Mikuláš Galanda

* 4. 5. 1895, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice), Slovensko (Slovakia)
† 5. 6. 1938, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
malíř, ilustrátor, grafik

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: jn20000703077
VIAF: 8551929

Mikuláš Galanda
Milenci
1920-1929
malba
olej, plátno
45 x 35 cm
Mikuláš Galanda
Madonka s kostolom
1922-1923
lept (C 3)
papír
250 x 163
Mikuláš Galanda
Stretnutie
1924
litografie (L)
papír
138 x 99
Mikuláš Galanda
Milenci
1924-1926
litografie (L)
papír
356 x 526
Mikuláš Galanda
Hlava zamyslenej ženy s dlhými vlasmi
1925
kresba
tuš, karton
142 x 91
 

poznámka:
studia:
- 1914-1916 Akademie výtvarných umění v Budapešti
- 1922 Uměleckoprůmyslová škola v Praha
- 1923-1927 Akademie výtvarných umění v Praze

Od roku 1922 přátelství s Fullou, vydávali spolu Súkromné listy (1930-1932), vyšla pouze 4 čísla, v nichž chtěli informovat "slovenskou veřejnost o novém malířství, které je nám alfou a omegou", založit "jakousi tribunu vyrůstající ze základu nekompromisního boje o nové umělecké směry, o nové malířství vůbec."

V roce 1930 vstoupil do Svazu slovenských umělců a stal se členem Umělecké besedy slovenské

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda patrí medzi zakladateľov slovenskej moderny, bez ktorého si nevieme predstaviť nielen medzivojnové maliarstvo na Slovensku, ale ani slovenskú maľbu druhej polovice 20. storočia (Skupina Mikuláša Galandu). Začiatky jeho tvorby určovala záľuba v (spočiatku secesnej) línii a obdiv k tvorbe nórskeho maliara a grafika E. Muncha. Jeho prvé práce vznikali v oblasti grafiky a určovali charakter jeho tvorby približne do roku 1926 — 1927. Plynulá krivka, ktorú virtuózne zvládal, tvorí základ jeho tvorby poučenej -izmami, najmä konštruktivizmom, kubizmom, ale aj tvarovou abstrakciou a ďalšími modernými výdobytkami francúzskej maľby. Jeho teoretická pripravenosť a odvaha experimentovať mu umožnili využívať akékoľvek nové formálne maliarske prostriedky. Jeho základným cieľom však bolo zlúčiť európsku výtvarnosť a spevnosť rodnej zeme. Ako sám uviedol: „Slovenské ovzdušie je melancholické, spevné, trochu hranaté, a toto pretvoriť do výtvarníckej mluvy je úlohou slovenského umelca“ (Kálmán, 1939). Toto prepojenie si našlo zopár vyhranených formových výrazov, od neokubistických začiatkov cez metafyzický výtvarný prejav s melancholickým podfarbením a tichým smútkom až po obrazy s jemnou zmyslovosťou a vitálnejšou farebnosťou. Galanda presadzoval autonómnosť umenia, uznával svojbytnosť obrazu a dával mu dar vytvárať niečo autentické a nové: „Funkciou maliarskeho umenia je tvoriť novú emotívnu realitu,“ napísal v umeleckom manifeste v roku 1930. Bez ohľadu na ladenie jeho tvorby, motivickú orientáciu diel nevynímajúc, neopúšťal pôdu tejto emotívnej reality, pôdu lyrickej dikcie a spontánnosti a hravosti. V zrelom tvorivom období na konci dvadsiatych rokov 20. storočia sa mu podarilo na základe maliarskych vedomostí a skúseností vytvoriť svojrázny spôsob stavania kubistických tvarov a fauvisticky chápanú farebnosť. Príznačnou charakteristikou pri hodnotení Galandovho umenia sa stala mimoriadne príjemná symbióza tradičného námetu a moderného prejavu, pričom k tradičnému námetu patria osvedčené krajinné výseky s horskou tematikou alebo dedinské výjavy zo života, postavy pastierov, zbojníkov, roľníkov a pod, k modernému prejavu zas aplikovanie formálnych výdobytkov svetového moderného, resp. vo viac odvážnej podobe avantgardného umenia. Najvýraznejšie miesto v jeho tvorbe však zastáva práve emotívna stránka obrazu vnímaná ako plnohodnotný a nosný prvok umenia. Jeho naturelu blízka intímnosť sa najintenzívnejšie prejavila v tzv. ružovom období, ako aj vo finálnej fáze charakterizovanej množstvom štylizovaných komorných portrétov dedinských žien, dievčat a madon.

nedbalka.sk, 24.8.2017

Mikuláš Galanda

 

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda
Milenci
1920-1929
malba
olej, plátno
45 x 35 cm
Mikuláš Galanda
Madonka s kostolom
1922-1923
lept (C 3)
papír
250 x 163
Mikuláš Galanda
Stretnutie
1924
litografie (L)
papír
138 x 99
Mikuláš Galanda
Milenci
1924-1926
litografie (L)
papír
356 x 526
Mikuláš Galanda
Hlava zamyslenej ženy s dlhými vlasmi
1925
kresba
tuš, karton
142 x 91
Mikuláš Galanda
Zátišie s keramickými hrncami a jablkami
1925-1927
malba
olej, plátno
30 x 35 cm
Mikuláš Galanda
Milenci
1926
litografie (L)
papír
35 x 25 cm
Mikuláš Galanda
Portrét ženy v kvietkovaných šatách
1926-1927
kresba
tuš, karton
142 x 93
Mikuláš Galanda
Matka a dieťa hrajúce sa s vtákom
1927-1928
kresba
tuš, karton
150 x 94
Mikuláš Galanda
Slovenská rodina
1929
kresba
papír, tuš
263 x 277
Mikuláš Galanda
Zátišie s lampou
1929-1930
malba
olej, deska
30 x 40 cm
Mikuláš Galanda
Ex libris Josef Kučera
1930
kolorovaná kresba
papír, tuš
140 x 110
Mikuláš Galanda
Žena s džbánom
1930
kresba
papír, tuš
236 x 152
Mikuláš Galanda
Dve ženy
1931
malba
olej, plátno
60 x 51 cm
Mikuláš Galanda
Zbojníci
1932
malba
olej, plátno
60 x 50 cm
Mikuláš Galanda
Senníky
1933
malba
olej, plátno
25 x 19 cm
Mikuláš Galanda
Šašo
1934
malba
olej, deska
30 x 23 cm
Mikuláš Galanda
Jadran
1935
malba
olej, plátno
36 x 44 cm
Mikuláš Galanda
Zátišie s jabĺčkami
1935
malba
olej, plátno
25 x 30 cm
Mikuláš Galanda
Pastier s kravami
1936
rytina
papír
353 x 500
 

Mikuláš Galanda

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1914 - 1916   Akademie výtvarných umění, Budapešť (Budapest)
1922 - ????   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Brunner Vratislav, *1886
1923 - 1927   Akademie výtvarných umění, Praha, Brömse August, *1873
1923 - 1927   Akademie výtvarných umění, Praha, Thiele Franz, *1868

Mikuláš Galanda

rok od - do   instituce, obec, poznámka
1930 - 1930   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), studijní cesta
1930 - 1938   Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava), profesor

Mikuláš Galanda

rok od - do   student, škola, obec
???? - ????   Kolář Otakar, *1909, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
???? - ????   Richter Alexander, *1909, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1930 - 1934   Bahna Vladimír, *1914, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1932 - 1936   Tvrdoň Martin, *1914, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1932 - 1935   Šandora Ján, *1912, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)
1933 - 1935   Paleček Vladimír, *1922
1937 - 1939   Pápay Dezider, *1921, Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava)

Mikuláš Galanda

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Skupina výtvarných umělců v Brně, *1922
???? - ????   Umelecká beseda slovenská, *
1931 - ????   Umělecká beseda, *1863

Mikuláš Galanda

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1949/01/12 - 1949/02/13   Mikuláš Galanda: Obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1963/09 - 1963/12   Mikuláš Galanda: Súborná výstava diela, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1964/01/19 - 1964/02/16   Mikuláš Galanda: Obrazy, grafika, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1964/03/27 - 1964/04/22   Mikuláš Galanda, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/08/06 - 1964/08/10   Mikuláš Galanda: Obrazy, Vila Flóra - výstavná sien Tatranskej galérie, Starý Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1964/11/13 - 1964/12/13   Dielo Mikuláša Galandu, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/06/27 - 1965/07   Mikuláš Galanda: Výbor z díla, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1966/02/24 - 1965/03/27   Mikuláš Galanda, Galerie Československý spisovatel, Praha
1973/07/22 - 1973/09/09   Mikuláš Galanda, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
1975/09/24   Mikuláš Galanda: Knižní grafika, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1976/01/13 -   Mikuláš Galanda: Knižná grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/03/29 - 1978/04/16   Mikuláš Galanda: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/08/28 - 1980/09/28   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/11 - 1981/01   Mikuláš Galanda: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/08/24 - 1984/09/23   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby (Výber zo zbierok SNG v Bratislave), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/07/08 - 1986/08   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1987/01/29 -   Mikuláš Galanda: Súborné dielo, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/08/24 - 1988/09/18   Mikuláš Galanda: Z tvorby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989   Stála expozícia zo života a tvorby Mikuláša Galandu, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
1995/05/05 - 1995/05/30   Mikuláš Galanda: Obrazy a kresby, Galerie Miro, Praha
1995/05/11 - 1995/06/09   Mikuláš Galanda 1895-1938, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
1995/09/07 - 1995/11/05   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1995/11 - 1995/12   Mikuláš Galanda, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2000/04/06 - 2000/05/13   Mikuláš Galanda, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2001/09/06 - 2001/10/08   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
2001/10/12 - 2001/12/02   Európan Galanda, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
2002/06/28 - 2002/09/08   Pocta Mikulášovi Galandovi, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2005/10/27 - 2006/01/09   Mikuláš Galanda: Poézia a láska (1895 - 1938), Turčianska galéria, Martin (Martin)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1931/01 - 1931/02   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1936/04/25 - 1936/06/30   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1936/06/01 - 1936/09/30   XX. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1936), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1937/04/18 - 1937/08/31   II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1937/09/25 - 1937/10/25   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственный музей нового западного искусства (Státní muzeum nového západního umění), Moskva (Moscow)
1948/02/24 - 1948/03   Slovenští výtvarníci, Evropský literární klub (ELK), Praha
1950/06/11 - 1950/08/31   Od Mánesa k socialistickému realismu, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1955/05   Slovenské umenie 19. a 20. storočia - Desať rokov výtvarnej práce v osvobozenej vlasti, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1957/12   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/03/09 -   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1958/05/08 - 1958/06/10   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Krajská galéria, Košice (Košice)
1959/06/19 -   Zakladatelé slovenského moderního umění, Mánes, Praha
1960/09/08 - 1960/10/02   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1960/11/16 - 1961/01/01   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1961/05   Od proletářského umění k výtvarnému výrazu socialistické epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1963/02/10 - 1963/03/24   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1963/03/24 - 1963/04/25   Zakladatelia slovenského moderného umenia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/05/11 - 1963/06/11   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/08   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/11/28 - 1969/12   Výstava českého a slovenského moderního umění, Teherán, Irán
1971/04 - 1971/05   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1973/11   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/02/05 - 1975/03/05   Zo slovenskej maľby 20. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1975/07/04 - 1975/07/31   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
1975/10/05 - 1975/12/08   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
1977/03 - 1977/10   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1977/07   Slovenská grafika XX. století, Mánes, Praha
1977/11 - 1977/12   L'art graphique tchécoslovaque, Tunis, Tunis
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/07/21 - 1978/08/20   Storočie zápasov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/07/25 - 1978/08/25   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980   Ilustrace Máje, Památník národního písemnictví, Praha
1980/02/08 - 1980/04/12   Sociálne motivy v dielach stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1981/10 - 1981/11   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1982/06/17   Moderní slovenské malířství, Kino Centrál, Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/01 - 1983/03   Prírastky GMB z rokov 1970-1982, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/06 - 1983/09   Zakladatelé moderního slovenského malířství ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1983/11 - 1984/01   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1983/11/19 - 1984/04/15   Nové kresby, Výběr z přírůstků Galerie umění, Karlovy Vary 1973-1983, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1984/04/29 - 1984/11/30   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1986/02 - 1986/03   Slovenský exlibris, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/09 - 1987/10   Český a slovenský exlibris, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1989/07/06 - 1989/09/24   Slovenské malířství 20. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993 - 1994/01/31   Súkromné listy Fullu a Galandu, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1996/09/17 - 1996/10/27   Moderné hnutie na Slovensku/ Avantgarda medzivojnového obdobia, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1997/11/12 - 1998/01/11   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen
1998/02/01 - 1998/03/22   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Zwickau, Cvikov (Zwickau)
1998/04/05 - 1998/06/07   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Bauhaus Dessau, Desava (Dessau)
2000/03/16 - 2000/06/25   Bilance I: Obrazy a sochy 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/10/19 - 2000/12/10   90 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2001/09/06 - 2001/10/14   Pocta kubizmu: Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku / Homage to Cubism: Cubism & Cubomania in Bohemia and Slovakia, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2004/05/26 - 2004/09/26   33 protagonistov historickej avantgardy, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
2004/09/21 - 2004/11/20   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2007/12/06 - 2008/03/02   Slovenská grafika 20. storočia, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/12/18 - 2008/02/03   Příběhy slovenskej moderny / Slovenské výtvarné umění 1900 - 1948 (Ze sbírek Galérie mesta Bratislavy), Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2008/06/27 - 2008/10/05   111 diel zo zbierok / Works of Art from Collection, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2010/02/04 - 2010/04/11   Slovenská moderna očami zberateľov, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2011/06/29 - 2011/07/30   Papier kole - slovenská koláž XX. a XXI. století, Galerie Smečky, Praha
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/12/19 - 2014/02/02   Typografia a dizajn písma na Slovensku: Začalo to Cyrilom a Metodom, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)
2015/01/06 - 2015/02/08   Diela z depozitu: Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/03/05 - 2015/05/31   Tekutá múza: Alkohol a vizuálna kultúra, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2015/04/15 - 2015/04/29   Veľká pätka slovenskej výtvarnej moderny, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/10/27 - 2017/03/12   Šumění andělských křídel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/09/21 - 2019/01/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in the Central Europe, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2018/12/14 - 2019/09/29   Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
2019/03/08 - 2019/06/09   Czas przełomu 1908–1928: Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Years of Disarray 1908–1928: Art of the Avant-Garde in Central Europe, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2019/06/28 - 2019/10/27   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy v strednej Európe, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2019/12/13 - 2020/03/31   Törésvonalak 1908-1928: Avantgárd művészet Közép-Európában / Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Janus Pannonius Museum, Pécs
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/11/22   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/25   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/06   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
performace/akce
termín   název výstavy, místo konání
1995/06/13 - 1995/08   Mikuláš Galanda: 1895 - 1938, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/17 - 2012/11/22   White & Weiss, Contemporary art auction - výstava, Zoya Gallery, Bratislava (Bratislava)
2016/11/14 - 2016/11/21   131. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/04/18 - 2017/04/24   134. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/02/28 - 2018/03/05   139. Jarná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
přednáška/projev
termín   název výstavy, místo konání
1958/12/05   Mikuláš Galanda (přednáška), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Mikuláš Galanda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1949   Mikuláš Galanda, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
  1963   Mikuláš Galanda, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Mikuláš Galanda: Výbor z díla, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1975   Mikuláš Galanda: Knižní grafika, Památník národního písemnictví, Praha
  1978   Mikuláš Galanda 1895 - 1938: Kresby a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Mikuláš Galanda: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1984   Mikuláš Galanda, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby, grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1989   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  1995   Mikuláš Galanda, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Mikuláš Galanda (1895-1938), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1931   Členská výstava umělecké besedy (221.), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1936   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Obec pražská, Praha
  1937   II. Zlínský salon (Seznam vystavených děl), Studijní ústav, Zlín (Zlín)
  1937   Современное чехословацкое искусство (Současné československé umění), Государственное издательство Искусство, Moskva (Moscow)
  1948   Výstava slovenských výtvarníkov
  1950   Katalog výstavy obrazů Od Mánesa k socialistickému realismu, Místní národní výbor, Prostějov (Prostějov)
  1957   Sociálny zápas a revolučné tradície nášho ľudu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1958   Žena v slovenskom výtvarnom umení, Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1959   Zakladatelé slovenského moderního umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Karel Hynek Mácha v našem výtvarném umění, Oblastní galerie, Litoměřice (Litoměřice)
  1960   Skupina výtvarných umělců v Brně 1922-1938
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1963   Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Sztuka walcząca (Wystawa z okazji 20-tej rocznicy Układu o Przyjaźni i Wzajemnej Pomocy między PRL i CSRS), Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México (Mexico City)
  1971   Obrazy pěti století, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1973   Czeska i słowacka grafika współczesna ze zbiorów Galerii Narodowej w Pradze i Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Varšava (Warszawa)
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání), Národní galerie v Praze, Praha
  1975   Dix siècles d'art tchèque et slovaque, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
  1975   Expoziţia de Pictură Cehă şi Slovacă din Secolul al XX-lea
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva), Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
  1977   L'art graphique tchécoslovaque
  1977   Polska–Czechosłowacja (Wieki sąsiedztwa i przyjaźni)
  1977   Slovenská grafika 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1978   Češko in Slovaško slikarstvo med vojnama, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  1978   Umění a známka, Rapid a.s. - československá reklamní agentura, Praha
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Autoportrét v slovenskom maliarstve 20. storočia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983), Galerie umění, Bydhošť
  1983   Prírastky GMB z rokov 1970-1982 (Slovenské maliarstvo 20. storočia), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1983   Zakladatelé moderního slovenského malířství ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě (II. část), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1984   Slovenská grafika ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1986   Slovenský exlibris, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Český a slovenský exlibris, Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (Bratislava)
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1988   Umění na známkách (Praga 1988), Československá reklamní agentura Rapid, a.s., Ostrava (Ostrava-město)
  1989   Slovenské malířství 20. století (ze sbírek Slovenské národní galerie), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1996   Moderné hnutie na Slovensku/ Modern Movement in Slovakia (Avantgarda medzivojnového obdobia/ Avantgarde of the Interwar Period), Vydavateĺstvo Spolku architektov Slovenska, _
  1997   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Verlag Gerd Hatje, Ostfildern - Ruit
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2004   33 protagonistov historickej avantgardy, Múzeum Milana Dobeša / Milan Dobeš Museum, Bratislava (Bratislava)
  2004   Na periférii avantgárd či na križovatke kultúr? (Slovenské výtvarné umenie dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia zo zbierok Slovenskej národnej galérie), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2007   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak Graphics of the 20th Century, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2008   111 diel zo zbierok / works of art from collections (Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2010   Slovenská moderna očami zberateľov, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2011   Papier kole (Slovenská koláž XX. a XXI. století), Nadační fond Galerie Smečky, Praha
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Tekutá múza (Alkohol a vizuálna kultúra), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Katalog sbírky Galerie Sokolíček, Dům U Salvátora, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
  2018   První republika 1918-1938, Národní galerie v Praze, Praha
  2020   Súkromné listy Fullu a Galandu / Private Letters of Fulla and Galanda, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie / Slovakia in the Artworks of the Slovak National Gallery, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Rozlomená doba / Years of Disarray (Mezi úzkostí a slastí: Zrod soudobého Středoevropana 1908-1928 / Between Anxiety and Delight: The Birth of the Modern Central European Citizen 1908-1928), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1933   Moderní umění na Moravě (Deset let Skupiny výtvarných umělců v Brně), Skupina výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1934   Mikuláš Galanda, Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1935   Profil slovenského výtvarného umenia, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1944   Nové slovenské maliarstvo, Osvetové ústredie pri Ministerstve školstva a národnej osvety, Bratislava (Bratislava)
  1949   La Peinture Slovaque Contemproraine, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1968   Myšlenky moderních malířů, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1978   Mikuláš Galanda, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Slovenská národná galéria: Sto diel slovenského a svetového maliarstva, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1989   Myšlenky moderních malířů (Od Cézanna po Dalího), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1999   Umelec v klietke, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2004   Slovenská divadelná scénografia / Slovak Stage Design 1920-2000, Divadelný ústav, Bratislava (Bratislava)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2009   Po stopách umenia, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2013   Typografia a dizajn písma na Slovensku / Typography and Type Design in Slovakia (Začalo sa to Cyrilom a Metodom / It All Began with Cyril and Methodius), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2013   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (2. Vyzliekanie z kroja: Okruh Školy umeleckých remesiel / Taking Off Traditional Clothes: The School of Arts and Crafts Circle), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2018   Rozlomená doba 1908-1928: Avantgardy ve střední Evropě, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Years of Disarray 1908-1928: Avant-gardes in Central-Europe, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   ŠUR: Škola umeleckých remesiel Bratislava 1928–1939, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2021   Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován (Výtvarná díla ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
  nedat. (2017)   Mikuláš Galanda: Energia kresby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Mikuláš Galanda (Sborník z príležitosti 10. výročia smrti), Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1986   Ilustrace v české a slovenské dětské knize, Společnost přátel knihy pro mládež, Praha
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1971   Lexikon der Kunst (G - Lh), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
  1985   Malá československá encyklopedie (D-CH), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1988   Encyklopedie světového malířství, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 5: Dyck - Gémignani), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1955   Sviatok slovenskej kultúry, Výtvarná práce, 2
  1958   Vzpomínka na M. Galandu, Výtvarná práce, 7
  1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9.ročník, 7.číslo, 293-300
  1959   Zakladatelé slovenského moderního umění, Výtvarná práce, 3
  1961   Bratislavské výstavy v květnu, Výtvarná práce, 7-9
  1962   Ľudo Fulla, Výtvarná práce, 5-5
  1963   Mikuláš Galanda v SNG, Výtvarná práce, 12
  1966   24. února zahájila ve výstavní síni Čs. spisovatele..., Výtvarná práce, 11
  1966   Slovenské umění bylo na pražských výstavách..., Výtvarná práce, 4
  1981   Pocta básníkovi (Studie úvahy), Výtvarná kultura
  1983   Malá galerie českých a slovenských malířů, Klíče k obrazu, 171-179
  1994   Súkromné listy Fullu a Galandu (K výstave v Turčianskej galérii v Martine), periodikum
  2012   Slovenští autoři, Ročenka ART+, 66-67
  2013   Mednyánszký a spol., Ročenka ART+, 124-126
  2013   Přehled nejdražších děl vydražených v roce 2012 (Slovensko), Ročenka ART+, 129-131
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1949   Mikuláš Galanda: Obrazy, Umělecká beseda, Praha
  1964   Mikuláš Galanda, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Mikuláš Galanda: Výbor z díla, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1966   Mikuláš Galanda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1973   Mikuláš Galanda, Městské muzeum a galerie, Polička (Svitavy)
  1976   Mikuláš Galanda: Knižná grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy, kresby, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1984   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby (Výber zo zbierok SNG v Bratislave), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1986   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1987   Mikuláš Galanda: Súborné dielo, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1995   Mikuláš Galanda (1895-1938): Obrazy a kresby, Galerie Miro, Praha
  1995   Mikuláš Galanda 1895-1938, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  1995   Mikuláš Galanda 1895-1938, Galéria Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice (Turčianske Teplice)
  1995   Mikuláš Galanda: 1895 - 1938 (pri príležitosti 100. výročia narodenia), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   Mikuláš Galanda, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
  2001   Európan Galanda, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
  2001   Mikuláš Galanda (1895 - 1938), Turčianska galéria, Martin (Martin)
  2001   Mikuláš Galanda: 1895 - 1938
  2002   Pocta Mikulášovi Galandovi (1895 - 1938), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2007   Príbehy slovenskej moderny (Slovenské výtvarné umenie 1900-1948 zo zbierok Galérie mesta Bratislavy), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
adresář
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24.číslo, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Contemporary art auction (White & Weiss), White & Weiss, Bratislava (Bratislava)
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2016   131. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   134. Večerná aukcia SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   139. Jarná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
dopisnice/pohlednice
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Mikuláš Galanda: Z cyklu návrhov na vianočné pohľadnice ± 1937, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1924   Stretnutie
  1924-1926   Milenci
  1930   Ex libris Josef Kučera
  1936   Pastier s kravami
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Years of Disarray 1908-1928 (Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Mikuláš Galanda: Obrazy a kresby
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1922-1923   Madonka s kostolom
  1925   Hlava zamyslenej ženy s dlhými vlasmi
  1926   Milenci
  1926-1927   Portrét ženy v kvietkovaných šatách
  1927-1928   Matka a dieťa hrajúce sa s vtákom
  1929   Slovenská rodina
  1930   Žena s džbánom
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1920-1929   Milenci
  1925-1927   Zátišie s keramickými hrncami a jablkami
  1929-1930   Zátišie s lampou
  1931   Dve ženy
  1932   Zbojníci
  1933   Senníky
  1934   Šašo
  1935   Jadran
  1935   Zátišie s jabĺčkami
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1962/08/31   Výtvarná práce (15), 10.ročník, 15.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Slovenské moderní malířství (7 večerů o životě a díle velkých osobností moderního slovenského výtvarného umění), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Moderní slovenské malířství, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2001   Európan Galanda (z cyklu Kurátor představuje), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
program
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   O slovenském moderním výtvarném umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
průvodce
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2018   Nebáť sa sprievodcu: Sprievodca výstavou, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (Bratislava)
  2018   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy ve střední Evropě / Avant-gardes in Central Europe), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Czas przełomu 1908–1928 / Years of Disarray 1908–1928 (Sztuka awangardy w Europie Środkowej / Art of the Avant-Garde in Central Europe), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2019   Rozlomená doba 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgardy v strednej Európe / Avant-gardes in Central Europe), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2019   Törésvonalak 1908-1928 / Years of Disarray 1908-1928 (Avantgárd művészet Közép-Európában / Avant-gardes in Central-Europe), Janus Pannonius Museum, Pécs
sbírkový katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1981   České a slovenské umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
seznam vystavených prací
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2000   90 let Domu umění města Brna (Seznam vystavených prací), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
seznam výtvarných umělců
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
soubor pohlednic
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  nedatováno   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
soubor reprodukcí
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1982   Ilustrace Máchova Máje ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1948   Výstava slovenských umelcov
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2006   Tisková zpráva (Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949)

Mikuláš Galanda

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1939   Umelecký odkaz Mikuláša Galandu, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
  1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959
  1989   Mikuláš Galanda, Turčianska galéria, Martin (Martin)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  2020   Súkromné listy Fullu a Galandu / Private Letters of Fulla and Galanda, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)

Mikuláš Galanda

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1941   Máj (Vilém Šmidt), Vilém Šmidt, Praha
  1973   Červené víno, Československý spisovatel, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2010   Vplyv školy umeleckých remesiel na slovenský grafický dizajn v 20. storočí, V hľadaní prameňov, 52-66

Mikuláš Galanda

antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3.ročník, 12.číslo, 674-675
  1959   Několik paralel mezi českým a slovenským moderním malířstvím, Výtvarné umění, 9.ročník, 7.číslo, 293-300
  1964   Moderní slovenské umění, Pochodeň, 5-5
  2000   Karlovarská galerie bilancuje, 1-4
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2011   Překvapení z Benátek, Art + Antiques, 25
  2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, 81-93
  2013   Pololetí na Slovensku, Art + antiques, 18-18

Mikuláš Galanda

instituce, obec  
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)