Juraj Bartusz

* 23. 10. 1933, Kamenín (Nové Zámky), Slovensko (Slovakia)
malíř, sochař, performer, grafik

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

Juraj Bartusz
Bez názvu
1990
tempera
papír
900 x 660
Juraj Bartusz
Udalosť na mori
1987
malba
olej, papír
90 x 66 cm
Juraj Bartusz
Biblická zem
1989
malba
olej, papír
90 x 66 cm
Juraj Bartusz
Zlomy I.
1989
malba
olej, papír
90 x 66 cm
Juraj Bartusz
Túžba Amfitrity
1989
malba
olej, papír
90 x 66 cm
Juraj Bartusz
To čo ostalo
1989
malba
karton, olej
90 x 66 cm

heslo:
Sochár Juraj Bartúsz sa narodil 23.októbra 1933 v Kameníne. Po štúdiach na Vyššej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1954) bol prijatý na Vysokú školu umeleckého priemyslu v Prahe u prof. Kavana. V roku 1961 absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe u prof. K. Pokorného. Po ukončení sa vrátil do Košíc, kde pôsobil na úseku vytvarnej propagácie a neskôr ako výtvarník v slobodnom povolaní. Takmer v celej jeho tvorbe dominuje prvok akcnosti. Uskutocnil niekolko akcií a performance. K okruhu „nematerializovanej“ konceptuálne orientovanej tvorby patria i tzv. ideové projekty. Neskôr sa jeho tvorba uberá k médiu malby a kresby, v ktorých sa sústreduje na energiu autorského gesta. Používa gesto nabité energiou, zapája vlastné telo sústredené do akcie, aby stopy úderov zaznamenali na papieri expresívnu, gestickú malbu. Neskôr je profesorom, pedagogicky pôsobí na Fakulte umení, Technickej univerzity v Košiciach. Je zastúpený v štátnych domácich i zahranicných zbierkach.
eantik.sk, 15.7.2017