Jan Bauch

* 16. 11. 1898, Praha, Česká republika (Czech Republic)
9. 1. 1995, Praha, Česká republika (Czech Republic)
sochař, grafik, malíř, pedagog

 

národnost: česká
pohlaví: muž

Jan Bauch
Loreta
1943
malba
olej, plátno
100 x 95 cm
Jan Bauch
Autoportrét
1956
kresba
křída, tužka
45 x 27 cm
Jan Bauch
Skica z Prahy
1950
kresba
tuš
20 x 28 cm
Jan Bauch
Studie k obrazu krajiny
1961
malba
pastel, tempera
22 x 31 cm
Jan Bauch
Studie k portrétu
1960
malba
křída, pastel
33 x 21 cm
Jan Bauch
Krajina
1961
malba
pastel, tempera
25 x 30 cm

heslo:
Jan Bauch studoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vzhledem k událostem 1. světové války (bojoval v Uhrách a Rumunsku) dokončil studia až v roce 1919 v ateliéru Vratislava Hugo Brunnera. V letech 1921-1923 pokračoval ve studiích na Akademii výtvarných umění v Praze, která ale kvůli konfliktu s Maxem Švabinským nedokončil. V prvním období své tvorby je malíř ovlivněn českým poetismem a ovšem také internacionálním kubismem, zvláště potom, co se v roce 1930 stal členem vlivného výtvarného spolku Mánes. Výtvarnou kulturu díla ovlivnily také umělcovy cesty do Itálie a Francie. Úctu k tradici a respekt k velkým osobnostem moderny dokázal sjednotit v díle, které charakterizoval expresivně nervní rukopis. Konvenčním žánrům (zátiší, akt, krajina) dokázal vtisknout svůj styl a naplnit je novým obsahem. Témata jako by sama přicházela s časem, s dramatickými událostmi; v předtuše války maluje expresivní vize tragedie, která postihne Československo. Inspirován starými mistry se stále častěji uchyluje ke zobrazení biblických postav a příběhů (Poslední večeře – Rozmluva, 1929-1940, Ukřižování, 1944), všechno jsou to témata vystihující tíhu doby. Bauch je demokrat, ale také malíř, který své umění nepřizpůsobuje diktátorským režimům, které zasáhnou do jeho osudu. Nepřizpůsobí se ani požadavkům socialistického realismu, v tom je protikladem spolužákovi z Uměleckoprů-myslové školy, Janu Čumpelíkovi. Po válce se charakteristická barevnost Bauchova díla postupně prosvětluje. V průběhu 50. let se vrací k zobrazení ženských figur a k městské tématice, včetně velkých panoramatických pohledů na Prahu. Velkou inspirací se Bauchovi stává v 60.-80. letech Řecko, které navštívil v roce 1957 a 1960 (Akropolis, 1962, Krajina na Olympu, 1973). Jeho malba z těchto let, stejně jako jeho sochařské práce, jsou expresivní v barvě i rukopisu. Je to hmota, kterou mistrně ovládá. Bauchovo umění je dramatické, velkým tématem pro malíře je cirkus. Témata antická jsou pro umělce nejenom možností jak vyjádřit nejrůznější osobní lidská dramata, konflikty a utrpení, ale také násilí páchané na občanech v nesvobodné společnosti. Není tedy divu, že v průběhu osmdesátých let se Jan Bauch stal nejmladší generaci velkou autoritou nejenom uměleckou, ale také morální.
JO-JP (Jiří Olič, Jakub Potůček, Muzeum umění Olomouc, 2008)

1912 - 1913 vyučen v otcově řezbářské dílně;
1916 - 1918 bojoval v Uhrách a Rumunsku;
(1946 - 1958) docentem VŠUP