Galerie Pi-Pi-Art

rok vzniku: 1991
rok zániku: 1991
obec: Praha
adresa: Národní 9
PSČ: 110 00

poznámka:
Galerie Pi-Pi-Art (Prague Project for the Art)

Z knihy České umění 1980-2010:
V suterénu domu Čs. spisovatele (Praha, Národní tř. 9 – Topičův dům) v roce 1991 fungovala nekomerční experimentální Galerie Pi‑Pi‑Art (Prague Project for the Art) pod patronací Unie výtvarných umělců s kurátorkami Milenou Slavickou a Ivonou Raimanovou (ve spolupráci s Viktorem Pivovarovem, Adrienou Šimotovou a Václavem Stratilem). Svou činnost galerie zahájila výstavou 17 let tajné organizace B. K. S., dokumenty, uniformy, zbraně a ukončila 30. 6. 1991 výstavou Michala Nesázala Česká duše. Proběhly zde rovněž výstavy: Miloš Šejn / Čára; Jiří David / Věnováno pražským kunsthistoričkám; Zadrobílek a Faust; Michal Gabriel / Věty v prostoru. Mimo své prostory galerie uspořádala svou vůbec první výstavu Nová intimita (Praha, ÚLUV , Národní 36, 1991).

Info viz: MS [Milena Slavická], heslo Galerie Pi-Pi-Art, in: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995; Viktor Pivovarov, Výstava Česká duše aneb konec Pi-Pi-Artu, in: Ateliér 14/1991, s. 5 (Rekapitulace činnosti nekomerčního prostoru galerie Pi-Pi-Art u příležitosti poslední konané výstavy. Text se zčásti zabývá i výstavou Nová intimita.)
Více ke galerie viz: http://vvp.avu.cz/idatum/search/instituce-66