Stará budova muzea, jezuitské klášterní kolégium na Mierovom námestí

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

obec: Trenčín (Trenčín)
adresa: Mierové náměstí 7
PSČ: 911 00
stát: Slovensko (Slovakia)

e-mail: info@gmabtn.tsk.sk
web: www.gmab.sk
rok vzniku: 1969
rok zániku: 2001

poznámka:
Do roku 2001 na adrese Mierové námestí 7
od 2001 na Palackého 27
Oblastná galéria M. A. Bazovského
Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

www.gmab.sk/o-galerii/historia-vzniku.html 


História vzniku


Galéria Miloša Alexandra Bazovského vznikla vo februári roku 1969. Svoj názov nesie po slovenskom maliarovi, významnej osobnosti výtvarnej moderny, Milošovi Alexandrovi Bazovskom, ktorý posledné roky (1962-1968) svojho pohnutého, ale bohatého života prežil práve v Trenčíne. Na začiatku histórie galérie stáli výtvarníci združení okolo maliara Ladislava Moška, ktorý bol zároveň prvým riaditeľom galérie. Svoju funkciu zastával od roku 1969 do roku 1992. Nemenej dôležitú úlohu pri konštituovaní galérie zohrali aj ďalší významní umelci - Svetozár Abel, Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Jozef Fizel, či Andrej Rudavský.


Galéria od svojho vzniku niekoľkokrát zmenila aj svoj názov. Pôvodne to bola Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského. O dva roky neskôr sa zmenili jej názov na Oblastnú galériu M. A. Bazovského. V roku 1991 bola delimitovaná pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave a jej názov sa definitívne zmenil na Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V rokoch 1996-1999 pôsobila galéria v rámci Trenčianskeho štátneho kultúrneho centra v Trenčíne. Novým zriaďovateľom sa v roku 1999 stal Krajský úrad v Trenčíne a v roku 2002 prešla galéria do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.


Vývojové obdobia v histórii galérie


Prvé vývojové obdobie je ohraničené rokmi 1969 - 1979. Je to obdobie od konštituovania galérie, ktorá vznikla rok po smrti národného umelca Miloša Alexandra Bazovského a nesie jeho meno. Toto obdobie je naplnené predovšetkým rekonštrukciou priestorov v kláštornom komplexe na Mierovom námestí, ale aj realizáciou prvých výstav pod hlavičkou galérie mimo jej sídla. Toto obdobie znamenalo aj budovanie zbierkového fondu a zostavenie troch trvalých expozícií, ktoré sprístupnili verejnosti v roku 1979. Návštevníci si tak mohli prezrieť výber z diel Miloša Alexandra Bazovského, časť zo zbierok slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu.


Druhé vývojové obdobie je rámcované rokmi 1979 - 1991. Z hľadiska histórie galérie, paradoxne napriek nepriaznivej politicko-spoločenskej situácii je najoptimálnejším obdobím. Pracovníci galérie realizujú celý rad pozoruhodných výstavných podujatí doma i v zahraničí, rozvíjajú partnerské vzťahy s mnohými kultúrnymi inštitúciami a zbierkový fond sa systematicky rozširuje o kvalitné diela dokumentujúce vývoj slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Novozrekonštruované priestory vytvárajú optimálne zázemie na rozvíjanie širokého spektra galerijných aktivít.


Tretie obdobie sa začína vydaním reštitučného zákona, ktorý predznamenáva najzložitejšie obdobie existencie tejto kultúrnej inštitúcie. Znamená postupné uvoľňovanie galerijných priestorov pôvodnému majiteľovi, ktorým je Rehoľa piaristov na Slovensku. Nasleduje komplikované hľadanie nových, galérii vyhovujúcich priestorov, ktoré sa napokon podarilo nájsť na Palackého ulici číslo 27. Budovanie nového sídla galérie pokračovalo náročnou rekonštrukciou historickej budovy. Posledným projektom, ktorý sa podarilo uskutočniť v pôvodných priestoroch bola výstava Horizonty súčasnosti - prehliadka aktuálnej výtvarnej scény trenčianskeho kraja.


Štvrté obdobie existencie, je obdobím intenzívnej prezentácie aktivít i profesionálnej orientácie v novom, konkurenčne bohatšie štruktúrovanom porevolučnom prostredí. Začína sa presídlením galérie do zrekonštruovaného objektu v júli 2001. Nová história galérie sa začala písať od 22. marca 2002, kedy sa nové priestory galérie otvorili pre návštevníkov.


Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

Stará budova muzea, jezuitské klášterní kolégium na Mierovom námestí
Stará budova muzea, jezuitské klášterní kolégium na Mierovom námestí
 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

instituce, obec, adresa
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín), Palackého 27

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

termín   název výstavy, místo konání
1971   Ivan Dulanský, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1971/02 - 1971/03   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1971/03/12 - 1971/04/25   Bedřich Hoffstädter: Výber z maliarskeho diela, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972   Jozef Kurjak: Art protis, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1972/09 - 1972/10   Trenčín 5: Výtvarné umenie v architektúre, Trenčiansky hrad, Trenčín (Trenčín)
1972/10 - 1972/11   Česká krajinomalba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1973/05/31 - 1973/09/16   Miloš Alexander Bazovský: Neznáme obrazy, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/02   Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1974/03/15 - 1974/04/15   Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1974/08/30 -   Miloš Alexander Bazovský: Lidé a krajina Slovenského národního povstání, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/08/31 - 1974/09/29   Miloš Alexander Bazovský: Slovensko v kresbách, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1974/09 - 1974/10   Josef Čapek, Václav Špála: Výběr z obrazů, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1975   Kazimír Cebula, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1975 ?   Eva Trizuljaková, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1975/03   František Jiroudek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1975/03 - 1975/04   Desať slovenských krajinárov, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1975/04   Marián Polonský: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1975/12 - 1976/01   Miloš Jiránek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1976   Ferdinand Hložník, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1976   Rudolf Moško, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1976/05/05 - 1976/05/31   Zážitky Jána Bergera: Obrazy, kresby + grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1977   Alexander Trizuljak 1945 - 1977, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1977/08/18 - 1977/08/31   Ferdinand Hložník: Obrazy a grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/12/22 - 1978/01/29   Ferdinand Hložník: Obrazy z let 1974 - 1976, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1978   Stálá expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1978/03 - 1978/04   Julián Filo: Obrazy 1972 - 77, Okresné múzeum, Trenčín (Trenčín)
1978/12 - 1979/01   Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1979   Ján Šandora, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1979/05/06 - 1979/06/03   Paľo Tóth: Sochy a kresby 1967 - 1979, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1979/08 - 1979/09   Jozef Kostka: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1979/10/05 - 1979/11/18   Fero Kráľ: Maľba, grafika, tapiséria, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/11   Ján Halaša: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/01 - 1980/02   Peter Lehocký: Z designu a voľnej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/02 - 1980/03   Jozef Franko: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/02 - 1980/03   Marcel Dúbravec: Grafika, maľba 1975 - 1980, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/02/20 - 1980/04/03   Jan Hála, Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech, České Budějovice (České Budějovice)
1980/04 - 1980/05   Milan Chovanec: Obrazy, kresby 1970 - 1980, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/05   Ludwik Korkoš: Sochárska tvorba, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/09/18 - 1980/11/02   Viera Žilinčanová, Staroměstská radnice, Praha
1980/10   Viera Gergeľová: Grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/12   Stotridsaťri prác Albína Brunovského, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1980/12/12 - 1981/01/12   Ilja Holešovský: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/01 - 1981/02   Ján Kudlička: Obrazy a kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/01 - 1981/02   Mikuláš Palko - Výber zo sochárskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/03 - 1981/04   Ján Želibský, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/07/10 - 1981/08/09   Juraj Deák: Grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/07/19 - 1981/09/30   Miloš Alexander Bazovský: Výber z diela, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/09 - 1981/10   Ján Mikuška: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/09/18 - 1981/10/18   Dušan Grečner, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1981/09/25 - 1981/11/01   Milan Paštéka: 1964-1981, Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1981/10/07 - 1981/11/20   Výber zo súčasného slovenského maliarského zátišia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1981/12/18 - 1982/01/17   Neprakta: Kreslený humor a ilustrácie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/01/22 - 1982/02/28   Lýdia Jakubíková: Čipka, tapiséria, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/03/05 - 1982/04/11   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/03/05 - 1982/04/11   Viera Kraicová: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/04/17 - 1982/05/23   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/04/17 - 1982/05/23   Jaroslav Taraba: Sklo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/05/21 - 1982/06/21   Ota Janeček: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/10   Tibor Bartfay: Sochárske dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/11/12 - 1982/12/12   Milan Rašla: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1982/12 - 1983/01   Alexander Eckerdt: Výběr z díla, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1982/12/17 - 1983/01/16   Július Bárta: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/01/21 - 1983/02/27   Erna Masarovičová: Kovové plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/01/21 - 1983/02/27   Lýdia Boríková: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/03/04 - 1983/04/03   Ladislav Zdvíhal: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/03/05 - 1983/04/03   Ľudovít Fulla: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/04   Tibor Bartfay: Sochárske dielo, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1983/04/09 - 1983/05/09   Jozef Šturdík: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/05/13 - 1983/06/13   Alexander Szabó: Mal'ba v krajine z okolia Piešťan 1980 - 1983, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/06/24 - 1983/07/31   Eugénia Lehotská: Ilustrácie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/06/24 - 1983/07/31   František Jurík: Akvarely, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/08/04 - 1983/09/04   Miloš Axman: Komorná plastika a kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/08/04 - 1983/09/04   Súčasný československý umelecký šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/10/14 - 1983/11/13   Alexander Eckerdt: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/10/14 - 1983/11/13   Mária Bartuszová: Premeny tvaru, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/11/11 - 1983/12/12   Rudolf Krivoš: Výber z diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/12   21 slovenských krajinárov, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/01/27 - 1984/02/26   Jaroslav Svoboda: Úžitkové a dekoratívne sklo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/03/02 - 1984/04/01   Alexander Vika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/03/02 - 1984/04/01   Stanislav Harangozó, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/04/10 - 1984/05/06   Jozef Fabini: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/04/10 - 1984/05/06   Stano Koreň: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/05/12 -   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1984/06/15 - 1984/07/15   Milan Laluha: Maľba, kresba (1956 - 1984), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/06/20 - 1984/08/19   Irena Blühová: Sociálna fotografia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/08/24 - 1984/09/23   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/08/24 - 1984/09/23   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby (Výber zo zbierok SNG v Bratislave), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1984/10/03 - 1984/11/11   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1984/12/07 - 1985/01/06   František Studený: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/01 - 1985/02   Ján Ilavský: Jubilejná výstava, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/01/09 - 1985/02/03   Ján Ilavský: Jubilejná výstava, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/01/09 - 1985/02/03   Svetozár Králik: Ilustrácia kníh pre deti, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/02/08 - 1985/03/10   Jaroslav Grus: Výber z celoživotného diela, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/02/08 - 1985/03/10   Juraj Krén: Jubilejná výstava k autorovej nedožitej šesťdesiatke, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/03/15 - 1985/04/07   Milan Struhárik: Sochárska tvorba, Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
1985/04/19 - 1985/05/08   Juraj Krén: Jubilejná výstava k autorovej nedožitej šesťdesiatke, Mestské kultúrne stredisko, Nové Mesto nad Váhom (Nové Mesto nad Váhom)
1985/06/28 - 1985/07/28   Ilja Holešovský, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/08/02 - 1985/09/01   Nikolaj Feďkovič: Maľba, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/09/06 - 1985/10/06   Ondrej Zimka: Plagart, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/09/06 - 1985/10/06   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/11 - 1985/12   Ivan Vychlopen: Variácie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986   Askold Žáčko: Sklenené objekty, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986   Magdaléna Robinsonová: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/01/10 - 1986/02/02   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/02 - 1986/03   Slovenský exlibris, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/03/15 - 1986/04/13   Miloš Balgavý: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/04/11 - 1986/05/11   Juraj Marth: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/04/11 - 1986/05/11   Orest Dubay: Výber z grafickej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/06 - 1986/07   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/07/10 - 1986/08/24   Slovenské exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1986/09   Tamara Kolenčíková: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/09   Vojtech Kolenčík: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/10/04 - 1986/11/02   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/11   Imro Weiner-Kráľ, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1986/12/12 - 1987/01/11   Jindra Viková: Keramika: Adolf Born: Ilustrácie a grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/01   Ján Šandora, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/01   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/01/08 -   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby), Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/02/19 - 1987/04/05   Adolf Born: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/02/20 - 1987/03/22   Štefan Straka: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/03   Dušan Zapletal: Grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/04/16 - 1987/05/22   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/04/16 - 1987/05/22   Národný umelec Josef Lada: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/04/29 - 1987/05/31   Miloš Alexander Bazovský: Výběr z tvorby, Výstavní síň SNB, PS a vojsk MV, Praha
1987/05/29 - 1987/06/28   Josef Jíra: Obrazy - grafika - objekty, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/07   Ladislav Kobza: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/07/02 - 1987/08   Josef Jíra: Obrazy - grafika - objekty, Mestské kulturné stredisko, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1987/08   Emil Venkov: Sochy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/08   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/08/06 - 1987/09/06   Miloš Alexander Bazovský: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1987/09/11 - 1987/10/18   Jozef Fizel: Sochy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/11/13 - 1987/12/13   Leningrad - mesto umenia a revolúcie v krebe a maľbe národného umelca Jozefa Šturdíka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/12/11 - 1988/01/17   Vladimír Kompánek, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/01 - 1988/02   Ľudovít Bránsky: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/01 - 1988/02   Marián Sučanský: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/01/14 - 1988/02/14   Věra Drnková-Zářecká: Tapisérie, Mánes, Praha
1988/01/14 - 1988/02/14   Vladimír Suchý: Portréty a kompozice, Mánes, Praha
1988/01/14 - 1988/02/14   Výběr ze současné československé komorní plastiky, Mánes, Praha
1988/02/26 - 1988/03/27   Peter Matejka: Výber z maliarskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/03/27 - 1988/02/26   Mladí trenčianski výtvarní umelci, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/04   Sylva Lacinová: Sochy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/05/13 - 1988/06/19   Jozef Kostka: Sochárska tvorba z rokov 1938 - 1945, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/07/29 - 1988/08/23   Peter Lehocký, Trenčiansky hrad, Trenčín (Trenčín)
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/11/03 - 1988/12/04   Ladislav Zdvíhal: Jubilejní výstava k autorovým 75. narozeninám, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/12/09 - 1989/01/08   František Hauskrecht: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/12/09 - 1989/01/08   Jiří Váp: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/12/9 - 1989/01/08   Božena Augustínová: Maľba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989   Andrej Barčík, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989   Národný umelec Miloš Alexander Bazovský, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/01   Božena Augustínová: Maľba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1989/01/13 - 1989/02/19   Akt v slovenskej grafike 20.storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/01/13 - 1989/02/19   Jozef Drozd: Maľba - ilustrácia - kresba, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/07/29 - 1989/08/28   Miloš Alexander Bazovský: Výběr z díla, Středočeská galerie, Praha
1989/08   Jan Habarta: Výber zo sochárskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/08   Jiří Habarta: Výber zo sochárskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/08/03 - 1989/08/27   Miloslav Stibor: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/09/08 - 1989/10/01   Stanislav Tropp: Konštrukcie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/10/07 - 1989/10/29   Miloš Balgavý: Sklo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/01/12 - 1990/02/11   Milan Paštéka: Monológy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/01/12 - 1990/02/11   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/02   Ján Hubinský, Okresné múzeum, Trenčín (Trenčín)
1990/02/08 - 1990/03/18   Současná československá komorní plastika, Mánes, Praha
1990/02/16 - 1990   Ján Hoffstädter, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/02/16 - 1990/03/18   Dušan Kállay: Maľba, grafika, ilustrácie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/02/16 - 1990/03/18   Kamila Štanclová: Malba - grafika - ilustrácia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/03 - 1990/05   Jan Rýz: Obrazy, kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/03/30 - 1990/05/06   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/03/30 - 1990/05/06   Juraj Čutek: Sochy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/05/11 - 1990/06/17   Výtvarné umenie 19. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/06   Albert Smolka: Šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/06/16 - 1990/07/29   Branislav Pavlík: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/07/13 - 1990/08/12   Ladislav Berger: Napätia, prieniky, hrad Trenčín, Trenčín (Trenčín)
1990/08/03 - 1990/09/16   Bedrich Hoffstädter: Maľba, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/09   Svetozár Abel - maliarske dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1990/12 - 1991/01   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/01/18 - 1991/02/17   Victor Vasarely: Zo zbierok Tibora Csepeiho z Budapešti, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/08/02 - 1991/08/25   Sveťo Ilavský: Inventúra, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/09   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/10/11 - 1991/11/17   Olbram Zoubek: Výber zo sochárskej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1991/10/24 - 1991/11/17   Viera Kraicová: Gvaše a tempery, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1992/07/17 - 1992/08/16   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1992/08 - 1992/09   Teodor Jozef Mousson: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1992/09/25 - 1992/11/01   Agneša Sigetová: Úniky a úteky; kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1992/11 - 1992/12   Ivan Pavle: Z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1992/11 - 1992/12   Jozef Hobor: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1993   Mária Balážová, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1993   Martin Martinček: Fotografie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1993/02/18 - 1993/03/21   Agneša Sigetová: Z tvorby, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
1993/04/09 - 1993/05/23   Ivan Pavle: Maľba, Výstavná sieň U Florina, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1993/04/09 - 1993/05/23   Jozef Hobor: Výber z tvorby, Výstavná sieň U Florina, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1994/02/04 - 1994/03/06   Miroslav Ksandr: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/02/04 - 1994/03/06   Pavel Kastl: Portréty, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/04/29 - 1994/05/29   Peter Lehocký: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/05/27 - 1994/07/03   Hugo Gross: Z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/07/14 - 1994/09/04   Igor Minárik, Marián Mudroch: M + M = Asymetrická symetria, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/09   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1995   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1995/02/03 - 1995/03/12   II. Medzinárodný Workshop Textilného Designu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1995/02/03 - 1995/03/12   Karol Baron: Krídla, čo všetko unesú, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1995/02/11 - 1995/03/19   Konštantín Bauer: 1893 - 1928, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1995/02/14 - 1995/03/19   Miloš Alexander Bazovský, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1995/04/27 - 1995/06/08   Z diela Josefa Čapka /1887 - 1945/ k maliarovmu invenčnému bohatstvu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/02/02 - 1996/03/03   Viktor Hulík: Hommage á colštok, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/03/08 - 1996/04/14   Ladislav Medňanský (Mednyánszky): Kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/04/19 - 1996/05/19   Súčasné nórske výtvarné umenie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/04/21 - 1996/05/13   Grafičanka: Hudební sdružení českých grafiků, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1996/05/24 - 1996/06/30   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/07/04 - 1996/08/04   Dušan Pončák: Sochy, reliéfy, kresby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/08/09 - 1996/09/15   Juraj Oravec: Súvzťažnosti, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/09/20 - 1996/10/20   Milan Struhárik: Socha, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1996/10/25 - 1996/12/01   Grafičanka: Hudební sdružení českých grafiků, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/02/07 - 1997/03/23   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/03/13 - 1997/04/11   Juraj Oravec: Súvzťažnosti, Výstavná sieň mesta Kežmarok - Barónka, Kežmarok (Kežmarok)
1997/05/10 - 1997/06/22   Jozef Bajus: Objekty a kompozície, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/05/10 - 1997/06/22   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/06/27 - 1997/09/09   Ladislav Berger: Okamihy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1997/12/09 - 1998/01   Miloš Alexander Bazovský, Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
1998/02/06 - 1998/03/19   Jana Trnková: O univerze, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/02/07 - 1998/03/19   Barbara Bandi: Grafika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/02-1998/03   Jana Trnková (Jana Trnka), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/03/27 - 1998/05/10   Dušan Králik: Vitajte v kozme!, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/05/15 - 1998/06/21   Ladislav Kobza: Reflexie domova, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/05/15 - 1998/06/21   Marián Sučanský: Súborné dielo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1998/10/16 - 1998/11/22   Maja Kudláčová: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1999/02/26 - 1999/04/18   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1999/04/23 - 1999   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968, Turčianska galéria, Martin (Martin)
1999/06/01 - 1999/09/19   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1999/09/16 - 1999/10/18   Karol Weisslechner: Šperky a objekty, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1999/09/30 - 1999/11/21   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968, Župný dom, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1999/10/28 - 1999/12/11   Miloš Alexander Bazovský, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1999/12/10 - 2000/01/30   Ján Šípka: Očami a srdcom, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2000/02/04 - 2000/03/26   Jozef Srna: Obrazy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2000/07/14 - 2000/09/17   Ján Berger, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2000/09/22 - 2000/10/29   Albert Smolka: Šperky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
2006/04/05 - 2006/05/28   Slovenské výtvarné umění 1. pol. 20. století ze sbírek Galérie M.A. Bazovského v Trenčíně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2012/10/19 - 2012/12/02   Gabriela Gásparová - Illešová: Frekvencia ticha, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
neuvedeno   Ilja Holešovský: Výber z tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
neuvedeno   Viera Žilinčanová, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

termín   název výstavy
1971   Ivan Dulanský
1971/02 - 1971/03   Bedrich Hoffstädter: Súborné dielo
1972   Jozef Kurjak: Art protis
1972/10 - 1972/11   Česká krajinomalba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově
1974/09 - 1974/10   Josef Čapek, Václav Špála: Výběr z obrazů
1975   Kazimír Cebula
1975 ?   Eva Trizuljaková
1975/03   František Jiroudek
1975/04   Marián Polonský: Keramika
1975/12 - 1976/01   Miloš Jiránek
1976   Ferdinand Hložník
1976   Rudolf Moško
1976/05/05 - 1976/05/31   Zážitky Jána Bergera: Obrazy, kresby + grafiky
1977   Alexander Trizuljak 1945 - 1977
1978   Stálá expozícia národného umelca Miloša Alexandra Bazovského
1978/12 - 1979/01   Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978
1979   Ján Šandora
1979/05/06 - 1979/06/03   Paľo Tóth: Sochy a kresby 1967 - 1979
1979/08 - 1979/09   Jozef Kostka: Výber z tvorby
1979/11   Ján Halaša: Fotografie
1980/01 - 1980/02   Peter Lehocký: Z designu a voľnej tvorby
1980/02 - 1980/03   Jozef Franko: Keramika
1980/02 - 1980/03   Marcel Dúbravec: Grafika, maľba 1975 - 1980
1980/04 - 1980/05   Milan Chovanec: Obrazy, kresby 1970 - 1980
1980/05   Ludwik Korkoš: Sochárska tvorba
1980/10   Viera Gergeľová: Grafika
1980/12   Stotridsaťri prác Albína Brunovského
1980/12/12 - 1981/01/12   Ilja Holešovský: Keramika
1981/01 - 1981/02   Ján Kudlička: Obrazy a kresby
1981/01 - 1981/02   Mikuláš Palko - Výber zo sochárskej tvorby
1981/03 - 1981/04   Ján Želibský
1981/07/10 - 1981/08/09   Juraj Deák: Grafika
1981/09 - 1981/10   Ján Mikuška: Obrazy
1981/09 - 1981/10   Milan Struhárik: Sochy
1981/09/18 - 1981/10/18   Dušan Grečner
1981/12/18 - 1982/01/17   Neprakta: Kreslený humor a ilustrácie
1982   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění
1982/01/22 - 1982/02/28   Lýdia Jakubíková: Čipka, tapiséria
1982/03/05 - 1982/04/11   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva)
1982/03/05 - 1982/04/11   Viera Kraicová: Výber z tvorby
1982/04/17 - 1982/05/23   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby
1982/04/17 - 1982/05/23   Jaroslav Taraba: Sklo
1982/05/21 - 1982/06/21   Ota Janeček: Výber z diela
1982/10   Tibor Bartfay: Sochárske dielo
1982/11/12 - 1982/12/12   Milan Rašla: Obrazy
1982/12/17 - 1983/01/16   Július Bárta: Výber z tvorby
1983/01/21 - 1983/02/27   Erna Masarovičová: Kovové plastiky
1983/01/21 - 1983/02/27   Lýdia Boríková: Výber z tvorby
1983/03/04 - 1983/04/03   Ladislav Zdvíhal: Výber z tvorby
1983/03/05 - 1983/04/03   Ľudovít Fulla: Výber z tvorby
1983/04/09 - 1983/05/09   Jozef Šturdík: Výber z diela
1983/05/13 - 1983/06/13   Alexander Szabó: Mal'ba v krajine z okolia Piešťan 1980 - 1983
1983/06/24 - 1983/07/31   Eugénia Lehotská: Ilustrácie
1983/06/24 - 1983/07/31   František Jurík: Akvarely
1983/08/04 - 1983/09/04   Miloš Axman: Komorná plastika a kresby
1983/08/04 - 1983/09/04   Súčasný československý umelecký šperk
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)
1983/10/14 - 1983/11/13   Alexander Eckerdt: Výber z diela
1983/10/14 - 1983/11/13   Mária Bartuszová: Premeny tvaru
1983/11/11 - 1983/12/12   Rudolf Krivoš: Výber z diela
1983/12   21 slovenských krajinárov
1984/01/27 - 1984/02/26   Jaroslav Svoboda: Úžitkové a dekoratívne sklo
1984/03/02 - 1984/04/01   Alexander Vika
1984/03/02 - 1984/04/01   Stanislav Harangozó
1984/04   Josef Lada
1984/04/10 - 1984/05/06   Jozef Fabini: Výber z maliarskej tvorby
1984/04/10 - 1984/05/06   Stano Koreň: Výber z tvorby
1984/06/15 - 1984/07/15   Milan Laluha: Maľba, kresba (1956 - 1984)
1984/06/20 - 1984/08/19   Irena Blühová: Sociálna fotografia
1984/08/24 - 1984/09/23   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba
1984/08/24 - 1984/09/23   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby (Výber zo zbierok SNG v Bratislave)
1984/12/07 - 1985/01/06   František Studený: Výber z tvorby
1985/01 - 1985/02   Ján Ilavský: Jubilejná výstava
1985/01/09 - 1985/02/03   Ján Ilavský: Jubilejná výstava
1985/01/09 - 1985/02/03   Svetozár Králik: Ilustrácia kníh pre deti
1985/02/08 - 1985/03/10   Jaroslav Grus: Výber z celoživotného diela
1985/02/08 - 1985/03/10   Juraj Krén: Jubilejná výstava k autorovej nedožitej šesťdesiatke
1985/06/28 - 1985/07/28   Ilja Holešovský
1985/08/02 - 1985/09/01   Nikolaj Feďkovič: Maľba
1985/09/06 - 1985/10/06   Ondrej Zimka: Plagart
1985/09/06 - 1985/10/06   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy
1985/10   Súčasná československá komorná plastika
1985/11 - 1985/12   Ivan Vychlopen: Variácie
1985/11/29 - 1986/01/05   Jozef Zelný: Výber z tvorby
1986   Askold Žáčko: Sklenené objekty
1986   Magdaléna Robinsonová: Fotografie
1986/01/10 - 1986/02/02   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby
1986/02 - 1986/03   Slovenský exlibris
1986/02/14 - 1986/03/09   Imro Weiner-Kráľ: Výber z celoživotnej tvorby (z príležitosti nedožitých 85. narodenín)
1986/03/15 - 1986/04/13   Miloš Balgavý: Keramika
1986/04/11 - 1986/05/11   Juraj Marth: Výber z tvorby
1986/04/11 - 1986/05/11   Orest Dubay: Výber z grafickej tvorby
1986/06 - 1986/07   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby)
1986/09   Tamara Kolenčíková: Výber z tvorby
1986/09   Vojtech Kolenčík: Výber z tvorby
1986/10/04 - 1986/11/02   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Grafika
1986/11   Imro Weiner-Kráľ
1986/12   Adolf Born
1986/12/12 - 1987/01/11   Jindra Viková: Keramika: Adolf Born: Ilustrácie a grafika
1987/01   Ján Šandora
1987/01   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu
1987/02/20 - 1987/03/22   Štefan Straka: Obrazy
1987/03   Dušan Zapletal: Grafika
1987/04/16 - 1987/05/22   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika
1987/04/16 - 1987/05/22   Národný umelec Josef Lada: Výber z tvorby
1987/05/29 - 1987/06/28   Josef Jíra: Obrazy - grafika - objekty
1987/07   Ladislav Kobza: Fotografie
1987/08   Emil Venkov: Sochy
1987/08   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk
1987/09/11 - 1987/10/18   Jozef Fizel: Sochy
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
1987/11/13 - 1987/12/13   Leningrad - mesto umenia a revolúcie v krebe a maľbe národného umelca Jozefa Šturdíka
1987/12/11 - 1988/01/17   Vladimír Kompánek
1988/01 - 1988/02   Ľudovít Bránsky: Výber z tvorby
1988/01 - 1988/02   Marián Sučanský: Výber z tvorby
1988/02/26 - 1988/03/27   Peter Matejka: Výber z maliarskej tvorby
1988/03/27 - 1988/02/26   Mladí trenčianski výtvarní umelci
1988/04   Sylva Lacinová: Sochy
1988/05/13 - 1988/06/19   Jozef Kostka: Sochárska tvorba z rokov 1938 - 1945
1988/06 - 1988/07   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1988/08/05 - 1988/09/11   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, sochy, grafiky, kresby)
1988/11/03 - 1988/12/04   Ladislav Zdvíhal: Jubilejní výstava k autorovým 75. narozeninám
1988/12/09 - 1989/01/08   František Hauskrecht: Fotografie
1988/12/09 - 1989/01/08   Jiří Váp: Keramika
1988/12/9 - 1989/01/08   Božena Augustínová: Maľba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát
1989   Národný umelec Miloš Alexander Bazovský
1989/01/13 - 1989/02/19   Akt v slovenskej grafike 20.storočia
1989/01/13 - 1989/02/19   Jozef Drozd: Maľba - ilustrácia - kresba
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky
1989/08   Jan Habarta: Výber zo sochárskej tvorby
1989/08   Jiří Habarta: Výber zo sochárskej tvorby
1989/08/03 - 1989/08/27   Miloslav Stibor: Fotografie
1989/09/08 - 1989/10/01   Stanislav Tropp: Konštrukcie
1989/10/07 - 1989/10/29   Miloš Balgavý: Sklo
1990/01/12 - 1990/02/11   Milan Paštéka: Monológy
1990/01/12 - 1990/02/11   Stanislav Balko: Volanie v šedom
1990/02/16 - 1990   Ján Hoffstädter
1990/02/16 - 1990/03/18   Dušan Kállay: Maľba, grafika, ilustrácie
1990/02/16 - 1990/03/18   Kamila Štanclová: Malba - grafika - ilustrácia
1990/03 - 1990/05   Jan Rýz: Obrazy, kresby
1990/03/30 - 1990/05/06   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby
1990/03/30 - 1990/05/06   Juraj Čutek: Sochy
1990/05/11 - 1990/06/17   Výtvarné umenie 19. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1990/06   Albert Smolka: Šperk
1990/06/16 - 1990/07/29   Branislav Pavlík: Fotografie
1990/08/03 - 1990/09/16   Bedrich Hoffstädter: Maľba
1990/09   Svetozár Abel - maliarske dielo
1990/12 - 1991/01   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka
1991/01/18 - 1991/02/17   Victor Vasarely: Zo zbierok Tibora Csepeiho z Budapešti
1991/08/02 - 1991/08/25   Sveťo Ilavský: Inventúra
1991/09   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991
1991/10/11 - 1991/11/17   Olbram Zoubek: Výber zo sochárskej tvorby
1992/07/17 - 1992/08/16   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966
1992/08 - 1992/09   Teodor Jozef Mousson: Výber z tvorby
1992/09/25 - 1992/11/01   Agneša Sigetová: Úniky a úteky; kresby
1992/11 - 1992/12   Ivan Pavle: Z tvorby
1992/11 - 1992/12   Jozef Hobor: Výber z tvorby
1993   Mária Balážová
1993   Martin Martinček: Fotografie
1994/02/04 - 1994/03/06   Miroslav Ksandr: Výber z tvorby
1994/02/04 - 1994/03/06   Pavel Kastl: Portréty
1994/04/29 - 1994/05/29   Peter Lehocký: Výber z tvorby
1994/05/27 - 1994/07/03   Hugo Gross: Z tvorby
1994/07/14 - 1994/09/04   Igor Minárik, Marián Mudroch: M + M = Asymetrická symetria
1994/09   Identifikácia v priestore a čase
1995/02/03 - 1995/03/12   II. Medzinárodný Workshop Textilného Designu
1995/02/11 - 1995/03/19   Konštantín Bauer: 1893 - 1928
1995/04/27 - 1995/06/08   Ján Zoričák: Cesty kvetov
1995/04/27 - 1995/06/08   Z diela Josefa Čapka /1887 - 1945/ k maliarovmu invenčnému bohatstvu
1996/02/02 - 1996/03/03   Viktor Hulík: Hommage á colštok
1996/03/08 - 1996/04/14   Ladislav Medňanský (Mednyánszky): Kresby
1996/04/19 - 1996/05/19   Súčasné nórske výtvarné umenie
1996/05/24 - 1996/06/30   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca
1996/07/04 - 1996/08/04   Dušan Pončák: Sochy, reliéfy, kresby
1996/07/04 - 1996/08/04   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky
1996/08/09 - 1996/09/15   Juraj Oravec: Súvzťažnosti
1996/09/20 - 1996/10/20   Milan Struhárik: Socha
1996/10/25 - 1996/12/01   Grafičanka: Hudební sdružení českých grafiků
1997/02/07 - 1997/03/23   Anton Jaszusch (1882 - 1965)
1997/05/10 - 1997/06/22   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
1997/05/10 - 1997/06/22   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
1997/06/27 - 1997/09/09   Ladislav Berger: Okamihy
1998/02/06 - 1998/03/19   Jana Trnková: O univerze
1998/02/07 - 1998/03/19   Barbara Bandi: Grafika
1998/02-1998/03   Jana Trnková (Jana Trnka)
1998/03/27 - 1998/05/10   Dušan Králik: Vitajte v kozme!
1998/05/15 - 1998/06/21   Ladislav Kobza: Reflexie domova
1998/05/15 - 1998/06/21   Marián Sučanský: Súborné dielo
1998/06/26 - 1998/08/30   Karol Weisslechner a študenti ateliéru kov a šperk S+M+L-XL VŠVU Bratislava: Šperky a objekty
1998/10/16 - 1998/11/22   Ingrid Zámečníková: Súostrovie
1998/10/16 - 1998/11/22   Maja Kudláčová: Výber z tvorby
1999/02/26 - 1999/04/18   Miloš Alexander Bazovský: 1899 - 1968
1999/12/10 - 2000/01/30   Ján Šípka: Očami a srdcom
2000/02/04 - 2000/03/26   Jozef Srna: Obrazy
2000/05/26 - 2000/07/09   Igor Ševčík: Kresby, litografie, obrazy
2000/07/14 - 2000/09/17   Ján Berger
2000/09/22 - 2000/10/29   Albert Smolka: Šperky
neuvedeno   Ilja Holešovský: Výber z tvorby
neuvedeno   Viera Žilinčanová

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1971   Ivan Dulanský
  1972   Jozef Kurjak: Art protis
  1975   Eva Trizuljaková
  1975   František Jiroudek
  1975   František Jiroudek
  1975   Kazimír Cebula
  1975   Marián Polonský: Keramika
  1976   Rudolf Moško
  1976   Zážitky Jána Bergera (Obrazy, kresby + grafiky)
  1977   Alexander Trizuljak 1945 - 1977
  1978   Anna Goliašová Drobná: Sochy a kresby 1973-1978
  1978   Národný umelec M. A. Bazovský
  1979   Ján Halaša: Fotografie
  1979   Ján Šandora
  1979   Paľo Tóth: Sochy, kresby / 1967 - 1979
  1980   Ilja Holešovský: Keramika
  1980   Jan Hála
  1980   Jozef Franko: Keramika
  1980   Ludwik Korkoš: Sochárska tvorba
  1980   Marcel Dúbravec: Grafika, maľba 1975 - 1980
  1980   Milan Chovanec: Obrazy, kresby 1970 - 1980
  1980   Stotridsaťri prác Albína Brunovského
  1980   Viera Gergeľová: Grafika
  1981   Ján Kudlička: Obrazy a kresby
  1981   Ján Mikuška: Obrazy
  1981   Ján Želibský
  1981   Juraj Deák: Grafika
  1981   Mikuláš Palko - Výber zo sochárskej tvorby
  1982   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby
  1982   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva)
  1982   Lýdia Jakubíková: Čipka, tapiséria
  1982   Ota Janeček: Výber z diela
  1983   Erna Masarovičová: Kovové plastiky
  1983   František Jurík: Akvarely
  1983   Jozef Šturdík: Výber z diela
  1984   Alexander Vika
  1984   Ladislav Snopek (zaslúžilý umelec)
  1984   Mikuláš Galanda
  1984   Milan Laluha
  1984   Stanislav Harangozó
  1985   Ilja Holešovský: Keramika
  1985   Ivan Vychlopen: Variácie
  1985   Juraj Krén: Jubilejná výstava k autorovej nedožitej šesťdesiatke
  1985   Nikolaj Feďkovič: Maľba
  1985   Svetozár Králik: Ilustrácia kníh pre deti
  1985   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy
  1986   Adolf Born
  1986   Askold Žáčko: Sklenené objekty
  1986   Imro Weiner-Kráľ
  1986   Jindra Viková
  1986   Magdaléna Robinsonová: Fotografie
  1986   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Grafika
  1986   Rudolf Moško: Istoty domova (Výber z celoživotnej maliarskej tvorby)
  1986   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby
  1987   Dušan Zapletal: Grafika
  1987   Emil Venkov: Sochy
  1987   Ján Šandora
  1987   Josef Jíra: Obrazy - grafika - objekty
  1987   Josef Lada
  1987   Jozef Fizel
  1987   Ladislav Kobza: Fotografie
  1987   Leningrad - mesto umenia a revolúcie v tvorbe národného umelca Jozefa Šturdíka
  1987   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika
  1987   Štefan Straka: Obrazy
  1987   Vladimír Kompánek
  1988   Božena Augustínová (mal´ba, grafika, tapiséria, ilustrácia, plagát)
  1988   František Hauskrecht: Šlapaj v blate
  1988   Jiří Váp: Keramika
  1988   Jozef Kostka: Sochárska tvorba z rokov 1938 - 1945
  1988   Ladislav Zdvíhal
  1988   Ľudovít Bránsky
  1988   Marián Sučanský: Výber z tvorby
  1988   Peter Lehocký
  1988   Peter Matejka
  1988   Sylva Lacinová: Sochy
  1989   Jan Habarta: Výber zo sochárskej tvorby
  1989   Jiří Habarta: Výber zo sochárskej tvorby
  1989   Jozef Drozd
  1989   Miloslav Stibor: Fotografie
  1989   Miloš Balgavý: Sklo
  1989   Národný umelec Miloš Alexander Bazovský
  1989   Stanislav Tropp: Konštrukcie (Kresba, grafika)
  1990   Albert Smolka: Šperk
  1990   Dušan Kállay: Maľba, grafika, ilustrácie
  1990   Ján Hoffstädter
  1990   Jan Rýz: Obrazy, kresby
  1990   Juraj Čutek: Sochy
  1990   Milan Paštéka: Monológy
  1990   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka
  1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom
  1990   Svetozár Abel: Maliarske dielo
  1991   Viera Kraicová: Tempery 1966 - 1991
  1992   Agneša Sigetová: Úniky a úteky (Kresby)
  1992   Ivan Pavle: Z tvorby
  1992   Jozef Hobor: Výber z tvorby
  1992   Teodor Jozef Mousson: Výber z tvorby
  1993   Mária Balážová
  1994   Hugo Gross: Z tvorby
  1994   Peter Lehocký: Výber z tvorby
  1995   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1995   Z diela Josefa Čapka (1887 - 1945) (K maliarovmu invenčnému bohatstvu)
  1999   Miloš Alexander Bazovský 1899-1968
  nedatováno   Ilja Holešovský
  nedatováno   M. A. Bazovský: Výber z diela
  nedatováno   Viera Žilinčanová
  neuvedeno   Ondrej Zimka: Plagart
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1972   Trenčín 5 (Výtvarné umenie v architektúre)
  1983   21 slovenských krajinárov
  1983   Súčasný československý umelecký šperk
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)
  1985   Súčasná československá komorná plastika
  1986   Slovenský exlibris
  1987   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky
  1987   Výtvarní umelci trenčianskeho regiónu
  1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (Obrazy, sochy, grafiky, kresby)
  1994   Identifikácia v priestore a čase
  1994   Igor Minárik, Marián Mudroch
  1996   Grafičanka (Hudební sdružení českých grafiků)
  nedat. (1982)   Portrét v súčasnom slovenskom výtvarnom umění
www
  rok vydání   název (podnázev)
  ????   Valentin Bernard Jestřábský (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1979   Paľo Tóth: Sochy a kresby 1967 - 1979
  1980   Ilja Holešovský: Keramika
  1981   Dušan Grečner: Obrazy a grafiky
  1981   Juraj Deák: Grafika
  1981   Neprakta: Kreslený humor a ilustracie
  1982   Ferdinand Hložník: Výber z tvorby (jubilejná výstava k autorovým 60.narozeninám)
  1982   Jaroslav Taraba: Sklo (k 50. narozeninám)
  1982   Július Bárta: Výber z tvorby
  1982   Ladislav Čemický: Maliarska tvorba v roku 1981 (reminiscencie z detstva)
  1982   Lýdia Jakubíková: Čipka, tapiséria
  1982   Milan Rašla: Obrazy
  1982   Ota Janeček: Výber z diela
  1982   Viera Kraicová: Výber z tvorby
  1983   Alexander Eckerdt: Výber z diela
  1983   Alexander Szabó: Mal'ba v krajine z okolia Piešťan 1980 - 1983
  1983   Erna Masarovičová: Kovové plastiky
  1983   Eugénia Lehotská: Ilustrácie
  1983   František Jurík: Akvarely
  1983   Ľudovít Fulla: Výber z tvorby
  1983   Lýdia Boríková: Výber z tvorby
  1983   Mária Bartuszová: Premeny tvaru
  1983   Miloš Axman: Komorná plastika a kresby
  1983   Rudolf Krivoš: Výber z diela
  1984   Alexander Vika (plastiky - plakety - medaily)
  1984   František Studený: Výber z tvorby (Zo zbierok Galérie Františka Studeného v Nitre)
  1984   Irena Blühová: Sociálna fotografia (1930 - 1984)
  1984   Jaroslav Svoboda: Úžitkové a dekoratívne sklo
  1984   Jozef Fabini: Výber z maliarskej tvorby
  1984   Ladislav Snopek: Sochárska tvorba (zasloužilý umělec)
  1984   Mikuláš Galanda: Obrazy, kresby (Výber zo zbierok SNG v Bratislave)
  1984   Milan Laluha: Maľba, kresba (1956 - 1984)
  1984   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby
  1984   Stanislav Harangozó (pastely - kresby - grafiky)
  1984   Stano Koreň: Výber z tvorby
  1985   Ilja Holešovský
  1985   Ján Ilavský: Jubilejná výstava
  1985   Jaroslav Grus: Výber z celoživotného diela (národný umělec)
  1985   Juraj Krén: Jubilejná výstava k autorovej nedožitej šesťdesiatke
  1985   Nikolaj Feďkovič: Maľba
  1985   Ondrej Zimka: Plagart
  1985   Svetozár Králik: Ilustrácia kníh pre deti
  1985   Vladimír Gažovič: Drámy, vášne a zápasy
  1986   Askold Žáčko: Sklenené objekty
  1986   Imro Weiner-Kráľ: Výber z celoživotnej tvorby (z príležitosti nedožitých 85. narodenín)
  1986   Jozef Zelný: Výber z tvorby
  1986   Juraj Marth: Výber z tvorby
  1986   Miloš Balgavý: Keramika (Výber z tvorby)
  1986   Naďa Rappensbergerová-Jankovičová: Grafika
  1986   Orest Dubay: Výber z grafickej tvorby
  1986   Viliam Chmel: Výber z maliarskej tvorby
  1987   Dušan Zapletal: Grafika
  1987   Ján Šandora: Obrazy
  1987   Josef Jíra: Obrazy - grafika - objekty
  1987   Jozef Fizel: Sochy
  1987   Miloš Alexander Bazovský: Výběr z tvorby
  1987   Štefan Straka: Obrazy
  1987   Vladimír Kompánek
  1988   František Hauskrecht: Fotografie
  1988   Jozef Kostka: Sochárska tvorba z rokov 1938 - 1945
  1988   Ladislav Zdvíhal: Jubilejní výstava k autorovým 75. narozeninám
  1988   Peter Lehocký
  1989   Miloslav Stibor: Fotografie
  1989   Miloš Balgavý: Sklo
  1989   Stanislav Tropp: Konštrukcie (kresba, grafika)
  1991   Olbram Zoubek: Výber zo sochárskej tvorby
  1991   Sveťo Ilavský: Inventúra
  1991   Victor Vasarely (Zo zbierok Tibora Csepeiho z Budapešti)
  1992   Agneša Sigetová: Úniky a úteky; kresby
  1994   Miroslav Ksandr: Výber z tvorby
  1994   Pavel Kastl: Portréty
  1995   Karol Baron: Krídla, čo všetko unesú
  1995   Konštantín Bauer (1893 - 1928)
  1996   Dušan Pončák: Sochy, reliéfy, kresby
  1996   Juraj Oravec: Súvzťažnosti
  1996   Ladislav Medňanský (Mednyánszky): Kresby
  1996   Milan Struhárik: Socha
  1996   Nikolaj Feďkovič: Labyrint sveta a raj srdca
  1996   Shraga Weil: Tridsať rokov grafiky
  1996   Viktor Hulík: Hommage á colštok
  1997   Anton Jaszusch (1882 - 1965)
  1997   Jozef Bajus: Objekty a kompozície
  1997   Ladislav Berger: Okamihy
  1997   Oľga Bajusová: Obrázok ti pomôže
  1998   Barbara Bandi: Grafika
  1998   Dušan Králik: Vitajte v kozme!
  1998   Ingrid Zámečníková: Súostrovie
  1998   Ladislav Kobza: Reflexie domova
  1998   Maja Kudláčová: Výber z tvorby
  1998   Marián Sučanský: Súborné dielo (k nedožitým 60. narozeninám)
  1998   O univerze Jany Trnkovej
  1999   Ján Šípka: Očami a srdcom
  2000   Albert Smolka: Šperky
  2000   Igor Ševčík: Kresby, litografie, obrazy
  2000   Ján Berger
  2000   Jozef Srna: Obrazy
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1983   Československá komorná plastika (1970-1983)
  1987   Národný umelec Ignác Bizmayer: Keramika, Národný umelec Josef Lada: Výber z tvorby
  1988   Mladí trenčianski výtvarní umelci, Peter Matejka: Výber z maliarskej tvorby
  1988   Prírastky zbierkového fondu OGMAB 1968-1988 (obrazy, grafiky, kresby, sochy)
  1989   Jozef Drozd: Maľba - ilustrácia - kresba, Akt v slovenskej grafike 20.storočia
  1990   Stanislav Balko: Volanie v šedom, Milan Paštéka: Monológy
  1996   Súčasné nórske výtvarné umenie
  1998   Karol Weisslechner a študenti ateliéru kov a šperk S+M+L-XL VŠVU Bratislava: Šperky a objekty
katalogový plakát autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Jiří Vlach: Medaile, plakety, reliéfy, plastika a kresby
program
  rok vydání   název (podnázev)
  1990   Ponukový list február - jún 1990 (Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
  1990   Ponukový list jún - september 1990 (Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

osoba   narození rok od - do, poznámka
Hejlová Alena   19. 8. 1955     ???? - ????
Moško Ladislav   17. 1. 1938     1969 - ????, ředitel

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001)

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1988   Muzea a obrazárny u nás