Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

rok vzniku: 1964
obec: Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
adresa: Vratislavovo náměstí 1, Zámek
PSČ: 592 31
tel.: 566654211
fax: 566654219
e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz
www: www.hg.nmnm.cz

heslo:
Horácká galerie byla založena v roce 1964 a navázala na bohatou výtvarnou tradici na Vysočině, v rodném městě Jana Štursy a Vincence Makovského. První výstavní plochy vznikly ve druhém patře dnešní radnice a ve dvou sálech novoměstského zámku byla instalována stálá expozice. Později byly galerii pronajaty další dvě místnosti a zřízen památník Vincence Makovského. V letech 1968–1972 došlo ke sloučení Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě s Horáckou galerií v jednu instituci. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý areál novoměstského zámku a Horácká galerie se opět stala samostatnou organizací s regionální působností. Rozsáhlá rekonstrukce zámeckých objektů pro galerijní účely byla zahájena v roce 1986. Po dokončení první etapy rekonstrukce v roce 1998 – jižního křídla zámku a dvorního traktu byly veřejnosti zpřístupněny expozice ze sbírkových fondů galerie: 1. část sochařské expozice a expozice Skláři Vysočiny.
Ve svém sbírkovém programu se Horácká galerie zaměřila na nákup děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Rozsáhlé soubory sochařských pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného a J. Štursy získala darem nebo odkazem umělců.

Stálá expozice představuje především sochařskou sbírku s důrazem na klasicistní linii v české plastice 20. století, krajinářskou malbu na Horácku a skláře Vysočiny. V roce 1998 bude otevřena pomníková expozice od roku 1918 do současnosti k výročí vzniku Československé republiky.
Sochařskou sbírku tvoří rozsáhlé pozůstalosti autorů 20. století, z nichž nejvýznamnější jsou soubory díla J. Štursy, V. Makovského, K. Pokorného, J. Mařatky, J. Laudy, L. Martínka, A. Odehnala, V. Žaluda aj.
Sbírku malby 20. století představují soubory prací O. Blažíčka, J. Jambora, B. Laciny, M. Ranného, E. Ranného st., B. Matala, K. Němce aj.
Unikátní je sbírka hutních sklářských artefaktů, dokumentující produkci sklárny Škrdlovice, a soubor autorského skla J. Svobody, F. Víznera aj.

poznámka:
1992 - Sekaninovo náměstí 1