Zaostalí

místo vzniku: Praha
rok vzniku: 1987

heslo:
Volné sdružení pěti umělců: tří malířů (Bedřich Dlouhý, Zdeněk Beran, Pavel Nešleha), sochaře (Hugo Demartini), architekta (Karel Kouba) a hudebního skladatele (Jan Klusák). Vzniklo spontánně ze vzájemného přátelství a názorové blízkosti v roce 1987 jako ironická odezva na vlnu horečného zakládání tvůrčích skupin. Autorem dada názvu byl Bedřich Dlouhý. Jeho podtextem byla reakce na posuzování hodnot českého umění momentální aktualitou a v závislosti na trendech světového umění. Skupinu nesvazuje žádný společný program. Každý z umělců vychází ze své individuální životní a umělecké zkušenosti a ze zakotvenosti v čase a místě, jež pokládají za určitou jistotu, o niž se mohou v proměnlivosti doby a víru jejích aktualit ve své tvorbě opřít. Ve složení Bedřich Dlouhý, Pavel Nešleha, Zdeněk Beran a Hugo Demartini se podíleli společnou instalací svých nejnovějších prací na výstavě Forum 88 v Pražské tržnici v Holešovicích (8.9. - 4.10.1988, hala č. 11). První skupinovou akcí byla výstava v Nové síni v Praze (srpen - září 1990), která nahrazovala rozsáhle koncipovanou výstavu skupiny do Lidové domu ve Vysočanech (květen 1990), jež se neuskutečnila. Jako skupina byli umělci zastoupeni jednotným dílem (Instalace ´92) na výstavě Situace '92 v Mánesu v Praze.

MN (Mahulena Nešlehová), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 946