Galerie Středočeského kraje (GASK)

obec: Kutná Hora (Kutná Hora)
adresa: Barborská 53/24
stát: Česká republika (Czech Republic)

web: www.gask.cz
rok vzniku: 2009

Galerie Středočeského kraje (GASK)

Cílem GASK je prezentovat umění jako otevřenou platformu komunikace a být místem, kde profesionální práce umělců a teoretiků je konfrontována s postoji a očekáváním veřejnosti. GASK si dal za cíl vybudovat komplexní prostředí pro prezentaci umění 20. a 21. století schopné obstát v konkurenci podobných institucí doma a v zahraničí Výstavní aktivity GASK se programově distancují od úzkého zaměření na jeden styl či umělecký proud, historické období nebo orientaci na regionální tvorbu Zajímají nás výstavní projekty, které se dotýkají aktuálních diskurzů, a to jak uměleckých, uměleckohistorických, tak i společenských. Neuzavíráme se žádnému časovému období, žádnému médiu. Základem je diverzifikovaný výstavní program, důraz na multi- a intermediálnost sledující proměnnou povahu umění ve vztahu k mezioborovým přesahům, novým technologiím a jiným formám aktivit Prostory Jezuitské koleje nabízejí vedle možnosti prezentace umělecké sbírky GASK rozsáhlý paralelní výstavní program, jenž byl sestaven s důrazem na maximální kvalitu, pestrost a vnitřní konzistenci. GASK je polyfunkční kulturní areál a pro jeho provoz je proto nezbytná rozvětvená síť doprovodných akcí, které GASK pořádá v průběhu celého roku - koncerty, filmové projekce, performance, odborná sympozia, přednášky, konference atd. Výstavní program doplňuje unikátní doprovodný program vznikající v Lektorském centru GASK V rámci celkové orientace provozu a programu je kladen důraz na bezbariérovost veřejného přístupu k umění a ostatním kulturním aktivitám GASKu Ve vztahu k zahraničním turistům je kladen pečlivý důraz na komunikaci v cizích jazycích Ambicí GASKu je dostát evropským standardům v kvalitě programu i nabízených služeb Hlavním záměrem ve vztahu k publiku je vybudování vstřícného a tvůrčího prostředí, které uspokojí a obohatí každého návštěvníka nejširší veřejnosti.


Galerie Středočeského kraje (GASK)

instituce, obec, adresa
České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21

Galerie Středočeského kraje (GASK)

termín   název výstavy, místo konání
2009/07/31 - 2009/08/09   Art fest GASK, Jezuitská kolej, Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/08 - 2010/08/29   Kontakt. Sbírka Erste Bank Group, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/08 - 2010/09/19   Emil Filla: Archiv umělce, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/08 - 2010/09/30   Iluminace, dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/08/17 - 2010/10/17   Mikuláš Medek, Karel Malich: Nebezpečné vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/09/18 - 2010/11/28   StartPoint 2010, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/11/09 - 2011/02/28   Alfons Mucha: Tváře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/03/19 - 2011/05/29   Erotická revue, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/11/12 -   Adam Vačkář: Synesthesia, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/11/12 - 2012/04/09   Sbírka 4 Nové akvizice, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/02/29   Hans Ulrich Obrist: Stručná historie kurátorství, Knihkupectví Academia (Galerie a literární kavárna knihkupectví Academia), Praha
2012/03/04 - 2012/04/09   Black Box / Karel Malich - Pastely, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/04/01 - 2012/06/03   Marek Číhal: Stříbrná, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/05/20 - 2012/09/30   Europa Jagellonica 1386–1572: Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/10/21 - 2013/03/31   Josef Achrer: Krajina č. 22, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/10/21 - 2013/03/31   Michaela Langová: Návrat z budoucnosti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/10/21 - 2013/03/31   Ondřej Batoušek: Transformers, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/10/21 - 2013/03/31   Studio Pirsc Porcelain: Opositum, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/24 - 2013/03/31   Robert Piesen: Les, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/25 - 2013/03/01   Miroslav Hašek: Video Games, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/25 - 2013/03/01   Můj obraz, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/25 - 2013/03/01   Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/25 - 2013/03/31   Jiří Kornatovský: Meditace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/11/25 - 2013/04   Ivan Sobotka, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/12/11 - 2013/03/03   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/02/24 - 2013/06   Amar Mulanegović: Intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/02/24 - 2013/06   Karel Štědrý: Neo, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/02/24 - 2013/06   Michal Škapa: Pixa, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/04/07 - 2013/07/28   Images for Images: Artists for Tichý - Tichý for Artists, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/04/28 - 2013/06/30   Maria Pia Severi: Benátky - věčný sen / Venice - the eternal Dream / Venezia - Il sogno eterno, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/06/01 - 2013/09/01   Špičky, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/06/23 - 2013/09   Blanka Kirchner: David Schigley je o 33 cm vyšší než já, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/09/14 - 2013/12/01   Come-in (Interiér jako médium současného umění v Německu), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/09/14 - 2013/12/01   Přes práh (Interiér jako umění v současném českém designu), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/09/15 - 2014/03/01   Monsters: The Room, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/03/02 - 2014/05/04   Figurama 14, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/03/02 - 2014/06/01   Július Koller pohledem Zuzany Bartošové, fotografie Květy Fulierové (XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/03/02 - 2014/06/01   Z rodinného alba (Dílo členů výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. až 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/04/06 - 2014/06/01   Tomáš Smetana: Přátelé / Friends, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/04/06 - 2014/06/01   Tyformy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/04/06 - 2014/06/27   Prokop Bartoníček: 49°56.822, 15°15.870, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/05/12 -   Aleš Veselý: Vstup do zákona / Entrance to the Law, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/05/25 - 2014/08/31   Jan Konůpek: Kresba a grafika ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/06/14 - 2014/09/28   Jakub Rusek: Helter Skelter, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/06/14 - 2014/09/28   Ondřej Kopal: Space Shuttles In My Blood, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/06/15 - 2014/08/31   Jiný Kyjov / Alternative Gaya, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/06/15 - 2014/09/28   Jan Měřička: Krok zpátky, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/06/15 -2014/08/31   Gertruda Gruberová-Goepfertová, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/09/14 - 2014/12/31   Pavel Kopřiva: Přímý přenos, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/09/14 - 2015/02/22   Jan Steklík: Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/10/11 - 2015/01/25   Petr Stibral: Fotoretrospektiva, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/10/12 - 2015/01/25   Radek Jandera: Fototerapie, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/10/12 - 2015/02/26   Vojtěch Kovářík: Práce z posledních let, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/11/29 - 2015/03/01   Václav Sokol: Pastely V.S., Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2014/11/29 - 2018/11/29   IHS (Iesum habemus socium), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/07 - 2015/05/17   Martin Krajc: Odrazy druhého světa, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/08 - 2015/05/17   Design Fabrika - Jan Vopálka, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/08 - 2015/05/17   Lumír Hladík: Ach, bratře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/08 - 2015/05/17   Martin Kuriš: Děti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/08 - 2015/05/17   Štěpán Černohorský: Digitised Painting, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/22 - 2015/04/26   Jiří Beránek: Mezidobí, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/02/22 - 2015/04/26   Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/03/04 - 2015/05/31   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století ze sbírek VČG v Pardubicích, galerie GASK a GMU v Hradci Králové), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2015/03/08 - 2015/06/07   Jiří Šalamoun: Troufalost v úplňku, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/03/08 - 2015/06/07   Josef Šíma známý i neznámý, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/05/09 - 2015/10/25   Jiří Sozanský: Mezní situace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/05/31 - 2015/09/27   Jitka Havlíčková: Bez dětí (Skleněný komiks), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/05/31 - 2015/09/27   Markéta Zlesáková: Za okny..., Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/05/31 - 2015/09/27   Tadeáš Kotrba: Vzpomínky zpola porušené, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/06/28 - 2015/09/13   Bodo Korsig: Zóna bolesti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/06/28 - 2015/09/13   Odpovědi přírody. Pocta Janu Sekerovi I, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/09/10 - 2015/10/12   Humility & Majesty: The History and Culture of the Central Bohemian Region, Sichuan Museum, Chengdu
2015/09/27 - 2015/11/29   Ondřej Michálek: Cesta z bodu A do bodu A, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/09/27 - 2016/01/10   Racionalita poesie - Pocta Janu Sekerovi II, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/10/10 - 2016/02/27   A/W 15–16: „Jsi tím, co si přeješ“ / ‘You Are What You Wish For', Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/10/11 - 2016/02/28   Michaela Maupicová: Skladby mysli, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/10/11 - 2016/02/28   Sluchová pole, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/11/15 - 2016/02/14   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/11/15 - 2016/02/14   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2015/11/15 - 2016/02/14   Marek Kvetan pohledem Aleny Vrbanové, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/01/31 - 2016/05/01   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/01/31 - 2016/05/01   Dalibor Smutný: Ze světla ke světlu / From Light to Light, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/02/28 - 2016/06/12   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/03/20 - 2016/05/22   Eliška Lhotská: The Future is Now, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/03/20 - 2016/05/22   Erik Sikora: Těšení / Enjoyment, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/03/20 - 2016/05/22   Igor Grimmich: Image, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/03/20 - 2016/05/22   Jaroslav Valečka: Krajina vnitřní a krajina vnější, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/05/15 - 2016/09/04   Jakub Špaňhel: Kytky, města, motýli, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/05/15 - 2016/09/04   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Na bílém papíře a chlapi / On white paper and guys, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/06/05 - 2016/10/30   Dana Sahánková: Vertikála šerosvitu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/06/05 - 2016/10/30   Dorota Sadovská: Terapie bílou, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/06/05 - 2016/10/30   Václav Linek: Pozdní příchody, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/06/05 - 2016/10/30   Vjemy (Adam a Samuel Ciglerovi a Světlana Koženova): Stříbro / Sensations (Adam and Samuel Cigler and Světlana Koženova): Silver, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/07/03 - 2016/10/16   Vladimír Jiránek: Humor, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/07/24 - 2016/09/04   Životní styl kolem roku 1900: Plakát ze sbírky H-Posters, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/09/18 - 2016/11/20   Jiří Anderle: Pod kůží, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/09/18 - 2017/01/29   Šimon Brejcha: Sběrač a drtič, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/11/06 - 2017/03/12   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/11/20 - 2017/04/09   Penocze: Plán³, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/11/20 - 2017/04/09   Petr Fiala: Český horizont, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/11/20 - 2017/04/09   Vladimír Véla: Předpoklady, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2016/11/26   Setkání u Korálového obrazu: Devadesát let od narození Mikuláše Medka, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/02/19 - 2017/04/23   Josef Hampl: Šité kresby, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/02/19 - 2017/04/23   Zbyněk Janáček: Stavby mysli / Gates of Mind, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/03/26 - 2017/05/21   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/03/26 - 2017/12/31   Bohu k slávě, městu ku prospěchu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/04/23 - 2017/ 06/11   Jan Kovářík: Xushi - hmota prázdnoty / Xushi - the substance of emptiness, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/04/23 - 2017/06/11   Kateřina Blašková: Věčná matérie, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/04/23 - 2017/06/11   Michael Hon: Jednoduše, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/04/23 - 2017/06/11   Roman Franta: Definice, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/05/07 - 2017/09/17   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/05/07 - 2017/09/17   Tomáš Švéda: Kresby / Drawings, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/04 - 2017/10/29   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/20   Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/25 - 2017/10/01   Helena Lukášová & Michael Rees: Trans (forma) - The bone phone, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/25 - 2017/10/01   Martin Balcar: Blind Mirror, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/25 - 2017/10/01   Martina Minařík Pavelková: Generace jednorožců, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/06/25 - 2017/10/01   Vojtěch Říha & Matěj Polách: Superior objects, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/01 - 2018/01/21   Fenomén Ateliéru papír a kniha: autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/01 - 2018/01/21   Jakub Švéda: Technovirus (Práce na papíře ze sbírek GASK), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/22 - 2018/03/18   Barbora Bálková: Noční můra pandy velké, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/22 - 2018/03/18   Jakub Myslín: Stará spektiva, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/22 - 2018/03/18   Jan Tichý: Emoce krajiny, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/10/22 - 2018/03/18   Josefina Bakošová: Imago, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/02/11 - 2018/05/13   Dana Puchnarová: Pokus o překonání hranice, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/02/11 - 2018/05/13   Vnitřek lesa, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/02/24 -   Alej světců, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/02/24 -   Richard Loskot: Změna pozorovatele, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/03/11 - 2018/05/27   Daniel Hanzlík & Pavel Mrkus: Vidět čas, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/04/08 - 2018/07/01   Raketa: Výstava ilustrací z legendárního dětského časopisu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/04/08 - 2018/09/09   Lada Semecká: Kaligrafie zvuku, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/04/08 - 2018/09/09   Lyuben Petrov: Fata Morgana, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/04/08 - 2018/09/09   Nastassia Aleinikava: Komety, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/04/08 - 2018/09/09   Pavel Šmíd: Fragmenty paměti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/05/26 - 2018/09/20   Obrazi ekspresionizma: Odtisi duha / Faces of Expressionism, Galerija Božidar Jakac (Božidar Jakac Art Museum), Kostanjevica na Krki
2018/05/27 - 2018/10/28   Jan Smetana: Práce na papíře, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/05/27 - 2018/10/28   Jolana Havelková: Nemluv na mne tak složitě, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/06/17 - 2018/10/07   Jan Smetana a jeho škola, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/17 - 2018/12/31   Alena Foustková: Pohlednice z Česka, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/22   Lenka Klodová: Poutnice, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/23 - 2019/02/03   Dialogy: Nová londýnská malba, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/23 - 2019/02/03   Kristýna Erbenová: Moondust, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/23 - 2019/02/03   MICL: Ryba v žitě, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/09/23 - 2019/02/03   Studio Revír: Odraz Ticha, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/10/28 - 2019/02/24   Ladislav Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/11/25 - 2019/03/17   Jiří Sozanský: Signum actus / Znamení činu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2018/11/25 - 2019/03/17   Vratislav Nechleba: Tajemná tvář, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/02/24 - 2016/04/28   Czechia No. 7, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/02/24 - 2019/04/28   Martin Velíšek: Möbel, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/02/24 - 2019/04/28   Pavel Tichoň: Nevědoucí nevědění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/02/24 - 2019/04/28   Richard Kočí, Pavel Trnka: Skrz naskrz, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/03/10 - 2019/05/26   Václav Bláha: Podivné perly pochybnosti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/03/23 - 2019/09/01   Jan Macúch: Elvis ze Záluží, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/03/24 - 2022/11/03   Alej světců, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/04/07 - 2019/06/09   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra. Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/04/07 - 2019/06/09   Miloš Michálek: Vyryto do paměti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/05/19 - 2019/09/01   Eugenio Percossi: Death Is Cool, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/05/19 - 2019/09/01   Jan Harant: Pusť se a věř, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/05/19 - 2019/09/01   Ladislav Jezbera: Co chvíli nový vesmír, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/05/19 - 2019/09/01   Zorya: Rituál, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/06/16 - 2019/09/15   Tváře expresionismu 1905–1925 / Faces of Expressionism 1905–1925, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/06/29 - 2019/09/22   Screening: Sbírka SWO a ISSO Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/06/30 - 2019/09/22   Jaroslav Vožniak: Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/09/21 - 2020/02/02   Jakub Kӧnig: Zvíře jménem podzim, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/09/22 - 2020/02/09   Petra Malinová: Zemitě, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/09/22 - 2020/02/16   Ivana Zochová: HPONI (Homeopatic Power of Narcissistic Identity), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/10/13 - 2020/01/19   Srdce velkoměsta I: Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/10/13 - 2020/01/26   Josef Hampl: Do prostoru, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/10/26 - 2020/06/26   Jiří Trnka: V zahradách imaginace / In the Garden of Imagination, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/12/14 -   Martin Kocourek: Santus Klaus, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019/12/14 - 2020/02/16   80'svoboda, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/02/08   The Parasites, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/02/09 - 2020/04/26   Srdce velkoměsta II: Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/02/09 - 2020/08/30   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/02/29 - 2020/08/30   Artikl: Sedm let s uměním, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/03/01 - 2020/05/17   Eva Sakuma: Portrét kóro, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/07/12 - 2020/09/13   Stanislav Diviš: Květy z ráje, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/07/12 - 2020/10/25   Vojtěch Horálek: Velké koupání, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/09/20 - 2020/11/29   Fakticky, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/09/20 - 2021/03/28   Johana Střížková: The Great Oxidation Event, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/09/20 - 2021/04/04   Michal Škoda: Kontinuální doteky, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/10/11 - 2021/08/29   Josef Svoboda: Scénograf, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/12/12 - 2021/10/03   Dagmar Šubrtová: Stella Maris, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/03/24 - 2023/03/24   GASK pod širým nebem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/04/25 - 2021/07/11   Petr Písařík: Tondeo materiam, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/04/25 - 2021/08/22   Alžběta Josefy: Nejistý popud, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/04/25 - 2021/10/17   Jan Kubíček: Řád a náhoda, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/05/25 - 2021/08/29   Adéla Součková: Lidé chleba a masky smrti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/07/18 - 2021/10/24   Gwénaël Morice: Férový okruh, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/09/12 - 2022/01/30   Michaela Petrů: Baletka s plnovousem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/09/12 - 2022/01/30   Šimon Sýkora: Wasteland, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/10/17 - 2022/01/30   Jan Stolín: Konfigurace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/07 - 2022/01/30   Emil Zavadil: Ornament - geometrie - hra, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/02/20 - 2022/05/29   Jaroslav Bejvl: … za Karlínským viaduktem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/02/20 - 2022/05/29   Julie Kopová: Hybrid Landscapes, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/02/20 - 2022/05/29   Richard Loskot, Vítězslav Plavec: Pohled do prázdnoty, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/02/20 - 2022/05/29   Zdena Šafka: Variace na lesní strunu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/03/20 - 2022/06/05   Adéla Matasová: Metasystémy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/03/20 - 2022/06/05   Luděk Filipský: Intimní nezměrnost, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/05/08 - 2022/08/28   Dan Zollmann: Minjan, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
2022/05/08 - 2022/08/28   Dan Zollmann: Minjan, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/06/19 - 2022/10/09   Kamila B. Richter: Ultima Culpa, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/06/19 - 2022/10/09   Ondřej Vicena: Pink Brýle, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/06/19 - 2022/10/09   Otto Placht: Mezizem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/06/19 - 2022/10/23   Svatopluk Klimeš: Fénix, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/07/10 - 2022/10/09   Hvězdné nebe: Sochorovi a František Kysela, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/07/10 - 2022/10/09   Jablko a jeho stín, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/08/02 - 2022/12/31   Faksimile Kutnohorské iluminace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/10/23 - 2023/02/26   Kateřina Adamová, Pavel Šimíček: Mimo řádné, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/10/23 - 2023/02/26   Robert V. Novák: Sběratel, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/10/23 - 2023/03/12   Libor Lípa: Obyčejné věci, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/11/06 - 2023/03/12   Šárka Trčková: Tajnosti, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/11/06 - 2023/04/10   Květa a Jitka Válovy: Cesta předurčena osudem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/03/12 - 2023/06/11   Olaf Hanel: Expanze ticha, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/03/26 - 2023/08/20   LLEV: Naturallismus, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/03/26 - 2023/08/20   Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant: ZKUSMOS, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/04/02 - 2023/09/17   Jiří Surůvka: Strůjci války, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/04/02 - 2023/09/17   Kateřina Štenclová: Na hladině času, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/28 - 2023/09/17   Necenzurováno: Polské nezávislé umění 80. let, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/06/25 - 2023/09/10   Jiřina Hankeová: Nonverbální komunikace, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/08/27 - 2024/01/21   František Štorm: Maldorör Disco, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/09/10 - 2024/01/14   Jaroslav Prokeš, Petra Vlachynská: K dispozici, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/09/10 - 2024/01/14   Markéta Váradiová: Denní snění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/10/01 - 2024/01/14   Santini objektivem Vladimíra Uhra, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/10/08 - 2024/01/14   František Kupka: Knihomol, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/10/08 - 2024/01/21   Rufina Bazlova: Nitě odporu, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/10/22 - 2024/02/04   Stanislav Podhrázský a přátelé, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2024/02/04 - 2024/08/18   O tobě: Z nejmladší ženské malby a sochy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2024/03/03 - 2024/08/04   Disegno interno: Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)

Galerie Středočeského kraje (GASK)

termín   název výstavy
2010/05/08 - 2010/08/29   Kontakt. Sbírka Erste Bank Group
2010/05/08 - 2010/09/19   Emil Filla: Archiv umělce
2010/05/08 - 2010/09/30   Iluminace, dobývání a zpracování stříbra v Kutné Hoře
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
2010/07/16 - 2010/07/17   Videokemp 2010
2010/08/17 - 2010/10/17   Mikuláš Medek, Karel Malich: Nebezpečné vztahy
2010/09/18 - 2010/11/28   StartPoint 2010
2010/11/09 - 2011/02/28   Alfons Mucha: Tváře
2011/03/19 - 2011/05/29   Erotická revue
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho
2011/11/12 -   Adam Vačkář: Synesthesia
2011/11/12 - 2012/04/09   Sbírka 4 Nové akvizice
2011/12/10 - 2012/04/01   Obraz, v kterém žijeme
2012/03/04 - 2012/04/09   Black Box / Karel Malich - Pastely
2012/04/01 - 2012/06/03   Marek Číhal: Stříbrná
2012/05/20 - 2012/09/30   Europa Jagellonica 1386–1572: Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců
2012/10/21 - 2013/03/31   Josef Achrer: Krajina č. 22
2012/10/21 - 2013/03/31   Michaela Langová: Návrat z budoucnosti
2012/10/21 - 2013/03/31   Ondřej Batoušek: Transformers
2012/10/21 - 2013/03/31   Studio Pirsc Porcelain: Opositum
2012/11/24 - 2013/03/31   Robert Piesen: Les
2012/11/25 - 2013/03/01   Miroslav Hašek: Video Games
2012/11/25 - 2013/03/01   Můj obraz
2012/11/25 - 2013/03/01   Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012
2012/11/25 - 2013/03/31   Jiří Kornatovský: Meditace
2012/11/25 - 2013/04   Ivan Sobotka
2012/12/11 - 2013/03/03   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta
2013/02/24 - 2013/06   Amar Mulanegović: Intervence
2013/02/24 - 2013/06   Karel Štědrý: Neo
2013/02/24 - 2013/06   Michal Škapa: Pixa
2013/04/07 - 2013/07/28   Images for Images: Artists for Tichý - Tichý for Artists
2013/04/28 - 2013/06/30   Maria Pia Severi: Benátky - věčný sen / Venice - the eternal Dream / Venezia - Il sogno eterno
2013/06/01 - 2013/09/01   Špičky
2013/06/23 - 2013/09   Blanka Kirchner: David Schigley je o 33 cm vyšší než já
2013/09/14 - 2013/12/01   Come-in (Interiér jako médium současného umění v Německu)
2013/09/14 - 2013/12/01   Přes práh (Interiér jako umění v současném českém designu)
2013/09/15 - 2014/03/01   Monsters: The Room
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy
2014/03/02 - 2014/05/04   Figurama 14
2014/03/02 - 2014/06/01   Július Koller pohledem Zuzany Bartošové, fotografie Květy Fulierové (XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění)
2014/03/02 - 2014/06/01   Z rodinného alba (Dílo členů výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. až 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení)
2014/04/06 - 2014/06/01   Tomáš Smetana: Přátelé / Friends
2014/04/06 - 2014/06/01   Tyformy
2014/04/06 - 2014/06/27   Prokop Bartoníček: 49°56.822, 15°15.870
2014/05/12 -   Aleš Veselý: Vstup do zákona / Entrance to the Law
2014/05/25 - 2014/08/31   Jan Konůpek: Kresba a grafika ze sbírek GASK
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem
2014/06/14 - 2014/09/28   Jakub Rusek: Helter Skelter
2014/06/14 - 2014/09/28   Ondřej Kopal: Space Shuttles In My Blood
2014/06/15 - 2014/08/31   Jiný Kyjov / Alternative Gaya
2014/06/15 - 2014/09/28   Jan Měřička: Krok zpátky
2014/06/15 -2014/08/31   Gertruda Gruberová-Goepfertová
2014/09/14 - 2014/12/31   Pavel Kopřiva: Přímý přenos
2014/09/14 - 2015/02/22   Jan Steklík: Práce na papíře ze sbírek GASK
2014/10/11 - 2015/01/25   Petr Stibral: Fotoretrospektiva
2014/10/12 - 2015/01/25   Radek Jandera: Fototerapie
2014/10/12 - 2015/02/26   Vojtěch Kovářík: Práce z posledních let
2014/11/29 - 2015/03/01   Václav Sokol: Pastely V.S.
2014/11/29 - 2018/11/29   IHS (Iesum habemus socium)
2015/02/07 - 2015/05/17   Martin Krajc: Odrazy druhého světa
2015/02/08 - 2015/05/17   Design Fabrika - Jan Vopálka
2015/02/08 - 2015/05/17   Lumír Hladík: Ach, bratře
2015/02/08 - 2015/05/17   Martin Kuriš: Děti
2015/02/08 - 2015/05/17   Štěpán Černohorský: Digitised Painting
2015/02/22 - 2015/04/26   Jiří Beránek: Mezidobí
2015/02/22 - 2015/04/26   Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho
2015/03/08 - 2015/06/07   Jiří Šalamoun: Troufalost v úplňku
2015/03/08 - 2015/06/07   Josef Šíma známý i neznámý
2015/05/09 - 2015/10/25   Jiří Sozanský: Mezní situace
2015/05/31 - 2015/09/27   Jitka Havlíčková: Bez dětí (Skleněný komiks)
2015/05/31 - 2015/09/27   Markéta Zlesáková: Za okny...
2015/05/31 - 2015/09/27   Tadeáš Kotrba: Vzpomínky zpola porušené
2015/06/28 - 2015/09/13   Bodo Korsig: Zóna bolesti
2015/06/28 - 2015/09/13   Odpovědi přírody. Pocta Janu Sekerovi I
2015/09/27 - 2015/11/29   Ondřej Michálek: Cesta z bodu A do bodu A
2015/09/27 - 2016/01/10   Racionalita poesie - Pocta Janu Sekerovi II
2015/10/10 - 2016/02/27   A/W 15–16: „Jsi tím, co si přeješ“ / ‘You Are What You Wish For'
2015/10/11 - 2016/02/28   Michaela Maupicová: Skladby mysli
2015/10/11 - 2016/02/28   Sluchová pole
2015/11/15 - 2016/02/14   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha
2015/11/15 - 2016/02/14   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka
2015/11/15 - 2016/02/14   Marek Kvetan pohledem Aleny Vrbanové
2016/01/31 - 2016/05/01   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection
2016/01/31 - 2016/05/01   Dalibor Smutný: Ze světla ke světlu / From Light to Light
2016/02/28 - 2016/06/12   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II
2016/03/20 - 2016/05/22   Eliška Lhotská: The Future is Now
2016/03/20 - 2016/05/22   Erik Sikora: Těšení / Enjoyment
2016/03/20 - 2016/05/22   Igor Grimmich: Image
2016/03/20 - 2016/05/22   Jaroslav Valečka: Krajina vnitřní a krajina vnější
2016/05/15 - 2016/09/04   Jakub Špaňhel: Kytky, města, motýli
2016/05/15 - 2016/09/04   Lukáš Jasanský, Martin Polák: Na bílém papíře a chlapi / On white paper and guys
2016/06/05 - 2016/10/30   Dana Sahánková: Vertikála šerosvitu
2016/06/05 - 2016/10/30   Dorota Sadovská: Terapie bílou
2016/06/05 - 2016/10/30   Václav Linek: Pozdní příchody
2016/06/05 - 2016/10/30   Vjemy (Adam a Samuel Ciglerovi a Světlana Koženova): Stříbro / Sensations (Adam and Samuel Cigler and Světlana Koženova): Silver
2016/06/26 - 2016/10/23   XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění
2016/07/03 - 2016/10/16   Vladimír Jiránek: Humor
2016/07/24 - 2016/09/04   Životní styl kolem roku 1900: Plakát ze sbírky H-Posters
2016/09/18 - 2016/11/20   Jiří Anderle: Pod kůží
2016/09/18 - 2017/01/29   Šimon Brejcha: Sběrač a drtič
2016/11/06 - 2017/03/12   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
2016/11/20 - 2017/04/09   Penocze: Plán³
2016/11/20 - 2017/04/09   Petr Fiala: Český horizont
2016/11/20 - 2017/04/09   Vladimír Véla: Předpoklady
2016/11/26   Setkání u Korálového obrazu: Devadesát let od narození Mikuláše Medka
2017/02/19 - 2017/04/23   Josef Hampl: Šité kresby
2017/02/19 - 2017/04/23   Zbyněk Janáček: Stavby mysli / Gates of Mind
2017/03/26 - 2017/05/21   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
2017/03/26 - 2017/12/31   Bohu k slávě, městu ku prospěchu
2017/04/23 - 2017/ 06/11   Jan Kovářík: Xushi - hmota prázdnoty / Xushi - the substance of emptiness
2017/04/23 - 2017/06/11   Kateřina Blašková: Věčná matérie
2017/04/23 - 2017/06/11   Michael Hon: Jednoduše
2017/04/23 - 2017/06/11   Roman Franta: Definice
2017/05/07 - 2017/09/17   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy
2017/05/07 - 2017/09/17   Tomáš Švéda: Kresby / Drawings
2017/06/04 - 2017/10/29   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017
2017/06/20   Spolu…rodinný průvodce stálou expozicí pro mezigenerační dialog
2017/06/25 - 2017/10/01   Helena Lukášová & Michael Rees: Trans (forma) - The bone phone
2017/06/25 - 2017/10/01   Martin Balcar: Blind Mirror
2017/06/25 - 2017/10/01   Martina Minařík Pavelková: Generace jednorožců
2017/06/25 - 2017/10/01   Vojtěch Říha & Matěj Polách: Superior objects
2017/10/01 - 2018/01/21   Fenomén Ateliéru papír a kniha: autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana
2017/10/01 - 2018/01/21   Jakub Švéda: Technovirus (Práce na papíře ze sbírek GASK)
2017/10/22 - 2018/03/18   Barbora Bálková: Noční můra pandy velké
2017/10/22 - 2018/03/18   Jakub Myslín: Stará spektiva
2017/10/22 - 2018/03/18   Jan Tichý: Emoce krajiny
2017/10/22 - 2018/03/18   Josefina Bakošová: Imago
2017/12/03 - 2025/11/23   Stavy mysli / Za obrazem: Obměny a intervence
2018/02/11 - 2018/05/13   Dana Puchnarová: Pokus o překonání hranice
2018/02/11 - 2018/05/13   Vnitřek lesa
2018/02/24 -   Alej světců
2018/02/24 -   Richard Loskot: Změna pozorovatele
2018/03/11 - 2018/05/27   Daniel Hanzlík & Pavel Mrkus: Vidět čas
2018/04/08 - 2018/07/01   Raketa: Výstava ilustrací z legendárního dětského časopisu
2018/04/08 - 2018/09/09   Lada Semecká: Kaligrafie zvuku
2018/04/08 - 2018/09/09   Lyuben Petrov: Fata Morgana
2018/04/08 - 2018/09/09   Nastassia Aleinikava: Komety
2018/04/08 - 2018/09/09   Pavel Šmíd: Fragmenty paměti
2018/05/27 - 2018/10/28   Jan Smetana: Práce na papíře
2018/05/27 - 2018/10/28   Jolana Havelková: Nemluv na mne tak složitě
2018/06/17 - 2018/10/07   Jan Smetana a jeho škola
2018/09/17 - 2018/12/31   Alena Foustková: Pohlednice z Česka
2018/09/22   Lenka Klodová: Poutnice
2018/09/23 - 2019/02/03   Dialogy: Nová londýnská malba
2018/09/23 - 2019/02/03   Kristýna Erbenová: Moondust
2018/09/23 - 2019/02/03   MICL: Ryba v žitě
2018/09/23 - 2019/02/03   Studio Revír: Odraz Ticha
2018/10/28 - 2019/02/24   Ladislav Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate
2018/11/25 - 2019/03/17   Jiří Sozanský: Signum actus / Znamení činu
2018/11/25 - 2019/03/17   Vratislav Nechleba: Tajemná tvář
2019/02/24 - 2016/04/28   Czechia No. 7
2019/02/24 - 2019/04/28   Martin Velíšek: Möbel
2019/02/24 - 2019/04/28   Pavel Tichoň: Nevědoucí nevědění
2019/02/24 - 2019/04/28   Richard Kočí, Pavel Trnka: Skrz naskrz
2019/03/10 - 2019/05/26   Václav Bláha: Podivné perly pochybnosti
2019/03/23 - 2019/09/01   Jan Macúch: Elvis ze Záluží
2019/03/24 - 2022/11/03   Alej světců
2019/04/07 - 2019/06/09   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra. Práce na papíře ze sbírek GASK
2019/04/07 - 2019/06/09   Miloš Michálek: Vyryto do paměti
2019/05/19 - 2019/09/01   Eugenio Percossi: Death Is Cool
2019/05/19 - 2019/09/01   Jan Harant: Pusť se a věř
2019/05/19 - 2019/09/01   Ladislav Jezbera: Co chvíli nový vesmír
2019/05/19 - 2019/09/01   Zorya: Rituál
2019/06/16 - 2019/09/15   Tváře expresionismu 1905–1925 / Faces of Expressionism 1905–1925
2019/06/29 - 2019/09/22   Screening: Sbírka SWO a ISSO Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity
2019/06/30 - 2019/09/22   Jaroslav Vožniak: Naděje zanech, kdo mnou ubírá se!
2019/09/21 - 2020/02/02   Jakub Kӧnig: Zvíře jménem podzim
2019/09/22 - 2020/02/09   Petra Malinová: Zemitě
2019/09/22 - 2020/02/16   Ivana Zochová: HPONI (Homeopatic Power of Narcissistic Identity)
2019/10/13 - 2020/01/19   Srdce velkoměsta I: Práce na papíře ze sbírek GASK
2019/10/13 - 2020/01/26   Josef Hampl: Do prostoru
2019/10/26 - 2020/06/26   Jiří Trnka: V zahradách imaginace / In the Garden of Imagination
2019/12/14 -   Martin Kocourek: Santus Klaus
2019/12/14 - 2020/02/16   80'svoboda
2020/02/08   The Parasites
2020/02/09 - 2020/04/26   Srdce velkoměsta II: Práce na papíře ze sbírek GASK
2020/02/09 - 2020/08/30   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti
2020/02/29 - 2020/08/30   Artikl: Sedm let s uměním
2020/03/01 - 2020/05/17   Eva Sakuma: Portrét kóro
2020/07/12 - 2020/09/13   Stanislav Diviš: Květy z ráje
2020/07/12 - 2020/10/25   Vojtěch Horálek: Velké koupání
2020/09/20 - 2020/11/29   Fakticky
2020/09/20 - 2021/03/28   Johana Střížková: The Great Oxidation Event
2020/09/20 - 2021/04/04   Michal Škoda: Kontinuální doteky
2020/10/11 - 2021/08/29   Josef Svoboda: Scénograf
2020/12/12 - 2021/10/03   Dagmar Šubrtová: Stella Maris
2021/03/24 - 2023/03/24   GASK pod širým nebem
2021/04/25 - 2021/07/11   Petr Písařík: Tondeo materiam
2021/04/25 - 2021/08/22   Alžběta Josefy: Nejistý popud
2021/04/25 - 2021/10/17   Jan Kubíček: Řád a náhoda
2021/05/25 - 2021/08/29   Adéla Součková: Lidé chleba a masky smrti
2021/07/18 - 2021/10/24   Gwénaël Morice: Férový okruh
2021/09/12 - 2022/01/30   Michaela Petrů: Baletka s plnovousem
2021/09/12 - 2022/01/30   Šimon Sýkora: Wasteland
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění
2021/10/17 - 2022/01/30   Jan Stolín: Konfigurace
2021/11/07 - 2022/01/30   Emil Zavadil: Ornament - geometrie - hra
2021/11/07 - 2022/02/27   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK
2022/02/20 - 2022/05/29   Jaroslav Bejvl: … za Karlínským viaduktem
2022/02/20 - 2022/05/29   Julie Kopová: Hybrid Landscapes
2022/02/20 - 2022/05/29   Richard Loskot, Vítězslav Plavec: Pohled do prázdnoty
2022/02/20 - 2022/05/29   Zdena Šafka: Variace na lesní strunu
2022/03/20 - 2022/06/05   Adéla Matasová: Metasystémy
2022/03/20 - 2022/06/05   Luděk Filipský: Intimní nezměrnost
2022/05/08 - 2022/08/28   Dan Zollmann: Minjan
2022/06/19 - 2022/10/09   Kamila B. Richter: Ultima Culpa
2022/06/19 - 2022/10/09   Ondřej Vicena: Pink Brýle
2022/06/19 - 2022/10/09   Otto Placht: Mezizem
2022/06/19 - 2022/10/23   Svatopluk Klimeš: Fénix
2022/07/10 - 2022/10/09   Hvězdné nebe: Sochorovi a František Kysela
2022/07/10 - 2022/10/09   Jablko a jeho stín
2022/08/02 - 2022/12/31   Faksimile Kutnohorské iluminace
2022/10/23 - 2023/02/26   Kateřina Adamová, Pavel Šimíček: Mimo řádné
2022/10/23 - 2023/02/26   Robert V. Novák: Sběratel
2022/10/23 - 2023/03/12   Libor Lípa: Obyčejné věci
2022/11/06 - 2023/03/12   Šárka Trčková: Tajnosti
2022/11/06 - 2023/04/10   Květa a Jitka Válovy: Cesta předurčena osudem
2023/03/12 - 2023/06/11   Olaf Hanel: Expanze ticha
2023/03/26 - 2023/08/20   LLEV: Naturallismus
2023/03/26 - 2023/08/20   Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant: ZKUSMOS
2023/04/02 - 2023/09/17   Jiří Surůvka: Strůjci války
2023/04/02 - 2023/09/17   Kateřina Štenclová: Na hladině času
2023/05/28 - 2023/09/17   Necenzurováno: Polské nezávislé umění 80. let
2023/06/25 - 2023/09/10   Jiřina Hankeová: Nonverbální komunikace
2023/08/27 - 2024/01/21   František Štorm: Maldorör Disco
2023/09/10 - 2024/01/14   Jaroslav Prokeš, Petra Vlachynská: K dispozici
2023/09/10 - 2024/01/14   Markéta Váradiová: Denní snění
2023/10/01 - 2024/01/14   Santini objektivem Vladimíra Uhra
2023/10/08 - 2024/01/14   František Kupka: Knihomol
2023/10/08 - 2024/01/21   Rufina Bazlova: Nitě odporu
2023/10/22 - 2024/02/04   Stanislav Podhrázský a přátelé
2024/02/04 - 2024/08/18   O tobě: Z nejmladší ženské malby a sochy
2024/03/03 - 2024/08/04   Disegno interno: Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer

Galerie Středočeského kraje (GASK)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Alfons Mucha: Tváře / Faces
  2010   Emil Filla: Archiv umělce
  2011   Adam Vačkář: Synesthesia
  2012   Josef Achrer: Krajina č. 22
  2012   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta / Song from a Dark Corner
  2012   Marek Číhal: Stříbrná / Silver
  2012   Michaela Langová: Návrat z budoucnosti / Return From The Future
  2012   Miroslav Hašek: Video Games
  2012   Robert Piesen: Les / Forest
  2014   Gertruda Gruberová-Goepfertová
  2014   Jan Konůpek: Kresba a grafika ze sbírek GASK
  2014   Jan Steklík: Práce na papíře ze sbírek GASK / Work with paper from the GASK collection
  2014   Ondřej Kopal: Space Shuttles In My Blood
  2014   Petr Stibral: Fotoretrospektiva / Photoretrospective
  2014   Prokop Bartoníček: 49°56.822, 15°15.870
  2014   Tomáš Smetana: Friends
  2014   Tomáš Smetana: Přátelé
  2015   Jiří Beránek: Mezidobí / Intervening Period
  2015   Jiří Šalamoun: Troufalost v úplňku
  2015   Jitka Havlíčková: Bez dětí (Skleněný komiks)
  2015   Lumír Hladík: Ach, bratře / Oh Brother
  2015   Marián Mudroch: Potichu směrem dovnitř (Marián Mudroch pohledem Richarda Druryho)
  2015   Marián Mudroch: Silently Inwards (Marián Mudroch Through the Eyes of Richard Drury)
  2015   Markéta Zlesáková: Za okny...
  2015   Martin Krajc: Odrazy druhého světa / Reflections of the Other World
  2015   Martin Kuriš: Děti
  2015   Martin Kuriš: Children
  2015   Michaela Maupicová: Skladby mysli / Traits of Mind
  2015   Tadeáš Kotrba: Vzpomínky zpola porušené / Half-broken Memories
  2015   Those Others (Marek Kvetan Through the Eyes of Aleny Vrbanová)
  2016   Alena Kučerová: Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK collection
  2016   Dana Sahánková: Vertikála šerosvitu / The Verticality of Chiaroscuro
  2016   Dorota Sadovská: Léčba bílou / White Therapy
  2016   Dorota Sadovská: Terapie bílou / White Therapy
  2016   Igor Grimmich: Image
  2016   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka / Bushes, Horizon, Clouds
  2016   Jaroslav Valečka: Krajina vnitřní a krajina vnější
  2016   Jiří Anderle: Pod kůží / Uder the Skin
  2016   Josef Meduna: Ohlédnutí (Obrazy a kresby)
  2016   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II
  2016   Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II / Between Dawn and Twilight II
  2016   Petr Fiala: Český horizont / The Czech Horizon
  2016   Václav Linek: Pozdní příchody / Late Arrivals
  2016   Vladimír Véla: Předpoklady / Platforms
  2017   Barbora Bálková: Noční můra pandy velké / The Nightmare of Giant Panda
  2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia cross overs
  2017   Jakub Myslín: Stará spektiva / Retro Spective
  2017   Jakub Švéda: Technovirus (Práce na papíře ze sbírek GASK / Works On Paper From the GASK Collection)
  2017   Jan Kovářík: Xushi - hmota prázdnoty / Xushi - the substance of emptiness
  2017   Jan Tichý: Emoce krajiny / Emotions of the Landscapes
  2017   Josef Hampl: Šité kresby / Sewn Drawing
  2017   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
  2017   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
  2017   Josefina Bakošová: Imago
  2017   Kateřina Blašková: Věčná matérie / Eternal Substance
  2017   Martin Balcar: Blind mirror
  2017   Martina Minařík Pavelková: Generace jednorožců / Generations of unicorns
  2017   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017
  2017   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017
  2017   Michael Hon: Jednoduše / Simply
  2017   Michael Hon: Jednoduše / Simply, Imanence / Immanence
  2017   Roman Franta: Definice / Definitions
  2017   Tomáš Švéda: Kresby / Drawings (Práce na papíře ze sbírek GASK)
  2018   Alena Foustková: Pohlednice z Česka
  2018   Dana Puchnarová: Pokus o překonání hranice / Attempt to Overcome Barriers
  2018   Jan Smetana: Práce na papíře / Works on Paper
  2018   Jiří Sozanský: Signum actus / Znamení činu / The Sign of an Act
  2018   Jolana Havelková: Nemluv na mne tak složitě / Don't Talk To Me So Complicatedly
  2018   Kristýna Erbenová: Moondust
  2018   Kristýna Erbenová: Moondust
  2018   Lada Semecká
  2018   Lyuben Petrov: Fata Morgana
  2018   MICL: Ryba v žitě / Pisces on the High Seas
  2018   Nastassia Aleinikava: Komety / Comets
  2018   Pavel Šmíd: Fragmenty paměti / Fragments of Memory
  2018   Šaloun (Dotek osudu, The Touch of Fate)
  2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
  2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve sbírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
  2018   Vratislav Nechleba: Tajemná tvář / A Mysterious Face
  2019   Dana Puchnarová: Pokus o překonání hranice / An Attempt at Overcoming Barriers (Přesahy grafiky 2018 / Printmaking Crossover 2018)
  2019   Eugenio Percossi: Death Is Cool
  2019   Ivana Zochová: HPONI (Homeopatic Power of Narcissistic Identity)
  2019   Jakub Kӧnig: Zvíře jménem podzim / A Beast Called Fall
  2019   Jan Harant: Pusť se a věř / Let Yourself Go And Believe
  2019   Jan Macúch: Elvis ze Záluží / Elvis From Hicksville
  2019   Jánuš Kubíček: Velezajímavá hra / A Truly Fascinating Game
  2019   Jaroslav Vožniak: Naděje zanech, kdo mnou ubírá se! / All Hope Abandon, Ye Who Enter In!
  2019   Jiří Sozanský: Signum actus / Znamení činu - Signum actus / The Sign of an Act (Přesahy grafiky 2018 / Printmaking Crossover 2018)
  2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace
  2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace / In the Garden of Imagination
  2019   Jolana Havelková: Nemluv na mne tak složitě / Don't talk to me so complicatedly (Přesahy grafiky 2018 / Printmaking Crossover 2018)
  2019   Josef Hampl: Do prostoru / Into Space
  2019   Ladislav Jezbera: Co chvíli nový vesmír / Every Moment a New Universe
  2019   Martin Velíšek: Möbel
  2019   Miloš Michálek: Vyryto do paměti / Engraved in the Memory
  2019   Pavel Tichoň: Nevědoucí nevědění / Unknowing That Knowns Not
  2019   Petra Malinová: Zemitě / Earthly
  2019   Václav Bláha: Podivné perly pochybnosti / Strange Pearls of Doubt
  2020   Dagmar Šubrtová: Stella Maris
  2020   Eva Sakuma: Portrét kóro / Portrait of Koro
  2020   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti / Uncertain Realities
  2020   Johana Střížková: The Great Oxidation Event
  2020   Josef Hampl: Do prostoru / Into Space (Přesahy grafiky 2019 / Printmaking Crossovers 2019)
  2020   Josef Svoboda: Scénograf
  2020   Michal Škoda: Kontinuální doteky / Continuous Touches
  2020   Miloš Michálek: Vyryto do paměti / Engraved in the Memory (Přesahy grafiky 2019 / Printmaking Crossovers 2019)
  2020   Stanislav Diviš: Květy z ráje / Flowers from Paradise
  2020   Stanislav Diviš: Květy z ráje / Flowers from Paradise
  2020   Vojtěch Horálek: Velké koupání / Large Bathing
  2021   Dagmar Šubrtová: Stella Maris
  2021   Emil Zavadil: Ornament - geometrie - hra / Ornament - Geometry - Play
  2021   Gwénaël Morice: Férový okruh / A Fair Cycle
  2021   Jan Stolín: Konfigurace / Configurations
  2021   Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti / Uncertain realities (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2020)
  2021   Michaela Petrů
  2021   Michal Škoda: Kontinuální doteky / Continuous Touches (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2020)
  2021   Šimon Sýkora
  2022   Adéla Matasová: Metasystémy / Metasystems
  2022   Adéla Matasová: Mezičas / Meantime
  2022   Dan Zollmann: Minjan
  2022   Jaroslav Bejvl: … za Karlínským viaduktem / ... Beyond the Karlín Viaduct
  2022   Julie Kopová: Hybrid Landscapes
  2022   Kamila B. Richter: Ultima Culpa
  2022   Libor Lípa: Obyčejné věci
  2022   Luděk Filipský: Intimní nezměrnost / Intimate Immensity (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022)
  2022   Luděk Filipský: Intimní nezměrnost / Intimate Immensity
  2022   Ondřej Vicena: Pink Brýle / Pink Glasses
  2022   Otto Placht: Mezizem / Interstate
  2022   Robert V. Novák: Sběratel / The Collector
  2022   Svatopluk Klimeš: Fénix / Phoenix
  2022   Svatopluk Klimeš: Fénix / Phoenix (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022)
  2022   Šárka Trčková: Tajnosti / Secrets (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022)
  2022   Šárka Trčková: Tajnosti / Secrets
  2022   Zdena Šafka: Variace na lesní strunu / Variations on a Forest Tune
  2023   František Kupka: Knihomol / Biblioman
  2023   František Kupka: Knihomol / Biblioman
  2023   František Štorm: Maldorör Disco
  2023   Jiří Surůvka: Strůjci války / Warmongers
  2023   Jiřina Hankeová: Nonverbální komunikace / Nonverbal Communication
  2023   Kateřina Štenclová: Na hladině času / On the Surface of Time
  2023   Markéta Váradiová: Denní snění / Daily Dreaming
  2023   Olaf Hanel: Expanze ticha / The Expansion of Silence
  2023   Rufina Bazlova: Nitě odporu / Threads of Resistance
  2023   Santini objektivem Vladimíra Uhra
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions
  2010   Start Point 2010 (Prize For Emerging Artist)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
  2012   Europa Jagellonica 1386-1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, Průvodce výstavou)
  2012   Europa Jagellonica 1386-1572 (Art and Culture in Central Europe under the Jagiellonian Dynasty, Exhibition Guide)
  2012   Můj obraz - z depozitáře vybrali zaměstnanci KÚSK
  2013   Amar Mulabegović: Intervence, Karel Štědrý: Neo, Michal Škapa: Pixa
  2013   Images for images: Artists for Tichy, Tichy for Artists
  2014   Jiný Kyjov / Alternative Gaya (Květoš Vašíček & Miroslav Tichý, Zdeněk Vašíček & Rudolf Jičín)
  2014   Július Koller pohledem Zuzany Bartošové, fotografie Květy Fulierové (XXL pohledů na současné slovenské výtvarné umění)
  2014   Severní křídlo (K obnově jezuitské koleje v Kutné Hoře)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
  2014   Tyformy: Forma / Form
  2014   Z rodinného alba / From the Family Album (Dílo členů výtvarného odboru Umělecké besedy z 20. až 40. let 20. století k 150. výročí jejího založení / Work by members of the fine arts section of Umělecká beseda from the 1920s to the 1940s marking the 150th anniversary of its founding)
  2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
  2015   Humility & Majesty (The History and Culture of the Central Bohemian Region)
  2015   Odpovědi přírody. Pocta Janu Sekerovi I (Natures Answers. A tribute to Jan Sekera I)
  2015   Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2014 (Jan Měřička, Vojtěch Kovářík)
  2015   Racionalita poesie / The Rationality of Poetry (Pocta Janu Sekerovi II / A Tribute to Jan Sekera II)
  2015   Sluchová pole / Fields of Acoustics
  2016   A/W 15–16: „Jsi tím, co si přeješ“ / ‘You Are What You Wish For'
  2016   Lukáš Jasanský - Martin Polák: Na bílém papíře a Chlapi / On white paper and Guys
  2016   Přesahy grafiky / Printmaking Crossover 2015 (Ondřej Michálek: Cesta z bodu A do bodu A / Journey from Point A to Point A, Bodo Korsig: Zóna bolesti / Zone of Pain)
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
  2017   Helena Lukášová & Michael Rees: Trans (forma) - The bone phone
  2017   Helena Lukášová & Michael Rees: Trans (forma) - The bone phone
  2017   Přesahy grafiky / Printmaking Crossover 2016 (Dalibor Smutný, Jakub Špaňhel, Šimon Brejcha)
  2017   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
  2018   Daniel Hanzlík & Pavel Mrkus: Vidět čas / Seeing Time
  2018   Dialogy / Dialogues (Nová londýnská malba / New Painting from London)
  2018   Dialogy / Dialogues (Nová londýnská malba / New Painting from London)
  2018   Jan Smetana a jeho škola / Jan Smetana and His School
  2018   Jan Smetana a jeho škola / Jan Smetana and His School
  2018   Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2017 (Zbyněk Janáček, Eduard Ovčáček, Fenomén Ateliéru papír a kniha: Autorské knihy a objekty studentů J.H. Kocmana)
  2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
  2018   Studio Revír: Odraz Ticha / The Reflection of Silence
  2018   Vnitřek lesa / The Forest Interior
  2019   80'Svoboda / 80'Liberty (Ateliér fotografie II Václava Jiráska a Štěpánky Stein, UMPRUM / Studio of Photography II of Václav Jirásek and Štěpánka Stein, UMPRUM)
  2019   80'svoboda / 80ties Liberty (Ateliér Fotografie II Václava Jiráska a Štěpánky Stein - UMPRUM / Studio of Photography II of Václav Jirásek and Štěpánka Štein - UMPRUM)
  2019   Alej světců / The Avenue of Saints
  2019   Czechia No.7
  2019   Richard Kočí, Pavel Trnka: Skrz naskrz / Through and Through
  2019   Screening: Výběr tisků z Mezinárodního serigrafického sympozia Ostrava (ISSO) z let 2013–2019 / Selection of Prints from the International Serigraphy Symposium Ostrava (ISSO) 2013–2019
  2019   Srdce velkoměsta I / The Heart of the City I (Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on paper from the GASK Collection)
  2019   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations - Aforismy / Aphorisms)
  2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
  2019   Tváře expresionismu (1905-1925) / Faces of Expressionism (1905-1925) (Slovinsko - Čechy - Německo / Slovenia - Bohemia - Germany)
  2019   Zorya: Rituál
  2020   Artikl: Sedm let s uměním / Seven Years with Art
  2020   Fakticky (Petra Bindr & Barbora Nováková)
  2020   Screening (Přesahy grafiky 2019 / Printmaking Crossovers 2019)
  2020   Srdce velkoměsta II / The Heart of the City II (Práce na papíře ze sbírek GASK / Works on Paper from the GASK Collection)
  2021   Já je někdo jiný (Autoportrét ze sbírek GASK)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění)
  2022   Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy / A Path Destined by Fate: Květa and Jitka Válová
  2022   Já je někdo jiný: Autoportrét ze sbírek GASK / ‘I' Is Someone Else: Self-Portraits from the GASK Collection (Přesahy grafiky / Printmaking Crossovers 2022)
  2022   Kateřina Adamová, Pavel Šimíček: Mimo řádné / Extra/Ordinary
  2022   Richard Loskot, Vítězslav Plavec: Pohled do prázdnoty / View into the Void
  2023   Jaroslav Prokeš, Petra Vlachynská: K dispozici / Diposition
  2023   LLEV: Naturallismus / Naturallism
  2023   Necenzurováno: Polské nezávislé umění 80. let / Uncensored: Polish Independent Art of the 1980s
  2023   Stanislav Podhrázský a přátelé / and Friends
  2023   Stanislav Podhrázský a přátelé / and Friends
  2023   Vojtěch Trocha a Vojtěch Hrubant: ZKUSMOS
  2024   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Disegno interno
  2024   O tobě / About You (Z nejmladší ženské malby a sochy / Young Women Painters and Sculptors)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace)
  2010   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace)
  2010   Iluminace: Kutnohorská iluminace
  2012   Stručná historie kurátorství
  2015   Humility & Majesty (The History and Culture of the Central Bohemian Region)
  2018   Martin Kuriš: Monografie / Monograph (1993–2017)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění
  2022   Aforismy / Aphorisms (Stavy mysli / Za obrazem - Obměny a intervence / States of Mind / Beyond the Image - Interventions and Innovations)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2018   Poesie i racionalita (Sborník kolokvia pořádaného GASK-Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře dne 26. října 2017 k uctění památky Jana Sekery (1935-2015))
  2020   GASK 10 let v jezuitské koleji / GASK 10 Years in the Jesuit College
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Alfons Mucha: Tváře
  2011   Adam Vačkář: Synesthesia
  2012   Ivan Sobotka
  2012   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta / Song from a Dark Corner (Sociální motivy v tvorbě Josefa Čapka 1916-1926 / Social motifs in the work of Josef Čapek 1916-1926)
  2015   Ondřej Michálek: Cesta z bodu A do bodu A
  2016   Setkání u Korálového obrazu
  2016   Vladimír Jiránek: Humor
  2017   Josef Hnízdil: Odložený případ / Cold Case
  2017   Matti Kujasalo: Retrospektivní výstava 1971-2017 / A Retrospective 1971-2017
  2018   Šaloun: Dotek osudu / The Touch of Fate (Sochařská pozůstalost Ladislava Šalouna ve svírkách GASK / Ladislav Šalouns sculptural legacy in the GASK collection)
  2019   Jiří Trnka: V zahradách imaginace / In the garden of imagination
  2019   Václav Bláha: Podivné perly pochybnosti / Strange Pearls of Doubt
  2020   Josef Svoboda: Scénograf
  2020   Vojtěch Horálek: Velké koupání / Large Bathing
  2022   Adéla Matasová: Metasystémy / Metasystems
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
  2012   Europa Jagellonica 1386-1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců / Art and Culture in Central Europe under the Regin of the Jagellonian Dynast)
  2012   Europa Jagellonica 1386-1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců / Art and Culture in Central Europe under the Regin of the Jagellonian Dynasty)
  2013   Pokrevní vztahy
  2014/04/05   Tyformy
  2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
  2016   Ty děti si pořád hrají: Dětská tematika v díle bratří Čapků
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art
  2017   Eduard Ovčáček: Intermediální přesahy / Intermedia Crossovers, Tomáš Švéda: Kresby / Drawings
  2017   Stavy mysli / Za obrazem - States of Mind / Beyond the Image
  2017   Vojtěch Říha & Matěj Polách: Superior objects (Typokomprese - Type Compression)
  2018   Jolana Havelková: Nemuv na mne tak složitě, Jan Smetana: Práce a papíře
  2019   80'svoboda
  2019   GASK
  2020   GASK vás srdečně zve na vernisáže…
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění
  2022   Cesta předurčena osudem: Květa a Jitka Válovy / A Path Destined by Fate: Květa and Jitka Válová
  2023   Necenzurováno / Uncensored (Polské nezávislé umění 80. let / Polish Independent Art of the 1980s)
  2023   Stanislav Podhrázský a přátelé / and Friends
  2024   Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Disegno Interno
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Ivan Sobotka
  2012   Josef Čapek: Zpěv z temného kouta / Song from a Dark Corner
  2013   Maria Pia Severi: Benátky - věčný sen / Venice - the eternal Dream / Venezia - Il sogno eterno
  2014   Jakub Rusek: Helter Skelter
  2015   Jiří Sozanský: Mezní situace / Extreme Situations
  2016   Jaroslav J. Alt: Keře, obzor, oblaka / Bushes, Horizon, Clouds
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2010   Emil Filla, Collection 1/2/3, Illumination, Contact
  2010   Emil Filla, Sbírka 1/2/3, Iluminace, Kontakt
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse Petera Rieseho)
  2011   Sbírka 4 Nové akvizice / Collection 4 New Acquisitions
  2012   Europa Jagellonica 1386-1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců / Art and Culture in Central Europe under the Jagiellonian Dynasty)
  2013   Pokrevní vztahy
  2014   Stavy mysli - Za obrazem
  2015   Daniela Vinopalová, Monika Immrová: Socha / Sculpture
  2016   Ty děti si pořád hrají / Those Children Are Always Playing (Dětská tematika v díle bratří Čapků / Children's Themes in the Work of the Čapek Brothers)
  2016   Ty děti si pořád hrají / Those Children Are Always Playing (Dětská tematika v díle bratří Čapků / Children's Themes in the Work of the Čapek Brothers)
  2022   Květa a Jitka Válovy: Cesta předurčena osudem / Květa and Jitka Válová: A Path Destined by Fate
  nedat.   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
  nedat.   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
  nedatováno   Galerie Středočeského kraje (Moderní a současné umění)
  nedatováno   Stavy mysli / Za obrazem - States of Mind / Beyond the Image
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Tomáš Smetana: Friends (anglická verze pozvánky)
  2014   Tomáš Smetana: Přátelé
  2015   Jiří Sozanský: Mezní situace
katalogová pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2014   Figurama 14
  2016   Penocze: Plán³ / Plan³
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2022   Dan Zollmann: Minjan
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2015   GASK - Novoročenka 2016
  2017   Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2018
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Hans Ulrich Obrist: Stručná historie kurátorství
  2016   Setkání u Korálového obrazu
  2024   Pozvánka na raut u příležitosti vernisáže (Eva Švankmajerová, Jan Švankmajer: Disegno Interno)
program
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Europa Jagellonica 1386-1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců)
  2015   GASK - Galerie středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region
  2016   GASK - Galerie Středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region (Jaro-léto / Spring-Summer 2016)
  2017   GASK - Galerie středočeského kraje / Gallery of the Central Bohemian Region (Jaro - léto / Spring - Summer 2017)
  2018   GASK jaro - léto / Spring - Summer 2018
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Olbram Zoubek & Eva Kmentová (Spolu...)
  2018   Ladislav Šaloun: Dotek osudu
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2010/08/21   Nebezpečné vztahy (Malich, Medek)
  2016   Ty děti si pořád hrají - dětská tematika v díle bratří Čapků
výstavní koncepce
  rok vydání   název (podnázev)
  nedat.   Europa Jagellonica 1386–1572 (Umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců)

Galerie Středočeského kraje (GASK)

instituce, obec, adresa
Středočeský kraj, _, _

Galerie Středočeského kraje (GASK)

kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace)
  2010   Galerie Středočeského kraje (Východiska, prostředky a cíle transformace)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2008   Centrum umění (Kutná Hora)
  2010   Od Středočeské galerie po GASK
  2011   GASK čekají změny
  2011   GASK skončil
  2011   Nová ředitelka GASKu
  2011   Shoda víc než náhodná
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   GASK (artlist.cz)
ročenka
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   The Best of: Ceny Czech Grand Design 2010 / Czech Grand Design Awards 2010 (Ročenka českého designu / The yearbook for Czech design)

Galerie Středočeského kraje (GASK)

osoba narození poznámka
Bartoň David 1975 ???? - ????, knihovník
Bartošová Ivona   ???? - ????
Horák Ondřej 16. 5. 1976 ???? - ????
Chrobák Ondřej 25. 9. 1975 2009 - 2011, kurátor
Marešová Veronika 1976 ???? - ????, kurátorka
Militká Karin   2011 - ????
Šorfová Jana   2011 - ????, ředitelka
Třeštík Jan 1981 2009 - 2011, ředitel
Zahradníková Radka   ???? - ????, kurátorka

Galerie Středočeského kraje (GASK)

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Management institucí, opisování projektů a čekání na spasitele
  2011   Re: Nová ředitelka GASKu
  2011   Regionální kultura
  2013   Pro koho dělají muzea své stálé expozice?

Galerie Středočeského kraje (GASK)

osoba narození
Bartovský Václav 22. 8. 1903
Blabolilová Marie 4. 3. 1948
Černý Miroslav 15. 2. 1935
Demartini Hugo 11. 7. 1931
Franta 16. 3. 1930
Franta Roman 3. 8. 1962
Gebauer Vladimír 27. 4. 1946
Grimmich Igor 24. 1. 1979
Gutfreund Otto 3. 8. 1889
Chatrný Dalibor 28. 8. 1925
Karlíková Olga 6. 1. 1923
Kobliha František 17. 11. 1877
Komárek Ivan 24. 12. 1956
Kovářík Jan 28. 3. 1980
Kubišta Bohumil 21. 8. 1884
Kvíčala Petr 20. 4. 1960
Mašek Václav 28. 2. 1893
Medek Mikuláš 3. 11. 1926
Nekolová Jarešová Augusta 7. 7. 1890
Nováková Smítková Zdenka 20. 11. 1939
Paderlík Arnošt 1. 12. 1919
Pauzer Karel 4. 12. 1936
Podhrázský Stanislav 10. 11. 1920
Přibyl Lubomír 27. 6. 1937
Purkrábková Hana 19. 8. 1936
Rezek Jaroslav 17. 7. 1937
Sedliský Ivo 14. 5. 1926
Seydl Zdenek 29. 4. 1916
Štyrský Jindřich 11. 8. 1899
Vélová Maupicová Michaela 19. 8. 1982
Zychová Miroslava 12. 11. 1945
Žáček Josef 26. 5. 1951

Galerie Středočeského kraje (GASK)

grafika
rok vydání   autor, název (podnázev)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Vlastní podobizna (Autoportrét)
1907   Kubišta Bohumil, Kuřák
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
1907   Kubišta Bohumil, Vstup do parku
1912   Kubišta Bohumil, Staropražský motiv
1918   Kubišta Bohumil, Autoportrét (Podobizna muže)
informační leták / informace kolektivní
rok vydání   autor, název (podnázev)
2017   Medek Mikuláš, Antonín Slavíček, Mikuláš Medek (druhý dialogový list)
kniha
rok vydání   autor, název (podnázev)
2003   Arche Anton, Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku)
kresba
rok vydání   autor, název (podnázev)
1904-1905   Kubišta Bohumil, Most
obraz
rok vydání   autor, název (podnázev)
1910   Kubišta Bohumil, Lom
1947   Medek Mikuláš, Infantilní krajina I.
1961   Demartini Hugo, Konstruktivní kompozice
1961   Medek Mikuláš, Korálový obraz
1967   Slavík Otakar, Model v ateliéru
1984-1987   Slavík Otakar, Nečekaná příhoda (Provazolezec)
1993   Pavlík Petr, Průvod / Procession