Galerie Václava Chada

rok vzniku: 2014
obec: Zlín (Zlín)
adresa: Soudní 1, Zámek Zlín
e-mail: galerie@zlinskyzamek.cz
www: www.zlinskyzamek.cz/galerie

heslo:

Galerie Václava Chada (od roku 2014) otevřela poprvé prostory na zlínském zámku, které dlouhá desetiletí sloužily jako kanceláře a badatelny muzea. Jde o první část zámku, kde proběhla rozsáhlejší rekonstrukce prostor pro jejich nové využití. První místo, které se dostává do kontrastu s okolními sály, demonstruje, jak chceme při obnově a postupném zpřístupňování zámku pokračovat. Pečlivě, neokázale, s úctou k minulosti v historické budově, k vzácným lidem, kteří ji ozdobili svoji přítomností.


Václav Chad byl malíř nevšedního talentu a člověk nevšedního osudu spojený se Zlínem. Byl to člověk, který za svůj občanský postoj zaplatil tu nejvyšší možnou cenu. Galerie nesoucí jeho jméno reprezentuje jak vztah k výtvarnému umění ve Zlíně, tak i vztah k lidem okolo, schopných pozoruhodných činů a obětí. Postava Václava Chada je pro nás výjimečnou a inspirující. Přínosem výstavních cyklů je doplnění chybějícího článku v kulturní nabídce města. Pro ctitele výtvarného umění se rodí nová možnost seznámit se díky pečlivě připravenému plánu výstav s dalšími zajímavými tvůrci. Cílem cyklu výstav v Galerii Václava Chada je představit mnohdy zapomenuté významné osobnosti československé výtvarné scény a tyto v nových souvislostech uvést odborné i laické veřejnosti. Jedním z největších přínosů galerie je i znovupředstavení absolventů zlínského fenoménu a to Školy umění (např. Václav Chad, Jan Rajlich, Miroslav Šimorda, František Chmelař, Alex Beran a další), která vznikla při Baťových závodech. Její absolventi patřili mezi nejvýznamnější osobnosti umělecké scény, mnohdy i s mezinárodním přesahem. 

poznámka:
První poschodí zlínského zámku