Ośrodek Popagandy Sztuki, Park im. H. Sienkiewicza

obec: Lodž (Łódź)