Janko Alexy

* 25. 1. 1894, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš), Slovensko (Slovakia)
22. 9. 1970, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
publicista, pedagog, malíř, spisovatel

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Janko Alexy
Mojmírova smrť II.
1942
malba
papír, pastel
82 x 111 cm
Janko Alexy
Bitka pri Devíne
1942–1943
malba
papír, pastel
66 x 98 cm
Janko Alexy
Rodina
1932
malba
karton, pastel
44,5 x 60,5 cm
Janko Alexy
Čáčov
1945
malba
deska, olej
68 x 98 cm
Janko Alexy
Pohreb
1921
malba
lepenka, olej
50 x 49 cm
Janko Alexy
Štúdia baču
1930
malba
olej, plátno
39 x 40 cm

heslo:
-
Alexy vstúpil do kultúrneho povedomia ako jedna zo zakladateľských osobností maliarskej moderny Slovenska. Bol kultúrne a spoločensky činný, okrem maliarstva písal literárne diela, zaoberal sa výtvarnou kritikou a esejisticky spracovával osudy slovenských umelcov. Bol jedným z iniciátorov vzniku Oddelenia kreslenia a maľovania na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, spolupracoval pri vzniku a budovaní zbierkových fondov Vlastivedného múzea v Liptovskom Mikuláši. Po vojne sa výrazne zaslúžil o záchranu a obnovu Bratislavského hradu. Patril tiež k zakladateľom slovenskej tapisérie a vytváral i dekoratívne monumentálne diela.
Alexyho výtvarný program určovala snaha o vytvorenie nového národného prejavu v maliarstve. Vďaka tomuto úsiliu sú začiatky jeho tvorby charakterizované najmä zmesou rôznych experimentov. Za umelcove vrcholné tvorivé obdobie možno považovať 30. roky 20. storočia, kedy v začiatkoch spolupracoval s Milošom Alexandrom Bazovským a so Zolom Palugyayom, neskôr sa pokúsil o založenie maliarskej kolónie v Piešťanoch a ku koncu sa definitívne usadil v Bratislave. Maliarovu zrelú tvorbu charakterizuje redukovaná farebnosť, zjednodušenie tvarov, vyrovnaná a pomerne statická kompozícia a jemná, ale dôležitá funkcia kontúry. V tomto období umelec veľmi často využíval pastel ako maliarsku techniku.
Študoval na AVU v Prahe (1919 – 1925, prof. J. Loukota, V. Bukovac, M. Pirner, M. Švabinský). Počas štúdií absolvoval študijný pobyt v Paríži a v roku 1921 vystavoval spoločne s Gustávom Mallým a Františkom Foltýnom v Bratislave. V rokoch 1924-1929 pôsobil ako učiteľ slovenčiny a kreslenia na gymnáziách v Bratislave. V roku 1926 získal čestný diplom za účasť na výstave dekoratívneho umenia v Paríži, 1937 dostal Kupeckého cenu mesta Bratislavy, 1944 mu bola udelená Štátna cena za publikačnú činnosť. Vystavoval v rámci 23. Bienále v Benátkach v roku 1942.
webumenia.sk, 4.4.2021
-
Patrí k zakladateľským osobnostiam slovenskej výtvarnej moderny a bol organizátorom kultúrneho života. Jeho literárna tvorba kotví v osobných zážitkoch z detstva a mladosti. Príznačná je pre ňu improvizačná ľahkosť, láskavý humor s jemnou dávkou sebairónie, úprimnosť a citová spontánnosť. Nájdeme v nej viacero portrétov detských postavičiek a aj sám rozprávač podáva svoje príbehy z aspektu rojčivého chlapca, ktorého sny o svete krásy, lásky a dobra narážajú na tvrdé hrany reálneho života (Kôň, Grétka, Slúžky a iné). Poviedka Ondrejko patrí k umelecky prenikavejším obrazom sociálnych krívd páchaných na deťoch v medzivojnovom období minulého storočia a manifestuje autorov súcit s ponižovanými a trpiacimi. Tento súcit však neprerastá do sentimentality. Ondrejko aj v biede a smrteľnej chorobe sníva o veľkom ľudskom zážitku. A tak umeleckou výslednicou tejto štúdie detskej duše je gogoľovsko-čechovský smiech cez slzy.
Jeho rozsiahle dielo obsahuje okolo 1 300 olejov, pastelov, tempier a kresieb inšpirovaných ľudovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50. rokoch vytváral kompozície pre architektúru a tapisérie. Neskôr sa vrátil k inšpiráciám z ľudovej tvorby. Výrazne sa zaslúžil o rekonštrukciu Bratislavského hradu.
Jeho literárna činnosť pre neho nebola prvoradá, no napriek tomu bola sústavná a nezanedbateľná – vydal vyše 20 kníh. Spolu s Gejzom Vámošom vydával literárno-umelecký časopis Svojeť, ktorý založili v roku 1922. Hlavnou črtou jeho prozaických diel je autobiografickosť, bezprostrednosť zážitkov z detstva i štúdií, no i postavy a atmosféra bratislavského umeleckého prostredia. Životný optimizmus svojich diel sa snažil podoprieť i zážitkami z ciest po Slovensku.
sk.wikipedia.org, 2.7.2017