Tatranská galéria

rok vzniku: 1984
rok zániku: 0
obec: Poprad (Poprad)
adresa: ul. Duklianskych hrdinov
PSČ: 058 01

poznámka:
Alžbětina 30 - 1993, sídlo ředitelství a odborných pracovišť