Václav Stratil

* 7. 10. 1950, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
hudebník, pedagog, malíř, kreslíř, fotograf, performer

 

národnost: česká
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000402296
WIKIDATA: Q11985864
VIAF: 84017536

Václav Stratil
Bez názvu
1978
koláž, akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
koláž, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
 

poznámka:
odkazová forma
Hu Haba, 1950-

Václav Stratil

Mnohovrstevnaté a rozmanité dílo konceptualisty, kreslíře, performera a malíře Václava Stratila prošlo v posledním čtvrtstoletí mnoha proměnami. V sedmdesátých letech patřil k neoficiální umělecké komunitě města Olomouce a vytvářel expresivně-existenciální malby a kresby. Viditelný obrat ke konceptualismu se v jeho díle začíná projevovat v první polovině osmdesátých let. Umělec se v té době přestěhoval do Prahy a intenzivně začal komunikovat – mimo jiných osobností tehdejší kulturní scény – s teoretičkou Milenou Slavickou a umělkyní Adrienou Šimotovou. Václav Stratil v těchto letech pracoval jako noční hlídač. Volný čas vyplňoval vytvářením časově a fyzicky náročných kreseb, vznikajících kladením mnoha paralelně vedených linií vedle sebe a v různých vrstvách svírajících vzájemný úhel 45 nebo 90 stupňů. Jde často o velkoformátová díla spojená z několika kusů papíru, jejichž vytvoření si vyžádalo měsíce monotónní práce. Mimo tematizace času a lidské práce tyto kresby představovaly jakýsi minimalistický očistný rituál v dobách kulturního bezčasí normalizace. Od konce osmdesátých let se v kresbách začínají objevovat i nápisy. To se však již Václav Stratil začal ve zvýšené míře zabývat instalacemi a především fotoperformancemi. Tématem i materiálem se mu stala především vlastní osoba, možnosti autoportrétu a proměnlivost lidské identity. Klíčovým se v tomto směru stal především cyklus Řeholní pacient (od roku 1991 do poloviny devadesátých let). Václav Stratil navštěvoval komunální fotoateliéry a s různými účesy, výrazy a rekvizitami se nechával fotografovat. Na jednotlivých snímcích (celek Řeholního pacienta má asi 50 fotografií), najdeme náboženské motivy, ironické provokace i výrazy šílenství. V praxi fotografických autoportrétů od komerčních fotografů Václav Stratil pokračuje dodnes.
Václav Stratil napůl vážně a napůl ironicky pracuje nejen se svým tělem, ale i se svojí rolí umělce ve společnosti a dokonce i pedagoga na vysoké umělecké škole (vede ateliér na brněnské FaVU). Jeho výstavy mají často charakter performance nebo jedinečné instalace. Expozice Hu-Haba v Nové síni v roce 1995 představila jeho raná díla, která by většina výtvarníků v obavách o svou pověst nikdy nevystavila. Společná výstava z roku 1997 v témže prostoru provokativně zpochybnila modernistický mýtus jedinečnosti uměleckého díla a přenosu jeho duchovních kvalit. Václav Stratil tehdy vystavil xerokopie obrazů českého modernistického malíře Václava Boštíka. Stratil vedle této linie konceptuálních děl neopustil ani vytváření dvojrozměrných artefaktů. V nových sériích „kreseb“ pracuje s lepicími fóliemi, barevnými papíry či nálepkami. Vytváří také kolektivní pokleslé malby lišek.
zdroj - Tomáš Pospiszyl, www.artlist.cz, 2007

Václav Stratil

 

Václav Stratil

Václav Stratil
Bez názvu
1978
koláž, akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
koláž, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1978
akvarel, tuš
ruční papír
570 x 462
Václav Stratil
Bez názvu
1980
kombinovaná technika
papír, tuš
625 x 450 mm
Václav Stratil
Bez názvu
1981
kombinovaná technika
akvarel, tužka, tuš, ruční papír
585 x 417 mm
Václav Stratil
Bez názvu
1981
kresba
papír, tuš
420 x 300 mm
Václav Stratil
Bez názvu
1981
tuš
papír
417 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
1981
tuš
ruční papír
417 x 290
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
ruční papír
415 x 290
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
papír
415 x 303
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Bez názvu
1982
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Struktura
1983
tuš
papír
418 x 303
Václav Stratil
Bez názvu
1983
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Bez názvu
1983
tuš
papír
129 x 210
Václav Stratil
Bez názvu
1984
tuš
ruční papír
417 x 294
Václav Stratil
Bez názvu
1984
tuš
ruční papír
417 x 294
Václav Stratil
Bez názvu
1984
tuš
ruční papír
420 x 305
Václav Stratil
Velké parkety - Parkety velikonoční
1988-1989
kombinovaná technika
tužka, papír, tuš, malířský váleček, barevná tuš
2003 x 3005 mm
Václav Stratil
Erotická kaple - Rotunda - Slunce na slunci
1989
malba
papír, tuš
2990 x 2200 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
72 x 47 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
40 x 35 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
69 x 47 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
67 x 50 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
40 x 35 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
69 x 46 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
73 x 50 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
77 x 51 mm
Václav Stratil
Ze souboru Řeholní pacient
1991-1994
černobílá fotografie
fotopapír
65 x 44 mm
Václav Stratil
(Bizon)
1993

papír, tuš
152 x 228 mm
Václav Stratil
ze souboru 4+1
1993
černobílá fotografie
černobílý negativ
Václav Stratil
ze souboru 4+1
1993
černobílá fotografie
černobílý negativ
Václav Stratil
(Netopýr)
1994
kresba
papír, tuš
24 x 18 cm
Václav Stratil
bez názvu
1995
kombinovaná technika
papír, izolepa
270 x 315 mm
Václav Stratil
bez názvu
1996
koláž
papír, barevný papír, barevná fólie
48x 68 cm
Václav Stratil
bez názvu
1996
koláž
papír, barevný papír, tapeta
422 x 595 mm
Václav Stratil
Martin Dostál a Václav Stratil
1998-1999
barevná fotografie
fotopapír
158 x 130 cm
Václav Stratil
Václav Stratil
1998-1999
barevná fotografie
fotopapír
200 x 140 cm
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
280 x 560
Václav Stratil
Černý nonsens
1999
tuš
papír
205 x 295
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
285 x 560
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
280 x 560
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Šest vrstev
1999
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
1999
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Čtyři vrstvy
1999
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
2000
tuš
papír
300 x 202
Václav Stratil
ze souboru Nedělám nic
2000-2003
barevná fotografie
fotopapír
45 x 35 mm
Václav Stratil
ze souboru Nedělám nic
2000-2003
barevná fotografie
fotopapír
45 x 35 mm
Václav Stratil
ze souboru Nedělám nic
2000-2003
barevná fotografie
fotopapír
45 x 35 mm
Václav Stratil
ze souboru Nedělám nic
2000-2003
barevná fotografie
fotopapír
45 x 35 mm
Václav Stratil
ze souboru Docent
2001-2003
fotografie
fotopapír
15 x 10 cm
Václav Stratil
ze souboru Dvojice
2002-2003
černobílá fotografie
fotopapír
105 x 145 mm
Václav Stratil
ze souboru Dvojice
2002-2003
barevná fotografie
fotopapír
10 x 15 cm
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
ruční papír
297 x 200
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
225 x 302
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
ruční papír
300 x 202
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
297 x 236
Václav Stratil
Šestá fáze modelu
nedatováno
tuš
ruční papír
300 x 202
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
280 x 560
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
285 x 556
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
297 x 240
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
300 x 475
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
160 x 300
Václav Stratil
Bez názvu
nedatováno
tuš
papír
300 x 210
 

Václav Stratil

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1963 - 1966   Střední všeobecné vzdělávací škola Jana Opletala, Litovel (Olomouc)
1970 - 1975   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova, Štolfa Miroslav, *1930
1970 - 1975   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a teorie, Zykmund Václav, *1914
1970 - 1975   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a teorie, Nádvorníková Alena, *1942

Václav Stratil

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - 1983   Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1976 - 1976   Okresní kulturní středisko, Hodonín (Hodonín), metodik pro výtvarníky - amatéry
1977 - 1978   Lidová škola umění, Vyškov (Vyškov), vedoucí výtvarného oboru
1977 - 1081   Podnik bytového hospodářství, Olomouc (Olomouc), topič nízkotlakých kotlů
1978 - 1979   Stavby silnic a železnic, Praha, uklízeč
1982 - 1982   Obchodní dům Prior, Olomouc (Olomouc), noční strážce
1983 - 1987   Klášter sv. Anežky České, Praha, Anežská 1, noční strážce
1983 - ????   Praha, Praha, trvale se usadil v Praze
1998 - ????   Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1998 - ????   Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město), Rybářská 125/13-15, vedoucí ateliéru kresby

Václav Stratil

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Tesař Jan, *1980, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, internédia
???? - ????   Cilečková Markéta, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
???? - ????   Žalio Jan, *1979, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta umění
???? - ????   Herrmannová Irena, *1980, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
???? - ????   Kosňovská Martina, *1979, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
???? - ????   Lattenbergová Linda, *1979, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
???? - ????   Vašíček Jakub, *1976, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
???? - 2004   Jeřábek Jaroslav, *1977, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - 2004   Kubánková Vlasta, *1978, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - 2004   Polívková Lenka, *1978, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - 2008   Stratil Alois, *1980, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - ????   Mariánek Michal, *1976, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - ????   Vlček Vojtěch, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - ????   Chalánková Vendula, *1981, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
???? - ????   Novotná Sylva, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
0 - 0   Hošková Anežka, *1982, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
1992 - 2000   Jakubčíková Zajíček Blanka, *1971, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
1994 - 2000   Nálevka Jan, *1976, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, kreslení
1994 - 2000   Kadlecová Iveta, *1974, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, kresba
1998 - ????   Havlíček Jiří, *1977, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
1999 - ????   Klimeš Jan, *1980, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, kreslení
2001 - 2003   Besmáková Jana, *1977, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), kresba
2001 - 2003   Hošková Anežka, *1982, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, internédia
2001 - ????   Karbus Lukáš, *1981, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2002 - 2009   Mandelíková Markéta, *1977, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2002 - 2008   Švec Pavel, *1980, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2002 - ????   Plná Iveta, *1981, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2003 - ????   Zemková Kamila, *1983, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2003 - 2005   Motlová Barbora, *1979, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2004 - 2007   Ladovský Michal, *1978, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2004 - ????   Šrámek Jan, *1983, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2005 - 2011   Vaněk Vojtěch, *1985, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2005 - 2007   Gajdoš Roman, *1983, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta umění
2006 - 2012   Slámová Veronika, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2006 - 2012   Varhol (Vogelová) Teri, *1986, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2006 - ????   Varhol (Vogelová) Teri, *1986, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2007 - 2009   Číhal Marek, *1986, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta umění
2007 - 2012   Hermanová Petra, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2008 - ????   Rullerová Tereza, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2009 - ????   Sobotková Adéla, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2009 - ????   Dub Petr, *1976, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, umění ve veřejném prostoru
2009 - 2016   Maša Vojtěch, *1982, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2010 - 2012   Janovská Anna, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2010 - 2013   Lysá Monika, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2010 - 2012   Janovská Anna, *1987, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2010 - 2012   Kopecká Martina, *1982, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, internédia
2010 - 2012   Zvěřina Martin, *1989, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
2011 - 2017   Kadlčák Šimon, *1990, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2011 - 2013   Škrovinová Eva, *1989, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2012 - 2015   Helán Martin, *1985, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2012 - 2014   Korbičková Jolana, *1992, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2012 - ????   Horák Ondřej, *1983, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2012 - 2019   Mrva Jozef, *1988, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia
2013 - 2014   Procházka Přemysl, *1991, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta umění
2014 - 2017   Trenčanská Laura, *1993, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, intermédia

Václav Stratil

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Duoboys, *2012
1968 - 1969   The Herald Beat, *, hudební skupina, asi 1968-1969
1977 - 1981   Volná skupina HU HABA, *1977, zakladatel
1986 - ????   Mezinárodní asociace umělců, létajících kolem koruny stromu plurarity, *
1988 - 1990   Nová skupina, *1987
1988 - 1999   Tvůrčí dvojice Václav Sylva, *
1990 - ????   Výtvarná tvůrčí skupina Geometrie, *
1995 - 1998   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen, zrušeno členství
1999 - ????   Hudební sdružení Leo von Bahnhof, *

Václav Stratil

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1975   Václav Stratil: Obrazy, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1981/07/03 - 1981/07/26   Václav Stratil: Kresby, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
1982   Václav Stratil, Český Těšín, Český Těšín (Karviná)
1984/07/05 - 1984/07/30   Václav Stratil: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1984/09/22 - 1984/09/30   Václav Stratil: Kresby, Ateliér Margity Titlové, Praha
1985/11/18 - 1985/11/29   Václav Stratil: Kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1986/06/05 - 1986/06/29   Václav Stratil: Kresby, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1986/10/23-1986/11/12   Václav Stratil: Perokresby tuší, Kulturní středisko Blatiny, Praha
1987/01/26 - 1987/02/15   Kresby a ilustrace Václava Stratila k básním Antonína Bezděka, Klub mládeže na Křenové, Brno (Brno-město)
1987/10/23 - 1987/11/15   Václav Stratil: Kresby, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1989/09/25 - 1989/10/14   Václav Stratil: Beuys v Olomouci, Galerie Opatov, Praha
1989/11/17 - 1989/12/08   Václav Stratil v Olomouci, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1991/10/07 - 1991/11/03   Václav Stratil, Galerie Václava Špály, Praha
1992/05/28 - 1992/06/30   Václav Stratil: Fotografie, Galerie Zámek, Příbram (Příbram)
1992/07/13 - 1992/08/15   Václav Stratil: Čtrnáct zastavení, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1992/08/31-1992/09/19   Václav Stratil: Malé kresby, ArtGalerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1992/10/19 - 1992/11/08   Václav Stratil: Nuda, Galerie Behémót, Praha
1992/10/21 - 1992/11/18   Václav Stratil: Zaběhnutý pes, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1993/02/02 - 1993/02/28   Václav Stratil: Úsměv, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1993/05/06 - 1993/05/30   Václav Stratil: Benátskému kupci 6x jinak, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1993/09   Václav Stratil, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1993/11/09 - 1993/12/03   Václav Stratil, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1994/05/26 - 1994/07/03   Václav Stratil: Nové kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1994/10/05 - 1994/11/20   Václav Stratil: Myši, JNJ Galerie, Praha
1994/10/05 - 1994/11/20   Václav Stratil: Zatoulaný pes, Galerie Rudolfinum, Praha
1994/10/31 - 1994/11/18   Václav Stratil: Fotografie, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
1995/01/18 - 1995/02/26   Václav Stratil: HuHaba, Galerie Nová síň, Praha
1995/12/05 - 1995/12/29   Václav Stratil: V létě u Vltavy, Galerie kavárny Velryba, Praha
1995/12/20 - 1996/01/20   Václav Stratil: Záliby, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
1996/04/10 - 1996/05/04   Václav Stratil: Ztratil, Galerie Ruce, Praha
1996/05/14 - 1996/06/09   Václav Stratil: Žlutá udělala toto, Galerie Behémót, Praha
1996/08/06 - 1996/08/25   Václav Stratil: Vynechán z jedné vrstvy, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1996/11/28 - 1997/01/04   Václav Stratil: Autoportraits 1990 - 1996, Le Monde de l´art, Paříž (Paris)
1997/09/10 - 1997/10/26   Václav Stratil: Společná výstava / Group Show, Galerie Nová síň, Praha
1997/10/01 -   Václav Stratil: Práce pro divadlo, Činoherní klub, Praha
1997/10/08 - 1997/11/07   Václav Stratil: Obrazy, kresby, fotografie, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
1997/12/04 - 1998/02/08   Václav Stratil: 4+1, Gandy Gallery, Praha
1998/01/29 - 1998/03/01   Václav Stratil, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1998/09/08 - 1998/10/11   Václav Stratil: Skryté podoby, Galerie Behémót, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Václav Stratil: Česká krajina, Galerie Rudolfinum, Praha
2000/01/18 -   Václav Stratil: Šanon, Městské divadlo, Brno (Brno-město)
2000/10/20 - 2000/11/18   Václav Stratil: Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou, Galerie Behémót, Praha
2000/11/28 - 2001/01/27   Velké kresby Václav Stratila (1982-1990), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2000/11/30 - 2000/02/11   Václav Stratil: Kresby 1955-2000, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2001/05/04 - 2001/06/01   Václav Stratil: Autoportrét, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2001/05/17 - 2001/07/28   Václav Stratil: 7, Gandy Gallery, Praha
2001/11/07 - 2001/12/02   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/03/27 - 2002/06/09   Václav Stratil: Autoportréty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/12/04 - 2003/02/24   Václav Stratil, Centre National de la Photographie, Paříž (Paris)
2003/09/05 - 2003/10/04   Václav Stratil: Habaděj, Galerie Behémót, Praha
2004/05/20 - 2004/06/22   Václav Stratil: Nové obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2004/05/20-2004/06/16   Václav Stratil: Kino Noki Tokio, Galerie České pojišťovny, Praha
2005/10/11 - 2005/11/06   Václav Stratil: Čistá mafie, Galerie Behémót, Praha
2006/01/06 - 2006/02/05   Václav Stratil: Dvojice, Galerie Josefa Sudka, Praha
2006/05/24 - 2006/06/25   Václav Stratil: Šlovo, Galerie ad astra, Kuřim (Brno-venkov)
2006/11/28 - 2007/02/11   Václav Stratil: Country není smrt, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2007/12/13 - 2007/12/31   Václav Stratil: Lišky, Galerie Nová síň, Praha
2008/06/07 - 2008/08/03   Václav Stratil: Louvre, Galerie Louvre, Praha
2008/09/11 - 2008/10/10   Václav Stratil: Jak se zachovat, když tě pozvou / How to behave when somebody invites you round, Host / Guest: Jan Nálevka, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2009/05/06 - 2009/06/07   Václav Stratil: Přátelský prostor (Lážo plážo), Galerie ad astra, Kuřim (Brno-venkov)
2010/12/17 - 2010/01/17   Václav Stratil: MINI, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha
2011/10/11 - 2011/12/01   Václav Stratil: Zlatá kolekce, Galerie Jelení, Praha 5
2012/02/15 - 2012/03/15   Václav Stratil: Neometachaos - neometatelepatie, amt projekt, Bratislava (Bratislava)
2012/06/22 - 2012/08/19   Václav Stratil: 66 prací / 66 Works, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2014/04/24 - 2014/05/31   Václav Stratil: Vývar z pláče / Broth of Crying, Polansky Gallery, Praha 7
2015/05/28 - 2015/08/16   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2015/09/15 - 2015/10/16   Václav Stratil: Rožhovor, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2015/10/13 - 2016/01/03   Václav Stratil: Nedělám nic, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2015/10/13 - 2016/01/03   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2016/06/15 - 2016/11/19   Václav Stratil: Krajiny, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2017/01/13 - 2017/02/11   Václav Stratil: Sedím / I'm Sitting, Fotograf Gallery, Praha
2019/04/06 - 2019/05/05   Václav Stratil: Bohu, Kulturák Archa, Lubná (Svitavy)
2019/11/17 - 2020/01/19   Václav Stratil: Srdce v kleštích, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1977/01/21 - 1977/01/28   Obrazy - grafika, sochy mladých olomouckých výtvarníků, Psychiatrická léčebna, Kroměříž (Kroměříž)
1982/06/10   Setkání, Tenisové dvorce TJ Sparta Praha, Praha
1984/10/07 -1984/10/28   Možnosti dotyku (Stanislav Judl, Vladimír Merta, Václav Stratil, Miloš Šejn, Margit Titlová), Výstavní síň MKS Rokycany, Rokycany (Rokycany)
1985/07   Václav Stratil, Jiří Kovanda, Vysokoškolský klub Vysoké školy ekonomické, Praha
1985/07   Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1985/08/08 - 1985/09/07   Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová, Galerie Opatov, Praha
1987/07/01 - 1987/07/10   30 výtvarníků v Lidovém domě, Lidový dům, Praha
1987/10/23 - 1987/11/15   Miroslav Koupil: Kresby a plastiky, Václav Stratil: Kresby, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1988/02/05 - 1998/02/28   Post-Art: International Exhibition of Visual/Experimental Poetry, San Diego State University, San Diego
1988/04/15 - 1988/07/15   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing, Vratislav (Wroclaw), Vratislav (Wrocław, Breslau)
1988/06/17 - 1988/06/19   Festival experimentálného umenia a literatúry, Studió Erté, Nové Zámky (Nové Zámky)
1988/07/01 - 1988/08/19   Geometrie v současném výtvarném umění, Docela malé divadlo (Salon Mina), Litvínov (Most)
1988/10/25 - 1988/11/13   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1988/11/12 - 1988/12/28   Lubenec 88, Střediskové kulturní zařízení, Lubenec (Louny)
1989/01/10 - 1989/01/12   Milan Kozelka, Jana Skalická, Václav Stratil: Kresby, instalace a realizace, Junior klub Na chmelnici, Praha
1989/01/24 - 1989/01/29   K rok '89, Kulturní dům barikádníků, Praha
1989/04/18 - 1989/06/04   Střední věk, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1989/07/11 - 1989/09/10   Střední věk, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1989/11/14 - 1989/12/31   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1989/12/05 - 1990/01/15   Középnemzedék / Střední věk, Budapest Galéria Kiállitóháza, Budapešť (Budapest)
1990   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Musée du Luxembourg, Paříž (Paris)
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/01/23 - 1990/03/03   Les Pragois, les annees de silence, Galerie Lamaignère Saint-Germain, Paříž (Paris)
1990/01/24 - 1990/04/20   Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
1990/01/30 - 1990/03/03   Les Pragois, les annees de silence, Galerie van Melle, Paříž (Paris)
1990/04   Česká alternativa, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1990/04/26 - 1990/05/27   Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna Praha, Praha
1990/04/29 - 1990/05/12   Vzhůru, srdce!, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1990/05/10 - 1990/06/09   Les Pragois, les annees de silence, Nouveau theatre d'Angers, Anger
1990/06/05 - 1990/08/05   Nová skupina: Členská výstava, Dům umění, Opava (Opava)
1990/06/29 - 1990/09/02   Staroměstské dvorky, Staré Město, Praha
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/01/08 - 1991/01/20   Nová intimita, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1991/02/08 - 1991/03/06   Aktuell 91: Junge Kunst aus Prag, Künstlerwerkstätten, Mnichov (München)
1991/04/20 - 1991/05/18   Spirit of Time, Spirit of Place: Contemporary Czech Painting & Sculpture, Oriel 31 Davies Memorial Gallery, Newtown
1991/05/21 - 1991/06/23   Jiná geometrie, Mánes, Praha
1991/06/22 - 1991/09/22   Šedá cihla 78/1991, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1991/06/26 - 1991/08/18   40 Artistes Tchèques et Slovaques 1960-1990, Museé des beaux-arts de la Ville de Reims, Remeš (Reims)
1991/06/27 - 1991/09/01   V dimenzích prázdna, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1991/07/13 - 1991/08/04   Nová skupina: Léto 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1991/07/25 - 1991/08/20   Bez distance / Ohne distanz, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1991/08/09 - 1991/09/01   Spirit of Time, Spirit of Place, Flowers East - Angela Flowers Gallery, Londýn (London)
1991/09/05 - 1991/10/27   V dimenzích prázdna, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1991/10/26 - 1991/11/24   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1991/12/05 - 1992/01/06   Kouzelná skříňka / Magic Box, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1992 - 1993/01/24   Dernisáž sezóny, Galerie Behémót, Praha
1992/01/28 - 1992/03/08   V dimenzích prázdna, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1992/02/04 - 1992/02/23   Behémót 1992, Galerie Behémót, Praha
1992/02/10 - 1992/03/01   Vertikální nostalgie, Galerie Václava Špály, Praha
1992/02/11 - 1992/03/29   Situace 1970-1989. České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1992/03/18 - 1992/04/30   V dimenzích prázdna, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1992/03/24 - 1992/06/21   Souputníci a pokračovatelé díla Jiřího Johna, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/04 - 1992/06/21   Mezi Ezopem a Mauglím, Galerie Václava Špály, Praha
1992/09/05 - 1992/10/28   Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Václav Stratil: Zapomenuté světlo, Kostel sv. Augustina, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1992/10/14 - 1992/11/01   Její bratr, jeho manžel, Galerie Václava Špály, Praha
1992/10/25 - 1993/01/24   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
1992/10/30 - 1992/11/29   Situation Pragoise, Galerie Le Manoir, Ville de Martigny
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/02/02 - 1993/02/28   Behémót, Galerie Behémót, Praha
1993/03/02 - 1993/03/21   Code - X 93, Galerie Behémót, Praha
1993/06/24 - 1993/07/11   Jako ženy, Galerie Nová síň, Praha
1993/07/06 - 1993/07/30   Identité d'aujourd'hui / Identity Today: L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art, Centre de Conférences Albert Borschette, Brusel (Brussels)
1993/08/16 - 1994/04/01   Práce pro místo I., Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/10/01 - 1993/11/14   Czech Works on Paper: Life is Elsewhere, The South Bank Centre, Londýn (London)
1993/11/04 - 1993/11/25   Vladimír Havlík, Václav Stratil: Svět, Galerie Behémót, Praha
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/08 - 1994/01/02   Jakub a anděl, Mánes, Praha
1994/01/12 - 1994/01/17   Konec sezóny 93, Galerie Behémót, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/08 - 1994/04/01   Neznámé kresby, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1994/04/28 - 1994/05/20   Distant Voices, South London Gallery, Londýn (London)
1994/08/05 - 1994/08/28   , Městské muzeum, Aš (Cheb)
1994/08/10 - 1994/08/28   , Galerie MXM, Praha
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/11/29 - 1995/01/05   Mánes Mánesu, Mánes, Praha
1995/?? - 1995/09   Prázdniny '95, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/06 - 2003/08/03   Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/09/28 - 1995/10/17   Hranice fotografie / Borders of Photography, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01/25 - 1996/02/04   Fineart ´96, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/04 - 1996/04/28   Česká abstraHce, Galerie Václava Špály, Praha
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/15 - 1996/07/31   Aktuelle tschechische zeichnung, Knoll Galerie, Vídeň (Wien)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/06/19 - 1996/07/14   Respekt - Vzpomínky na budoucnost, Richterova vila, Praha
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/12/10 - 1997/01/10   Na tělo, Galerie Behémót, Praha
1997/01/18 - 1997/03/15   Made in CZ, Knoll Galéria Budapest, Budapešť (Budapest)
1997/01/22 - 1997/03/07   Demode, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/11 - 1997/03/09   Mrtvé duše, Galerie Nová síň, Praha
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/22 - 1997/05/02   Made in CZ, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/05/10 - 1997/05/25   Na tělo, Klicperovo divadlo, Hradec Králové (Hradec Králové)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/12/02 - 1997/12/21   5. K pátému výročí otevření galerie, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1998/01/13 - 1998/01/30   5/2. K pátému výročí otevření galerie - 2. část, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1998/03/05 - 1998/04/05   Harmonie 98, Galerie Václava Špály, Praha
1998/04/16 - 1998/05/20   Michla Nesázal, Václav Stratil: Nevymyslíš, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/05/14 - 1998/06/14   Luxsus, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1998/06/23 - 1998/07/31   Tělo a fotografie / Body and Photography, Salmovský palác, Praha
1998/06/25 - 1998/08/20   Veřeje, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/05 - 1999/06/13   Nové centrum - měkká alternativa, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/09/16 - 2000/11/14   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1999/09/23 - 1999/11/10   99CZ, Nádraží Vyšehrad, Praha
1999/11/16 - 1999/12/24   Adriena Šimotová, Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil: Noc, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1999/11/25 - 2000/01/30   Prozařování, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/02/17 - 2000/04/02   Prozařování, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2000/04/29 - 2000/10/29   Současná minulost. Česká postmoderní moderna 1960-2000, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2000/05/20 - 2000/07/02   Sýpka 2000. Posluchači vysokých uměleckých škol, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2000/05/20 - 2000/07/02   Výstava pedagogů vysokých uměleckých škol, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2000/09/26 - 2000/10/12   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2000/11/23 - 2000/12/13   Metaateliér Klidu a Odpočinku Václava Stratila: Totální výprodej, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2001/09/20 - 2001/10/21   Sleva 20%, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
2001/12/12 - 2002/01/04   Vánoční lesík, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/02/06 - 2002/04/07   Interpretace není zločin, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
2002/02/14 - 2002/04/07   Monochromie / Monochromy, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/04/07 - 2002/06/30   Divočina - příroda, duše, jazyk, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2002/06/26 - 2002/08/18   K poctě výtvarnému týmu - první část Sbírky Jana a Medy Mládkových, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2002/12/05 - 2003/01/26   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Navrátil, Praha
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/02/04 - 2003/02/28   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2003/02/10 - 2003/04/25   Peter Rónai, Václav Stratil: Rudé právo Factory - Silhouette, Gallery Art Factory, Praha
2003/03/14 - 2003/04/10   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/11 - 2003/04/17   Lahoda. Kubistický okruh Václava Stratila, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04/11 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2003/04/24 - 2003/06/15   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel, Galerie Kabinet, Brno (Brno-město)
2003/10/08 - 2003/11/05   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/18 - 2003/12/06   Typický obraz, Чешcкий центр Москва (České centrum Moskva), Moskva (Moscow)
2004/04/07 - 2004/05/07   V mezičase / In time between, Galerie kritiků, Praha
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/07/07 - 2004/08/31   Zpráva o kresbě - olomoucký okruh 80. let, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2004/08/14 -   Dílna 2004, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2004/09/03 - 2004/09/04   Světlo rozumu - světlo víry, Galerie Konzum, Brandýs nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/21 - 2005/06/12   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
2005/05/26 - 2005/09/15   Prague Biennale 2: Expanded painting / Acción directa: Mezinárodní současné umění / International Contemporary Art, Karlínská hala, Praha
2005/05/26 - 2005/09/18   IV. nový zlínský salon 2005, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2005/06/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
2005/07/18 - 2005/07/27   Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2006/01/18 - 2006/02/19   V mežvremenje / V mezičase / In time between, National Centre for Contemporary Arts (NCCA), Moskva (Moscow)
2006/01/26 - 2006/02/26   Hermovo ucho, Dům umění, Opava (Opava)
2006/01/28 - 2006/01/29   Prezentace klauzurních prací FaVU VUT, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2006/02/23 - 2006/04/02   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2006/04/08 - 2006/06/04   ± 50. Generace 80. let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2006/04/21 - 2006/05/19   Hermovo ucho, Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Nitra (Nitra)
2006/05/07 - 2006/10/31   Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2006/05/17 - 2006/06/03   Slepí muži přeměřují slona, Galerie c2c, Praha
2006/11/09 - 2006/11/11   Strukturní směřování / Structural Drift, Galerie Doubner, Praha
2006/12/08 - 2007/02/25   Artists for Tichý - Tichý for Artists, Museum Moderner Kunst Wörlen Passau, Pasov (Passau)
2006/12/09 - 2007/01/31   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Galerie Půda, Český Těšín (Karviná)
2007/01/18 - 2007/02/15   Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
2007/04/12 - 2007/04/26   Amaro Jilo / Naše srdce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/05/04 - 2007/08/19   Hrubý domácí produkt, Městská knihovna Praha, Praha
2007/05/24 - 2007/09/16   Prague Biennale 3: Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe, Karlínská hala, Praha
2007/12/11 - 2008/02/10   Neexistuju když mě nevidíš / I don´t exist when you don´t see me, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2008/01/28 - 2008/02/02   Ladislav Daněk: 2x50 / Projekt-neprojekt, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2008/03/05 - 2008/04/13   Současný český kubismus / Contemporary Czech Kubism, Staroměstská radnice, Praha
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/06/25 - 2008/10/31   Obrazy slov / Reflecting Words, Letohrádek Hvězda, Praha
2008/06/28 - 2008/11/02   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2008/09/05 - 2008/10/16   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
2008/11/13 - 2008/12/22   Druhotvary, Památník Leoše Janáčka, Brno (Brno-město)
2008/12/04 - 2009/03/08   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/02/19 - 2010/02/14   Pasce vizuálnej ilúzie / Traps of Visual Illusion, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2009/03/13 - 2009/07/26   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bundeskunsthalle), Bonn
2009/05/14 - 2009/07/26   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1, Karlínská hala, Praha
2009/06/25 - 2009/08/30   Intertext, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2009/09/13 - 2009/12/17   Fleuves, Cneai (Centre National Edition Art Image), Chatou
2009/11/04 - 2009/12/02   Re-romantic, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2009/11/17 -   Po sametu / After Velvet. Současné české umění s přesahy do minulosti / Contemporary Czech Art with Past Connotations, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2009/11/18 - 2009/12/15   Jak to bylo s Kainem a Ábelem, Galerie kritiků, Praha
2009/11/24 - 2011/12/01   I have no mouth - I must scream, Galerie Truhla, Praha 1
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2009/12/15 - 2010/01/29   Oko a srdce. Sbírka Jiří Štarha, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2010/02/04 - 2010/03/12   Re-romantic 2, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2010/02/12 - 2010/02/28   Wie war das mit Kain und Abel, Künstlerhaus Sootbörn
2010/02/18 - 2010/03/21   Rozhraní, Galerie NoD, Praha
2010/05/04 - 2010/06/30   Collectors: The Czecho-Slovak Pavilion, BROTkunsthalle, Vídeň (Wien)
2010/05/25 - 2010/09/19   Ego, Portrét, fotografie / Portrait, Photography, Langhans Galerie Praha, Praha
2010/06/08 - 2010/07/04   Absurdita? Groteska? Ironie?, Galerie NoD, Praha
2010/09/22 - 2010/10/17   Selži znova, Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha
2010/10/29 - 2011/03/20   1984-1995: Česká malba generace 80. let, Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
2010/12/08 - 2011/01/02   Sebrané úvahy, Entrance Gallery, Karlin Studios, Praha
2011/01/24 - 2011/02/26   PBBK80: Praha/Brno/Bratislava/Kolín nad Rýnem - 80. léta, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2011/02/10 - 2011/05/01   Mutující médium: Fotografie v českém umění 1990–2010, Galerie Rudolfinum, Praha
2011/05/03 - 2011/08/28   VI. Nový zlínský salón 2011, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2011/06/24 - 2011/08/07   Citace a interpretace, Galerie NoD, Praha
2011/08/14 - 2011/10/31   Dílna 2011, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2011/11/12 - 2012/04/09   Sbírka 4 Nové akvizice, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/12/09 - 2012/01/22   Uchronie aneb Příběhy ze sbírky, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
2011/12/11 - 2012/01/22   Uchronie aneb Příběhy ze sbírky, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2012/01/18 - 2012/03/30   Houby v Brně, Divadlo Reduta, Brno (Brno-město)
2012/03/08 - 2012/05/20   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/03/09 - 2012/07/01   Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 -2012, Veletržní palác, Praha
2012/06/01 - 2012/09/07   Open: Výběr děl českého výtvarného umění ze sbírky Fait Gallery za uplynulých 5 desetiletí, Fait Gallery, Brno-Královo Pole, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/09/05 - 2012/10/21   Nové akvizice sbírky České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha
2012/09/20 - 2012/10/20   Butterfly & Crawl / Motýlik a kraul / Papillon et crawl, Francúzsky inštitút v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
2012/10/01 - 2012/10/07   Poezie prostoru - prostor poezie, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2012/10/13 - 2013/01/06   Uchronie ou des récits de collection / Uchronie neboli příběhy ze sbírky, Saline Royale - Cité des utopies, Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/02/02 - 2013/04/15   Václav Stratil a Martin Helán: Otevřený kruh, galerie sam83, Česká Bříza (Plzeň-sever)
2013/04/07 - 2013/07/28   Images for Images: Artists for Tichý - Tichý for Artists, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/04/25 - 2013/09/29   2. návštěva sbírky manželů Zemanových, Galerie Sladovna, Žatec (Louny)
2013/05/31 - stálá expozice   Od moderny po současnost 1945-2013, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2013/06/08 - 2013/06/29   Praha, láska na první pohled / Le choix du coeur, Prague, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
2013/06/15 - 2013/08/18   Zostra: Česká fotografie dneška, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl (Svitavy)
2013/08/04 - 2013/08/24   Václav Girsa, Václav Stratil: Vašek a Vašek, Entrance Gallery, Praha
2013/09/06 - 2013/10/19   Václav Stratil & Panáčik: Mrdat / Fuck, Drdova Gallery, Praha
2013/09/25 -   Čmáranice, Café Steiner, Brno (Brno-město)
2013/10/16 - 2014/01/26   Pán much, Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
2013/11/23 - 2013/12/20   25 miliónů čar, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
2014/05/14 - 2014/08/31   VII. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/12/03 - 2015/01/23   Artmix, Galerie Hřivnáč, Opava (Opava)
2014/12/03 - 2015/02/22   Zlatý věk. Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2014/12/17 - 2015/03/22   Kdo na moje místo, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
2015/04/09 - 2015/05/03   Václav Stratil & Panáčik: Mrdat, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
2015/08/03 - 2015/09/03   DUO BOYS, Galerie Orlovna, Kroměříž (Kroměříž)
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2015/12/18 - 2016/03/06   Ten dům sem nepatří, Karlin Studios, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/05/28 - 2016/10   Obrazy, kresby, fotografie a plastiky, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
2016/06/10 - 2016/07/10   Tohle není poesie! (Zhroucení citů): Figurální umění ze sbírky Roberta Runtáka, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2016/09/15 - 2016/11/27   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2016/12/08 - 2017/02/09   Jak to vlastně bylo: Devadesátky u Dobrého pastýře, Galerie TIC, Brno (Brno-město)
2017/03/02 - 2017/06/11   Okamžité chrámy: Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2017/10/06 - 2017/10/14   AMIWHATIAMTHINKINGABOUT?, Kasárna Karlín, Praha 8
2018/02/21 - 2018/03/09   Hry a sny, Galerie Student, Ostrava (Ostrava-město)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2019/02/09 - 2019/05/12   Kuna nese nanuk. Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/03/31 - 2019/07/13   Za obzor (čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna), Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
2019/04/12 - 2019/06/16   Říká se, že Nová vlna je mrtvá (Vítejte v báječných osmdesátkách. Umění přelomové doby 1980-1990), Galerie Mariánská, České Budějovice (České Budějovice)
2019/05/29 - 2019/07/14   Luxsus, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2019/06/05 - 2019/10/13   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2020/07/07 - 2020/08/31   Letní salon / Summer Salon 2020, Sophistica Gallery, Praha 1
2020/09/11 - 2020/10/07   Suck the Sack, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/01/29 - 2021/06/13   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2021/03/28 - 2021/08/22   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2021/03/28 - 2021/08/22   Všemi směry: Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2021/05/13 - 2021/07/11   Ještě jednou, prosím, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2021/05/30 - 2021/10/03   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2021/07/22 - 2021/09/12   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/12/09 - 2022/02/20   Václav Stratil, Vladimír Skrepl: Ante portam inferam, Karpuchina Gallery, Praha 1
2022/02/12 - 2022/05/15   Skrze tebe vidím sebe: Dialogy o portréty, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2022/04/21 - 2022/06/26   Umění, splín a smích tváří v tvář absurditě, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2022/05/22 - 2022/10/02   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2022/07/01 - 2022/09/30   Půlnoc umění: Sbírka Karla Babíčka (Cesty sběratelství), Kunsthalle Praha, Praha
2022/11/04 - 2023/01/15   Rytmus, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/03/01 - 2023/05/27   Jezdec: Výstava sbírky Josefa Maixnera, Magnus Art, galerie J&T banky, Praha
2023/04/19 - 2023/05/17   Martin Cáb, Václav Stratil: Ležíš na mé posteli, Galerie FAVU, Brno (Brno-město)
2023/05/11 - 2023/05/21   Všechno je všech, Sportovní centrum Erpet Smíchov, Praha
2023/10/04 - 2023/11/05   Když jednoho podzimního rána studující, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
neuvedeno   Rudé právo factory - Silhouette, Gallery Art Factory, Praha
akce
termín   název výstavy, místo konání
2000/06/09 - 2000/06/10   Dny otevřených dveří na FaVU VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
beseda/diskuse
termín   název výstavy, místo konání
2010/11/02   Beseda s Václavem Stratilem, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/12/12   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, aukce, Karolinum, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/11/06   Aukce současného umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/11/11   Současné umění / Contemporary Art, aukce, Konferenční centrum City, Praha
2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, aukcia, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/12/16   11. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/12/18   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie fotografie Louvre, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/11/21   Etcetera 1: Aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/04/02   Etcetera 1½ (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/04/08   artkunst, aukce č. 20, Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/04/22   Etcetera 2½, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/03/25   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/05/23   Jarní aukce výtvarného umění, Velkopřevorský palác, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/02/26   70. aukce Galerie Dolmen, Topičův salon (2007-), Praha
2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
festival/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
1998   1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín: Tělo a fotografie / Body and Photography, Praha, Praha
1998   1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín: Tělo a fotografie / Body and Photography, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
1998/12/07 - 1998/12/09   Akční Praha, Experimentální prostor NoD - Roxy, Praha
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
1984/10/08 - 1984/10/28   Možnosti dotyku, Výstavní síň MKS Rokycany, Rokycany (Rokycany)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/11/23 - 2004/12/11   7. aukční salon výtvarníků, 372 dárců pro konto Bariéry, Karolinum, Praha
2005/10/31 - 2005/11/05   Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/11/05 - 2007/11/10   Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2007/11/15 - 2007/11/18   Súčasné umenie / Contemporary Art, predaukčná výstava, EA ART Hotel William, Bratislava (Bratislava)
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/12/14 - 2009/12/16   11. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/12/16 - 2010/12/18   19. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/25 - 2011/11/29   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs - Aukce č. 9, Galerie 5. patro, Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/11/09 - 2015/11/14   Etcetera 1: Předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2015/11/17 - 2015/11/21   Etcetera 1: Předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2016/03/24 - 2016/03/26   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/03/30 - 2016/04/02   Etcetera 1½ (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/04/01 - 2017/04/07   artkunst, aukce č. 20, předaukční výstava, Artkunst gallery, Praha
2017/04/12 - 2017/04/16   Etcetera 2½, předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2017/04/19 - 2017/04/22   Etcetera 2½, předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/03/20 - 2018/03/24   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2018/04/14 - 2018/04/21   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/25 - 2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2018/05/16 - 2018/05/23   Jarní aukce výtvarného umění - výstava, Galerie Pictura, Praha 2
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/04/01 - 2019/04/07   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/04/10 - 2019/04/13   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/10 - 2019/11/16   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/02/17 - 2020/02/26   70. aukce: Předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2020/05/19 - 2020/05/29   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/06/02 - 2020/06/06   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2020/11/11 - 2020/11/20   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2020/11/24 - 2020/11/28   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/11/18 - 2021/11/27   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
2006/04/03   Václav Stratil - Ďaďa Košti, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/07/04 -   Význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových na zámku v Moravském Krumlově, Zámek Moravský Krumlov, Moravský Krumlov (Znojmo)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2020/11/27- 2023/10/01   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2022/11/27 -   mk²: Museum Kampa v Moravském Krumlově, Zámek Moravský Krumlov, Moravský Krumlov (Znojmo)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1993/08/21 - 1993/09/30   Sympozium Prostor I. - Práce pro místo, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2001/07/04   Medzinárodné sympózium Actinart, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2004/07/17 - 2004/08/14   Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2004, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2006/08/03 - 2006/08/17   III. Ročník malířského sympozia, Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
2011/07/16 - 2011/08/13   Mikulovské výtvarné sympozium Dílna 2011, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2015/03/07 - 2015/03/28   Grafomani, vypravěči, autoři a producenti, etc. galerie, Praha 2
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2004/05/25 - 2004/05/30   Art Prague: 3. veletrh současného umění / 3th Contemporary Art Fair, Praha, Praha

Václav Stratil

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1981   Václav Stratil: Kresby
  1984   Václav Stratil: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1985   Václav Stratil: Kresby
  1986   Václav Stratil: Kresby
  1987   Václav Stratil / Kresby, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1989   Václav Stratil, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1989   Václav Stratil v Olomouci
  1991   Václav Stratil: Řeholní pacient
  1992   Václav Stratil: Sedm malých textů
  1992   Václav Stratil: Zaběhnutý pes
  1993   Václav Stratil
  1994   Václav Stratil, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1994   Václav Stratil: Text pacientův, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1994   Václav Stratil: Zatoulaný pes
  1995   Václav Stratil (HuHaba)
  1997   Václav Stratil: Společná výstava / Group Show, Galerie Nová síň, Praha
  1999   Václav Stratil: Česká krajina
  2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2001   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby
  2002   Václav Stratil, Centre National de la Photographie, Paříž (Paris)
  2002   Václav Stratil: Autoportréty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Václav Stratil: Kino Noki Tokio
  2007   Václav Stratil: Lišky, Galerie Nová síň, Praha
  2012   Václav Stratil: 66 prací / 66 Works, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce / Doing Nothing and Other Works, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2015   Václav Stratil: Rožhovor, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2016   Václav Stratil: Krajiny / Landscapes, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Václav Stratil: Srdce v kleštích, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Konfrontace 77
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1985   Margita Titlová, Vladimír Merta, Václav Stratil, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1987   Lidový dům Praha Vysočany
  1988   ...Igorovi Kalnému
  1988   4. Międzynarodowe triennale rysunku / The 4th International Triennale of Drawing, Biuro Wystaw Artystycznych, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1988   Geometrie v současném výtvarném umění, Sdružený závodní klub ROH Benar, Litvínov (Most)
  1988   Post-Art: International Exhibition of Visual/Experimental Poetry, San Diego State University, San Diego
  1988   Studió Erté Fes(z)tivál (1988. 6. 17. - 19.)
  1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog
  1989   K rok '89 (Výstava třinácti výtvarníků)
  1989   Neue Blätter aus der ČSSR, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1989   Střední věk, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1989   Střední věk / Középnemzedék
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Česká alternativa (Produced by Linhart´s Foundation), Linhartova nadace, Praha
  1990   Les Pragois (Les annees de silence)
  1990   Nová skupina
  1990   Současná česká kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1990   Staroměstské dvorky
  1990   Vzhůru, srdce!, Arcibiskupství olomoucké, Olomouc (Olomouc)
  1991   Aktuell 91: Junge Kunst aus Prag (Sechs Prager Künstler - Installationen)
  1991   Bez distance / Ohne distanz, Kunstverein Wien, Vídeň (Wien)
  1991   Jiná geometrie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Kouzelná skříňka / Magic Box
  1991   Nová intimita, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   V dimenzích prázdna / In the Void, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1992   Behémót, Galerie Behémót, Praha
  1992   Mezi Ezopem a Mauglím, Unie výtvarných umělců, Praha
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Vertikální nostalgie
  1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  1992   Zapomenuté světlo (Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Václav Stratil)
  1993   Behémót, Galerie Behémót, Praha
  1993   Czech Works on Paper (Life is Elsewhere)
  1993   Identité d'aujourd'hui / Identity Today (L'art contemporain Hongrois, Polonais, Slovaque, Tchèque / The Contemporary Czech, Hungarian, Polish, Slovak Art)
  1993   Jako ženy
  1993   Jakub a anděl
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1993   Vladimír Havlík, Václav Stratil: Svět, Galerie Behémót, Praha
  1994   Distant Voices, South London Gallery, Londýn (London)
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
  1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Sovinec 1992-1994, Společnost přátel umění v Sovinci, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung, Knoll Galerie, Vídeň (Wien)
  1996   Česká abstraHce
  1996   Fineart ’96, Fineart, a.s., Praha
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Respekt - Vzpomínky na budoucnost
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung), Knoll Galéria Budapest, Budapešť (Budapest)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Harmonie 98 + TZ, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Tělo a fotografie / Body and Photography (1. ročník bienále festivalu Foto Praha - Kolín / The First Biannual Festival Foto Praha - Kolín), Pražský dům fotografie, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi významnému mecenáši barokní kultury v Čechách, Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  1999   Prozařování, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1999   Světla - stíny - odlesky
  2000   Melancholie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2002   Interpretace není zločin, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2002   Monochromie / Monochromy (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   Dílna 04 (Mikulovské výtvarné symposium XI), Město Mikulov, Mikulov (Břeclav)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   V mezičase / In time between, Galerie kritiků, Praha
  2004   Zpráva o kresbě (Olomoucký okruh 80. let), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2005   Nature's Mirror - Contemporary Czech Art (EXPO 2005 Aichi Japan), Commissioner General Office for the Participation of the Czech Republic at the World Exposition EXPO, 2005, Praha
  2005   Prague Biennale 2: Expanded Painting / Acción Directa
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Artists for Tichý - Tichý for Artists, Verlag für moderne Kunst Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
  2006   Česká malba 1985-2005 (Sbírka Richarda Adama), Mediagate s.r.o., Brno (Brno-město)
  2006   Strukturní směřování / Structural Drift, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
  2006   Výběr ze sbírky fotografií PPF / Selected Photographs from the PPF Collection, PPF Art, a. s., Praha
  2007   Amaro Jilo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe), Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   15 let FaVU VUT v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Druhotvary (Interpretace Janáčkových partitur), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Obrazy slov / Reflecting Words, Památník národního písemnictví, Praha
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Veronika Rónaiová - Sociálna sonda (Sociálny projekt Veroniky Rónaiovej), Gerlach print, Bratislava (Bratislava)
  2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem, Galerie kritiků, Praha
  2009   Pasce vizuálnej ilúzie / Traps of Visual Illusion (Súčasné podoby Trompe L`oeil / Contemporary Forms of Trompe L`oeil), Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1, Giancarlo Politi Editore SRL, Milán (Milano)
  2009   Re-romantic, Brněnské kulturní centrum, Brno (Brno-město)
  2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation, Wannieck Gallery, Brno (Brno-město)
  2010   Collectors: The Czecho-Slovak Pavilion, Österreichisches Institut für Photographie und Medienkunst - EIKON, Vídeň (Wien)
  2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2011   Být v krajině a malovat ji podle fotky / Being in the landscape and painting it according to a photo (18. mikulovské výtvarné symposium Dílna 2011), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2011   Mutující médium (Fotografie v českém umění 1990 - 2010), Fotograf 07, Praha
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2012   12 let Galerie v Kapli, Klub Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2012   AMoYA: Artbanka Museum of Young Art Prague 2011, Art Deposit, s.r.o., Praha 8
  2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Houby v Brně (Divadlo Reduta, ND Brno, 18.1.-30.3.2012), Divadlo Reduta, Brno (Brno-město)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Nové akvizice sbírky České pojišťovny, Galerie České pojišťovny, Praha
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2013   2. návštěva sbírky manželů Zemanových
  2013   Images for images: Artists for Tichy, Tichy for Artists, Nadace Tichý Oceán (Tichy Ocean Foundation), Praha 7
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2013   Václav Stratil a Martin Helán: Otevřený kruh, galerie sam83, Česká Bříza (Plzeň-sever)
  2013   Zostra: Česká fotografie dneška / In Focus: Czech Photography Today, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   Paměť FAVU - Sonda jednoho ročníku, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2014   VII. Nový zlínský salon / 7th New Zlín Salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Zlatý věk (Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Kdo na moje místo / Who on My Place, Trojhalí Karolina, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Tohle není poesie! (Zhroucení citů) / This is Not Poetry! (Collapse of Emotions) (Narativní tendence těl ve sbírce Roberta Runtáka / Narrative Tendencies of Bodies in Robert Runták's Collection), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Okamžité chrámy (Reflexe archetypů a rituálů v českém akčním a konceptuálním umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění / The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Říká se, že Nová vlna je mrtvá / They say that the New Wave is dead (Skvělá Osmdesátá v Praze a okolí / The exciting eighties in Prague and its Surroudings), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2019   Za obzor (Čtvrtstoletí Mikulovského výtvarného sympozia Dílna), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2020   Posledních padesát let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Suck the Sack, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2021   Galerie Entrance 2005-2019, Entrance Gallery, Praha
  2021   Galerie Jelení Gallery 2010-2020, Centrum pro současné umění Praha, Praha
  2021   Ještě jednou, prosím, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2021   Koncepty zrcadlení / Concepts of Mirroring, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2021   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2021   The Last Fifty Years, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I' Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2022   mk²: Museum Kampa v Moravském Krumlově, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2022   Půlnoc umění: Sbírka Karla Babíčka / Midnight of Art: Karel Babíček's Collection, Kunsthalle Praha, Praha
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Skrze tebe vidím sebe (Dialogy o portrétu), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2023   Jezdec (Výstava sbírky Josefa Maixnera), J&T banka, Praha 8
  nedatováno   Rudé právo factory - Silhouette, Gallery Art Factory, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists), Art CZ, Praha
  2005   I'm History, tranzit.cz, Praha
  2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2012   Václav Stratil: Mini, Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha
  2013   Jaroslav Brabec: Orbis Artis, Torst, Praha
  2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
  2013   Proto (Grafický design a současné umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Dům umění České Budějovice 2013-1998 / České Budějovice House of Art 2013-1998, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2015   Obsese (Umělec, pracovní prostor a vnější interpretace), Yinachi, s.r.o., Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2019   Raději sbírat motýly?, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2020   Central and Eastern European Art Since 1950, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2021   Šedesát dva entomologických krabic / Sixty-Two Entomological Boxes
  2022   MEN: Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka / The Male Body in Robert Runták's Collection, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1999   Sokolská 26 (1993 1998), Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
  2002   Vertikální nostalgie (Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1980   Z tvorby mladých výtvarných umělců na Olomoucku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1985   Magický čtverec, Někdo něco 2, 36-38
  1985   Nové kresby Václava Stratila, Sborník památce Jiřího Padrty, 64-75
  1985   Opatov 85, Někdo něco 2, 25-28
  1985   Opatovská konfrontace, Někdo něco 2, 23-24
  1986   ...Ztráta paměti, vole, Někdo něco 5, 92-94
  1986   K poslední výstavě Václava Stratila, Někdo něco 5, 23-26
  1986   Stratil - muž na rozcestí, Někdo něco 5, 27-30
  1986   Václav Stratil, Někdo něco 3, 15-19
  1990   O výstavách Kreslení, Česká alternativa a o úkolech výtvarné kritiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-2
  1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 41-45
  1991   Dvě výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie
  1991   Létající koberec (Retrospektiva Václava Stratila), Výtvarné umění, 12-19
  1991   Příběhy monogramisty aneb Radost podezřelého, Výtvarné umění, 22-32
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   Teologie vykostěné ryby, Výtvarné umění, 20-21
  1992   Chvála trpělivosti (Na okraj dvou nedávných výstav), Zlatý řez, 18-21
  1992   Umění jako důkladné udělání, Umění a řemesla, 55-57
  1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1992   Zaběhnutý pes, Václav Stratil: Zaběhnutý pes
  1993   Album, Revolver Revue, 89-103
  1993   Jarmila Stratilová (Rodinný portrét v interiéru), Výtvarné umění, 72-72
  1993   V pražské galerii Behémót..., Lidové noviny, 9
  1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Konstruktivní a racionální tendence / Constructive and Rational Tendencies, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 103-106
  1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu
  1994   Vladimír Merta, Václav Stratil, Margita Titlová (Kulturní středisko Opatov, 8.8.-7.9.1985), Někdo něco 2, 29-35
  1994   Výstava z deníku M. P., Lidové noviny, 7.ročník, 192.číslo, 11
  1995   Co zajímá Milana Knižáka (Ke Knižákově článku o Václavu Stratilovi), Kritická příloha Revolver Revue, 29-32
  1995   Tváře, masky, simulakra aneb Od pasové podobenky k hyperrealitě iluzivních scén, Kavárna A.F.F.A., 61-68
  1995   Vize umění nezmění, umění změní televize (Text je připsán Yvonně Boháčové), Yvonna Boháčová
  1995   Z večerních rozhovorů u čaje (Viktor Pivovarov - Václav Stratil), Kritická příloha Revolver Revue, 48-54
  1995   Zatoulaný pes, Yvonna Boháčová
  1996   „Na tělo“ (Objektivem Alexanddra Janovského), Penthouse, 114-119
  1996   Cesty fyziognomie, Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten, 41-44
  1996   Drahý Richtře, Píši Ti v bolesti,..., Respekt - Vzpomínky na budoucnost, 8-8
  1996   Každá barva je dobrá a na každou jednou dojde (Václav Stratil: Záliby. Galerie Fiducia, Ostrava. 20.12.1995 až 20.1.1996), Detail, 8
  1996   Na tělo (Praha, Galerie Behémót, 10. 12. 1996 - 10. 1. 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1996   Nenápadně četná výstavní vystoupení Václava Stratila..., Detail, 16-16
  1996   O Hostinném a zejména o Adrieně Šimotové (Rozhovor mezi Marcelou Pánkovou, Jaromírem Zeminou a Václavem Stratilem), Výtvarné umění, 76-83
  1996   Václav Stratil (Současné české umění), Labyrint revue, 31
  1996   Václav Stratil: Lost (Prague, Ruce Gallery, 10 April-4 May 1996), Detail, 32-32
  1996   Václav Stratil: Ztratil (Praha, Galerie Ruce, 10. dubna až 4. května 1996), Detail, 15-16
  1997   Demode, Umělec, 25
  1997   Jaká je současná abstrakce?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1997   Obraz po obraze, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1998   Bez názvu - "Nevymyslíš"..., Detail, 3
  1998   Metafora veřejného a intimního těla (pokračování z čísla 2), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   Prázdná množina Václava Stratila, Labyrint revue, 136-138
  1998   Umění spojující modernu s postmodernou, Detail, 15
  2000   Čtyři pohledy do noci (Šterberk, Galerie Šternberk, NOc - Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil, Adriena Šimtoová, 16. 11. - 24. 12. 1999), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2001   Dvakrát Stratil (Václav Stratil / Kresby 1955 - 2000, Muzeum umění Olomouc, 30. 11. 2000 - 11. 2. 2001, Velké "černé" kresby, Galerie výtvarného umění v Ostravě - Dům umění, 28. 11. 2000 - 27. 1. 2001), Umělec, 90
  2002   Boštík, Stratil a obraz světa, V mužském mozku, 139-147
  2003   Peter Rónai, Václav Stratil, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2003   Václav Stratil (Galerie Labyrint 46), Labyrint revue, 98-107
  2005   Václav Stratil, České ateliéry / Czech studios, 477-478
  2005   Václav Stratil (1950), České ateliéry / Czech studios, 218-223
  2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, 13-15
  2007   Liška podšitá (Václav Stratil), Revue Art, 28-31
  2007   Můžeš být užitečný, Jirko, Sešit NoD
  2008   Václav Stratil /podobnost viditelná, rozdíl skrytý/ (portfolio), Fotograf, 86-95
  2008   Ztratil Václav identitu? (Václav Stratil), Revue Art, 26-29
  2009   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Prostor Zlín, 26-30
  2010   Přátelé noví a staronoví, Via artis, via vitae, 689-738
  2010   Stratil má cenu, Art + Antiques, 6-7
  2011   Do práce se nepřevlékám (Rozhovor s Václavem Stratilem), Art + Antiques, 28-37
  2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 3-5
  2012   Brněnské podhoubí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2012   GASK - Sbírka 4 Nové akvizice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2012   Pořiďte si artbook ("Mini"), Pižmo 11, 2-3
  2012   Současné umění, Ročenka ART+, 65-65
  2013   Do práce se nepřevlékám, Pořád něco, 98-105
  2013   Duoboys a jiné spolupráce Václava Stratila, Václav Stratil a Martin Helán: Otevřený kruh
  2013   Hana Hlaváčková: Boštík, Stratil a obraz světa (1989), Václav Boštík: O něm a s ním, 316-326
  2013   Stratil a Panáčik, Art + antiques, 79-79
  2014   Jádra 1964-2013 (Sebezobrazení), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 112-125
  2014   Za Stratilem k Polanskému, Art + Antiques, 76-76
  2015   Kontradikce Václava Stratila (K výstavě v Moravské galerii), Art + Antiques, 8-14
  2015   Stratil nedělá nic, Art + Antiques, 100
  2016   Magický čtverec (Návštěva ateliéru Václav Stratila), Hlava k listování, 172-175
  2017   Tváří v tvář Václavu Stratilovi, Fotograf, 99
  2020   Václav Stratil. Společná výstava, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, 912-919
  2021   Václav Stratil: Klasik svého druhu, Ročenka ART+, 38-40
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Václav Stratil (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Václav Stratil (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Václav Stratil: Kresby, Ateliér Margity Titlové, Praha
  1984   Václav Stratil: Kresby, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
  1985   Václav Stratil: Kresby, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
  1986   Václav Stratil: Kresby, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
  1986   Václav Stratil: Perokresby tuší
  1987   Kresby a ilustrace Václava Stratila k básním Antonína Bezděka, Klub mládeže na Křenové, Brno (Brno-město)
  1989   Václav Stratil: Beuys v Olomouci, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1991   Václav Stratil, Galerie Václava Špály, Praha
  1992   Václav Stratil: Čtrnáct zastavení, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1992   Václav Stratil: Fotografie, Galerie Zámek, Příbram (Příbram)
  1992   Václav Stratil: Nuda, Galerie Behémót, Praha
  1992   Václav Stratil: Zaběhnutý pes, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1992   Václav Stratil: Zaběhnutý pes (vernisáž), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1993   Václav Stratil, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1993   Václav Stratil: Benátskému kupci 6x jinak, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
  1993   Václav Stratil: Úsměv, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
  1994   Václav Stratil: Fotografie, Galerie Na půdě, Český Těšín (Karviná)
  1994   Václav Stratil: Myši, JNJ Galerie, Praha
  1994   Václav Stratil: Nové kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1994   Václav Stratil: Zatoulaný pes, Galerie Rudolfinum, Praha
  1995   Hu Haba, Galerie Nová síň, Praha
  1995   Václav Stratil: V létě u Vltavy, Galerie kavárny Velryba, Praha
  1995   Václav Stratil: Záliby, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Václav Stratil: Autoportraits 1990 - 1996, Le Monde de l´art, Paříž (Paris)
  1996   Václav Stratil: Vynechán z jedné vrstvy, Sdružení Serpens, Praha
  1996   Václav Stratil: Ztratil, Galerie Ruce, Praha
  1996   Václav Stratil: Žlutá udělala toto, Galerie Behémót, Praha
  1997   Václav Stratil: 4+1, Gandy Gallery, Praha
  1997   Václav Stratil: Obrazy, kresby, fotografie, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Václav Stratil: Práce pro divadlo, Činoherní klub, Praha
  1997   Václav Stratil: Společná výstava, Galerie Nová síň, Praha
  1998   Václav Stratil, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  1998   Václav Stratil: Skryté podoby / Hidden Faces, Galerie Behémót, Praha
  1999   Václav Stratil: Česká krajina / Czech Landscape, Galerie Rudolfinum, Praha
  2000   Václav Stratil: Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou, Galerie Behémót, Praha
  2000   Václav Stratil: Šanon, Galerie Milana Zezuly - Městské divadlo, Brno (Brno-město)
  2000   Velké kresby Václav Stratila (1982-1990), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Václav Stratil: 7, Gandy Gallery, Praha
  2001   Václav Stratil: Autoportrét, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
  2001   Václav Stratil: Kresby 1955 - 2000, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2001   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Václav Stratil: Autoportréty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Václav Stratil: Habaděj, Galerie Behémót, Praha
  2004   Václav Stratil: Nové obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
  2005   Václav Stratil: Čistá mafie, Galerie Behémót, Praha
  2006   Václav Stratil: Country není smrt, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   Václav Stratil: Dvojice, Ateliér Josefa Sudka, Praha
  2006   Václav Stratil: Šlovo
  2008   Václav Stratil: Jak se zachovat, když tě pozvou / How to behave when somebody invites you round, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
  2008   Václav Stratil: Louvre, Galerie Louvre, Praha
  2009   Václav Stratil: Přátelský prostor (Lážo plážo), Galerie ad astra, Kuřim (Brno-venkov)
  2010   Beseda s Václavem Stratilem, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2012   Václav Stratil: 66 prací, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
  2012   Václav Stratil: Neometachaos - neometatelepatie, amt projekt, Bratislava (Bratislava)
  2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce / Doing Nothing and Other Works, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1977   Obrazy - grafika, sochy mladých olomouckých výtvarníků
  1982   Setkání
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1985   Vladimír Merta, Margita Titlová, Václav Stratil, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1987   Miroslav Koupil: Kresby a plastiky, Václav Stratil: Kresby, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1988   ...Igorovi Kalnému, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
  1988   Lubenec 88
  1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1989   K rok 89, Obvodní kulturní dům v Praze 10, Praha
  1989   Milan Kozelka, Jana Skalická, Václav Stratil: Kresby, instalace a realizace (Situace), Junior klub Na chmelnici, Praha
  1989   Střední věk, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   90 autorů v roce '90
  1990   Festival polsko-československé solidarity (Český Těšín-Cieszyn 12.-16.9.1990)
  1990   Nová skupina, Dům umění, Opava (Opava)
  1991   Bez distance / Ohne distanz, Kunstverein Wien, Vídeň (Wien)
  1991   Jiná geometrie
  1991   Nová intimita, Galerie Pi-Pi-Art, Praha
  1991   Nová skupina: Léto 1991, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1991   Spirit of Time, Spirit of Place & Czech Works on Paper, Flowers East - Angela Flowers Gallery, Londýn (London)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1991   V dimenzích prázdna
  1992   Behémót 1992, Galerie Behémót, Praha
  1992   Její bratr, jeho manžel
  1992   Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Václav Stratil: Zapomenuté světlo, Společnost přátel hradu Sovince, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1992   Situation Pragoise
  1992   V dimenzích prázdna, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1992   Vertikální nostalgie, Unie výtvarných umělců, Praha
  1993   Ivan Kafka, Václav Stratil, Chohreh Feyzdjou: Práce pro místo, Ateliér Sýpka - Sdružení pro nekomerční činnost na pomezí výtvarného a divadelního umění, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1993   Jako ženy, Galerie Nová síň, Praha
  1993   Obluda Behémót, Galerie Behémót, Praha
  1993   Práce pro místo I., Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  1993   Václav Stratil, Vladimír Havlík: Svět, Galerie Behémót, Praha
  1994   Konec sezóny 93 / The End of the Season 93, Galerie Behémót, Praha
  1994   Neznámé kresby (R.Hliněnský, D. Chatrný, V. Stratil...), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1995   Hranice fotografie / Borders of Photography, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
  1995   Prázdniny '95, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1996   Česká abstraHce, Galerie Václava Špály, Praha
  1996   Na tělo (Díla dvanácti českých malířů objektivem Alexandra Janovského), Galerie Behémót, Praha
  1996   Opakované příběhy - Tradice v novém, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Opakované příběhy: Tradice v novém, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   5. K pátému výročí otevření galerie, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Mrtvé duše, Galerie Nová síň, Praha
  1997   Na tělo
  1998   5/2. K pátému výročí otevření galerie - 2. část, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1998   Harmonie 98, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1998   Luxsus
  1999   Noc (Adriena Šimotová, Alén Diviš, Bohuslav Reynek, Václav Stratil)
  1999   Prozařování
  1999   Prozařování (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2000   Práce absolventů magisterského studia FaVU VUT v Brně; Dny otevřených dveří na FaVU VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2000   Prozařování (Fenomén světla v českém umění 20. století), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2000   Sýpka 2000 (Posluchači vysokých uměleckých škol), Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
  2002   Současný akvarel (2002), Galerie Navrátil, Praha
  2003   Peter Rónai, Václav Stratil: Rudé právo Factory - Silhouette (Přineste sebou vědro, které se stane součástí exponátu výstavy), Gallery Art Factory, Praha
  2003   Současný akvarel, Galerie Navrátil, Praha
  2003   Současný akvarel / Contemporary watercolour painting, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2004   V mezičase / In time between, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Praha
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Prague Biennale 2: Expanded painting / Acción directa (Mezinárodní současné umění / International contemporary art)
  2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   25 let činnosti galerie Půda v Českém Těšíně, Občanské sdružení Půda, Český Těšín (Karviná)
  2006   Fakulta výtvarných umění v Brně (Veřejná prezentace klauzurních prací)
  2006   Hermovo ucho
  2006   V mežvremenje / V mezičase / In time between
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2007   Neexistuju když mě nevidíš / I don't exist when you don't see me
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
  2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-Portrait in the Czech Art of the 20th and 21st century, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2008   Druhotvary (Interpretace partitur Leoše Janáčká), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Obrazy slov / Reflecting Words, Památník národního písemnictví, Praha
  2009   Intertext (od konceptuálneho k postkonceptuálnemu textu / from the conceptual to post-conceptual text)
  2009   Jak to bylo s Kainem a Ábelem, Galerie kritiků, Praha
  2009   Oko a srdce (Sbírka Jiří Štarha), Městská kulturní zařízení, Šternberk (Olomouc)
  2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Ego (Portrét, fotografie / Portrait, Photography), Langhans Galerie Praha, Praha
  2010   Re-romantic 2, Městská kulturní zařízení, Šternberk (Olomouc)
  2011   Dílna 2011 (Mikulov Art Symposium XVIII)
  2011   Dílna 2011 (Mikulov Art Symposium XVIII)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2012   Uchronie ou des récits de collection / Uchronie neboli příběhy ze sbírky, Saline Royale - Cité des utopies, Arc-et-Senans (Bourgogne-Franche-Comté)
  2013   25 miliónů čar / 25 millions lines, Kulturní středisko města Blanska, Blansko (Blansko)
  2013   Čmáranice
  2013   Václav Stratil & Panáčik: Mrdat / Fuck, Drdova Gallery, Praha
  2013   Václav Stratil a Martin Helán: Otevřený kruh
  2013   Zostra: Česká fotografie dneška, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl (Svitavy)
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Fait Gallery (Vernisáž 2. výstavního bloku), Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2016   Obrazy, kresby, fotografie a plastiky, Galerie Vokno, Osvračín (Domažlice)
  2016   Ticho kresby, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
  2018   Hry a sny, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Kuna nese nanuk: The Art of Reading Art, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Kuna nese nanuk: Umění čtení umění, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Luxsus, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
  2020   Suck the Sack, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2021   Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2022   Skrze tebe vidím sebe, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2023   Jezdec, J&T banka, Praha 8
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  2003   2. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Praha
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   11. Aukce, 11.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   19. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   Moderní a poválečné umění, Současné umění, Fotografie / Modern and post-war art, Contemporary art, Photographs (Aukce č. 9 / Auction No. 9), Galerie 5. patro, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Etcetera 1, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   Etcetera 1½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
  2017   Etcetera 2½, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   Day Sale 2018: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera III½ = VI, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Etcetera 8: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2020   Etcetera 10: Post-War & Contemporary Art & Soukromá sbírka současného umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Etcetera 11: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   Galerie Dolmen: 70. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2021   EtceteraArt 13: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
diář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dopis
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
e-mail
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Typický obraz, WOXART s.r.o., Praha
fotografie
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1991-1994   Ze souboru Řeholní pacient
  1993   ze souboru 4+1
  1993   ze souboru 4+1
  1998-1999   Martin Dostál a Václav Stratil
  1998-1999   Václav Stratil
  2000-2003   ze souboru Nedělám nic
  2000-2003   ze souboru Nedělám nic
  2000-2003   ze souboru Nedělám nic
  2000-2003   ze souboru Nedělám nic
  2001-2003   ze souboru Docent
  2002-2003   ze souboru Dvojice
  2002-2003   ze souboru Dvojice
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Václav Stratil: Zatoulaný pes, Galerie Rudolfinum, Praha
  2019   Václav Stratil: Srdce v kleštích / Heart in Pliers, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   99CZ (Devadesátá léta), Sdružení ARTLAB, Praha
  2005   Exprese / Expressiveness, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2007   Prague Biennale 3 (Global and Outsiders: Connecting Cultures in Central Europe)
  2008   Obrazy slov / Reflecting Words
  2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Prague Biennale 4 / Prague Biennale Photo 1
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jarní aukce výtvarného umění / Spring auctions of art, Galerie Pictura, Praha 2
  2019   Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění / Sounds, Codes, Images: Acoustic Experimentation in the Visual Arts, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Půlnoc umění (Cesty sběratelství: Sbírka Karla Babíčka), Kunsthalle Praha, Praha
  2022   Skrze tebe vidím sebe (Dialogy o portrétu), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  nedatováno   Galerie Ruce, Galerie Ruce, Praha
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Václav Stratil: Malé kresby, Art Galerie, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Václav Stratil & Panáčik: Mrdat / Fuck, Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění), Ostrava (Ostrava-město)
  2021   Václav Stratil, Vladimír Skrepl: Ante portam inferam, Karpuchina Gallery, Praha 1
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Václav Stratil: Nuda, Galerie Behémót, Praha
  1997   Václav Stratil, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  nedatováno   Václav Stratil
katalogový list kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992), Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
koláž
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   bez názvu
  1996   bez názvu
  1996   bez názvu
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1980   Bez názvu
  1981   Bez názvu
  1981   Bez názvu
  1981   Bez názvu
  1981   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1982   Bez názvu
  1983   Bez názvu
  1983   Bez názvu
  1983   Struktura
  1984   Bez názvu
  1984   Bez názvu
  1984   Bez názvu
  1988-1989   Velké parkety - Parkety velikonoční
  1989   Erotická kaple - Rotunda - Slunce na slunci
  1993   (Bizon)
  1994   (Netopýr)
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Bez názvu
  1999   Černý nonsens
  1999   Čtyři vrstvy
  1999   Šest vrstev
  2000   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
  nedatováno   Šestá fáze modelu
mapa/plán
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2008   Současný český kubismus
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1978   Bez názvu
  1978   Bez názvu
  1998   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
omalovánka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedat.   Václav Stratil: Ptáček na větvi, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2012/09/12   Pižmo 11 (S láskou a nenávistí), 3..ročník, 11.číslo, galerie sam83, Česká Bříza (Plzeň-sever)
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Adriena Šimotová, Václav Stratil: Dialog, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1992   Její bratr - jeho manžel
  1992   Václav Stratil: Fotografie
  1992   Vertikální nostalgie
  1994   Václav Stratil: Nové kresby, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1998   Setkání s Václavem Stratilem (podvečer otázek a odpovědí), Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2001   Medzinárodné sympózium Actinart, Studió Erté, Nové Zámky (Nové Zámky)
  2006   Pozvánka na tiskovou konferenci (Václav Stratil; Country není smrt, Daniela Dostálková; The town I like, Kalajsyn)
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2001   Do světa obrazů Václava Stratila (Velké kresby (1982 - 1990)), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   LES (Laboratory for Education and Synergy), Fait Gallery, Brno (Brno-město)
pracovní soubor
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
příležitostný tisk
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Šest návodů (Pracovní listy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Galerie města Blanska (ročenka_2013.doc), Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2020   20. století, 80.–90. léta / The 1980s and 1990s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam osobností / členů
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2000   Prozařování
  2019   Kuna nese nanuk (Seznam vystavených děl)
  2019   Sounds Codes Images (Accoustic Experimentation in the Visual Arts), Galerie hlavního města Prahy, Praha
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   Akt v české fotografii (Seznam vystavujících)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Václav Stratil: Řeholní pacient (1991-1993), Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1983   V uplynulých letech se v tvorbě Václava Stratila...
  2006   Slepí muži přeměřují slona
  2023   If On a Fall Morning a Student, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2023   Když jednoho podzimního rána studující, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
textová zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce, Centrum pro současné umění Futura, Praha
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  1994   Zatoulaný pes Václava Stratila
  1996   Výstava Richterova vila (Respekt)
  1999   Prozařování
  1999   Václav Stratil: Česká krajina
  2001   Václav Stratil - Autoportrét
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2004   Václav Stratil: Kino Noki Tokio, Galerie České pojišťovny, Praha
  2006   Václav Stratil: Country není smrt
  2007   Hrubý domácí produkt
  2008   Neexistuju když mě nevidíš, Centrum pro současné umění Futura, Praha
zadání/propozice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)
  2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)

Václav Stratil

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Poemes Textes, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  2005   I'm History, tranzit.cz, Praha
  2012   Životopis, Sputnik Editions, Bratislava (Bratislava)
cd-rom
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Václav Stratil: Láška, Fait Gallery, Brno (Brno-město)

Václav Stratil

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Václav Stratil: Sedm malých textů
  1994   Václav Stratil: Text pacientův, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1997   Václav Stratil: Společná výstava / Group Show, Galerie Nová síň, Praha
  2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Vladimír Havlík: Soft Spirit, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Marek Číhal, Akademie výtvarných umění, Praha
  2015   Václav Stratil: Rožhovor, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1984   Možnosti dotyku, Sdružený klub pracujících ROH, Rokycany (Rokycany)
  1989   Střední věk, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1991   Nová intimita, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1993   Jakub a anděl
  1996   Respekt - Vzpomínky na budoucnost
  2005   V podstatě pokrok, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Být v krajině a malovat ji podle fotky / Being in the landscape and painting it according to a photo (18. mikulovské výtvarné symposium Dílna 2011), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  nedatováno   Rudé právo factory - Silhouette, Gallery Art Factory, Praha
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Životopis, Sputnik Editions, Bratislava (Bratislava)
  2013   Pořád něco (Rozhovory s umělci), Ambit Media, a. s., Praha 5
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Vertikální nostalgie (Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1986   Rozhovor s Václavem Stratilem, Někdo něco 4, 36-38
  1986   Texty, Sborník památce Václava Nebeského, 174-178
  1991   Teologie vykostěné ryby, Výtvarné umění, 20-21
  1993   Album, Revolver Revue, 89-103
  1995   Z večerních rozhovorů u čaje (Viktor Pivovarov - Václav Stratil), Kritická příloha Revolver Revue, 48-54
  1996   „Na tělo“ (Objektivem Alexanddra Janovského), Penthouse, 114-119
  1996   Každá barva je dobrá a na každou jednou dojde (Václav Stratil: Záliby. Galerie Fiducia, Ostrava. 20.12.1995 až 20.1.1996), Detail, 8
  1998   Prázdná množina Václava Stratila, Labyrint revue, 136-138
  2003   Václav Stratil (Galerie Labyrint 46), Labyrint revue, 98-107
  2005   Každý potřebuje víc prostoru než potřebuje..., České ateliéry / Czech studios, 219
  2011   Do práce se nepřevlékám (Rozhovor s Václavem Stratilem), Art + Antiques, 28-37
  2011   Teologie vykostěné ryby, České umění 1980-2010, 254-255
  2013   Do práce se nepřevlékám, Pořád něco, 98-105
katalogový list autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Václav Stratil, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995/06   Kritická příloha Revolver Revue (2), 2.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1

Václav Stratil

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Václav Stratil: Zatoulaný pes
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1993   Behémót, Galerie Behémót, Praha

Václav Stratil

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Koně se zapřahají do hracích automatů (Básně z let 95-99), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  2019   220 míst AVU, Akademie výtvarných umění, Praha
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2002   Vertikální nostalgie (Olomoucká literární a umělecká scéna 90. let a současnosti), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1996   Art Porno Comix (Václav Stratil 96), Detail, 16-17
  2019   Obraz vesnice Bubeneč od Antonína Mánesa, 220 míst AVU, 217

Václav Stratil

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1994   Mánes Mánesu, Victoria Publishing, a.s., Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Z rozhovoru s Tizianem Cadalarou (únor 2006), Petr Veselý: Pokoje, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Václav Stratil

kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1999/06/05 - 1999/06/13   Nové centrum - měkká alternativa, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2005/06/15 - 2005/06/26   V podstatě pokrok, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2006/08/17 - 2006/09/10   Výstava III. ročníku Malířského sympozia, Galerie Brno, Brno (Brno-město)

Václav Stratil

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1987/07/03 - 1987/08   Adriena Šimotová, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1992/04/01 - 1992/05/04   Vladimír Havlík: Kristovy roky, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1998/01/29 - 1998/03/01   Václav Stratil, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1998/04/10 - 1998/06/14   Tomáš Vaněk: Barvy laky, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2000/11/28 - 2001/01/27   David Moješčík - Mojda: pan Václav - očista, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2002/03/27 - 2002/06/09   Václav Stratil: Autoportréty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/02/20 - 2004/03/28   Vít Soukup: Katalog. Obrazy z přelomu 2003/2004, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2004/04/06 -   Vít Soukup: Republika, Café Steiner, Brno (Brno-město)
2005/03/03 - 2005/03/30   Jan Tesař: 21, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/09/17 - 2005/10/23   Richard Tymeš: Staré a Nové (malby / akvarely / a pastely), Městská galerie v Zámeckém parku, Veselí nad Moravou (Hodonín)
2007/12/13 - 2007/12/31   Václav Stratil: Lišky, Galerie Nová síň, Praha
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
2003/04/11 - 2003/04/17   Lahoda. Kubistický okruh Václava Stratila, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2005/05/12 - 2005/06/03   Martin Skalický & Michal Šmeral: Hříšný tanec, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
2005/06/15 - 2005/06/26   V podstatě pokrok, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)

Václav Stratil

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Galerion 92
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Cesty k portrétu, Computer Press, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Generace středního věku, periodikum
  1985   Poznámky na okraj (K mladé generaci), Někdo něco 2, 12-22
  1986   Některé výstavy v říjnu, listopadu a prosinci 1985, Někdo něco 3, 67-69
  1987   Výstava 30ti výtvarníků v Lidovém domě v Praze - Vysočanech v červenci 87, Revolver Revue, 627-629
  1988   Čtverece, kruhy a spol., Lidová demokracie
  1988   Jazyk geometrie v současném umění, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 4-4
  1988   Výstava patnácti mladých, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 2.číslo, 8
  1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 23.číslo, 1-2
  1989   Dvě květnové výstavy - Střední věk…, Kmen, 10-11
  1989   Generace (střední) pod střechou domu U kamenného zvonu, Tvorba, 8-8
  1989   Odpovědný střední věk (Výstava v pražském Domě U zvonu), Rudé právo
  1989   Střední věk, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 8-8
  1989   Střední věk - takový je název výstavy..., Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1-1
  1990   Na okraj současné české kresby, Současná česká kresba
  1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha, 8-8
  1991   Čeští a moravští výtvarníci v Eindhovenu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   La Galerie d´art d´Opatov, Revue K
  1991   Věnováno Jiřímu Davidovi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3
  1992   Básník přírody (Životní dílo Jiřího Johna. Výstava Národní galerie v Jízdárně Pražského hradu), Večerník Praha
  1992   Galerion 92 (Mapování kvalitních, Setkání čtyř soukromých galerií v Evropském kulturním klubu), Večerník Praha, 6-6
  1992   Situation Pragoise (Le Manoir, Jusqu´au 29 novembre 1992), Soir
  1992   Soukromá mozaika (Co zajímavého najdete v některých pražských privátních galeriích), Večerník Praha, 6-6
  1993   Slabé v buketu, Lidové noviny
  1994   Art-Hamburk ´93 (Otevřené oči), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, 10-10
  1996   Abstrakce jako nová vizualita, Detail, 10-11
  1996   Česká abstraHce, Detail, 5
  1996   Fotoreportáž ((Česká abstraHce)), Detail, 18-19
  1996   Chci, aby nám lidé rozuměli, Detail, 20
  1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...), Detail, 4-5
  1996   Jedna, dva, tři, Detail, 2-4
  1996   Kdo, co respektuje koho, co, Lidové noviny, 3-3
  1996   Když jsem před dvěma lety..., Detail, 12
  1996   Malamut potřetí, Detail, 2
  1996   Návštěva ve vybydleném domě, Respekt - Vzpomínky na budoucnost, 1-1
  1996   Poznámky k výstavě v Richterově vile, Respekt - Vzpomínky na budoucnost, 11-11
  1996   Repo, Detail, 14-14
  1996   Rovnou na tělo (Dvanáct malířů přímo na ženy, Galerie Behémót s již obvyklou předvánoční netradičností), Večerník Praha, 5-5
  1996   Tajemnou vilu pod Hradem na čas odemkla výstava, Mladá fronta Dnes, 19-19
  1996   Vzpomínky na budoucnost či Rozdělený byt (Pražský hrad, Richterova vila, 19.6.-7.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1996   Ženské tělo není jako malířské plátno, Mladá fronta Dnes, 5-5
  1997   Made in CZ - práce na papíře (Brno, Dům umění, hala, 22. 4. - 2. 5.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  1997   Vy a výstavy (7. 3. - 9. 3. 1997), Denní telegraf, 11
  1998   Art contemporain tchèque, Beaux Arts
  1998   Bez názvu - Luxus se konečně objevil..., Detail, 2
  1998   Harmonie 98, Detail, 1
  1999   Prozařování (Roudnice na Labem, Galerie moderního umění, 16. 9. - 14. 11. Karlovy Vary, Galerie umění, 25. 11. 1999 - 31. 1. 2000), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2000   Pravděpodobná malba (Praha, Galerie Mánes, 25. 5. - 11. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2002   Současný akvarel, Reflex, 62-62
  2003   O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2003   Struktura jako obrazová vize ((Teze k výstavě Svět jako struktura, struktura jako obraz)), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2006   Dary & Nedary (Výstřižek z malých dějin), Mladá fronta Dnes, 11-11
  2006   Slepí muži přeměřují slona (Praha, Galerie c2c, 17. 5. - 3. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2007   Naše srdce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2007   Typický obraz (Petr Vaňous: Pluralita mezi rozumem, emocí a kalkulem (Skica k vývoji českého malířství posledních dvou desetiletí)), Revue Art, 19-22
  2010   Posttotalitní blues s happy endem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 261-269
  2011   Bez milionových položek, Art + Antiques, 17-17
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 2-2
  2011   Malba generace 80. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 16
  2011   Od Slavíčka po Špaňhela, Art + Antiques, 26-27
  2011   Štyrský a Schikaneder, Art + Antiques, 14-15
  2013   Rodina současného uměnní, Nový prostor, 417.číslo, 25
  2021   Současné umění, Ročenka ART+, 32-36
www
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz
plakát
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)

Václav Stratil

instituce, obec  
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Národní galerie v Praze, Sbírka Jiřího Valocha, Praha