foto Markéta Ondrušková

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

typ výstavy: kolektivní
místo konání: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
termín: 2003/10/09 - 2004/02/01
doba konání (katalog): 2003/10/09 - 2004/02/01
doba konání (pozvánka): 2003/10/09 - 2004/02/01
poznámka: 2003/10/09 - 2004/02/01

poznámka:
Výstava Umění je abstrakce je postavena na tezi, že umění, kterému je znemožněno svobodně se rozvíjet a prezentovat, si vždy najde způsob, jak proniknout na veřejnost. Shromážděná kolekce více než sta volných děl, přibližně tří set knih a okolo stopadesáti fotografií dokládá názor, že v českém umění šedesátých let minulého století byla – vedle fotografie – zástupnou platformou především oblast knižní kultury a její hlavní výtvarný prostředek – knižní obálka. Tak jako svobodná tvorba šedesátých let tíhla k abstraktním formám, také typografie a výtvarná fotografie se v tomto optimističtějším desetiletí oprostily od zažitého vidění reality.
Výstava a doprovodná publikace jsou založeny na srovnatelnosti tří skupin umělecké tvorby. Volné umění (obrazy, plastiky, objekty), fotografie, knihy jsou prezentovány ve vzájemné reflexi a jak v expozici tak v knize se prolínají. Vždy nebylo možno sledovat vývoj jednotlivých umělců lineárně. Mnohý výtvarný názor byl po svém zenitu inovován aktuálními tendencemi, které se nově objevily na horizontu evropského uměleckého vývoje – často ovšem aniž byly přijaty i jejich stránky obsahové. Překvapivě však tím jejich kvalita nikterak netrpěla, naopak se tím právě knižní produkce let 1957 až 1972 stala bezmála avantgardní. Toto zaujetí nejnovějšími výtvarnými tendencemi neumožňuje na výstavě sledovat vývoj českého umění krok za krokem ani v jedné z prezentovaných disciplín. Přesto je začátek po všech stránkách temného českého informelu zcela přirozený a jeho konec na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, vyznačující se bílou barvou a prostorem, pochopitelný.
V expozici je zastoupeno na sto padesát autorů (J. Balcar, V. Boštík, V. Boudník, H. Demartini, V. Fuka, J. Koblasa, S. Kolíbal, R. Kratina, J. Kubíček, K. Malich, E. Medková, E. Ovčáček, L. Padrtová, R. Piesen, Z. Sýkora, J. Valenta aj.), kteří v abstraktní formě spatřovali možnost vyjádřit nové cítění skutečnosti a v neposlední řadě také svůj kritický náhled na společnost. V části věnované volné tvorbě jsou vystaveny všechny důležité a ve své době nové směry, od českého informelu přes konstruktivní a op-artistické tendence až k lettrismu a nové citlivosti. Stejní autoři upravovali většinou i vystavené knihy. Jde sice o díla malá formátem, ale významná tím, že v nich – stejně jako na vystavených fotografiích – najdeme z volné tvorby aplikovaný výraz, tvarosloví i barevnost. Zachyceny jsou i akce, které měly jen dočasný charakter a z nichž se dochovala právě jen fotografická dokumentace.
Oblasti volné a užité tvorby se v českém umění šedesátých let prolínaly jak formálně, tak časově. Užité umění plnilo roli zkušební laboratoře tvorby a bylo veřejnou galerií svého druhu. Projekt dokládá právě toto specifikum a na tvorbu té doby pohlíží z dosud neuvažovaného úhlu.
Výstavu provází objemná publikace, v které jsou s výjimkou některých knižních obálek reprodukovány všechny vystavené práce. Vedle několika srovnávacích studií kniha obsahuje rovněž podrobné interpretace jednotlivých děl, časovou chronologii, medailony autorů a přehled základní literatury.
-zp-

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

 

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

osoba   narození
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Bednářová Eva   8. 5. 1937    
Bělocvětov Andrej   8. 10. 1923    
Benc Stanislav   3. 2. 1935    
Beran Zdeněk   7. 3. 1937    
Böhm Svatoslav   12. 2. 1934    
Born Adolf   12. 6. 1930    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Boudník Vladimír   17. 3. 1924    
Bouše Zdeněk   8. 8. 1928    
Bruderhansová Božena   30. 10. 1935    
Čermák Bedřich   12. 12. 1944    
Černoušek André        
Černý Karel   19. 2. 1910    
David Jaša   1940    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Dimitrov Antonín   27. 2. 1928    
Dydek Ladislav   27. 5. 1919    
Fára Libor   12. 9. 1925    
Fišer Jaroslav   10. 10. 1919    
Flejšar Josef   28. 5. 1922    
Forejt František   19. 12. 1932    
Fuka Vladimír   5. 2. 1926    
Galová Vodrážková Eva   28. 4. 1940    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Habr Miroslav   26. 9. 1929    
Hadlač Jiří   8. 9. 1927    
Hilmar Jiří   28. 5. 1937    
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909    
Holičková A.        
Holznerová Jiřina        
Hubičková Alena   31. 5. 1928    
Hudeček František   7. 4. 1909    
Istler Josef   13. 11. 1919    
Janeček Jiří   9. 8. 1932    
Janošek Čestmír   23. 5. 1935    
Janošková Eva   20. 10. 1935    
Janula František   24. 3. 1932    
Jerieová Jarmila   20. 5. 1930    
John Jiří   6. 11. 1923    
Kaplanová Libuše   21. 1. 1936    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Kirchner Zdeněk   18. 5. 1934    
Klimentová Jiřina   11. 3. 1932    
Koblasa Jan   5. 10. 1932    
Kohoutek Jaromír   4. 8. 1905    
Kolářová Běla   24. 3. 1923    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Konopiská Eliška   5. 1. 1948    
Kopecký Bohdan   23. 8. 1928    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kovář Stanislav   11. 6. 1921    
Kovařík Jindřich   12. 6. 1928    
Kovařík Slavoj   22. 9. 1923    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Krátký Čestmír   23. 4. 1932    
Krejčí Jan   13. 6. 1942    
Kremláček Josef   5. 3. 1937    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Kuklík Karel   7. 3. 1937    
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940    
Lhoták Kamil   25. 7. 1912    
Majzner Zdeněk   31. 1. 1932    
Malát Radim   5. 12. 1930    
Málek Antonín   28. 8. 1937    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Mařan Jaroslav   7. 9. 1923    
Mařanová Bartošová Jarmila   8. 9. 1922    
Mautnerová Pavla   17. 9. 1919    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Medková Emila   19. 11. 1928    
Mejstřík Milan   8. 4. 1932    
Melicharová Hermína   25. 7. 1923    
Nárožník Vladimír   3. 1. 1939    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Nolč Vojta   18. 3. 1912    
Novotný Leo   28. 3. 1931    
Nožička Alois   19. 8. 1934    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Padrtová Ludmila   14. 9. 1931    
Pavlová Ivana   7. 4. 1940    
Piesen Robert   11. 8. 1921    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Přeček Ivo   12. 9. 1935    
Půhoný Vladimír   27. 4. 1937    
Puchnarová Štormová Dana   22. 1. 1938    
Rathouský Jiří   20. 4. 1924    
Reichmann Vilém   25. 4. 1908    
Rössler Jaroslav   25. 5. 1902    
Rossmann Zdeněk   3. 9. 1905    
Rošický Vladimír        
Rusek Jaroslav   5. 6. 1932    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Schmidt Jiří   12. 11. 1921    
Sivko Václav   29. 6. 1923    
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910    
Skoch Milan   6. 9. 1935    
Sovák Pravoslav   30. 8. 1926    
Sukdolák Pavel   21. 9. 1925    
Svatoš Ladislav   1. 4. 1929    
Svoboda Jan   27. 7. 1934    
Svoboda Jiří   6. 12. 1924    
Svobodová Eva   24. 6. 1937    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Šmíd Jan   2. 6. 1937    
Šnajdr Miroslav   8. 11. 1938    
Šteiglová Taťána   16. 1. 1952    
Šubrtová Pavla   18. 6. 1945    
Šváb Jaroslav   24. 5. 1906    
Taluti Lorenzo        
Tejml František   28. 11. 1933    
Tikal Václav   24. 12. 1906    
Tomalík Antonín   9. 5. 1939    
Trinkewitz Karel   23. 8. 1931    
Urban Ervín   7. 5. 1931    
Urbanová Růžena   3. 7. 1935    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Vajce Stanislav   26. 4. 1935    
Valenta Jiří   6. 8. 1936    
Valoušek Jaromír   30. 8. 1928    
Valoušková Soňa   11. 5. 1940    
Váša Miroslav   16. 5. 1920    
Veselý Aleš   3. 2. 1935    
Vodák Karel   9. 4. 1923    
Vyleťal Josef   18. 6. 1940    
Wagner Libor   6. 3. 1933    
Weigel Jaroslav   2. 1. 1931    
Wielgus Martin   10. 11. 1943    
Zlín Machálek Karel   23. 7. 1937    

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

instituce, obec, adresa
Muzeum města Brna, Brno (Brno-město), Špilberk 1
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47
Správa Pražského hradu, Praha, První nádvoří Pražského hradu 1

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

osoba   narození
Daněk Ladislav   9. 1. 1958    
Primus Zdenek   20. 8. 1952    

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Umění je abstrakce / Art is abstraction
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Jak se zbavovat frustrace z domácích mýtů
  2003   Umění = abstrakce
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let

Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let

klíčové slovo
fotografie
grafika
kniha
malba
objekt