České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století

termín: 2008/12/09 - 2009/02/15
instituce: Zlín (Zlín)
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
výstava se konala na třech místech, ke kterým nelze jednoznačně přiřadit autory