neznámý autor - Místodržitelský palác a kostel svatého Tomáše v roce 1842

Místodržitelský palác

obec: Brno (Brno-město)
adresa: Moravské náměstí 1a
PSČ: 662 26
stát: Česká republika (Czech Republic)

Místodržitelský palác

Historie objektu jako jedné z dominant Moravského (dříve Joštova) náměstí je úzce spjata s kostelem sv. Tomáše a sahá až do poloviny 14. století, kdy byl jako augustiniánský klášter založen v těsné blízkosti městských hradeb moravským markrabětem Janem Jindřichem. Současnou podobu však získal tento stavební komplex jednak v 60. letech 17. století (architekt Jan Křtitel Erna) a zejména pak za barokní přestavby prováděné od 30. let do roku 1752 pod vedením brněnského stavitele Mořice Grimma, po jejímž ukončení byl klášter povýšen na opatství. Poté, co v důsledku josefínských reforem na počátku 80. let byli augustiniáni nuceni přestěhovat se do budov starobrněnského kláštera, byly do uprázdněných reprezentativních prostor přejmenovaného „dikasteriálního paláce“ nadlouho umístěny nové státní, zemské a stavovské úřady. Následující stavební úpravy, které poznamenaly zvláště především interiéry, projektoval vídeňský dvorní architekt Franz Anton Hillebrandt. Zemským úřadům a jako sídlo zemského presidenta sloužil palác i po roce 1918, za protektorátu ovšem vystřídaly úřady mladého československého státu úřady německé. Dalším závažným mezníkem novodobých dějin bylo rozhodnutí o přidělení paláce Muzeu dělnického hnutí Brněnska, jež budovou disponovalo od roku 1955 až do politických změn po listopadu 1989. V těsné blízkosti paláce se nachází kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola, součást starobrněnského kláštera.

cs.wikipedia.org, 13.4.2018


Místodržitelský palác

neznámý autor - Místodržitelský palác a kostel svatého Tomáše v roce 1842
 

Místodržitelský palác

termín   název výstavy, místo konání
2000/06/06 - 2000/07/03   Zdeněk Macháček: Kresby, obrazy 1995 - 2000, Jazzová kavárna Podobrazy, Brno (Brno-město)

Místodržitelský palác

termín   název výstavy
1990 - 1990/10/28   Neoficiální. Umění Československa 1968-1989
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba
1991/05/17 - 1991/06/23   Dialog Brno - Bonn
1991/07/04 - 1991/08/18   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925
1993/01/21 - 1993/02/28   Žena přelomu století
1993/03/11 - 1993/05/02   Středoevropská malba 1600 - 1730 (z moravských sbírek)
1993/05/20 - 1993/06/27   Kresby sochařů čtyř staletí ze sbírky Uměleckých galerií města Leedsu
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění
1994/04/14 - 1994/05/22   Výtvarné umění Moravy 1880 - 1920
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?
1995/10/12 - 1996/01/28   Evropské malířství devatenáctého století ze sbírek Moravské galerie Brno 1995
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách
1996/09/10   Beseda s českým fotografem, dokumentaristou Jindřichem Štreitem - Lidé z Akagi Mura
1996/11/21 - 1997/01/12   Malířství 15.-18. století z moravských zámeckých sbírek (Valtice, Šternberk, Bučovice)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985
1997/07 - 1997/08   Frank Horvat: Fotografie módy
1997/09/18 - 1997/11/09   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty
1997/11/20 - 1998/02/22   Benátčané: Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek
1997/12/11 -   Štěpán Grygar: Fotografie z devadesátých let
1998   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi
1998/11/06 - 1999/02/21   České art deco 1918-1938
1998/12/01 - 1999/01/10   Jaroslav Pulicar: Fotografie
1998/12/01 - 1999/01/17   Vladimíra Sedláková: Ubývání
1999/02/08 - 1999/02/27   Vít Mádr: Arty
1999/03/18 - 1999/05/09   Luděk Marold 1865-1898
1999/06/04 - 1999/07/11   Martin Parr: Doma i v cizině / Home and Abroad
1999/07/15 - 1999/08/29   Petr Daniel: 89/98: fotografie
1999/10/07 - 1999/10/09   Umění v dialogu s veřejností / Art in Public Dialogue
1999/10/08 - 1999/10/28   Milan Magni (Práce z léta ´99)
1999/10/14 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci
1999/12/14 - 2000/01/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie
2000/01/20 - 2000/02/20   Pavel Mára: Madony 99 a Roušky / Madonnas 99 and Imprints-Veils
2000/02/22 - 2000/03/19   Markéta Luskačová: Poutníci
2000/03/21 - 2000/04/09   Adolf Rossi: Z fotografických salónů
2000/03/30 - 2000/05/21   Vranovská kamenina
2000/05/25 - 2000/06/18   Miroslav Machotka: 90.léta
2000/06/21 -   Marcel Duchamp
2000/08/20 - 2000/09/24   Jindřich Štreit: Na konci světa
2000/09/26 - 2000/10/29   Antonín Hinšt
2000/11/09 - 2000/12/10   Hledání vlastního prostoru
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie
2000/12/18 - 2001/01/28   Michal Drobný: Zahrada srdce
2001/01/30 - 2001/03/18   Veronika Bromová: Kousky mě - kousky New Yorku
2001/05/23 - 2001/06/24   Robert Silverio: Fotografie
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968
2001/10/10 - 2001/12/09   Jan Beran: Fotografie
2002/01/24 - 2002/03/24   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med
2002/03/27 - 2002/06/09   Václav Stratil: Autoportréty
2002/06/18 - 2002/10/20   Otto Neurath: Isotype a vývoj moderních globálních znaků
2002/09/11 - 2002/11/03   Jiří David: Daniel (fotografie)
2002/11/26 - 2003/01/26   Propojení obrazem
2003/02/04 - 2003/04/27   Keith Carter: Opravdové příběhy / Natural Histories
2003/03/13 - 2003/06/01   Disegno veneto
2003/06/19 - 2003/09/14   Krajinou duše Antonína Hudečka
2003/06/24 - 2003/09/07   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records
2003/09/09 - 2003/11/11   Jozef Ondzik: Slovensko 002
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light
2003/11/11 - 2004/01/11   Jaromír Čejka: Stopy / Tracks and Traces
2004/01/14   VJ Věra Lukášová, Ivan Palacký: Koberce, záclony
2004/01/14 - 2004/03/28   Jiří Šigut: Záznamy / Records
2004/03/25 - 2004/05/23   Josef Čapek: Nejskromnější umění
2004/03/31 - 2004/06/06   Bohumír Prokůpek: Příroda / Nature
2004/06/16 - 2004/09/05   Theo Derksen: Homeless images
2004/09/08 - 2004/11/07   Andrej Bán: Jiné Slovenské 2002 / The Other Slovakia 2002
2004/11/10 - 2005/01/09   Jan Pohribný: Místa zasvěcení / Places of initiation
2004/11/11 - 2005/01/30   Le Corbusier: Práce na papíře
2005 - 2006/01/15   Nalezení obrazu - Rukopis a technika maleb 18. století
2005/01/20 - 2005/02/27   Pro štěstí Pour féliciter 2005
2005/02/10 - 2005/05/01   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939
2005/03/31 - 2005/06/05   Štěpán Malovec: Olala!
2005/09/15 - 2006/12/04   Michal Cihlář: Se vším všudy / All inclusive
2005/10/20 - 2006/01/08   Art from Wales
2005/11/25 - 2006/02/26   Flourish / Současné umění z Walesu
2006/01/26 - 2006/04/30   Rokokový klasicismus - umění doby Mozarthovy
2006/02/02 - 2006/04/30   České exlibris od počátků do roku 1920
2006/03/04   Nevinná tvář Madon
2006/03/14   Kapela Spektrum
2006/03/14 - 2006/05/21   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope
2006/03/18   Co s mladými?
2006/04/01   Poznejme se - Jak se žilo u nás II.
2006/04/12   Výklad na výstavě
2006/04/13   Příběh velikonoc
2006/04/27   Mozart - obrazy, zvuky a rozmluvy
2006/04/27   Wolfgang Hildesheimer: Mozart
2006/04/30   Jakub Schikaneder: Staropražské zákoutí
2006/05/11 - 2006/06/11   Ilustrace ke komentářům z let 2000 - 2006
2006/05/11 - 2006/06/11   Martin Velíšek: Zpravodajský týdeník Týden
2006/05/11 - 2006/07/10   Karel Haloun & Luděk Kubík: Celých deset: Obaly CD
2006/05/25 - 2006/08/13   Capriccio - variace na dané téma: Grafika, malba a užité umění ze sbírek Moravské galerie v Brně
2006/08/24 - 2007/01/07   Josef II. orající na poli u Slavíkovic
2006/10/26 - 2007/01/28   Nejkrásnější české knihy roku 2005
2006/11/16 - 2007/02/18   Václav Jirásek: Industria
2007/01/18 - 2007/04/22   Václav Hollar: Ke 400. výročí od narození
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945
2007/04/12 - 2007/07/15   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad
2007/05/11 - 2007/09/30   Design obálek grafického časopisu Font
2007/08/02 - 2007/11/04   Rudolf Kremlička (1886-1932)
2007/10/11 - 2008/01/06   Nejkrásnější české knihy roku 2006
2007/11/22 - 2008/02/24   V zahradě Armidině (Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě)
2007/11/23 - 2007/12/07   Igor Michal: Fotografie
2008/01/17 - 2008/05/04   České exlibris 1945 - 1980 / Czech Exlibris 1945 - 1980
2008/01/24 - 2008/04/20   Sběratelé a mecenáši II Buržoazie
2008/03/06 - 2008/03/09   Kamélie a Alfons Mucha
2008/03/20 - 2008/05/25   BUBBLE TEA - podoby současného umění z Tchajwanu
2008/05/07 - 2008/08/17   Sběratelé a mecenáši III. Salmové
2008/05/22 - 2008/10/05   Osobnosti českého grafického designu - Jiří Rathouský
2008/08/16 - 2008/10/19   Slovak rep. práce studentů a absolventů Ateliéru vizuální komunikace VŠVU Bratislava / Slovak rep. Students and graduates work of the AFAD visual communication department, Bratislava
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii
2008/10/23 - 2009/01/25   Nejkrásnější české knihy roku 2007
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná
2009/03/05 - 2009/06/07   Skupina Plakát
2009/09/25 - 2010/01/17   Nejkrásnější české knihy roku 2008
2009/10/29 - 2010/02/07   Zdaleka i zblízka / From near and far
2009/10/29 - 2010/02/26   Umění bez jmen
2009/12/18 - 2010/05/23   Johan Babtist Straub
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně
2010/10/08 - 2011/01/09   Nejkrásnější české knihy roku 2009
2010/10/22 - 2011/01/09   Vojtěch Jasný: Fotografie
2010/11/19 - 2011/02/13   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler
2011/03/10 - 2011/06/05   Viktor Kolář
2011/05/27 - 2011/09/04   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení
2011/11/16 - 2012/05/20   Colorito - Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek
2011/12/16 - 2013/01/13   Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová
2012/06/21 - 2012/10/28   Dar (Husák kouřil trávu)
2012/06/21 - 2012/10/28   Květa Pacovská; Ad Infinitum; Osobnosti českého grafického designu
2012/06/21 - 2012/12/30   Dar (Husák trávu nekouřil)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží
2013/10/17 - 2014/01/19   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
2014/11/13 - 2015/05/17   Kupezky: Mistr a jeho okruh
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945
2015/11/26 - 2016/01/17   Hands-on Urbanism 1850 - 2012 / Právo na zeleň
2016/12/15 - 2017/04/16   Aristokracie vkusu: Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtu
2017/04/13 - 2017/06/25   Pavel Korbička: Taneční kaligrafie
2017/11/03 - 2018/01/28   O kosmos hino kalo / Vesmír je černý / The Universe is Black
2018/10/26 - 2019/02/24   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
2018/11/09 - 2018/11/25   Mezinárodní přehlídka studentských prací Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018
2019/05/17 - 2019/09/30   MUNI 100
2019/11/14 - 2021/11/14   Martin Skalický: Generation
2019/11/15 - 2023/02/23   Brno předměstí Vídně
2020/09/25 - 2021/08/08   100 × 100: Hommage a Jan Rajlich
2020/09/25 - 2021/08/08   Jan Rajlich & Bienále Brno
2021/10/08 - 2022/07/10   Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury
2022/09/23 - 2023/02/26   Moravská zemská obrazárna (1817–1961)
stálá expozice   Pohled Medúzy - Evropské umění šesti století

Místodržitelský palác

pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1997   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty ((98 x 208))
  1998   Vladimíra Sedláková: Ubývání (věnováno vzpomínce prof. PhDr. Igora Zhoře CSc.)
  2000   Antonín Hinšt (fotografie)
  2000   Zdeněk Macháček: Kresby, obrazy 1995 - 2000
  2001   Jan Beran: Fotografie
  2001   Robert Silverio: Fotografie
  2002   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med (fotografie z let 1998 - 2001)
  2007   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul

Místodržitelský palác

instituce, obec, adresa
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), Husova 18, Pražákův palác

Místodržitelský palác

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Moravská galerie v Brně
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Místodržitelský palác (Brno) (cs.wikipedia.org)
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Moravská galerie v Brně (Muzeum umění s nejrozmanitější nabídkou v České republice)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  rok vydání   název (podnázev)
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Březen - duben 2006