Slovenské národné múzeum

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Vajanského nábrežie 2
stát: Slovensko (Slovakia)

Slovenské národné múzeum

termín   název výstavy, místo konání
1967   Ľudová plastika na Slovensku, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1967   Slovenská lidová plastika, Národopisné muzeum (Letohrádek Kinských - Musaion), Praha
1967/04/01 - 1967/04/21   Michal Staudt: 1907-1967, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1968   Ars Judaica Bohemiae, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1973/09/29 -   Frico Kafenda, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1976/01/08 - 1976/02/29   Martin Benka: Výběr z díla, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1983   Slovenská kamenina, Etnografický ústav SNM, Martin (Martin)
1993/02/23 - 1993/07/31   Katarina Cigánová: Život s rostlinami, Národní muzeum, Praha
1993/10/19 - 1993/11/10   Katarina Cigánová: Život s rostlinami, Mramorové sály Biskupského paláce, Brno (Brno-město)
1994/10/26 - 1994/11/30   Průmyslová kultura střední Evropy, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1995/09/15 - 1995/10/01   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky, Synagóga - Centrum súčasného umenia, Trnava (Trnava)
1995/10/05   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1996/06/13 - 1996/06/30   Katarína Tekeľová Blažová: Tapisérie, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1996/07/04 - 1996/08/04   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/09/17 - 1996/10/27   Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1997/02/06 -   Ľubomír Ferko: Tak rozprávali proroci, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1997/12/04 -   Štefan Baňas: Karikatúry, Žigraiova kúria, Bratislava (Bratislava)
1999/02/25 -   Kyra Matuštíková - Munk: Symboly večnosti, Múzeum židovskej kultúry, Bratislava (Bratislava)
2000/07/05 - 2000/09/04   Pavol Socháň: Slovensko moje, Slovensko naše, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
2004/09/09 - 2004/10/31   Jozef Dorica: Príbehy, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2005/03/10 -   Rudolf Fila, Dorota Filová: Premeny (kópie, citácie, premaľby), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2005/03/17 - 2005/04/24   Majster Pavol z Levoče, Národní muzeum, Hollareum, Praha
2005/07/08 - 2005/08/11   Milan Rastislav Štefánik: Politik, štátnik, diplomat, Slovenský inštitút, Praha
2005/09/29 - 2005/12/03   Slovenský mýtus, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/10/19 - 2006/01/20   Obrazopis světa objektivem Milana Rastislava Štefánika: Fotografie, Klementinum, Praha
2008/02/21 - 2008/04/20   Ignác Bizmayer: Kouzlo slovenské keramiky, Národopisné muzeum (Letohrádek Kinských - Musaion), Praha
2010/10/28 - 2011/01/30   Béla Bacskai (1935 - 1980): V krajine, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2018/04/27 - 2018/09/09   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2018/10/28 - 2019/06/30   Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava, Národní muzeum, Praha
2018/12/14 - 2019/09/29   Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2022/10/11 - 2023/02/05   Architektúra a česká politika v 19.–21. storočí, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2023/11/30 - 2024/06/02   Deťom na mieru: Autorská tvorba pre deti v socialistickom Československu, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava (Bratislava)

Slovenské národné múzeum

termín   název výstavy
1961/05   Současná Afrika
1967   Ľudová plastika na Slovensku
1967/04/01 - 1967/04/21   Michal Staudt: 1907-1967
1968   Ars Judaica Bohemiae
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva
1992/0/26 -   Vladimír Karfík: Architekt 20. storočia
1994/10/26 - 1994/11/30   Průmyslová kultura střední Evropy
1994/12/08 - 1995/01/08   Vladimír Môťovský: Sochy, kresby
1996/06/13 - 1996/06/30   Katarína Tekeľová Blažová: Tapisérie
1996/09/17 - 1996/10/27   Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia
1997/02/06 -   Ľubomír Ferko: Tak rozprávali proroci
2005/09/29 - 2005/12/03   Slovenský mýtus
2010/10/28 - 2011/01/30   Béla Bacskai (1935 - 1980): V krajine

Slovenské národné múzeum

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Katarína Tekeľová Blažová: Tapisérie
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
  2005   Rudolf Fila, Dorota Filová: Premeny (Kópie, citácie, premaľby)
  2018   Czech-Slovak Exhibition / Slovak-Czech Exhibition
  2018   Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1973   Frico Kafenda
  1992   Vladimír Karfík: Architekt 20. storočia
  1997   Ľubomír Ferko: Tak rozprávali proroci
  1997   Štefan Baňas: Karikatúry
  2010   Béla Bacskai (1935 - 1980): V krajine (u příležitosti 75.výročí narození a 30. výročí úmrtí)
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev)
  1976   Martin Benka: Výběr z díla

Slovenské národné múzeum

instituce, obec, adresa
Slovenská národná galéria, Vajanského nábrežie, Bratislava (Bratislava), Vajanského nábrežie 2

Slovenské národné múzeum

osoba   narození rok od - do, poznámka
Belušák Eduard         ???? - ????
Filová Dorota   8. 5. 1936     1973 - 1991, restaurátorka
Hinca Ivan   29. 8. 1946     ???? - ????, restaurátor plastiky a pravěké keramiky
Jasaň Viktor   1954     ???? - ????, generální ředitel
Mrázová Magdaléna         ???? - ????, Historické múzeum, etnografka, historička
Pjatek Slavomír         ???? - ????, zástupce ředitele
Togner Milan   29. 9. 1938     1977 - 1982
Uharčeková Dagmar         ???? - ????

Slovenské národné múzeum

osoba   narození
Dzurko Rudolf   1. 7. 1941    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Madoš Ondrej   17. 2. 1918    
Rudavská Mária   10. 10. 1941    
Rusňák Juraj   30. 1. 1938