Galéria Medium

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Hviezdoslavovo nám. 18
PSČ: 814 37

heslo:

Galéria MEDIUM bola založená v januári 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu školy. Výstavná činnosť Galérie MEDIUM je zameraná na všetky aktuálne výtvarné trendy, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy. Hlavným kritériom pre schválenie a realizáciu výstavného projektu v galérii je predovšetkým jeho vysoká kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi študentskými, či ateliérovými prezentáciami a výstavami profesionálov. Nemenej dôležitá je aj prezentácia zahraničných umeleckých škôl (akadémie v Prahe, Brne, Poznani, Krakove, Lodži, Budapešti, Saint-Etienne, atď.) prostredníctvom medzinárodných výstavných spoluprác, výsledkov sympózií a workshopov.

V roku 2006 sa na pôdu galérie po ôsmich rokoch vrátilo každoročné udeľovanie Ceny Oskára Čepana (predtým Mladý výtvarník roka a Cena TONAL), ktorú získava výtvarník alebo umelecká skupina (vek do 35 rokov) za tvorivý počin roka alebo celkový prínos do slovenského výtvarného umenia.

Galéria MEDIUM usporiada priemerne 10 – 12 výstav ročne (výstavná plocha je 173 m2).

www.vsvu.sk