Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983)

termín: 1983/09/09 - 1983/10/09
instituce: Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne)
typ výstavy: kolektivní