Milena Dopitová: Dvojčata (Já a moje sestra), 1991

Sbírka 4 Nové akvizice

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Galerie Středočeského kraje (GASK)
termín: 2011/11/12 - 2012/04/09

poznámka:
--
V roce 2009 se Galerie Středočeského kraje rozhodla uskutečnit koncepční nákup souboru uměleckých děl,
jehož smyslem bylo položit základ nové dílčí profilace sbírky. Výběr zvolil a návrh nákupní komisi tehdy
předložil David Kulhánek s následujícím zdůvodněním: „Jednou z nových profilací sbírky je zaměření na
inovativní momenty v českém umění v 80. a 90. letech 20. století (zejména objekty, první instalace,
důraz na propojování objektu, textu a obrazu, na sociální dimenzi uměleckého sdělení a otázku proměny autorství).
Umělecká díla z tohoto období mají rostoucí potenciál, představují prověřené hodnoty, ztělesňují identitu a
kontinuitu současného českého umění jako jeho již historický aspekt. Jsou znovu doceňována v odborném kontextu,
jejich tržní zhodnocení přesto zaostává.“

Vystavené objekty a instalace byly na přelomu osmdesátých a devadesátých let prezentovány na důležitých výstavách
v Praze a některé i v cizině: instalace „Dvojčata“ (1991) Mileny Dopitové, „Veřejná intimita“ (2009/1990-91)
Pavla Humhala, série čtrnácti fotografií „Na bílém papíře“ (1988-89) od Lukáše Jasanského a Martina Poláka,
výběr fotografií – objektů z cyklu „Řeholní pacient“ (1991) Václava Stratila, instalace a objekty „Na modlitbách“
(2008/1992), „Smetákový kříž“ (2008/1990) a „Nožíky-rybičky“ (2008/1991) od Filipa Turka. Pro všechny autory je
v tomto období charakteristický společný zájem o předmětnost a významy předmětu, na druhé straně současně o projekci
vlastní identity v řešení sociálních situací a interakcí se světem.

Výstava nových akvizic Sbírka 4, konečně zrealizovaných v roce 2011, vytváří pandán expozice stálé sbírky nazvané
Sbírka 123. Stopy historie v akvizicích sledující akviziční činnost od založení galerie ve třech předchozích etapách.

zdroj:http://www.old.gask.cz/en/vystava/1814/65

Sbírka 4 Nové akvizice

Milena Dopitová: Dvojčata (Já a moje sestra), 1991
Filip Turek: Nožíky - Rybičky, 1991/2008
 

Sbírka 4 Nové akvizice

osoba   narození
Dopitová Milena   25. 10. 1963    
Humhal Pavel   19. 1. 1965    
Jasanský Lukáš   3. 3. 1965    
Polák Martin   6. 5. 1966    
Stratil Václav   7. 10. 1950    
Turek Filip   5. 1. 1968    

Sbírka 4 Nové akvizice

instituce, obec, adresa
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora), Barborská 53/24

Sbírka 4 Nové akvizice

osoba   narození
Primusová Kořisková Adriana   22. 8. 1968    

Sbírka 4 Nové akvizice

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   GASK - Sbírka 4 Nové akvizice
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions