 - 2007/07/01   Klimt & Schiele, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/05/24 - 2007/09/02   Antonín Chittussi a jeho pohledy na česká města, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/07/26 - 2007/10/07   Tomáš Císařovský: Zatmění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2007/10/23 - 2007/10/27   Jihlava na kolenou, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2008   Zdeněk Šplíchal: Ohlédnutí, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/02/07 - 2008/03/30   Hmatové sochařství, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/04/10 - 2008/06/01   Stanislav Diviš: Retrospektiva, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/06/12 - 2008/08/31   Otto Stritzko, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009 - 2010 zima   Dívčí sen 2009: Testosteron, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/02/06 - 2009/04/19   František Bohumír Zvěřina (1835 - 1908), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/04/29 - 2009/06/28   Petr Pastrňák, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/07/02 - 2009/10/10   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/11/25 - 2010/06/20   Řeč umění III. Umění ze sbírek OGV z období mezi 1948-1970, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/11/26 - 2010/01/31   Alén Diviš: Malby a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2009/12/04 - 2010/01/31   Pozitivní dezorientace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/02/04 - 2010/03/21   Pozitivní dezorientace, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2010/02/18 - 2010/05/02   Antonín Střížek: Staré i nové obrazy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/02/26 - 2010/03/28   Václav Pavlík: Obrazy: Hrst květů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/03/05 - 2010/05/02   Dragana Živanović: Re Arte et Marte, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2010/06/18 - 2010/10/10   Jeden svět nestačí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/09/09 - 2010/10/24   František Dörfl: K pramenům duše, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/11/25 - 2011/01/23   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/11/25 - 2011/09/11   Řeč uměni IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2010/12/02 - 2011/01/30   Milan Cais: Pod kůží, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/03/18 - 2011/05/29   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/05/27   Galerijní noc, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/05/28 - 2011/07/03   Sláva císaři!, aneb návštěva císařského páru v Čechách v roce 1833 a poslední česká korunovace roku 1836, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/11/10 - 2012/02/12   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/11/25 - 2012/02/05   Zdeněk Burian, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2011/11/29   Zdeněk Burian: Přednáška, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/02/09 - 2012/04/01   Vlčice noci, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2012/04/14 - 2012/10/07   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/05/25 - 2012/08/26   „Oklamem smrť, prehľtnem noc“: Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Daniel Pitín, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/06/03 - 2012/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika (1958–2004), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/09/13 - 2012/10/19   Emanuel Ranný, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2012/12/13 - 2013/02/03   Jiří Jun: Hostem svého bytí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/02/07 - 2013/04/28   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/02/21 - 2013/04/07   Vysočinské variace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/05/24 - 2013/08/25   Antonín Hudeček, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/06/27 - 2013/08/18   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/08/29 - 2013/10/13   Moře! Proč tu není moře!, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/09/05 - 2013/10/13   Vysočina 2013, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/11/08 - 2014/02/09   Josef Bulant, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/02/05 - 2014/03/15   Gustav Krum: Jihlavská pevnost, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2014/02/13 - 2014/04/06   Ladislav Kukla, Jan Vičar, Antonín Kanta, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/02/20 - 2014/05/18   František Skála: Cesty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/05/29 - 2014/08/24   Seno, sláma: Práce v krajině a přírodní procesy v umění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/09/05 - 2014/10/19   Marius Kotrba: Živá hmota, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/11/06 - 2015/01/18   Martin Kuriš: Lola, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/11/21 - 2015/02/22   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2015/01/30 - 2015/04/12   Uvidět, prožít... (4 pojetí figury), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/02/05 - 2015/03/08   Soutěž tří portrétů: Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kaplický, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/03/05 - 2015/05/03   Jiří Jirmus: Tušení souvislostí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/03/20 - 2015/05/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Třebíč)
2015/05/14 - 2015/08/23   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/06/12 - 2015/08/30   Poklady Vysočiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/06/18 - 2015/08/30   Jindřich Štreit: Brána naděje, Kostel Povýšení svatého Kříže, Jihlava (Jihlava)
2015/06/18 - 2015/08/30   Vesnice je svět, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/09/03 - 2015/10/18   Jaroslav Rössler: Ze Smilova do Paříže (a zpět), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/09/10 - 2015/10/18   Marie Blabolilová: Rastry, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2015/09/15 - 2015/11/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
2015/09/17 - 2015/10/18   5 minut za městem, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2015/11/12 - 2016/01/17   Přepisy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/01/14 - 2016/03/13   Dalibor David, Jiří Středa: Události, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/02/02 - 2016/05/08   Antonín Slavíček (1870-1910): Mezi životem a uměním, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2016/03/24 - 2016/05/15   Irena Wagnerová: Reminiscence, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/03/31 - 2016/05/29   Na pomezí samoty, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/05/26 - 2016/08/21   Antonín Slavíček (1870-1910): Mezi životem a uměním, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/06/16 - 2016/08/28   Kurt Gebauer: Mužizmus, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/09/01 - 2016/11/13   Rakušan z Jihlavy. Dominik Oesterreicher (1750-1809), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/09/08 - 2016/10/16   Jej svet: 6 současných slovenských umělkyň pracujících v mediu malby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/09/15 - 2016/11/13   Jan Vičar: Africké inspirace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/11/10 - 2017/01/22   Čestmír Kafka, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/11/10 - 2017/01/22   Tabula rasa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2016/11/24 - 2017/01/29   Václav Rabas a mýtus hnědé: Země, chléb a hmota na periferii avantgardy, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/01/26 - 2017/04/16   Jiný život momentky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/02/16 - 2017/04/23   Denisa Krausová: Hořící brambor, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/05/18 - 2017/08/27   Rudolf Kremlička 1886-1932: Cesta k modernímu obrazu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/06/07 - 2017/08/19   Vlákna, klubka, tkaniny: Myšlenky jsou tenká vlákna, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/06/08 - 2017/08/27   Martin Janíček: Řeč zvuku, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
2017/06/08 - 2017/09/03   pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2017/09/07 - 2017/10/15   Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/11/09 - 2018/02/11   Gustav Krum 1924-2011, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/11/22 - 2018/01/13   Tomáš Hodboď: Řekl bych, že to neřeknu, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2017/11/23 - 2018/01/14   CREW/ní obraz, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2017/11/23 - 2018/03/04   Skupina: Není slyšet, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
2018/01/25 - 2018/04/08   Lubomír Typlt: Jedlíci kukuřice, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2018/02/22 - 2018/05/13   Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015): Chodkyně v mracích, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2018/04/19 - 2018/05/27   Okno před záclonou, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2018/05/24 - 2018/08/26   Otakar Lebeda (1877-1901), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2018/06/07 - 2018/08/26   Vizuální mytologie / Let Them Eat Chaos (Kate Tempest), Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2018/06/07 - 2018/10/14   Jak lesy myslí, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2018/06/07 - 2018/10/14   Peter Cusack, Martyna Poznańska: Byl by tam jiný les?, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
2018/09/04 - 2018/10/14   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2019/03/21 - 2019/05/12   Eva Činčerová: Zápas v sobě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2019/05/23 - 2019/08/25   Miloš Jiránek (1875-1911): Tichý hlas, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2019/11/21 - 2020/01/26   Výtvarná Vysočina 2019, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/02/06 - 2020/08/16   Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/02/27 - 2020/05/24   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/09/10 - 2020/10/18   Dobré dílo: Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/12/03 - 2021/02/14   Době navzdory: Jiří Načeradský (1939–2014), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2021/04/29 - 2021/08/01   Daniel Balabán: Na počátku bylo slovo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2021/08/12 - 2021/10/17   Temná noc duše, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2021/11/12 - 2022/02/06   Jan Honsa: Samotář se srdcem venkovana, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2021/11/19 - 2022/02/27   Sestry Válovy: Pod jedním nebem, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2022/01/14 - 2022/03/17   Zuzana Růžičková: Noční proud, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2022/03/11 - 2022/05/29   Adam Hejduk: Křehký případ, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
2022/03/11 - 2022/05/29   Jakub Tomáš: Na Kopci u laviček, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2022/03/25 - 2022/05/29   Karíma Al-Mukhtarová, Martin Pondělíček: Nevšední všednosti, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2022/06/10 - 2022/08/28   Lloyd Dunn (nula.cc): Hypnagogické cykly, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
2022/06/10 - 2022/08/28   Miroslav Hašek, Silvie Milková, Pavel Mrkus: Ráj je vždy jen věcí volby, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2022/06/10 - 2022/10/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2022/09/07 - 2022/10/16   Štefan Uhrecký: Snídaně s Šebestou, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2022/11/16 - 2023/01/15   Nazlı Kaya: Mimochodem, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2022/11/16 - 2023/02/19   Magdaléna Manderlová: A všechno je náhle pták a chce odletět, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
2022/11/16 - 2023/02/19   Šárka Trčková a její žáci, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2024/01/26 - 2024/03/31   Vlastimil Nenadál: Trans naturalis, Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava)
2024/03/08 - 2024/05/26   Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic, Zvuková galerie IGLOO, Jihlava (Jihlava)
nekonala se   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, grafika z let 1942 - 1972, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

termín   název výstavy
????/03/17 - ????/05/01   Josef Hrdlička: Socha - kresba
1953   Sbírka děl malířských a sochařských
1954   František Mořic Nágl
1954/12   Výstava mladých
1955/03/13 - 1955/05/31   Josef Jambor, Karel Pokorný
1955/09/25 - 1955/11/05   František Antonín Jelínek
1956   Japonský dřevoryt 18. století z majetku Národní galerie
1957   Iľja J. Repin a ruští malíři
1957   Současná tvorba - z fondu Národní galerie
1957/05/26 - 1957/06/30   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla
1957/09/08 - 1957/10/31   Vysočina v díle Oldřicha Blažíčka
1957/12/08 - 1958/01/12   IX. členská výstava Krajského klubu výtvarníků v Jihlavě
1958   František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let
1958   Od 19. století po současnost
1958   Roman Havelka
1958   Výstava děl výtvarníků Jihomoravského kraje
1959   Antonín Václav Slavíček
1959   Jaroslav Panuška
1959   Kresby brtnických dětí
1959/09/27 - 1959/10/25   Karel Němec: Grafické dílo
1960   Adolf Kosárek 1830-1959: Výběr z díla
1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla
1960   Sochařka Karla Vobišová českému písemnictví
1961   Díla výtvarných umělců Jihomoravského kraje
1961   Jan Zrzavý
1961   XIII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1961/09/17 - 1961/10/29   Výtvarné umění afrických národů
1962   František Bohumír Zvěřina
1962   Karel Lidický
1962   Naše současnost v dílech výtvarných umělců
1962   Polský politický plakát
1962   Přehlídka výtvarných prací Soutěže tvořivosti mládeže a Lidové umělecké tvořivosti
1962   XIV. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1963   XV. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1963/02/24 - 1963/03/24   Bohuslav Kozák: Z malířského díla
1963/02/24 - 1963/03/24   Norská grafika
1963/03/31 - 1963/05/05   Josef Hubáček 1899-1931: Výběr z díla
1963/06/09 - 1963/07/10   Polský filmový plakát
1963/06/09 - 1963/07/28   Výstava členů kateder výtvarné výchovy pedagogických institutů v Jihlavě a Ústí nad Labem
1963/08/04 - 1963/08/31   Vojáci míru
1963/09/15 - 1963/10/20   Moderní české malířství do druhé světové války
1964/01/11 - 1964/03/23   Ze sbírek OGV
1964/03/29 - 1964/05/03   Zdeňka Heritesová: Výbor z díla (oleje, kresby, grafika)
1964/11/29 - 1965/01/20   Jaroslav Král: Životní dílo
1965/01/24 - 1965/02/28   XVI. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1965/03/14 - 1965/04/25   Tvůrčí skupina Profil 58 Brno
1965/04/04 - 1965/05/16   Bulharské motivy
1965/05/16 - 1965/06/19   Módní linie 1810 až 1935
1965/06/27 - 1965/08/01   Michael Florian: Grafika, Josef Jambor: Kresby
1965/08/15 - 1965/10/10   Jan Kotík: Práce 1958-1961
1965/10/17 - 1965/12/05   Bohumír Matal: Obrazy z let 1945-1965
1965/12/12 - 1966/01/23   Karel Hladík: Sochařské dílo
1966/02/13 - 1966/03/13   Obraz a písmo
1966/03/20 - 1966/05/01   XVII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1966/05/08 - 1966/06/19   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966
1966/06/26 - 1966/07/24   František Foltýn: Malířské dílo
1966/07/03 - 1966/08/07   Konstruktivní tendence
1966/07/31 - 1966/10/02   Dětská malba a kresba (k dvacátému výročí práce brtnických dětí)
1966/10/09 - 1966/11/06   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966
1966/11/13 - 1966/12/10   Zdeněk Novotný: Malířské dílo 1935-1966
1966/11/20 - 1966/12/11   Jiří Šebek: Grafika, kresba
1966/12 - 1967/01   Jiří Mareš: Grafika
1966/12 - 1967/01   Míla Doležalová: Obrazy
1967/02/05 - 1967/03/19   Radek Kratina: Objekty a variabily 1963 - 1966
1967/03/26 - 1967/04   XVIII. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1967/05/07 - 1967/06/15   Fantasijní aspekty současného českého umění
1967/06/25 - 1967/08/06   Karel Němec: Exlibris a příležitostná grafika
1967/07/02 - 1967/08/13   František Dörfl: Obrazy, grafika
1967/08/13 - 1967/09/24   Alfred Justitz: Výběr z malířského díla
1967/10/01 - 1967/11/12   František Gross
1967/11/19 - 1968/01/07   Věroslav Škrabánek: Obrazy, kresby
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté
1968/02/25 - 1968/03/31   Bohumil Krátký: Obrazy a kresby
1968/03/10 - 1968/03/31   Computer graphic
1968/04/07 - 1968/05/12   XIX. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1968/05/19 - 1968/06/23   Josef Klimeš: Sochy 1958 až 1968
1968/06/30 - 1968/08/31   Umělecká řemesla
1968/09/08 - 1968/10/27   1. bienále "Výzkumy grafiky"
1968/12/08 - 1969/01/12   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968
1969/01/26 - 1969/02/23   Italská visuální poesie, tool - etc.
1969/01/26 - 1969/02/23   Jindřich Boška
1969/03/02 - 1969/04/13   Otto Stritzko: Obrazy, kresby
1969/04/20 - 1969/05/25   Alois Toufar: Obrazy a kresby
1969/06/01 - 1969/07/06   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika
1969/07/12 - 1969/08/17   Phases
1969/09/14 - 1969/11/02   XX. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1970   František Dlouhý
1970/01/18 - 1970/03/01   8. Premio Internacional de Dibujo Joan Miro / Mezinárodní soutěž o kresbu J. Miróa
1970/03/08 - 1970/05/24   Stanislav Pojer
1970/05/31 - 1970/06/30   Miroslav Roštínský: Kresby, grafika, obrazy
1970/07/12 - 1970/08/16   Skupina grafiků Hollar
1970/08/30 - 1970/10/04   Jiří John: Obrazy a grafika
1970/10/11 - 1970/11/15   Pedagogické profily (dětská experimentální tvorba)
1970/11/22 - 1971/01/03   XXI. členská výstava Svazu československých výtvarných umělců (oblastní pobočka Jihlava)
1971/02/07 - 1971/02/21   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
1971/02/28 - 1971/04/11   Ladislav Kukla: Obrazy, kresby, skulptury
1971/04 - 1971/05   Eva Činčerová
1971/04/18 - 1971/05/30   Eva Činčerová
1971/06/06 - 1971/07/20   Jindřich Wielgus: Sochy, kresby, grafika
1971/07/22 - 1971/09/05   Miroslav Hruška: Obrazy, kresby, grafika
1971/09/09 - 1971/10/24   Miloš Petera: Obrazy, kresby
1971/10/07 - 1971/11   Vlastimil Hrabě: Bílá Telč (památková rezervace ve fotografii)
1971/11/04 - 1971/12/12   Výtvarníci Vysočiny
1971/12/16 - 1972/02   Libuše Vojtková: Kresby a grafika
1972/02/15 - 1972/03/26   Pijos Rimensberger: Fotografie z Vysočiny
1972/03/02 - 1972/03/26   František Süsser: Obrazy a kresby
1972/03/30 - 1972/04   Děti, mír a umění
1972/05/18 - 1972/06/25   Jaroslav Moravec, Jaroslav Svoboda: Obrazy, kresby, grafika, sklo
1972/06/15 - 1972/07/30   Kubánský plakát a grafika
1972/06/29 - 1972/08/27   Tapiserie, art-protis
1972/08/31 - 1972/10/15   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika)
1972/09/14 - 1972/10/29   Matěj Trojan: Obrazy
1972/10/19 - 1972/12/10   Helena Zezulová: Obrazy, kresby
1972/12/07 - 1973/01/15   Miloslav Holý: Neznámé obrazy
1972/12/14 - 1973/01/22   Vladimír Černo: Objekty
1973/01/25 - 1973/03/04   Budujeme nový život (Obraz budování socialismu v dílech výtvarných umělců)
1973/03/08 - 1973/04/15   František Malý
1973/04/19 - 1973/06/10   Věnceslava Hrušková-Truhlářová
1973/06/14 - 1973/07/22   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
1973/07/26 - 1973/08/31   Ilustrátoři dětských časopisů Sluníčko a Mateřídouška
1973/09/13 - 1973/10/26   Max Švabinský
1973/11/01 - 1973/12/15   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
1973/11/22 - 1973/12   Současná maďarská grafika
1973/12/20 - 1974/01   Josef Kos
1974/02/21 - 1974/03   Valdemar Radil: Obrazy
1974/03/28 - 1974/05/12   Jaroslav Moravec
1974/04/18 - 1974/05/12   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba)
1974/05/16 - 1974/06/23   Oldřich Blažíček 1887-1953: Výběr z životního díla
1974/06/27 - 1974/09/01   Klára Sedláčková: Kresby, grafika, plastiky, tapiserie
1974/07/18 - 1974/08/30   25. výročí JZD (naše vesnice v dílech výtvarných umělců)
1974/09/05 - 1974/10/20   Antonín František Stehlík: Krajiny
1974/10/27 - 1974/12/07   Prostředí života očima mladé generace (1. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1974/12/12 - 1975/01/20   Alois Toufar
1975/01/23 - 1975/03/02   Hynek Luňák
1975/03/09 - 1975/04/13   Amatérská fotografie
1975/03/09 - 1975/04/13   Děti, mír a umění
1975/04/17 - 1975/05   Výtvarníci k 30. výročí osvobození ČSSR 1945-1975
1975/04/27 - 1975/05/25   Práce žáků Lidové školy umění
1975/06/26 - 1975/07/30   Zdeněk Novotný: Obrazy
1975/09/11 - 1975/10/06   Bedřich Vaníček
1975/10/02 - 1975/10/24   Krásná je země našich přátel
1975/11/20 - 1975/11/27   Spartakiáda ve fotografii
1975/11/27 - 1976/02/15   Rudolf Hanych: Vysočina
1976/02/05 - 1976/03/14   Kuba (Obrazy a plastiky revoluční Kuby)
1976/03/25 - 1976/05/02   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby
1976/05/06 - 1976/06/27   Richard Přikryl: Obrazy - kresby 1926 - 1976
1976/07/01 - 1976/08/29   Současná tvorba na Vysočině (obrazy, kresby, plastiky)
1976/09/02 - 1976/10/24   Vladimír Černo: Plastiky
1976/10/28 - 1976/12/12   Karel Toman: Grafika
1976/12/16 - 1977/01   Jan Najmr: Obrazy
1976/12/22 - 1977/01/30   Karel Souček: Obrazy, kresby
1977/02/04 - 1977/03/20   Břetislav Benda: Sochy
1977/03/25 - 1977/05/01   Roman Havelka: Krajinářská tvorba
1977/05/05 - 1977/06/19   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika
1977/06/23 - 1977/08/07   Miroslav Šimorda: Obrazy
1977/08/11 - 1977/09/25   Václav Tajovský: Obrazy a grafika
1977/10/01 - 1977/11/13   Prostředí života očima mladé generace - Jihlava '77 (2. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1977/11/17 - 1977/12/31   Vladimír Drápal: Výběr z díla
1977/12/08 - 1978/02   Ruská malba, grafika a plastika
1978/01/05 - 1978/02/12   Otto Stritzko: Obrazy a kresby
1978/02/17 - 1978/04/02   Pavel Kopáček: Malířské dílo
1978/04/27 - 1978/05/21   Výstava výtvarných děl k 30. výročí Vítězného února
1978/05/18 - 1978/06/26   Karel Hyliš: Sochy, kresby
1978/05/25 - 1978/06/25   Současná tvorba na Vysočině - obrazy, kresby, grafika, plastiky
1978/06/29 - 1978/08/27   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy
1978/08/31 - 1978/10/15   Jaroslav Panuška: Obrazy a kresby
1978/10 - 1978/11   Helena Zezulová, Antonín Zezula: Kresby, grafika, obrazy
1978/11/30 - 1979/01/07   Jan Smetana: Obrazy
1979/03/01 -1979/05/13   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, montáže, plastiky 1961 - 1979
1979/03/08 - 1979/03/29   Děti, mír a umění
1979/03/15 - 1979/03/29   Šťastný domov dětí
1979/05/17 - 1979/06/24   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1979/09/13 - 1979/10/28   Gustav Krum: Ilustrace, kresba, grafika
1979/11/01 - 1979/12/16   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978
1979/12/20 - 1980   Alois Toufar: Kresby
1980/02/07 - 1980/03/09   Nové nákupy kreseb a grafiky v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě
1980/03/13 - 1980/05/11   Vlastimil Hrabě: Fotografie
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919
1980/07/03 - 1980/08/31   Jan Štursa: Plastiky a kresby
1980/10/04 - 1980/11/30   Prostředí očima mladé generace - Jihlava '80 (3. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1980/12/04 - 1981/01/18   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960 - 1980
1981/01/22 - 1981/03/01   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky
1981/03/05 - 1981/04/19   Olga Čechová: Grafika, koláže, kresby
1981/04/23 - 1981/06/21   Současná tvorba na Vysočině (plastiky, obrazy, grafika, kresby)
1981/06/25 - 1981/08/30   Marie Uchytilová: Plastiky, Jiří V. Hampl: Plastiky, obrazy
1981/09/10 - 1981/10/18   Oldřich Eichler: Obrazy 1976-1980
1981/10/22 - 1981/12/06   Antonín František Stehlík: Oleje z let 1955-1981
1982/03/25 - 1982/05/02   Alois Lukášek: Obrazy 1945 - 1980
1982/05/06 - 1982/06/20   Rastislav Michal: Obrazy, grafika, kresby z let 1977 až 1982
1982/06/24 - 1982/08/29   Eva Činčerová: Grafika
1982/09/02 - 1982/10/17   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
1982/10/21 - 1982/12/05   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika
1982/11/18 - 1982/12/31   Výstava výtvarníků sdružených při Okresním kulturním středisku v Jihlavě
1983/02/03 - 1983/03/20   Emilie Tomanová: Grafika
1983/03/24 - 1983/05/15   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
1983/05/19 - 1983/06/26   Pavel Kopáček: Obrazy
1983/07/07 - 1983/09/18   750 let Jihlavy
1983/10/01 - 1983/11/13   Prostředí života - Jihlava '83 (4. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1983/11/17 - 1983/12   Miloslav Kalina: Obrazy, kresby
1983/11/24 - 1984/01/18   Zdeněk Bláha: Malířské dílo
1983/12/15 - 1984/01/15   Okresní přehlídka výtvarné tvorby (zájmová umělecká činnost Jihlava)
1984/01/12 - 1984/02/19   Antonín Smažil: Moje krajiny
1984/03/08 - 1984/05/05   Sylva Lacinová: Sochařské dílo
1984/05/10 - 1984/06/30   Pavel Navrátil: Malířské dílo
1984/07/05 - 1984/09/30   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1984/10/04 - 1984/12/02   Josef Klukan: Fotografie
1984/10/18 - 1984/11/11   Obrazy, grafika (Výtvarníci sdružení při Okresním kulturním středisku v Jihlavě)
1984/11/17 - 1984/12/16   Krajina 84 (Soutěžní přehlídka tvorby neprofesionálních výtvarníků Jihomoravského kraje)
1984/12/06 - 1985/01   Stanislav Pojer: Obrazy - Výběr z díla
1985/01/17 - 1985/02/24   Obrazy, sochy, grafika členů a spolupracovníků Armádního výtvarného studia Praha
1985/01/24 - 1985/03/10   30 let souboru Vysočan
1985/03/07 - 1985/04/21   J. M. Najmr: Obrazy z let 1970-1984
1985/04/25 - 1985/09/22   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou)
1985/09/09 - 1985/10/06   Okresní výstava poštovních známek, celin a autogramů známých osobností
1985/10/10 - 1985/11/17   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby
1985/11/21 - 1986/01/05   Eva Janíčková: Grafika
1986/01/09 - 1986/02/23   Jiří Horník: Obrazy
1986/02/27 - 1986/04/20   Anna Hlušičková: Tapiserie - artprotis, akvarely, kresby
1986/04/24 - 1986/06/22   Richard Příkryl: Obrazy a kresby
1986/10/25 - 1986/12/07   Prostředí života - Jihlava '86 (5. národní přehlídka prací výtavrných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1986/12/18 - 1987/02/08   Rudolf Hanych: Výběr z tvorby
1987/02/26 - 1987/04/12   Josef Kremláček: Ilustrace - grafika
1987/04/23 - 1987/06/14   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
1987/06/18 - 1987/08/30   Julius Mařák a jeho žáci
1987/09/10 - 1987/11/08   Josef Kos: Obrazy, pastely
1987/11/19 - 1987/12/31   Krajináři Umělecké besedy
1989/06/01 - 1989/07/02   Jiří John: Obrazy a grafika
1989/06/02 - 1989/07/02   Miroslav Roštínský: Výběr z díla
1989/07/13 - 1989/08/27   Evropské malířství 2. poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1989/07/20 - 1989/08/27   Jaroslav Šerých
1989/08/22 - 1989/09/15   Taras Kuščynskyj: Výběr z díla
1989/09/14 - 1989/10/08   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla
1989/09/28 - 1989/10/13   40 let Stavoprojektu v Jihlavě 1949-1989
1989/10/21 - 1989/12/04   Prostředí života - Jihlava '89 (6. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1989/10/23 - 1989/11/26   Gustav Klimt, Egon Schiele: Faksimile akvarelů a kreseb
1989/11/02 - 1989/12/10   Karel Hyliš: Plastiky
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42
1990/01/30 - 1990/03/11   Vojtěch Preissig: Grafika
1990/02/15 - 1990/04/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby
1990/03/08 - 1990/04/22   Jindřich Zezula: Výběr z tvorby
1990/05/01 - 1990/06/30   Grafické techniky
1990/05/24 - 1990/07/01   Adolf Born: Grafika, ilustrace
1990/06/06 - 1990/07/01   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika
1990/08/10 - 1990/09/09   David Cajthaml: Kresby, obrazy
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek - sběratel českého moderního umění
1990/09/27 - 1990/11/04   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění
1990/10/04 - 1990/11/11   Bohumír Matal: Obrazy
1990/10/18 - 1990/11/25   Ivan Exner: Obrazy
1990/10/18 - 1990/11/25   Stefan Milkov: Sochy
1990/11/22 - 1991/01/20   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy
1990/12/14 - 1991/01/30   Jaroslav Róna: Obrazy, sochy, grafiky a kresby
1991/02/15 - 1991/04/07   Abstrakce ze Salzburgska (kresba, malba)
1991/02/26 - 1991/04/07   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
1991/03/14 - 1991/04/21   Rostislav Magni: Plastiky, Růžena Magniová: Batika
1991/04/19 - 1991/05/26   Marie Filippovová: Kresby a grafiky
1991/05/07 - 1991/06/16   Řeč věcí (Užité umění)
1991/06/11 - 1991/07   Friedrich: Malba
1991/06/27 - 1991/08/31   Im Bilde / V obraze
1991/07/26 - 1991/09/08   Radek Pilař: Absolutní opona
1991/09/24 - 1991/11/10   Výtvarná tvorba na Vysočině (Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Klub výtvarných umělců Horácka)
1991/10/10 - 1991/11/24   Ladislav Novák
1991/11/21 - 1992/01/19   Trasa: Obrazy, grafiky, plastiky
1991/12/19 - 1992/02/02   En face '91 - obrazy, kresby, grafika, plastiky
1992/01/23 - 1992/03/01   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991
1992/02/11 - 1992/3/22   František Kupka: Kresby, grafika ze sbírek Národní galerie v Praze
1992/03/23 - 1992/04/20   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie
1992/03/26 - 1992/04/20   Haberpointner: Plastiky
1992/05/07 - 1992/06/21   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození
1992/05/21 - 1992/06/28   Josef Kos: Obrazy, grafika
1992/07/04 - 1992/08/23   Vladimír Preclík: Sochy
1992/08 - 1992/09   Naivní umění (ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
1992/08/28 - 1992/09/20   Současné výtvarné umění z Purmerendu
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení)
1992/09/24 - 1992/10/30   Gerold Leitner: Pastely
1992/11/10 - 1993/01/03   Doteky
1992/11/21 - 1993/01/03   Prostředí života - Jihlava '93 (7. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
1993/01/14 - 1993/02/21   Jihočeští výtvarníci (obrazy, grafika, keramika)
1993/01/21 - 1993/02/28   Jánuš Kubíček: Životní dílo
1993/03/16 - 1993/05/02   Václav Zykmund
1993/03/23 - 1993/04/25   Bohumil Krátký: Ohlédnutí
1993/05/13 - 1993/06/27   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993
1993/05/20 - 1993/06/27   Josef Wagner: Obrazy, kresby
1993/05/27 - 1993/07/04   Přehlídka českého ex libris z let 1989-1992
1993/07/08 - 1993/08/22   Václav Tikal 1906-1965
1993/07/15 - 1993/08/29   Jan Kotík: Výběr z díla
1993/10/07 - 1993/11/21   Bohuslav Reynek: Výběr z tvorby
1993/11/09 - 1994/01/02   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
1993/12/01 - 1994/01/16   Skutečnost a iluze (tendence českého radikálního realismu)
1994/01/13 - 1994/02/27   Miroslav Malina: Malba, kresba
1994/01/13 - 1994/02/27   Zdeněk Tománek: Plastika, kresba
1994/01/27 - 1994/03/06   Heinz Cibulka: Fotogeny: Postakcionistická poesie v obrazech
1994/03/10 - 1994/04/24   Jan Smetana: Kresby
1994/03/17 - 1994/05/01   Socha - kresba (Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska)
1994/04/29 - 1994/06/12   Jaroslav Zapletal: Výběr z tvorby
1994/05/31 - 1994/06/30   UB 12
1994/06/30 - 1994/09/11   Nová figurace
1994/09/16 - 1994/11/06   Konfrontace (Čeští, rakouští a holandští výtvarníci)
1994/09/29 - 1994/11/20   Jaroslav Panuška: Zapomínaný malíř české secese
1994/12/01 - 1995/01/01   Radek Wiesner: Proměny
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost
1995/01/26 - 1995/03/19   Artchemo 1968/1969
1995/02/02 - 1995/04/17   Španělští umělci pařížské školy ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1995/03/22 - 1995/05/08   Dotyky (2 x 3 pozice současného rakouského umění)
1995/04/26 - 1995/06/18   Přírůstky sbírek 1989 - 1994
1995/06/22 - 1995/08/27   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995/06/29 - 1995/09/03   Jaroslav Koliha, Jiří Ptáček: Výběr z tvorby
1995/09/08 - 1998/10/22   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
1995/09/21 - 1995/11/12   Jiří Jirmus: Malířské dílo
1995/11/11 - 1995/12/31   Prostředí života - Jihlava '95 (8. celonárodní přehlídka výtvarných kroužků a kolektivů dětí a mládeže do 19 let)
1995/11/23 - 1996/01/14   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby
1996/01/12 - 1996/03/03   Cesty japonského dřevořezu ze sbírek Náprstkova muzea v Praze
1996/03/14 - 1996/04/28   Miloslav Moucha: Malba, kresba a grafika
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov
1996/05/03 - 1996/06/23   Jiří Seifert: Tvorba z posledních let
1996/06/27 - 1996/09/15   Poezie a krása: Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni
1996/07/03 - 1996/09/08   Čeřínek 1992-1995 (výtvarná díla z mezinárodních malířských sympozií)
1996/09/26 - 1997/01/19   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
1997/01/30 - 1997/03/23   Josef Sudek: Fotografie: Ze sbírek Moravské galerie v Brně
1997/02/13 - 1997/03/31   Olaf Hanel: Střežený chaos
1997/04/08 - 1997/05/25   Salón 97: Sdružení výtvarných umělců Vysočiny Jihlava
1997/04/16 - 1997/05/25   Josef Kremláček: Ilustrace, grafika, malba
1997/06/12 - 1997/08/31   Klub konkrétistů
1997/09/10 - 1997/11/02   Bohdan Lacina: Výběr z tvorby
1997/09/25 - 1997/11/16   Otto Stritzko: Malířské dílo
1997/12/04 - 1998/02/01   Cecilie Chiavistelli
1997/12/04 - 1998/02/01   Stará italská grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1998   Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita
1998/02/10 - 1998/04/29   Josef Lada: Pohádkový svět
1998/03/17 - 1998/05/30   Téma města v české grafice 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989
1998/06/12 - 1998/09/20   František Mořic Nágl: Dotyky (výběr z tvorby)
1998/06/18 - 1998/08/30   Alois Kalvoda
1998/09/10 - 1998/11/01   Eva & Jan Švankmajerovi: Anima Animus Animace
1998/11/21 - 1999/01/10   Dítě a obraz - Jihlava 1998 (9. celostátní přehlídka prací výtvarných kolektivů dětí a mládeže)
1999/02/04 - 1999/04/05   Civilizace. České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
1999/04/15 - 1999/06/06   Salón 99
1999/04/15 - 1999/06/06   Vladimír Janoušek: Neznámý
1999/04/27 - 1999/06/20   Hrátky... hračky... hračičky...
1999/06/17 - 1999/09/12   Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1999/06/24 - 1999/09/19   750 let horního práva
1999/09/22 - 1999/11/14   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
1999/11/30 - 2000/01/30   Jiří Trnka 1912-1969
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování
2000/03/16 - 2000/05/14   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie)
2000/04/13 - 2000/05/28   Ivan Ouhel: Výběr z díla 1970 - 1999
2000/06/15 - 2000/09/10   Roman Havelka: Výběr z tvorby
2000/10/19 - 2000/12/31   Alfa 2000 omega
2000/11/10 - 2001/01/14   Malíři Vysočiny ve sbírkách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2001/01/18 - 2001/03/25   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960-2000)
2001/01/25 - 2001/03/11   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
2001/03/22 - 2001/06/03   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy
2001/04/12 - 2001/05/30   Adolf Born: Výběr z tvorby
2001/06/28 - 2001/10/28   Výtvarná Vysočina 2001
2001/11/24 - 2002/01/23   Čas a... (10. celostátní přehlídka prací výtvarných kolektivů dětí a mládeže do 19 let)
2002   Edouard Jaguer: Výběr z díla
2002/01/22 - 2002/03/17   Emanuel Ranný
2002/02/14 - 2002/04/07   Jiří John: Výběr z tvorby
2002/04/18 - 2002/06/09   Emil Filla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
2002/07/11 - 2002/09/15   František Kaván 1866-1941
2002/10/16 - 2002/12/01   Edouard Jaguer, Ladislav Novák: Výběr z díla
2002/10/16 - 2002/12/01   Na sítnici bouře / Sur la rétine de la tourmente
2002/12/17 - 2003/02/02   Max Švabinský ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
2003/02/18 - 2003/04/06   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
2003/05/07 - 2003/09/15   Krásy a tajemství České republiky (Historie, symboly, osobnosti v evropských souvislostech)
2003/10 - 2004/01   Krajina: Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě
2003/10/17 - 2003/11/30   Sochař Josef Klimeš: Návrat
2003/12/18 - 2004/01/18   Obsese sběru
2003/12/19 - 2004/08/03   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2004/04/15 - 2004/05/31   Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami (výtvarný ateliér mateřské školky)
2004/06/17 - 2004/08/01   Akvizice 1995-2003
2004/12/17 - 2005/02/13   Miroslav Štolfa: Malby, kresby
2005/02/24 - 2005/05/01   František Muzika, Zdeněk Sklenář: Kontakty, kontrasty, konfrontace
2005/03/30 - 2005/05/22   Karel Hyliš: Výběr za sochařské tvorby
2005/05/12 - 2005/06/26   Karel Vaca (1919-1989): Obrazy, scénografie, plakáty, ilustrace, kresby
2005/06/24 - 2005/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika
2005/10/11 - 2005/12/04   Jubilanti 2005
2005/10/13 - 2005/11/27   Město a divadlo
2005/12/06 - 2006/02/12   Zdenka Braunerová 1858 - 1934
2005/12/14 - 2006/02/19   Karel Haruda: Tóny barev
2006/02/05   Bohumila Sarnová Horková: Recitál Literární podoby
2006/03/02 - 2006/05/21   Josef Čapek a Václav Špála: Člověk a krajina: (kresby, obrazy)
2006/03/16 - 2006/05/08   Jindřich Boška: Ohlédnutí
2006/05/01 - 2006/06/30   Jaroslav Valečka, Markéta Korečková: Krvavé romance
2006/05/01 - 2006/06/30   Jaroslav Valečka: Obrazy / Paintings
2006/05/14 - 2006/07/20   Horká jehla: Grafika 80. let
2006/06/01 - 2006/09/10   Ruské malířství 19. a počátku 20. století
2006/08/03 - 2006/11/05   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou ...
2006/09/15 - 2006/10/31   Boris Kjulleněn: Plastiky, malba
2006/09/15 - 2006/10/31   Božena Dvořáková Kjulleněnová: Maba tuší
2006/11/23 - 2007/01/25   Bohumila Doleželová (1922 - 1993)
2007/02/15 - 2007/05/01   Hory, skály, kameny
2007/05/10 - 2007/07/01   Klimt & Schiele
2007/07/26 - 2007/10/07   Tomáš Císařovský: Zatmění
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky
2008/04/10 - 2008/06/01   Stanislav Diviš: Retrospektiva
2008/06/12 - 2008/08/31   Otto Stritzko
2009 - 2010 zima   Dívčí sen 2009: Testosteron
2009/02/06 - 2009/04/19   František Bohumír Zvěřina (1835 - 1908)
2009/04/29 - 2009/06/28   Petr Pastrňák
2009/07/02 - 2009/10/10   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
2009/11/25 - 2010/06/20   Řeč umění III. Umění ze sbírek OGV z období mezi 1948-1970
2009/11/26 - 2010/01/31   Alén Diviš: Malby a kresby
2009/11/27 - 2010/10/03   Václav Pavlík: Obrazy: Hrst květů
2009/12/04 - 2010/01/31   Pozitivní dezorientace
2010/02/18 - 2010/05/02   Antonín Střížek: Staré i nové obrazy
2010/02/26 - 2010/03/28   Václav Pavlík: Obrazy: Hrst květů
2010/06/18 - 2010/10/10   Jeden svět nestačí
2010/09/09 - 2010/10/24   František Dörfl: K pramenům duše
2010/11/25 - 2011/01/23   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
2010/11/25 - 2011/09/11   Řeč uměni IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost
2010/12/02 - 2011/01/30   Milan Cais: Pod kůží
2011/02/18 - 2011/05/15   Vasil Artamonov - Alexey Klyuykov: 2076
2011/03/18 - 2011/05/29   Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v českém výtvarném umění 19. a 21. století
2011/05/27   Galerijní noc
2011/05/28 - 2011/07/03   Sláva císaři!, aneb návštěva císařského páru v Čechách v roce 1833 a poslední česká korunovace roku 1836
2011/11/25 - 2012/02/05   Zdeněk Burian
2011/11/29   Zdeněk Burian: Přednáška
2012/04/14 - 2012/10/07   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930
2012/05/25 - 2012/08/26   „Oklamem smrť, prehľtnem noc“: Martin Gerboc, Jiří Petrbok a Daniel Pitín
2012/06/03 - 2012/08/28   Jan Hendrych: Sochy, kresby, grafika (1958–2004)
2012/09/13 - 2012/10/19   Emanuel Ranný
2012/12/13 - 2013/02/03   Jiří Jun: Hostem svého bytí
2013/02/07 - 2013/04/28   Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2013/02/21 - 2013/04/07   Vysočinské variace
2013/05/24 - 2013/08/25   Antonín Hudeček
2013/06/27 - 2013/08/18   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí
2013/08/29 - 2013/10/13   Moře! Proč tu není moře!
2013/11/08 - 2014/02/09   Josef Bulant
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté...
2014/02/20 - 2014/05/18   František Skála: Cesty
2014/05/29 - 2014/08/24   Seno, sláma: Práce v krajině a přírodní procesy v umění
2014/09/05 - 2014/10/19   Marius Kotrba: Živá hmota
2014/11/06 - 2015/01/18   Martin Kuriš: Lola
2015/01/30 - 2015/04/12   Uvidět, prožít... (4 pojetí figury)
2015/02/05 - 2015/03/08   Soutěž tří portrétů: Václav Havel, Antonín Holý, Jan Kaplický
2015/03/05 - 2015/05/03   Jiří Jirmus: Tušení souvislostí
2015/05/14 - 2015/08/23   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
2015/06/18 - 2015/08/30   Vesnice je svět
2015/09/10 - 2015/10/18   Marie Blabolilová: Rastry
2015/11/12 - 2016/01/17   Přepisy
2016/03/31 - 2016/05/29   Na pomezí samoty
2016/05/26 - 2016/08/21   Antonín Slavíček (1870-1910): Mezi životem a uměním
2016/06/16 - 2016/08/28   Kurt Gebauer: Mužizmus
2016/07/02 - 2016/09/04   IGLOO: galerie zvuku
2016/09/01 - 2016/11/13   Rakušan z Jihlavy. Dominik Oesterreicher (1750-1809)
2016/09/08 - 2016/10/16   Jej svet: 6 současných slovenských umělkyň pracujících v mediu malby
2016/09/15 - 2016/11/13   Jan Vičar: Africké inspirace
2016/11/10 - 2017/01/22   Čestmír Kafka
2016/11/10 - 2017/01/22   Tabula rasa
2016/11/24 - 2017/01/29   Václav Rabas a mýtus hnědé: Země, chléb a hmota na periferii avantgardy
2017/01/26 - 2017/04/16   Jiný život momentky
2017/02/16 - 2017/04/23   Denisa Krausová: Hořící brambor
2017/05/18 - 2017/08/27   Rudolf Kremlička 1886-1932: Cesta k modernímu obrazu
2017/06/07 - 2017/08/19   Vlákna, klubka, tkaniny: Myšlenky jsou tenká vlákna
2017/09/07 - 2017/10/15   Ani den bez čárky: Postkonceptuální přesahy v současné české a slovenské kresbě
2017/11/09 - 2018/02/11   Gustav Krum 1924-2011
2017/11/23 - 2018/01/14   CREW/ní obraz
2018/01/25 - 2018/04/08   Lubomír Typlt: Jedlíci kukuřice
2018/02/22 - 2018/05/13   Milada Schmidtová Čermáková (1922-2015): Chodkyně v mracích
2018/04/19 - 2018/05/27   Okno před záclonou
2018/05/24 - 2018/08/26   Otakar Lebeda (1877-1901)
2018/06/07 - 2018/10/14   Jak lesy myslí
2018/09/04 - 2018/10/14   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti
2019/03/21 - 2019/05/12   Eva Činčerová: Zápas v sobě
2019/05/23 - 2019/08/25   Miloš Jiránek (1875-1911): Tichý hlas
2019/11/21 - 2020/01/26   Výtvarná Vysočina 2019
2020/02/06 - 2020/08/16   Sochy mluví ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
2020/02/27 - 2020/05/24   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu
2020/12/03 - 2021/02/14   Době navzdory: Jiří Načeradský (1939–2014)
2021/04/29 - 2021/08/01   Daniel Balabán: Na počátku bylo slovo
2021/08/12 - 2021/10/17   Temná noc duše
2021/11/19 - 2022/02/27   Sestry Válovy: Pod jedním nebem
2022/03/11 - 2022/05/29   Jakub Tomáš: Na Kopci u laviček
2022/06/10 - 2022/10/16   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957
2022/11/16 - 2023/02/19   Šárka Trčková a její žáci
2024/02/23 - 2024/05/26   Bylo-ne-bylo
nekonala se   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, grafika z let 1942 - 1972

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1957   Vysočina v díle Oldřicha Blažíčka
  1959   Karel Němec: Výstava grafického díla k osmdesátým narozeninám umělcovým
  1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla
  1963   Josef Hubáček: Výběr z díla
  1964   Výbor z díla Zdenky Heritesové
  1965   Karel Hladík: Sochařské dílo
  1965   Obrazy Bohumíra Matala z let 1945-1965
  1966   Ladislav Novák: Práce z let 1962 - 1966
  1966   Ladislav Zívr: Sochařské dílo 1931-1966
  1967   František Dörfl
  1967   František Gross
  1967   Radek Kratina: Objekty a variabily 1963-1966
  1968   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968
  1969   Jaroslav Šerých: Obrazy a grafika
  1969   Otto Stritzko: Obrazy, kresby
  1970   Jiří John: Obrazy a grafika
  1970   Miroslav Roštínský: Kresby, grafika, obrazy
  1970   Stanislav Pojer
  1971   Eva Činčerová
  1971   Jindřich Wielgus: Sochy & kresby, grafika
  1971   Ladislav Kukla
  1971   Libuše Vojtková: Kresby a grafika
  1971   Miloš Petera: Obrazy, kresby
  1971   Miroslav Hruška: Obrazy, kresby, grafika
  1972   Antonín Smažil: Obrazy (Malba, kresba, grafika)
  1972   Čestmír Kafka: Obrazy/ grafika
  1972   František Süsser: Výstava kreseb a olejů
  1972   Jaroslav Svoboda
  1972   Vladimír Černo: Objekty
  1974   Jaroslav Moravec
  1974   Valdemar Radil
  1975   Bedřich Vaníček
  1975   Zdeněk Novotný: Životní dílo
  1976   Jan Maria Najmr: Obrazy z let 1963-1975
  1976   Karel Toman
  1976   Oldřich Eichler: Obrazy, kresby
  1976   Richard Přikryl: Obrazy - kresby 1926 - 1976 (Tvorba z let 1926 - 1976)
  1977   Josef Čapek: Obrazy, kresby, grafika
  1977   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
  1977   Vladimír Drápal: Výběr z díla
  1978   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy, kresby
  1978   Libuše Pilařová-Kverková: Obrazy, kresby
  1978   Pavel Kopáček: Malířské dílo
  1979   Gustav Krum: Ilustrace, kresba, grafika
  1979   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978
  1979   Leonid Ochrymčuk: Obrazy, montáže, plastiky (1961 - 1979)
  1980   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980
  1981   Jaroslav Svoboda: Skleněné plastiky
  1981   Oldřich Eichler: Obrazy
  1981   Olga Čechová: Grafika, koláže, kresby
  1982   Rastislav Michal: Obrazy, grafika, kresby
  1982   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
  1983   Emilie Tomanová: Grafika
  1983   Miloslav Kalina: Obrazy, kresby
  1983   Zdeněk Bláha: Malířské dílo
  1984   Josef Klukan: Fotografie
  1984   Stanislav Pojer: Obrazy
  1985   Eva Janíčková: Grafika
  1985   J. M. Najmr: Obrazy z let 1970-1984
  1986   Anna Hlušičková: Tvorba z let 1979-1985 (Tapisérie-artprotis, akvarely, kresby)
  1986   Richard Přikryl: Výstava k umělcovým nedožitým 80. narozeninám
  1987   Josef Kos: Obrazy, pastely
  1987   Miroslav Roštínský
  1987   Václav Tajovský: Obrazy, grafika
  1989   Karel Hyliš: Výběr z tvorby
  1991   Radek Pilař: Absolutní opona
  1993   Bohumil Krátký: Ohlédnutí
  1993   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
  1993   Václav Tikal
  1994   František Dörfl: Výběr z tvorby
  1994   Igor Piačka: Grafik, ilustrátor, malíř
  1995   Jiří Jirmus: Malířské dílo
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí
  1995   Tomáš Vosolsobě: Výběr z tvorby
  1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1998   Alois Kalvoda: Život a dílo
  1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949 - 1999
  2000   75. Ladislava Nováka z Třebíče
  2001   František Dlouhý: Prolínání
  2001   Petr Hyliš: Výběr z tvorby
  2002   Josef Kos: Výtvarná tvorba posledních let
  2003   František Kaván 1866-1941
  2006   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou...
  2006   Jindřich Boška: Ohlédnutí
  2007   Tomáš Císařovský: Zatmění / Eclipse
  2008   Josef Macek: Drsný štít volnosti (Retrospektivní výstava z let 1990-2008)
  2008   Karel Hyliš: Dialog, hmota, prostor
  2009   Alén Diviš: Malby a kresby
  2009   Václav Hejna: Ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze
  2010   František Dörfl: K pramenům duše
  2010   Milan Cais: Pod kůží
  2012   Emanuel Ranný
  2014   Marius Kotrba: Živá hmota
  2015   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
  2015   Marie Blabolilová: Rastry
  2016   Čestmír Kafka
  2016   Dalibor David
  2016   Kurt Gebauer: Mužizmus
  2017   Denisa Krausová: Hořící brambor / Burning Potato
  2017   Milada Schmidtová Čermáková: Chodkyně v mracích
  2019   Eva Činčerová: Zápas v sobě
  2020   Době navzdory: Jiří Načeradský (1939–2014)
  2021   Daniel Balabán: Na počátku bylo slovo
  2021   Jan Honsa: Samotář se srdcem venkovana
  nedat.   Josef Kremláček
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1955   Josef Jambor, Karel Pokorný
  1957   IX. členská výstava Krajského klubu výtvarníků v Jihlavě
  1957   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla
  1961   Výtvarné umění afrických národů
  1963   Moderní české malířství do druhé světové války
  1965   16. členská výstava
  1966   17. členská výstava
  1966   Míla Doleželová, Jiří Mareš
  1967   Fantasijní aspekty současného českého umění
  1968   1. bienále výzkumu grafiky
  1968   Klub konkrétistů
  1969   Phases
  1969   Tool etc: Poesia visiva italiana
  1971   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
  1971   Výtvarníci Vysočiny
  1974   Prostředí očima mladé generace (Výstava výtvarného projevu dětí a mládeže z národní soutěže)
  1976   Výtvarníci Vysočiny
  1977   Prostředí života (Národní výstava výtvarného projevu dětí a mládeže do 18 let z výsledků národní soutěže)
  1978   Helena Zezulová, Antonín Zezula
  1978   Současná tvorba na Vysočině: Obrazy, kresby, grafika, plastiky
  1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1980   Prostředí života (Výstava výtvarného projevu dětí a mládeže do 19 let)
  1980   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně (Tvorba z let 1907-1919)
  1981   Marie Uchytilová: Plastiky, Jiří V. Hampl: Plastiky, obrazy
  1983   Prostředí života Jihlava '83 (4. národní přehlídka prací výtvarných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
  1985   Výtvarníci Vysočiny (Na počest 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
  1986   Prostředí života - Jihlava '86 (5. národní přehlídka prací výtavrných kroužků dětí a mládeže do 19 let)
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
  1997   Klub konkrétistů
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
  2003   Obsese sběru
  2004   Akvizice 1995-2003
  2008   Hmatové sochařství / Touch Sculpture
  2009   Pozitivní dezorientace
  2010   Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
  2013   Mezinárodní sklářské sympozium / Internationales Glassymposium Vysočina 2012
  2013   Moře! Proč tu není moře!
  2014   Seno, sláma (Práce v krajině a přírodní procesy v umění)
  2015   Uvidět, prožít... (4 pojetí figury)
  2015   Vesnice je svět
  2016   Jej svet
  2017   CREW/ní obraz
  2017   Jiný život momentky
  2020   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu
  2020   Dobré dílo (Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli)
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana
  2020   Sochy mluví (Ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
  2021   Sestry Válovy: Pod jedním nebem
  2021   Temná noc duše
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Oblastní galerie Vysočiny
  2009   Dívám se dívám... Bohuslav Metelka (Člověk k nezaplacení)
  2019   Tam u šraňků bude přístaviště (Rozhovory s umělci z Českomoravské povýšeniny)
  2022   Předmět našich hovorů (Rozhovory k výstavě Temná noc duše)
  2023   Pod zimním sluncem jihu (Čeští malíři na Korsice a francouzské Riviéře 1925–1931)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Seno, sláma, řeřicha / Hay, straw, cress
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1955   František Antonín Jelínek
  1959   Karel Němec: Grafické dílo (k umělcovým 80.narozeninám)
  1967   František Gross: Obrazy, kresby a grafika
  1967   Karel Němec: Exlibris a příležitostná grafika
  1967   Radek Kratina: Objekty a variabily
  1968   Richard Přikryl: Obrazy a kresby 1928 - 1968 (životní dílo)
  1969   Alois Toufar: Obrazy a kresby
  1969   Jaroslav Moravec: Obrazy, kresby a grafika
  1970   Jiří John: Obrazy a grafika
  1972   Čestmír Kafka: Obrazy / Kresby / Grafika z let 1942 - 1972
  1973   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
  1973   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1974   Jaroslav Moravec: Tapiserie, plastiky, obrazy, kresby
  1979   František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979
  1981   Oldřich Eichler: Obrazy 1976-1980
  1982   Josef Kos: Obrazy, kresby, grafika
  1982   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
  1983   Emilie Tomanová: Grafika
  1983   Josef Bulant: Obrazy, kresby, grafika
  1984   Josef Klukan: Fotografie
  1985   Antonín Machek (1755-1844): Výběr z portrétní tvorby
  1985   Eva Janíčková: Grafika
  1986   Anna Hlušičková: Tapiserie - artprotis, akvarely, kresby
  1986   Jiří Horník: Obrazy
  1986   Richard Přikryl: Obrazy a kresby
  1986   Rudolf Hanych: Výběr z tvorby
  1987   Josef Kos: Obrazy, pastely
  1987   Josef Kremláček: Ilustrace - grafika
  1987   Václav Tajovský: Obrazy - grafika
  1989   Jaroslav Šerých: Výběr z tvorby
  1989   Jiří John: Obrazy a grafika
  1990   Bohumír Matal: Obrazy
  1990   Jindřich Zezula: Malba
  1990   Josef Sudek: Sběratel českého moderního umění
  1990   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby
  1990   Pavel Rejchrt: Obrazy, kresby, grafika
  1991   Marie Filippovová: Kresby a grafiky
  1991   Zdena Höhmová: Obrazy, kresby
  1992   Eduard Ovčáček: Výběr z díla 1961 - 1991
  1992   Haberpointner: Plastiky
  1992   Josef Kos: Obrazy, grafika
  1992   Vladimír Preclík: Sochy
  1993   Bohuslav Reynek: Výběr z tvorby
  1993   Jánuš Kubíček: Životní dílo
  1993   Jindřich Boška: Průřez tvorbou
  1993   Josef Wagner: Obrazy, kresby
  1993   Pavel Sukdolák: Grafika 1960 - 1993
  1993   Václav Zykmund: Výběr z díla
  1994   Jaroslav Panuška: Zapomínaný malíř české secese
  1994   Radek Wiesner: Proměny
  1995   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí (Oblastní gaerie Vysočiny v Jihlavě)
  1996   Miloslav Moucha: Malba, kresba a grafika
  1997   Bohdan Lacina (1912-1971): Výběr z tvorby
  1997   Cecilie Chiavistelli
  1997   Josef Sudek: Fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1997   Olaf Hanel: Střežený chaos
  1997   Otto Stritzko: Malířské dílo
  1998   Alois Kalvoda (výběr z tvorby)
  1998   Josef Lada: Pohádkový svět
  1999   Jiří Trnka (1912-1969)
  1999   Vladimír Janoušek: Neznámý
  1999   Vladimír Vašíček: Obrazy z let 1949-1999
  2000   Ivan Ouhel: Výběr z tvorby
  2000   Roman Havelka: Výběr z tvorby
  2001   František Dlouhý: Prolínání
  2001   Jiří Salajka: Obrazy a monotypy
  2001   Petr Hyliš: Výběr ze sochařské tvorby
  2002   Emanuel Ranný (výběr z tvorby)
  2002   Emil Filla: Ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
  2002   František Kaván 1866-1941
  2002   Jiří John: Výběr z tvorby
  2002   Max Švabinský: Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  2003   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby a grafika z let 1937 - 1981
  2003   Sochař Josef Klimeš: Návrat
  2004   Miroslav Štolfa: Malby / kresby
  2005   Jan Hendrych: sochy, kresby, grafika (1958 - 2004)
  2005   Karel Haruda: Tóny barev
  2005   Karel Hyliš: Výběr za sochařské tvorby
  2005   Karel Vaca (1919-1989): Obrazy, scénografie, plakáty, ilustrace, kresby
  2005   Zdenka Braunerová 1858 - 1934
  2006   Bohumila Doleželová (1922 - 1993)
  2006   Bohumila Sarnová Horková: Recitál Literární podoby (poezie mezi obrazy)
  2006   Jan Koblasa: Dialogy s hmotou...
  2006   Jindřich Boška: Ohlédnutí
  2007   Tomáš Císařovský: Zatmění
  2008   Otto Stritzko (1908 - 1986)
  2009   František Bohumír Zvěřina (1835 - 1908)
  2010   Antonín Střížek: Staré i nové obrazy (retrospektivní výstava)
  2012   Jiří Jun: Hostem svého bytí
  2013   Antonín Hudeček
  2013   Josef Bulant
  2013   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí
  2014   Antonín Kanta: Slavnost obyčejnosti
  2014   František Skála: Cesty
  2014   Jan Vičar: Generál Josef K.
  2014   Ladislav Kukla: Uvnitř krajin / Inside Landscapes
  2014   Marius Kotrba: Živá hmota
  2014   Martin Kuriš: Lola
  2015   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
  2015   Jiří Jirmus: Tušení souvislostí
  2015   Marie Blabolilová: Rastry
  2016   Antonín Slavíček (1870-1910): Mezi životem a uměním
  2016   Čestmír Kafka
  2016   Irena Wagnerová: Reminiscence
  2016   Kurt Gebauer: Mužizmus
  2016   Rakušan z Jihlavy (Dominik Oesterreicher (1750-1809))
  2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
  2017   Rudolf Kremlička 1886-1932: Cesta k modernímu obrazu
  2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Klub konkrétistů (Jihlava)
  1971   Konkrétistická a postkonkrétistická tvorba
  1978   Současná tvorba na Vysočině
  1986   Prostředí života Jihlava '86
  1987   Krajináři Umělecké besedy (Obrazy)
  1989   Evropské malířství 2. poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1989   Gustav Klimt, Egon Schiele: Faksimile akvarelů a kreseb
  1990   Josef Sudek sběratel českého moderního umění
  1991   Abstrakce ze Salzburgska (kresba, malba)
  1991   Eleonora a Ernst Friedrichovi
  1991   Im Bilde / V obraze (aktuální fotografie z Rakouska)
  1991   Rostislav Magni: Plastiky, Růžena Magniová: Batika
  1994   UB 12
  1996   Cesty japonského dřevořezu
  1996   Jiří Seifert: Sochy a kresby, Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov
  1996   Poezie a krása (Česká malba a kresba přelomu století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
  1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni)
  1997   Klub konkrétistů
  1997   Stará italská grafika ze sbírek GVU Ostrava
  1998   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
  1999   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze
  1999   Italská kresba a malba 16.-18. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  2000   Alfa 2000 omega
  2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století)
  2000   Výtvarný svět divadla pro děti (návrhy, loutky, scénografie)
  2001   Výtvarná Vysočina 2001
  2002   Na sítnici bouře / Sur la Rétine de la Tourmente, Současná surrealistická koláž / La collage surréaliste contemporain (Edouard Jaguer (Paříž - Francie), Ladislav Novák: Výběr z díla)
  2003   50 let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  2003   Obsese sběru
  2004   Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami (Výtvarný ateliér mateřské školky)
  2010   Jeden svět nestačí (Umění 19.století ze sbírky Patrika Šimona)
  2010   Řeč umění IV: Umění od sedmdesátých let až po současnost; Eduard Ovčáček, Zdeněk Šplíchal, Jiří Valoch: 01 + 01 + 01 = 03
  2011   Odlesk perly: Umění baroka ze sbírky Patrika Šimona
  2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny (Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona 1880-1930)
  2013   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté...
  2015   Soutěž tří portrétů: Václav Havel/ Antonín Holý/ Jan Kaplický
  2015   Uvidět, prožít... (4 pojetí figury)
  2018   Okno před záclonou
  2020   Adriena Šimotová, Jiří John: Dvojí obrazotvornost - Návrat v návratu
  2021   Sestry Válovy: Pod jedním nebem
  nedat.   Computer graphic
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   Ladislav Novák (1925 - 1999): Nějaká sláva v prostoru se odehrává, 1977
  nedat   Tobiáš a anděl, 1964: Koláž, roláž, karton, 99 x 70 cm
  nedatováno   Antonín Chittussi (1847-1891)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   Jaroslav Rössler: Ze Smilova do Paříže (a zpět)
  2017   Gustav Krum 1924-2011
  2018   Otakar Lebeda (1877-1901)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Totgeschwiegene Moderne / Illusionen und Träume / Mitteleuropäische Kunst aus der Privatsammlung von Patrik Šimon 1880-1930
  2012   Zamlčená moderna / Iluze a sny: Středoevropské umění ze sbírky Patrika Šimona
  2022   Aviatika v české vizuální kultuře 1783-1957
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   František Skála: Cesty (Saigon team / Headlands - Země hlav / Obálky / Skutečný příběh Cílka a Lídy)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Anima Animus Animace
parte
  rok vydání   název (podnázev)
  2000   František Dlouhý
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   Pour féliciter 2006 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
  2021   PF 2022 (Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   František Hudeček: Výběr z díla 1931 - 1979
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Zdeněk Burian
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Malíř Antonín Chittussi a jeho pohledy na česká města
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Klub konkrétistů
  2001   Petr Hyliš: Výběr z tvorby
text
  rok vydání   název (podnázev)
  2024   Bylo-ne-bylo
  2024   Pablo Diserens: Ebbing Ice Lines of the Low Arctic
  2024   Vlastimil Nenadál: Trans naturalis
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Moře! Proč tu není moře!
  2013   Václav Hejna (1914 - 1985): Barva a bytí
  2014   Marius Kotrba: Živá hmota
  2015   Jakub Schikaneder (1855-1924): Od svědectví k obrazovému snění
  2015   Marie Blabolilová - rastry
  2016   IGLOO 3: Tabula rasa (Ladislav a Adam Železný)
  2016   Rakušan z Jihlavy (Dominik Oesterreicher (1750-1809))
  2016   Václav Rabas a mýtus hnědé (Země, chléb a hmota na periferii avantgardy)
  2016   X: Čestmír Kafka

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

instituce, obec, adresa
 
Galerie Alternativa, Jihlava (Jihlava), Komenského 10

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Přírůstky sbírek 1989-1994 (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1982   Oblastní galerie Vysočiny
  1998   State Galleries of the Czech Republic
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Galerie, obrazárny a domy umění v Jihomoravském kraji
  1968   Ve hře o diváka
  1970   Krajina St. Pojera
  1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
  1998   Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
  2012   Vlčice noci
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (cs.wikipedia.org)
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Oblastní galerie Vysočiny Jihlava
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2021   PF 2022 (Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

osoba   narození rok od - do, poznámka
Bečková Jana   1962     ???? - ????
Bojanovská Jana         ???? - ????
Hyliš Jiří   5. 10. 1953     ???? - ????, ředitel, kurátor sbírek
Kalaš Zdeněk         ???? - ????, fotograf, kurátor
Linhart Ctimír         ???? - ????, ředitel
Sarna František   2. 11. 1947     ???? - ????, výtvarný teoretik
Seifert Aleš   9. 7. 1977     ???? - 2012, ředitel, 2009

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů)

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

osoba   narození
Adámek Rudolf   9. 5. 1882    
Antal Eduard   18. 5. 1929    
Axman Miloš   20. 11. 1926    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bednář Ivan   8. 5. 1923    
Belohradský Štefan   30. 8. 1930    
Bílek František   6. 11. 1872    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Boška Jindřich   12. 1. 1931    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Braunerová Zdenka   9. 4. 1858    
Brož Josef   13. 8. 1904    
Canon Hans   17. 4. 1883    
Činčerová Eva   16. 11. 1943    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dlouhý František   20. 3. 1911    
Dobiáš Čeněk   1. 6. 1919    
Dörfl František   23. 3. 1934    
Drapell Josef   13. 3. 1940    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Eichler Oldřich   18. 7. 1941    
Franta   16. 3. 1930    
Führich Josef   9. 2. 1800    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hanel Olaf   21. 1. 1943    
Hanych Rudolf   11. 4. 1906    
Harcuba Jiří   6. 12. 1928    
Havránek Bedřich   4. 1. 1821    
Höhmová Zdena   4. 10. 1955    
Holan Karel   4. 12. 1893    
Holub Luděk   10. 6. 1928    
Honsa Jan   8. 6. 1876    
Housa Vlastislav   1. 1. 1932    
Hruška Jiří   10. 2. 1921    
Hvozdenský Josef   7. 3. 1932    
Hyliš Karel   25. 3. 1928    
Hyliš Petr   6. 3. 1956    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janák František   1. 6. 1951    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Janovský Jakub   3. 8. 1984    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jirmus Jiří   22. 1. 1934    
John Jiří   6. 11. 1923    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kašpar Antonín   4. 3. 1954    
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Kmentová Eva   6. 1. 1928    
Knobloch Milan   10. 8. 1921    
Knor Jan   10. 6. 1952    
Kobliha František   17. 11. 1877    
Kodet Jan   1. 6. 1910    
Kolář Jiří   24. 9. 1914    
Kolářský Zdeněk   29. 4. 1931    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Kos Josef   26. 7. 1932    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotík Pravoslav   1. 5. 1889    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Kryštůfek Jiří   31. 3. 1932    
Křížek Jan   31. 7. 1919    
Kubíček Josef   13. 3. 1890    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kukla Ladislav   15. 1. 1943    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Luňák Hynek   12. 4. 1926    
Magni Rostislav   16. 8. 1927    
Magni Růžena   20. 9. 1929    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Malejovský Josef   19. 4. 1914    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Mánes Quido   17. 7. 1828    
Mánesová Amálie   21. 1. 1817    
Marschalová Zdeňka   17. 11. 1951    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Matasová Adéla   26. 7. 1940    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Michal Rastislav   9. 6. 1936    
Nádvorníková Alena   12. 11. 1942    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Nevan Eugen   18. 1. 1914    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Ouhel Ivan   18. 2. 1945    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Panuška Jaroslav   3. 3. 1872    
Pastrňák Petr   17. 2. 1962    
Pešek Luděk   26. 4. 1919    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Pištěk Theodor   25. 10. 1932    
Plíšková Naděžda   6. 11. 1934    
Pojer Stanislav   17. 12. 1931    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Prucha Jindřich   29. 9. 1886    
Přibyl Lubomír   27. 6. 1937    
Přikryl Richard   9. 5. 1906    
Ranný Emanuel   3. 2. 1943    
Reynek Bohuslav   31. 5. 1892    
Rossí Karel   6. 10. 1955    
Rossí Tomáš   6. 10. 1955    
Roštínský Miroslav   6. 1. 1927    
Rotterová Romana   17. 10. 1931    
Růžička Lubomír   7. 3. 1938    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Sedláčková Klára   13. 5. 1909    
Seifert Jiří   5. 9. 1932    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Schwaiger Hanuš   28. 6. 1854    
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910    
Smutný Oldřich   17. 6. 1925    
Stritzko Otto   2. 2. 1908    
Sukdolák Pavel   21. 9. 1925    
Svoboda Jaroslav   9. 2. 1938    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Ševčík Miloš   27. 6. 1939    
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šíma Ladislav   12. 7. 1885    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Štyrský Jindřich   11. 8. 1899    
Švabinský Max   17. 9. 1873    
Tichý František   24. 3. 1896    
Tikal Václav   24. 12. 1906    
Titor Ivan   2. 2. 1960    
Toyen   21. 9. 1902    
Truhlíková Spěváková Jarmila   14. 11. 1940    
Varvažovský Luděk   7. 8. 1923    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Vojtková Libuše   4. 9. 1939    
Voleský Josef   13. 2. 1895    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Wagner Josef   24. 5. 1938    
Wagner Libor   6. 3. 1933    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wiesner Radek   2. 6. 1965    
Zeman Karel   7. 12. 1949    
Zeyer Jan   29. 9. 1878    
Zezula Jindřich   12. 5. 1935    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    
Žufan Bořivoj   11. 1. 1904