České a slovenské umění 60. let 20. století

termín: 2009/03/18 - 2009/04/25
instituce: Dům umění
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
http://www.artalk.cz/2009/03/11/tz-ceske-a-slovenske-umeni-60-let-20-stoleti-2/
---
Značná pozornost věnovaná v poslední době výtvarnému umění a dění 60. let uplynulého století není výhradně českou a slovenskou záležitostí. Badatelské nebo prezenční návraty do tohoto období formou výstav jsou časté rovněž v zahraničí. A to nejenom proto, že větší časový odstup skýtá příznivější podmínky pro jeho hodnocení, ale bezpochyby i z toho důvodu, že soustavnější bádání o společenském a kulturním dění šedesátých let stále zřetelněji implikuje představu, že šlo o dobu v mnoha ohledech přelomovou. Tato výstava vznikla spojením sil několika galerijních institucí, jež mají česko-slovenskou spolupráci pevně zakotvenou v dlouhodobé koncepci své činnosti. Vedle Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně proběhne rovněž v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši a v Galerii výtvarného umění v Ostravě a zásadními zápůjčkami vybraných souborů uměleckých děl na ní participují zejména Slovenská národná galéria, Galéria města Bratislavy a Muzeum umění v Olomouci. Těšit se můžete na Jaroslava Vožniaka, Vratislava Varmužu, Vladimíra Boudníka, Adrienu Šimotovou či Eduarda Ovčáčka.
www.gvuo.cz