Galéria Cypriána Majerníka

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Ventúrska 9 /Zichyho palác, 2. posch./
PSČ: 811 01
stát: Slovensko (Slovakia)

e-mail: cyprian.majernik@gmail.com
web: www.kulturastaremesto.sk
rok vzniku: 1957

poznámka:
Galéria Cypriána Majerníka je najstaršou relevantnou verejnou galériou zameranou na mladú výtvarnú tvorbu na Slovensku – vznikla v prelomovom roku 1957. Počas jej bohatej histórie tu vystavovali všetky najvýznamnejšie osobnosti slovenského umenia 2. polovice 20. storočia, väčšina z nich mala práve tu aj prvé samostatné výstavy. Už štvrtý rok (od 2008) buduje galéria svoju novú tradíciu v Zichyho paláci v Bratislave pod patronátom najstaršej bratislavskej mestskej časti. Sústreďuje sa na aktuálnu tvorbu kvalitných mladých autorov, ktorí nepodliehajú nástrahám módnych vĺn a razia tak originálnu a osobitú cestu. Zameranie činnosti galérie sa v duchu tradície špecializuje na tvorbu zbierky juvenilných výtvarných diel – iniciačná zbierka zostavená výhradne z darov takmer 30 významných slovenských umelcov bola ako stála expozícia sprístupnená v apríli 2011. Popri tvorbe zbierky galéria celoročne usporadúva temporálne autorské i kolektívne výstavy moderného a súčasného umenia. Systematicky sa venuje edičnej činnosti najmä v oblasti výskumu vlastnej histórie a aktuálneho pôsobenia, tiež vydávaniu príležitostných katalógov a tlačovín k vybraným výstavám. V rámci sprievodných činností galéria organizuje pravidelné verejné diskusie o histórii a aktuálnych problémoch výtvarného umenia (nielen) na Slovensku, vydáva kritický trojmesačník Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí a spravuje internetový portál pre vizuálne umenie a kritiku Art Dispečing.
V r. 1969 adresa: Hurbanovo nám.,Bratislava

Galéria Cypriána Majerníka

termín   název výstavy, místo konání
1071/08/24 - 1971/09/12   Adrian Zalay: Výstava grafík, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1957   Cyprián Majerník, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1957   Výstava mladých, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1957   Zátišie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958   Akt, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958   Kresba a grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958   Miloš Šimurda, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958   Skupina Mikuláša Galandu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958   Sochárske kresby a skice, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958/10/04 - 1958/10/31   Marián Čunderlík, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958/11   Ján Matejko: Akvarely z Považia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1958/12/02 - 1958/12/23   Karol Drexler: Krajinomaľby zo Svätého Jura, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959   Skupina Mikuláše Galandy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/02/08 - 1959/02/28   Trasa 54, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/03   Vladimír Kompánek: Sochy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/04/12 -   Milan Paštéka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/11/28   Julián Filo, Ján Sochor, Miloš Šimurda: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1959/12 - 1960/01   Peter Romaňák: Malba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1960   Anton Krajčovič, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1960   Emil Bačík: Kresby a grafické listy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1960   Emília Castiglione: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1960   František Ronovský, Otokar Synáček: Obrazy z let 1957-1959, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1960   Mária a Pavel Chrťanovci, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961   Ján Lebiš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961   Jozef Srna, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961   Karol Dúbravský, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961   Oľga Krýslová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961/03 - 1961/04   Fero Kráľ: Grafika 1958 - 1961, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1961/11/04 - 1961/11/27   Ernest Špitz in memoriam, 1927 - 1960, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   František Šenk, Jiří Hadlač, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   Magdaléna Robinsonová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   Mária Trangošová, Eva Trizuljaková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   Milan Laluha, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   Oto Varákozó, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962   Wandering Library, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1962/03/4   Andrej Rudavský - plastika, kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Alexander Eckerdt, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Alojz Pepich, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Eduard Antal, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Elvíra Antalová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Ever A. Púček, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Herman Kvasnica: Výstava obrazov, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Otakar Nehera, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963   Zuzana Bellušová - Rusková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1963/12/07 -   Oľga Bartošíková: Obrazy a kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1964/01   Oto Opršal, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1964/05/10   Julián Filo, Ján Sochor, Miloš Šimurda: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1964/07/18 - 1964/058/16   Dagmar Kočišová, Jaroslav Kočiš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1964/10/15 - 1964/11/04   Martin Tvrdoň: Výstava obrazov, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1964/11/07 -1964/11/30   Konfrontácia 5, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1964/12/06 - 1964/12/31   Ľubomír Kellenberger, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965   Ivan Šafranko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965   Oľga Gruberová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965   Viera Briestenská, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965   Vladimír Kompánek, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/04/11   Antonín Smažil: Vody a ľudia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/05   Jozef Jankovič, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/05/06 - 1965/05/26   Lea Mrázová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/06/10 - 1965/06/30   Erna Masarovičová: Sochárska tvorba 1962 - 1965, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/09   Ľudmila Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/11/05 - 1965/11/28   Milan Dobeš: Vizuálne objekty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1965/12/06 - 1966/01/03   Alina Ferdinandy: Sochárska tvorba 1956 - 1965, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966   Eva Trachtová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966   Ivan Horyna, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/01/08 -   Schwartz Štefan, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/02/02 - 1966/02/23   Naďa Rappensbergerová: Grafika, kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/03 - 1966/04   Wandering Library, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/04   Kveta Gandlová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/05/10 - 1966/06/06   Ladislav Guderna: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/10 - 1966/11   Svetozár Abel: Tvorba z rokov 1965 - 66, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1966/12   Milan Gašpar, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Anastázia Miertušová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Danuta Binderová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Eugénia Lugsová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   František Jurík: Výber z tvorby 1966-67, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Jozef Sabol, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Miloš Šimurda, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967   Peter Bartoš, Michal Studený, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967 ?   Eva Trizuljaková: Obrazy 1966 - 1967, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967/01   Gustav Lehen: Tvorba z rokov 1965 - 66, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967/04/17 - 1967/05/09   Miloš Urbásek: Témy a varianty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967/05   Miro Gregor: Akty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967/06 - 1967/07   Stano Filko: Externé prostredie - komunikácia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967/10 - 1967/11   Andrej Doboš: Grafická tvorba 1966 - 1967, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1967/12/06 - 1967/12/31   Jana Shejbalová - Želibská: Možnosť odkrývania, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Andrej Doboš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Anna Goliášová - Drobná, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Barna Sartory, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Graphic Art, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Jozef Trepáč, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Julián Filo, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Mária Rudavská, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Otto Ľupták, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968   Plagátová tvorba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/01/04 - 1968/01/20   Elena Lazinovská, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/01/24 -   Anastázia Miertušová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/04   Vojtech Matušinec, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/05/07 -   Juraj Deák, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1968/10/16 - 1968/11/03   Dezider Pápay, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969   František Kráľ, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969   Juraj Rusňák, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969   Marián Vanek, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969   Milan Vavro, Zuzana Mináčová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969   Peter Romaňák, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969   Saloonik, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969/02/13 - 1969/03/03   Miroslav Štolfa: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969/06/18 - 1969/07/07   Mária Šuľanová: Obrazy Slovenska, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969/07   Dušan Králík, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1969/10/29 - 1969/11/16   Ivan Schurmann: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970   Ľubo Zelina, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970   Paĺo Binder, Danuta Binderová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970   Roland Hanus, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970   Viera Bombová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970/01 - 1970/02   Oľga Bartošíková: Obrazy a objekty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970/07   Svetozár Králik, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970/10/20 - 1970/11/08   Jozef Cesnak: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1970/11/10 - 1970/11/29   Jozef Nagy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971   Anton Cepka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971   Slavomír Brezina: Obrazy 1970, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971/04/20 - 1971/05/09   Ivica Krošláková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971/05/22 - 1971/06/13   Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971/06 - 1971/07   Juraj Meliš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1971/09/14 - 1971/10/03   Štefan Bobota: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972   Dušan Pončák, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972   Ľubomír Blecha, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972   Marián Polonský, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972   Pavol Binder, Danuta Binderová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972   Vojtech Remeň, Jozef Trepáč, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/04 - 1972/05   Eugénia Lehotská: Tapisérie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/05   Jozef Ilavský, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/06   Lýdia Jergušová-Vydarená: Tapisérie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/10/05 - 1972/10/24   Mária Filová: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/10/24 - 1972/11/12   Oľga Bujnáková: Čipky, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/11 - 1972/11   Alžběta Szabová - Štefunková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1972/12/06 - 1972/12/31   Naďa Rappensbergerová: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Dušan Dzurek, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Dušan Šulc, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Eugénia Lugsová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Jana Kiselová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Josef Žatko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Ladislav Záborský, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Michal Studený, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Peter Günther: Art protisy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973   Rudolf Moško, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/02/13 - 1973/03/04   Ján Ondriska: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/03   Anastázia Bendželová: Obrazy - textílie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/03/06 - 1973/03/25   Světla Kolesárová: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/07/29 - 1973/08/20   Juraj Meliš: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/09/12 - 1973/09/30   Daša Kmošková: Obrazov z Kórey, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/10/02 - 1973/10/21   Ladislav Čech: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1973/12/04 -   Magdaléna Dúbravková - Lehotská: Detský svet, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974   Alfonz Groma, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974   Blanka Votavová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974   Rumunská grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/01/03 - 1974/01/20   Alexander Ilečko: Plastiky a grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/01/23 - 1974/02/10   Dezider Castiglione: Venezia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/02/13 - 1974/03/03   Ladislav Čisárik: Plagát, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/03/04 -   Eva Kyselicová: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/03/25 - 1974/04/14   Peter Hložník: Kresba, plastika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/04/25 -   Juraj Bartusz: Sochy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/05   Kopócs Tibor: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/09   Ladislav Berger, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1974/12/10 - 1975/01/05   Daniel Gálik: Súborná výstava, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975   21 sovietskych ilustrátorov, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975   Běla Kolčáková: Obrazy, koláže, ilustrace, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975   Eugénia Lehotská: Obrazy 1970 - 1975, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975   Ľubomír Rapoš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975   Štefan Prokop, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975   Záboj Bohuslav Kuľhavý, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975/03/20 - 1975/04/17   Štefan Bobota: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1975/04   Oľga Bleyová: Fotografie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976   Ivan Vychlopen, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976   Jana Cepková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976   Jitka Petrikovičová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976   Mikuláš Palko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976   Oľga Bartošíková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976   Štefan Rabina, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976/01/13 -   Mikuláš Galanda: Knižná grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976/08   Bohumil Bača, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976/09/03 - 1976/09/23   Naďa Rappensbergerová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1976/11/17 - 1976/12/12   Jarmila Čihánková: Tapisérie, art protis, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977   Milan Spál, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977   Peter Kalman, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977/06/09 - 1977/07/05   Marián Minarovič: Sklad spomienok, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977/09   Marcel Dúbravec: Grafika 1973 - 1977, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1977/12 - 1978/01   Ladislava Snopková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978   Bedřich Housa, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978   Milota Havránková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978   Štefan Sudolský, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978   Užitkové umenie ZSSR, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/01/18 - 1978/02/05   Kamila Štanclová: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/02/08 - 1978/02/26   Imrich Svitana: Šperky, medaile, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/03 - 1978/04   Vladislav Rostoka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/03/23 - 1978/04/09   Štefan Hudák: Scénografie, kresby, grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/04   Ľubica Lauffová: Fotografie a koláže, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/05 - 1978/06   Ivica Krošláková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/07 - 1978/08   Igor Rumanský: Grafika, ilustrace, ex libris, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/07/07 - 1978/07/22   Zuzana Hložníková: Grafika. Ľubo Zelina: Pastely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/08/15   Karol Ondreička: Píseň ženě, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/10 - 1978/11   Ondrej Zimka: Letecký deň, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1978/11/08 - 1978/11/26   Výber z grafickej tvorby Dušana Kállaya, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979   Elena Bellušová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979   Jozef Habodász, Michal Uher, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979   Miroslav Marček, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979   Peter Cibula, Juraj Fuchs, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979   Viliam Široký, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979   Vladimír Farár: Sochárske dielo, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/02 - 1979/03   Marta Chabadová: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/03/06 - 1979/03/20   Lýdia Štolcová: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/04   Viktor Hulík: Obrazy, grafiky, koláže, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/05   Zuzana Mináčová: Zastavenia na ceste, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/10   Ladislav Šichman: Z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/11/12 - 1979/12/02   Jozef Bubák: Portréty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1979/12   Milan Rašla: Tvorba z let 1977-1979, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Jarmila Pavlíčková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Jozef Barinka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Jozef Masarovič, Jozef Zelný, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Karol Rosmány, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Maja a Stano Dusíkovci, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Pavol Petráš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Peter Roller, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Uľjana Zmetáková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Viliam Hornáček, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980   Výtvarné diela so športovou tematikou, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980/08/06 - 1980/08/25   Peter Štrompach: Obrazy - cyklus Mladosť, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1980/09   Jozef Zelný: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980/10   Štefan Kubík: Rozhovor s drevom, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Adriana Strnádková (Vicelová), Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Danica Vodová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Daniel Zachar, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Dušan Grečner, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Jana Kiselová - Siteková: Ilustrácie a grafické miniatúry, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Jozef Jaňák, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981   Renáta Vestenická, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981/04/02 - 1981/04/26   Peter Kalman, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981/09   Ján Kudlička: Obrazy a pastely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1981/12/08 - 1982/01/03   Ľudovít Hološka: Denníky, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Alexander Česla, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Deväť súčasných rumunských maliarov, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Fotografický design, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Gabriel Štrba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Jan Brož, Jan Gajdoš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Jarmila Pavlíčková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Jaroslav Taraba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982   Výstava na počesť nórskeho spisovateĺa Björstjerna Björnsona, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/01   Štefan Gerstner: Krajiny, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/02/09 - 1982/02/28   Ján Krížik, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/03/09 - 1982/03/28   Lýdia Boríková: Z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/04/06 - 1982/04   Ľuba Končeková - Veselá: Ilustácie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/05   Kveta Fulierová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1982/12 - 1983/01   Eva Bachratá - Linhartová: Impresie / Pastely a kresby inšpirované prirodou, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Božena Augustínová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Dušan Šulc, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Jaroslav Taraba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Katarína Zavarská, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Michal Studený, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Oto Bachorík, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983   Žiaci profesora Rudolfa Pribiša, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983/06   Janine Gislais: Obrazy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1983/11   Michaela Klimanová-Trizuljaková: Tapisérie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984   Andrej Švec, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984   Rumunská kresba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984   Viktor Hulík: Grafika, koláže, kresby, objekty 1979 - 1983, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/04/26 - 1984/05/20   Elena Brestenská: Maľba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/05/24 - 1984/06/17   Vlasta Baránková: Grafika, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/09/06 - 1984/09/23   Dušan Stopiak: Intímne rozhovory, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/09/27 -   Darina Gladišová: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/10 - 1984/11   Mikuláš Palko - Sochy a kresby 1979–1984, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/11/22 - 1984/12/16   Elvíra Antalová: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1984/12/19 - 1985/01/20   Vachálek: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985   Juraj Čutek, Pavol Kuzma, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985   Klára Pataki, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985   Marián Velba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985   Marta Bošelová, Iveta Ledererová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985   Svetozár Králik, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985   Tomáš Písecký, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985/05/07 -   Yvonna Hanáková: Plagáty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985/09   Ľubomír Krátky: Typografia a kaligrafia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985/10   Anna Porubovičová: Plagáty, pastely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986   Ján Šicko, Jaroslava Šicková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986   Kubánska fotografia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986   Marián Zemko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986/01/15 -   Anna Cinzerová Pántiková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986/02/20 - 1986/03/20   Fridrich Moravčík: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986/03/20 - 1986/04   Emil Fulka: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986/05/29 - 1986/06   Juraj Hovorka: Sochy, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1986/11   Současné bulharské malířství: V rámci Dnů bulharské kultury v ČSSR, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987   Askold Žačko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987   Imrich Vaněk, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987   Jarmila Veľká, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987   Miroslav Cipár, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987/04/01 -   Dušan Pacúch: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1987/10/13 - 1987/11/15   Jozef Oškvarek, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1988   Jozef Šturdík, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1988   Milan Gromnica, Simona Bubánová, Stano Bubán, Ivan Csudai, Jozef Šrámka, Laco Teren, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1988   Zuzana Nemčíková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1988/02/16 - 1988/03/19   Štěpán Pala: Sklo, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1988/08/24 - 1988/09/20   Současná polská medaile, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1989   Anton Fiala, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1989   Ivan Pavle, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1989/04/18 - 1989/05/14   Rudo Prekop: Umelecká fotografia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1989/06   Marcel Haščič: Z papiera a plechu, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1989/08   Ladislava Snopková: Plastiky a plakety, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   František Uhrovič, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Igor Hudcovič, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Ilona Németh, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Ján Hlavatý, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Kata Kissoczy, Laurent Mulot, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Katarína Šujanová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Nick de Vries, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Peter Strassner, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1990   Zbyněk Prokop, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Igor Piačka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Ján Fekete, Stano Bubán, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Julián Filo, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Juraj Kotouček, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Karol Weisslechner, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Klaus Elle, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Ladislav Berger, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Lea Fekete, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Marcel Sedlák, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Milan Mravec, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Peter Rónai, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Premeny šperku, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991   Slovenská značka, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1991/07   Mária Filová: Reflexie, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1992   Ľubo Stacho, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1992/02/05 - 1992/02/27   Ján Krížik, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1992/06/12 - 1992/06/30   Stano Šalko: Obrazy, Objekty, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1993   Ján Strieš a hostia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1993   Peter Župník, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1993   Stanislav Stankoci, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1993   Zora Palová, Štěpán Pala, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1993/04/05 - 1993/04/30   Stano Bubán, Peter Šváral, Stano Trepač, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Alexej Vojtášek, Vojtech Farkaš, Stanislav Mikuš, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Anna Jíšová, Ján Kondáč, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Bronz ´94, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Daniel Bidelnica, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Dimenzia art, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Ladislav Hupka: Scénografia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1994   Stanislav Trepač, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Jana Semianová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Medzinárodné maliarske sympózium, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Miloš Štofko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Slovenská medailérska tvorba, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Soňa Pavleová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Stanislav Trepač, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995   Zdeněk Brázdil, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995/01/25 - 1995/02/11   Milan Bočkay: Takmer akvarely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995/04/19 - 1995/05/08   Mária Balážová: Hadia geometria, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1995/05/12 - 1995/05/28   Marko Vrzgula, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996   1996 Project OST / WEST, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996   Cyril Blažo, Boris Ondreička, Stano Dančiak ml., Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996   Emöke Vargová, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996   Mária Rudavská, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996   Miloš Štofko, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1996/02/27 - 1996/03/17   Miloš Šimurda: Benátky - Nevesta Mora - Akvarely, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1997   9 slovenských sklárov, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1997   9. keramické sympózium v Lučenci, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1997   Andrej Bán, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1997   CONT- ART, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1997   Drahomír Prihel, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2000   Milan Tittel, Matej Gavula, Peter Ondrušek, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2011/11/11 - 2011/12/03   Milan Paštéka: Z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2011/12/16 - 2012/01/28   Pavla Sceranková: Nahlas, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/02/18 - 2012/03/24   Eja Devečková: Videolekcia, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/02/18 - 2012/03/24   Pavel Maňka: Bratislavský konštruktér, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/04/13 - 2012/05/19   Filip Jurković: Prvý pokus, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/08/31 - 2012/10/06   Lucia Stráňaiová: Tá krajina, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/10/12 - 2012/11/10   Matej Vakula: Open Sources, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/10/13 - 2012/11/10   Tamás Kaszáz: Cargo Collapsism, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2012/11/24 - 2013/02/02   Stano Filko - Oklif Onats: Tranzscendenteaoq 5.D. (4.3.), Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2013/05/18 - 2013/06/22   Mira Haberernová-Trančíková, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
2016/03/23 - 2016/05/31   Olomoucké pozice / Olomoucké pozície, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)

Galéria Cypriána Majerníka

termín   název výstavy
1071/08/24 - 1971/09/12   Adrian Zalay: Výstava grafík
1957   Cyprián Majerník
1957   Výstava mladých
1957   Zátišie
1958   Akt
1958   Kresba a grafika
1958   Miloš Šimurda
1958   Skupina Mikuláša Galandu
1958   Sochárske kresby a skice
1958/10/04 - 1958/10/31   Marián Čunderlík
1958/11   Ján Matejko: Akvarely z Považia
1958/12/02 - 1958/12/23   Karol Drexler: Krajinomaľby zo Svätého Jura
1959   Skupina Mikuláše Galandy
1959   Sveto Abel: Výstava obrazov 1959
1959/02   Skupina 58
1959/02/08 - 1959/02/28   Trasa 54
1959/03   Vladimír Kompánek: Sochy
1959/04/12 -   Milan Paštéka
1959/11/28   Julián Filo, Ján Sochor, Miloš Šimurda: Obrazy
1959/12 - 1960/01   Peter Romaňák: Malba
1960   Anton Krajčovič
1960   Emil Bačík: Kresby a grafické listy
1960   Emília Castiglione: Obrazy
1960   František Ronovský, Otokar Synáček: Obrazy z let 1957-1959
1960   Július Barta: Dunajské motivy
1960   Lea Mrázová: Kolekce kreseb
1960   Luba Krejčí, Václav Kautman
1960   Mária a Pavel Chrťanovci
1960   Súčasné a klasické umenie Rumunskej ľudovej republiky
1960/03   Jarmila Pavlíčková: Grafika
1961   Ján Lebiš
1961   Jozef Srna
1961   Karol Dúbravský
1961   Oľga Krýslová
1961/03   Lea Mrázová: Souborná výstava
1961/03 - 1961/04   Fero Kráľ: Grafika 1958 - 1961
1961/05   František Kráľ: Grafika
1961/11/04 - 1961/11/27   Ernest Špitz in memoriam, 1927 - 1960
1962   František Šenk, Jiří Hadlač
1962   Magdaléna Robinsonová
1962   Mária Trangošová, Eva Trizuljaková
1962   Milan Laluha
1962   Oto Varákozó
1962   Wandering Library
1962 - 1962/03/4   Andrej Rudavský - plastika, kresby
1963   Alexander Eckerdt
1963   Alojz Pepich
1963   Eduard Antal
1963   Elvíra Antalová
1963   Ever A. Púček
1963   Herman Kvasnica: Výstava obrazov
1963   Otakar Nehera
1963   Zuzana Bellušová - Rusková
1963/05 - 1963/06   E. Antalová, E. Antal, J. Švec, M. Velba
1963/08/18   Viktor Kubal
1963/12/07 -   Oľga Bartošíková: Obrazy a kresby
1964/01   Oto Opršal
1964/02   Slovenský politický plakát
1964/04/02   Výstava soutěžních návrhů na dořešení výzdoby Pietní síně Památníku vítězství
1964/05/10   Julián Filo, Ján Sochor, Miloš Šimurda: Obrazy
1964/07/18 - 1964/058/16   Dagmar Kočišová, Jaroslav Kočiš
1964/10/15 - 1964/11/04   Martin Tvrdoň: Výstava obrazov
1964/11/07 -1964/11/30   Konfrontácia 5
1964/12/06 - 1964/12/31   Ľubomír Kellenberger
1965   Ivan Šafranko
1965   Oľga Gruberová
1965   Viera Briestenská
1965   Vladimír Kompánek
1965/04/11   Antonín Smažil: Vody a ľudia
1965/05   Jozef Jankovič
1965/05/06 - 1965/05/26   Lea Mrázová
1965/06/10 - 1965/06/30   Erna Masarovičová: Sochárska tvorba 1962 - 1965
1965/09   Ľudmila Cvengrošová: Plastiky, plakety, kresby
1965/11/05 - 1965/11/28   Milan Dobeš: Vizuálne objekty
1965/12/06 - 1966/01/03   Alina Ferdinandy: Sochárska tvorba 1956 - 1965
1966   Alexander Ilečko
1966   Eva Trachtová
1966   Ivan Horyna
1966/01/08 -   Schwartz Štefan
1966/02/02 - 1966/02/23   Naďa Rappensbergerová: Grafika, kresby
1966/03 - 1966/04   Wandering Library
1966/03 -1966/04   Wandering Library
1966/04   Kveta Gandlová
1966/05/10 - 1966/06/06   Ladislav Guderna: Obrazy
1966/10 - 1966/11   Svetozár Abel: Tvorba z rokov 1965 - 66
1966/12   Milan Gašpar
1967   Anastázia Miertušová
1967   Danuta Binderová
1967   Eugénia Lugsová
1967   František Jurík: Výber z tvorby 1966-67
1967   Jozef Sabol
1967   Miloš Šimurda
1967   Peter Bartoš, Michal Studený
1967 ?   Eva Trizuljaková: Obrazy 1966 - 1967
1967/01   Gustav Lehen: Tvorba z rokov 1965 - 66
1967/04/17 - 1967/05/09   Miloš Urbásek: Témy a varianty
1967/05   Miro Gregor: Akty
1967/06 - 1967/07   Stano Filko: Externé prostredie - komunikácia
1967/10   Andrej Barčík
1967/10 - 1967/11   Andrej Doboš: Grafická tvorba 1966 - 1967
1967/12/06 - 1967/12/31   Jana Shejbalová - Želibská: Možnosť odkrývania
1968   Andrej Doboš
1968   Anna Goliášová - Drobná
1968   Barna Sartory
1968   Graphic Art
1968   Jozef Trepáč
1968   Julián Filo
1968   Mária Rudavská
1968   Otto Ľupták
1968   Plagátová tvorba
1968/01/04 - 1968/01/20   Elena Lazinovská
1968/01/24 -   Anastázia Miertušová
1968/04   Vojtech Matušinec
1968/05/07 -   Juraj Deák
1968/10/16 - 1968/11/03   Dezider Pápay
1969   František Kráľ
1969   Juraj Rusňák
1969   Marián Vanek
1969   Milan Vavro, Zuzana Mináčová
1969   Peter Romaňák
1969   Saloonik
1969/02/13 - 1969/03/03   Miroslav Štolfa: Obrazy
1969/06/18 - 1969/07/07   Mária Šuľanová: Obrazy Slovenska
1969/07   Dušan Králík
1969/10/29 - 1969/11/16   Ivan Schurmann: Grafika
1970   Ľubo Zelina
1970   Paĺo Binder, Danuta Binderová
1970   Roland Hanus
1970   Viera Bombová
1970/01 - 1970/02   Oľga Bartošíková: Obrazy a objekty
1970/04/02 - 26/04/1970   Gabriel Štrba: Grafika
1970/04/29 -   Tvorivá skupina M 57 - Praha: Obrazy, sochy a grafiky
1970/06/20   Ivan Štěpán: Psycho štúdio
1970/07   Svetozár Králik
1970/10/20 - 1970/11/08   Jozef Cesnak: Grafika
1970/11/10 - 1970/11/29   Jozef Nagy
1971   Anton Cepka
1971   Slavomír Brezina: Obrazy 1970
1971/04/20 - 1971/05/09   Ivica Krošláková
1971/05/22 - 1971/06/13   Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky
1971/06 - 1971/07   Juraj Meliš
1971/09/14 - 1971/10/03   Štefan Bobota: Obrazy
1972   Dušan Pončák
1972   Ľubomír Blecha
1972   Marián Polonský
1972   Pavol Binder, Danuta Binderová
1972   Vojtech Remeň, Jozef Trepáč
1972/02   Ľudovít Hradský: 1922-1972 Scénografia, grafika, kresby
1972/04 - 1972/05   Eugénia Lehotská: Tapisérie
1972/05   Jozef Ilavský
1972/06   Lýdia Jergušová-Vydarená: Tapisérie
1972/10/05 - 1972/10/24   Mária Filová: Obrazy
1972/10/24 - 1972/11/12   Oľga Bujnáková: Čipky
1972/11 - 1972/11   Alžběta Szabová - Štefunková
1972/12/06 - 1972/12/31   Naďa Rappensbergerová: Grafika
1973   Dušan Dzurek
1973   Dušan Šulc
1973   Eugénia Lugsová
1973   Jana Kiselová
1973   Josef Žatko
1973   Ladislav Záborský
1973   Michal Studený
1973   Peter Günther: Art protisy
1973   Rudolf Moško
1973/02/13 - 1973/03/04   Ján Ondriska: Grafika
1973/03   Anastázia Bendželová: Obrazy - textílie
1973/03/06 - 1973/03/25   Světla Kolesárová: Obrazy
1973/07/29 - 1973/08/20   Juraj Meliš: Grafika
1973/09/12 - 1973/09/30   Daša Kmošková: Obrazov z Kórey
1973/10/02 - 1973/10/21   Ladislav Čech: Obrazy
1973/12/04 -   Magdaléna Dúbravková - Lehotská: Detský svet
1974   Alfonz Groma
1974   Blanka Votavová
1974   Rumunská grafika
1974/01/03 - 1974/01/20   Alexander Ilečko: Plastiky a grafika
1974/01/23 - 1974/02/10   Dezider Castiglione: Venezia
1974/02/13 - 1974/03/03   Ladislav Čisárik: Plagát
1974/03/04 -   Eva Kyselicová: Obrazy
1974/03/25 - 1974/04/14   Peter Hložník: Kresba, plastika
1974/04/25 -   Juraj Bartusz: Sochy
1974/05   Kopócs Tibor: Grafika
1974/09   Ladislav Berger
1974/12/10 - 1975/01/05   Daniel Gálik: Súborná výstava
1975   21 sovietskych ilustrátorov
1975   Běla Kolčáková: Obrazy, koláže, ilustrace
1975   Eugénia Lehotská: Obrazy 1970 - 1975
1975   Ľubomír Rapoš
1975   Štefan Prokop
1975   Záboj Bohuslav Kuľhavý
1975/03/20 - 1975/04/17   Štefan Bobota: Grafika
1975/04   Oľga Bleyová: Fotografie
1976   Ivan Vychlopen
1976   Jana Cepková
1976   Jitka Petrikovičová
1976   Mikuláš Palko
1976   Oľga Bartošíková
1976   Štefan Rabina
1976/01/13 -   Mikuláš Galanda: Knižná grafika
1976/08   Bohumil Bača
1976/09/03 - 1976/09/23   Naďa Rappensbergerová
1976/11/17 - 1976/12/12   Jarmila Čihánková: Tapisérie, art protis
1977   Milan Spál
1977   Peter Kalman
1977/06/09 - 1977/07/05   Marián Minarovič: Sklad spomienok
1977/09   Marcel Dúbravec: Grafika 1973 - 1977
1977/12 - 1978/01   Ladislava Snopková
1978   Bedřich Housa
1978   Milota Havránková
1978   Štefan Sudolský
1978   Užitkové umenie ZSSR
1978/01/18 - 1978/02/05   Kamila Štanclová: Grafika
1978/02/08 - 1978/02/26   Imrich Svitana: Šperky, medaile
1978/03 - 1978/04   Vladislav Rostoka
1978/03/23 - 1978/04/09   Štefan Hudák: Scénografie, kresby, grafika
1978/04   Ľubica Lauffová: Fotografie a koláže
1978/04/12 - 1978/04/30   Vladislav Rostoka: Typografika
1978/05 - 1978/06   Ivica Krošláková
1978/07 - 1978/08   Igor Rumanský: Grafika, ilustrace, ex libris
1978/07/07 - 1978/07/22   Zuzana Hložníková: Grafika. Ľubo Zelina: Pastely
1978/08/15   Karol Ondreička: Píseň ženě
1978/10 - 1978/11   Ondrej Zimka: Letecký deň
1978/11/08 - 1978/11/26   Výber z grafickej tvorby Dušana Kállaya
1979   Elena Bellušová
1979   Jozef Habodász, Michal Uher
1979   Miroslav Marček
1979   Peter Cibula, Juraj Fuchs
1979   Viliam Široký
1979   Vladimír Farár: Sochárske dielo
1979/02 - 1979/03   Marta Chabadová: Obrazy
1979/03/06 - 1979/03/20   Lýdia Štolcová: Obrazy
1979/04   Viktor Hulík: Obrazy, grafiky, koláže
1979/05   Zuzana Mináčová: Zastavenia na ceste
1979/10   Ladislav Šichman: Z tvorby
1979/11/12 - 1979/12/02   Jozef Bubák: Portréty
1979/12   Milan Rašla: Tvorba z let 1977-1979
1980   Jarmila Pavlíčková
1980   Jozef Barinka
1980   Jozef Masarovič, Jozef Zelný
1980   Karol Rosmány
1980   Maja a Stano Dusíkovci
1980   Pavol Petráš
1980   Peter Roller
1980   Uľjana Zmetáková
1980   Viliam Hornáček
1980   Výtvarné diela so športovou tematikou
1980/09   Jozef Zelný: Obrazy
1980/10   Štefan Kubík: Rozhovor s drevom
1981   Adriana Strnádková (Vicelová)
1981   Danica Vodová
1981   Daniel Zachar
1981   Dušan Grečner
1981   Jana Kiselová - Siteková: Ilustrácie a grafické miniatúry
1981   Jozef Jaňák
1981   Renáta Vestenická
1981/04/02 - 1981/04/26   Peter Kalman
1981/09   Ján Kudlička: Obrazy a pastely
1981/12/08 - 1982/01/03   Ľudovít Hološka: Denníky
1982   Alexander Česla
1982   Deväť súčasných rumunských maliarov
1982   Fotografický design
1982   Gabriel Štrba
1982   Jan Brož, Jan Gajdoš
1982   Jarmila Pavlíčková
1982   Jaroslav Taraba
1982   Výstava na počesť nórskeho spisovateĺa Björstjerna Björnsona
1982/01   Štefan Gerstner: Krajiny
1982/02/09 - 1982/02/28   Ján Krížik
1982/03/09 - 1982/03/28   Lýdia Boríková: Z tvorby
1982/04/06 - 1982/04   Ľuba Končeková - Veselá: Ilustácie
1982/05   Kveta Fulierová
1982/12 - 1983/01   Eva Bachratá - Linhartová: Impresie / Pastely a kresby inšpirované prirodou
1983   Božena Augustínová
1983   Dušan Šulc
1983   Jaroslav Taraba
1983   Katarína Zavarská
1983   Michal Studený
1983   Oto Bachorík
1983   Žiaci profesora Rudolfa Pribiša
1983/06   Janine Gislais: Obrazy
1983/11   Michaela Klimanová-Trizuljaková: Tapisérie
1984   Andrej Švec
1984   Rumunská kresba
1984   Viktor Hulík: Grafika, koláže, kresby, objekty 1979 - 1983
1984/04/26 - 1984/05/20   Elena Brestenská: Maľba
1984/05/24 - 1984/06/17   Vlasta Baránková: Grafika
1984/06 - 1984/07   Katarína Kissoczyová: Z tvorby
1984/09/06 - 1984/09/23   Dušan Stopiak: Intímne rozhovory
1984/09/27 -   Darina Gladišová: Výber z tvorby
1984/10 - 1984/11   Mikuláš Palko - Sochy a kresby 1979–1984
1984/11/22 - 1984/12/16   Elvíra Antalová: Výber z tvorby
1984/12/19 - 1985/01/20   Vachálek: Výber z tvorby
1985   Juraj Čutek, Pavol Kuzma
1985   Klára Pataki
1985   Marián Velba
1985   Marta Bošelová, Iveta Ledererová
1985   Svetozár Králik
1985   Tomáš Písecký
1985/05/07 -   Yvonna Hanáková: Plagáty
1985/06/06 - 1985/06/30   Ján Berger: Maľba a kresba
1985/09   Ľubomír Krátky: Typografia a kaligrafia
1985/10   Anna Porubovičová: Plagáty, pastely
1986   Ján Šicko, Jaroslava Šicková
1986   Kubánska fotografia
1986   Marián Zemko
1986/01/15 -   Anna Cinzerová Pántiková
1986/02/20 - 1986/03/20   Fridrich Moravčík: Výber z tvorby
1986/03/20 - 1986/04   Emil Fulka: Výber z tvorby
1986/05/29 - 1986/06   Juraj Hovorka: Sochy
1986/11   Současné bulharské malířství: V rámci Dnů bulharské kultury v ČSSR
1987   Askold Žačko
1987   Imrich Vaněk
1987   Jarmila Veľká
1987   Miroslav Cipár
1987/03/05 -   Stanislav Flak: Obrazy
1987/04/01 -   Dušan Pacúch: Výber z tvorby
1987/10/13 - 1987/11/15   Jozef Oškvarek
1987/11/18 - 1987/12/13   Světla Kolesárová: Z tvorby
1987/12/16 -   Zuzana Nemčíková: Výber z tvorby
1988   Jozef Šturdík
1988   Milan Gromnica, Simona Bubánová, Stano Bubán, Ivan Csudai, Jozef Šrámka, Laco Teren
1988   Zuzana Nemčíková
1988/02/16 - 1988/03/19   Štěpán Pala: Sklo
1988/03/29 - 1988/04   Jaroslava Fabríciová: Maľba, plastika
1988/05/19 -   Milan Hujsa: Sklo
1988/08/24 - 1988/09/20   Současná polská medaile
1988/10/06 - 1988/10/30   Milan Gromnica: Výber z tvorby
1989   Anton Fiala
1989   Ivan Pavle
1989   Objekt / subjekt
1989/02/23 - 1989/03/19   Marian Komáček: Maľba
1989/03/21 - 1989/04/09   Jozef Jaňák
1989/04/18 - 1989/05/14   Rudo Prekop: Umelecká fotografia
1989/06   Marcel Haščič: Z papiera a plechu
1989/08   Ladislava Snopková: Plastiky a plakety
1989/10/05 - 1989/10/29   Robert Haček
1990   František Uhrovič
1990   Igor Hudcovič
1990   Ilona Németh
1990   Ján Hlavatý
1990   Kata Kissoczy, Laurent Mulot
1990   Katarína Šujanová
1990   Nick de Vries
1990   Peter Strassner
1990   Zbyněk Prokop
1990/03/06 - 1990/03/25   Jozef Švač: Et cetera, 2000
1991   Igor Piačka
1991   Ján Fekete, Stano Bubán
1991   Julián Filo
1991   Juraj Kotouček
1991   Karol Weisslechner
1991   Klaus Elle
1991   Ladislav Berger
1991   Lea Fekete
1991   Marcel Sedlák
1991   Milan Mravec
1991   Peter Rónai
1991   Premeny šperku
1991   R.M.U.S.R.V.K.P.R.
1991   Slovenská značka
1991/07   Mária Filová: Reflexie
1992   Ľubo Stacho
1992/02/05 - 1992/02/27   Ján Krížik
1992/06/12 - 1992/06/30   Stano Šalko: Obrazy, Objekty
1993   Ján Strieš a hostia
1993   Peter Župník
1993   Stanislav Stankoci
1993   Zora Palová, Štěpán Pala
1993/04/05 - 1993/04/30   Stano Bubán, Peter Šváral, Stano Trepač
1994   Alexej Vojtášek, Vojtech Farkaš, Stanislav Mikuš
1994   Anna Jíšová, Ján Kondáč
1994   Bronz ´94
1994   Daniel Bidelnica
1994   Dimenzia art
1994   Ladislav Hupka: Scénografia
1994   Stanislav Trepač
1995   Jana Semianová
1995   Medzinárodné maliarske sympózium
1995   Miloš Štofko
1995   Slovenská medailérska tvorba
1995   Soňa Pavleová
1995   Stanislav Trepač
1995   Zdeněk Brázdil
1995/01/04 - 1995/01/22   Lena Lešková: Alternatívna grafika
1995/01/25 - 1995/02/11   Milan Bočkay: Takmer akvarely
1995/04/19 - 1995/05/08   Mária Balážová: Hadia geometria
1995/05/12 - 1995/05/28   Marko Vrzgula
1995/06/21 - 1995/07/09   Stano Filko: Výber z tvorby
1996   1996 Project OST / WEST
1996   Cyril Blažo, Boris Ondreička, Stano Dančiak ml.
1996   Emöke Vargová
1996   Mária Rudavská
1996   Miloš Štofko
1996/02/27 - 1996/03/17   Miloš Šimurda: Benátky - Nevesta Mora - Akvarely
1996/02/27 - 1996/03/17   Miroslav Šimorda: Benátky - Nevesta mora / Venezia - Sposa del mare
1997   9 slovenských sklárov
1997   9. keramické sympózium v Lučenci
1997   Andrej Bán
1997   CONT- ART
1997   Drahomír Prihel
2000   Milan Tittel, Matej Gavula, Peter Ondrušek
2011/11/11 - 2011/12/03   Milan Paštéka: Z tvorby
2011/12/16 - 2012/01/28   Pavla Sceranková: Nahlas
2011/12/17 - 2012/01/28   Kateřina Šedá: Nedá se svítit
2012/02/18 - 2012/03/24   Eja Devečková: Videolekcia
2012/02/18 - 2012/03/24   Pavel Maňka: Bratislavský konštruktér
2012/04/13 - 2012/05/19   Filip Jurković: Prvý pokus
2012/08/31 - 2012/10/06   Lucia Stráňaiová: Tá krajina
2012/10/12 - 2012/11/10   Matej Vakula: Open Sources
2012/10/13 - 2012/11/10   Tamás Kaszáz: Cargo Collapsism
2012/11/24 - 2013/02/02   Stano Filko - Oklif Onats: Tranzscendenteaoq 5.D. (4.3.)
2013/05/18 - 2013/06/22   Mira Haberernová-Trančíková
2016/03/23 - 2016/05/31   Olomoucké pozice / Olomoucké pozície

Galéria Cypriána Majerníka

katalog autorský
  rok vydání   název (podnázev)
  1967   Jana Shejbalová - Želibská
  1967 ?   Eva Trizuljaková: Obrazy 1966 - 1967
  1968   Jozef Trepáč
  1970   Jozef Cesnak: Grafika
  1972   Mária Filová: Obrazy
  1973   Ján Ondriska
  1973   Magdaléna Dúbravková - Lehotská: Detský svet
  1977   Marcel Dúbravec: Grafika 1973 - 1977
  1978   Imrich Svitana: Šperky, medaily
  1978   Štefan Sudolský
  1978/04   Vladislav Rostoka: Typografika (plagáty, knižná grafika, značky)
  1979   Ladislav Šichman: Z tvorby
  1979   Lýdia Štolcová: Obrazy
  1979   Vladimír Farár: Sochárske dielo
  1980   Josef Zelný: Obrazy
  1984   Elvíra Antalová: Výber z tvorby
  1984   Mikuláš Palko - Sochy a kresby 1979–1984
  1984   Vachálek: Výber z tvorby
  1996   Emöke Vargová
  2012   Filip Jurković: Prvý pokus
  2012   Stano Filko - Oklif Onats: Tranzscendenteaoq 5.D. (4.3.)
katalog kolektivní
  rok vydání   název (podnázev)
  1993   Stano Bubán, Peter Šváral, Stano Trepač
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000
kniha
  rok vydání   název (podnázev)
  2013   Haberernovej oko / Haberernová's Eye (Post-informálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia / Post_Informal Figuration in Slovak Visual Art of the 1960's)
pozvánka autorská
  rok vydání   název (podnázev)
  1963   Oľga Bartošíková
  1968   Juraj Deák: Grafika
  1969   Ivan Schurmann
  1969   Mária Šuľanová: Obrazy
  1970   Ivan Štěpán: Psycho štúdio
  1971   Adrian Zalay: Výstava grafík
  1971   Anna Goliašová - Drobná: Kresby, plastiky
  1972   Alžběta Szabová - Štefunková (prvá samostatná vystava grafiky)
  1973   Juraj Meliš: Grafika
  1973   Ladislav Čech: Obrazy
  1973   Magdaléna Dúbravková - Lehotská: Detský svet
  1974   Alexander Ilečko: Plastiky a grafika
  1974   Eva Kyselicová: Obrazy
  1974   Juraj Bartusz: Sochy
  1974   Ladislav Čisárik: Plagát
  1974   Peter Hložník: Sochy a kresby
  1978   Kamila Štanclová: Grafika
  1978   Výber z grafickej tvorby Dušana Kállaya
  1982   Ľuba Končeková - Veselá: Ilustácie
  1985   Yvonna Hanáková: Plagáty
  1986   Anna Cinzerová Pántiková: Paličkovaná čipka
  1986   Emil Fulka: Výber z tvorby
  1986   Fridrich Moravčík: Výber z tvorby
  1986   Juraj Hovorka: Sochy
  1987   Stanislav Flak: Obrazy
  1987   Světla Kolesárová: Z tvorby
  1988   Milan Gromnica: Výber z tvorby
  1988   Milan Hujsa: Sklo
  1989   Marian Komáček: Maľba
  1989   Rudo Prekop: Umelecká fotografia
  1990   Jozef Švač: Et cetera, 2000
  1992   Ján Krížik
  1995   Lena Lešková: Alternatívna grafika
  1995   Marko Vrzgula: Prieniky II.
  1995   Stano Filko: Výber z tvorby
  2011   Kateřina Šedá: Nedá se svítit
  2011   Milan Paštéka: Z tvorby (k nedožitým 80. narozeninám, 21.5.1931 - 23.9.1998)
  2011   Pavla Sceranková: Nahlas
  2012   Eja Devečková: Videolekcia
  2012   Filip Jurković: Prvý pokus
  2012   Lucia Stráňaiová: Tá krajina
  2012   Matej Vakula: Open Sources
  2012   Pavel Maňka: Bratislavský konštruktér
  2012   Stano Filko - Oklif Onats: Tranzscendenteaoq 5.D. (4.3.)
  2013   Mira Haberernová-Trančíková
dokumentace výstavy
  rok vydání   název (podnázev)
  1977   Ladislava Snopková
katalogový plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1976   Jarmila Čihánková: Tapisérie, art protis
plakát
  rok vydání   název (podnázev)
  1984   Vlasta Beránková: Grafika

Galéria Cypriána Majerníka

autorská
termín   název výstavy, místo konání
1962 - 1962/03/4   Andrej Rudavský - plastika, kresby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)

Galéria Cypriána Majerníka

osoba   narození rok od - do, poznámka
Vrbanová Nina   1986     2009 - ????, projektová manažerka

Galéria Cypriána Majerníka

podřazený dokument
  rok vydání   název (podnázev)
  1966   Z bratislavských výstav
  1971   Bratislavský november