IV. přehlídka československého výtvarného umění

termín: 1959/12/13 - 1960/02/15
instituce: Praha
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava se konala v Mánesu a Jízdárně Pražského hradu, zatím nelze výtvarníky jednoznačně přiřadit k výstavním síním