Svaz československých výtvarných umělců

rok vzniku: 1956
rok zániku: 1970
obec: Praha
adresa: _
PSČ: 110 00

poznámka:
1956-1970 Svaz československých výtvarných umělců
1972-1990 Svaz československých výtvarných umělců - federální působnost, paralelně ke Svaz českých výtvarných umělců a Svaz slovenských výtvarných umělců

V návaznosti na federalizaci státu a převedení resortu kultury do kompetence národních vlád byly v roce 1970 založeny přísně výběrové národní svazy - Svazu českých výtvarných umělců (SČVU) a Svazu slovenských výtvarných umělců (SVU).
Svaz byl transformován na federální Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU) se sídlem v Praze (1972) a sloužil především pro zajištění zahraničních vztahů, členství v mezinárodních organizacích a kontrolu nad nimi vznikl roku