Oblastní galerie výtvarného umění

rok vzniku: 1960
rok zániku: 1990
obec: Gottwaldov (Zlín)
adresa: Dům umění
PSČ: 762 27

poznámka:
zřizovatel Jihomoravský krajský národní výbor v Brně