Hugo Demartini

* 11. 7. 1931, Praha, Česká republika (Czech Republic)
14. 9. 2010, Sumrakov, Studená (Jindřichův Hradec), Česká republika (Czech Republic)
sochař, malíř, akční umělec, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Hugo Demartini
Kruhová struktura I
1968
serigrafie (S)
papír
59 x 42 cm
Hugo Demartini
Červený reliéf
1962
serigrafie (S)
papír
81 x 81 cm
Hugo Demartini
Objekt - bez názvu
1992
objekt
dřevo, sádra
Hugo Demartini
Akce v krajině
1967
instalace
chromová koule
Hugo Demartini
Prostorový objekt
1968
objekt
barevné laky, chromový plech, dřevo
33 x 33 x 12,5 cm
Hugo Demartini
Reliéf
1965
objekt
chromová ocel
70 x 70 cm

heslo:
Patří k čelním osobnostem českého sochařství. Vystudoval AVU v Praze (1949-1954) u prof. Laudy. Koncem 50. let se zabýval kresebně črtanými sakrálními reliéfy a papírovými kolážemi. Pak vtlačoval nejrůznější předměty do ploch měkké hlíny, čímž vytvářel strukturované záznamy, které následovně převáděl do negativu v sádře. Na památné výstavě Socha 1964 v Liberci vystavil "uvězněnou plastiku"; sochu uzavřel do další sochy - schránky ze svařovaných plechů, takže ji nemohl nikdo vidět. Ještě na konci první poloviny 60. let se stal jedním z protagonistů neokonstruktivismu, hlásících se k programu nové přírody a nové citlivosti. Od počátku 70. let posiloval minimalistické tendence své tvorby, které dovršil v cyklu "Modelů" - jakýchsi bělostných jevišť bez aktérů uzavřených do průhledných skleněných schránek (1979). Modely postupně vyústily do sádrového cyklu topografických "Míst", ještě prázdnějších ale rozlehlejších reliéfů "ničeho". V letech 1989-1996 vedl ateliér na AVU v Praze.
zdroj - www.moravska-galerie.cz
-
Sochař Hugo Demartini se narodil 11. července 1931 v Praze. Již velmi záhy se u něj projevil zájem o výtvarné umění. V letech 1943 až 1945 studoval soukromě kreslení u malíře Vladimíra Leitnera v Praze. V letech 1946 - 1948 byl v učení u kamenosochaře Otakara Velínského, rovněž v Praze. Následoval jeden rok v pokračovací škole pro kamenosochaře v Prostějově. Po získání řemeslné průpravy se Hugo Demartini přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v letech 1949 - 1954 studoval v ateliéru profesora Jana Laudy. Spolu s Bedřichem Dlouhým, Theodorem Pištěkem, Janem Vachudou, Karlem Neprašem a Karlem Kučerou založil roku 1962 volné sdružení Paleta vlasti, později byl také členem Nové skupiny a skupiny Zaostalí. Po ukončení studia se v Demartiniho tvorbě uplatňovaly především prvky informelu. Záhy však do ní vstoupila struktura. Opakování elementů, jakým byla v jeho případě polokoule, se uplatňovalo na sádrových reliéfech a později, v 2. polovině 60. let, našlo rozsáhlé uplatnění v podobě pochromovaných hemisfér, které na svém povrchu zrcadlily své okolí. Již na konci 60. let se však umělec začal věnovat rovněž akcím v přírodě, v jejichž charakteru hrála velkou roli náhoda. Kupříkladu do vzduchu vyhazované elementy, seskupující se během letu a po dopadu do nepředvídaných systémů. Na počátku 80. let se v Demartiniho tvorbě prosadila modelace jakýchsi scén, uzavíraných do skleněných skříní. Na ně poté plynule navázal cyklus Modelů a Míst, měřítkově zvětšujících a tvarově zjednodušujících téma sádrových modelů. V roce 1989 se stal Hugo Demartini odborným asistentem na Akademii výtvarných umění v Praze, kde působil postupně jako docent a profesor až do roku 1996, tehdy mu také byla udělena Zlatá medaile Akademie výtvarných umění v Praze. Od roku 1953 Hugo Demartini vystavoval svou tvorbu v rámci mnoha kolektivních výstav a roku 1963 mu byla uspořádána první samostatná výstava v Kulturním klubu Krajského projektového ústavu v Praze. Jeho dílo je zastoupeno v mnoha našich i světových sbírkách (např. Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou v Paříži). V současnosti Hugo Demartini žije a pracuje v Sumrakově na Českomoravské vysočině.
zddoj - www.gbr.cz

poznámka:
Sochař, autor koláží, projektových kreseb, akcí a instalací v přírodě a realizací v architektuře.
+ 15.9. 2010 podle ČT24 15.9. 2010, katalog Rýsovaný svět, Roudnice nad Labem 2013
+ NK - 14.9.