Národní muzeum

rok vzniku: 1818
obec: Praha
adresa: Václavské náměstí 68
PSČ: 110 00

heslo:

Muzeum založeno z iniciativy hraběte Kašpara ze Šternberka a dalších zemsky cítících a jednajících patriotů z řad šlechty. Provolání k vlasteneckým přátelům věd sepsáno 15. 4. 1818. Publikováno 25. 4. 1818. Původní název Vlastenské (Vlastenecké) musum v Čechách platil v l. 1822-1848. V l. 1848-1854 název České museum. V l. 1854-1918 název Museum Království českého. V l. 1919-1940 název Národní museum. V l. 1940-1945 název Zemské museum. Od r. 1945 název Národní museum (muzeum).