Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni

termín: 1977/12/16 - 1978/01/15
instituce: Muzeum narodowe w Krakowie
typ výstavy: kolektivní