Milena Zeminová

* 29. 8. 1927, Praha, Česká republika (Czech Republic)
16. 3. 1994, Praha, Česká republika (Czech Republic)
historička umění, muzejní pracovnice

 

národnost: česká

heslo:
PhDr., disertace Život a dílo Josefa Winterhaldera ml. na Moravě. V době studií se věnovala především tematice barokního umění na Moravě, malířskému dílu J. Winterhaldera a J. J. Etgense. Po absolutoriu se zaměřila téměř výhradně na umělecké řemeslo. Věnovala se výzkumu historických textilíí, hlavně církevních parament z období gotiky a baroka. Kromě toho se zajímala o krajkářství, českou textilní průmyslovou výrobu a problematiku krejčovských salonů 19. a počátku 20. století. Byla autorkou publikací o užitém umění a katalogů výstav.

- Moravská a slovenská habánská keramika. [Výstava], listopad 1955 - leden 1956 / [Katalog sest.] Alena Kudělková-Königová a Milena Zeminová. Fot. Miroslav Boček. Brno, Uměleckoprůmyslové museum 1955, 42 s., 14 s. obr. příl.
- České tištěné tkaniny první poloviny 19. století a průmyslový kabinet ve Vídni. Časopis Národního muzea v Praze. Řada historická.Roč. 160,1991, s. 55-71

poznámka:
PhDr., zaměření na umělecké řemeslo