První klášter klarisek v Čechách založený pravděpodobně roku 1231 dcerou krále Přemysla Otakara I - sv. Anežkou Českou.

Klášter sv. Anežky České

obec: Praha
adresa: Anežská 1
PSČ: 110 00
stát: Česká republika (Czech Republic)

poznámka:
U Milosrdných 17 ?

Klášter sv. Anežky České

Klášter sv. Anežky České na Františku byl založený sestrou krále Václava I. Anežkou Přemyslovnou pravděpodobně už v roce 1231. V této době byly společně s klášterními budovami postaveny ve stylu vrcholné francouzské gotiky kostely sv. Františka a sv. Salvátora. Klášter se stal (po vzoru francouzských králů) královským pohřebištěm Přemyslovců, jeho státní význam dosáhl vrcholu. Za husitských válek byl značně poničen, k větším opravám došlo až v polovině 18. století. Dekretem Josefa II. z roku 1782 byl konvent definitivně zrušen. V 80. letech minulého století byl dvakrát v asanačním plánu Starého Města a jen díky zásahu veřejnosti nedošlo k jeho zboření. Ještě dalších sto let stavba chátrala, až v roce 1963 se stala majetkem Národní galerie. Byla od základů rekonstruována a od roku 1980 představovala české umění 19. století.
Stálá sbírka zahrnovala české malířství a sochařství 19. století. Epochy klasicismu, romantismu, realismu, generace Národního divadla a malířství 90. let, ovlivněné symbolismem, byly zde zastoupeny díly J. Navrátila, J. Mánesa, K. Purkyně, A. Kosárka, A. Chittussiho, V. Brožíka, M. Alše, J. Schikanedra, J. V. Myslbeka a dalších.
Od listopadu roku 2000 je zde zpřístupněna nově koncipovaná expozice středověkého a raně renesančního umění.
První část v patře sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Michelské madony) přes "měkký" sloh Mistra Theodorika k obrazům Mistra Třeboňského oltáře a dílům krásného slohu (Madona svatovítská, Sv. Petr ze Slivice, Varianta Krumlovské madony). Zatímco ve 14. století a v období kolem roku 1400 patřily Čechy a Praha k významným centrům evropského uměleckého dění, v 15. století naopak umělecké podněty spíše přijímaly (Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře). Česká a moravská díla z 15. a počátku 16. století jsou v expozici nově konfrontována s tvorbou ostatních středoevropských oblastí, s nimiž Čechy v té době spojovaly těsné kulturní kontakty. Obraz Madony s dítětem od Mistra IW tak vede dialog s dílem stejného námětu od saského umělce Lucase Cranacha st. Významný Mistr žebráckého Oplakávání je zastoupen svým stěžejním dílem dokládajícím vysokou úroveň řezbářství v oblasti jižních Čech, zatímco vliv tzv. podunajské školy (v expozici např. obraz Albrechta Altdorfera) se odráží v tvorbě Mistra IP.

Klášter sv. Anežky České

První klášter klarisek v Čechách založený pravděpodobně roku 1231 dcerou krále Přemysla Otakara I - sv. Anežkou Českou.
 

Klášter sv. Anežky České

termín   název výstavy, místo konání
1998-   České malířství 19. století, Klášter sv. Anežky České, Praha

Klášter sv. Anežky České

termín   název výstavy
1983/03/22 - 1983/08/28   František Xaver Procházka 1746 - 1815
1983/09/22 - 1983/11/06   Divadlo v českém novodobém umění - I. díl
1983/11/15 - 1984/01/01   Divadlo v českém novodobém umění - II. díl
1984/04/03 - 1984/07/01   Ludvík Kohl 1746 - 1821
1984/09/04 - 1985/11/25   Beneš Knüpfer 1844-1910
1985/06/26 - 1985/09/29   Česká historická kresba a grafika 19. století
1985/10/08 - 1986/03/31   Bedřich Havránek
1986/05/28 - 1986/08/03   Anglická grafika 1775-1970. Soubor grafických listů získaných výměnou s Britským muzeem v Londýně
1986/10/27 - 1986/11/30   Oskar Kokoschka, mladá léta. K 100. výročí narození
1987/02/26 - 1987/05/31   Maxmilián Pirner 1854 - 1924
1987/06/08 - 1987/06/14   Rudolfinská kresba
1987/07/09 - 1987/08/30   Jan Evangelista Purkyně a výtvarné umění
1987/09/29 - 1987/11/15   Umělci doby A. S. Puškina. Díla ze sbírek Státní Treťjakovské galerie v Moskvě
1987/12/01 - 1988/01/31   Napodobení a inspirace. Děti v Národní galerii v Praze
1988/10/04 - 1989/01/10   Antonín Slavíček, Jan Preisler
1988/10/04 - 1989/07/30   Budování sbírky umění 20. století. Veletržní palác (historie a rekonstrukce)
1989/01/18 - 1989/02/19   Miloš Jiránek, Herbert Masaryk, Karel Myslbek, Otakar Španiel, Josef Mařatka
1989/02/27 - 1989/03/27   Italské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1989/04/04 - 1989/05/01   Rakouské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1989/05/11 - 1989/06/04   František Kupka: Výběr z díla - 5. výstava cyklu pracovních výstav ze sbírek moderního umění NG - obrazy určené pro Veletržní palác
1989/06/22 - 1989/07/30   Jugoslávské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1989/08/10 - 1989/11/19   Výtvarní umělci ve fotografii 1848 - 1989
1989/09/12 - 1989/11/19   Tradice Akademie výtvarných umění v Praze ve XX. století. (K 190. výročí založení školy)
1989/12/12 - 1990/02/04   Malíři dětem: Dětská kniha a animovaný film
1990/03/01 - 1990/04/16   Polské umění XX. století ze sbírek NG. ( 7. výstava z cyklu pracovních výstav ze sbírek moderního umění NG - obrazy určené pro Veletržní palác)
1990/06/22   Robert Urbásek
1990/12/11 - 1991/03/10   Adolf Kosárek 1830-1859
1991/03/22 - 1991/06/23   Krajina v díle Josefa Mánesa
1991/10/10 - 1992/01/19   Vídeňská gotika (Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu Sv. Štěpána ve Vídni)
1992/02 - 1992/04   Moderní galerie tenkrát 1902-1942
1992/10/15 - 1993/01/31   Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně
1992/12/18 - 1993/01/31   Rodinovi fotografové
1993/04/09 - 1993/06/13   Bohumír Kozák: Praha v kresbách
1993/10/27 - 1993/11/21   Čchi Paj-š' (1863 -1957): Výstava k 130. výročí narození
1993/12/02 - 1994/02/13   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty)
1993/12/21 - 1994/10/23   Apoštolové z Újezda sv. Kříže
1994/03 - 1994/04   Heimo Zobernig
1994/04/29 - 1994/06/19   Hubert Kiecol
1994/06/09 - 1994/08/07   Ignác Vojtěch Ullmann
1994/08/16 - 1994/10/30   Čínská keramika ze sbírek Národní galerie v Praze
1994/09/24 - 1994/11/20   Jan Vercruysse
1994/11/18 - 1995/01/29   Félicien Rops
1995/02/15 - 1995/04/16   Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu
1995/08/30 - 1995/10/01   Nevěsta v uzavřené zahradě
1995/10/24 - 1996/04/28   Gotika v západních Čechách (1230-1530)
1996/06/20 - 1996/08/18   Rakouská kresba 18. století: Vybraná díla z českých a moravských sbírek
1996/11/08 - 1996/11/10   Umění a architektura dnes
1996/11/12 - 1997/02/09   Felix Jenewein (1857 - 1905)
1997/04/16 - 1997/08/31   Jarmila Haldová: Nechte maličkých přijít ke mně
1997/09/08 - 1997/10/26   Německý dřevořez doby reformace: Ze sbírky Zámeckého muzea města Gothy
1997/11   Koncert (Umění na pomoc Moravě)
1997/11/13 - 1998/04/27   Magister Theodoricus - Dvorní malíř císaře Karla IV.
1997/11/17   Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění
1998-   České malířství 19. století
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005
2005/11/01 - 2006/05/21   Francouzské gotické umění z Metropolitního muzea v New Yorku
2006/01/31   100 děl z Národní galerie v Praze
2006/02/27   Talichův komorní orchestr a hosté / Talich Kammerorochester und seine Gäste
2006/04/07 - 2006/05/21   Mark Wallinger: Práh království / Threshold to the Kingdom
2008/05/15 -   Umění 19. století v Čechách
2008/12/19 - 2009/03/08   Sv. Václav - Ochránce České země
2009/10/27 - 2009/11/30   Věra Mičková: Tapisérie z Bayeux
2013/11/01 - 2014/02/02   CM 863: Svatí Cyril a Metoděj: Dějiny, tradice, úcta
2013/11/04 - 2013/12/31   Patrik Hábl: Vytržené obrazy
2014/06/24 - 2014/09/21   JaeEun Choi: Dům, ktery se nepřetržitě pohybuje v kruhu / the House that Continuously Cirkulates
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914
2017/02/24 - 2017/09/17   Očím skryté
2017/12/13 - 2018/08/26   Očím na odiv (Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století)
2018/05/19 - 2018/08/19   Richard Wientzek: Kresby
2018/05/19 - 2018/10/14   Antony Gormley: Sum
2018/09/14   Slavnostní koncert k polsko-českým výročím 1918 - 2018
2019/04/10 - 2019/09/15   Dílo sezóny: Pieta z Bílska
2019/12/06 - 2020/04/19   Krásné madony
2020/09/11 - 2021/01/31   Mikuláš Medek: Nahý v trní
neuvedeno   České malířství a sochařství 19. století
stálá expozice   Středověké umění v Čechách a Střední Evropě 1200-1550

Klášter sv. Anežky České

instituce, obec, adresa
Národní galerie v Praze, Praha, _

Klášter sv. Anežky České

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Anežský klášter v Praze
  2016   Klášter sv. Anežky České (Průvodce areálem)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1980   Restaurátorské práce v areálu bývalého kláštera Blahoslavené Anežky v Praze I, Na Františku (Historie a současnost)
  1998   Národní galerie v Praze
  2012   Putování za sv. Anežkou Českou
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2019   Národní galerie Praha
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Rakouské kulturní fórum (06/02)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky

Klášter sv. Anežky České

osoba   narození rok od - do, poznámka
Stratil Václav   7. 10. 1950     1983 - 1987, noční strážce
Štulc Josef   4. 3. 1944     1988 - 1988, podílel se na úpravě