Slavomír Brezina: Výber z tvorby

termín: 1990/06/27 - 1990/09/09
instituce: Galéria výtvarného umenia
typ výstavy: autorská