Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia

termín: 1996/09/17 - 1996/10/27
instituce: Slovenské národné múzeum
typ výstavy: kolektivní