Bedřich (Friedrich) Filip Wachsmann

* 24. 5. 1820, Litoměřice (Litoměřice), Česká republika (Czech Republic)
27. 2. 1897, Praha, Česká republika (Czech Republic)
litograf, sběratel, kreslíř, architekt, malíř, restaurátor, pedagog, grafik

 

národnost: česká
pohlaví: muž

heslo:
Bedřich Wachsmann. Malíř a kreslíř krajin a architektur. Uměleckoprůmyslový výtvarník. Restaurátor historických památek. Autor teoretického spisu o krajinomalbě. Jeho velkou sbírku více než 600 uměleckých předmětů a starožitností zdědilo Františkovo muzeum v Brně (dnes v UPM v Praze a v Brně).
Vystudoval nižší gymnázium a reálku v Litoměřicích.Vyučen v Medauově litografickém podniku v Litoměřicích. V roce 1840 odešel na malířskou akademii do Lipska, později do Drážďan a do Prahy. Vedle studia se živil litografickými pracemi, v Praze také prováděl portrétování na kámen a tvořil miniatury. Roku 1848 se přemístil do Innsbrucku, kde rok a půl maloval krajiny. Jeho dalším působištěm byl Mnichov, kde se proslavil tak, že místní umělecká beseda pět let po sobě kupovala jeho obrazy. Byl oblíbený u šlechty, především u Schwarzenbergů a Schönbornů, což mu umožnilo realizovat některé ze zmíněných zakázek. Byl vyhledávaný i jako soukromý učitel. Dosáhl úspěchu i na výstavách v Salcburku, Linci, Vídni a Praze. Uskutečnil studijní cesty do Tyrol a severní Itálie. Na podzim 1854 se vrátil do Prahy. Maloval akvarely i olejomalby, kreslil ornamenty a návrhy na pomníky. Od papeže Lva XIII. dostal za jednu z prací čestný kříž „Pro ecclesia et pontifice”. Jako člen delegace pražské obchodní komory se účastnil pařížské průmyslové výstavy. Ačkoliv byl německého původu, byl pro své politické názory (podpora státoprávnich snah Českého království) i účast na kulturním životě považován současníky za českého umělce a vlastence. Byl členem Umělecké besedy. Zemřel náhle ve spánku, uprostřed práce na návrhu nábytku pro zámek v Přerově.


Dílo:

Vytvořil figurální kresby podle soch na Karlově mostě.
Pohledy na Červený Hrádek pro hraběnku Marii Gabrielu Terezii Buquoyovou,roz. z Rottenhanu,1856–1857
Čtrnáct akvarelů z křivoklátského panství pro Maxe Fürstenberga, 1860–1861
Výzdoba karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje,1863-1868
Rekonstrukce kaple sv. Kříže na Pražském hradě. Vnitřní úprava v neorománském stylu, 1868–1869
Výzdoba piaristického kostela sv. Josefa v Nepomuku
Zámecká kaple Sedmibolestné Panny Marie v Dymokurech, 1870–1871
Rekonstrukce kaple sv. Jana Křtitele v pražské arcibiskupské rezidenci
Oprava zámku v Brandýse
Návrh zámecké kaple sv. Marie Magdaleny v Dolních Břežanech, 1887
Množství ilustrací v časopisech, např. Světozor (po r. 1867) a Zlatá Praha (po r. 1884). Doplňoval je slovními popisy. Do časopisů přispíval i cestopisy, popisy starožitností a uměleckými posudky. Spolu s dalšími výtvarníky ilustroval Ottův encyklopedický průvodce Čechy.
Návrh na výzdobu centra Prahy v roce 1881 (zřejmě v souvislosti s otevřením Národního divadla a návštěvou korunního prince Rudolfa)
Návrhy zlatnických ozdob a výrobků z českých granátů

poznámka:
NK uvádí datum narození 17. 5. 1820