Jihomoravské muzeum

rok vzniku: 1878
obec: Znojmo (Znojmo)
adresa: Přemyslovců 6, nám. TGM 11
PSČ: 66945
tel.: 515226529
e-mail: dumumenizn@volny.cz
www: www.znoj-muz.cz

heslo:

Jihomoravské muzeum založeno roku 1878. Zaměření na archeologii a dějiny Znojemska. Prví kustod, vlastivědný pracovník a učitel Anton Vrbka shromažďoval do sbírek muzea předměty historické a umělecké povahy. Umělecké sbírky obohatily dary od knížete Jana II. Maria Františka Placida z Liechtensteinu a kanovníka Maxe Mayera Ahrdorffa. V roce 1941 umístěna do sbírek muzea pozůstalost Hugo Lederera. V současnosti zaměření na výtvarné umění Znojemska.