Uměleckoprůmyslové muzeum

druh: muzeum
obec: Brno (Brno-město)
adresa: Husova 14
PSČ: 662 26
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: info@moravska-galerie.cz
web: www.moravska-galerie.cz
rok vzniku: 1873

Uměleckoprůmyslové muzeum

Ustaveno 8. 5. 1873 na popud  Mährischer Gewerbe-Verein (Moravský průmyslový spolek) jako Mährisches Gewerbe Museum (Moravské (umělecko)průmyslové muzeum). Vzorem  uměleckoprůmyslová muzea v Londýně (South-Kensington Museum, nyní Victoria and Albert Museum) a ve Vídni (K.K. Oesterreichisches Museum für Kunst und und Industrie). Muzeum spravovalo kuratorium, jež jmenovalo ředitele muzea a kustoda. V l. 1881-1883 postavena budova muzea na nynější Husově ulici podle projektu Johanna Georga Schoena. Muzeum vydávalo od roku 1883 vlastní odborné periodikum s názvem  Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseums in Brünn (Sdělení čili Zprávy Moravského (umělecko)průmyslového muzea. Roku 1919 dán název Moravské uměleckoprůmyslové muzeum.  V listopadu 1922 převzala správu muzea Obchodní a živnostenská komora. Součástí muzea též Škola uměleckých řemesel. V l. 1948-1961 součástí Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Od dubna 1961 součástí Moravské galerie (sloučení sbírek Moravského uměleckoprůmyslového musea a Obrazárny Moravského zemského musea). V jejím rámci spravoval sbírky muzea Ústav užitého umění. Od roku 1964 pořádány periodické přehlídky s mezinárodní účastí Bienále užité grafiky Brno. Důležitá stálá expozice užitého a uměleckého řemesla od středověku po současnost a proměnné aktuální výstavy.


Uměleckoprůmyslové muzeum

termín   název výstavy, místo konání
1931/06/14 - 1931/07/14   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1931/06/14 - 1931/07/31   Státní odborná škola sklářská pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1931/06/14 - 1931/07/31   Státní ústav školský pro domácký průmysl, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1931/06/14 - 1931/07/31   Zemské gobelínové školy ve Valašském Meziříčí, Výstaviště, Brno (Brno-město)
1936/11   Souborná výstava Petra Dillingra, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1939/01/18 - 1939/02/12   Bohumil Kubišta: Kresby a grafiky z majetku Františka Kubišty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1949/03/13 - 1949/04/10   Výstava obrazů, plastik a grafiky československých malířů a sochařů, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1952   Umělecké sklo, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1953/09   Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1954   500 let českého skla, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1954   Vývoj knihy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1954/09 - 1954/10/31   Vývoj knihy, Jihomoravské muzeum, Znojmo (Znojmo)
1958/04 - 1958/05   Jan Tomáš Fischer: Drobná reliefní plastika, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1958/11/23 - 1959/01/01   Plastické hmoty a jejich využití, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1959/12/08 -   Lidové primitivy Jugoslávie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1960/11/10 - 1960/11/30   Ida Vaculková: Keramika, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1960/11/10 - 1960/11/30   Keramika Idy Vaculkové, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1961/11   Josef Adolf Šálek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/08/25   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/11/15 - 2002/12/15   Federico Díaz: Mnemeg, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/01/10 - 2003/02/16   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2008/11/05 - 2008/11/29   Ornament a moderna. Josef Hoffmann 1870-1956. Architekt a designér / Ornament und Moderne. Josef Hoffmann 1870-1956. Architekt und Designer, Galerie Sklepení, Brno (Brno-město)
2009/03/20 - 2009/06/07   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Szépművészeti Múzeum (Muzeum výtvarného umění, Museum of Fine Arts), Budapešť (Budapest)
2013/04/18 - 2013/07/28   Odstup, a jsi blíž, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2021/11/25 -   Art, Design, Fashion, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)

Uměleckoprůmyslové muzeum

termín   název výstavy
1922/01/22 - 1922/02/27   Bohumil Kubišta
1923/04   Antonín Procházka: Výbor prací z let 1907 - 1922
1924/04/06 - 1924/04/30   Členská výstava výtvarníků UB v Praze
1925/02/28 - 1925/03   Výstava obrazů Emila Filly
1926/02 - 1926/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1926/02 - 1926/03   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výroční výstava
1926/09/26 - 1926/10/24   Antonín Procházka: Kresby a obrazy
1931/06/14 - 1931/07/31   Veřejná škola uměleckých řemesel obchodní a živnostenské komory v Brně
1936/11   Souborná výstava Petra Dillingra
1939/01/18 - 1939/02/12   Bohumil Kubišta: Kresby a grafiky z majetku Františka Kubišty
1949/03/13 - 1949/04/10   Výstava obrazů, plastik a grafiky československých malířů a sochařů
1951/04/22 -   Jan Konůpek: Grafika - originály - ilustrace
1952   Umělecké sklo
1953/09   Stroj a nářadí jako dílo výtvarné
1954   500 let českého skla
1954   Vývoj knihy
1958/04 - 1958/05   Jan Tomáš Fischer: Drobná reliefní plastika
1958/11/23 - 1959/01/01   Plastické hmoty a jejich využití
1959/12/08 -   Lidové primitivy Jugoslávie
1960   Jánuš Kubíček: Malba
1960   Zdeněk Macháček, Karel Zedníček: Plastiky a obrazy
1960/11/10 - 1960/11/30   Ida Vaculková: Keramika
1960/11/10 - 1960/11/30   Keramika Idy Vaculkové
1961/02/17 - 1961/04/16   Mezinárodní plakát
1961/11   Josef Adolf Šálek
1962   Kornelie Němečková, Jaroslav Heyduk
1962   Tvůrčí skupina Profil: Užité umění
1963   Oldřích Lípa, Luboš Metelák: Sklo
1964/09 - 1964/10   Lisované sklo
1965/11/26 - 1965/12/31   Monumentální tvorba výtvarných umělců jihomoravského kraje
1966   Naděžda Hanáková: Šperky
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby
1970/03 - 1970/04   Barokní kamenná skulptura (Výběr z restaurátorských akcí Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně)
1971/06 - 1971/09   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1980   Trienále řezaného skla
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988
1988/11/03 - 1988/12/04   Vladimír Jindřich Bufka
1989/11/30 - 1990/01/09   Josef Flejšar: Výstava plakátů
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu
1991/10/15   Vzpomínkový večer ke 100.výročí narození Františka Foltýna
1991/11 - 1991/12   Jaroslava Hatláková, Jindřich Hatlák: Fotografie z třicátých let z majetku sbírky fotografií Moravské galerie v Brně
1991/11/28 - 1992//0501   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči
1992/02/20 - 1992/03/22   Atika: Objekt contra design
1992/02/27 - 1992/03/29   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy
1992/04/02-1992/05/10   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky
1993/01/14 - 1993/02/14   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy
1993/02/25 - 1993/03/28   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy
1993/04/15 - 1993/05/23   Lefteris Joanidis: Šperky
1993/06 - 1993/ 08   Přírůstky 1981 - 92
1993/10/21 - 1993/11/21   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění
1993/12/02 - 1994/01/02   Josef Symon: Retrospektiva 1960 - 1993
1994/03/03 - 1994/04/03   Milada Othová: Reliéfy, medaile, plakety, plastiky
1994/04/21 - 1994/05/22   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1977 - 1993
1994/10/13 - 1994/11/13   Sochař Otmar Oliva: Komorní tvorba
1995/01/26 - 1995/04/02   Ron Arad: Nábytek, objekty, design 1980 - 1993
1995/04/27 - 1998/05/28   DOFO - fotoskupina
1996/02/08 - 1996/03/17   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně
1996/04/11 - 1996/05/19   Eliška Rožátová: Torza
1996/06/19 - 1996/08/25   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách
1996/10/24 - 1996/11/24   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy
1996/10/24 - 1996/11/24   Josef Sudek
1996/10/31 - 1996/11/24   Ida Vaculková: Keramika z let 1954–1996
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let
1997/02/27 - 1997/04/06   Skleněný svět Jaroslava Brychty
1997/03/24 - 1997/03/26   Jaroslav Šusta: Nábytkové objekty
1997/04/24 - 1997/05/25   Josef Macholán: Židle
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
1997/09/02 - 1997/11/02   Jindra Viková: Keramické plastiky a kresby 1974 - 1997
1997/11/13 - 1998/01/04   Olgoj Chorchoj
1997/12/04 - 1998/01/04   Josef Paleček: Zahrady a hry
1998/01/29 - 1998/03/29   Mistrovská díla japonského porcelánu
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1998/12/09 - 1999/02/28   Doteky minulosti
1999/03/25 - 1999/04/18   PELCL design COTTO nábytek
2002/05/15 -   Možná sdělení
2002/11/15 - 2002/12/15   Federico Díaz: Mnemeg
2003/01/10 - 2003/02/16   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry
2003/02/27 - 2003/05/11   Plocha zrozená k dekoru / A Surface Created for Decotation
2003/04/16 - 2003/05/18   Tomáš Ruller: Na lásky čas / Of Love's Time
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let
2003/07/03 - 2003/08/31   Ivan Kafka: Národní chrčení do prázdna
2003/10/16 - 2007/02/29   Ejhle světlo / Look Light
2004/01/15 - 2004/03/14   Vladimíra Sedláková: Layer modifies another layer collection one
2004/03/18 - 2004/05/16   Ilona Németh: 27m
2004/03/19 - 2004/05/16   Reflexe Designbloku 03
2004/04/01 - 2004/06/06   Ivan Kříž: Kresby na křídě
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích
2005/03/24 - 2005/06/05   Lhotský: Sklo: X let tavené skleněné plastiky
2005/04/07 - 2005/07/03   Grete Popper: Fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami
2005/06/24 - 2005/10/09   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings
2005/11/03 - 2006/02/05   František Skála: Skála v Morgalu
2006/03/03 - 2006/05/21   Námořní deník hraběte Dubského / Journal of a Voyage: Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska a Číny / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan and China in the 1870s
2006/03/05   Výklad na výstavě
2006/03/06   Vladimír Merta - Imigrant
2006/03/08   Čínská architektura v proměnách staletí
2006/03/10   Ars Brunensis Chorus a Brněnský akademický sbor
2006/03/15   Absolvent / The Graduate
2006/03/15   Starci na chmelu
2006/03/19   Chaos ve východním moři
2006/03/20   Let it be
2006/03/20   Perný den / A Hard Day's Night
2006/03/21   Koleček - Rudiš - Vydrová
2006/03/22   Animovaný film... a sci-fi
2006/03/23   Sklo Ludviky Smrčkové
2006/03/26   Negativní kresba přírodním uhlem
2006/03/27   Hlava / Head
2006/03/27   Žlutá ponorka / Yellow Submarine
2006/03/28   Ondřej Jakubec: Tiziano Vecellio
2006/03/29   Paměti z cest po Japonsku - svéráz deníků a suvenýrů ve druhé polovině 19. století
2006/04/02   Japonský meč - zbraň i umělecký předmět
2006/04/03   Václav Stratil - Ďaďa Košti
2006/04/05   Zvětšenina / Blow Up
2006/04/06   Neopakovatelné umění Ikebany: Prague "sogetsu" study group
2006/04/08   Putování až do Japonska
2006/04/09   „Falešná“ lavírka - volně rozmývaná kresba štetcem
2006/04/11   Burian a Křivinka
2006/04/12   Bezstarostná jízda / Easy Rider
2006/04/12   Půlnoční kovboj / Midnight Cowboy
2006/04/14   Zázraky jara
2006/04/17   Festival Express
2006/04/17   Newport Festival
2006/04/18   Ondřej Jakubec: Hieronymus Bosch
2006/04/19   Animovaný film a ... výtvarné umění
2006/04/20   Sklo Jaroslava Svobody
2006/04/24   Woodstock
2006/06/13   Slavnostní zahájení výstavy spojené s vyhlášením cen 22. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2006: Plakát, firemní, informační a reklamní grafika
2006/06/13 - 2006/10/15   Práce z Číny / Work from China
2006/11/21   The Plastic People of the Universe
2006/11/25   Dětský ateliér kouzelná flétna
2006/11/26   Eric Satie - komponovaný pořad
2006/11/30 - 2007/03/18   Umění restaurovat umění: Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996 - 2006 / The Art of the Restoration: The Work of the Restorion Department of the Moravian Gallery in Brno 1996 - 2006
2007/08/31 - 2008/01/06   České a slovenské sklo v exilu
2008/11/21 - 2009/03/01   Bruselský sen
2009/01/02 - 2010/01/24   Podoby tváře - šalba a klam
2009/03/26 - 2009/06/07   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století
2009/06/26 - 2009/09/20   Jiří David: Předběžná retrospektiva
2009/10/15 - 2010/01/24   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque
2009/10/22 - 2010/01/31   Život mezi knihami / Life among Books: 100 let od narození Jindřicha Svobody / The Centenary of the Birth of Jindřich Svoboda
2009/12/01 - 2010/02/21   Hračka na 15 způsobů
2010/01/29 - 2010/05/16   Krása antických gem
2010/02/12 - 2010/05/23   Thonet - Mundus a ti další
2010/02/12 - 2010/05/23   Úniky a návraty
2010/11/12 - 2011/02/13   Vladimír Jindřich Bufka
2010/12/02 - 2011/04/03   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky
2011/03/04 - 2011/05/29   Václav Ryčl: Blue boy
2011/04/22 - 2011/07/31   Příběhy tisíce a jedné noci - Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně
2011/06/16 - 2011/09/11   Josef Kunzfeld: Fotograf a muzeum / fotograf a město
2011/08/18 - 2011/11/06   The Best of...
2011/11/03 - 2012/03/04   Vendula Chalánková: Z pohádky do pohádky
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
2012/04/12 - 2012/05/20   Věznice: Místo pro umění
2012/06/21 - 2012/10/28   Slavs and Tatars: Khhhhhhh; Kasia Korczak
2012/09/06 - 2013/01/20   Mexická keramika ve sbírce MG
2012/11/29 - 2013/03/24   Keramika období Art deco na Moravě: Tvorba Huberta Kovaříka
2012/11/30 - 2013/03/24   Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění / Po stopách moderny
2012/11/30 - 2013/03/30   Po stopách moderny: Kabinet Josefa Hoffmanna. Prostřený stůl. Josef Hoffmann a Wiener Werkstätte
2013/04/18 - 2013/07/28   Odstup, a jsi blíž
2013/04/25 - 2013/07/28   Karel Novák - Jock Sturges
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží
2013/10/10 - 2014/01/05   Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka
2014/02/07 - 2014/05/18   Někdy v sukni: Umění 90. let
2014/06/15 - 2014/10/24   21. mezinárodní bienále grafického designu Brno
2014/12/12 - 2015/04/12   Brno - moravský Manchester
2015/05/15 - 2015/09/13   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970
2015/11/19 - 2016/02/21   Jan Svoboda: Nejsem fotograf
2016/03/11 - 2016/05/22   Maxim Velčovský: Vše za 39
2016/06/16 - 2016/10/30   27. Mezinárodní bienále grafického designu Brno
2016/06/16 - 2016/10/30   Zdeněk Ziegler
2016/12/09 - 2017/04/16   DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy
2016/12/09 - 2017/04/16   Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion
2016/12/09 - 2017/04/16   Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty aristokracie
2017/05/14 - 2017/10/01   Kmeny 90
2017/11/24 - 2018/03/18   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal
2017/11/24 - 2018/03/18   Paneland: Největší československý experiment / Chzechoslovakia's Great Housing Experiment
2018/05/10 - 2018/08/26   28. Mezinárodní bienále grafického designu Brno
2018/11/02 - 2019/01/13   Jiří Kuhnert: Sketch the dream
2021/11/25 -   Art, Design, Fashion
2021/11/26 - 2023/02/26   Jiří Pelcl Design
2021/11/27 -   Art Design Fashion
2021/11/27 - 2023/02/26   Lucie Koldová: Lightness
2022/05/19   Oděvní happening RE:UA / Garment Happening RE:UA
2023/02/24 - 2024/01/28   Vrtiška & Žák: Za dobrý design
2023/11/17 - 2024/08/31   Made by Fire
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké

Uměleckoprůmyslové muzeum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1925   Výstava obrazů Emila Filly (IX. výstava Skupiny výtvarných umělců v Brně)
  1958   Drobná reliefní plastika J. T. Fischera
  1960   Ida Vaculková
  2002   Federico Díaz: Mnemeg
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1931   Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel … (… obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče)
  1949   Katalog výstavy obrazů, plastik a grafiky československých malířů a sochařů
  1958   Plastické hmoty a jejich využití
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1939   Bohumil Kubišta: Kresby a grafiky
  1951   Jan Konůpek: Grafika - originály - ilustrace
  1960   Ida Vaculková: Keramika
  1960   Keramika Idy Vaculkové
  1991   Vzpomínkový večer ke 100.výročí narození Františka Foltýna
  1992   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství
  1993   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy
  1993   Josef Symon: Retrospektiva 1960 - 1993 (Setkání na výstavě)
  1993   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění (šperky, cykloty, mobily)
  1994   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1977 - 1993
  1996   Eliška Rožátová: Torza
  1997   Jaroslav Šusta: Nábytkové objekty
  1997   Jindra Viková: Keramické plastiky a kresby 1974 - 1997
  1997   Skleněný svět Jaroslava Brychty
  2006   Námořní deník hraběte Dubského / Journal of a Voyage (Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska a Číny / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan and China in the 1870s)
  2007   Jan Jedlička: II Cerchio, 2005-2006
  2010   Vladimír Jindřich Bufka (1887 - 1916)
  2012   Keramika období Art deco na Moravě: Tvorba Huberta Kovaříka

Uměleckoprůmyslové muzeum

instituce, obec, adresa
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác

Uměleckoprůmyslové muzeum

encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Moravská galerie v Brně
  2006   Brněnské uměleckoprůmyslové muzeum a jeho architektura
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1994   Milada Othová: reliéfy, medaile, plakety, plastiky
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Moravská galerie v Brně (Muzeum umění s nejrozmanitější nabídkou v České republice)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2005   British Council (Kalendář akcí; Září - říjen 2005)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006

Uměleckoprůmyslové muzeum

osoba   narození rok od - do, poznámka
Hlaváčková Milada   9. 3. 1925     ???? - ????
Leger Rudolf   7. 9. 1894     1939 - 1945
Lehmannová Straková Martina   18. 7. 1978     ???? - ????
Richter Václav   30. 8. 1900     1928 - 1939
Richter Václav   30. 8. 1900     1939 - 1948, ředitel
Schön Johann   7. 9. 1838     1874 - 1883, ředitel
Zeminová Milena   29. 8. 1927     1953 - 1960, kurátorka

Uměleckoprůmyslové muzeum

osoba   narození
Malý Jaroslav   1. 11. 1886    
Samohelová Helena   5. 4. 1941    
Sedláčková Serbousková Marie   29. 6. 1895    
Servítová Menšíková Rosalie (Rosa)   7. 5. 1916    
Tučný Petr   26. 6. 1920    
Wachsmann Bedřich (Friedrich)   24. 5. 1820