google.cz

Andrej Rudavský

* 29. 11. 1933, Posada Górna, Rymanów (Powiat Krośnieński), Polsko (Poland)
† 11. 4. 2016, Bratislava (Bratislava), Slovensko (Slovakia)
malíř, sochař, keramik

 

národnost: slovenská
pohlaví: muž

NK AUT: mzk2005289830
VIAF: 59891960

Andrej Rudavský
Torzá
1960–1964
perokresba
papír
280 x 208
Andrej Rudavský
Poézia I.
1960–1964
perokresba
karton
297 x 210
Andrej Rudavský
Žena v šatke
1961
malba
papír, tempera
27,4 x 21 cm
Andrej Rudavský
Samovrah
1961
perokresba
papír
290 x 210
Andrej Rudavský
Po vojne
1961
perokresba
papír
280 x 207
 

Andrej Rudavský

Andrej Rudavský je vnímaný predovšetkým ako sochár a člen Skupiny Mikuláša Galandu a zároveň ako jeden z najvýznamnejších slovenských sochárov druhej polovice 20. storočia. Počas celej svojej tvorby však aj maľoval, najmä expresívne a dynamicky ladené hlavy a figúry, v rozličnej miere abstrahované. V ranej tvorbe Andrej Rudavský realizoval viacero asambláží, využíval rôzne odpadové materiály, ktoré organicky začleňoval do svojich sôch. Postupne – a stále výraznejšie – inklinoval k archetypálnym plastikám, často využívajúc tradičné tvaroslovie slovenskej ľudovej architektúry (napr. kaplnky). V niektorých prípadoch sú jeho umelecké diela zároveň sochárskymi, často monumentálnymi, architektúrami. Obľúbenými témami Andreja Rudavského sú kaplnky, pastieri, pútnici, bojovníci, ale aj všeobecnejšie témy (Vrstvy času) a archaické, pohanské a kresťanské inšpirácie (Stoly plodnosti, Obety atď.), často v metaforickom či symbolickom sochárskom vyjadrení. Vo figurálnej tvorbe sa Andrej Rudavský sústreďoval najmä na hlavu v rôznych polohách. Sú často redukované len na základný tvar, miestami s geometrizujúcimi partiami. Andrej Rudavský okrem bronzu využíva aj ďalšie tradičné materiály – kov, kameň, v menšej miere drevo a šindeľ.
artcapital.sk, 2014/02/02

Andrej Rudavský

google.cz
 

Andrej Rudavský

Andrej Rudavský
Torzá
1960–1964
perokresba
papír
280 x 208
Andrej Rudavský
Poézia I.
1960–1964
perokresba
karton
297 x 210
Andrej Rudavský
Žena v šatke
1961
malba
papír, tempera
27,4 x 21 cm
Andrej Rudavský
Samovrah
1961
perokresba
papír
290 x 210
Andrej Rudavský
Po vojne
1961
perokresba
papír
280 x 207
Andrej Rudavský
Po vojne
1961
perokresba
papír
276 x 207
Andrej Rudavský
Z cyklu Baletky II.
1962
perokresba
karton
191 x 287
Andrej Rudavský
Kresba k plastike
1962
perokresba
papír
280 x 210
Andrej Rudavský
Pútnik
1966
perokresba
karton
440 x 400
Andrej Rudavský
Kresba
1966
perokresba
papír
217 x 170
Andrej Rudavský
Dráma
1968
perokresba
papír
607 x 416
Andrej Rudavský
Kaplnka IV.
1969
kresba
papír, fix
600 x 370
Andrej Rudavský
Kaplnka V.
1969
kresba
papír, pero
590 x 320
Andrej Rudavský
Kaplnka III.
1971
kresba
tužka, papír
585 x 287
Andrej Rudavský
Kaplnka II.
1971
kresba
tužka, papír
590 x 290
Andrej Rudavský
Kresba-koník
1972–1975
kresba
pastel, karton
700 x 1000
Andrej Rudavský
Cintorín
1973
malba
pastel, papír
41 x 57,5 cm
Andrej Rudavský
Môj priateľ
1974
malba
pastel, papír
45 x 63 cm
Andrej Rudavský
Hlásnik povstania
1974
malba
pastel, papír
45,5 x 60 cm
Andrej Rudavský
Transformation
2004
počítačová grafika
papír
420 x 300
 

Andrej Rudavský

rok od - do   škola, obec, fakulta, zaměření, profesor
1954 - 1960   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, sochařství, Wagner Josef, *1901
1954 - 1960   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Kavan Jan, *1905

Andrej Rudavský

rok od - do   instituce, obec, poznámka
???? - ????   Francie
???? - ????   Polsko

Andrej Rudavský

rok od - do   skupina, *vznikla, poznámka
???? - ????   Skupina Mikuláša Galandy, *1957

Andrej Rudavský

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1962 - 1962/03/4   Andrej Rudavský - plastika, kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994/07/28 - 1994/09/30   Andrej Rudavský: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
termín   název výstavy, místo konání
1960   Výstava členů krajské pobočky SSVU, Výstavní síň SSVU, Bratislava (Bratislava)
1962   III. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1962/05/13   Konfrontácia 2: Maľba, plastika, grafika, Ateliér Andreje Rudavského, Podunajské Biskupice, Bratislava (Bratislava II)
1965/04/29 - 1965/07   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1965/06/15 - 1965/08/17   Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1965, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/07/02 - 1965/07/25   IV. výstava Skupiny Mikuláša Galandu, Galerie Václava Špály, Praha
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1966   Tvorba strednej a mladej generácie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/02/27 - 1966/03/27   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/10/01 - 1966/11/01   Současné slovenské sochařství, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1966/10/16 - 1966/11/27   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen
1967   Socha v meste, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/06/16 - 1967/09/15   I. trienále slovenského sochárstva, Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1967/06/16 - 1967/09/15   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Piešťany, Piešťany (Piešťany)
1967/09/22 - 1967/12/08   9. Bienal de São Paulo, Parque Ibirapuera, São Paulo
1968 - 1968/10/15   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1969/09/28 - 1969/10/28   Maľba, plastika, grafika 1969, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1970/12 - 1971/01   Slovenské výtvarné umenie 1945 - 1970, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1979/04/06 - 1979/05/02   Maĺba, plastika, grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/09/01 - 1979/09/30   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/05/08 - 1980/08/30   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1982/03/23 - 1982/05/10   Poslanie ženy (téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/08   Archeologické pamiatky a súčasnosť, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1983/09/09 - 1983/10/09   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/10   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1985/10/04 - 1986/01/20   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1987/11   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1988/02   Nový slovenský obraz, Československý rozhlas, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1988/12/08 - 1989/02/20   2. Trienále portrétnej tvorby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1990   Umenie proti totalite, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1990/09/27 - 1990/10/28   8. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Triennále / 8th International Small Sculpture Triennial of Budapest, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/17 - 1992/07/11   Žena, Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1994   4 x 10 Plastiken aus Thüringen, Bayern, Tschechien, Slowakei, Museum Schloss Wilhelmsburg, Schmalkalden
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1994/11/07 - 1994/12/15   4 x 10. Plastiky z Durínska, Bavorska, Slovenska a Českej republiky, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/06/25 - 1995/09/10   Pardubické valy 1995, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/11/10 - 1996/02/25   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/07/26 - 1997/08/31   Socha a objekt II., Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/04/15 - 1998/05/15   Ecce homo, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Slovenský inštitút / Slowakisches Institut, Vídeň (Wien)
2001/04/24 - 2001/06/20   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960 - 2000, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2001/10/06 - 2001/11/23   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, St. Anna Kapelle, Pasov (Passau)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/12/13 - 2003/01/31   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960-2000: Zo sbírky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Gallery Art Factory, Praha
2002/12/17 - 2003/05/25   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2004/10/11 - 2004/11/28   Współczesna sztuka słowacka 1960-2000: Ze zbiorów Pierwszej Słowackiej Grupy Inwestycyjnej / Contemporary Slovak Fine Art 1960-2000 from the First Slovak Investment Group's Collection, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2005/08/10 - 2005/09/21   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000. Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Ernst Múzeum, Budapešť (Budapest)
2005/09/29 - 2005/12/03   Slovenský mýtus, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2005/09/29 - 2006/05/03   Slovenský mýtus, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Primǎria Municipiului, Sibiu
2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Muzeul Național de Artă al României - MNAR (National Museum of Art of Romania), Bukurešť (Bucureşti)
2007/01/23 - 2007/04/15   Zberateľská vášeň - Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2007/03/26 - 2007/04/15   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Mestna galerija Ljubljana, Lublaň (Ljubljana)
2007/05/12 - 2007/06/30   Kortárs Szlovák Müvészet 1960-2000 Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság Gyüjteményéböl / Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 from the First Slovak Investment Group´s Collection, Varosi Müveszeti Muzeum (Městské muzeum umění), Györ
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/10/23 - 2009/02/22   1960 → Súčasnosť/ Slovenské umění + čeští hosté., Dům U Zlatého prstenu, Praha
2008/10/27 - 2009/03/01   Slovenský obraz (anti-obraz): 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2010/08/01 - 2010/09/24   Tri kamene a ich hostia - I. / rodičia a učitelia, Hrad Červený Kameň, Častá (Pezinok)
2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
2012/01/31 - 2012/04/08   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/01/04 - 2013/03/17   Karl Prantl a rodina a priatalia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
2013/06/28 - 2013/07/14   Cestou k poznání, Mladotův dům, Praha
2014/02/04 - 2014/04/06   Nové diela v Nedbalke, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
2015/05/11 - 2015/05/22   Galandovci: Legendy slovenského výtvarného umenia, Galéria Art Capital, Bratislava (Bratislava)
2015/06/27 - 2015/08/28   Výber zo slovenského sochárstva, Roman Fecik Gallery, Bratislava (Bratislava)
2017/01/18 - 2017/03/05   Album 76, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/11/24 - 2023/03/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2024/03/28 - 2024/08/25   Umenie, ktoré zostalo: Kolekcia – Medzinárodné bienále mladých výtvarníkov DANUVIUS 1968, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
termín   název výstavy, místo konání
2004/11/14   Aukcia súčasného umenia, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/30   Aukcia súčasného umenia, Bonjour, Apollo Business Center, Bratislava (Bratislava)
2009/05/24   Súčasné umenie - Woxart & Weiss, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2015/04/21   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/14   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/11   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/13   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
předaukční výstava
termín   název výstavy, místo konání
2004/11/05 - 2004/11/13   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Galéria umenia Incheba, Bratislava (Bratislava)
2005/10/18 - 2005/10/29   Aukcia súčasného umenia: Výstava dražených umeleckých diel, Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
2009/05/20 - 2009/05/24   Súčasné umenie, Hotel Crowne (Crown) Plaza, Bratislava (Bratislava)
2015/04/14 - 2015/04/20   122. Večerná aukcia SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/06/08 - 2016/06/13   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/10/05 - 2016/10/10   130. Jesenná aukcia výtvarných diel SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2016/12/07 - 2016/12/12   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
stálá/dlouhodobá expozice
termín   název výstavy, místo konání
2012/10 -   Slovenské moderné umenie: Stálá expozícia, Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
symposium/seminář
termín   název výstavy, místo konání
1966   2. Medzinárodné sochárske sympózium Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy (Stará Ľubovňa)
trh/veletrh
termín   název výstavy, místo konání
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Andrej Rudavský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Andrej Rudavský, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1994   Andrej Rudavský: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1965   Skupina Mikuláša Galandu, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Slovenská socha 1966, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1966   Výstava mladých slovenských výtvarníkov, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1967   Socha piešťanských parkov '67 (I. trienále slovenského sochárstva), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1968   Sculpture tchècoslovaque de Myslbek à nos jours, Musée Rodin (Hôtel Biron), Paříž (Paris)
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1969   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1970   Slovenské výtvarné umenie 1945-1970 (Boje a zápasdy o socialistické umenie), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1979   Celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1980   35 slobodných rokov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1980   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
  1982   Poslanie ženy (Téma ženy v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   Archeologické pamiatky a súčasnosť (august 1983), Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava (Bratislava)
  1983   Výber z českosloslovenskej komornej plastiky (1970-1983), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1985   4. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1985   A mai csehszlovák szobrászat
  1985   Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1987   Výber zo súčasnej československej komornej plastiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1988   2. Trienále portrétnej tvorby
  1988   Nový slovenský obraz, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1990   8. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikai Triennále / 8th International Small Sculpture Triennial of Budapest
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Žena (Obrazy / kresby / grafiky / sochy / textilné modely)
  1994   4 x 10 Plastiken aus Thüringen Bayern Tschechien Slowakei
  1994   Galanda a galandovci (Zbierka Ivana Melicherčíka), Rabbit and Solution - BTB, Bratislava (Bratislava)
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1998   Ecce homo
  2001   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2001   Zeitgenössische slowakische Kunst in Passau aus der Samlung der Ersten slowakischen Investitionsgruppe AG, Verlagsgruppe Passau, Pasov (Passau)
  2002   Slovak Contemporary Art (Ze sbírky První slovenské investiční skupiny), Gallery Art Factory, Praha
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Contemporary Slovak Fine Art 1960 - 2000 (From the First Slovak Investment Group´s Collection), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2007   Zberateľská vášeň (Slovenské výtvarné umenie 1957 - 1970), borgis, s.r.o., _
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Súčasné slovenské výtvarné umenie 1960–2000 zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, Orman, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2012   Tri kamene: a ich hostia / an their Guests, FO ART (Foart), Bratislava (Bratislava)
  2012   Zbierka Bohumila Hanzela 1990–2012, Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2014   Galandovci, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1967   Moderná slovenská kresba, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1996   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2004   Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Slovenské sochárstvo 1945–2015 (Socha a objekt), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2021   Sochy Piešťan (Mesto ako galéria), Čierne diery, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1990   Etika a politika (Umenie proti totalite), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Výstava výtvarníků Západoslovenského kraje, Výtvarná práce, 5-6
  1962   Výstava tvůrčí skupiny Mikuláše Galandy, Výtvarná práce, 8
  1963   K výstavě současného slovenského výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu, Plamen, 5.ročník, 11.číslo, 79-81
  1963   Výstava mladých v Bratislave, Výtvarná práce, 3-3
  1965   Diskusia na sjazde SSVU, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 1-11
  1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce, 5
  1966   Ondrej Rudavský patří mezi..., Plamen, 42
  1966   Sochařské léto, Výtvarná práce, 8-9
  1966   Súčasné slovenské výtvarné umenie v bývalom pavilóne UBS..., Výtvarná práce, 4-4
  1966   Vyšné Ružbachy 1965, Výtvarné umění, 37-39
  1967   Bratislava - UIA - 1967, Výtvarná práce, 7
  1967   Nona Bienal de Sao Paulo II., Výtvarná práce, 12
  1967   Piešťanské parky, Výtvarná práce, 7
  1979   Andrej Rudavský est essentiellement..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 101-102
  1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 18.číslo, 6
  1992   Andrej Rudavský, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 90-91
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Žena (obrazy, kresby, grafiky, sochy, textilné modely), Štúdio S, Bratislava (Bratislava)
  1995   Pardubické valy 1995: Slovenští sochaři, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1997   Socha a objekt II
  2013   Cestou k poznání / The Way to the Knowledge, Hradčanská galerie Josefa Kalouska, Praha
aukční katalog
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2015   122. Večerná aukcia - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   129. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   130. Jesenná aukcia výtvarných diel - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   132. Zimná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
dílo
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Socha snů
grafika
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2004   Transformation
informační leták / informace kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2013   Karl Prantl (Rodina a priatalia / Family and Friends), Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2017   Album 76, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  nedat.   Galéria Nedbalka (Slovenské moderné umenie), Galéria Nedbalka, Bratislava (Bratislava)
kresba
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1960–1964   Poézia I.
  1960–1964   Torzá
  1961   Po vojne
  1961   Po vojne
  1961   Samovrah
  1962   Kresba k plastike
  1962   Z cyklu Baletky II.
  1966   Kresba
  1966   Pútnik
  1968   Dráma
  1969   Kaplnka IV.
  1969   Kaplnka V.
  1971   Kaplnka II.
  1971   Kaplnka III.
  1972–1975   Kresba-koník
obraz
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1961   Žena v šatke
  1973   Cintorín
  1974   Hlásnik povstania
  1974   Môj priateľ
parte
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2016   Akademický sochár Andrej Rudavský
periodikum
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1966/09   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 8.ročník, 9.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
pracovní soubor
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  ????   Aukce 2005; slovenská
tisková zpráva
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992

Andrej Rudavský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Oľga Gruberová
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1995   Pardubické valy 95 (Slovenští sochaři), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)

Andrej Rudavský

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1969   Andrej Rudavský, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1994   Andrej Rudavský: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Andrej Rudavský

kniha
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 9
  1967   Tvorba strednej a mladej generácie, Výtvarná práce, 4
  1967   Zpráva ze zasedání předsednictva SČSVU, Výtvarná práce, 11
  1968   K estetice současného sochařství, Výtvarné umění, 13-28
  1968   Otevřené možnosti (Danuvius 68), Výtvarná práce, 6-7
  1968   Podoba a znamenie človeka, Výtvarný život, 78-79
  1968   Slováci do zahraničí, Výtvarná práce, 6
  1970   Cesta architektury, Výtvarná práce, 1-6
  1970   Slovensko se představuje, Výtvarná práce, 1-5
text
  rok vydání   název (podnázev), vydavatel, obec
  2023   Dvě třetiny symposií - pohled do archivu, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)

Andrej Rudavský

instituce, obec  
Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)