Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.

druh: vydavatel
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: _
stát: Slovensko (Slovakia)

Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.

termín   název výstavy, místo konání
1989   Jozef Jankovič, Basilej (Basel), Basilej (Basel)
1989/04/29 - 1989/06/04   Rudolf Fila, Third Eye Center, Glasgow
1989/06/28 - 1989/07/30   Rudolf Fila, Riverside Studios, Londýn (London)
1989/09/23 - 1989/10/22   Rudolf Fila, Aspex Gallery, Portsmouth
2001/02/06   Přátelské setkání v duchu imaginativního realismu u příležitosti vydání monografie českého malíře a grafika Jana Součka, Týnská literární kavárna a knihkupectví, Praha
2002/12/04   Viera Žilinčanová, Pálffyho Palác, Bratislava (Bratislava)
2005/04/14   Jaroslav Anděl: Nová vize. Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918 - 1938, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
2005/11/24 - 2005/12/20   Andrej Bán: Iné Slovensko, Galéria Slovenského inštitútu, Praha

Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Jozef Jankovič (Art Basel '20)
  1989   Jozef Jankovič (Art ´20´1989)
  1996   Jiří Anderle: Obrazy
  2012   Jana Farmanová
  2013   Ivan Lendl: Alfons Mucha
  2014   Alex Mlynárčik
  2016   Rudolf Fila
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Fila, Jankovič, Meliš
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery)
  2018   Pamäť miesta / Memory of Space (Synagóga - Centrum súčasného umenia 1995-2000 / Synagogue - Centre of Contemporary Art 1995-2000)
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1992   Paul Gauguin 1848-1903 (Poutník mezi světy)
  1992   Vincent van Gogh 1853-1890 (Vize a skutečnost)
  1993   Hieronymus Bosch - kolem 1450-1516 (Mezi nebem a peklem)
  1993   Salvador Dalí 1904-1989 (Excentrik a génius)
  1996   Reklama je navoněná zdechlina
  1997   Rudolf Fila
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949)
  1998   Rudolf Uher: Sochy / Sculptures
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938)
  2007   Fila Interpretatio Klimt
  2008   Martin Benka: Prvý dizajnér slovenského národného mýtu / The First Designer of the Slovak National Myth
  2009   Archeológia výtvarnej kritiky
  2009   Architekt Dušan Samuel Jurkovič
  2009   Dejiny slovenského výtvarného umenia: Renesancia (Umenie medzi neskorou gotikou a barokom)
  2009   Ľudovít Fulla
  2009   Photoport (Výzvy súčasnej slovenskej fotografie / Challenges of contemporary Slovak photography)
  2009   Rozhovory o maľbe (Pohlad na slovenskú maľbu prostrednictvom orálnej histórie)
  2009   V tieni Tretej ríše (Oficiálne fotografie slovenského státu)
  2010   Ženy - inštitúcie? (K dejinám umeleckej prevádzky deväťdesiatych rokov)
  2011   Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia (Akcie Alexa Mlynárčíka)
  2011   Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch
  2011   Karol Kállay: Bratislava moja
  2011   Koloman Sokol v Mexiku
  2011   Monogramista T.D (Nie som autor, som metafora)
  2011   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (1. Modernosť tradície / Modernity of Tradition)
  2012   Koloman Sokol (100 nepublikovaných diel / Unpublished Works)
  2013   Textilná tvorba a dizajn v 20. - 21. storočí (Vybrané kapitoly zo svetovej a československej produkcie)
  2013   Typografia a dizajn písma na Slovensku / Typography and Type Design in Slovakia (Začalo sa to Cyrilom a Metodom / It All Began with Cyril and Methodius)
  2013   Umelec a písanie
  2013   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (2. Vyzliekanie z kroja: Okruh Školy umeleckých remesiel / Taking Off Traditional Clothes: The School of Arts and Crafts Circle)
  2014   Ester M. Šimerová
  2014   Obraz a slovo, slovo a obraz
  2014   Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989)
  2015   Párožrúti
  2016   Daniel Fischer
  2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia)
  2017   Viktor Frešo
  2018   Milan Tittel: Umenie nekúpiš / Art Cannont Be Bought
  2018   Súmrak doby (Prelamovaná história, pamäť, fotografia)
  2019   Nakresli si ovečku (O kresbe, ako ju nepoznáte!)
  2021   Čím chceš byť? Umelec? (Detská tvorba umelcov)
  2021   Karol Ondreička 1898–1961
  2021   Petra Feriancová: Antika
  2021   ŠUR: Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928–1939
  nedat. (2017)   Mikuláš Galanda: Energia kresby
  nedat. (c. 2000)   Andy Warhol 1928-1987 (Umění jako byznys)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev)
  2012   Maľba v kontextoch / Kontexty maľby (Zborník z Česko-Slovenského sympózia venovaného problémom súčasnej maľby)
  2012   Maľba v postmediálnom veku / Painting in the Postmedial Age (Zborník medzinárodného sympózia / Proceedings from an International Symposium)
  2012   Rodové aspekty súčasného umeleckého diskurzu (Zborník z interdisciplinárneho sympózia)
  2018   Oskár Čepan a výtvarné umenie
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  2007   Od abstrakcie po živé umenie (Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia)
nabídkový katalog
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Textil
PF
  rok vydání   název (podnázev)
  2009   PF 2010 (Slovart)
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2002   Viera Žilinčanová

Vydavateľstvo Slovart, s.r.o.

program
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   Týnská literární kavárna (únor 2001)