Peisajul în pictura Cehă şi slovacă secolele XIX-XX

termín: 1980/05
instituce: Muzeul Colecţiilor de Artă - MNAR (Museum of Art Collections)
typ výstavy: kolektivní