Galéria Cypriána Majerníka

rok vzniku: 1957
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Ventúrska 9 /Zichyho palác, 2. posch./
PSČ: 811 01
tel.: 02 / 59 201 605
e-mail: cyprian.majernik@gmail.com
www: www.kulturastaremesto.sk

poznámka:
Galéria Cypriána Majerníka je najstaršou relevantnou verejnou galériou zameranou na mladú výtvarnú tvorbu na Slovensku – vznikla v prelomovom roku 1957. Počas jej bohatej histórie tu vystavovali všetky najvýznamnejšie osobnosti slovenského umenia 2. polovice 20. storočia, väčšina z nich mala práve tu aj prvé samostatné výstavy. Už štvrtý rok (od 2008) buduje galéria svoju novú tradíciu v Zichyho paláci v Bratislave pod patronátom najstaršej bratislavskej mestskej časti. Sústreďuje sa na aktuálnu tvorbu kvalitných mladých autorov, ktorí nepodliehajú nástrahám módnych vĺn a razia tak originálnu a osobitú cestu. Zameranie činnosti galérie sa v duchu tradície špecializuje na tvorbu zbierky juvenilných výtvarných diel – iniciačná zbierka zostavená výhradne z darov takmer 30 významných slovenských umelcov bola ako stála expozícia sprístupnená v apríli 2011. Popri tvorbe zbierky galéria celoročne usporadúva temporálne autorské i kolektívne výstavy moderného a súčasného umenia. Systematicky sa venuje edičnej činnosti najmä v oblasti výskumu vlastnej histórie a aktuálneho pôsobenia, tiež vydávaniu príležitostných katalógov a tlačovín k vybraným výstavám. V rámci sprievodných činností galéria organizuje pravidelné verejné diskusie o histórii a aktuálnych problémoch výtvarného umenia (nielen) na Slovensku, vydáva kritický trojmesačník Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí a spravuje internetový portál pre vizuálne umenie a kritiku Art Dispečing.
V r. 1969 adresa: Hurbanovo nám.,Bratislava