Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

obec: Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
adresa: Vratislavovo náměstí 1, Zámek
PSČ: 592 31
stát: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz
web: www.hg.nmnm.cz
rok vzniku: 1964

poznámka:
1992 - Sekaninovo náměstí 1

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Horácká galerie byla založena v roce 1964 a navázala na bohatou výtvarnou tradici na Vysočině, v rodném městě Jana Štursy a Vincence Makovského. První výstavní plochy vznikly ve druhém patře dnešní radnice a ve dvou sálech novoměstského zámku byla instalována stálá expozice. Později byly galerii pronajaty další dvě místnosti a zřízen památník Vincence Makovského. V letech 1968–1972 došlo ke sloučení Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě s Horáckou galerií v jednu instituci. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý areál novoměstského zámku a Horácká galerie se opět stala samostatnou organizací s regionální působností. Rozsáhlá rekonstrukce zámeckých objektů pro galerijní účely byla zahájena v roce 1986. Po dokončení první etapy rekonstrukce v roce 1998 – jižního křídla zámku a dvorního traktu byly veřejnosti zpřístupněny expozice ze sbírkových fondů galerie: 1. část sochařské expozice a expozice Skláři Vysočiny.
Ve svém sbírkovém programu se Horácká galerie zaměřila na nákup děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory sochařských pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného a J. Štursy získala darem nebo odkazem umělců.

Stálá expozice představuje především sochařskou sbírku s důrazem na klasicistní linii v české plastice 20. století, krajinářskou malbu na Horácku a skláře Vysočiny. V roce 1998 bude otevřena pomníková expozice od roku 1918 do současnosti k výročí vzniku Československé republiky.
Sochařskou sbírku tvoří rozsáhlé pozůstalosti autorů 20. století, z nichž nejvýznamnější jsou soubory díla J. Štursy, V. Makovského, K. Pokorného, J. Mařatky, J. Laudy, L. Martínka, A. Odehnala, V. Žaluda aj.
Sbírku malby 20. století představují soubory prací O. Blažíčka, J. Jambora, B. Laciny, M. Ranného, E. Ranného st., B. Matala, K. Němce aj.
Unikátní je sbírka hutních sklářských artefaktů, dokumentující produkci sklárny Škrdlovice, a soubor autorského skla J. Svobody, F. Víznera aj.

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

termín   název výstavy, místo konání
???? - ????   Antonín Smažil: Jak jsi krásná moje domovino (Výběr z tvorby), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
???? - ????   Antonín Smažil: Malířské etudy ze čtyř kontinentů, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
- 2005/06/12   Vladimír Lemberk: Tváří v tvář, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1965/10 - 1965/12   Kresby Jana Štursy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1966/07 - 1966/08   Václav Jícha, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1967/06 - 1967/07   Oldřich Blažíček: Výběr z životní tvorby k 80. výročí narození, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1968/01/28 -   Miroslav Roštínský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1968/09 - 1968/10   Bohuslav Pleva: Vazačské dílo, Rudolf Puchýř: Karikatury, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1968/09/08 - 1968/09/09   Pavel Kopáček, Jednotný klub pracujících ROH Vysočina, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1968/10/27 - 1968/11/10   Pavel Kopáček, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1969   Josef Jambor: Práce 1908-1923, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1969   Zdenka Vorlová, JKP (Jednotný klub pracujících) Velké Meziříčí, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1969/04 - 1969/05   Antonín Smažil: Malba, kresba, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1970/05 - 1970/08   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1971/05/23 - 1971/06/20   Karel Jílek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1972   František Vízner: Sklo, Bohdan Mrázek: Tapiserie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1972/02/06 - 1972/03   Karel Pokorný: Výbor ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1973/08/05 - 1973/10/07   Socialistické výtvarné umění Horácka, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1973/09 - 1973/10   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1974   Jaroslav Svoboda: Sklo, Miroslav Matoušek: Fotografie, Horácké muzeum, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1974/04/07 -   Max Švabinský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1974/07 - 1974/09   Antonín Chittussi, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1975/09 - 1975/10   Zdeněk Novotný: Životní dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976   Antonín Slavíček, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976/03/07 - 1976/04/11   František Malý: Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976/04 - 1976/06   Antonín Smažil: Moje krajiny (Výstava na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa pod záštitou OV KSČ a Rady ONV ve Žďáře nad Sázavou a Rady ONV v Táboře), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1976/10/10 - 1976/12/31   Alois Lukášek: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977   Dokumentární fotografie F. Dzeržinského a česká angažovaná plastika ze sbírek Horácké galerie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/01/16 - 1977/02/13   Děti a jejich svět: Dětské výtvarné práce, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/02 - 1977/04   Oldřich Blažíček: Jubilejní soubor malířova díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/06/09 - 1977/08/28   Vladimír Drápal: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/07 - 1977/09   Antonín Slavíček (1870-1910), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1977/09/04 -   František Jiroudek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/010/01 - 1978/10/29   Proměny skla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/03/03 - 1978/04/09   František Gross: Obrazy, kresby, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1978/04/16 - 1978/05/10   František Gross: Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/06/04 - 1978/08/30   Pavel Kopáček: Malířské dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/08/06 - 1978/09/17   Miloš A. Bazovský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/10   Antonín Smažil: Mlýny a vody Vysočiny, Městská osvětová beseda, Bystřice nad Pernštejnem (Žďár nad Sázavou)
1978/10/01 - 1978/10/29   Ze sbírek a přírůstků HGVU, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/11/05 - 1978/12/03   Rudolf Hocke: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1978/12/17 - 1979/01   Josef Klimeš: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979   Pavel Navrátil, Miroslav Šimorda: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979   Pavel Navrátil: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/05/04 - 1979/06/17   Jak vidíme svět - práce žáků žďárských LŠU, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/06/24 - 1979/07/29   M. Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy. M. L. Hlobilová: Artprotisy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/08/07 - 1979/09/30   Josef Brož: Výbor z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/10 - 1979/11   Josef Klimeš: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1979/12   Karel Němec: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/02 - 1980/03   Jan Blažek: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/05   Jan Štursa 1880-1925, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/07/06 - 1980/07/20   Robert Hliněnský: Obrazy, Zámek Boskovice, Boskovice (Blansko)
1980/08/10 - 1980/09/14   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby z let 1940 - 1978, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981   Rudolf Hanych, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981   Růžena a Rostislav Magni: Obrazy, plastiky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981/01/08 - 1981/02/12   Kamil Lhoták: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1981/07/12 - 1981/08/30   Michal Ranný: Kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1982/07/01 - 1982/09/12   Otakar Kubín (Othon Coubine): Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1982/08/08 - 1982/08/29   Petr Brázda: Obrazy, ilustrace, kresby, Stará škola, Herálec (Žďár nad Sázavou)
1982/09/29 - 1982/11/14   Bohdan Lacina: Obrazy, Staroměstská radnice, Praha
1983/02   Růžena a Rostislav Magni, Jednotný klub pracujících, _
1983/02 - 1983/03   Ida Vaculková: Keramika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/07/03 - 1983/09/11   Pavel Kopáček: Výběr z díla, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/09/25 - 1983/11/27   Antonín Smažil: Moje krajiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/11 - 1983/12   Jan Bauch, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/12   Antonín Smažil: Moje krajiny, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1984   Petr Brázda: Obrazy, kresby, ilustrace, hračky, Jednotný klub pracujících ROH Vysočina, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/02/28 - 1984/04/01   Antonín Smažil: Moje krajiny, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/05/03 - 1984/06/10   Jan Bauch: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/06 - 1984/07   Antonín Smažil: Moje krajiny, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
1984/11/18 - 1985/01/13   Ida Vaculková: Keramika, Bohumír Jaroněk: Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985   Bohumil Sláma, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985   Sklářská sympozia ve Škrdlovicích 1970-1983, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985/02/05 - 1985/03/31   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Tapiserie, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985/06/30 - 1985/08   František Bukáček: Komorní tvorba, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1985/06/30 - 1985/09   František Bukáček: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985/07/04 - 1985/09/29   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986   Julius Mařák a jeho žáci, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/04/29 - 1986/09/28   Karel Pokorný, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/05 - 1986/06   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/05 - 1986/06   Vladimír Židlický: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/06/26 - 1986/08/31   Rudolf Hanych, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/09/18 - 1986/10/26   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Galerie Nová síň, Praha
1986/09/19 - 1986/10/26   Richard Přikryl: Výběr z díla, František Bohumír Zvěřina: Kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/10/09 - 1986/11/23   František Kaván, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/12/14 - 1987/02/01   Anna Poustová: Obrazy - grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987   Josef Kos: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987   Miroslav Roštínský: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/04/14 - 1987/05/31   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/06/06 - 1987/08/30   Oldřich Blažíček: Výstava ke 100. výročí narození, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/09/13 - 1987/10/25   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1987/12/15 - 1988/01/17   František Emler: Výběr z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1987/12/15 - 1988/01/17   Michal Ranný: Výběr z díla, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1988/01/08 - 1988/02/14   Josef Matička: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/02/21 - 1988/04/03   František Emler: Výběr z díla, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/06/02 - 1988/07/03   Josef Kos: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/07/10 - 1988/08/28   Pavel Kopáček: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ´88. Obrazy - kresby - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/11/01 - 1988/12/04   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Galerie Václava Špály, Praha
1988/11/20 - 1988/12/16   Bohumil Sláma: Obrazy - pastely, Výstavní síň SK ROH, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1988/12/04 - 1989/01/15   Ota Janeček: Výběr z díla posledních let, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1988/12/11 - 1989/01/22   Ota Janeček: Obrazy - kresby - grafika - ilustrace - sochy - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/02/02 - 1989/03/05   Skupina Ra, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/03/16 - 1989/04/16   Jiří John: Obrazy a grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/04/20 - 1989/05/21   Ze sbírek Horácké galerie k 25. výročí založení HGVU, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/05/26 - 1989/06/25   Čeněk Dobiáš 1919 - 1980, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/10/11 - 1989/11/12   Rudolf Puchýř, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/10/11 - 1989/11/12   Slovenské malířství 1949 - 1989, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1989/12/19 - 1990/01/21   Čeněk Dobiáš: Výběr z díla, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/08/03 -   Bohumír Matal: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1991/03/26 - 1991/04/28   Ladislav Martínek: Sochy, kresby, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1991/10/23 - 1991/11/24   Zvenku / Von draussen, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1991/12/07 - 1992/01/19   Aleš Lamr: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1991/12/07 - 1992/03/01   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926 / 1934, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992 - 1992/04/19   Bohuslav Reynek: Život a dílo. Výběr z grafické tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/02/04 - 1992/02/23   Josef Saska: Výběr z grafické tvorby, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1992/02/06 - 1992/04/19   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby. Obrazy, kresby, plakáty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/06/26 - 1992/07/26   Josef Váchal a Anna Macková - Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/06/26 - 1992/09/27   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/07/01 - 1992/09/27   Václav Adolf Kovanič: Medaile, plastiky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/10/06 - 1992/11/29   Jiří Šebek: Kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/10/09 - 1992/11/22   En face 91: Malba, plastika, grafika, keramika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993/04/24 - 1993/06/20   František Janák: Skleněná plastika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993/05/20 - 1993/06/20   Pavel Kopáček: Výběr z malířského díla, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993/09/23 - 1993/11/14   Bohumil Krátký: Obrazy - grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1993/11/27 - 1994/01/16   Emanuel Ranný: Výběr z tvorby (K 80. výročí umělcova narození), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1994/05/15 - 1994/10/16   Oldřich Blažíček: Výběr ze sbírek Horácké galerie, Podhorácké muzeum, Předklášteří (Brno-venkov)
1994/09/04 - 1994/10/02   František Hradecký: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1994/10/18 - 1994/11/20   Vladislav Vaculka: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/01 - 1995/03   Jaroslav Panuška (1872 - 1958), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1995/06/15 -   Oldřich Blažíček /1887 - 1953/: Výběr z díla, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/06/16 - 1996/07/28   Jindřich Zezula: Obrazy, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1997/04/04 - 1997/04/27   Ženy a květiny, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1997/06/24 - 1997/08/03   Bohdan Lacina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/09 - 1997/10   Bohdan Lacina (1912 - 1971), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1997/12/06 - 1998/02/01   Bohdan Lacina: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1998/03   Jaroslav Vyskočil: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1998/06   Klub výtvarných umělců Horácka, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1998/09/18 - 1998/11/08   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1998/11/19 - 1999/01/10   Jindřich Prucha: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1999/11/27 - 2000/02/27   Jiří Winter - Neprakta, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2000/03/30 - 2000/05/21   Josef Saska: Výběr z kreseb a grafické tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2000/09/14 - 2000/10/29   František Hodonský: Plovoucí smaragdy. Výběr z díla 1962 - 2000, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2000/09/15 - 2000/10/29   Vincenc Makovský: Výběr z díla, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2001/03 - 2001/04   Petr Hyliš: Výběr z tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/03/22 - 2001/04/29   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba a ilustrace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/05/03 - 2001/05/29   Miroslav Matoušek: Fotografie, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
2001/05/04 - 2001/06/24   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/05/17 - 2001/08/26   Jaroslav Válek: Kovaná plastika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/09/07 - 2001/09/30   Plenér 2001 - výstava prací žáků ZUŠ v Novém městě na Moravě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/09/07 - 2001/11/07   František Hodonský: Světlo a voda, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/09/13 - 2001/11/18   Hana Exnarová: Keramika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/09/14 - 2001/09/30   Prezentace návrhů znaku kraje Vysočina, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2001/10/18 - 2001/11/25   Nikos Armutidis: Obrazy - sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002   Božena Kjulleněnová: Malba tuší, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002 - 2003   Marie Lacigová, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/03/21 - 2002/05/08   Jiří Kodym: Návraty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/05/31 - 2002/09/01   Ivan Hodonský: Keramika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/06/04 - 2002/07/19   Bohdan Lacina, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2002/09/05 - 2002/10/13   Mojmír Preclík: Sochy a kresby 90.let, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/10/17 - 2002/11/24   Karel Franta: Obrazy, kresby a ilustrace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2002/11 - 2003/01   Antonín Maloň: Loutky - objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003   Jiří Štourač, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/03/13 - 2003/06/19   Daisy Mrázková: Obrazy a kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/06/11 - 2003/09/14   Jiří Mrázek: Čtverečky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/06/11 - 2003/10/12   Josef Klimeš: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/07/03 - 2003/08/28   Jánuš Kubíček (1921-1993): Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/07/03 - 2003/08/31   Antonín Kanta: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/10/09 - 2003/10/19   Milada Matoušová: Moje zahrada, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/10/23 - 2004/01/04   Bořivoj Župa, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/10/23 - 2004/01/04   Marie Lacigová: Knižní Ilustrace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2003/11/20 - 2004/01/18   Jiří Samek: Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   František Krebs, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   Jan Raba: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/01/29 - 2004/03/14   František Dörfl: Signály, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/04/29 - 2004/10/31   Poldi Habermann: Plastiky z ohně, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/06/24 - 2004/09/12   Jiří Jun: Trialog, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/09/16 - 2004/11/17   Miroslav Štolfa: Průhledy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/10/07 - 2005/01/02   Karel Hyliš: Výběr ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2004/11   Bořivoj Pejchal a Patrik Vlček: Obrazy a sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/02/17 - 2005/05/29   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/04/28 - 2005/06/12   Jarmila Janůjová: Grafika kresba malba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/06/17 - 2005/09/28   Ellen Jilemnická: Sochy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/06/17 - 2005/09/28   Jan Samec: Fragmenty kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/09/02 - 2005/11/06   Pavel Sukdolák: Výběr z grafické tvorby, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2005/10/20 - 2006/03/26   Miroslav Matoušek: Fotografické dílo, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2005/11/20 15:00   Autogramiáda knihy Miroslava Matouška a Miro Myšky: Neskončený takřka svět, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/06/16 - 2006/08/27   Rudolf Hanych: Malířská tvorba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/09/10 - 2006/11/19   Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc: Koláže a kresby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/10/10 - 2006/10/10   Jindřich Boška: Ohlédnutí, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2006/11 - 2007/02   Ludmila Jandová: Hlubotisky, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2007   Václav Dosbaba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2007/02/17 - 2007/04/15   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2007/10/11 - 2007/12/30   Monika Vosyková: Horror vacui, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/04/01 - 2008/05/18   Jan Steklík: Umění Hry, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/04/12 - 2008/06/01   Vladimír Suchánek: Výběr z litografií, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/04/12 - 2008/06/08   Miroslava Zychová: Věcí vidění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/06/19 - 2008/11/02   Jaroslav Svoboda: Sklo / Glas / Verre / Glass, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/07 - 2008/09   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2008/07/13 - 2008/08/31   Eva Tomšíková: Zrcadlení, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/02/12 - 2009/03/29   Vladimír Lemberk: Madagaskar - tiše plačící ráj, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/03/19 - 2009/06/14   Ludmila Kováříková: Hledání monumentu, Zámek Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/04/01 - 2009/05/31   Dalibor Chatrný, Bohuslava Olešová, Zdeněk Šplíchal: 2 + 1 z ttk, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/04/01 - 2009/05/31   František Hradecký: Ze skicáku, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/05 - 2009/06   Zdeněk Tománek: Nechci v kleci. Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/06/04 - 2009/08/30   Vysočinou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/06/12 - 2009/08/30   Josef Thér: Proměny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/06/25 - 2009/08/30   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/09 - 2009/10   Jan Chaloupek: Čínské pohádky. Ilustrace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/09/09 - 2009/11/08   Josef Kremláček: Knižní ilustrace, volná tvorba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/11/19 - 2010/03/28   Věra Frömlová: Z malířské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2009/12/08 - 2010/02/07   Ivan Štěpán: Oheň, sklo, kov - spolutvůrce, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/02/04 - 2010/04/04   Max Švabinský: O figuře, o krajině, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/02/18 - 2010/05/02   Miloš Cvach: Cestou výtvarnou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/04/15 - 2010/05/30   Jana Švábová: Pastely, akvarely, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2010/06/12 - 2010/08/29   Jiří Bašta: Vivat aluminium, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011   Jan Kovářík: Uzavřená forma, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/01/14 - 2011/04/17   Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/02/03 - 2011/05/08   Bohumil Teplý: Stopy času, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/03/15 - 2011/04/24   Pavel Petrov: Vyznání (fotografické ilustrace), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/04/07   Beseda k výstavě Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/04/29 - 2011/08/28   Jindřich Růžička: Za horizont paměti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/19 - 2011/08/28   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/27   Galerijní noc, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/05/27 - 2011/10/02   Oldřich Štěpánek: Objekty, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/07/07 - 2011/08/28   Václav Hradecký: Forte fortissimo (kreslený humor), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/01 - 2011/10/16   Miroslava Zychová: Ze sešitu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/15 - 2011/11/13   Jaromír Míčka: Fotografie, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/09/15 - 2011/11/13   Jiří Kubíček: Grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/11/10 - 2012/01/08   Vladimír Šindler: Moje Vysočina, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/11/10 - 2012/02/12   Alois Podloucký: Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2011/12/01 - 2012/02/26   Miloš Sláma: Průřez linem a kresbou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/05/20 - 2012/05/25   Mezinárodní sklářské sympozium Vysočina 2012, Sklářská huť Jaroslav Svoboda AGS, Karlov (Žďár nad Sázavou)
2012/06/14 - 2012/08/26   František Navrátil: Výběr ze sochařské tvorby, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/09/07 - 2012/10/27   Antonín Kanta: Zastavení, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/11/07 - 2013/02/03   Zdeněk Fuksa: Od mikrokosmu k makrokosmu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/11/07 - 2013/02/24   Jan Kovářík: Hledání nových forem, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2012/11/15 - 2012/12/30   Vysočinské variace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013   Mařákovci z náchodských sbírek, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013   Milan Nestrojil, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013 - 2013/09/01   Jaroslav Šerých: Pouto mé radosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/03/07 - 2013/04/28   Jiří Jun: Záznamy přítomnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/03/14 - 2013/05/26   Jan Svoboda: Pod malbou, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/09/06 - 2013/11/10   Jana Jemelková: Rytmy času, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/09/10 - 2013/11/10   Lenka Březinová: Chvění, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2013/11/14 - 2014/02/02   Vysočina 2013, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2014/11/21 - 2015/02/22   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Jihlava, Jihlava (Jihlava)
2014/12/11 - 2015/01/25   Daniel Reynek: Fotografie, Jiří Reynek: Překlady, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/03/20 - 2015/05/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Třebíč, Třebíč (Třebíč)
2015/06/12 - 2015/08/30   Poklady Vysočiny, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/07/01 - 2015/09/20   Josef Fantura: Inspirace, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2015/09/15 - 2015/11/29   Poklady Vysočiny, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
2017/01/12 - 2017/04/17   Hynek Luňák: Retrospektiva, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2017/03/30 - 2017/06/04   Ladislav Kukla: Hvězdné nebe, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2017/05/11 - 2017/09/17   Antonín Kanta: Světlo nitra, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2017/06/24 - 2017/09/10   Oldřich Blažíček, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2017/10/05 - 2017/12/30   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy), Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/01/18 - 2018/04/01   Drahomír Prihel: Benátský karneval, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/03/22 - 2018/05/25   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/04/19 - 2018/09/27   Václav Kyselka: Odpoutání, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/09/06 - 2018/11/04   Vladimír Houdek: Malba, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2018/09/13 - 2018/11/04   Jan Dočekal: Librorum aeternum / Kniha navždy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2019/09/05 - 2019/11/03   Miloš Petera: Stopy života. Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2021/05/28 - 2021/08/01   Vcházení do krajinomalby a krajinářská fotografie: Západ Moravy a přilehlé Čechy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2022/04/06 - 2022/05/22   Hana Novotná: Dokud nezmizí, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
2022/12/16 - 2023/02/26   Krajiny Josefa Jambora, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2023/04/19 - 2023/06/11   Pavel Herynek: Hravě i dravě přes kameny dere se a stoupá vzhůru, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

termín   název výstavy
???? - ????   Antonín Smažil: Jak jsi krásná moje domovino (Výběr z tvorby)
???? - ????   Antonín Smažil: Malířské etudy ze čtyř kontinentů
- 2005/06/12   Vladimír Lemberk: Tváří v tvář
1965/03   Zdeněk Novotný: Malba
1965/10 - 1965/12   Kresby Jana Štursy
1966/07 - 1966/08   Václav Jícha
1967/06 - 1967/07   Oldřich Blažíček: Výběr z životní tvorby k 80. výročí narození
1968/01/28 -   Miroslav Roštínský
1968/09 - 1968/10   Bohuslav Pleva: Vazačské dílo, Rudolf Puchýř: Karikatury
1969   Josef Jambor: Práce 1908-1923
1969/04 - 1969/05   Antonín Smažil: Malba, kresba, grafika
1970/05 - 1970/08   Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského
1971/05/23 - 1971/06/20   Karel Jílek
1972   František Vízner: Sklo, Bohdan Mrázek: Tapiserie
1972   Jiří Trnka
1972/02/06 - 1972/03   Karel Pokorný: Výbor ze sochařského díla
1973/08/05 - 1973/10/07   Socialistické výtvarné umění Horácka
1973/09 - 1973/10   Bohdan Lacina: Malířská tvorba 1945 - 1971
1974/04/07 -   Max Švabinský
1974/07 - 1974/09   Antonín Chittussi
1975/09   Jindřich Zezula: Obrazy
1975/09 - 1975/10   Zdeněk Novotný: Životní dílo
1975/09 - 1975/10   Ze sochařského díla Jana Štursy
1976   Antonín Slavíček
1976/03/07 - 1976/04/11   František Malý: Obrazy, kresby, grafika
1976/04 - 1976/06   Antonín Smažil: Moje krajiny (Výstava na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa pod záštitou OV KSČ a Rady ONV ve Žďáře nad Sázavou a Rady ONV v Táboře)
1976/10/10 - 1976/12/31   Alois Lukášek: Výběr z díla
1977   Blanka Růžičková: Tapiserie; Oldřich Rujbr: Keramika; Joanidis Lefteris: Šperky; Václav Houf: Plakáty
1977   Dokumentární fotografie F. Dzeržinského a česká angažovaná plastika ze sbírek Horácké galerie
1977/01/16 - 1977/02/13   Děti a jejich svět: Dětské výtvarné práce
1977/02 - 1977/04   Oldřich Blažíček: Jubilejní soubor malířova díla
1977/06/09 - 1977/08/28   Vladimír Drápal: Výběr z díla
1977/07 - 1977/09   Antonín Slavíček (1870-1910)
1977/09/04 -   František Jiroudek
1978/010/01 - 1978/10/29   Proměny skla
1978/02/12 - 1978/04   Miloš Axman: Komorní plastika a kresby
1978/04/16 - 1978/05/10   František Gross: Obrazy, kresby, grafika
1978/06/04 - 1978/08/30   Pavel Kopáček: Malířské dílo
1978/08/06 - 1978/09/17   Miloš A. Bazovský
1978/10/01 - 1978/10/29   Ze sbírek a přírůstků HGVU
1978/11/05 - 1978/12/03   Rudolf Hocke: Obrazy
1978/12/17 - 1979/01   Josef Klimeš: Sochy
1979   Miroslav Šimorda
1979   Pavel Navrátil, Miroslav Šimorda: Obrazy
1979   Pavel Navrátil: Obrazy
1979/05/04 - 1979/06/17   Jak vidíme svět - práce žáků žďárských LŠU
1979/06/24 - 1979/07/29   M. Hlobilová-Mrkvičková: Obrazy. M. L. Hlobilová: Artprotisy
1979/08/07 - 1979/09/30   Josef Brož: Výbor z díla
1979/10 - 1979/11   Josef Klimeš: Sochy
1979/12   Karel Němec: Výběr z díla
1980/02 - 1980/03   Jan Blažek: Obrazy
1980/05   Jan Štursa 1880-1925
1980/05 - 1980/07   Antonín Procházka 1882-1945: Obrazy, kresby, grafika
1980/08/10 - 1980/09/14   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby z let 1940 - 1978
1981   Rudolf Hanych
1981   Růžena a Rostislav Magni: Obrazy, plastiky
1981/01/08 - 1981/02/12   Kamil Lhoták: Výběr z díla
1981/07/12 - 1981/08/30   Michal Ranný: Kresby
1982   Bohdan Lacina: Celoživotní dílo
1982/07/01 - 1982/09/12   Otakar Kubín (Othon Coubine): Výběr z díla
1983 - 1984   Miloš Koreček: Fokalky
1983/02 - 1983/03   Ida Vaculková: Keramika
1983/09/25 - 1983/11/27   Antonín Smažil: Moje krajiny
1983/11 - 1983/12   Jan Bauch
1984   Čeněk Dobiáš 1.6.1919 - 28.9.1980
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla
1984/05/03 - 1984/06/10   Jan Bauch: Výběr z díla
1984/11/18 - 1985/01/13   Ida Vaculková: Keramika, Bohumír Jaroněk: Grafika
1985   Bohumil Sláma
1985   Sklářská sympozia ve Škrdlovicích 1970-1983
1985/02/05 - 1985/03/31   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Tapiserie, grafika
1985/06/30 - 1985/09   František Bukáček: Výběr z díla
1985/07/04 - 1985/09/29   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966
1986   Julius Mařák a jeho žáci
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla
1986/04/29 - 1986/09/28   Karel Pokorný
1986/05 - 1986/06   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984
1986/05 - 1986/06   Vladimír Židlický: Fotografie
1986/06/26 - 1986/08/31   Rudolf Hanych
1986/09/19 - 1986/10/26   Richard Přikryl: Výběr z díla, František Bohumír Zvěřina: Kresby
1986/10/09 - 1986/11/23   František Kaván
1986/12/14 - 1987/02/01   Anna Poustová: Obrazy - grafika
1987   Josef Kos: Obrazy
1987   Miroslav Roštínský: Výběr z díla
1987/04/14 - 1987/05/31   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy
1987/06/06 - 1987/08/30   Oldřich Blažíček: Výstava ke 100. výročí narození
1987/09/13 - 1987/10/25   Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986
1988/01/08 - 1988/02/14   Josef Matička: Výběr z díla
1988/06/02 - 1988/07/03   Josef Kos: Obrazy
1988/07/10 - 1988/08/28   Pavel Kopáček: Obrazy
1988/09/04 - 1988/10/09   Humor ´88. Obrazy - kresby - objekty
1988/12/11 - 1989/01/22   Ota Janeček: Obrazy - kresby - grafika - ilustrace - sochy - objekty
1989/02/02 - 1989/03/05   Skupina Ra
1989/03/16 - 1989/04/16   Jiří John: Obrazy a grafika
1989/04/20 - 1989/05/21   Ze sbírek Horácké galerie k 25. výročí založení HGVU
1989/05/26 - 1989/06/25   Čeněk Dobiáš 1919 - 1980
1989/09 - 1989/10   40 let slovenského malířství 1949-1989
1989/10/11 - 1989/11/12   Rudolf Puchýř
1989/10/11 - 1989/11/12   Slovenské malířství 1949 - 1989
1990/04 - 1990/05   Vojtěch Preissig: Grafika
1990/08/03 -   Bohumír Matal: Výběr z díla
1991/10/23 - 1991/11/24   Zvenku / Von draussen
1991/12/07 - 1992/01/19   Aleš Lamr: Výběr z díla
1991/12/07 - 1992/03/01   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926 / 1934
1992 - 1992/04/19   Bohuslav Reynek: Život a dílo. Výběr z grafické tvorby
1992/02/06 - 1992/04/19   Josef Vyleťal: Výběr z tvorby. Obrazy, kresby, plakáty
1992/06/26 - 1992/07/26   Josef Váchal a Anna Macková - Grafika
1992/06/26 - 1992/09/27   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy
1992/07/01 - 1992/09/27   Václav Adolf Kovanič: Medaile, plastiky
1992/10/06 - 1992/11/29   Jiří Šebek: Kresby, grafika
1992/10/09 - 1992/11/22   En face 91: Malba, plastika, grafika, keramika
1993   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
1993/04/24 - 1993/06/20   František Janák: Skleněná plastika
1993/07 - 1993/09   Jiří Seifert: Sochy
1993/09/23 - 1993/11/14   Bohumil Krátký: Obrazy - grafika
1993/11/27 - 1994/01/16   Emanuel Ranný: Výběr z tvorby (K 80. výročí umělcova narození)
1994/09/04 - 1994/10/02   František Hradecký: Výběr z díla
1994/10/18 - 1994/11/20   Vladislav Vaculka: Výběr z díla
1995/01 - 1995/03   Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
1997/09 - 1997/10   Bohdan Lacina (1912 - 1971)
1997/12/06 - 1998/02/01   Bohdan Lacina: Výběr z díla
1998/03   Jaroslav Vyskočil: Obrazy
1998/05/14 - 1998/06/21   Jan Souček: Z apokalypsy
1998/06   Klub výtvarných umělců Horácka
1998/09/18 - 1998/11/08   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
1998/11/19 - 1999/01/10   Jindřich Prucha: Výběr z díla
1999/11/27 - 2000/02/27   Jiří Winter - Neprakta
2000   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby
2000/03/30 - 2000/05/21   Josef Saska: Výběr z kreseb a grafické tvorby
2000/09/14 - 2000/10/29   František Hodonský: Plovoucí smaragdy. Výběr z díla 1962 - 2000
2001/03 - 2001/04   Petr Hyliš: Výběr z tvorby
2001/03/22 - 2001/04/29   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba a ilustrace
2001/05/04 - 2001/06/24   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1944 - 1999
2001/05/17 - 2001/08/26   Jaroslav Válek: Kovaná plastika
2001/09/07 - 2001/09/30   Plenér 2001 - výstava prací žáků ZUŠ v Novém městě na Moravě
2001/09/07 - 2001/11/07   František Hodonský: Světlo a voda
2001/09/13 - 2001/11/18   Hana Exnarová: Keramika
2001/09/14 - 2001/09/30   Prezentace návrhů znaku kraje Vysočina
2001/10/18 - 2001/11/25   Nikos Armutidis: Obrazy - sochy
2002   Božena Kjulleněnová: Malba tuší
2002 - 2003   Marie Lacigová
2002/03/21 - 2002/05/08   Jiří Kodym: Návraty
2002/05/31 - 2002/09/01   Ivan Hodonský: Keramika
2002/09/05 - 2002/10/13   Mojmír Preclík: Sochy a kresby 90.let
2002/10/17 - 2002/11/24   Karel Franta: Obrazy, kresby a ilustrace
2002/11 - 2003/01   Antonín Maloň: Loutky - objekty
2003   Jiří Štourač
2003/03/13 - 2003/06/19   Daisy Mrázková: Obrazy a kresby
2003/06/11 - 2003/09/14   Jiří Mrázek: Čtverečky
2003/06/11 - 2003/10/12   Josef Klimeš: Sochy
2003/07/03 - 2003/08/28   Jánuš Kubíček (1921-1993): Výběr z díla
2003/07/03 - 2003/08/31   Antonín Kanta: Fotografie
2003/10/09 - 2003/10/19   Milada Matoušová: Moje zahrada
2003/10/23 - 2004/01/04   Bořivoj Župa
2003/10/23 - 2004/01/04   Marie Lacigová: Knižní Ilustrace
2003/11/20 - 2004/01/18   Jiří Samek: Grafika
2004   František Krebs
2004   Jan Raba: Fotografie
2004   Jiří Šindler: Kaligrafie, grafika
2004/01/29 - 2004/03/14   František Dörfl: Signály
2004/04/29 - 2004/10/31   Poldi Habermann: Plastiky z ohně
2004/06 - 2004/08   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002
2004/06/24 - 2004/09/12   Jiří Jun: Trialog
2004/09/16 - 2004/11/17   Miroslav Štolfa: Průhledy
2004/10/07 - 2005/01/02   Karel Hyliš: Výběr ze sochařského díla
2004/11   Bořivoj Pejchal a Patrik Vlček: Obrazy a sochy
2005/02/17 - 2005/05/29   Bylo, nebylo... Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění
2005/03 - 2005/04   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti
2005/04/28 - 2005/06/12   Jarmila Janůjová: Grafika kresba malba
2005/06/17 - 2005/09/28   Ellen Jilemnická: Sochy
2005/06/17 - 2005/09/28   Jan Samec: Fragmenty kresby
2005/09/18 - 2005/10/30   Zdeněk Šplíchal: Staří mistři
2005/10/06 - 2005/11/27   Karel Haruda: Tóny barev
2005/10/20 - 2006/01/29   Květa Makovská - keramické objekty
2005/10/20 - 2006/03/26   Miroslav Matoušek: Fotografické dílo
2005/11 - 2005/12   Grafix 2005
2005/11/20 15:00   Autogramiáda knihy Miroslava Matouška a Miro Myšky: Neskončený takřka svět
2005/12/01 - 2006/01/29   Himaláj 1000 až 8848m
2006/01/12 - 2006/03/19   Miroslav Bravenec: Frotáže
2006/02/02 - 2006/04/02   Cyril Urban
2006/03/23 - 2006/05/07   Jiří Šindler
2006/04/09 - 2006/05/28   Krajina jako odraz fotografovy duše
2006/05/21 - 2006/10/01   Ladislav Martínek: Prométheova vzpoura
2006/05/21 - 2006/10/29   Pavel Tasovský: Kované objekty
2006/06/ - 2006/08   Lisování grafickou sbírkou - F - K
2006/06/16 - 2006/08/27   Rudolf Hanych: Malířská tvorba
2006/06/16 - 2006/09/27   Jan Svoboda: Pod andělským dohledem - obrazy
2006/09/10 - 2006/11/19   Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc: Koláže a kresby
2006/10/10 - 2006/10/10   Jindřich Boška: Ohlédnutí
2006/11 - 2007/02   Ludmila Jandová: Hlubotisky
2007   Václav Dosbaba
2007/01/20 - 2007/03/25   Bohumír Matal: Výběr z malířského díla
2007/02/17 - 2007/04/15   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla)
2007/10/11 - 2007/12/30   Monika Vosyková: Horror vacui
2008/04/01 - 2008/05/18   Jan Steklík: Umění Hry
2008/04/12 - 2008/06/01   Vladimír Suchánek: Výběr z litografií
2008/04/12 - 2008/06/08   Miroslava Zychová: Věcí vidění
2008/06/19 - 2008/11/02   Jaroslav Svoboda: Sklo / Glas / Verre / Glass
2008/07 - 2008/09   Vladimír Hanuš: Obrazy a modely krajin
2008/07/13 - 2008/08/31   Eva Tomšíková: Zrcadlení
2009/02/12 - 2009/03/29   Ladislav Daněk: Světlo tak pomalu se rodí jako krystaly
2009/02/12 - 2009/03/29   Vladimír Lemberk: Madagaskar - tiše plačící ráj
2009/04/01 - 2009/05/31   Dalibor Chatrný, Bohuslava Olešová, Zdeněk Šplíchal: 2 + 1 z ttk
2009/04/01 - 2009/05/31   František Hradecký: Ze skicáku
2009/05 - 2009/06   Zdeněk Tománek: Nechci v kleci. Výběr ze sochařské tvorby
2009/06/04 - 2009/08/30   Vysočinou
2009/06/12 - 2009/08/30   Josef Thér: Proměny
2009/06/25 - 2009/08/30   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařského díla
2009/09 - 2009/10   Jan Chaloupek: Čínské pohádky. Ilustrace
2009/09/09 - 2009/11/08   Josef Kremláček: Knižní ilustrace, volná tvorba
2009/11/19 - 2010/03/28   Věra Frömlová: Z malířské tvorby
2009/12 - 2010/01   Kamil Lhoták: Chlapecké sny
2009/12/08 - 2010/02/07   Ivan Štěpán: Oheň, sklo, kov - spolutvůrce
2010/02/04 - 2010/04/04   Max Švabinský: O figuře, o krajině
2010/02/18 - 2010/05/02   Miloš Cvach: Cestou výtvarnou
2010/04/15 - 2010/05/30   Jana Švábová: Pastely, akvarely
2010/06/12 - 2010/08/29   Jiří Bašta: Vivat aluminium
2011   Jan Kovářík: Uzavřená forma
2011/01/14 - 2011/04/17   Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa
2011/02/03 - 2011/05/08   Bohumil Teplý: Stopy času
2011/03/15 - 2011/04/24   Pavel Petrov: Vyznání (fotografické ilustrace)
2011/04/07   Beseda k výstavě Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa
2011/04/29 - 2011/08/28   Jindřich Růžička: Za horizont paměti
2011/05/19 - 2011/08/28   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie
2011/05/27   Galerijní noc
2011/05/27 - 2011/10/02   Oldřich Štěpánek: Objekty
2011/07/07 - 2011/08/28   Václav Hradecký: Forte fortissimo (kreslený humor)
2011/09/01 - 2011/10/16   Miroslava Zychová: Ze sešitu
2011/09/15 - 2011/11/13   Jaromír Míčka: Fotografie
2011/09/15 - 2011/11/13   Jiří Kubíček: Grafika
2011/11/10 - 2012/01/08   Vladimír Šindler: Moje Vysočina
2011/11/10 - 2012/02/12   Alois Podloucký: Výběr z díla
2011/12/01 - 2012/02/26   Miloš Sláma: Průřez linem a kresbou
2012/06/14 - 2012/08/26   František Navrátil: Výběr ze sochařské tvorby
2012/09/07 - 2012/10/27   Antonín Kanta: Zastavení
2012/11/07 - 2013/02/03   Zdeněk Fuksa: Od mikrokosmu k makrokosmu
2012/11/07 - 2013/02/24   Jan Kovářík: Hledání nových forem
2012/11/15 - 2012/12/30   Vysočinské variace
2013   Mařákovci z náchodských sbírek
2013   Milan Nestrojil
2013 - 2013/09/01   Jaroslav Šerých: Pouto mé radosti
2013/03/07 - 2013/04/28   Jiří Jun: Záznamy přítomnosti
2013/03/14 - 2013/05/26   Jan Svoboda: Pod malbou
2013/09/06 - 2013/11/10   Jana Jemelková: Rytmy času
2013/09/10 - 2013/11/10   Lenka Březinová: Chvění
2013/11/14 - 2014/02/02   Vysočina 2013
2014/12/11 - 2015/01/25   Daniel Reynek: Fotografie, Jiří Reynek: Překlady
2015/06/12 - 2015/08/30   Poklady Vysočiny
2015/07/01 - 2015/09/20   Josef Fantura: Inspirace
2017/01/12 - 2017/04/17   Hynek Luňák: Retrospektiva
2017/03/30 - 2017/06/04   Ladislav Kukla: Hvězdné nebe
2017/05/11 - 2017/09/17   Antonín Kanta: Světlo nitra
2017/10/05 - 2017/12/30   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy)
2018/01/18 - 2018/04/01   Drahomír Prihel: Benátský karneval
2018/03/22 - 2018/05/25   Zdeněk Šplíchal: Vědomí (ne)skutečnosti
2018/04/19 - 2018/09/27   Václav Kyselka: Odpoutání
2018/09/06 - 2018/11/04   Vladimír Houdek: Malba
2018/09/13 - 2018/11/04   Jan Dočekal: Librorum aeternum / Kniha navždy
2019/09/05 - 2019/11/03   Miloš Petera: Stopy života. Malířské dílo, kresby, frotáže a monotypy z let 1964-2017
2021/05/28 - 2021/08/01   Vcházení do krajinomalby a krajinářská fotografie: Západ Moravy a přilehlé Čechy
2022/04/06 - 2022/05/22   Hana Novotná: Dokud nezmizí
2023/04/19 - 2023/06/11   Pavel Herynek: Hravě i dravě přes kameny dere se a stoupá vzhůru
stálá expozice   Proměny krajiny a tvaru
stálá expozice   Sklo, sklo, sklo

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1965   Kresby Jana Štursy
  1966   Václav Jícha
  1967   Miroslav Roštínský 1962 - 1967
  1967   Oldřich Blažíček (1887-1953) (Výběr z životní tvorby k 80. výročí narození)
  1968   Pavel Kopáček
  1969   Antonín Smažil: Malba, grafika, kresba
  1969   Josef Jambor: Práce 1908-1923
  1969   Zdenka Vorlová
  1971   Karel Jílek
  1972   Karel Pokorný
  1974   Antonín Chittussi
  1974   Max Švabinský: Grafická tvorba z let 1900-1958 ze sbírek Moravské galerie
  1975   Jan Štursa
  1976   Alois Lukášek: Výběr z díla
  1976   Antonín Smažil: Moje krajiny
  1977   Oldřich Blažíček 1887-1953 (Jubilejní soubor malířova díla)
  1977   Vladimír Drápal: Výběr z díla
  1978   Rudolf Hocke: Obrazy a kresby
  1979   Miroslav Šimorda
  1979   Pavel Navrátil
  1982   Bohdan Lacina (15. 2. 1912 - 6. 6. 1971)
  1982   Pavel Kopáček
  1984   Čeněk Dobiáš 1.6.1919 - 28.9.1980
  1984   Petr Brázda: Obrazy, kresby, ilustrace, hračky
  1985   Bohumil Sláma
  1985   František Bukáček
  1985   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Tapiserie, grafika
  1986   Anna Poustová: Labyrint světa
  1986   Karel Pokorný
  1987   Miroslav Roštínský
  1989   Čeněk Dobiáš 1919 - 1980
  1991   Martínek L.
  1998   Ludmila Jandová: Výběr z díla
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
  2002   Marie Lacigová
  2003   Daisy Mrázková
  2003   Jiří Štourač
  2004   Jiří Jun: Trialog
  2005   Jan Samec: Fragmenty kresby
  2006   Rudolf Hanych
  2009   Jan Chaloupek: Čínské pohádky (Ilustrace)
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařské tvorby (Výstava ke 100. výročí umělcova narození)
  2009   Věra Frömlová
  2010   Jiří Bašta: Vivat aluminium
  2011   Jaromír Míčka: Fotografie
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie
  2012   Antonín Kanta
  2012   František Navrátil: Výběr ze sochařské tvorby
  2012   Milan Nestrojil
  2013   Jana Jemelková: Rytmy času
  2017   Ladislav Kukla: Hvězdné nebe
  2018   Václav Kyselka: Odpoutání (Sochy a sochařské instalace)
  2022   Hana Novotná: Dokud nezmizí
  2023   Pavel Herynek: Hravě i dravě přes kameny dere se a stoupá vzhůru
  nedat   Miloš Koreček: Fokalky
  nedat.   Josef Kremláček
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1968   Bohuslav Pleva: Vazačské dílo, Rudolf Puchýř: Karikatury
  1972   František Vízner: Sklo, Bohdan Mrázek: Tapiserie
  1973   Socialistické výtvarné umění Horácka
  1981   Růžena, Rostislav Magni: Obrazy, plastiky
  1985   Tvorba
  2006   Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc
  2017   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy)
  2021   Vcházení do krajinomalby a krajinářská fotografie (Západ Moravy a přilehlé Čechy)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1970   Vincenc Makovský: Sochařské dílo
  1974   Max Švabinský
  1980   Robert Hliněnský: Obrazy a kresby z let 1940 - 1978
  1981   Kamil Lhoták: Výběr z díla
  1982   Otakar Kubín (Othon Coubine): Výběr z díla
  1983   Antonín Smažil: Moje krajiny
  1983   Pavel Kopáček: Výběr z díla
  1984   Jan Bauch: Výběr z díla
  1985   Jiřina Hartingerová-Tobolíková: Tapiserie, grafika
  1985   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966
  1985   zasloužilý umělec František Bukáček
  1986   František Kaván (Ke 120. výročí umělcova narození)
  1986   Karel Pokorný (na počest 65.výročí založení KSČ)
  1986   Rudolf Hanych
  1987   František Tichý: Grafika, kresby, obrazy (zasloužilý umělec)
  1987   Josef Klimeš: Sochy 1971-1986
  1988   Anna Poustová: Obrazy - grafika
  1988   František Emler: Výběr z díla
  1988   Josef Kos: Obrazy
  1988   Josef Matička: Výběr z díla
  1988   Ota Janeček: Obrazy - kresby - grafika - ilustrace - sochy - objekty
  1988   Pavel Kopáček: Obrazy
  1989   Čeněk Dobiáš 1.6.1919 - 28.9.1980 (Výběr z malířského díla)
  1989   Jiří John: Obrazy a grafika
  1990   Bohumír Matal: Výběr z díla
  1991   Aleš Lamr: Výběr z díla
  1991   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926 / 1934
  1992   Josef Saska: Výběr z grafické tvorby (ze sbírek Galerie v Havlíčkově Brodě)
  1993   František Janák: Skleněná plastika
  1994   František Hradecký: Výběr z díla (1909 - 1952)
  1994   Vladislav Vaculka: Výběr z díla (3.1.1914 - 27.9.1977)
  1997   Bohdan Lacina: Výběr z díla
  1998   Jaroslav Vyskočil: Obrazy
  1998   Jindřich Prucha: Výběr z díla
  1998   Ludmila Jandová: Výběr z tvorby
  1999   Jiří Winter - Neprakta
  2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 2000)
  2000   Josef Saska: Výběr z kreseb a grafické tvorby
  2001   František Hodonský: Světlo a voda
  2001   Hana Exnarová: Keramika
  2001   Jaroslav Válek: Kovaná plastika
  2001   Nikos Armutidis: Obrazy-sochy
  2001   Slavoj Kovařík: Výběr z malířského díla
  2001   Vlasta Matoušová: Vědecká kresba a ilustrace
  2002   Antonín Maloň: Loutky - objekty
  2002   Jiří Kodym: Návraty (výběr z cyklu barevných dřevořezů)
  2002   Karel Franta: Obrazy, kresby a ilustrace
  2003   Antonín Kanta: Fotografie
  2003   Daisy Mrázková: Obrazy a kresby
  2003   Jánuš Kubíček (1921-1993): Výběr z díla
  2003   Jiří Mrázek: Čtverečky
  2003   Josef Klimeš: Sochy
  2003   Marie Lacigová: Knižní Ilustrace
  2003   Milada Matoušová: Moje zahrada (tkané gobelíny a kvaše)
  2004   František Dörfl: Signály
  2004   Jiří Jun: Trialog
  2004   Karel Hyliš: Výběr ze sochařského díla
  2004   Miroslav Štolfa: Průhledy
  2004   Poldi Habermann: Plastiky z ohně
  2005   Ellen Jilemnická: Sochy
  2005   Jan Samec: Fragmenty kresby
  2005   Jarmila Janůjová: Grafika kresba malba
  2005   Miroslav Matoušek: Fotografické dílo
  2005   Vladimír Lemberk: Tváří v tvář (Zvířata / Animals, fotografie)
  2005   Zdeněk Šplíchal: Staří mistři
  2006   Jindřich Boška: Ohlédnutí
  2007   Monika Vosyková: Horror vacui
  2007   Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla)
  2007   Václav Dosbaba: Koncept - konceptuálně
  2008   Eva Tomšíková: Zrcadlení (fotografie)
  2008   Jan Steklík: Umění Hry
  2008   Jaroslav Svoboda: Sklo / Glas / Verre / Glass
  2008   Miroslava Zychová: Věcí vidění
  2008   Vladimír Suchánek: Výběr z litografií
  2009   František Hradecký: Ze skicáku (studijní kresby a grafika, ke 100.výročí narození)
  2009   Ivan Štěpán: Oheň, sklo, kov - spolutvůrce
  2009   Josef Kremláček: Knižní ilustrace, volná tvorba
  2009   Josef Thér: Proměny
  2009   Ladislav Zívr: Výběr ze sochařského díla (ke 100. výročí narození)
  2009   Ludmila Kováříková: Hledání monumentu
  2009   Věra Frömlová: Z malířské tvorby
  2009   Vladimír Lemberk: Madagaskar - tiše plačící ráj (Velkoformátové barevné fotografie)
  2009   Zdeněk Tománek: Nechci v kleci (Výběr ze sochařské tvorby)
  2010   Jiří Bašta: Vivat aluminium
  2010   Max Švabinský: O figuře, o krajině
  2010   Miloš Cvach: Cestou výtvarnou
  2010   Miloš Cvach: Cestou výtvarnou
  2011   Bohumil Teplý: Stopy času
  2011   Bohumír Komínek
  2011   Jaromír Míčka: Fotografie
  2011   Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa
  2011   Jindřich Růžička: Za horizont paměti
  2011   Miloš Sláma: Průřez linem a kresbou
  2011   Miroslav Štolfa: Černobílé elegie (kresba - malba)
  2011   Miroslava Zychová: Ze sešitu (kresby grafika)
  2011   Václav Hradecký: Forte fortissimo (kreslený humor)
  2012   Antonín Kanta: Zastavení
  2012   František Navrátil: Výběr ze sochařské tvorby (výběr ze sochařské tvorby)
  2012   Jan Kovářík: Hledání nových forem
  2012   Zdeněk Fuksa: Od mikrokosmu k makrokosmu
  2013   Jan Svoboda: Pod malbou
  2013   Jana Jemelková: Rytmy času
  2013   Jiří Jun: Záznamy přítomnosti
  2013   Lenka Březinová: Chvění
  2015   Josef Fantura: Inspirace
  2017   Hynek Luňák: Retrospektiva
  2018   Drahomír Prihel: Benátský karneval (Pastely, sklo, sochy)
  2018   Jan Dočekal: Librorum aeternum / Kniha navždy
  2018   Vladimír Houdek: Malba
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Děti a jejich svět (Dětské výtvarné práce)
  1986   Richard Přikryl: Výběr z díla, František Bohumír Zvěřina: Kresby
  1988   Humor ´88 (Obrazy - kresby - objekty)
  1989   Skupina Ra
  1989   Slovenské malířství 1949 - 1989, Rudolf Puchýř
  1989   Ze sbírek Horácké galerie k 25. výročí založení HGVU
  1991   Zvenku / Von draussen
  1992   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Václav Adolf Kovanič: Medaile, plastiky, Josef Váchal a Anna Macková: Grafika
  1992   Jiří Šebek: Kresby, grafika; En face 91; Expozice děl horáckých umělců
  1992   Josef Vyleťal - výběr z tvorby: Obrazy, kresby, plakáty (Vincenc Makovský: Raná tvroba 1926 - 1934, Bohuslav Reynek - život a dílo: Výběr z grafické tvorby)
  2005   Bylo, nebylo... (Pohádkové motivy v českém moderním a současném umění)
  2009   Dalibor Chatrný, Bohuslava Olešová, Zdeněk Šplíchal: 2 + 1 z ttk
  2009   Vysočinou
  2014   Daniel Reynek: Fotografie, Jiří Reynek: Překlady
  2017   Mému strýci ke 105. narozeninám (Michal Cihlář: Linorytová zátiší, Karel Hladík: Plastiky a reliéfy)
  2021   Vcházení do krajinomalby a krajinářská fotografie (Západ Moravy a přilehlé Čechy)
dopis
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Čeněk Dobiáš: Výběr z díla ((žádost o uveřejnění ve vašem listě))
katalogová pozvánka
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   Jan Souček: Z Apokalypsy
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Bohumil Krátký: Obrazy - grafika
parte
  rok vydání   název (podnázev)
  1996   Pavel Kopáček (akademický malíř)
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Ida Vaculková: Keramika, Bohumír Jaroněk: Grafika
  2017   Hynek Luňák: Retrospektiva
pozvánka nevýstavní
  rok vydání   název (podnázev)
  2011   Jaroslav Šerých: Pohádkové ilustrace dětem světa (Beseda k výstavě)
pracovní sešit
  rok vydání   název (podnázev)
  2016   Štursa (Pracovní deník ke stálé expozici Jana Štursy 1880-1925 / koncepce a texty: Eva Kulková, Romana Pospíšilová ; ilustrace: Ivan Štrobl)
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev)
  2017   Hynek Luňák: Retrospektiva

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  2003   Daisy Mrázková

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   Jindřich Zezula: obrazy
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1964   Nová Horácká galerie
  1967   Galerie, obrazárny a domy umění v Jihomoravském kraji
  1998   Horácká galerie
adresář
  rok vydání   název (podnázev)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  nedatováno   RGČR The Czech Galleries Council
průvodce
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
seznam institucí
  rok vydání   název (podnázev)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
  nedat   RGČR Rada galerií České republiky

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1975/09   Jindřich Zezula: Obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

osoba   narození rok od - do, poznámka
Brázda Petr   19. 5. 1945     1974 - 1981, výtvarník
Chalupa Josef   9. 2. 1952     ???? - ????, ředitel
Pelikánová Jaroslava         ???? - ????
Rosenbaum Mirko   1907     ???? - ????, zakladatel

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů)

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

osoba   narození
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Brázda Petr   19. 5. 1945    
Bukáček František   25. 4. 1910    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Dobiáš Čeněk   1. 6. 1919    
Fuksa Zdeněk   7. 9. 1922    
Groš Vladimír   11. 4. 1946    
Hanych Rudolf   11. 4. 1906    
Hodonský František   19. 2. 1945    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Jílek Karel   26. 11. 1896    
Klimeš Josef   15. 1. 1928    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lesková Vilma   9. 2. 1917    
Lukášek Alois   12. 10. 1911    
Magni Rostislav   16. 8. 1927    
Magni Růžena   20. 9. 1929    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Martínek Ladislav   26. 6. 1926    
Mašek Václav   28. 2. 1893    
Navrátil Pavel   18. 8. 1933    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Němec Karel   25. 10. 1879    
Odehnal Antonín   15. 4. 1931    
Podloucký Alois   24. 4. 1890    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pošar Miloš   2. 9. 1924    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Prucha Jindřich   29. 9. 1886    
Přikryl Richard   9. 5. 1906    
Purkrábková Hana   19. 8. 1936    
Ranný Emanuel   29. 12. 1913    
Ranný Michal   30. 7. 1946    
Riedlbauch (Riedelbauch) Rudolf   14. 6. 1944    
Rossí Božena   14. 3. 1957    
Rossí Karel   6. 10. 1955    
Rossí Tomáš   6. 10. 1955    
Roštínský Miroslav   6. 1. 1927    
Rudolf Pavel   21. 6. 1943    
Rujbr Oldřich   26. 8. 1948    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Steklík Jan   5. 6. 1938    
Svoboda Jaroslav   9. 2. 1938    
Šnajdr Miroslav   8. 11. 1938    
Šplíchal Zdeněk   20. 11. 1948    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Tuschnerová Inez   6. 5. 1932    
Večeřa Vlastimil   29. 5. 1921    
Vojtková Libuše   4. 9. 1939    
Zárybnický Rostislav   12. 12. 1936    
Zezula Jindřich   12. 5. 1935    
Zychová Miroslava   12. 11. 1945    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

dokument (podnázev), typ, rok vydání, signatura, poznámka  
Jaro na vsi, obraz, 1937
Totem, dílo, 2005
Vrtulová váza, objekt, 1955