Galéria výtvarného umenia

obec: Prešov (Prešov)
adresa: _
PSČ: 040 01
stát: Slovensko (Slovakia)

rok vzniku: 1961
rok zániku: 1991

Galéria výtvarného umenia

instituce, obec, adresa
Šarišská galéria, Prešov (Prešov), Hlavná 51

Galéria výtvarného umenia

termín   název výstavy, místo konání
1961/08/15 - 1961/09/03   Ernest Rákoši: Výber z diela, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/11 - 1963/12   Štefan Hapák: Stredná Ázia v kresbách a grafike Š. Hapáka, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1965/11/21   Juraj Škatulár: Obrazy z Mamaie, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1966/07/09 - 1966/08/18   Vojtech Löffler, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1966/09 - 1966/10   Juraj Kresila, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1966/12 - 1967/01   Matej Caban: Majster ľudovej umeleckej výroby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1967   Dezider Milly, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1967/01/11 - 1967/01/23   Michal Trembáč: Z tvorby 1965 - 1966, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1967/09/15 - 1967/10/15   Július Muška: Pastely, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1969   Paul Gauguin: Drevorezy - Po stopách cesty M. R. Štefánika na Tahiti, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1969/01/26 - 1969/03/01   Martin Benka, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1969/04/04 -   Karol Baron: Antisvet - Decapoda, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1969/06/19 - 1969/06/konec   Blanka Votavová: Ilustrácie, Okresný dom detí a mládeže, Prešov (Prešov)
1969/09/19 - 1969/10/20   Milan Laluha: Kresby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1969/09/20 - 1969/10/20   Ivan Šafranko: Smalty, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1970/03/18 - 1970/04/16   Fero Kráľ: Z tvorby 1965 - 69, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1970/10   Orest Dubay, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1970/12/13 - 1971/01/10   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/02   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1971/03/03 -   Tibor Gáll: Z tvorby 1964 - 1970, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1971/05   Na slávu týchto dní, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1971/09   Ivan Šafranko, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1971/11   Štefan Hapák: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1972/08/03 - 1972/09/30   Ján Rombauer 1782-1849, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1973/06/12 - 1973/07/15   Výtvarný salón ´73, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1974   Juraj Kresila: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1974/12/04 - 1974/12/konec   Ernest Kundratovič: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/02/02 - 1975/02/28   Jozef Bendík: Maliarské dielo, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/04 - 1975/05   Súčasná východoslovenská kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/04/03 - 1975/0420   Eugen Lehotský 1909 - 1970: Súborné dielo, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/08   Matej Caban: 80, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/09/25 - 1975/10/19   Andrej Gaj: Leto '75, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/11/21 -   Andrej Doboš: Maľba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1975/11/28 - 1975/12/31   Juraj Daňo: Výber z diela, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/03/03 - 1976/03/30   Andrej Doboš: Grafika, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/04/03 -   Tibor Gáll: Textilná tvorba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/04/03 - 1976/05/03   Vojtech Löffler: Jubilejná výstava zo sochárskej tvorby, Krajská galéria v Prešove, Prešov (Prešov)
1976/04/10 -   Tibor Gáll: Kresby a akvarely, Ukrajinské národné divadlo v Prešove, Prešov (Prešov)
1976/07/28 - 1976/08/23   Ondrej Ivan: Kresby a maľby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/11/19 - 1976/12/12   ZSSR vo fotgrafii Alexandra Jirouška, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1976/12/16 - 1977/01   Rudolf Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1977   Juraj Daňo: Prierez tvorbou, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1977/01/19 - 1977/11/20   Jozef Bendík: Prešovské motívy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1977/07/19 - 1977/08/21   Mikuláš Jordán: Z rodného kraja, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1977/09/24 - 1977/10/23   Gejza Kieselbach: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1978   Juraj Daňo: Oleje a kombinované techniky - výber z rokov 1975 - 1978, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1978   Mladí umělci Zakarpatské oblasti USSR, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1978/03/22 - 1978/04/16   Teodor Jozef Mousson, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1978/05/12 - 1978/06   Andrej Gaj: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1978/10/03 - 1978/10/24   Fero Kráľ: Malé grafické formy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1979/03/09 - 1979/04/01   Ľudové motívy Jozefa Haščáka, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1979/05   Ivan Šafranko, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980   Pavol Šarišský, Zemplínske múzeum, Michalovce (Michalovce)
1980/04/01 - 1980/05/09   Jan Zrzavý: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/05 - 1980/08   Súčasná plastika východoslovenských sochárov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/09 - 1980/10   Národný umelec Ladislav Vychodil, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/10/22 -   Július Török: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/11/20 - 1980/12   Jubilejná výstava Vojtecha Boreckého, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/12 - 1981/01   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1981   Michal Čabala: Obrazy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1981/02/24 - 1981/03/30   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1981/07/09 - 1981/08/konec   Vojtech Löffler: Jubilejná výstava, Múzeum SSR / Múzeum Slovenskej republiky rád, Prešov (Prešov)
1981/10/02 - 1981/11/08   Štefan Hapák: Jubilejná výstava, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1981/12/03 - 1982/01/04   Ivan Nestor Šafranko: Obrazy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1982   Politický plagát 1948–1960, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1982/06 - 1982/07   Andrej Gaj: Výber z tvorby 1970 - 1982, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1982/09/02 - 1982/09/27   Juraj Škatulár, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1982/10/01 - 1982/11/14   Radomír Kolář: Výber z tvorby pri príležitosti XXV. Dukelských jazdeckých pretekov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/01/14 - 1983/02/06   Súčasná východoslovenská grafika, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/01/21 -   Juraj Kresila: Jubilejná výstava, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/02/25 - 1983   Jozef Bendík, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/05/16 -   Fedor Vico: Iľko sova z Bajusova, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/07/22 - 1983/08/21   John Goto: Fotografie, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/08/24 - 1983/09/30   Július Jakoby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/10/05 - 1983/10/30   Štefan Makara: Súčasná krajinárska tvorba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/11/02 - 1983/11/28   Fedor Vico: Kreslený humor a satira, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1983/11/03 - 1983/11/konec   Honoré Daumier (1808 - 1879), Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1983/12/06 -   Július Hegyesy: Kresby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/04/17 -   Vladimír Nahálka: Socha a kresba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/06/21 - 1984/08/16   Július Muška: Domovina moja, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/08/28 - 1984/09/30   Kroky k slobode, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/10/04 - 1984/10/30   Michal Čabala: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/11/02 -   Zuzana Hapáková-Osavčuková, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1984/12 - 1985/01   Pavol Markovič: Jubilejná výstava - výber z tvorby 1960 - 1984, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/01/15 - 1985/02/04   Andrej Kocka, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/03/05 - 1985/03/31   Svetozár Králik: Ilustrácie detských kníh, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/03/12 - 1985/04/21   Jozef Vachálek: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/05/04 - 1985/05/31   František Veselý: Krajina, človek, reflexie, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/06/25 - 1985/07/31   Ľudmila Lakomá - Krausová: Premeny Zemplína, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/09/28 - 1985/11/03   Tatiana Žitňanová: Kone, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/10/11 - 1985/11/17   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1975 - 1985, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/11/13 - 1985/31/12   Jiří Švengsbír, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1985/11/22 - 1985/12/30   Štefan Hapák: Obrazy zo Sovietskeho zväzu, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/01/09 - 1986/02/28   Alexander Trizuljak: Portrét v tvorbe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/03/04 - 1986/04/14   Mykola Černyš: Kobzar, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/04/22 - 1986/06/01   Anton Sučka: Obrazy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/05/06 - 1986/06/08   Ivan Šafranko, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/06/27 - 1986/08/25   Milan Johanides: Z palety, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/10/02 - 1986/11/16   Karol Divald a prvý prešovský fotoateliér, Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
1986/10/02 - 1986/11/23   Štefan Hapák: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/11/06 -   Fero Kráľ: Kresba a maľba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1986/11/28 - 1987/01/11   Andrej Doboš, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987   Juraj Škatulár, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987/02/17 - 1987/05/10   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987/03/24 - 1987/06/08   Slavomír Brezina: Lyrická paleta, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987/05/12 - 1987/06/28   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela, Tatranská galéria, Horný Smokovec, Vysoké Tatry (Poprad)
1987/05/15 - 1987/06/15   Štefan Bubán: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987/09/24 - 1987/11/01   Andrej Gaj: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1987/10/17 - 1988/01/17   Albín Brunovský: Výber z diela, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/03/10 -   Jiří Brázda: Grafika a ilustrácie, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/04/19 - 1988/06/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/06/30 - 1988/09/05   Antonín Kroča: Maľba, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/08/26 - 1988   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/09/15   Karol Baron: Speculum mundi, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/11/22 - 1989/01/05   Edita Maxonová: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/01/17 - 1989/03/12   IV. ročník súťažnej výstavy prešovských výtvarných umelcov: Človek, práca, mesto, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/01/19 - 1989/02/27   Jozef Fabini: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/03/07 -   Stanislav Balko, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/04 - 1989/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/05/25 - 1989/06/25   Ivan Kozáček: Výstava fotografií, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/09   Juraj Škatulár: Jubilejná výstava, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/09/12 - 1989/10/29   Edita Spannerová: Jubilejná výstava, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/09/28 - 1989/10/22   Josef Žoch: Obrazy a miniatury, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1989/10/31 - 1989/12/03   Mikuláš Klimčák: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1990/04/26 -   Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1990/06/20 - 1990/07/25   Jiří Načeradský: Obrazy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1990/06/27 - 1990/09/09   Slavomír Brezina: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1990/08/02 - 1990/08/26   Mária Bidelnicová: Premena obrazu, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1990/10/25 - 1990/12/15   Hudba a slovenské výtvarné umenie, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1991/03/07 - 1991/04/07   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
neuvedeno   Francisco Goya: Grafické dielo, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
neuvedeno   Jozef Schek: Jožino - dieťa svojich rodičov, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
neuvedeno   Mikuláš Lovacký: Obrazy, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)

Galéria výtvarného umenia

termín   název výstavy
1963/11 - 1963/12   Štefan Hapák: Stredná Ázia v kresbách a grafike Š. Hapáka
1965/11/21   Juraj Škatulár: Obrazy z Mamaie
1966/06   Umění písma
1966/07/09 - 1966/08/18   Vojtech Löffler
1966/09 - 1966/10   Juraj Kresila
1966/12 - 1967/01   Matej Caban: Majster ľudovej umeleckej výroby
1967   Dezider Milly
1967/01/11 - 1967/01/23   Michal Trembáč: Z tvorby 1965 - 1966
1967/02   Dušan Pončák, Karol Barón
1967/09/15 - 1967/10/15   Július Muška: Pastely
1969   Paul Gauguin: Drevorezy - Po stopách cesty M. R. Štefánika na Tahiti
1969/01/26 - 1969/03/01   Martin Benka
1969/03   Karol Frk: z tvorby 1967 - 68
1969/04/04 -   Karol Baron: Antisvet - Decapoda
1969/09/19 - 1969/10/20   Milan Laluha: Kresby
1969/09/20 - 1969/10/20   Ivan Šafranko: Smalty
1970/03/18 - 1970/04/16   Fero Kráľ: Z tvorby 1965 - 69
1970/10   Orest Dubay
1971/02   Jozef Fabini: Obrazy 1965 - 1970
1971/03/03 -   Tibor Gáll: Z tvorby 1964 - 1970
1971/05   Na slávu týchto dní
1971/09   Ivan Šafranko
1971/11   Štefan Hapák: Z tvorby
1972/08/03 - 1972/09/30   Ján Rombauer 1782-1849
1973/06/12 - 1973/07/15   Výtvarný salón ´73
1974   Juraj Kresila: Z tvorby
1974/12/04 - 1974/12/konec   Ernest Kundratovič: Z tvorby
1975/02/02 - 1975/02/28   Jozef Bendík: Maliarské dielo
1975/04 - 1975/05   Súčasná východoslovenská kresba
1975/04/03 - 1975/0420   Eugen Lehotský 1909 - 1970: Súborné dielo
1975/08   Matej Caban: 80
1975/09/25 - 1975/10/19   Andrej Gaj: Leto '75
1975/11/21 -   Andrej Doboš: Maľba
1975/11/28 - 1975/12/31   Juraj Daňo: Výber z diela
1976/03/03 - 1976/03/30   Andrej Doboš: Grafika
1976/04/03 -   Tibor Gáll: Textilná tvorba
1976/07/28 - 1976/08/23   Ondrej Ivan: Kresby a maľby
1976/11/19 - 1976/12/12   ZSSR vo fotgrafii Alexandra Jirouška
1976/12/16 - 1977/01   Rudolf Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975
1977   Juraj Daňo: Prierez tvorbou
1977/01/19 - 1977/11/20   Jozef Bendík: Prešovské motívy
1977/07/19 - 1977/08/21   Mikuláš Jordán: Z rodného kraja
1977/09/24 - 1977/10/23   Gejza Kieselbach: Z tvorby
1978   Juraj Daňo: Oleje a kombinované techniky - výber z rokov 1975 - 1978
1978   Mladí umělci Zakarpatské oblasti USSR
1978/03/22 - 1978/04/16   Teodor Jozef Mousson
1978/05/12 - 1978/06   Andrej Gaj: Z tvorby
1978/10/03 - 1978/10/24   Fero Kráľ: Malé grafické formy
1979   Dušan Srvátka: Obrazy
1979/03/09 - 1979/04/01   Ľudové motívy Jozefa Haščáka
1979/05   Ivan Šafranko
1980   Pavol Šarišský: Sochy
1980/04/01 - 1980/05/09   Jan Zrzavý: Z tvorby
1980/05 - 1980/08   Súčasná plastika východoslovenských sochárov
1980/09 - 1980/10   Národný umelec Ladislav Vychodil
1980/10/22 -   Július Török: Z tvorby
1980/11/20 - 1980/12   Jubilejná výstava Vojtecha Boreckého
1981   Michal Čabala: Obrazy
1981/02/24 - 1981/03/30   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980
1981/10/02 - 1981/11/08   Štefan Hapák: Jubilejná výstava
1981/12/03 - 1982/01/04   Ivan Nestor Šafranko: Obrazy
1982   Politický plagát 1948–1960
1982/09/02 - 1982/09/27   Juraj Škatulár
1982/10/01 - 1982/11/14   Radomír Kolář: Výber z tvorby pri príležitosti XXV. Dukelských jazdeckých pretekov
1982/12/10 - 1983/01/15   Výtvarné návrhy interiérov novostavby Divadla Jonáša Záborského
1983/01/14 - 1983/02/06   Súčasná východoslovenská grafika
1983/01/21 -   Juraj Kresila: Jubilejná výstava
1983/02/25 - 1983   Jozef Bendík
1983/05/16 -   Fedor Vico: Iľko sova z Bajusova
1983/07/22 - 1983/08/21   John Goto: Fotografie
1983/08/24 - 1983/09/30   Július Jakoby
1983/10/05 - 1983/10/30   Štefan Makara: Súčasná krajinárska tvorba
1983/11/03 - 1983/11/konec   Honoré Daumier (1808 - 1879)
1983/12/06 -   Július Hegyesy: Kresby
1984/04/17 -   Vladimír Nahálka: Socha a kresba
1984/06/21 - 1984/08/16   Július Muška: Domovina moja
1984/08/28 - 1984/09/30   Kroky k slobode
1984/10/04 - 1984/10/30   Michal Čabala: Výber z tvorby
1984/11/02 -   Zuzana Hapáková-Osavčuková
1984/12 - 1985/01   Pavol Markovič: Jubilejná výstava - výber z tvorby 1960 - 1984
1985/01/15 - 1985/02/04   Andrej Kocka
1985/03/05 - 1985/03/31   Svetozár Králik: Ilustrácie detských kníh
1985/03/12 - 1985/04/21   Jozef Vachálek: Výber z tvorby
1985/05/04 - 1985/05/31   František Veselý: Krajina, človek, reflexie
1985/06/25 - 1985/07/31   Ľudmila Lakomá - Krausová: Premeny Zemplína
1985/09/28 - 1985/11/03   Tatiana Žitňanová: Kone
1985/10/11 - 1985/11/17   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1975 - 1985
1985/11/13 - 1985/31/12   Jiří Švengsbír
1985/11/22 - 1985/12/30   Štefan Hapák: Obrazy zo Sovietskeho zväzu
1986/01/09 - 1986/02/28   Alexander Trizuljak: Portrét v tvorbe
1986/03/04 - 1986/04/14   Mykola Černyš: Kobzar
1986/04/22 - 1986/06/01   Anton Sučka: Obrazy
1986/05/06 - 1986/06/08   Ivan Šafranko
1986/06/27 - 1986/08/25   Milan Johanides: Z palety
1986/09 - 1986/10   Edmund Capák: Z palety
1986/10/02 - 1986/11/23   Štefan Hapák: Výber z tvorby
1986/11/06 -   Fero Kráľ: Kresba a maľba
1986/11/28 - 1987/01/11   Andrej Doboš
1987   Juraj Škatulár
1987/02/17 - 1987/05/10   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela
1987/03/24 - 1987/06/08   Slavomír Brezina: Lyrická paleta
1987/05/15 - 1987/06/15   Štefan Bubán: Z tvorby
1987/09/24 - 1987/11/01   Andrej Gaj: Výber z tvorby
1987/10/17 - 1988/01/17   Albín Brunovský: Výber z diela
1988   Speculum mundi zrkadlo sveta: Karol Baron
1988/03/10 -   Jiří Brázda: Grafika a ilustrácie
1988/04/19 - 1988/06/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe
1988/06/30 - 1988/09/05   Antonín Kroča: Maľba
1988/09/15   Karol Baron: Speculum mundi
1988/11/22 - 1989/01/05   Edita Maxonová: Výber z tvorby
1989/01/17 - 1989/03/12   IV. ročník súťažnej výstavy prešovských výtvarných umelcov: Človek, práca, mesto
1989/01/19 - 1989/02/27   Jozef Fabini: Výber z tvorby
1989/03/07 -   Stanislav Balko
1989/04 - 1989/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národnej galérie v Prahe
1989/05/25 - 1989/06/25   Ivan Kozáček: Výstava fotografií
1989/09   Juraj Škatulár: Jubilejná výstava
1989/09/12 - 1989/10/29   Edita Spannerová: Jubilejná výstava
1989/09/28 - 1989/10/22   Josef Žoch: Obrazy a miniatury
1989/10/31 - 1989/12/03   Mikuláš Klimčák: Z tvorby
1990/04/26 -   Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela
1990/06/20 - 1990/07/25   Jiří Načeradský: Obrazy
1990/06/27 - 1990/09/09   Slavomír Brezina: Výber z tvorby
1990/08/02 - 1990/08/26   Mária Bidelnicová: Premena obrazu
1990/10/25 - 1990/12/15   Hudba a slovenské výtvarné umenie
1991/03/07 - 1991/04/07   Ondrej Zimka: Jar, leto, jeseň, zimka
neuvedeno   Francisco Goya: Grafické dielo
neuvedeno   Jozef Schek: Jožino - dieťa svojich rodičov
neuvedeno   Mikuláš Lovacký: Obrazy

Galéria výtvarného umenia

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Štefan Hapák: Stredná Ázia v kresbách a grafike Š. Hapáka
  1965   J. Škatulár: Obrazy z Mamaie
  1966   Juraj Kresila
  1966   Matej Caban: Majster ľudovej umeleckej výroby
  1967   Július Muška: Pastely
  1969   Blanka Votavová: Ilustrácie
  1969   Paul Gauguin: Drevorezy (Po stopách cesty M. R. Štefánika na Tahiti)
  1971   Ivan Šafranko 1971
  1971   Tibor Gáll: Z tvorby 1964 - 1970
  1973   Mikuláš Jordán: Z rodného kraja
  1974   Juraj Kresila: Z tvorby
  1975   Juraj Daňo: Výber z diela
  1975   Matej Caban: 80
  1976   Andrej Doboš: Grafika
  1977   Gejza Kieselbach: Z tvorby
  1977   Juraj Daňo: Prierez tvorbou
  1978   Fero Kráľ: Malé grafické formy
  1978   Juraj Daňo: Oleje a kombinované techniky - výber z rokov 1975 - 1978
  1979   Andrej Gaj: Záznamy - kresby z ciest
  1979   Ivan Šafranko
  1980   Pavol Šarišský: Sochy
  1982   Juraj Škatulár: Jubilejná výstava
  1983   Jozef Bendík
  1984   Július Muška: Domovina moja
  1984   Michal Čabala: Výber z tvorby
  1984   Pavol Markovič: Jubilejná výstava (Výber z tvorby 1960 - 1984)
  1984   Zuzana Hapáková-Osavčuková
  1985   Andrej Kocka
  1985   František Veselý: Krajina / človek / reflexie
  1985   Jiří Švengsbír
  1985   Juraj Daňo: Jubilejná výstava 1975 - 1985
  1985   Tatiana Žitňanová: Kone
  1985   Vachálek: Výber z tvorby
  1986   Andrej Doboš
  1986   Edmund Capák: Z palety
  1986   Milan Johanides: Z palety
  1986   Mykola Černyš: Kobzar
  1986   Šafranko 86
  1987   Andrej Gaj
  1987   Juraj Škatulár
  1987   Štefan Bubán: Z tvorby
  1988   Karol Baron: Speculum mundi / Zrkadlo sveta
  nedatováno   Jožinko - dieťa svojich rodičov
  nedatováno   Mikuláš Lovacký: Obrazy
  nedatováno (po 1978)   Július Török 1879 - 1963
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Dušan Pončák - Karol Barón
  1971   Na slávu týchto dní (Výstava zo zbierok východoslovenských galérií na počesť 50 rokov KSČ)
  1973   Výtvarný salón ´73
  1979   Súčasná východoslovenská kresba
  1980   Súčasná plastika východoslovenských sochárov
  1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národní galerie v Prahe)
  1989   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze)
  nedat.   Politický plagát 1948–1960
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Vojtech Löffler (150 x 206)
  1966   Vojtech Löffler (105 x 150)
  1967   Michal Trembáč: Z tvorby 1965 - 1966
  1969   Blanka Votavová: Ilustrácie
  1969   Ivan Šafranko: Smalty
  1969   Karol Baron: Antisvet - Decapoda
  1969   Martin Benka (národní umělec)
  1969   Milan Laluha: Kresby
  1970   Fero Kráľ: Z tvorby 1965 - 69
  1971   Tibor Gáll: Z tvorby 1964-1970
  1972   Ján Rombauer 1782-1849
  1974   Ernest Kundratovič: Z tvorby
  1975   Andrej Gaj: Leto '75 (Zo skicára autora)
  1975   Eugen Lehotský 1909 - 1970: Súborné dielo
  1975   Jozef Bendík: Maliarske dielo
  1975   Juraj Daňo: Výber z diela
  1976   Ondrej Ivan: Kresby a maľby (Výber z tvorby k 50. narodeninám umelca)
  1976   Rudolf Altrichter: Z tvorby 1945 - 1975
  1976   Tibor Gáll: Textilná tvorba
  1976   Vojtech Löffler: Jubilejná výstava zo sochárskej tvorby
  1976   ZSSR vo fotgrafii Alexandra Jirouška
  1977   Gejza Kieselbach: Z tvorby
  1977   Jozef Bendík: Prešovské motívy
  1977   Mikuláš Jordán: Z rodného kraja
  1978   Andrej Gaj: Z tvorby
  1978   Fero Kráľ: Malé grafické formy
  1978   Teodor Jozef Mousson
  1979   Ľudové motívy Jozefa Haščáka
  1980   Jan Zrzavý: Z tvorby
  1980   Jubilejná výstava Vojtecha Boreckého
  1980   Július Török: Z tvorby
  1980   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba
  1981   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1946 - 1980
  1981   Štefan Hapák: Jubilejná výstava
  1981   Vojtech Löffler: Jubilejná výstava
  1983   Fedor Vico: Iľko sova z Bajusova (karikatury z ukrajinského týdeníku Nové žytja)
  1983   Honoré Daumier (1808 - 1879) (grafické dielo)
  1983   Jubilejná výstava zaslúžilého umelca Jozefa Bendíka
  1983   Július Hegyesy: Kresby
  1983   Július Jakoby (zaslúžilý umelec)
  1983   Juraj Kresila: Jubilejná výstava
  1983   Zo súčasnej krajinárskej tvorby Štefana Makaru
  1984   Michal Čabala: Výber z tvorby
  1984   Vladimír Nahálka: Socha a kresba
  1984   Zuzana Hapáková-Osavčuková (krajiny - zátišia - portréty)
  1985   František Veselý: Krajina, človek, reflexie
  1985   Jiří Švengsbír
  1985   Jozef Vachálek: Výber z tvorby
  1985   Juraj Daňo: Jubilejná výstava - Výber z tvorby 1975 - 1985
  1985   Ľudmila Lakomá - Krausová: Premeny Zemplína
  1985   Svetozár Králik: Ilustrácie detských kníh
  1985   Štefan Hapák: Obrazy zo Sovietskeho zväzu
  1985   Tatiana Žitňanová: Kone
  1986   Alexander Trizuljak: Portrét v tvorbe
  1986   Anton Sučka: Obrazy
  1986   Fero Kráľ: Kresba a maľba
  1986   Jubilejná výstava Ivana Nestora Šafranka
  1986   Milan Johanides: Z palety
  1986   Mykola Černyš: Kobzar
  1986   Štefan Hapák: Výber z tvorby
  1987   Albín Brunovský: Výber z diela (národní umělec)
  1987   Andrej Doboš
  1987   Andrej Gaj: Výber z tvorby
  1987   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela
  1987   Jozef Bendík: Výber z celoživotného diela
  1987   Juraj Škatulár: Moje mesto, môj kraj
  1987   Slavomír Brezina: Lyrická paleta
  1987   Štefan Bubán: Z tvorby
  1988   Antonín Kroča: Maľba
  1988   Edita Maxonová: Výber z tvorby
  1988   Jiří Brázda: Grafika a ilustrácie
  1989   Edita Spannerová: Jubilejná výstava (zasloužilá umělkyně)
  1989   Ivan Kozáček: Výstava fotografií
  1989   Josef Žoch: Obrazy a miniatury
  1989   Jozef Fabini: Výber z tvorby
  1989   Mikuláš Klimčák: Z tvorby
  1989   Stanislav Balko
  1990   Jiří Načeradský: Obrazy
  1990   Mária Bidelnicová: Premena obrazu
  1990   Slavomír Brezina: Výber z tvorby
  1990   Štefan Cpin: Výber z celoživotného diela
  1991   Jar, leto, jeseň, zimka (Obrazy, art protis, objekty)
pozvánka kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1973   Výtvarný salón ´73
  1983   Súčasná východoslovenská grafika
  1983   Výtvarné návrhy interiérov novostavby Divadla Jonáša Záborského
  1984   Kroky k slobode
  1988   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe)
  1989   IV. ročník súťažnej výstavy prešovských výtvarných umelcov: Človek, práca, mesto
  1990   Hudba a slovenské výtvarné umenie
informační leták / informace autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   Andrej Gaj: Leto ´75 (zo skicára autora)
katalogová pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1975   Andrej Doboš: Maľba
parte
  rok vydání   název (podnázev)
  1989   Jozef Bendík (docent)

Galéria výtvarného umenia

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Kde lišky dávají dobrou noc

Galéria výtvarného umenia

osoba   narození rok od - do, poznámka
Švač Jozef   9. 1. 1958     1987 - 1989, samostatný odborný pracovník